کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 1.19
0.10361932
875831 579600
2.361370436
1.141201840
4.72 1.41 2.07
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 5.94
-2.66412521
798112 1008400
1.921934481
1.41385341
17.05 2.2 0.9
پاکدیس - غدیس 4.99
-4.29633876
353960 1085280
22166648
1.481461693
20.79 2.85 0.66
افرانت - افرا 4.71
-4.86894064
125921 2032000
1.242514281
2.091202801
24.91 2.82 4.97
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.56
-3.22172283
605929 1368489
2.643614675
1.831980399
-10.76 -5.15 2.33
آ.س.پ - آ س پ 8.07
-4.2281974
2085150 779200
1.731346338
0.951424436
134.41 0.91 3.05
نفت پاسارگاد - شپاس 4.65
-4.89273635
961100 8724000
1.7815525198
1.669351771
21.81 3.42 0.47
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.84
-3.09872533
856210 835890
1.841539997
1.64936625
15.79 3.59 0.55
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 8.35
-4.25536975
200573 279000
1.23344484
2.94117297
50.74 5.38 3.61
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 5.5
-4.333312915
96096 1420650
1.181673066
3.87432552
12.86 7.89 4.22
بیمه دی - ودی 6.81
-2.97461109
2488172 2772500
7.7621506850
1.0320811195
3.72 1.33 0
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 6.68
-3.83171531
1847500 6124000
2.0412516592
1.1510846919
9.95 1.37 16.16
پخش البرز - پخش 3.79
-0.46921697
225898 1018200
11.8112023637
1.0411552971
-8.99 1.86 0.07
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.59
4.65751146
18069221 1031400
1.851903089
1.021865018
16.35 1.04 1.25
ریل پرداز سیر - حریل 4.13
-0.24331230
5140922 2410800
1.293097910
1.062912636
15.21 1.08 2.4
بهمن لیزینگ - ولبهمن 5.54
-0.98721705
31672 1364000
1.972689165
1.052553029
5.03 1.11 0.85
آسیا سیر ارس - حآسا 6.35
1.05781242
129955 993600
2.372353697
1.052239264
13.69 1.13 0.72
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.32
-0.87631923
673989 2499900
1.263140888
1.132770086
4.01 1.17 0
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 10.31
0.07661307
1939555 653500
2.071352165
1.091245951
-20.17 1.19 2.13
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.62
3.4951451
8894291 1886300
1.392615989
1.172232981
25.27 1.25 26.67
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 6.44
-4.26461751
1896863 2451400
1.974823210
1.223966202
15.23 1.54 2.49
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
-2.31317189
119915 12513592
1.5619499046
1.4213763169
11.39 1.85 4.77
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.69
0.87762184
4714230 4873605
1.085269907
1.882796867
11.21 2.03 0
ریل سیر کوثر - حسیر 5.21
-1.06752873
3383598 1355540
1.742352541
1.41680987
16.46 1.98 2
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 9.22
4.11961845
156832 461250
1.07492153
1.76279063
15.2 1.86 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.8
-0.84434815
88386 12285472
3.9148001472
1.1741136657
5.39 2.27 0
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 0.85
-1.5141301
211910 780600
1.13879725
0.781133556
4.17 0.75 0
عطرین نخ قم - نطرین 4.99
4.179143
2500896 914693
1.231120932
2.76406366
12.5 4.57 1.55
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 2.59
-4.76343019
313719 3260520
1.133691633
21844829
8.97 2.31 1.84
بیمه میهن - میهن 4.18
0881
321019 1321500
2.843748608
1.133316612
-4.73 1.49 0
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.09
-0.17972777
125496 1027490
2.552620608
1.262088118
8.55 2.08 0.79
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 3.72
0.19931508
661985 3770000
1.385184829
0.925637787
2.81 0.89 0
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.58
-4.78471393
354681 2786000
1.333715305
0.953916867
4.09 0.93 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.08
-0.84811403
982894 3507500
1.635723097
1.035548311
4.6 1.05 0
بیمه نوین - نوین 3.69
-2.23381313
1025068 1969500
6.713199881
1.0312753650
5.5 1.29 0
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 1.21
-1.50682157
142472 2847240
1.233505447
1.382534645
5.23 1.52 2.49
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 7.11
1.620113298
72265 2659600
1.343574815
2.871246427
20.27 8.03 0.82
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.16
-4.30325693
107070 478212
1.94927361
1.93480678
-14.99 15.17 5.01
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 6.08
1.66052204
326872 1102000
1.181305486
1.51862118
10.94 1.67 2.48
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.77
-4.18754782
84345 478200
1.51724317
1.59456389
8.99 2.27 0.77
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.07
-0.28187432
81101 594560
1.57934284
1.91488931
8.23 3.98 0.81
آهن و فولاد ارفع - ارفع 5.32
-2.30345726
530467 34356000
1.2944399102
2.4318244998
5.33 4.19 1.83
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.96
-1.67082766
987100 470220
2.231050672
1.6658095
9.08 6.06 0.89
مبین وان کیش - اوان 1.83
-2.347825913
264843 2591300
1.233176527
4.21754737
22.53 15.29 3.47
بهمن دیزل - خدیزل 6.38
-4.48133517
719385 3517000
2.478688873
1.157523205
6.95 1.5 0.59
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.85
-1.81385251
113566 1050200
1.331401532
1.99703033
8.41 2.99 0.92
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 7.2
-4.426614077
98291 2111550
2.14435424
1.522910845
5.26 3.6 0.99
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.09
-1.77581770
899180 975270
3.173089817
1.112786210
10.87 1.45 0.72
بیمه کوثر - کوثر 4.17
3.34392287
735708 5717500
4.4925678027
1.123421508
6.35 1.65 0
ذوب آهن اصفهان - ذوب 2.58
4.76892856
160214447 94763757
1.97186325531
1.37136046783
19.42 2.13 1.75
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 7.45
-4.33374989
32847028 14967000
1.2518718899
1.8110317757
6.21 2.28 0
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 7.22
-4.615411284
904372 5642000
1.669351037
2.014658395
7.37 5.94 1.26
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 7.31
-3.6945136
943429 3083141
1.13380478
3.251040266
24.74 4.15 0
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.45
1.89446831
1031079 478170
1.23586181
2.65221059
13.41 4.23 2.09
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.19
-1.047710389
537375 5194500
1.115764126
3.351721886
13.54 4.51 3.14
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 5.26
-3.34083906
3272913 113274000
1.13128094667
3.1640571513
25.04 4.4 0
صنعت روی زنگان - زنگان 3.6
-1.68657753
189973 775300
1.15889299
3.26272510
14.43 4.89 2.32
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 6.45
0.70439723
10937 26835480
2.1156595250
1.6135174222
10.53 4.96 4.17
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.25
1.986610319
108358 1238280
1.361678473
2.47680909
9.11 5.14 0.71
پتروشیمی خراسان - خراسان 5.05
-1.279412577
369494 22511723
1.0924627979
3.976209502
6.5 5.5 3.35
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 7.41
-4.978810325
35226 1445500
1.341943135
2.54765288
8.7 5.4 0.95
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 4
-4.827360685
2815133 145644000
1.05152809971
4.6732744435
4.21 5.69 2.37
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 5.37
-1.60394049
88684 850290
1.871594239
1.82874899
11.25 6.49 0.83
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.98
-3.1166747
6582268 8876326
1.1610264822
2.913531176
10.05 4.14 3.57
پالایش نفت شیراز - شراز 5.29
-2.721827520
1079721 28278137
1.8151288670
1.8927172828
10.28 6.79 0.57
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 7.58
-0.342515714
81424 5657040
1.096164249
4.831275641
18.3 7.36 4.62
پتروشیمی مارون - مارون 4.1
-1.23158650
15660 234600000
1.1258644611
5.2948921641
7.64 9.43 3.84
پالایش نفت لاوان - شاوان 5.07
-4.38421745
878236 24863703
1.7944450870
222175691
14.38 9.61 0.49
توکا ریل - توریل 4.56
4.42191960
3285044 3920000
1.556076542
1.234942824
6.94 1.41 1.06
بانک دی - دی 0
-4.96221130
11107992 7232000
40.01289369631
1.25232117671
-0.22 -0.14 0.3
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000
59.28268179688
1267259297
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000
8.7541388869
0.9443922191
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000
54.12190949378
0.98194227049
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000
48.34237054408
1.32179719645
8.67 -0.09 0.15
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 8.94
0.92795656
1896613 848400
4.483796638
1.213147488
-100.41 4.26 0.38
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر - شبصیر 0
4.99729371
51532 3092430
1.454483876
2.092140858
8.1 4.13 0.84
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.44
4.69045580
8002187 1785600
3.476188565
1.215130978
6.46 2.45 0.21
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 4.3
-0.523713867
1713262 4160100
1.034304881
2.71592631
5.02 2.87 10.57
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.46
-1.89064359
3052340 12205200
1.1413863122
2.066741742
5.17 2.42 6.08
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 8.68
-3.28123213
4075223 430542
1.86800579
1.45552598
11.03 2.36 0.54
مواد ویژه لیا - شلیا 0
1.9917018
59170 567195
1.25707008
1.94364910
10.03 2.52 2.29
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.67
-0.73894702
5542305 70530000
1.2286264853
1.9943374682
4.67 2.55 2.19
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.73
-1.16465601
294122 1400250
1.492080843
1.721209051
7.26 2.65 1.31
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.41
-2.89351678
6790085 671200
1.23828280
1.97419521
37.63 2.56 0
داروسازی آوه سینا - داوه 4.59
-4.2994430
6469444 1550500
1.271976611
1.98998808
10.76 2.71 3.28
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 4.68
1.02494140
1703933 621000
1.58981165
1.68584472
7.32 2.77 0.71
قاسم ایران - قاسم 6.98
-1.01463317
429807 1990200
3.717381172
1.216121532
14.43 2.72 0.12
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.14
-4.46713379
3360595 3514160
1.314606075
1.982329388
10.24 2.84 2.42
بیمه سامان - بساما 8.13
3.73414167
6446181 6250500
3.1619752975
1.2615672667
10.66 2.88 0
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 7.81
-4.250310115
365435 2330496
1.152691319
2.79965038
6.54 3.86 1.97
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.2
-0.23014335
594524 1517250
1.642486389
1.721449166
10.64 3.16 0.78
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
-4.99794486
1371222 1794400
1.482656687
1.911388192
17.18 3.41 1.73
زرین معدن آسیا - فزرین 8.51
-2.5188246
328302 2473800
1.172884117
2.441182083
6.46 3.21 2.53
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.6
-4.28576767
643930 4283511
4.7520350382
1.1717371785
5.59 3.28 1.77
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 6.74
2.7778962
6150216 1154400
2.292644292
1.451819527
-3.06 3.5 1.73
نفت ایرانول - شرانل 3.9
-3.60388292
1158602 16584000
1.4624238994
1.9412511587
6.06 3.41 1.08
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 3.09
-2.10442512
123622 427040
3.681572283
1.241267665
-11.85 3.49 0.81
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.84
2.52186586
859440 658600
1.781174065
1.68696890
13 3.63 0.97
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.07
4.2687329
133954 879480
1.551360251
1.91712292
14.25 3.8 0.76
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 7.27
0.31835043
2178058 1008600
1.71715237
1.77969659
12.78 3.83 0.36
پتروشیمی غدیر - شغدیر 4.57
-4.49854989
7668210 6485700
1.358770465
2.243916887
15.06 3.97 1.38
کی بی سی - کی بی سی 4.91
-1.283625
927 870000
2.151868886
1.21552257
5.14 1.57 0.6