کالایاب
شاخص یاب

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,156.7860 1,156.7860 1,156.7860 1,156.7860 2019/06/30 1398/04/09 1398-04-09
1,155.6860 1,155.6860 1,155.6860 1,155.6860 2019/05/08 1398/02/18 1398-02-18
1,155.6580 1,155.6580 1,155.6580 1,155.6580 2019/05/05 1398/02/15 1398-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2