کالایاب
شاخص یاب

ACTIAM Responsible Index Fund EquNA

  • نرخ فعلی:62.72
  • بالاترین قیمت روز:62.72
  • پایین ترین قیمت روز:62.683
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:62.683
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۲:۵۹
  • نرخ روز گذشته:62.534
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.186

نمودار کندل استیک ACTIAM Responsible Index Fund EquNA در روز جاری

نمودار کندل استیک ACTIAM Responsible Index Fund EquNA در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
62.72 ریال17:02:59
62.683 ریال5:59:29
62.683 ریال5:58:30
62.683 ریال5:54:36
62.683 ریال5:53:25
62.683 ریال5:48:30
62.683 ریال5:46:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات