صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
ریل پرداز سیر - حریل 2.99
0.83381693
3023992 3318280
1.284256848
1.393064557
18.41 1.56 3.61
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.15
2.30877888
221847 4993104
3.3116503019
1.2812871571
5.16 3.67 2.2
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 1.75
-0.690917824
603848 3566582
1.073806153
4.28889505
17.08 5.49 15.05
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 4.54
-3.59375097
65349 428148
1.78761551
1.86410173
114.11 5.58 3.63
بیمه میهن - میهن 5.27
-2.529925
221639 742703
4.33193152
1.092934465
-4.13 1.53 0.57
پخش البرز - پخش 1.73
0.77752333
550454 1213160
11.1413518917
1.0313107108
5.4 1.51 0.08
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.23
-4.641313293
26176 265860
1.27337336
3.27103133
41.4 8.4 3.08
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.7
-1.27555805
1606866 11610000
1.0311913934
2.84257647
5.54 2.94 6.04
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.72
0.60341167
31693 2917500
1.454234160
0.964389359
5.08 0.95 5.47
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.83
-0.1006993
507151 5958000
6.5739123816
1.0238356696
6.21 1.15 0.82
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.69
-1.36451012
297652 607200
1.1665281
0.67990373
0 0.65 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.17
-1.41671183
2336543 1537900
1.52299368
1.012266817
10.48 1.02 38.4
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.56
-2.05441764
1278765 41912640
1.2753427931
1.4636547981
9.31 1.67 8.83
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.6
0.21721846
873700 2436720
1.33171891
1.542061668
7.28 1.84 4.08
بیمه سامان - بساما 5
3.6354191
33210 3367049
3.9513284816
1.1511556783
8.66 2.05 0.87
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.63
-0.84531173
164939 703126
3.642562426
1.192154896
9.3 2.38 0.95
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 2.9
0.21581393
1736226 1393000
2.863985762
1.133524883
5.67 1.49 1.73
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 6.3
1.99851327
908015 5308000
1.377274824
1.16606052
6.93 1.14 6.65
بهمن لیزینگ - ولبهمن 3.04
1.24092366
26614 1892800
1.753218016
1.252574677
5.79 1.58 0.64
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.25
-0.61518563
193125 23633880
2.1250086707
1.5432420731
6.44 3.96 3.41
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.72
3.52077439
2267769 3719500
1.987353977
1.674413654
7.98 4.77 1.07
صنعت روی زنگان - زنگان 4.19
1.99466034
143624 603400
1.25754050
2.87263083
252.15 5.37 2.87
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 1.46
0.28335310
50893 1062000
1.871987601
1.61245588
7.69 3.32 0.33
نفت ایرانول - شرانل 2.22
-0.37984983
38365 9966000
1.6116092274
1.5610308740
5.18 2.38 0.75
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.53
-1.92923101
36725 465150
1.78826290
1.75472860
16.52 4.16 0.69
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.36
-0.71195579
217132 390530
1.26492106
2.5196466
13.74 4.12 2.06
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.46
2.58292661
105734 2873880
1.093120838
2.11486880
11.79 2.32 2.15
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.9
0.94544271
33378 854200
1.381180185
1.87629832
11.89 2.81 1.64
بیمه کوثر - کوثر 0.66
-1.92431529
33559 3822500
5.3920602780
1.0419796116
6.59 1.27 0.51
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 3.06
2.45051965
1738450 263310
1.92506446
1.31387254
-8.63 1.83 0.45
بهمن دیزل - خدیزل 0.72
3.88524198
136340 4198000
2.18801054
1.247073921
5.54 1.7 0.67
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 2.59
3.1797465
61442 1045100
1.982071921
1.771171226
15.51 7.24 0.9
آ.س.پ - آ س پ 0.81
0.2326862
172064 689600
1.91309771
0.841560232
5.76 0.73 1.19
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 3.46
0.906891
1407589 1782000
1.42490703
0.753335003
0 0.68 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 1.85
0.22822196
168350 5603094
5.1728967946
1.0826837917
6.71 1.61 0.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.92
0.043211583
46172 1389960
1.311820696
2.67682585
7.16 5.52 0.85
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.92
0.51061181
298524 590500
2.151268421
0.991280004
16.44 0.98 1.06
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 0.74
-0.475314447
117686 10517416
1.8219178182
1.3214547333
5.23 1.79 3.15
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.42
-1.01872332
221642 1051732
2.993145443
1.172677441
10.19 1.8 0.85
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.82
1.30786662
3838661 11924394
1.1313479530
2.864713846
5.6 3.78 2.35
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.74
-0.99195490
871218 1976400
1.192344124
2.4976095
9.07 3.25 2.04
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.36
1.17152159
5175604 215900
1.3280731
1.49188144
19.29 1.75 0.93
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 1.31
0.26154218
255856 717060
2.41722380
1.451188306
17.43 3.92 0.99
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.08
0.78624487
41461 448700
1.62726305
1.57461453
7.37 2.44 0.69
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 1.72
2.577513969
300447 1609229
1.241989679
2.58772659
6.65 4.1 1.84
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.43
-0.25147934
44834 952080
1.441366841
2.13640647
8.09 4.21 0.67
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.6
0.9338979
860536 4489500
1.114981896
3.321498703
11.17 4.46 2.38
مبین وان کیش - اوان 4.77
1.82657526
138126 752600
1.471104255
2.28485068
14.11 5.64 1.41
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.76
-0.1898978
173369 628460
2.061294280
1.67777187
11.42 5.64 1.03
مواد ویژه لیا - شلیا 3.8
-0.477512921
473957 1044275
1.051099107
4.69234540
13.55 5.81 4.09
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.23
4.71753707
16490152 11101965
1.9321418807
1.6213258421
7.86 3.77 0.9
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 2
0.20274450
781524 890000
1.791593037
1.63977044
13.4 3.25 0.37
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.33
1.5625780
34386568 25880858
3.87100117061
1.1785537327
158.24 2.29 0.58
نفت پاسارگاد - شپاس 1.94
-4.78813460
693963 8304000
1.9115822048
1.4311028146
9.22 2.37 0.39
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.91
-1.0714526
23148 1674620
1.83021653
1.581916621
4.75 2.94 1.05
زرین معدن آسیا - فزرین 2.04
4.48255128
1731773 1538400
1.271956289
2.12921250
6.03 3.06 1.67
پالایش نفت شیراز - شراز 6.42
-1.55514878
343489 15287868
1.7626926828
1.8814284867
12.29 5.78 0.48
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0.86
0.515415603
7259 1248240
2.973709033
1.392669692
15.95 5.98 0.52
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 0
-52451
2000 416670
2.421006669
1.25807078
9.25 1.92 0.65
قاسم ایران - قاسم 4.67
-1.54074090
135033 2454000
4.3810750239
1.199047704
42.02 3.27 0.13
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.11
0.46213696
8063015 4862443
1.195804012
2.272554203
11.25 3.02 3.44
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 6.12
1.528618730
2121 2809500
1.784998327
1.822739681
5.88 5.1 1.22
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 8.89
0.32913049
10485 310998
1.11346601
2.06168480
0 2.34 0
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 4.24
2.927726508
928479 63619200
1.170148163
4.4815641142
6.53 6.98 1.86
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.97
-0.253915320
3476604 17517219
1.7831196372
1.9815756459
22.15 8.43 0.58
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.9
-2.08384135
303590 1323200
3.554700178
1.183989279
8.19 2.16 0.19
ریل سیر کوثر - حسیر 1.61
0.21032859
378289 1348934
1.331799113
1.71060901
12.21 2.21 1.69
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.14
01998
18238 29970000
1.544911541
1.5728515556
13.36 2.21 1.29
بیمه دی - ودی 6.21
-2.15631089
489477 2722500
2.968049251
1.26689259
3.83 2 0.32
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.85
-3.13792346
2529569 1759500
1.662926713
1.42089294
5.6 1.91 1.22
افرانت - افرا 6.09
-0.16752980
201035 1490000
1.422108590
1.661267480
19.74 2.3 1.29
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 1.74
0.43684599
187404 459900
1.9872345
1.53568629
10.08 2.94 0.54
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 3.43
4.51183243
1069439 972900
1.41364238
1.54886322
8.16 1.97 2.26
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 1.2
-0.5974832
698723 998400
2.442431243
1.22022012
-12.73 1.69 1.61
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.83
-1.71715266
163432 1316500
1.471929280
2.11916496
6.81 4.33 1.26
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.86
-0.1183844
746225 759600
2.421835216
0.892063031
10.9 0.77 0.93
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 3.38
-2.18071884
611472 565200
2.11189014
1.191002117
4.64 1.49 1.76
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 2.7
-0.610411235
500087 1291218
1.111434240
1.57912244
8.91 1.68 3.14
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.24
02077
516470 830800
1.19986195
2.37415676
0 3.19 0
پاکدیس - غدیس 6.63
-0.72655056
261248 1415680
1.762495049
1.711456994
13.99 3.75 0.83
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 0
4.98291538
1219249 1999400
1.362713093
1.152369005
0 1.21 0
توکا ریل - توریل 4.03
0.53791869
4080887 3738000
1.565841375
1.244705089
10.7 1.44 1.32
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.11
4.07941888
8543801 5664000
1.699588323
1.287501370
6.26 1.58 5.91
کی بی سی - کی بی سی 4.65
0.38213941
19537 748790
2.051534321
1.321163905
5.86 1.98 0.5
آسیا سیر ارس - حآسا 2.74
1.16091220
1377052 976000
2.372316171
1.062188029
15.68 1.15 0.89
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.82
-0.89291110
120978 2775000
1.293593461
0.884077537
5.24 0.85 4
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 6.2
-3.02932881
534723 950730
1.551476215
2.34632154
21.04 8.91 0.61
پتروشیمی مارون - مارون 5.38
0.636336375
36846 145500000
1.21175466801
3.8745337069
8.93 9.47 3.31
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.13
0.35919570
89574 2152700
1.142448444
5.01488632
17.4 11.16 5.95
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 5904000
00
00
4.91 0.86 0.18