ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
مارگارین - غمارگ -4.62
-2.326065
-3.216010
163842 2183400 8.04 2.63 0.25
پتروشیمی جم - جم 2.98
2.029537
0.569400
1039916 91555200 5.67 4.07 1.9
پتروشیمی شازند - شاراک 1.79
0.923391
0.033361
2913469 17090640 4.23 1.81 0.66
لیزینگ ایرانیان - وایران 5.35
3.951659
4.891674
5883216 1659000 7.81 1.42 2.28
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 8.91
0.433990
2.424069
23998 399000 -47.35 4.19 24.95
البرز دارو - دالبر -1.61
011843
-0.1111830
8141 8053240 6.71 4.04 2.42
واسپاری ملت - ولملت 2.75
4.141107
4.991116
845755 885600 8.83 0.91 1.88
ایران ارقام - مرقام 6.88
0.66669
0.296648
1378211 3334500 23.74 5.94 2.55
قند نیشابور - قنیشا -3.46
-1.951612
-0.491636
568286 322400 20.86 1.5 0.58
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.59
1.518348
4.6118910
48146 7339200 7.9 7.72 3.04
لبنیات کالبر - غالبر 4.17
4.471964
3.721950
4632173 491000 12.91 1.3 0.89
سیمان بهبهان - سبهان -0.98
-0.9717203
-4.0616666
5447 946165 10.8 3.35 1.11
لامیران - فلامی 0
0.093473
4.993643
2352 208380 11.03 2.14 1.43
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.48
0.832418
1.792441
3704765 580320 28.34 2 8.23
معادن بافق - کبافق -5.21
-3.7514396
-4.7314250
619410 2915190 6.51 4.52 3.8
افست - چافست 2.32
0.097460
0.637500
118977 1492000 7.59 3.14 0.92
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 9.12
3.41732
3.581735
5126199 1125800 14.7 1.21 23.83
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.57
0.121608
0.251610
548770 7236000 - 0.9 -
سیمان شاهرود - سرود -7.55
-0.462185
-2.872132
40928 983250 16.01 1.1 0.85
زامیاد - خزامیا -2.53
-0.13798
-0.38796
10757776 4412854 110.28 0.92 0.28
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.53
0.14721
0.56724
11900697 9012500 - 0.57 -
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 5.68
1.411800
3.721841
4744707 54000000 4.94 1.34 4.91
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -3.66
-0.541281
-2.251259
6670432 92232000 6.24 0.97 5.71
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.09
-0.591014
0.781028
836417 1622400 - 0.93 -
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح -2.7
-4.457405
-4.527400
1145683 0 - - -
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -2.01
-0.061558
-0.581550
542672 8763750 19.29 0.9 17.26
گروه صنعتی بارز - پکرمان -4.23
-0.253187
-3.293090
264232 8051956 6.07 1.91 0.77
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -4.33
-1.453398
-2.553360
2456895 1729582 9.37 2.89 4.08
سیمان قاین - سقاین -0
-0.8524000
-522996
3630 1277338 6.69 6.47 1.62
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 5.04
-0.661204
0.991224
6645123 3311000 - 0.85 -
سیمان غرب - سغرب 3.75
-0.063512
2.253593
22857 1053600 5.45 2.06 1.05
چرخشگر - خچرخش 4.11
3.632656
4.82686
2999309 2528764 51.66 2.43 1.48
پارس خودرو - خپارس 3.95
2.15902
0.79890
8736629 20493692 25.47 13.16 0.33
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -4.76
0.281072
-1.681051
7329857 727188 14.26 1.02 0.48
لامپ پارس شهاب - بشهاب 1.7
0.957120
1.387150
110236 1153440 16.38 3.87 0.67
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.63
-0.421431
0.211440
547533 174357 -17.16 2.35 11.45
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -1.08
-1.768443
-1.098500
92019 759870 9.03 4.26 1.34
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -0.96
-0.371885
-0.91875
3958262 30631250 3.63 1.03 3.5
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.94
-0.791137
0.351150
6455349 6822000 3.79 0.81 3.8
نفت پارس - شنفت -5.25
-1.334686
-4.554533
159481 5857500 5.7 3.22 0.73
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 8.96
1.362244
1.852255
3197530 1346400 22.97 1.95 0.89
فولاد خوزستان - فخوز -4.19
-0.173448
-3.33340
208366 49899456 7.49 2.27 0.91
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -4.4
-1.681581
-2.991560
4431259 7146120 5.28 1.14 1.59
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.6
01003
01003
70195 1003000 - 0.77 -
سخت آژند - ثاژن 5.19
0.213317
0.243318
21077933 1326800 4.94 2.15 2.54
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 2.84
0.22893
1.23902
7794115 9532775 8.47 0.8 8.06
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -0.81
-0.124299
-1.974219
163148 214950000 4.88 1.9 4.88
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -4.78
-1.683743
-2.233722
183729 748600 8.38 3.06 0.41
ایران ترانسفو - بترانس 1.33
0.3813885
0.8513950
485745 20827500 16.67 6.54 3.84
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -2.56
-0.681029
-1.831017
645733 3087000 7.57 0.75 2.54
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.81
-0.223163
-2.183101
211486 14641489 4.87 1.33 2.23
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح -3.01
-2.051957
-3.21934
323466 0 - - -
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.54
2.342454
1.752440
2572252 2454000 8.18 1.71 4.8
صنایع آذر آب - فاذر -5.97
-4.033213
-4.183208
19472822 3213000 6.72 1.53 0.91
بیسکویت گرجی - غگرجی -0
-0.033653
-0.143649
16900 730600 12.44 2.86 1.25
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 4.48
0.3711804
4.5812300
52477 11804000 7.83 5.55 1.58
ح.لابراتوارهای سینا دارو - دسیناح 1.03
4.9417550
4.0417400
3459 0 - - -
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -8.38
-2.812359
-4.0512200
48320 379576 21.22 10.45 0.93
داروسازی ابوریحان - دابور -1.32
-3.257740
-57600
78363 2229120 6.19 4.87 1.01
بیمه آسیا - آسیا 2.61
-0.251589
0.311598
375390 3654700 8.55 1.17 0.14
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -3.71
-0.036100
-0.036100
9744 1220000 9.85 2.77 0.8
کارخانجات داروپخش - دارو -0.35
-0.185668
-3.175498
10750 2834000 5.79 3.13 0.66
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.95
4.42537
4.982551
2296255 7449703 8.3 2.02 2.31
پتروشیمی فجر - بفجر -1.11
-0.696008
-1.925934
966473 39052000 5.36 3.44 2.57
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -4.28
-0.821209
-2.051194
470032 1088100 7.16 0.99 1.95
ملی سرب و روی ایران - فسرب -5.66
-2.852933
-1.952960
1893025 944426 18.64 3.86 0.87
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.8
1.641117
11110
489864 1742520 - 0.81 -
سیمان خزر - سخزر -0
-0.585275
-4.995041
10971 1213250 13.23 3.62 1.53
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.88
01793
0.061794
3063793 50589495 8.18 1.49 1.99
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -3.93
-0.421895
-21865
2895602 82432500 6.53 1.45 4.49
باما - کاما -4.37
-1.626880
-1.966856
782133 3440000 9.35 3.25 3.31
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -2.52
-0.441814
-1.761790
2914973 73467000 6.01 1.19 5.16
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.04
-0.133092
-0.843070
170738 10912286 6.31 2.15 2.05
فنرسازی زر - خزر 2.12
0.23855
0.59858
609217 427497 114.33 1.12 1.03
سیمان کردستان - سکرد -0.21
-0.41501
-4.781435
36594 1801200 -16.83 143.17 2.02
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -1.6
-0.183827
-3.553698
139441 62736011 21.49 3.22 15.2
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -0.79
-0.2312702
-0.2412701
396631 4801356 5.38 3.23 1.81
سیمان خاش - سخاش 0
0.057903
4.988292
572 987875 7.49 2.97 1.09
کالسیمین - فاسمین -4.38
-0.953664
-0.543679
1348140 7328000 7.64 1.83 2.26
ایران دارو - دیران -5.26
-0.093494
-1.373449
141051 838560 5.98 2.62 1
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.49
-0.41512
-2.51480
330177 8137584 - 1.08 -
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.42
0.758155
1.018176
58517 1957200 5.1 2.95 1.36
رادیاتور ایران - ختور -4.32
-4.32962
-4.982941
1618514 888600 5.07 1.32 0.48
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 5.23
20.782627
18.622580
1823478 3838830 17.51 5.79 2.58
مخابرات ایران - اخابر -2.47
-0.092267
-0.442259
2060827 136020000 4.83 2.13 22.91
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -3.06
-3.22663
-4.982614
177510 1797525 11 2.14 5.67
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 4.07
0.5614156
4.9914780
31056 9512832 15.66 7.47 2.48
داده پردازی ایران - مداران -6.58
-0.642787
-0.072803
1630472 1811550 9.84 2 1.29
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -3.27
-1.129732
-0.459798
455314 1167840 11.06 4.56 1.46
لابراتوارهای رازک - درازک 2.33
0.1522020
021987
19632 9028200 13.18 8.53 3.29
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -4.11
-2.42200
-2.42200
198991 165000 -2.26 -0.85 1.02
صنعتی آما - فاما 4.91
2.23575
4.973672
116908 1787500 7.5 1.51 1.34
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.38
1.08748
2.03755
5455595 1288825 99.87 1.03 1.43
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -3.26
-0.252019
-3.161960
201990 8399040 19.27 1.82 1.05
سبحان دارو - دسبحان -3.4
-0.028329
-1.098240
4874 3581470 5.96 4.48 1.62
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.0211518
4.9912091
345 2849094 64.01 10.09 63.83
بیمه ملت - ملت -0
01949
-2.461901
2000 5554650 8.32 1.44 1.39
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -2.06
0.063412
-0.293400
116391 10577541 5.49 2.55 5.27
بیمه دانا - دانا -2.8
-0.412895
-1.622860
136400 2953980 16 2.85 0.16
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 5.76
4.183318
4.993344
1167296 3318000 8.59 1.97 2.14
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -2.59
-0.265444
-2.495322
70000 1088800 10.23 3.91 0.41
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.95
1.12906
-0.78889
4161803 926699 55.46 1.27 0.29
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.04
0.691170
1.981185
3206250 3042000 7.5 1.25 6.69
شهد - قشهد -2.22
-1.274526
-1.834500
82460 911084 7.85 2.28 0.64
آلومراد - فمراد -6.59
-4.834574
-4.994566
809724 226575 324.14 5.26 3.39
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.65
2.821895
1.951879
192983 473750 2,574.73 1.38 1.12
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.24
-0.212403
-0.752390
1527637 72090000 7.62 2.2 2.23
سیمان فارس نو - سفانو -0.78
-0.323765
-3.943628
10000 1317750 6.61 1.99 1.09
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 8.71
2.61903
3.52911
3979076 266368 24.22 0.89 0.59
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -1.23
-0.844008
-0.544020
895600 5250480 6.6 2.59 1.47
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -3.86
-14.392064
-12.92100
1724705 516000 -5.16 2.33 0.18
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -2
-0.071418
-0.631410
24506808 106350000 5.6 1.1 0.89
صنعتی بهشهر - غبشهر -3.84
-0.112608
-0.422600
1332378 7824000 4.48 1.37 0.32
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح -4.31
-1.84213
-2.76211
1610268 0 - - -
بیمه البرز - البرز -2.94
-0.381297
-0.921290
267848 5188000 9.13 1.01 0.31
فروسیلیس ایران - فروس -4.1
-0.111868
-2.621821
18441 1633549 22.57 1.62 1.55
سیمان خوزستان - سخوز 5.44
13030
4.63138
110525 1969500 4.66 2.03 0.73
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -1.62
-0.9910540
-1.6310472
32286 162316 40.28 2.19 1.66
شیشه همدان - کهمدا -0.63
-0.298175
-1.098110
41607 2354400 6.34 1.82 2.54
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 3.86
2.9233092
4.8833720
9911 1158220 19.34 9.27 0.67
بانک انصار - وانصار -4.24
-1.911947
-1.761950
16745848 19470000 6.48 1.35 0.44
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -2.97
-0.441366
-1.61350
2391160 38172556 8.9 1.22 8.73
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.08
2.831454
2.551450
2194931 4362000 - 0.79 -
پاکسان - شپاکسا 2.89
0.924963
0.244930
639123 2680020 5.98 1.9 0.7
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -5.45
-0.371596
-21570
1978499 638400 21.97 2.83 0.37
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -2.96
-1.022332
-0.722339
134796 476008 100.51 2.54 0.33
مس شهید باهنر - فباهنر 5.56
-0.992406
0.412440
12868114 2165400 7.13 1.73 0.38
سایپا شیشه - کساپا -0.6
-0.661509
-1.051503
204246 347070 653.62 -24.61 0.72
سیمان شمال - سشمال -5.74
-1.781930
-4.271881
161512 1596067 11.05 0.94 1.68
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -3.2
-4.295759
-4.995717
515634 293709 103.56 5.21 2.13
شکر - قشکر -3.25
-1.271554
-0.641564
1877474 310800 95.43 2.28 0.62
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -3.65
-1.434054
-1.294060
709993 810800 72.35 3.28 1.43
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 0
1.333663
4.983795
75489 2569420 32 2.35 0.32
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 2.97
0.441134
01129
24986884 44528409 8.04 1.13 0.37
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -7.36
-0.891772
-2.681740
1591938 1329000 -3.79 3.23 7.33
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 2.28
4.826399
56410
4407062 3199500 60.92 8.61 2
بانک خاورمیانه - وخاور -2.28
02202
-0.542190
12708 11010000 5.88 1.53 1.06
پارس سویچ - بسویچ -0
-1.3410572
-4.9910181
26903 2643000 12.14 3.17 2.7
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -3.68
-1.823296
-2.293280
816190 3296000 4.55 1.31 4.19
بانک اقتصاد نوین - ونوین -6.29
-4.181764
-2.231800
15008541 23163084 34.43 1.91 0.35
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.38
0.195733
-0.735680
459917 16625700 5.07 3.16 4.97
داروسازی اکسیر - دلر -5.85
-1.235773
-55553
47213 2597850 6.97 3.59 0.67
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -2.05
-54678
-54678
552131 496804 -2.09 -4.83 0.93
سیمان دورود - سدور -2.96
-0.97919
-1.72912
2793758 589720 -4.17 1.63 0.82
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -3.45
-0.741068
-1.951055
2385903 21360000 12.01 0.9 11.48
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-0.145160
-4.994909
50405 41280000 45.66 4.3 3.03
سیمان بجنورد - سبجنو -7.94
-0.896544
-4.596300
37965 2565248 14.35 4.29 2.06
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -2.84
-0.142920
-0.822900
8344 1168000 8.22 2.38 10.67
نیرو کلر - شکلر 5.44
2.782996
2.923000
799252 1198400 13.61 2.45 2.83
توسعه معادن روی ایران - کروی -4.5
-1.092543
-2.142516
935506 6138675 14.26 1.56 12.63
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -1.83
-0.123209
-3.113113
74002 8768772 6.13 3.23 1.18
ایران تایر - پتایر -3.47
-3.544055
-3.574054
567934 1161631 12.1 5.59 0.47
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -6.25
-0.933305
-0.783310
6616913 1652500 6.92 2.47 3.25
ایران خودرو دیزل - خاور -4.07
-3.5771
-4.01767
28143324 3846564 -1.21 -0.59 0.18
قند هکمتان - قهکمت -6.18
-4.32607
-2.352660
823848 713275 8.55 1.51 0.5
خدمات انفورماتیک - رانفور -2.7
-0.0518991
-2.4418536
11404 53174800 8.33 4.47 4.62
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -3.34
01167
-1.891145
17770 4668000 6.08 0.78 6.27
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 5.39
2.85902
2.39898
2316965 4961000 9.19 0.75 6.97
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -1.64
-0.991101
-1.261098
1895152 561510 -7.91 1.78 0.87
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 2.01
0.141456
0.281458
1410056 39312000 5.09 0.96 5.11
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -5.2
-1.281702
-1.971690
1186497 1737061 26.89 1.46 0.33
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو -0
06793
-1.376700
332 679300 53.32 4.9 5.01
حفاری شمال - حفاری 3.29
4.473556
1.943470
5561059 9264820 9.51 2.14 1.06
گروه بهمن - خبهمن -1.76
01773
-0.621762
1107828 8989110 6.32 0.8 4.56
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.12
-0.751850
-0.751850
1054207 3052500 8.7 1.39 8.07
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 7.99
0.331225
4.011270
154310 4287500 - 0.79 -
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.51
-0.0535163
-0.5135000
53841 140652000 4.65 4.56 1.23
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4.14
1.741633
4.981685
1124251 11431000 - 1.05 -
سامان گستر اصفهان - ثامان 6.81
-1.031638
0.181658
115807 363540 8.15 0.75 1.69
داروسازی کوثر - دکوثر 4.24
3.061652
2.931650
1125310 892080 24.88 0.98 0.88
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 3.46
2.45211
2.165199
355192 521100 73.46 3.81 1.03
لیزینگ ایران - ولیز -7.48
-3.761178
-3.591180
1557727 706800 36.37 0.95 1.62
تولید محور خودرو - خمحور -6.29
02893
-3.392795
63172 1217204 795.56 2.76 0.79
پشم شیشه ایران - کپشیر 5.14
-0.439429
0.329500
19490 633066 29.06 4.67 1.41
صنعتی پارس خزر - لخزر 4.65
2.0611014
1.6110966
165066 1665317 10.8 2.29 1.02
مهرکام پارس - خمهر -5.87
-1.381432
-0.141450
1267422 1185696 29.54 1.72 0.2
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.84
1.742343
2.612363
771598 374880 213.97 2.75 3.25
الکتریک خودرو شرق - خشرق 1.9
4.992355
4.992355
7676948 741825 213.17 1.94 0.3
معدنی املاح ایران - شاملا 2.44
-0.0412043
0.3212087
15001 2529030 5.96 4.56 2.33
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -4.48
0.292758
-1.092720
650776 1460499 8.11 1.94 1.21
گلوکوزان - غگل 0
0.834542
535981
4862 2625192 9.02 9.33 0.92
داروسازی زهراوی - دزهراوی 3.23
0.6331296
031100
55362 7511040 10.73 8.64 1.95
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح 4.66
1.891780
1.61775
97998 0 - - -
پتروشیمی خارک - شخارک 1.26
0.9316003
0.9116000
1065729 32006000 6.95 5.09 2.68
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.1
0.28107
0.738150
192488 48642000 7.19 5.52 2.44
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 1.67
0.3911152
0.211131
138630 1951600 6.25 4.67 3.16
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -4.69
-1.117062
-3.396899
22317 847440 8.03 4.27 1.43
آسان پرداخت پرشین - آپ -2.46
-0.8315031
-1.0415000
1017895 15031000 6.36 5.35 0.38
نفت بهران - شبهرن -1.77
0.068483
-0.288454
179153 16966000 4.78 3.4 1.04
شاهد - ثشاهد 4.8
4.351367
3.051350
11045047 3699966 6.21 0.92 17.09
رینگ سازی مشهد - خرینگ -4.35
-1.7866
-2.95855
1734419 385370 -4.23 1.39 0.12
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -5.04
-4.221179
-4.061181
1269046 624870 9.97 1.04 4.44
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -9.33
-1.924946
-54791
300246 543846 19.43 3.77 2.49
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.34
2.361083
3.021090
1364257 2057700 - 0.76 -
داروسازی امین - دامین -2.41
-0.471704
-2.161675
86525 1413298 7.8 1.37 1.22
سرمایه گذاری ملت - وملت -2.48
-2.12692
-2.4690
2094256 692000 - 0.69 -
ایر کاپارت صنعت - خکار -5.03
0.341177
-0.851163
1228960 526692 9.2 1.06 1.11
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -4.03
-1.792363
-2.492346
607453 590750 63.33 7.04 1.34
کویر تایر - پکویر -2.06
-0.143679
-0.923650
38912 2575300 4.96 2.06 0.75
سیمان داراب - ساراب -4.87
-1.511497
-1.321500
945391 1347300 10.62 1.02 1.34
گلتاش - شگل 3.23
-0.2812625
1.112800
111139 2525000 6.01 2.41 1.26
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -2.53
-3.322505
-3.512500
559842 1655705 5.49 1.58 1.46
گروه دارویی برکت - برکت -3.63
-2.991948
-3.691934
7029749 6623200 6.72 1.74 5.51
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -4.68
-4.192262
-4.072265
599983 791700 13.96 1.31 2.55
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 3.5
0.962302
02280
587545 2509861 -14.35 1.31 10.3
سیمان سپاهان - سپاها -3.39
-1.391131
-2.011124
1194696 2375100 25.28 1.11 1.04
ح.صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوهح -10.34
-5.331047
-5.971040
1282861 0 - - -
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 0.24
51702
51702
7862439 1071591 24.14 1.56 0.88
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 2.78
4.541106
4.911110
1207673 884800 - 1.16 -
حمل و نقل توکا - حتوکا 6.99
1.63112
0.13066
4272147 1026960 15.44 3.2 1.36
بیمه ما - ما 0.87
0.051956
0.661968
67350 1956000 4.34 1.28 0.68
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -5.07
-0.052150
-1.532118
6023944 1612500 - 1.65 -
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.46
3.221794
1.321761
714614 717600 10.4 1.31 0.58
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -5.6
-1.751798
-2.681781
711382 1078800 54.04 1.89 0.68
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 7.23
1.992301
1.512290
5374572 10354500 10.43 1.65 11.51
پتروشیمی مبین - مبین -0.77
-0.354037
-0.254041
3024856 57535324 4.54 2.16 1.44
نیرو ترانس - بنیرو 2.83
4.396749
56788
1796604 2024700 11.19 3.63 1.99
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.86
0.431409
-0.071402
8573297 2564380 16.34 0.81 9.77
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0
-0.3610928
-4.910430
11500 4371200 11.26 5.88 5.23
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0.12
-0.0210479
-2.5810211
1136 4495491 15.21 4.14 0.93
داروپخش - وپخش -2.74
-0.114124
-4.9913432
8718 11864160 7.34 6.35 7.24
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.94
-0.135526
-4.215300
22082 7598250 5.83 4.74 5.71
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.3
2.754106
3.334129
284281 874578 62.96 2.77 0.52
بانک تجارت - وتجارت 1.21
0.27743
0.13742
15515746 33955100 -2.77 0.71 0.2
پست بانک ایران - وپست 2.92
1.061723
2.581749
6667778 5571236 67.16 2.75 0.46
سیمان شرق - سشرق 2.21
0.481051
0.381050
1066368 2788892 -22.71 3.26 1.84
بانک ملت - وبملت 0.54
0.091113
0.271115
10019874 55650000 8.34 0.82 0.21
پارس سرام - کسرام -7.36
-1.112771
-0.52788
41675 166260 -6,394.62 2.67 0.95
داروسازی اسوه - داسوه -0.59
-0.0220752
-0.7620599
5304 5188000 6.2 3.85 1.79
موتوژن - بموتو -1.7
-0.024476
-2.684357
2504 3045470 6.74 2.98 0.92
خوراک دام پارس - غدام -0.41
-0.117224
-4.966873
1568 433440 66.96 6.51 1.17
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -3.23
-0.84691
-0.254717
2331600 5863750 13.77 3.67 6.86
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -3.04
-1.713673
-0.993700
2796974 5509500 47.29 0.92 24.72
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.73
11919
01900
534873 767600 104.63 1.73 0.43
همکاران سیستم - سیستم -0.11
-0.044699
-0.644671
21321 3524250 7.86 3.24 4.53
داروسازی روزدارو - دروز -0
02151
-0.052150
500 1505356 145.78 3.4 2.49
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
04141
3.744296
250 2244422 7.82 2.17 1.02
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -0
09095
-3.128811
20 3274200 7.58 4.16 1.72
سیمان سفید نی ریز - سنیر -0
015714
-514929
10 785700 34.11 8.06 2.51
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0
07515
3.097747
10 375750 -9.75 -2.73 0.78