صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
داروسازی امین - دامین 5.61
-0.6741621
-4.91552
65011 1344457 6.38 1.21 1.08
آبسال - لابسا 4.91
-2.73042565
-1.42600
485056 923400 21.87 1.82 0.55
ایران دارو - دیران 5.56
0.36182774
2.392830
78474 832200 7.52 2.14 0.96
قند نیشابور - قنیشا 3.7
-1.21172772
-1.62761
186539 554400 26.48 2.15 0.97
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 1.83
0.4036995
-0.1990
877220 2587000 9.97 0.83 8.27
زامیاد - خزامیا 2.17
-0.1433697
-1.15690
5572247 3854335 96.32 0.83 0.25
پتروشیمی شازند - شاراک 2.01
02409
-0.462398
366113 19426176 4.53 2.06 0.75
گلوکوزان - غگل 1.25
-0.206216457
-3.2815950
5165 3291400 10.78 8.4 1.24
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 4.03
03395
-1.353349
2064 611100 724.91 -2.73 1.58
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.6
0.61791954
0.511952
162360 1172400 130.32 2.33 0.73
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.81
-0.34253201
-0.43199
217458 8746912 6.11 2.43 1.13
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.78
-1.40362599
-2.662566
390218 909650 30.22 1.74 3.56
گلتاش - شگل 0.64
-0.08534688
0.114697
237100 2344000 5.58 2.3 1.17
سازه پویش - خپویش 0.39
-0.159225707
-1.3425403
4955 2570700 7.33 4.36 0.46
گروه دارویی برکت - برکت 2.53
0.56751595
2.141620
767493 5423000 5.5 1.32 4.55
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.35
-0.5903842
-0.94839
956246 769536 38.38 1.27 0.16
پتروشیمی خارک - شخارک 1.03
-0.243317219
-0.3517200
555894 34438000 6.55 3.73 2.75
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 4.62
-4.16512531
-4.132532
291870 189825 -2.24 -0.6 1.41
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.32
-0.0691448
-1.661425
346619 28960000 15.08 1.13 13.91
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
02128
-4.982022
500 1915200 74.92 1.81 27.2
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.77
-0.62812373
-1.82345
1602639 2373000 6.98 1.76 2.44
پتروشیمی جم - جم 0.72
-0.12828571
-0.968500
155746 82281600 5.46 4.12 1.56
قند اصفهان - قصفها 1.88
0.41839122
1.179190
138209 1778790 8.45 5.18 0.48
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 8.21
-2.21762822
4.993030
15616259 984878 -4.11 -2.88 0.85
لامیران - فلامی 4.31
4.42577055
4.997093
88423 423300 13.88 3.81 2.55
کشت و صنعت چین چین - غچین 7.47
0.6917577
2.227692
21610 757700 11.37 3.3 2.37
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.7
-1.04022093
-0.052114
533189 837200 25.91 3.41 0.61
نیرو ترانس - بنیرو 4.22
-4.56334622
-54601
191309 2311000 13.19 3.29 2.28
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0.38
019633
0.3419700
4686 13193376 17.66 7.23 3.28
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0.86
0701
0701
988305 3855500 7.7 0.61 5.64
بانک ملت - وبملت 2.15
0.7143987
1.53995
16989198 49350000 7.13 0.74 0.2
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 0.8
-0.04164808
-1.024761
113048 240400000 5.85 1.56 5.79
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.1
-0.9743660
-0.193689
4281540 16942096 5.23 1.66 2.21
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.69
-0.12542390
-0.962370
231209 7018049 9.86 1.75 3.09
بیمه ما - ما 3.67
-0.4711268
-0.311270
283964 1902000 5.25 1.23 0.63
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.79
-0.1307764
-1.57753
455340 4584000 8.9 1.17 3.37
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 3.63
-0.2006995
-2.21975
69765 1592000 0 0.8 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.7
-0.06931442
-1.661419
101591 10094000 0 0.85 0
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.94
0.23622122
0.092119
299500 3183000 4.39 0.98 4.05
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.55
-0.200610946
0.2911000
373881 10946000 7.26 5.29 1.47
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.7
-0.80836013
-1.535969
81759 1227374 74.51 6.01 0.76
گروه بهمن - خبهمن 1.34
-0.1026974
-0.51970
2709760 9740000 5.94 0.84 4.88
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
0.4361382
4.941444
114434 4837000 0 0.85 0
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1.67
01210
01210
423614 9982500 6.62 0.96 6.38
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.5
-0.4167956
-1.46946
164958 1720800 0 0.84 0
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.39
-2.04081248
-4.631215
1090624 7020000 9.8 0.69 9.12
ایران خودرو دیزل - خاور 2.47
-0.5722695
-1.43689
4275497 3467396 -0.55 -0.2 0.36
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 2.49
-0.27662524
-0.752512
465794 3786000 13.47 0.54 9.77
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.38
-0.37722641
-0.042650
85669 1663830 -4.19 0.7 0.85
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 2.93
-1.37081439
-1.711434
395085 935350 9.93 0.96 18.18
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 0.62
-0.40381480
-2.891443
995793 39960000 5.1 1.03 5.23
پارس خودرو - خپارس 2.76
-1.9536803
-2.32800
11949739 18244384 22.67 1.34 0.3
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 3.54
-0.05011997
-2.31952
40150 1979906 5.95 1.49 1.67
کربن ایران - شکربن 3.47
1.334114
2.714170
1413109 1028500 6.38 1.5 0.79
حفاری شمال - حفاری 3.39
-0.48252269
-2.372226
211076 5911664 8.5 1.29 0.8
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.35
01140
1.051152
10000 1425000 0 1.25 0
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.6
-0.16541207
-0.831199
502171 8076037 0 1.08 0
سیمان شرق - سشرق 2.4
-3.304878
-3.3878
3101405 2329826 8.79 1.14 1.23
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.89
-0.12481601
-0.811590
814894 2641650 7.68 1.21 6.34
ارتباطات سیار ایران - همراه 1
-0.203717151
-0.3317130
293874 164649600 5.27 5.57 1.44
نفت بهران - شبهرن 1.73
0.019110481
0.1910499
174001 20962000 5.9 4.88 1.28
باما - کاما 2.48
-0.67567792
-0.577800
264125 3896000 5.93 2.53 2.95
سیمان شمال - سشمال 0
01308
-0.611300
8600 1406193 8.19 0.91 1.48
بیمه البرز - البرز 3.33
-0.52261142
-2.961114
297255 4568000 7.99 0.86 0.28
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.09
0.28542811
-0.822780
709772 9920581 5.74 2.01 1.85
رادیاتور ایران - ختور 6.58
-1.49743355
0.383419
260250 1006500 6.45 1.51 0.63
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.98
-0.01476789
0.16797
463784 3394500 64.63 6.97 2.12
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.34
01600
0.561609
2774957 53600000 7.16 1.33 1.95
بانک انصار - وانصار 0.83
02058
0.292064
472690 20580000 6.85 1.38 0.4
لیزینگ ایرانیان - وایران 7.58
-3.88771335
-4.971320
1428452 1335000 6.08 1.03 1.67
سیمان سپاهان - سپاها 2.39
-1.72741024
-3.551005
646129 2508800 16.39 1.15 0.94
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.01
-1.16723641
-1.193640
252825 4551250 12.93 2.7 6
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.75
-0.47893117
-0.863105
391275 6234000 6.28 2.9 1.64
نفت سپاهان - شسپا 2.32
-0.039999
-0.729930
145971 10498950 5.55 3.52 0.67
لعابیران - شلعاب 2.79
0.70983831
-0.113800
1085838 383100 77.91 2.46 0.75
مارگارین - غمارگ 2.29
-0.46142373
0.252390
245157 1993320 15.61 2.01 0.26
بیمه پارسیان - پارسیان 2.76
-0.92361609
-3.881561
295926 4827000 3.44 1.2 0.34
چرخشگر - خچرخش 1.33
-0.91621514
-1.181510
321460 1441471 36.29 1.45 0.95
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.83
-0.07692599
-0.382591
2290896 77970000 5.85 1.94 1.94
لامپ پارس شهاب - بشهاب 2.26
-1.03144702
-2.784619
46890 761724 9.05 3.26 0.35
پتروشیمی فجر - بفجر 3.04
0.07145609
1.685699
290864 36458500 5.58 3.18 2.35
سالمین - غسالم 0
-0.32873336
-4.993180
9830 1000800 12.26 2.29 1.01
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0.2
-0.039610085
-2.859801
685 309736 20.97 1.12 0.76
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.18955286
4.235499
4460 671322 66.8 4.81 4.33
واسپاری ملت - ولملت 0
01143
-1.141130
1000 914400 8.87 0.88 2.26
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
-0.03093235
-4.983075
2549 4076100 11.68 2.28 1.49
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
-0.04134836
-4.984597
969 725400 -2.35 -0.99 1.26
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 1.88
06111
0.056114
1846 2199960 5.09 3.3 1.16
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.26
-1.16461867
-3.61821
80231 414364 9.72 0.9 3.16
سیمان شاهرود - سرود 2.88
-0.95691449
-4.851392
76109 1173690 7.63 1.18 1.02
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.02
-2.14716654
-2.216650
556205 1596960 4.16 2.48 1.09
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.75
-0.0785123
-0.535100
641585 14856700 4.36 1.8 4.23
موتوژن - بموتو 5
8.81543950
9.233965
289986 2687580 5.35 1.95 0.76
پاکسان - شپاکسا 4.45
-1.86823992
-2.653960
637159 2155680 6.01 1.86 0.56
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.65
0.32541850
0.71857
2845492 30062500 3.53 0.99 3.41
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0.93
-0.06581519
-0.661510
233124 6835500 0 0.83 0
سیمان قاین - سقاین 0
0.020219851
0.7720000
597 1056518 5.73 5.01 1.47
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.69
0.111924161
1.3824468
49505 22952950 5.38 5.05 2.04
قند نقش جهان - قنقش 5.4
-0.15456461
-2.646300
22231 898079 34.67 -7.48 0.37
بیمه ملت - ملت 5.38
-0.05481825
1.861860
126431 5201250 7.61 1.36 1.32
شهد ایران - غشهد 2.2
0.04092446
2.252500
6785 489200 -52.98 211.04 37.49
سیمان فارس - سفار 0
-0.01496716
-4.996382
217 1564828 19.12 4.46 2.47
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.04
-0.08411892
-1.6911701
3350 2081100 6.53 4.7 3.29
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.4
0.239317176
3.7117770
11077 6870400 7.4 6.48 2.85
شهد - قشهد 1.26
0.59627762
2.387900
20400 1562491 10.35 3.71 0.93
پتروشیمی پردیس - شپدیس 0.94
0.6936393
1.586449
424528 38358000 8.28 3.55 1.85
صنعتی آما - فاما 0
-0.02334298
-1.614230
1506 2149000 10 1.84 1.7
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 1.11
-0.39652261
-4.982157
20000 1469650 15.01 1.61 0.34
افست - چافست 0
0.017611334
1.3911489
787 2266800 6.27 3.29 1.31
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
-0.185214014
-4.5613400
4000 3466505 77.86 12.26 77.63
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 1.64
-0.3773171
-4.183050
16343 808605 5.94 2.29 0.68
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 2.47
-0.03632757
0.82780
5216 1240650 7.18 2.47 0.86
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.35
-1.44683406
-4.83290
45500 1072890 306.8 2.84 0.37
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 2.86
1.06128003
3.9428800
12364 980105 15.43 7.35 0.51
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 2.73
01458
-0.411452
39850 2916000 5.11 0.85 7.19
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0.01
-0.75478811
-4.998435
24280 3524400 9.08 5.09 4.21
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.49
-0.09841015
0.21018
257000 4567500 0 0.73 0
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 2.68
-0.02523970
-4.233803
33286 65080210 32.96 3.04 21.24
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 3.39
0.92241860
3.091900
92841 465000 5961.54 1.48 1.2
کارخانجات داروپخش - دارو 0.68
-0.06364712
-3.274561
2950 2356000 4.75 2.67 0.55
پارس سرام - کسرام 4.36
4.10123249
53277
380890 194940 0 3.13 0.98
رینگ سازی مشهد - خرینگ 2.84
-1.6667885
-2.11881
705591 393825 -4.53 1.64 0.1
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.08
-0.9122825
-2.312785
201401 2825000 6.75 1.72 1.2
سیمان فارس نو - سفانو 0.31
-0.03123200
-0.033200
107879 1120000 8.15 1.94 0.8
معدنی دماوند - کدما 4.8
-0.108512884
-3.0912500
2160 386520 67.09 12.81 3.57
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 6.02
0.15004
-0.084995
96630 500400 126.97 5.59 11.67
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.07
1.25331535
4.161579
771850 7659650 10.94 1.36 0.84
نیرو کلر - شکلر 4.25
4.71193889
4.983899
335271 1555600 9.72 2.77 2.33
کاشی پارس - کپارس 2.5
-0.24035397
0.375430
202101 473587 8.06 3.4 0.76
داروسازی روزدارو - دروز 0
02110
-4.222021
294 1476662 63.69 2.05 1.92
قند هکمتان - قهکمت 3.77
1.82784624
0.334556
125773 1265126 9.2 2.34 0.73
سیمان تهران - ستران 1.85
-0.84341646
-2.051626
256207 2880500 17.64 0.74 1.06
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.85
3.6842985
2.11970
1468862 886500 24.88 0.95 1.26
لیزینگ ایران - ولیز 4.33
0.08851131
01130
250010 678600 32.31 1.26 1.59
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 1.05
-1.38184068
-4.243950
39767 432022 271.2 -1.7 0.56
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.8
0.21585572
1.715655
11052 1114400 10.47 2.91 0.42
فروسیلیس ایران - فروس 2.31
-1.84672817
-4.982727
135287 2463441 31.31 2.47 3.09
سیمان بهبهان - سبهان 5.66
-0.240714921
-2.2314623
6369 820655 8.8 2.81 0.92
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.32
-0.04976033
-2.95861
8754 4560948 5.11 2.85 1.72
بیمه دانا - دانا 3.13
03261
1.23300
5001 3327436 15.41 3.21 0.18
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 2.23
-0.01855415
-0.25405
4694716 649800 6.42 3.85 1.09
سیمان صوفیان - سصوفی 3.21
-1.99562210
-4.082163
121525 1215500 11.12 1.57 0.86
تراکتورسازی - تایرا 3.29
-0.11252664
0.112670
175082 4795200 6.74 1.9 0.58
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 2.4
-0.66492689
-0.632690
446940 572757 33.31 1.91 0.31
بانک خاورمیانه - وخاور 2.21
0.38171841
0.871850
1062700 11046000 5.63 1.36 0.94
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.22
-0.16523602
-4.1322664
16830 66085600 9.34 5 5.2
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0.33
-2.0299917
-2.67911
828626 2521750 0 0.65 0
نفت پارس - شنفت 0.36
-0.11024534
-2.454428
21172 5667500 5.53 2.95 0.73
داروسازی ابوریحان - دابور 3.71
-0.33657109
-0.467100
20941 2047392 5.08 3.76 0.93
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 3.18
0.90092800
2.812853
683064 420000 11.6 2.18 1.28
سیمان داراب - ساراب 3.39
-3.13791173
-4.951151
274440 1055700 10.25 0.8 1.11
سیمان خوزستان - سخوز 1.89
-0.10672809
-0.432800
21798 1825850 4.32 1.65 0.68
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 2.33
0.41823602
0.923620
77354 2526632 30.7 2.19 0.32
همکاران سیستم - سیستم 2.3
-0.98214436
0.474501
411587 4214200 7.98 3.16 5.51
شیشه همدان - کهمدا 4.95
2.84556795
3.386830
314762 1956960 6.86 1.28 2.11
معدنی املاح ایران - شاملا 0.79
-0.117712731
-0.3612700
11141 2673510 6.3 5 2.47
سیمان هگمتان - سهگمت 2.9
-0.34752294
-0.092300
413729 1153653 6.43 1.04 0.84
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 4.73
0.14292804
3.572900
83311 246752 -11.82 3.13 2.35
سیمان اصفهان - سصفها 0
-1.251614517
-513966
20000 2903400 32.27 6.85 2.91
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.78
-0.28172478
0.82505
53878 991200 6.7 1.69 7.82
صنعتی پارس خزر - لخزر 1.78
-0.29398821
-0.198830
29959 1333735 8.49 1.89 0.82
سیمان ایلام - سیلام 1.57
4.91533159
4.983161
390816 1303088 136.94 4.98 1.14
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.61
2.52347232
2.787250
2951784 28090614 10.51 4.92 0.45
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 2.71
-1.1261405
-1.341402
1313336 1053750 -4.7 6.19 1.06
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.4
1.23272053
1.232053
671575 615900 18.24 6.68 0.75
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4
-1.562312665
-2.0712600
64769 1519800 9.43 4.58 1.69
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 6.78
-4.08015125
-3.635149
1337498 384375 9.51 4.43 2.56
ایران ترانسفو - بترانس 2.94
0.40485457
-1.25370
1128753 20463750 17.86 4.26 3.79
ایران تایر - پتایر 3.11
-0.6643441
-1.273420
221687 985739 10.35 4.49 0.44
داروپخش - وپخش 0
-0.008811345
-510779
484 9529800 6.35 4.52 6.2
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.84
-0.279813187
0.3513270
330343 1186830 13.8 6.65 2.09
به پرداخت ملت - پرداخت 0.69
0.033318044
0.1818070
140173 17141800 6.71 7.47 1.37
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.01885317
-4.985053
806 2084264 10.51 3.31 1.76
داروسازی اسوه - داسوه 0.12
-0.192216097
-0.7916001
25289 4024250 4.81 2.84 1.39
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.02527930
-4.997536
280 475800 35.22 5.92 1.67
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
03794
03794
7051 30352000 25.83 3.31 1.84
پارس سویچ - بسویچ 0
08329
0.258350
1000 2082250 8.96 4.57 2.12
کارتن ایران - چکارن 3.31
4.49136840
56873
4257132 1246590 39.11 8.56 1.75
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.410216754
-515982
13528 6869140 10.19 8.52 2.59
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 7.55
3.40081277
0.811245
9122576 510800 494.96 10.44 0.98
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 4.36
-0.69754271
-0.774268
1085053 6241204 21.4 3.96 4
البرز دارو - دالبر 3.14
-0.69958234
-2.328100
126673 7657620 6.38 3.71 2.45
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3.83
-0.33614448
-2.914333
515236 565636 23.94 2.68 1.44
کویر تایر - پکویر 3.38
-0.02693719
1.373771
15566 2603300 5.64 2.71 0.79
داروسازی فارابی - دفارا 0
-0.74265614
-4.995374
23589 2245600 20.3 2.7 0.93
آلومینیوم ایران - فایرا 5.38
3.08851502
1.511479
9298313 7807142 22.08 2.67 0.55
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 4.49
1.4966581
1.636590
4811901 90817800 7.77 2.64 0.47
فولاد خوزستان - فخوز 1.36
0.63943935
0.93945
2997816 56947320 4.84 2.37 0.9
پتروشیمی مبین - مبین 1.61
-0.16734177
-0.814150
1533431 59530604 4.59 2.42 1.53
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 5.06
-1.57732496
-2.82465
1654511 736273 88.18 2.53 1.76
سیمان کردستان - سکرد 2.93
2.32321013
2.731017
2944010 1215600 22.23 2.73 0.99
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.11
04542
0.294555
4478 2461764 10.03 2.74 1.04
سبحان دارو - دسبحان 3.96
-0.15995619
0.025629
23180 3259020 5.41 3.22 1.61
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.86
3.1464754
2.64729
3634769 1569755 9.5 3.45 0.81
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.83
-0.30242308
-0.172311
212430 743176 15.7 3.35 0.73
گروه دارویی سبحان - دسبحا 5.7
0.15523871
-0.133860
116303 6464570 4.84 3.21 4.74
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.39
4.72092795
4.722795
12155875 14254500 62.44 3.24 0.89
تولید محور خودرو - خمحور 3.16
-2.55972284
-4.012250
170905 960972 1116.11 2.68 0.82
معادن بافق - کبافق 2.62
0.305213803
0.613843
83222 2795108 5.38 3.03 3.32
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.59
-0.34991709
-0.871700
135591 427250 -4.27 3.03 0.15
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0.72
-0.028613991
-0.6813900
12603 757932 13.74 1.77 0.37
پارس دارو - دپارس 0
-0.007812775
-4.9912138
100 2682750 7.02 4.04 1.93
داده گستر عصر نوین - های وب 1.99
4.35264795
4.984824
16911498 19180000 12.41 4.49 4.72
سیمان دورود - سدور 5.38
-1.0515941
-1.79934
676485 603837 7.1 1.77 0.62
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 6.58
-2.3813690
-2.383690
478548 369000 49.61 2.7 1.18
نوش مازندران - غنوش 0
03509
03509
200000 175450 23.15 2.24 1.95
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 4.39
-2.76418091
-3.218054
185078 1618200 12.96 3.63 1.1
ایران ارقام - مرقام 4.3
-2.08995903
-2.165899
231848 2951500 143.52 6.05 2.79
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
-0.47114437
-4.984236
10499 887400 15.08 3.38 1.59
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
-4.921741
1108512 5826679 70.24 2.99 0.48
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
-4.841474
110729 20313657 30.19 1.68 0.31
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 3042000 6.29 1.45 0.86
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 9682225 8.58 0.77 8.17
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 742800 0 1.56 0
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
-1.682640
14429988 22822500 11.09 1.56 1.02
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
-0.533183
256560 156879 224.43 3.64 2.35
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 27282900 -2.23 0.56 0.16
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
-3.35982
9726949 10110000 6.7 0.72 0.31
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.74
-1.22273393
-1.053399
2530157 549666 11.6 2.49 3
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.08073716
-4.973534
1827 550756 69.78 7.87 0.52
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.48
-0.01596284
0.246300
2501 5391672 18.14 4.42 1.17
سیمان خاش - سخاش 4.78
0.03568424
-0.728360
507 1053000 7.86 3.26 1.22
بیمه آسیا - آسیا 2.23
-0.99941585
-0.061600
729776 3645500 8.41 1.16 0.14
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.020814403
-4.2113800
200 720150 21.49 6.78 1.98
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 8.42
0.19672038
-1.672000
3015228 1039380 416.42 3.3 1.29
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.64
-4.66851409
-4.941405
321834 1127200 0 1.05 0
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
02014
-4.971914
30 2376520 33.88 1.78 2.37
سیمان مازندران - سمازن 0.08
-0.32743958
-4.993773
22566 3253476 11.31 2.76 1.93
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.08764564
-4.994340
2017 456400 -28.72 4.28 1.53
جام دارو - فجام 0
09440
1.419573
141 755200 13.73 5.19 2.96
قند مرودشت - قمرو 7.26
-2.7554271
-3.394243
117096 854200 12.86 2.84 1.09
پشم شیشه ایران - کپشیر 6.79
-1.18825073
-1.645050
84790 760950 34.93 4.99 1.69
شیشه و گاز - کگاز 3.06
-1.4733612
-0.493648
631878 903000 1.52 7.73 1.72
قند لرستان - قلرست 3.51
1.50145814
1.265800
342358 1395360 15.51 2.9 1.72
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.56
-0.04234729
-4.354525
1006 680976 12.91 2.23 0.28
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02214531
-4.994306
250 1042130 12.79 2.87 1.54
دشت مرغاب - غدشت 0
08387
-4.618000
2 448310 -24.73 15.26 0.25
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.05936746
-4.996413
1000 1619040 10.74 3.73 2.13
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.31
1.09333791
1.793817
38765630 75820000 6.32 2.3 0.36
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.5
-2.09652942
-3.662895
2452484 1497478 8.12 2.24 3.53
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.8
-0.1205829
-0.96822
821017 4974000 6.26 0.53 6.56
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.21
2.381817
3.51826
13026149 10212500 0 0.59 0
شاهد - ثشاهد 4.64
1.75591217
2.011220
1368512 3293971 5.01 0.73 31.37
سایپا دیزل - خکاوه 2.26
-0.1318758
-0.13758
2589296 1997870 -4.6 -0.22 0.15
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 6.33
-1.133225650
2.4926589
133398 1282500 71.44 -7.89 1.63
فیبر ایران - چفیبر 0
0.46355202
4.985436
8935 520200 126.91 35.76 1.96
بهنوش ایران - غبهنوش 0.48
-0.13374480
-2.814360
6499 1612800 26.16 3.75 0.42
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.04
0.91622974
0.12950
1639410 743500 66.02 3.84 1.69
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.19
-1.8492690
-2.28687
1072430 690000 0 0.7 0
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 4.75
01059
1.321073
29940 5083200 6.36 0.72 6.56
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 5.93
0.20121494
01491
4007617 2719080 37.77 0.88 14.88
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.38
-1.12541230
-1.531225
1941447 5559600 4.09 0.88 1.31
کمباین سازی ایران - تکمبا 2
0.7481808
1.37813
1489322 1392206 10.23 1.05 1.19
داروسازی کوثر - دکوثر 2.62
-0.06621510
0.261515
909277 815400 22.74 0.87 0.81
ایر کاپارت صنعت - خکار 1.84
0.58081039
01033
686049 464939 7.29 0.87 0.98
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.48
-0.43591142
0.261150
7016915 82224000 5.58 0.78 5.19
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.77
-1.54291021
-2.031016
51140900 40091275 9.02 0.83 0.35
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.58
-0.56661053
-0.851050
611236 558090 8.05 0.84 15.5
دوده صنعتی پارس - شدوص 2.5
0.11123600
2.23675
24880 432000 6.97 33.45 0.43
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-0.310821813
-520787
5991 5235120 7.19 9.09 1.36
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 7.01
-3.0743563
-2.723576
891304 712600 7.92 2.57 0.47
داده پردازی ایران - مداران 3.12
-0.2353821
-0.763801
179643 2483650 12.58 2.7 1.76
داروسازی اکسیر - دلر 2.04
-1.11344352
-1.934316
103223 1958400 5.29 2.73 0.5
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.74
3.60523506
1.063420
438250 701200 62.88 2.69 1.28
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.37
-0.14773381
-0.773360
3484205 2535750 0 1.98 0
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 2.74
-0.18861588
-1.191572
213281 2200164 39.86 1.92 0.37
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 2.23
-0.33961174
0.251181
1049233 376686 484.17 1.98 0.26
مهرکام پارس - خمهر 2.63
0.07671305
0.231307
27699 1080540 26.92 2 0.18
کابل البرز - بالبر 3.43
1.75642723
1.612719
805003 862973 264.55 2.86 0.65
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5.31
-2.84913785
-3.953742
288371 416186 14.87 2.9 1.91
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.47
-2.53043852
-3.853800
79040 196452 66.66 3.52 1.43
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.57
-2.77935282
-4.15210
817253 1069077 27 5.19 3.75
آسان پرداخت پرشین - آپ 1
-0.109314618
-0.3314585
468749 29236000 10.68 8.6 0.75
مس شهید باهنر - فباهنر 2.31
-1.13646090
-1.36080
1013391 5481000 7.17 3.27 0.86
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.24
0.09072206
0.092206
127865 352960 201.46 3.3 3.06
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.94
-2.1471504
-3.061490
699933 183252 -19.71 2.94 9.92
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.91
-0.007213966
-0.5213895
6567 215076 49.18 3.09 1.92
شکر - قشکر 2.47
1.85022257
1.312245
592925 451400 78.34 3.14 0.99
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 5.42
-0.76181433
-0.971430
613544 2722700 0 1.05 0
فنرسازی زر - خزر 3.82
1.5476853
2.74863
5908125 426497 114.07 1.1 1.03
مخابرات ایران - اخابر 2.01
02212
0.812230
2677396 132720000 4.66 1.86 2.67
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.52
1.41692863
2.832903
2923091 7233370 5.91 1.94 0.77
ایران خودرو - خودرو 1
-0.45922601
-0.572598
6788820 39795300 23.4 1.93 0.16
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 5.19
-2.3192064
-3.932030
442873 1238400 21.13 1.8 0.82
سیمان ارومیه - ساروم 7.25
-0.72312883
-2.752824
64250 2018100 5.83 1.83 1.34
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.29
1.73051940
2.11947
684556 999100 473.28 1.78 0.46
کالسیمین - فاسمین 0.87
-0.0244161
-0.024161
1617861 8322000 5.93 1.78 2.22
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.82
02758
1.092788
26637 8550076 4.44 1.79 4.27
سیمان غرب - سغرب 5.85
-4.02373244
-53211
588455 973200 5.04 1.86 0.98
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 6.03
-1.21852270
-0.742281
276229 544800 26.6 1.92 7.73
پالایش نفت تهران - شتران 2.93
0.18433805
-0.873765
5733616 60880000 9.15 2.11 0.44
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.7
-0.47871871
01880
1090751 1590350 6.44 2.1 3.15
سایپا شیشه - کساپا 1.51
-0.35411407
01412
128516 323610 609.44 2.17 0.67
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 5.07
-4.59213345
-4.993331
721023 495060 18.06 2 2.07
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.42
-1.03583344
-0.033378
153942 1246930 7.57 2.02 1.31
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.47
-0.14192111
-0.92095
308089 1329100 34.43 1.93 1.18
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.27
-1.20112221
-0.852229
7083440 15547000 11 1.99 0.93
گروه مپنا - رمپنا 2.19
-0.90747535
-27452
1954703 75350000 14.3 2.01 2.37
سخت آژند - ثاژن 3.14
2.79612500
2.592495
2987970 1000000 4.49 1.73 2.6
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.71
-0.28962410
-0.332409
227598 1276216 8.47 1.69 1.08
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.34
0.3672188
-0.052179
3134966 88614000 7.17 1.38 6.48
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 1.24
-0.81231221
-0.971219
5049727 99511500 4.97 1.43 4.39
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 3.28
-0.57312429
-1.062417
765161 2648329 -35.46 1.47 14.68
لبنیات کالبر - غالبر 5.32
-1.18381586
-0.931590
1930198 555100 39.72 1.34 0.82
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.74
1.82621394
0.731379
2681663 945616 18.54 1.28 0.63
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.26
0.28191423
0.781430
2594795 44113000 0 1.17 0
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.3
01782
0.731795
502812 53460000 5.01 1.24 4.97
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.4
-0.04182391
0.132395
162815 7173000 5.06 1.25 0.3
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.61
1.23972450
1.652460
31069687 183750000 4.49 1.51 1.27
ماشین‌سازی اراک - فاراک 3.91
-2.54681301
-2.021308
15548823 8178799 -30.87 1.47 2.76
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.37
4.25952105
4.952119
389161 842000 12.2 1.62 0.68
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 3.5
0.1106905
0.66910
1549170 1197176 60.59 1.65 0.34
تولیدی چدن سازان - چدن 3
1.23752536
-0.122502
5049019 2028800 10.11 1.66 2.59
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.35
-0.32772737
1.062775
845104 6606981 8.78 1.55 8.18
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.32
-1.22091780
-1.391777
770866 1816668 27.96 1.53 0.29
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.09
-0.29192391
-0.752380
3057237 10759500 9.83 1.52 10.18
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.97
0.21441870
0.211870
11729465 112200000 7.36 1.53 1.41
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.43
1.12491798
0.451786
578539 593340 18.83 1.56 0.96
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 1321500 14.06 2.56 11.13