ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0
01587
100 7141500
1.379755768
0.9110698283
- 0.88 -
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.48
0.22495
79767 7326373
1.339750542
1.66090129
82.23 2 5.86
سیمان تهران - ستران 1.69
0.62348
180259 4109000
2.379747701
1.089060424
10.68 1.2 1.62
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0
04047
1000 66342471
1.4797327463
1.9150922340
22.73 3.33 16.07
سرمایه گذاری سپه - وسپه 0
01511
863 8132202
1.179537295
1.068966410
- 1.08 -
پارس پامچال - شپمچا 0
0.0310763
330 322890
2.82909109
1.54590672
-45.46 72.51 1.07
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.46
02587
65431 51740000
1.7590425529
1.4462720147
9.74 2.15 0.3
لعابیران - شلعاب 3.34
-0.322794
108682 279400
3.12870603
1.27685777
5.36 2.95 0.61
توسعه معادن روی ایران - کروی 1.22
0.063215
291821 7760849
1.128694220
1.824778085
14.87 2.02 13.52
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 4.42
-2.071229
587741 491600
1.76864197
1.71504528
-4.78 3.73 1.19
فنرسازی زر - خزر 0.45
0882
15973 440997
1.95862015
1.07807064
1,799.99 1.14 1.28
لبنیات کالبر - غالبر 1.05
-0.472108
153210 527000
1.61849335
1.2709570
13.86 1.36 0.96
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 0
0935
10000 300002
2.7810836
1.24654227
-3.49 2.09 0.31
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 0.42
01912
14855 53947080
1.4980463353
1.3360513445
8.27 1.59 2.73
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0
0.1216336
4000 6534400
1.217936360
3.372352489
9.68 6.87 3.59
کارخانجات داروپخش - دارو 0.02
-0.335970
13443 2985000
2.657897577
1.365819207
5.93 3.29 0.72
داروسازی اسوه - داسوه 0
021576
150 5394000
1.457807139
2.173593900
7.08 4.57 2.13
معادن منگنز ایران - کمنگنز 1.27
-0.122485
74938 502964
1.55780366
1.6486890
49.25 2.4 2.82
سیمان شرق - سشرق 0.8
01118
24000 2966680
2.587650572
1.375567455
-17.76 3.36 2.28
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 0
0988
2000 291441
2.6757781
1758257
52.04 1 0.67
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 2.78
-0.154060
56554 6090000
1.237477737
1.027348169
21.16 1.02 16.28
قند مرودشت - قمرو 0
0.042626
4820 525200
1.42743968
1.62459070
18.16 2.19 0.67
پتروشیمی مبین - مبین 0
04018
10 57264536
1.2470937100
1.8737903957
5.05 2.36 1.51
صنایع آذر آب - فاذر 1.63
-0.053693
12441 3693000
1.896981862
1.335268627
7.31 1.87 1.18
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 5.43
3.273635
564122 3635000
1.876805997
1.424799055
8.82 2.23 2.65
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0.64
-0.045014
90608 6267500
1.076697327
3.441946711
17.36 4.13 8.16
داروسازی فارابی - دفارا 0.1
-0.048551
1200 3420400
1.96483977
1.534245171
7.13 2.89 1.2
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0.3
-0.291375
44500 550000
1.17641677
1.12573256
- 1.14 -
سیمان سپاهان - سپاها 0.92
0.081187
31773 2492700
2.56233190
1.065888496
26.53 1.16 1.09
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 0
2.864388
80981 482490
1.25602790
2.28264387
21.95 3.35 2.81
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0
0887
6161 4878500
1.215922034
0.876817539
9.04 0.84 6.86
داروسازی اکسیر - دلر 0
-0.026004
1282 2701800
2.155806775
1.553750069
8.34 4.19 0.71
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
3.697003
66530 525225
1.07561968
4.52124200
27.25 6.01 4.58
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0
4.962031
404454 487440
1.13552114
1.56354468
12.97 1.68 9.68
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0
-0.0110622
500 326228
1.68547768
2.11260076
68.41 8.47 1.29
پارس خودرو - خپارس 1.18
0853
229193 19380398
2.7853958443
1.535882521
120.93 14.86 0.47
پارس دارو - دپارس 0
-0.0115162
380 3184020
1.695391448
1.922807430
5.75 5.31 2.45
بهنوش ایران - غبهنوش 0.99
1.636103
31650 1464720
3.675370633
1.284209583
17.83 4.82 0.41
سبحان دارو - دسبحان 0
08303
1 3570290
1.475261794
2.212384768
5.67 5.15 1.87
پالایش نفت تهران - شتران 1.45
02787
18679 33444000
1.5652028045
1.4336467373
12.73 1.87 0.26
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0.01
-0.0210048
8000 4310592
1.185082085
2.741856678
24.02 3.97 1.39
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 0
52102
842160 2008448
2.464937510
1.234023739
28.03 1.83 0.34
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
04971
2668 39768000
1.2248609421
2.6618294402
58.2 4.21 4.15
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 1.98
-0.452410
75492 390420
1.23480900
1.77271372
30.87 2.16 2.47
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.11
01796
21000 29185000
1.6347554798
147753638
3.41 0.99 3.28
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1.09
0.061544
29977 2810080
1.684712613
0.935079249
17.9 0.88 10.7
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
0.15728
11627 3608640
1.34705656
1.662830800
9.47 2.08 1.3
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0
01456
10139 4368000
1.064622256
0.85776902
- 0.79 -
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.68
01470
161176 41078812
1.145093652
1.2835217247
11.2 1.32 10.99
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01193
3901 4175500
1.064437977
0.785678587
- 0.77 -
پتروشیمی آبادان - شپترو 6.16
0.772497
38500 1573110
2.764345393
1.472964272
-5.37 8.19 0.81
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 1.1
01276
4251 3317600
1.284248013
1.273356425
8.18 1.37 7.29
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.12
01075
21000 21500000
1.9642238784
0.9544408589
12.09 0.91 11.55
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2.12
0.042397
24500 12224700
3.441624143
1.2134297933
363.28 2.5 1.05
باما - کاما 3.2
2.217786
237808 3893000
1.064133671
3.451198893
9.82 4.06 3.57
مهرکام پارس - خمهر 0
01592
10000 1318176
3.064027196
1.193390997
30.77 1.93 0.2
لیزینگ ایرانیان - وایران 0
-0.081323
100000 1323000
3.013985570
1.053804033
5.83 1.16 1.93
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.25
-1.333719
104025 2717284
1.453946403
2.091891963
23.98 4.1 3.05
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 0.95
0.11985
43320 3275250
1.193889262
1.42786487
8.77 1.51 7.8
شاهد - ثشاهد 3.52
0.831208
335000 3269611
1.193881566
0.84871570
5.49 0.77 15.1
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0
01580
62850 3160000
1.223846866
0.914225260
5.98 0.89 7.43
شهد ایران - غشهد 0
01778
10000 222250
1.61358324
2.38150429
-13.16 15.48 5.42
معدنی دماوند - کدما 0
0.069461
612 283830
1.26356554
3.45103362
19.54 9.26 3.05
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 0
0.464547
400000 227350000
1.57356378540
1.47242243187
5.16 2.01 5.16
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.33
01736
1200 1771762
1.963463813
1.22888058
24.6 1.48 0.3
بیمه آسیا - آسیا 0.57
0.181717
75500 3949100
8.6734239202
1.0333342085
11.1 1.29 0.17
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
08387
120 2012880
1.683387277
1.721971587
5.78 3.37 1.68
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 3.01
0.732629
39912 231352
1.46337899
1.5225978
1,836.13 1.94 1.95
صنعتی پارس خزر - لخزر 0
010540
100 1593648
2.113366818
1.392430122
9.71 2.43 0.89
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.52
0.613937
23000 1374013
2.453364488
1.791874777
0 -11.88 0
سیمان صوفیان - سصوفی 0.55
0.172996
9037 1647800
2.043361673
1.422367692
64.68 2.52 1.21
معادن بافق - کبافق 4.58
-4.5515696
1208363 3178440
1.033275759
4.41742696
12.38 4.92 6.37
نفت بهران - شبهرن 0.37
08175
17532 16350000
1.9932463604
1.6419832777
4.81 4.4 1.06
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
-0.111084
2000 2741740
1.163169666
4.46710035
34.78 9.72 34.64
گلتاش - شگل 0.04
-0.0113312
5350 2662400
1.143046512
2.351297925
6.34 2.91 1.33
پارس سویچ - بسویچ 0
09230
110 2307500
1.313031691
2.051482211
10.77 3.04 2.58
ایران ترانسفو - بترانس 0.58
-0.0212967
15059 19450500
1.5530216734
2.1813872320
17.88 6.26 3.88
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
0.073072
6913 2030469
1.472981553
1.541938839
6.73 2.06 1.79
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 1.83
0.581909
78108 1145400
2.582950095
1.172513235
18.76 1.62 0.76
ایران ارقام - مرقام 4.02
3.124601
719480 2300500
1.282941104
2.271296925
16.38 3.51 1.76
چرخشگر - خچرخش 0
01797
1000 1710914
1.712922910
1.312239570
75.02 1.67 1.63
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 0.57
0.291719
38887 1289250
2.172800399
1.461922899
-3.68 3.13 7.11
شیشه همدان - کهمدا 0
-0.018245
1000 2374560
1.142699855
1.581713953
6.43 1.71 2.45
نیرو ترانس - بنیرو 0
06083
1 1824900
1.442636961
1.921370100
10.43 3.27 2.02
ارتباطات سیار ایران - همراه 0
034660
50 138640000
1.9263044086
1.78148140405
4.85 5.84 1.37
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 1.86
0919
29100 939996
2.762594313
1.092382396
165 1.29 0.37
پتروشیمی شازند - شاراک 1.72
02894
30020 14585760
1.7525468674
1.2520322393
4.51 1.55 0.65
داروسازی امین - دامین 1.52
01800
4195 1492920
1.692521153
1.262004169
6.43 1.53 1.32
بیمه البرز - البرز 2.72
0.071370
100000 5480000
4.5825079346
1.0224591315
9.85 1.1 0.36
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.86
03589
666 183039
1.36248911
2.06120780
85.02 3.33 1.54
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.15
0.0419037
5000 18085150
1.3824886792
2.569713038
9.48 6.21 2.13
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.18
-0.061558
73523 7042160
3.4824539707
1.1421497959
5.4 1.76 1.39
فروسیلیس ایران - فروس 0
01812
4000 1584578
1.52383909
1.331787371
31.48 1.6 1.67
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 0.11
-0.212879
35370 1524574
1.552368851
1.481596785
9.55 2.03 1.42
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
04000
1000 900000
2.612351929
1.281844285
12.89 2.29 0.95
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.47
01442
247152 108150000
2.14231707608
1.05219981846
8.74 1.12 1.09
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 1.52
-2.743837
241402 1953033
1.162267697
2.48913013
13.54 3.26 4.82
الکتریک خودرو شرق - خشرق 0
02108
464 664020
3.42257386
1.141975009
21.67 1.74 0.33
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.033778
1311 1322300
1.72248585
1.471534700
6.29 2.17 1.15
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.16
0.571418
87365 172773
1.25216472
1.75123615
-13.69 2.16 6.74
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.61
03895
4000 18029908
1.221568819
1.5913590282
6 1.79 2.75
ایران تایر - پتایر 0.28
03120
1233 893783
2.42149185
1.841169978
2.84 -10.46 0.54
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 1.98
0.26762
123552 696421
3.042118328
1.071976723
-18.08 1.26 0.22
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 4.01
0.481056
115159 1689600
1.222055533
0.982107970
- 0.97 -
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
-0.175217
3100 554045
3.692046110
1.431433635
-2.89 -9.48 0.83
سیمان غرب - سغرب 5.18
-0.033760
6530 1128000
1.82029803
1.481367049
19.93 2.42 1.41
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 0
0.33003
27531 1119776
1.741948875
1.381415468
5.92 1.91 1.11
ایران خودرو - خودرو 2.11
-0.032896
846067 44308800
4.37193503694
1.15167601359
37.26 2.41 0.22
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 7.32
0.734255
67063 906315
2.071877673
1.461284566
57.97 2.89 0.54
کمباین سازی ایران - تکمبا 0
0764
25647 1316393
1.421873838
1.031814330
188.27 1.05 1.76
سیمان دورود - سدور 1.22
1.23984
322014 631430
2.961870850
1.151622472
-5.53 1.65 0.79
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 1.52
2.12719
330800 1359500
1.351839337
1.671098583
6.14 2.2 3.11
سایپا دیزل - خکاوه 0
-0.13791
170200 2084849
8.7918334851
1.6611070444
-1.06 -0.4 0.28
داروسازی کوثر - دکوثر 0
01591
3000 859140
2.111811527
0.971861059
30.01 0.95 1.06
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.01
4.827145
19682 950075
1.91809377
1.85977306
16.73 8.05 0.61
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.83
-0.1115957
15383 15957000
1.1317985168
3.724836668
9.07 5.68 0.6
سیمان داراب - ساراب 4.58
-0.641402
118000 1261800
1.421796972
0.991820627
12.06 0.98 1.56
بین المللی محصولات پارس - شپارس 1.87
0.051981
10622 792400
2.181725561
1.251375692
108.02 1.79 0.44
بانک سینا - وسینا 1.94
01039
183037 10390000
16.31169453309
0.98172175327
3.93 0.79 0.3
سیمان خزر - سخزر 0.08
4.963747
189477 861810
1.951681057
1.511113762
31.33 2.93 1.32
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 0
03009
6430 10619363
1.5816791290
1.4911238196
6.18 2.1 2.09
ایران دارو - دیران 0
0.033484
8000 836160
1.951632645
1.511082677
6.36 2.92 1.15
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 0.94
-0.1979
230215 10450825
1.5215841644
0.9317120504
16.33 0.89 13.83
نیرو کلر - شکلر 2.64
4.823218
1082881 1287200
1.211555067
1.97790002
14.62 2.47 3.04
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 5.33
-1.26830
27565 819600
1.91554846
1.72903218
8.95 4.88 1.6
گروه بهمن - خبهمن 0
01907
5000 9668490
1.615429303
0.917119877
8.04 0.85 4.41
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 0
0797
24872 9962500
1.5515401018
0.6723124114
- 0.56 -
بانک کارآفرین - وکار 0
02882
10000 24497000
6.26153427370
1.07143501395
7.7 1.68 1.01
ملی سرب و روی ایران - فسرب 0.9
0.583272
26458 1053584
1.421491351
2.18682745
22.23 4.3 1.35
کربن ایران - شکربن 0
0.032886
26525 721500
2.061487191
1.131316710
18.74 1.31 0.92
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 0.67
-0.071535
100000 10745000
1.3714704080
114740992
- 1 -
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
07058
152 599930
2.371418941
1.45977994
7.68 3.77 0.6
رادیاتور ایران - ختور 2.75
0.322860
41800 858000
1.651418135
1.21181087
5.47 1.38 0.5
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 1.59
01145
1433978 44960343
3.12140494296
1.04134698482
11.23 1.15 0.5
کارخانجات قند قزوین - قزوین 0
02492
2189 822850
1.671370117
2.17630884
34.62 9.84 0.75
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.024219
1370 1265700
1.071359725
2.23610962
13.47 2.45 10.66
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.4
1.072548
100529 840840
1.611350788
1.67808657
10.39 2.81 1.27
زامیاد - خزامیا 0.9
-0.33899
829235 4971373
2.6413115152
1.0113019388
1,233.9 1.02 0.46
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.76
1.681090
1162757 739398
1.681242638
1.021218130
15.55 1.03 0.57
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.09
01381
31469 99432000
1.24123343317
1.03119276294
6.73 1.04 6.16
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 2.87
-0.242054
118883 616200
1.991224957
1.41866549
455.1 2.39 0.77
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.7
0.174789
189488 66088200
1.84121603539
1.5578372862
19.56 2.89 0.46
بیمه ملت - ملت 0.1
0.561974
344940 5625900
2.1211932100
1.1910046637
9.95 1.5 1.76
رینگ سازی مشهد - خرینگ 2.78
-0.55910
209161 404950
2.941192188
1.091089649
-4.46 1.34 0.15
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.97
02468
46065 74040000
1.6118796590
1.5377594652
8.06 2.25 2.75
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.0621613
17500 8861330
1.3311808460
3.083830564
10.81 10.03 3.15
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 0
03154
465 630800
1.871176889
1.49789783
9.22 2.59 0.43
جام دارو - فجام 0
0.2913074
6250 1045920
1.121166964
4.55256217
14.78 7.74 4.38
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.26
0.451125
60252 1125000
1.011140509
0.871311734
- 0.87 -
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 0
-0.065019
3000 501900
2.241125517
1.48762966
70.75 3.6 1
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 0.26
0.083890
28000 778000
1.431112946
1.92579665
20.54 3.18 2.51
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.88
01230
95977 7380000
1.4710869366
110836533
4.1 1 4.11
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 0
0.078546
2150 769140
1.381060799
2.33455633
9.17 4.69 1.64
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 0.87
01153
21000 611090
1.721053576
1.13934204
9.75 1.24 4.34
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.08
0.071526
51010 8583750
1.1910251224
0.911392677
18.9 0.88 16.91
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.04
02017
210 9076500
1.1110116736
1.566485378
9.14 1.67 10.09
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 2.66
013150
160 712372
1.411000890
1.43700002
10.58 1.73 7.26
ح.پارس خودرو - خپارسح 1.41
-2.7471
3227271 0
00
00
- - -
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح 0
7.1415
10000 0
00
00
- - -
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 0.3
2.17330
96119 0
00
00
- - -
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح 1.49
1.314099
15188 0
00
00
- - -
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح 0.42
-1.641201
50000 0
00
00
- - -
ح.فیبر ایران - چفیبرح 0
9.995900
161704 0
00
00
- - -
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 1.2
0.94754
100000 0
00
00
- - -