صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -5.77
1.854394
-0.324300
221807 650312 23.72 2.7 2.71
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -1.58
-1.264461
-1.94432
217421 446100 54.09 3.24 1.14
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -1.6
-0.8812800
-4.3512351
7784 640000 -13.28 -4.6 1.38
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 9.46
0.323178
0.983199
29435 2065700 12.38 2.28 0.42
توسعه معادن روی ایران - کروی -3.6
-0.352265
-1.762233
424978 5467597 12.7 1.39 11.25
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -3.41
-2.11211
-2.511206
788886 641830 10.24 0.96 4.56
سیمان غرب - سغرب -8.21
-0.253579
-4.933411
26924 1073700 5.56 2.03 1.07
کالسیمین - فاسمین -3.92
-2.23202
-2.233201
2944133 6404000 6.68 1.47 1.98
گروه مپنا - رمپنا 3.05
0.667676
1.367730
1209600 76760000 14.57 2.03 2.42
البرز دارو - دالبر 1.1
0.129102
0.219110
101613 8464860 7.05 3.73 2.54
نفت پارس - شنفت -2.4
-0.045017
-0.385000
182329 6271250 6.1 2.68 0.78
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -6.58
-2.733454
-4.113405
263773 705030 148.87 3.63 0.49
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت -1.2
-0.072881
-4.892742
3120 253528 203.96 2.72 1.42
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -4.38
-1.731874
-3.041849
475234 749600 25.8 3.3 0.44
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 1.92
0.455178
0.15160
169777 1035600 92.41 4.19 1.83
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -7.07
-3.429894
-4.149820
878678 890460 10.58 4.61 1.57
معادن منگنز ایران - کمنگنز -3.74
0.682062
-0.832031
420591 417349 86.68 1.96 1.75
تراکتورسازی - تایرا 2.85
2.082796
0.222745
3090094 5032800 9.79 2.03 0.59
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -1.49
-0.071363
-1.031350
64126 6133500 - 0.87 -
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.58
-0.382610
02620
325938 417600 238.36 3.07 3.62
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -2.42
-4.741948
-4.991943
4336937 574623 52.24 1.91 1.28
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.55
-0.036194
06196
136000 17962600 5.27 3.33 5.12
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -8.36
-4.211866
-4.621858
447897 1119600 124.46 1.94 0.7
صنایع آذر آب - فاذر 3.53
0.233454
1.253489
2407062 3454000 7.15 1.65 0.97
شهد - قشهد 4.15
4.18280
4.988350
1003487 1666764 10.32 4 1.09
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -4.43
-2.713416
-3.473389
241736 727608 52.38 2.41 0.43
معدنی دماوند - کدما 0
0.0811109
511655
700 333270 60.29 10.69 3.07
باما - کاما -2.25
-2.686532
-2.076573
1217802 3266000 8.87 2.46 3.14
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -0.14
-0.097001
-0.17000
113042 840120 9.29 4.26 1.43
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -1.05
0.123437
-0.353421
229815 3437000 4.74 1.36 4.37
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -7.17
-0.486788
-0.236805
1127540 1527300 11.2 3.53 1.12
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -3.54
-0.181665
-2.941619
46757 3330000 5.72 1.07 7.89
گروه دارویی برکت - برکت 2.51
1.311933
1.211931
3920454 6572200 6.67 1.73 5.47
پالایش نفت تهران - شتران -3.87
-22641
-2.782620
2841923 42256000 8.7 2.01 0.31
نیرو ترانس - بنیرو 6.06
3.310422
1.610250
713784 3126600 17.28 4.87 3.08
بیمه البرز - البرز 4.22
-0.221337
01340
554925 5348000 9.41 1.02 0.32
سیمان شمال - سشمال -1.55
-0.321861
-1.981830
40767 1539006 10.65 1.03 1.62
پتروشیمی شازند - شاراک 0.84
0.033486
0.113489
2087485 17569440 4.35 1.71 0.68
لیزینگ ایرانیان - وایران 6.19
0.052210
0.912229
323432 2210000 10.4 1.89 3.03
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -0
-0.032950
-4.982804
2388 1991250 9.2 1.98 5.89
ایران ارقام - مرقام -5.38
-3.76634
-4.826557
1051554 3317000 23.62 5.91 2.54
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -4.01
-2.82570
-2.82570
268156 1542000 26.31 2.23 1.02
لامیران - فلامی 3.46
55380
55380
1263266 322800 14.15 2.98 2.14
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.75
0.591188
0.681189
567847 2257200 - 0.88 -
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -4.86
-1.313781
-2.353741
1786359 10331794 7.22 3.1 1.39
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.7
-0.113524
0.313539
19087 1409600 9.63 3.05 11.01
آلومراد - فمراد 1.56
1.413804
2.113830
173647 188433 269.58 4.38 2.82
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -5.39
-2.492150
-4.042116
307082 537500 -5.37 2.54 0.19
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -3.57
-1.933408
-2.733380
1920828 1734672 9.4 2.9 4.09
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.4
0.481052
-0.11046
6185625 1391634 15.22 1.91 0.42
ح.مارگارین - غمارگح -13.33
-7.272754
-4.442838
235715 0 - - -
ایران ترانسفو - بترانس -0.85
0.415832
-0.145800
1110279 21870000 17.49 5.29 4.03
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -3.42
-1.661125
-2.451116
5759281 6750000 3.75 0.75 3.76
آبسال - لابسا -4.53
0.223263
-0.893227
197398 1174680 27.83 2.26 0.7
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -3.63
-0.441596
-3.061554
409970 11172000 - 1 -
فروسیلیس ایران - فروس -2.1
-1.292374
-1.542368
258504 2076042 14.79 2.05 2.33
مهرکام پارس - خمهر -4.44
-1.011571
-1.951556
385740 1300788 32.41 2.24 0.22
کاشی پارس - کپارس 0
59708
59708
61829 851877 10.4 5.29 1.15
پاکسان - شپاکسا -4.41
-1.515404
-1.775390
1106461 2918160 6.51 2.52 0.76
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -6.29
-2.23873
-1.773890
153850 197523 69.65 3.5 1.43
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.87
011553
0.4111600
5100 11553000 7.67 5.43 1.55
داروسازی کوثر - دکوثر -2.24
0.121711
-0.531700
343163 923940 25.77 0.96 0.91
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -4.04
-0.821333
-1.791320
4395924 904237 17.73 1.23 0.6
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.66
1.3226517
2.4826820
214737 74247600 11.56 5.34 6.45
گروه بهمن - خبهمن -3.08
-1.451967
-2.31950
2913597 9972690 7.01 0.88 5.06
بانک خاورمیانه - وخاور -4.83
-2.742843
-2.52850
1917841 14215000 7.59 1.97 1.37
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.56
0.6432135
1.1632300
167116 128540000 4.25 3.56 1.12
سیمان خاش - سخاش 6.1
0.267959
4.938329
6592 994875 7.54 2.55 1.1
پست بانک ایران - وپست -4.01
-4.862075
-52072
2590076 6709411 80.88 3.31 0.56
سیمان قاین - سقاین 9.86
-0.4617731
4.9818700
3103 943686 4.94 4.62 1.2
حمل و نقل توکا - حتوکا -4.02
-3.562624
-4.412601
1950106 865920 12.99 2.11 1.14
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -3.88
-0.232160
-3.512089
240385 10778400 24.73 2.21 1.35
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -1.68
-0.523602
-0.883589
1393061 5403000 47.76 0.91 24.62
کارخانجات داروپخش - دارو -5.09
-0.086016
-2.765855
8421 3008000 6.14 2.81 0.7
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -3.92
-0.2814380
-2.9114001
3537 779005 13.97 1.83 0.45
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0.01
010795
-0.8810700
501 4631055 15.67 4.01 0.96
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0.01
0.0111971
512568
390 4788400 12.34 5.82 5.73
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -0
-0.054084
-4.923885
1174 408400 -47.89 4.21 22.7
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -3.09
-1.117599
-3.427421
65624 1519800 9.12 3.3 0.99
پتروشیمی خارک - شخارک 7.56
1.9915685
4.7516110
308626 31370000 6.82 3.7 2.62
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.59
-0.442277
-2.012241
2144183 68310000 7.14 2.08 2.09
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -5.73
-3.473584
-3.373588
1318555 1792000 7.5 2.68 3.52
داروسازی امین - دامین -3.65
-1.81689
-2.271681
277660 1400857 7.74 1.26 1.21
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -8.42
-3.472978
-3.732970
1567084 446700 12.34 2.31 1.36
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 3.83
0.823671
0.523660
125003 2575032 32.07 2.22 0.32
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -1.96
-0.291697
-1.061684
2737987 47880855 7.19 1.19 1.83
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -1.9
0.11006
-0.51000
454736 1609600 - 0.81 -
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -4.47
-1.864064
-3.453998
1135800 18812207 5.67 2.08 2.47
سیمان شرق - سشرق -4.21
-2.071042
-3.11031
4346335 2765010 -22.77 3.66 1.72
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 6.44
1.382352
1.082345
1923679 11995200 44.47 2.9 0.8
پتروشیمی فجر - بفجر -4.16
0.86063
-0.275999
7410730 39409500 5.41 3 2.59
بیمه ملت - ملت -0.7
-0.051909
-2.251867
23249 5440650 8.15 1.41 1.36
شیشه همدان - کهمدا 2.75
0.568063
0.098025
53661 2322144 8.15 1.68 2.51
واسپاری ملت - ولملت -2.38
-0.271102
-0.721097
391385 881600 8.79 0.91 1.87
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0.87
0.018513
1.038600
5056 2043120 5.32 2.54 1.39
پالایش نفت تبریز - شبریز -3.79
-1.714821
-2.614777
897271 18725781 18.81 4.19 0.31
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.58
2.14281
1.384251
99337 856200 9.53 3.02 0.47
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 5.22
0.163724
2.153798
113793 473568 8.42 2.63 1.01
بانک ملت - وبملت -2.84
-0.761041
-0.861040
4106946 52050000 7.83 0.77 0.2
ملی صنایع مس ایران - فملی -2.27
-0.641873
-1.331860
2231130 93650000 9.15 1.22 1.58
داروسازی فارابی - دفارا 0.62
0.097870
2.828085
4892 3148000 6.05 2.67 0.94
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.54
2.0113575
3.2413739
29250 416922 23.3 1.52 1.02
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 5.05
0.41000
0.1997
3960880 0 - - -
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 4.65
-0.171744
0.231751
222259 2416301 43.77 2.2 0.41
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -1.1
-0.0518246
-0.6818131
21229 12261312 16.46 7.47 3.08
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.4
0.042592
0.352600
145909 9147686 5.29 1.7 1.72
پتروشیمی جم - جم -1.89
09670
-1.769500
3851 92832000 6.16 4.12 1.76
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -5.29
-3.31906
-4.971873
193700 476500 201.82 1.45 1.08
بیمه دانا - دانا -0.66
-1.133778
-4.763639
99300 3854969 20.88 3.72 0.21
گروه دارویی سبحان - دسبحا -2.84
-0.035812
-1.795710
62064 7991500 6.13 4.98 6
صنعتی آما - فاما 2.09
0.174215
4.094380
8255 2107500 8.84 1.77 1.58
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -6.06
-1.93559
-4.39545
635017 0 - - -
سیمان داراب - ساراب -3.76
-1.971544
-3.491520
228707 1389600 10.95 1.04 1.38
بانک انصار - وانصار 0.8
0.042258
0.092259
1534149 22580000 7.52 1.56 0.49
شاهد - ثشاهد -5.62
-4.171219
-2.911235
2817389 3299384 5.02 0.82 47.13
لعابیران - شلعاب -4.65
-3.363485
-3.943464
978408 348500 70.88 2.21 0.68
افست - چافست -5.49
1.3512059
-2.6211586
282122 2411800 8.52 3.78 1.44
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -3.39
-3.31816
-3.621810
1864785 1180400 15.42 1.27 24.99
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.8
-0.89779
-0.89779
4298935 9737500 - 0.61 -
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -2.99
03738
-1.023700
87252 11588174 6.01 2.79 5.74
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -2.76
-0.284696
-2.274602
70722 6151760 7.73 2.7 1.72
کویر تایر - پکویر 3.02
0.644378
0.414368
742968 3064600 6.81 3.37 0.78
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -3.27
-1.324102
-4.983950
809709 67244086 23.04 3.49 16.29
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.66
-0.521914
-1.871888
1683806 83259000 6.61 1.39 3.68
سیمان دورود - سدور -5.57
-3.211115
-4.61099
2840655 715492 8.41 1.98 0.73
سرمایه گذاری ملت - وملت 1.07
4.91854
4.91854
3634430 854000 - 0.86 -
ایران دارو - دیران 0
4.983944
4.983944
783609 946560 7 2.39 1.11
کارخانجات قند قزوین - قزوین -5.98
-3.493210
-3.613206
9595968 1059932 9.12 2.81 0.57
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 3.26
018554
2.418999
160 285732 70.9 4.16 2.93
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.53
-0.931277
0.081290
233157 1021600 - 1.05 -
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -2.6
-0.791262
-2.521240
2385189 39122000 8.93 1.25 8.76
سایپا شیشه - کساپا 2.96
4.862222
4.962224
1315532 511060 962.45 5.09 1.06
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.96
-1.111876
-1.791863
1546527 3095400 8.78 1.41 8.19
نفت بهران - شبهرن 4.24
0.2610607
0.210600
271023 21214000 5.98 4.25 1.3
کابل البرز - بالبر -7.89
-3.562765
-4.462739
1042672 876284 110.47 2.9 0.8
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -3.67
-1.091273
-2.561254
2251799 3309800 11.6 1.02 9.62
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -3.47
-2.592934
-4.052890
974588 8615462 9.6 2.16 2.67
قند اصفهان - قصفها -7.88
-1.778613
-0.788700
329989 1679535 11.27 4.35 0.51
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.37
-0.51780
-2.121751
1606214 72090000 5.53 1.38 4.75
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 5.7
0.571405
0.211400
1999479 2191800 - 0.99 -
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.67
1.562209
0.372183
1268577 1390802 31.33 1.99 1.15
معادن بافق - کبافق -5.76
-2.7611459
-4.8711210
239723 2320448 5.18 2.86 3.03
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -4.38
-4.171932
-4.961916
1419911 1915462 6.35 1.66 1.69
پتروشیمی آبادان - شپترو -7.24
-2.762781
-2.82780
982937 1752030 18.26 11.7 0.69
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -3.69
-2.661427
-3.211419
1902999 2597140 16.55 0.82 9.89
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -8.72
-1.792143
-3.392108
126400 160725 -2.2 -0.69 0.99
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -4.43
-1.16370
-4.86132
42015 676494 1,274 -3.86 0.88
فنرسازی خاور - خفنر -1.44
-2.765348
-55225
50249 534800 127.33 4.13 1.78
بیمه پارسیان - پارسیان -2.65
01939
-0.621927
13107 5817000 4.14 1.56 0.41
لبنیات کالبر - غالبر -3.86
-0.342313
-0.92300
1123468 578250 15.88 1.53 0.92
شکر - قشکر -6.89
-2.552063
-4.632019
1251718 412600 49.93 2.97 0.78
بانک تجارت - وتجارت -2.66
-0.61657
-3.18640
4003951 30024900 -2.45 0.62 0.18
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2
-0.017089
-0.147080
36469 42534000 6.39 4.56 2.14
فولاد خوزستان - فخوز -2.11
-0.393281
-1.643240
780867 47482632 6.9 1.99 0.87
پارس خودرو - خپارس -4.5
-2.631038
-3.561028
24089374 23583650 29.31 15.14 0.38
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.65
0.024634
2.094730
53004 2511628 9.12 3.28 1.13
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -3.83
-2.56877
-2.33879
2790700 4823500 8.91 0.76 6.76
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 2.01
01196
01196
20436 4186000 - 0.83 -
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل -0
-0.1911500
-510946
2163 1610000 12.16 6.48 1.9
ایران تایر - پتایر -6.51
-2.323962
-3.853900
596385 1134989 13.04 6.09 0.47
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.54
-0.351126
-2.31104
2115511 81072000 5.48 0.8 5.02
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.16
1.213760
0.43730
6240322 9499640 7.17 2 0.91
تولید محور خودرو - خمحور -6.34
-4.62425
-4.962416
963690 1020297 666.86 2.22 0.66
پارس دارو - دپارس -2.18
-0.0815658
-1.0815500
14860 3288180 5.76 4.94 2.37
کمباین سازی ایران - تکمبا -3.37
-1.39780
-0.63786
2973546 1343961 105.01 1.07 1.49
ایران خودرو دیزل - خاور -4.96
-4.07895
-4.82888
25529691 4465208 -1.7 -0.68 0.24
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.16
1.61143
1.331140
194579 1143000 - 1.02 -
پارس سرام - کسرام 2.88
0.653110
0.323100
72163 186600 -7,176.92 2.99 1.07
صنعتی پارس خزر - لخزر -3.43
-0.0311770
-1.3111619
189882 1779624 11.32 2.45 0.85
فیبر ایران - چفیبر -10
-2.37788
-4.987574
29335 778800 45.13 152.38 2.03
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -4.46
-2.911001
-3.2998
22148069 10685675 9.47 0.9 9.01
همکاران سیستم - سیستم 3.26
0.225111
05100
42552 3833250 8.54 2.89 4.9
سیمان تهران - ستران -5.4
-0.182182
-1.282158
997735 3818500 23.36 1.08 1.43
سرمایه گذاری سپه - وسپه -0.98
-0.081230
-0.891220
177446 6619860 - 1.01 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -4.75
1.514098
-0.924000
5204823 3073500 - 3.19 -
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -0.41
-0.071487
-2.551450
145000 40149000 5.19 0.98 5.21
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -3.82
-4.191873
-4.961858
1120368 1911584 30.42 1.6 0.36
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.79
-3.012708
-3.122705
774292 871976 16.61 3.65 0.8
پارس پامچال - شپمچا -0
-2.1910527
-510225
20400 315810 -16.39 -3.76 1.05
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -5.54
-2.42968
-2.92963
2140576 884693 42.67 1.44 0.19
داروسازی اسوه - داسوه 3.29
0.2117918
0.0117882
11233 4479500 5.35 2.74 1.55
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -0.47
-0.091078
-0.461074
190383 2964500 - 0.8 -
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -5.47
-3.91183
-2.441201
1698994 1064700 11.73 1.14 1.91
قند لرستان - قلرست -5.19
0.055527
-1.995414
363358 1326480 10.86 2.7 1.73
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.77
4.551770
4.961777
1134526 215662 -21.23 3.17 14.16
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
011776
0.211800
200 2912913 65.42 10.31 65.24
بانک اقتصاد نوین - ونوین -2.11
01629
-3.251576
1457 21390399 31.79 1.77 0.32
سیمان ایلام - سیلام -0
-0.024196
-4.983988
551 1730850 137.82 6.41 1.32
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
02257
-4.962145
970 2663260 30.18 2.04 2.83
ح.مهندسی نصیر ماشین - خنصیرح -12.19
1.612647
-0.962580
74942 0 - - -
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -3.89
-2.271206
-2.921198
1584015 482400 447.91 4.35 0.89
بهنوش ایران - غبهنوش 2.38
0.635458
3.245600
34061 1964880 31.87 6.15 0.52
گلوکوزان - غگل -5.05
-0.1738282
-4.4336650
4946 2909432 9.65 9.01 1.18
شهد ایران - غشهد 8.96
-0.122440
3.322524
767938 488000 26.2 20.23 5.72
سیمان ارومیه - ساروم -4.35
-0.532815
-2.472760
665500 1970500 6.24 2.5 1.36
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -0.83
-0.052173
-0.322167
859801 35311250 4.18 1.19 4.03
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -5.15
-3.727634
-3.527650
243844 916080 8.68 3.09 1.15
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -6.58
-0.4131549
-530096
5903 1104215 18.44 7.21 0.64
رادیاتور ایران - ختور -4.82
-0.883164
-0.063190
59202 949200 5.41 1.41 0.51
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -6.96
-0.267290
-3.697039
25228 2544210 -10.69 -11.28 1.14
بیسکویت گرجی - غگرجی -4.58
-0.183988
-4.983796
4642 797600 13.58 2.94 1.36
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -5.37
-4.632243
-4.972235
798291 897200 13 1.6 0.72
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -1.62
-1.025514
-0.815526
3216759 76093200 8.78 2.87 0.45
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -3.72
-0.154684
-3.014550
3721976 234200000 5.7 2.09 5.64
ایران خودرو - خودرو -2.91
-1.742765
-2.242751
6302382 42304500 26.47 2.24 0.18
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -10.57
-9.13229
-9.92227
7515576 0 - - -
کارتن ایران - چکارن 4.35
4.35193
4.985227
3246449 946424 34.3 4.87 1.13
پتروشیمی فارابی - شفارا -0.46
-1.624009
-4.983872
41782 601350 -3.07 -1.12 0.49
قند نیشابور - قنیشا 2.82
0.192648
0.572658
609334 529600 16.92 2.06 0.88
بانک کارآفرین - وکار 9.56
0.672572
4.972682
604966 21862000 10.63 1.5 0.97
بیمه آسیا - آسیا -4.52
-0.772052
-0.442059
781521 4719600 11.04 1.51 0.17
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -3.39
0.192684
-0.152675
594191 2926354 -16.94 1.71 9.18
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح -10.2
-8.29199
-9.68196
7940419 0 - - -
شیشه و گاز - کگاز -4.99
-2.714818
-3.074800
320750 1204500 2.32 9.85 2.61
سازه پویش - خپویش 7.84
0.1322087
1.7422443
6951 2208700 7.44 3.67 0.61
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -3.74
-4.913430
-4.993427
447733 1816356 10.08 2.34 1.51
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 3.02
2.84185
3.144199
366251 0 - - -
فنرسازی زر - خزر -0.8
-0.34885
-1.24877
172784 442497 118.35 1.12 1.07
سیمان مازندران - سمازن -0
-0.044734
-4.984500
3286 3891348 13.53 3.39 2.36
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.91
0.5817987
0.9818060
81144 17087650 4.5 4.21 1.52
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 7.59
-0.724568
0.114606
3213630 740016 51.75 4.03 4.26
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 5.12
0.091130
1.771149
124984 4520000 5.88 0.7 6.08
عمران و توسعه فارس - ثفارس -6.51
-0.942852
-1.352840
499532 2852000 9.49 2.19 5.63
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -1.81
-0.641710
-2.961670
849388 14107500 9.77 1.38 9.35
بانک سینا - وسینا -3
-1.061030
-1.061030
1371947 10300000 6.83 0.74 0.32
موتوژن - بموتو 3.72
4.924930
4.984933
2800686 3354372 6.34 2.9 1.09
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -4.43
-3.943582
-1.583670
3827907 895500 79.52 10.67 2.04
قند هکمتان - قهکمت 2.4
2.153758
1.393730
363144 1028189 10.45 1.88 0.6
سیمان صوفیان - سصوفی 1.86
-0.42715
0.512740
499089 1493250 10.2 2.37 0.89
کربن ایران - شکربن -5.94
-2.213276
-3.163244
412345 819000 15.1 1.48 0.71
نفت سپاهان - شسپا 3.81
4.857783
4.987793
1711191 8172150 6.32 2.89 0.58
بین المللی محصولات پارس - شپارس -2.62
-2.22670
-3.482635
497936 1068000 145.58 2.39 0.6
سیمان هگمتان - سهگمت -6.87
0.112840
-1.32800
466131 1428236 8.06 1.44 0.98
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.55
-1.263135
1.13210
4185093 62700000 7.58 2.06 0.32
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -6.09
-3.772479
-4.972448
5268438 11155500 10.5 1.39 11.5
جام دارو - فجام -5.24
-0.1211983
-4.9611402
1150 958640 18.15 5.6 3.81
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.61
1.011395
0.291385
9190499 104625000 5.51 1.09 0.87
زامیاد - خزامیا -3.44
-2.4853
-2.63851
14951243 4716998 117.88 0.89 0.3
سیمان بهبهان - سبهان 3.05
4.9717050
517054
74487 937750 10.71 2.85 1.1
سیمان سپاهان - سپاها -4.33
-1.531224
-2.651210
1029224 2570400 27.36 1.22 1.12
ح.شهد ایران - غشهدح 7.92
1.341288
3.71318
97381 0 - - -
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.6
0.791281
1.341288
9683132 25620000 13.38 1.08 12.34
سامان گستر اصفهان - ثامان -8.52
-0.51783
-4.351714
70364 395721 8.9 0.84 1.7
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -5.14
-4.121001
-0.961034
1237874 3003000 7.33 0.74 2.7
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -4.33
-0.061544
-1.291525
801756 8685000 12.12 0.89 11.28
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -5.84
-2.842362
-2.922360
523651 3451586 16.78 2.75 2.35
صنعتی پارس مینو - غپینو -3.89
-0.083694
-3.353573
33535 4654440 8.99 2.56 1.4
داروسازی روزدارو - دروز -10.5
0.212872
-4.052750
415722 2009940 177.53 3.41 3.4
ح.توسعه صنایع بهشهر - وبشهرح -8.91
-1.74564
-0.7570
2051103 0 - - -
پلی اکریل ایران - شپلی -4.98
-2.76633
-3.38629
18084135 2260430 -2.74 -2.43 0.89
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک -2.9
-0.84950
-2.4935
1187119 304814 391.79 1.62 0.21
داروسازی اکسیر - دلر -5.88
-3.715755
-3.135790
194088 2589750 6.95 3.1 0.66
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -2.45
-0.124161
-1.14120
268213 5201250 12.01 3.14 6.04
صنعتی بهشهر - غبشهر 5.88
2.542869
1.862850
3883069 8607000 4.93 1.65 0.35
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -4.21
-1.961748
-3.531720
6364366 7900960 5.83 1.2 1.9
داده پردازی ایران - مداران -4.66
-2.073936
-3.963860
282609 2558400 13.9 2.82 1.82
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -2.76
-1.71731
-1.761730
640625 1298250 -3.71 5.27 7.16
مخابرات ایران - اخابر -3.06
-0.51998
-1.391980
5526513 119880000 4.26 1.33 2.41
مارگارین - غمارگ -3.01
-2.853851
-4.523785
287281 3234840 11.91 3.53 0.37
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.02
1.5820903
521605
50703 8361200 9 6.16 3.46
گلتاش - شگل -0.66
-0.4214145
-3.5513700
8024 2829000 6.74 3.52 1.41
الکتریک خودرو شرق - خشرق -4.05
-0.492454
-1.662425
443449 773010 222.13 2.02 0.31
پارس سویچ - بسویچ -0.18
-0.4711644
-4.9911115
9721 2911000 13.38 3.18 2.97
سخت آژند - ثاژن -4.38
-2.13352
-1.643368
3148272 1340800 5 2.29 2.56
نیرو کلر - شکلر -5.89
-3.314587
-3.414582
228375 1834800 20.28 3.55 3.99
چرخشگر - خچرخش -4.16
-1.131924
-1.281921
541856 1831830 37.42 1.72 1.07
سیمان کردستان - سکرد -1.7
01321
-1.511301
8000 1585200 -14.81 3.61 1.78
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح 0
9.053830
9.053830
300 0 - - -
خوراک دام پارس - غدام -4.58
-0.017345
-0.637300
146 440700 68.08 6.91 1.19
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج -0
04120
-53914
260 610634 77.36 4.86 0.58
سیمان خزر - سخزر -0
-0.024822
-54582
220 1109060 11.6 3.12 1.39
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -0
05481
-4.325244
191 789264 14.97 2.87 0.32