صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پشم شیشه ایران - کپشیر 4.38
-0.349155
0.79250
10829 614670 28.21 4.53 1.36
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -8.33
3.164535
-1.394335
212178 453500 -53.82 4.77 28.35
داروپخش - وپخش 7.52
-0.0113999
2.1414300
6798 11759160 7.83 6.29 7.67
رادیاتور ایران - ختور 3.51
0.462866
2.312919
328579 859800 4.9 1.27 0.47
گروه بهمن - خبهمن 3.56
1.661778
2.921800
5275456 9014460 6.34 0.8 4.57
بانک ملت - وبملت 4.38
1.471105
1.291103
8458997 55250000 8.28 0.82 0.21
فولاد خوزستان - فخوز -2.52
-0.153278
-2.043216
287970 47439216 6.9 2.16 0.87
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.99
4.955658
4.975659
163979 1974642 -8.3 -10.48 0.89
نیرو ترانس - بنیرو -5.63
-0.646164
-0.716160
149696 1849200 10.22 3.31 1.82
سیمان شمال - سشمال -4.26
-0.451534
-1.041525
592143 1268584 8.78 0.75 1.33
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.01
2.281528
2.411530
591485 611200 21.04 2.7 0.36
داروسازی فارابی - دفارا 5
-0.018099
3.698399
1127 3239600 6.23 2.74 0.97
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.38
2.232061
2.332063
433409 417146 86.63 1.96 1.75
داروسازی اکسیر - دلر -4.75
-0.085330
-0.645300
16754 2398500 6.44 3.31 0.61
پتروشیمی مبین - مبین -2.16
0.454208
-0.454170
2099118 59972416 4.65 2.25 1.52
باما - کاما 1.51
4.996779
4.996779
1284418 3389500 9.21 3.2 3.26
ح.لابراتوارهای سینا دارو - دسیناح 0.56
6.7517946
6.7817950
4856 0 - - -
آلومراد - فمراد 2.32
3.664104
4.324130
211106 203294 290.84 4.72 3.04
ایران ارقام - مرقام -5.23
-1.965205
-0.195299
1660529 2602500 18.53 4.63 1.99
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.33
0.662594
1.632619
333067 967266 7.98 1.65 1.02
سامان گستر اصفهان - ثامان 4.69
0.271495
2.881534
57024 331802 7.44 0.69 1.54
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.02
0.0211683
0.9911797
7310 11683000 7.75 5.49 1.57
بانک خاورمیانه - وخاور 3.46
0.042443
1.352475
34629 12215000 6.52 1.7 1.18
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.85
0.826051
0.736046
1420354 17547900 5.35 3.25 5.27
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -1.79
-0.071528
-0.591520
543084 8595000 21.63 0.88 19.07
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 0
4.921130
4.921130
7311126 333329 30.3 1.11 0.74
نفت سپاهان - شسپا -3.08
-0.087478
-3.017259
11277 7851900 6.07 2.78 0.56
صنایع آذر آب - فاذر 3.88
1.853250
0.343202
2506762 3250000 6.72 1.55 0.92
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
2.754900
2.754900
16588 705600 13.38 2.56 0.29
کالسیمین - فاسمین 0.33
4.973672
4.973672
2184945 7344000 7.66 1.83 2.27
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد -2.77
02388
-1.592350
333642 573120 27.99 1.98 8.13
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.53
0.188395
1.428499
94400 2014800 5.25 3.03 1.4
لابراتوارهای رازک - درازک 0.11
0.123372
524516
3233 9582520 12.03 9.06 3.3
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.44
03089
2.33160
25426 7804358 6.19 1.85 0.75
سیمان شرق - سشرق 3.02
-0.191045
0.11048
750413 2772970 -22.58 3.24 1.83
آبسال - لابسا -3.07
-0.712639
-1.992605
293543 950040 22.5 1.83 0.56
البرز دارو - دالبر 3.07
1.0212297
4.9512775
60455 8361960 6.97 4.19 2.51
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.19
0.12859
1.4870
890020 382255 -4.2 1.38 0.12
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.77
3.681578
1.181540
481201 2186309 39.61 2 0.37
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 2.59
1.892591
1.892591
291155 1372064 7.62 1.82 1.14
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح -2.63
-2.081931
-1.121950
39034 0 - - -
داروسازی امین - دامین 2.31
0.191606
1.931634
46282 1332016 7.36 1.29 1.15
بانک اقتصاد نوین - ونوین -5.22
-0.431626
-4.961552
480303 21351006 31.73 1.77 0.32
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4
-0.093250
1.753310
229559 692250 49.84 2.19 0.41
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 1.03
0.614986
4.985203
14311 997200 9.37 3.58 0.38
سیمان غرب - سغرب 7.85
0.53417
53570
21000 1025100 5.31 2 1.02
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -2.24
-0.124279
-1.144235
171224 213950000 4.86 1.89 4.86
داروسازی کوثر - دکوثر -1.53
0.671655
-0.551635
429949 893700 24.93 0.98 0.88
شیشه و گاز - کگاز 3.81
13.864214
12.674170
1658816 1053500 2 6.16 2.28
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -2.32
-0.483528
-1.243501
1979951 5292000 46.78 0.89 24.11
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.61
4.622602
4.992611
2644904 6281098 14.59 1.6 12.92
تراکتورسازی - تایرا 2.13
1.392546
3.942610
263016 4582800 8.92 1.85 0.53
سایپا دیزل - خکاوه 4.07
2.3755
2.03753
9049433 1989963 14.44 -0.26 0.19
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.7
0.0313007
-0.4112950
5168 4916646 5.51 3.31 1.85
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.21
1.281184
1.81190
572750 529825 9.26 1.06 1.11
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.63
3.733530
4.883569
192000 522440 19.06 2.17 2.18
صنعتی پارس مینو - غپینو 1.57
2.086241
4.996419
105393 3931830 7.6 2.27 1.18
صنعتی بهشهر - غبشهر 5.06
0.62359
2.352400
278947 7077000 4.05 1.24 0.29
فروسیلیس ایران - فروس -5.57
-0.061813
-1.431788
37057 1585452 21.9 1.57 1.51
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -4.56
0.241271
-1.421250
509881 2542000 4.81 0.73 5.98
بانک سینا - وسینا 3.3
0.891018
2.381033
6351082 10180000 6.75 0.74 0.31
قند مرودشت - قمرو -7.33
0.112777
-1.732726
22901 555400 8.15 2.34 0.77
گروه مپنا - رمپنا 1.72
1.487602
1.447599
8391306 76020000 14.43 2.01 2.4
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.38
0.273297
-0.493272
190605 3297000 4.55 1.31 4.2
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -1.86
-0.083847
-2.053771
165268 63063871 21.61 3.24 15.28
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 7.52
2.47911
3.49920
6892934 832598 40.16 1.61 0.18
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.45
2.613186
4.513245
1970810 1621674 8.79 2.71 3.82
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -1.96
-0.0114857
-0.0114856
4200 9983904 16.43 7.83 2.6
سیمان قاین - سقاین 10.22
-0.5718989
4.6719990
3327 1010640 5.3 5.12 1.28
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 2.44
0.974664
1.784701
129466 466400 65.75 3.41 0.93
سیمان سپاهان - سپاها 2.56
1.521136
1.431135
523980 2385600 25.39 1.11 1.04
سیمان خوزستان - سخوز -0.17
-0.293112
-3.883000
20000 2022800 4.78 2.08 0.75
نفت بهران - شبهرن 1.94
0.729052
1.469118
660353 18104000 5.1 3.63 1.11
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.99
1.251130
1.881137
525745 598900 9.55 0.99 4.25
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 6.49
2.881753
4.991789
330786 1051800 52.69 1.84 0.66
سیمان بجنورد - سبجنو 9.58
0.155960
4.866240
9342 2336320 13.07 3.91 1.87
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 5.92
1.111905
0.321890
295132 476250 -4.76 2.15 0.17
پتروشیمی خارک - شخارک 3.29
0.0515020
0.1915040
36664 30040000 6.53 4.78 2.51
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.34
-0.078118
-1.757982
68874 48708000 7.2 5.53 2.45
ملی سرب و روی ایران - فسرب 0
4.992864
4.992864
192133 922208 17.57 3.76 0.85
ملی صنایع مس ایران - فملی 5.63
3.082007
2.722000
27082167 100350000 9.8 1.31 1.7
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.74
05497
0.055500
9887 7558375 5.8 4.71 5.68
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح 8.02
5.411324
91369
4057173 0 - - -
بیمه دانا - دانا -3.33
-1.663485
-4.993367
158200 3556000 19.26 3.43 0.2
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -2.96
-0.691159
-1.21153
46031692 45510076 8.22 1.15 0.38
کربن ایران - شکربن -2.75
0.13105
-0.353091
170334 776250 14.32 1.4 0.67
بیمه ما - ما 3.87
0.322166
1.852199
241864 2166000 4.81 1.41 0.76
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 5.7
3.956760
56828
76985 811200 7.69 4.09 1.37
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 1.8
2.625045
2.915059
103134 257295 90.72 4.56 1.87
موتوژن - بموتو -0
-0.024433
-0.774400
11800 3016213 6.67 2.95 0.91
فنرسازی زر - خزر 3.32
1.25893
0.45886
579172 446497 119.42 1.17 1.07
مهرکام پارس - خمهر 5.38
-0.341447
1.241470
356352 1198116 29.85 1.74 0.2
بیمه البرز - البرز 6.39
2.241412
2.11410
3623568 5648000 9.94 1.1 0.33
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.57
3.162190
3.632200
231259 766500 13.52 1.27 2.47
لعابیران - شلعاب -5.08
-0.523616
-0.113631
1394430 361600 15.05 3.82 0.64
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -6.16
-1.5210859
-4.3210551
46156 167229 41.5 2.25 1.71
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -0
-0.0531135
-529593
157 1089725 18.19 8.72 0.63
پارس سرام - کسرام 1.82
4.453003
4.973018
161345 180180 -6,930 2.89 1.03
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.51
1.712863
1.312852
1691033 944790 14.18 2.95 1.25
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -2.99
-1.521166
-4.051136
411741 1865600 - 1.07 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.38
0.89680
1.93687
693575 680000 - 0.68 -
کارخانجات قند قزوین - قزوین -2.47
0.362255
-0.312240
207820 744594 9.38 5.74 0.4
مهندسی تکنوتار - تکنو -4.25
-22201
-2.722185
211369 352160 201 2.59 3.05
ایران دارو - دیران 3.54
3.323424
4.983479
128874 821760 6.08 2.57 0.97
معدنی املاح ایران - شاملا 6.76
-0.1511805
1.512000
3870 2479050 5.85 4.47 2.29
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0.88
4.022146
4.992166
200918 160950 -2.2 -0.83 0.99
پارس خودرو - خپارس 1.84
0.69874
1.04877
4929701 19857524 24.68 12.75 0.32
ماشین‌سازی اراک - فاراک 4.1
3.982012
2.841990
21090443 12648535 9.65 1.82 1.81
نفت پارس - شنفت 5.62
0.024546
0.114550
92634 5682500 5.53 3.12 0.71
کارتن ایران - چکارن 5.01
0.063234
1.793290
12854 589396 21.36 3.04 0.7
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -5.87
-0.812447
-2.272411
1714790 12479700 46.27 3.01 0.83
مارگارین - غمارگ 10.09
3.626749
1.346600
620476 2429640 8.95 2.92 0.28
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.6
-0.561767
-0.281772
2385082 53010000 4.85 1.31 4.82
زامیاد - خزامیا 1.92
1.28789
1.41790
5271138 4363085 109.04 0.91 0.28
تولید محور خودرو - خمحور -4.44
-0.982520
-0.982520
164195 1060267 692.99 2.4 0.69
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 0
0.024042
0.974080
10000 5295020 6.65 2.61 1.48
قند هکمتان - قهکمت 3.1
1.452584
3.262630
156981 706982 8.48 1.5 0.49
بین المللی محصولات پارس - شپارس 5.02
4.382454
4.982468
1655439 981600 133.81 2.21 0.55
کارخانجات داروپخش - دارو 5.86
05310
1.695400
817 2655000 5.42 2.93 0.62
جام دارو - فجام 0
011846
0.0311850
300 947680 17.94 6.05 3.77
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -5.26
-4.913081
-53078
1290367 628894 132.79 3.36 0.43
پست بانک ایران - وپست 3.99
2.991651
2.931650
2408300 5338428 64.35 2.64 0.44
نیرو کلر - شکلر 5.8
2.322820
3.412850
139299 1128000 12.81 2.31 2.66
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1.9
1.43850
2.27857
4621576 9073750 8.04 0.76 7.65
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -5.95
-1.782042
-2.982017
1907629 9189000 9.26 1.46 10.21
ح.صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوهح 12.58
8.58734
9.91743
5198576 0 - - -
قند لرستان - قلرست 4.23
3.053716
4.553770
1017008 891840 8.32 1.86 1.17
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4.48
01646
0.731658
227518 11522000 - 1.06 -
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 6.47
11717
1.761730
2182938 1116050 14.57 1.2 23.62
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.23
4.22256
4.992273
1660788 710640 204.21 1.86 0.28
بانک تجارت - وتجارت -2.41
-0.3673
-0.89669
5382835 30756100 -2.51 0.64 0.18
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 1.25
0.0810616
511137
3100 4554264 15.41 4.2 0.94
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.65
3.3817519
3.0317460
1930773 17519000 7.42 6.24 0.45
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.67
4.671747
4.131738
19226452 7896440 5.83 1.26 1.76
عمران و توسعه فارس - ثفارس 8.77
1.332587
2.822625
12923761 2587000 8.62 1.8 5.06
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -1.63
-0.133002
-0.432993
112950 10594658 6.13 2.09 1.99
سخت آژند - ثاژن 2.56
0.133160
0.13159
1054250 1264000 4.71 2.05 2.42
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -0
-0.311917
-4.991827
182039 13459261 9.32 1.5 8.92
سیمان ارومیه - ساروم -3.08
04042
-1.783970
8202 1616800 5.09 1.95 1.12
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.67
1.146144
1.896190
53148 1228800 9.92 2.79 0.8
کابل البرز - بالبر 0
3.021943
4.981980
161967 615776 77.63 2.14 0.56
واسپاری ملت - ولملت 2.5
1.061051
0.581046
296803 840800 8.38 0.86 1.79
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 5.91
3.911277
2.521260
2455418 5746500 - 0.69 -
ایران خودرو - خودرو -3.84
-0.952606
-1.222599
12007202 39871800 24.94 2.11 0.17
سیمان کردستان - سکرد -0
-2.261429
-4.991389
219949 1714800 -16.02 136.3 1.92
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.11
-0.421878
-1.751853
1613081 81693000 6.48 1.44 4.45
داروسازی اسوه - داسوه 0
020413
2.8821000
150 5103250 6.1 3.78 1.76
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3.62
2.482479
3.312499
1203914 3622558 16.53 5.47 2.43
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.39
2.141100
2.141100
2696016 746182 14.63 1.04 0.5
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -7.95
0.089891
-2.749612
2852 3956400 10.19 5.32 4.74
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0.84
0.851186
1.111189
234123 1067400 7.02 0.97 1.91
بیمه پارسیان - پارسیان 5
4.191938
51953
1435945 5814000 4.14 1.56 0.41
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.92
-1.622126
0.882180
1304842 1275600 21.76 1.84 0.84
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 8.84
-0.044531
1.464599
611795 498214 17.8 3.46 2.28
کویر تایر - پکویر -6.32
1.33356
-0.693290
790848 2349200 5.22 1.98 0.59
قند نیشابور - قنیشا 1.91
-0.441580
0.441594
168228 316000 20.44 1.47 0.57
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی -2.73
-0.833350
-0.833350
78890 854250 9.69 4.45 0.72
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.65
0.5998
1.211005
2622856 5988000 3.33 0.71 3.33
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.08
4.55804
4.55804
32554438 10050000 - 0.63 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.23
01054
1.421069
24690 1054000 - 0.81 -
داروسازی ابوریحان - دابور 5.5
-0.057397
3.357649
3577 2130336 5.92 4.65 0.97
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 8.97
3.962417
4.992441
1063331 2635245 -15.07 1.37 10.81
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -3.4
-0.332453
-1.062435
105180 1621335 5.37 1.55 1.43
مخابرات ایران - اخابر 1.26
0.222312
1.392339
1091928 138720000 4.92 2.17 2.79
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 2.49
0.944406
0.574390
567005 881200 78.64 3.57 1.56
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.08
0.781802
1.231810
1386116 2973300 8.44 1.35 7.87
پاکسان - شپاکسا -0.55
-0.584837
-2.364750
52485 2611980 5.83 1.86 0.68
پارس دارو - دپارس -7.53
4.6715768
-2.3514710
156954 3311280 5.8 4.98 2.38
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.03
0.153294
0.333300
72750 3294000 8.5 1.96 2.04
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -1.78
-2.053676
-4.083600
618355 11395968 5.91 2.75 5.65
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 0
4.999272
4.999272
237156 1112640 10.54 4.35 1.39
پتروشیمی جم - جم 1.37
-0.059645
09650
225420 92592000 5.74 4.11 1.92
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 10.42
4.421275
51282
1631338 1989000 - 0.93 -
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 4.63
2.152472
3.722510
8330638 74160000 7.75 2.26 2.27
مس شهید باهنر - فباهنر 6.8
4.252917
4.972937
7015562 2625300 7.03 2.1 0.46
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.66
1.19764
1.06763
2656198 1316393 102.86 1.05 1.46
چرخشگر - خچرخش -8.69
-3.162144
-4.112123
946048 2041291 41.7 1.97 1.19
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -5.59
01834
-4.471752
10623 458500 194.2 1.34 1.04
بانک کارآفرین - وکار -0
02672
-4.982539
795 22712000 11.04 1.56 1.01
بیمه ملت - ملت -3.15
01937
-4.91842
1000 5520450 8.26 1.43 1.38
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0
030689
-2.2530000
50 7365360 10.1 8.47 1.91
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.17
4.144707
54746
421499 5883750 13.59 3.68 6.83
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.33
2.221976
2.91989
988492 1244103 28.03 1.81 1.02
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.97
2.931404
3.961418
1387327 2555280 16.28 0.8 9.73
پلی اکریل ایران - شپلی 3.75
4.63497
4.84498
39089857 1774777 -2.15 -1.91 0.7
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.1
0.0419011
2.0819400
10000 53230800 8.29 4.48 4.62
گلتاش - شگل 6.5
0.0612376
3.8912850
1485 2475200 5.89 2.36 1.24
سرمایه گذاری سپه - وسپه 4.82
0.671210
31238
1543731 6512220 - 0.82 -
پالایش نفت تبریز - شبریز 4.51
4.344517
3.954500
4069489 17544981 17.62 3.92 0.29
سیمان داراب - ساراب 3.62
1.241386
4.461430
129272 1247400 9.83 0.95 1.24
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1
-0.032999
0.333010
608673 13882335 4.62 1.26 2.12
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.73
2.621724
3.571740
1055910 1293000 -3.69 3.14 7.13
سیمان فارس نو - سفانو -2.49
-0.753453
-1.983410
53344 1208550 6.06 1.83 1
افست - چافست 10.04
4.678342
4.648340
217500 1668400 8.49 3.51 1.03
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 5.07
3.98863
4.58868
2092993 882716 52.83 1.21 0.27
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -1.13
03490
-0.663467
51558 698000 7.77 2.85 0.39
سیمان بهبهان - سبهان 0.01
0.0816137
2.2716490
1104 887535 10.13 3.14 1.04
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 9.1
3.772862
4.792890
626924 1931850 11.82 2.3 6.09
ایران تایر - پتایر 3.99
1.563908
1.613910
449905 1119520 12.86 5.39 0.47
داده پردازی ایران - مداران 2.55
1.62729
0.932711
637382 1773850 9.63 1.96 1.26
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.15
0.392839
0.782850
60630 1135600 8.09 2.31 10.38
صنعتی آما - فاما 5.15
3.524147
4.994206
411173 2073500 8.7 1.75 1.55
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -0.71
01129
-0.091128
14963 4516000 5.88 0.75 6.07
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.88
0.291047
2.011065
158056 2879250 - 0.74 -
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -4.19
0.425054
-0.684999
328038 440539 7.83 2.45 0.94
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.51
0.4811967
1.7612120
13522 367536 20.54 10.12 0.9
سایپا شیشه - کساپا 3.36
0.811499
2.821529
107027 344770 649.28 -24.45 0.72
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.86
2.52546
4.992608
622442 7476130 8.33 2.03 2.32
پالایش نفت اصفهان - شپنا -5.53
-1.622675
-1.622675
6044358 53500000 6.47 1.76 0.27
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 4.57
4.123383
4.923409
471993 2373014 29.55 2.17 0.3
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.63
0.3220645
2.0421000
76167 19612750 5.16 4.83 1.74
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 5.07
4.111089
4.971098
1419879 2069100 - 0.77 -
همکاران سیستم - سیستم 0
0.024775
1.914865
3000 3581250 7.98 3.29 4.58
حفاری شمال - حفاری -1.68
03363
-0.683340
444352 8761977 9 2.03 1
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.02
1.135000
0.874987
2976388 69000000 7.97 2.6 0.4
صنعتی پارس خزر - لخزر 1.78
3.110766
4.2910890
137595 1627819 10.36 2.24 0.78
بیمه آسیا - آسیا -2.45
-0.121628
-0.551621
91967 3744400 8.76 1.19 0.14
لبنیات کالبر - غالبر 3.71
1.11929
1.421935
762269 482250 13.24 1.27 0.77
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.52
1.441126
2.611139
1304353 81072000 5.48 0.72 5.02
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.56
0.9911828
1.1811850
124116 2069900 6.62 4.95 3.35
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 6.29
3.662351
4.982381
619078 587750 52.19 7 1.34
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 6.61
4.661415
4.961419
1026808 172408 -16.97 2.32 11.32
پتروشیمی فجر - بفجر -1.8
0.556086
-0.886000
2319429 39559000 5.43 3.49 2.6
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -2.47
01798
-0.061797
779787 72819000 5.96 1.18 5.11
فنرسازی خاور - خفنر 0
0.152723
4.972854
5000 272300 64.83 1.9 0.91
سبحان دارو - دسبحان 7.93
2.628778
4.988980
158793 3774540 6.25 4.72 1.71
فیبر ایران - چفیبر 0.31
4.987499
4.867490
184129 749900 43.46 146.72 1.95
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 4.2
4.068663
4.498699
159069 779670 9.27 4.37 1.37
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 5.27
-0.091153
1.211168
118900 922400 - 1.21 -
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا -8.75
-0.1519165
-1.0119000
70550 7666000 8.26 8.06 3.17
سیمان هگمتان - سهگمت 2.15
0.792682
1.432699
495474 1348778 7.07 1.83 0.94
پتروشیمی آبادان - شپترو 5.88
4.522635
52647
504250 1660050 17.31 11.09 0.65
شکر - قشکر -3.26
-1.731481
-0.61498
894424 296200 90.94 2.17 0.59
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 6.29
3.993496
53530
3701090 1748000 7.32 2.61 3.43
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 1.82
4.759198
59220
140000 3311280 7.66 4.21 1.74
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 1.87
4.6914211
4.9914252
89703 769850 13.81 1.81 8.88
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 2.59
0.091167
0.341170
1080401 466800 433.43 4.15 0.86
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 0.44
4.941806
4.591800
682307 722400 10.47 1.32 0.58
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.77
2.431984
1.761971
6181354 32240000 3.81 1.08 3.68
معادن بافق - کبافق 0
513485
513485
90551 2730712 6.1 4.23 3.56
گروه دارویی برکت - برکت 2.07
0.211934
0.781945
6116843 6575600 6.67 1.73 5.47
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 7.79
0.942156
0.662150
5438275 1617000 - 1.66 -
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.72
0.032892
0.312900
40367 7902552 5.52 2.91 1.06
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 2.74
1.931111
0.921100
1051016 566610 -19.6 1.68 0.83
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.18
-0.181623
1.481650
717823 1656434 26.36 1.39 0.31
لیزینگ ایرانیان - وایران 7.27
4.871549
4.941550
7514460 1549000 7.29 1.33 2.12
شاهد - ثشاهد 2.22
0.321268
0.631272
912310 3432009 5.76 0.86 15.85
شیشه همدان - کهمدا 0.12
0.198080
1.558190
14000 2327040 6.27 1.8 2.51
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.15
1.42999
0985
1131131 2997000 7.34 0.73 2.46
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.67
-0.664543
0.374590
25260 1022175 7.5 2.37 0.75
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 3.03
2.621409
2.621409
7948662 105675000 5.57 1.1 0.88
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -4.24
-0.647127
-1.767047
1563573 3563500 67.85 9.59 2.22
بانک انصار - وانصار 0.93
0.182173
0.182173
5107168 21730000 7.24 1.5 0.49
لیزینگ ایران - ولیز -3.31
-3.661318
-2.051340
837562 790800 40.69 1.07 1.81
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.49
1.636586
2.7537000
301464 146344000 4.84 4.74 1.28
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح 2.86
1.881792
2.331800
5929 0 - - -
شهد - قشهد 4.75
0.294543
2.214630
23559 914506 7.88 2.28 0.64
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 3.36
0.261179
4.681231
87395 3537000 - 0.6 -
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.94
4.34902
4.474910
217835 2656884 9.63 3.47 1.21
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.28
0.11012
1.581027
1033823 20240000 11.01 0.86 10.7
لامیران - فلامی 0
1.013604
4.993746
28001 216240 11.11 2.16 1.51
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.68
0.051853
0.381859
563294 52282395 7.85 1.54 2
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 4.49
2.341972
2.851982
526977 591600 6.92 2.64 0.72
پالایش نفت تهران - شتران -2.5
-0.172384
-0.342380
4237963 38144000 7.85 1.81 0.28
گلوکوزان - غگل 1.69
0.0335800
0.8636098
2790 2720800 9.35 9.67 0.95
پتروشیمی فارابی - شفارا 4.47
0.053646
0.033645
2550 546900 -2.79 -1.31 0.45
سیمان مازندران - سمازن -0
04767
-4.994529
228 3918474 18.91 3.32 2.51
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
02886
-4.992742
373 1875900 11.24 2.07 0.38
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
04890
-4.994646
216 39120000 43.27 4.07 2.88
سیمان خاش - سخاش -0
-0.018581
-58153
100 1072625 8.13 3.22 1.19
ح.سیمان شرق - سشرقح -0
-6.6714
-6.6714
10000 0 - - -
سالمین - غسالم 0
02029
4.982130
10 608700 6.9 1.39 0.63
شهد ایران - غشهد 0
01879
4.951972
10 234875 12.61 9.74 2.75