صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 6.19
4.21842520
4.962538
98884395 68040000 8.09 1.51 0
سیمان سپاهان - سپاها 1.39
4.98871389
4.991389
8808166 3403050 -40.62 1.4 1.67
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 7.22
1.23791881
-0.431850
87158702 37620000 15.99 1.39 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 0
4.99812710
52710
1620925 4932200 12.68 1.46 0
بانک ملت - وبملت 5.22
4.35281822
3.321804
168120142 91100000 10.08 1.49 0.34
لبنیات کالبر - غالبر 0
4.82462151
4.972154
247879 752850 154.94 1.5 1.17
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 0
4.94991781
4.951781
1835800 4630600 15.77 1.48 1398.55
واسپاری ملت - ولملت 5.81
2.82421784
2.311775
7230975 1427200 8.69 1.42 3.27
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 3.87
42418
2.82390
23138355 8946842 5.88 1.46 0
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 6.67
4.74292363
4.962368
6960364 4489700 5.2 1.37 0
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 4.26
4.49152024
4.962033
207506775 164956000 11.63 1.56 0
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.8
4.92962384
4.932384
65679822 10728000 9.16 1.51 0
لیزینگ ایران - ولیز 7.92
1.3231302
-1.791262
3036218 781200 -69.13 1.52 1.73
زامیاد - خزامیا 0
4.99061115
4.991115
6954018 6165830 -6.8 1.53 0.58
رادیاتور ایران - ختور 9.3
0.06253204
-2.563120
2345856 961200 7.14 1.47 0.62
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.9
4.69042232
4.972238
10297833 18414000 14.13 1.59 0
سیمان شاهرود - سرود 4.26
4.33851948
0.71880
1123520 1577880 11.41 1.59 1.42
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 5.72
2.60871770
3.831791
1114981 7965000 4.57 1.41 0
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 9.75
-3.36281638
-4.841613
7015620 868140 6.71 1.31 7.93
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 6.33
3.02672587
4.982636
18725483 4268550 10.24 1.65 0
سیمان هگمتان - سهگمت 0
4.99272881
4.992881
558212 1448855 11.19 1.28 1.08
سیمان تهران - ستران 0
4.98242381
4.982381
715941 4166750 -75.83 1.08 1.61
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 10.42
1.32422066
-1.912000
8301817 11621250 17.28 1.11 0
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 0
4.99581240
51240
3667639 7440000 79.86 1.15 4.37
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.72
2.6753109
2.413101
20672346 50521250 3.38 1.14 275.66
داروسازی کوثر - دکوثر 0
2.37742067
4.952119
123534 1116180 25.7 1.14 0.74
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 7.02
-2.53241655
-1.31676
2911604 7944000 11.19 1.13 0
بیمه پارسیان - پارسیان 4
4.80431767
3.81750
9114521 5301000 8.48 1.18 0
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 5.55
4.09841905
4.811918
94571691 137160000 9.32 1.29 0
تامین سرمایه امید - امید 1.95
0.66931805
0.391800
6015758 8844500 5.4 1.37 433.28
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 4.89
1.00291410
3.721448
926482 7050000 7.84 1.27 0
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 4.82
4.99053303
4.993303
5811909 4954500 4.27 1.32 14.76
گروه دارویی برکت - برکت 1.56
4.77841820
4.951823
8098413 6188000 11.3 1.33 0
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0
4.95381250
4.951250
463929 1125000 -12.43 1.34 1.92
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.55
4.88341439
4.961440
6053400 1798750 6.31 1.32 0
بانک خاورمیانه - وخاور 5.09
3.03172311
4.992355
62259850 13866000 5.01 1.39 1.06
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0
1.859612105
512478
16409 371775 -66.72 1.38 1.49
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 0.78
4.08162448
4.972469
2376853 17136000 9.31 1.4 0
پتروشیمی آبادان - شپترو 9.01
2.4395334
4.675450
14271257 3360420 -9.32 1.63 1.64
صنعتی بهشهر - غبشهر 0
4.98463075
4.983075
4260463 9225000 13.89 1.71 0.41
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.84
4.39971400
4.851406
4159295 2520000 9.38 1.07 0
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 3.46
4.34594610
3.194559
22912454 21339635 7.49 2.15 2.65
تولیدی چدن سازان - چدن 0
4.99863823
53823
1875608 3058400 9.98 2.08 3.73
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.54
4.0892902
4.992927
19291351 14480980 12.78 2.18 1.33
صنایع آذر آب - فاذر 3.73
3.56383400
2.653370
14432230 3400000 -20.66 2.08 1.5
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 0
4.97653354
4.983354
548838 3656853 -52.11 2.11 148.48
ایر کاپارت صنعت - خکار 8.64
-3.16662110
-4.962071
3859191 1055000 69.04 2.02 2.52
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.49
1.61494090
1.124070
72022678 245400000 6.74 2.15 2.49
حمل و نقل توکا - حتوکا 9.55
-1.88682340
-2.772319
5868022 772200 54.61 2.05 1.1
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 6.12
-3.79123705
-4.993659
1095776 471152 22.72 2.06 1.12
شیشه همدان - کهمدا 0.29
4.99833109
53109
4051133 3581568 11.33 2.06 4.05
تراکتورسازی - تایرا 3.58
3.93923694
3.073663
829077 6649200 9.88 2.21 0.79
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 0.33
54515
54515
2588379 4515000 6.19 2.25 1.53
چرخشگر - خچرخش 5.13
-4.37992336
-4.992321
6317990 2224093 68.56 2.11 1.4
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.82
4.87444841
4.984846
11311089 11685932 9.86 2.22 20.39
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 7.57
3.36314057
4.564104
17949042 121710000 6.7 2.3 0
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.58
2.97774392
2.934390
13229682 177876000 7.34 2.3 0
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 3.05
0.87425308
1.865360
85003736 398100000 5.88 2.26 2.32
داروسازی روزدارو - دروز 0
0.28262129
4.992229
14630 1489959 190.92 2.07 2.49
فنرسازی زر - خزر 1.37
4.88751631
4.951632
10085582 815495 36.01 2.11 1.99
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
0.11451749
4.981834
13532 2063820 -76.55 1.66 2.11
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 0
4.97962825
4.982825
394491 2401250 16.73 1.94 5.39
عمران و توسعه فارس - ثفارس 6.86
1.19882448
-2.232365
5624034 2448000 8.58 1.7 4.09
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
1.26842954
4.973062
45646 1329300 10.33 1.75 1.38
بیمه آسیا - آسیا 3.01
-4.79072365
-4.992360
4888920 5439500 11.96 1.68 0
سیمان شرق - سشرق 0
4.98791305
4.991305
3362796 3462896 -16.04 1.83 2.1
داروسازی امین - دامین 0
4.9852801
4.992801
3061344 2323149 7.86 1.91 1.79
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.12
3.61922090
3.372085
7743682 2895682 148.31 1.83 0.47
پارس خودرو - خپارس 7.45
-1.1061073
-2.31060
188532748 24378859 7457.59 1.81 0.35
سخت آژند - ثاژن 0.29
4.99663089
53089
8595747 1235600 7.52 1.87 4.2
سیمان مازندران - سمازن 4.23
3.0962664
3.332670
415616 3284712 12.2 2.09 2.34
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 4.87
-3.71411374
-4.981356
306232595 53952411 -5.2 1.83 0.42
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0
4.83535442
4.995450
1125150 15781800 5.2 1.88 0
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 4.2
3.84034813
4.984866
2428970 5676597 4.81 1.97 0
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.5
4.3792908
3.372880
8933304 10595030 8.21 1.95 1.38
ماشین‌سازی اراک - فاراک 7.88
1.46571523
-1.531478
57354697 9574413 -24.29 1.92 4.26
مخابرات ایران - اخابر 0
4.9712534
4.972534
9496730 152040000 5.27 2.1 3.69
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 0
4.99642921
52921
2382663 1372870 9.7 2.11 0
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0
4.98122508
4.982508
451928 601920 300.06 2.11 0
سیمان داراب - ساراب 3.91
3.95051763
1.421720
1906542 1586700 8.78 1.08 1.71
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.51
2.59911579
4.941615
355262 2526400 3.44 1.05 9.73
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.08
4.32823929
3.113883
1613499 1178700 15.29 2.34 1.02
لامیران - فلامی 5
35.17288059
40.898400
58699 483540 19.91 3.99 3.26
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 4.99
7.265410069
10.2410348
214539 4027600 11.22 7.24 4.71
جام دارو - فجام 0
0.03797919
4.998311
500 633520 14.8 3.63 2.6
دشت مرغاب - غدشت 0
0.0248324
58738
325 444943 51.68 7.25 0.18
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.800220532
521387
4000 1112276 19.16 2.33 0.48
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 8.08
3.720115000
515185
1008262 3710402 936.5 12.97 0
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
4.98965029
4.995029
234632 1005800 11.21 3.61 1.86
سیمان سفید نی ریز - سنیر 1.14
1.020216932
3.8117400
6755 846600 16.67 8.38 2.06
پارس سویچ - بسویچ 2.47
-4.88916731
-4.976725
273645 4038600 14.18 6.08 2.93
داروپخش - وپخش 5
16.46111702
18.0811865
569417 9829680 6.15 2.67 0
سیمان فارس - سفار 4.67
4.58036279
56304
122781 1463007 15.52 4.31 2.16
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
0.38314192
4.984384
9200 754560 -3.9 -1.79 9.19
بیمه ملت - ملت 6
4.97342174
4.972174
21349152 6195900 9.13 1.44 0
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
0.16714197
4.994399
3952 419700 -46.18 6.02 73.77
شهد ایران - غشهد 0
0.1732895
4.983034
6550 579000 -108.94 7.82 30.39
معدنی املاح ایران - شاملا 3.75
-0.18418444
-1.4918202
256441 3873240 8.61 7.95 3.38
بانک کارآفرین - وکار 0
0.22061363
51428
155469 11585500 38.57 0.88 0.51
لامپ پارس شهاب - بشهاب 10.44
2.16365619
10.156058
460768 910278 -103.37 4.61 0.5
داده پردازی ایران - مداران 5.24
-1.56373714
-1.883702
4127865 2414100 12.11 2.3 2.05
سیمان بجنورد - سبجنو 6.03
2.14395479
-0.915315
293493 2147768 8.81 3.24 1.83
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 6.08
02505
1.762549
6270 2004000 10.16 1.85 0
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.96
8.44711271
10.151291
22748604 2189968 38.67 1.63 2.02
ایران دارو - دیران 0
1.84972588
52668
86432 776400 24.1 2.01 1.1
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 8.07
5.21151393
2.271354
6804949 1273117 -112.52 2.22 0.22
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.99
7.55592790
10.222859
911187 697500 -26.35 2.39 2.05
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.98
10.0552802
10.212806
11472689 3706616 115.05 3.68 0.98
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 5.27
7.96715651
10.225769
4328081 423825 23.4 3.91 4.32
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 9.09
-4.916531195
-3.431694
117434 1091825 18.59 7.03 0.52
داروسازی زهراوی - دزهراوی 5
9.50416822
10.2516936
89628 4037280 -4.04 -4.11 1.94
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 7.51
-3.65851580
-51558
123409008 14283200 6.76 1.35 2.33
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 10.31
63.99837621
69.467875
1958097 809350 -8.37 -2.3 1.38
کارخانجات داروپخش - دارو 5
8.14187624
10.247772
468608 3812000 7.77 4.79 0.95
نفت سپاهان - شسپا 4.97
6.15329260
5.9329199
5589245 30723000 7 7.17 1.67
لابراتوارهای رازک - درازک 4.99
9.874913619
10.2413664
280385 8076067 13.81 10.07 3.22
قند لرستان - قلرست 0.72
4.97517385
4.997386
407669 1772400 10.04 3.03 1.74
قند هکمتان - قهکمت 5.06
7.37337922
8.438000
1080225 2167459 8.63 3.61 1.08
گروه بهمن - خبهمن 7.49
4.26581271
0.821229
62083763 12710000 6.2 0.94 0
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.26
-1.85192014
-2.731996
16625911 1309100 2.46 1.32 0
سیمان خزر - سخزر 6.99
0.83034372
1.484400
145469 1005560 17.76 2.87 1.57
همکاران سیستم - سیستم 2.61
3.4494919
4.984992
343776 5902800 7.9 3.85 6.32
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
52163
52163
417113 480059 25.08 1.05 11.73
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 7.67
0.51411564
-2.761513
713946 3128000 8.51 0.97 5.53
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 8.08
0.58932902
-2.952800
11553654 2176500 -5.33 -8.92 72.81
بانک تجارت - وتجارت 5.21
4.2463982
4.99989
352670652 44877400 -0.73 -1.26 0.28
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 0
4.99283638
4.993638
1216916 5457000 8.65 0.74 0
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.17
1.4481121
4.981160
310517688 14012500 14.35 0.83 2741.1
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.31
3.14181149
1.441130
6733160 9146040 9.71 0.91 0
بانک پارسیان - وپارس 3.6
4.77731294
4.941296
10528673 30745440 -15.09 1 0.24
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 7.3
3.19551098
1.971085
202469002 11721150 27.38 0.94 0
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 7.8
-1.72041371
-2.511360
2291533 3770250 6.33 0.96 0
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 7.89
-4.00291343
-4.931330
13477469 537200 -5.8 -89.49 1.43
شاهد - ثشاهد 9.91
0.05911692
-2.421650
5115451 4579621 9.63 0.98 133.21
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0
1.81191180
4.921216
828232 6490000 11.69 0.98 0
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 3.84
3.87811500
3.881500
10231616 6750000 4.89 1.01 0
بانک سینا - وسینا 1
4.9561313
4.961313
145017872 13130000 15.86 0.98 0.46
بانک اقتصاد نوین - ونوین 0
0.63751263
4.941317
644821 16584453 14.56 1 0.28
بیمه ما - ما 0
4.41566
51575
530816 2349000 5.37 1.02 0
بیمه البرز - البرز 7.32
-3.66031316
-4.981298
2229147 5264000 8.94 0.97 0
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0
4.997843950
543950
130998 2197500 104.11 -14.11 2.09
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 5.95
-0.53375778
-4.465550
7456593 29467800 -24.13 -111.35 1.65
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
4.99147320
4.997320
202005 1756800 10.49 5.41 2.27
لیزینگ ایرانیان - وایران 8.97
-1.47511603
-0.861613
3095245 1603000 10.03 1.38 2.3
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.05693518
4.983691
1656 521410 -385.09 5.62 0.6
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 2.85
-0.85249073
-48785
258675 81657000 35.83 8.44 3.9
سیمان فارس نو - سفانو 3.35
4.62134890
4.964906
318145 1711500 6.94 2.74 1.14
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 4.02
1.879588
4.999882
43379 1380672 7.21 3.31 0.5
کشت و صنعت چین چین - غچین 10.23
4.59079136
4.999171
154630 913600 13.98 3.75 1.48
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
0.19675094
55338
3928 382050 -3.71 -1.01 4.1
سیمان شمال - سشمال 3.33
2.93291825
1.641802
1270409 1962005 10.52 1.28 2.09
سرمایه گذاری سپه - وسپه 4.5
4.78191994
4.991998
11276462 13341854 8.59 1.55 0
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 8.48
2.07895696
2.175701
2072870 2278400 24.62 4.27 1.91
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 0
4.24622185
4.962200
206024 1311000 -29.36 2.76 0.88
سیمان خوزستان - سخوز 6.8
-2.02895215
-1.375250
5454484 3389750 10.48 2.91 1.29
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
4.99756387
56387
500068 3461754 10.45 3.29 1.43
بیمه دانا - دانا 8.33
-3.79413271
-53230
1028086 4906500 10.8 3.64 0
بهنوش ایران - غبهنوش 0
0.28325311
4.985560
8148 1911960 29.79 4.08 0.46
پتروشیمی جم - جم 6.08
0.643516891
2.7817250
2116724 162153600 8.4 4.15 2.44
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 10.5
0.44334532
-1.374450
91337 398816 -16.48 17.22 3.63
فیبر ایران - چفیبر 6.09
-2.00228957
-3.168851
301706 1791400 -32.8 25.28 14.07
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 6.69
1.11642536
-0.322500
17604079 1720288 37.86 2.27 1.02
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 0
4.97543418
4.983418
1009144 1196300 52.29 2.28 4.96
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
کاشی پارس - کپارس 2.72
4.21258238
3.738200
728147 722884 41.06 6.4 1.25
سایپا شیشه - کساپا 0
1.46292913
4.983014
53147 669990 -42.21 5.78 1.36
بانک صادرات ایران - وبصادر 3.85
3.88991095
4.741104
119442367 63291000 -1.87 5.89 0.31
ایران تایر - پتایر 0
4.97814323
4.984323
429968 1238405 -783.3 5.9 0.56
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.69
4.91159954
4.789942
2491775 3711705 10.95 5.94 2.99
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 8.69
3.42522476
4.972513
8442168 1114200 22.05 5.9 1.73
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.38
4.63386729
4.996752
2662617 2166738 14.15 6.08 1.67
ایران ترانسفو - بترانس 8.99
-1.61687789
-1.67790
17186777 29208750 21.81 5.88 5.3
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.31
4.857213104
4.9913121
2759285 1179360 19.2 6.79 2.19
سبحان دارو - دسبحان 2.3
4.32534438
3.434400
488752 4571140 9.29 5.73 2.25
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.91
1.60211289
0.9911221
1062755 94827600 11.38 6.61 6.52
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.43
4.293617465
1.9917080
10966079 67837745 12.21 6.56 0.72
مس شهید باهنر - فباهنر 3.51
-4.15688070
-2.618200
9449891 9078750 13.68 6.49 1.44
نفت پارس - شنفت 0
0.941110404
510822
94155 13005000 11.05 6.79 1.44
به پرداخت ملت - پرداخت 2.51
4.817411053
511072
1420604 16026850 6.54 7.3 1.15
کارتن ایران - چکارن 1.42
4.97267663
57665
3044178 1396582 39.52 7.07 2.96
پتروشیمی پردیس - شپدیس 4.1
2.674415779
2.8115800
3001157 94674000 17.72 7.65 4.39
سیمان بهبهان - سبهان 0
4.680333035
4.8933100
21066 1816925 12.8 5.7 2.12
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 5
3.621618827
519077
963478 18827000 12.81 5.81 2.52
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 6.51
1.09923771
1.823798
4376983 2262600 69.42 8.38 1.64
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 0
3.42121844
4.991872
194635 224678 -9.59 5.32 8.25
نیرو کلر - شکلر 4.87
1.42635760
0.025680
3001499 2880000 18.12 4.78 4.46
فولاد خوزستان - فخوز 1.84
0.03229322
-0.219299
5893290 134907984 7.59 4.88 1.75
پتروشیمی فن آوران - شفن 4.25
2.181948330
0.8547700
418302 45913500 8.1 4.99 3.38
پتروشیمی پارس - پارس 4.68
2.667137070
2.7537100
7628891 222420000 5.99 5.1 3.03
باما - کاما 3.53
3.22658958
4.999111
4650723 8958000 10.3 5.14 5.68
البرز دارو - دالبر 0
4.98584801
4.994801
5394672 8929860 6.7 5 2.4
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 2.14
4.77241427
4.631425
22511159 9989000 10.28 5.07 0
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.17
-0.93256374
-2.086300
2457555 1290098 17.74 5.08 4.02
پتروشیمی مبین - مبین 2
4.89228662
4.998670
15225791 123450824 8.39 5.86 2.94
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.71
2.57925767
0.855670
3584849 2883500 29.48 5.29 1.47
ایران ارقام - مرقام 8.09
2.03564361
-0.84240
17708077 2180500 -61.58 5.08 1.99
داروسازی ابوریحان - دابور 0.31
4.899310213
4.9910222
316872 2941344 6.9 5.43 1.45
تولید محور خودرو - خمحور 6.87
-4.53774502
-4.584500
4143071 1894176 -314.28 5.07 2.19
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 0
4.97563228
4.983228
247222 807000 -14.86 5.37 2.18
نفت بهران - شبهرن 3.77
0.847116072
1.416160
1302387 41787200 9.44 5.43 2.37
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
0.05928448
58865
4254 7248384 16.92 5.4 1.42
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3.71
-1.1295955
-1.135955
1765709 13053044 35.35 5.42 6.32
ارتباطات سیار ایران - همراه 0
518669
518669
4008300 179222400 5.57 7.79 1.47
پارس سرام - کسرام 8.14
-2.16425922
-4.035809
1171948 355320 -19.92 8.09 2.08
الکتریک خودرو شرق - خشرق 8.11
-3.23782600
-4.352570
13104768 1638000 388.43 4.44 0.52
داروسازی فارابی - دفارا 0
3.22366084
3.56100
147584 2433600 -2.85 10.63 1.44
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 0.42
4.96624819
4.994820
369530 963800 11.35 3.77 0.68
پشم شیشه ایران - کپشیر 0
4.95715505
55507
94603 825750 59.03 4.6 1.56
مهرکام پارس - خمهر 0
4.97052851
4.972851
2535233 2360628 -2861.37 5.68 0.32
فروسیلیس ایران - فروس 0
0.84857488
57796
58957 6548189 53.47 6.27 7.24
رینگ سازی مشهد - خرینگ 0
4.99292229
4.992229
1387002 991905 -185.54 4.11 0.26
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 0
4.98733726
4.993726
627008 1900260 -98.75 6.04 1.73
قند اصفهان - قصفها 6.38
3.982112769
4.8712878
85418 2489955 8.25 8.95 0.71
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 0
4.99219338
4.999338
425985 3258962 -7.48 -4.5 2.96
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 0
4.9814426
4.984426
295312 942738 32.62 3.09 0.48
نوش مازندران - غنوش 0
0.06023323
53487
1996 166150 326.42 2.16 2.15
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
4.993810
48939 553650 -1.74 -0.51 0.97
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
0.12088
1147558 20860000 6.17 1.21 0.42
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
-2.14503
24792663 2519475 -0.24 -0.11 0.52
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
2.044400
16326 597422 22.26 -6.49 0.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
1.35824
64829577 2208727 -5.08 -0.21 0.17
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 667000 0 0.68 0
فنرسازی خاور - خفنر 4.83
4.75842818
4.982824
417283 563600 -14.11 3.24 2.41
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 0
4.98082466
4.982466
745210 2516800 -44.42 2.33 0.38
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.12
4.077415647
515785
2811296 31294000 12.17 8.82 0.77
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 6.66
3.82245541
4.985603
2397202 3958601 154.39 17.74 2.37
گلوکوزان - غگل 2.59
4.949713782
513788
3142711 2756400 13.44 8.63 1.11
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.31
0.16433582
1.2633950
53178 22567104 23.23 8.91 4.5
آلومراد - فمراد 5.45
-1.83396263
-2.216239
994597 310241 -34.94 8.85 4.11
خوراک دام پارس - غدام 0
0.40086763
4.997072
6000 405780 -12.95 9.07 1.43
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 0
4.99831428
4.9931427
150520 3771360 12.94 9.23 4.07
مهندسی تکنوتار - تکنو 4.31
4.83314208
4.984214
5493071 673280 -19.97 9.5 14.72
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 0
4.98385519
4.985519
1023717 1379750 53.16 14.44 0.35
سیمان قاین - سقاین 3.13
4.758114509
514542
229827 3627250 25.1 22.78 5.37
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
2.59431740
4.951780
187914 1566000 -124.08 1.27 60.98
معدنی دماوند - کدما 0
-3.124640491
-539708
7501 1214730 173.76 35 15.11
سیمان ایلام - سیلام 0.06
4.97243610
4.973610
413073 1489125 -7.04 43.46 1.78
دوده صنعتی پارس - شدوص 0
4.9939778
4.999778
196947 1173360 14.58 76.33 0.98
سیمان کردستان - سکرد 0
0.8191231
51282
144111 2708200 -7.18 75.08 2.95
سازه پویش - خپویش 2.5
3.416622520
5.1622900
23960 2252000 8.05 2.79 0.39
سیمان دورود - سدور 4.94
1.05121442
10.161572
57745 925328 -46.11 3.19 1.25
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 0
1.82983339
4.973442
84901 1936620 15.59 2.55 5.34
سیمان خاش - سخاش 0.01
1.340111419
511831
13432 1427375 7.49 5.36 1.37
داروسازی اکسیر - دلر 4.12
3.93716679
3.176630
2103622 3005550 8.91 4.74 0.84
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0
4.99246225
4.996225
4914586 9337500 37.15 4.83 13.64
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 3.57
2.85618463
3.678530
8226362 423150000 8.98 2.33 0
صنعتی پارس خزر - لخزر 0.06
4.99615909
515909
677766 2405441 16.98 2.98 1.15
سیمان غرب - سغرب 5.3
4.82765472
55481
1839729 1641600 10.02 3.02 1.9
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
4.9914691
4.994691
493597 3049150 16.98 3 0.67
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 3.27
2.96897214
4.917350
196201 5453784 7.67 2.97 2.67
موتوژن - بموتو 0
4.99725631
55631
272658 3831332 9.02 3.05 1.3
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 0.7
4.79924149
4.984156
425556 829800 38.31 3.07 1.41
پالایش نفت اصفهان - شپنا 0.03
4.997848
4.997848
55244234 156960000 7.74 2.95 0.55
پتروشیمی فجر - بفجر 4.35
3.18127687
2.287620
8967152 49965500 7.78 3.05 3.32
کابل البرز - بالبر 6.38
0.78422699
3.172763
2144891 855367 -92.97 2.99 0.8
گروه صنعتی بارز - پکرمان 0.41
4.99874117
54117
18065117 10401600 10.3 2.81 1.07
پارس دارو - دپارس 10.5
0.894711052
2.2411199
300950 2320920 14.91 2.99 1.9
شکر - قشکر 3.68
4.39012687
4.972702
2183447 537400 17.42 3.08 1.03
لعابیران - شلعاب 1.36
4.86053797
53802
2076091 607520 -5677.76 3.16 1.47
کالسیمین - فاسمین 2.44
4.83738539
58552
12624856 17078000 6.48 3.04 3.09
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.28
4.9154504
4.984507
6481246 7521680 5.75 3.19 0
مارگارین - غمارگ 3.89
2.973051
3.273060
2388789 2562840 -7.11 3.58 0.36
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 5.6
4.28166503
4.996547
53168783 234108000 9.54 3.68 4.11
گروه مپنا - رمپنا 4.24
1.24376024
1.346030
55239733 120480000 15.86 2.78 3.09
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 6.82
3.5143476
4.943524
3363638 886380 7.95 2.73 0.88
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.81
2.5155299
4.315392
12943217 15560100 11.52 3.69 4.81
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 0
4.98143667
4.983667
211820 1941860 33.01 2.55 1.62
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 7.17
2.76743305
4.853372
30197445 112761276 10.61 2.37 0
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 1.12
4.97154054
54055
1191683 599992 35.05 2.41 2.02
سالمین - غسالم 0.05
2.6483954
4.984044
72198 1186200 17 2.43 1.11
صنعتی پارس مینو - غپینو 4.08
4.99293701
4.993701
4533364 4663260 18.61 2.51 1.9
ایران خودرو - خودرو 8.15
-2.15983171
-4.383099
52697124 48516300 65.84 2.32 0.15
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 8.21
1.37271477
0.891470
6390463 473906 26.64 2.41 0.25
آبسال - لابسا 2.1
4.91613500
4.983502
647577 1260000 1349.04 2.53 1.05
صنعتی آما - فاما 0
4.98543601
4.993601
8764226 3240900 15.72 2.49 2.54
شیشه و گاز - کگاز 1.82
4.84386710
56720
1524791 1677500 3.25 2.76 3.31
سیمان صوفیان - سصوفی 0
4.99843256
53256
1239392 1790800 20.36 2.57 1.24
سیمان ارومیه - ساروم 8.55
0.84283709
-2.123600
1287664 2596300 8.45 2.55 1.85
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
4.98535349
4.995349
599837 1604700 14.9 2.57 39.23
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 0
4.05212953
4.972979
205809 1859229 -184.08 2.77 1.97
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 5.49
1.8862377
1.592370
9918214 701170 -29.8 2.65 1.9
قند نیشابور - قنیشا 3.4
3.95594152
4.984193
1418301 830400 11.63 2.78 1.06
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 9.43
-0.24893607
-0.443600
5857187 7214000 6.46 2.67 1.93
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 0
4.99224732
4.994732
704271 4732000 8.05 2.87 0
پست بانک ایران - وپست 4.53
1.3741992
1.782000
10455541 6441034 5.96 3.59 0.38
نیرو ترانس - بنیرو 0
4.99566011
56011
1621869 3005500 14.67 3.78 2.86
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.83
4.03683840
4.83868
6157733 2304000 -11.52 4.55 1.95
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 1.28
4.63917466
4.997491
370975 2687760 8.97 4.25 1.65
شهد - قشهد 0
4.995711013
511013
140920 2216917 9.82 4.09 1.08
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.03
-4.04636213
-3.636240
7343069 931950 15.95 3.85 2.33
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.71
2.63164680
2.434671
1336178 2695680 6.66 4.04 2.2
آلومینیوم ایران - فایرا 3.97
3.16954199
4.964272
7241075 21825691 9 4.1 1.32
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 1.32
4.910911066
4.9311068
1937952 4149750 9.41 4.19 5.29
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 7.99
-4.37254549
-2.694629
1296517 231999 44.33 3.84 1.22
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.21
4.063117877
4.9918037
130177 7150800 8.89 4.23 3.28
گلتاش - شگل 8.4
-2.17347832
-3.827700
2428093 3916000 9.4 4.04 2.02
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 4.05
2.73715330
2.895338
1102112 586069 31.17 3.83 2.54
سیمان اصفهان - سصفها 10.51
-4.12069447
-4.999361
213982 1889400 22.16 4 2.07
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.23
3.910112065
211843
14194895 166497000 10.94 4.33 0.66
کربن ایران - شکربن 8.05
-0.332611988
-1.0611901
3282263 2997000 11.06 4.36 1.79
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.17845615
55885
3185 713105 189.1 4.28 4.47
پتروشیمی خارک - شخارک 6.1
3.872537767
4.5138000
2105455 75534000 7.15 4.57 4.22
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 1.31
4.85877791
4.997801
1550811 5465016 65.96 4.46 0.65
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.03
4.992911818
4.9911818
81653 2363600 14.42 4.59 1.5
معادن بافق - کبافق 2.14
4.919630220
530243
990084 6119550 9.99 4.49 6.24
حفاری شمال - حفاری 9.4
2.99523198
4.993260
30479441 16664170 30.7 4.01 2.4
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 7.08
-0.20795761
-1.265700
2474750 933282 15.6 3.86 5.07
کویر تایر - پکویر 4.41
1.41184741
1.64750
1132306 3318700 11.76 3.69 1.07
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 4.58
4.47764340
4.984361
26173524 145390000 9.58 3.41 3.51
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.45
-1.38296133
-1.936099
1032118 4599750 -251.11 3.61 0
افست - چافست 3.93
4.32985783
55820
1571553 4048100 9.48 3.8 2.07
داده گستر عصر نوین - های وب 2.94
1.53515159
0.985131
29586111 20636000 15.49 3.74 6.05
پالایش نفت تهران - شتران 1.78
4.98245668
4.985668
24240861 136032000 9.02 3.81 0.66
پاکسان - شپاکسا 2.84
3.93017431
4.27450
8572020 4012740 16.9 3.25 0.99
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 9.12
0.13744372
-0.54344
559246 4334576 11.4 3.18 3.58
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0
4.99710548
510548
129518 254207 65.84 3.35 2.65
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0
4.99154312
4.994312
66996719 70686616 41.63 3.3 267.47
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 8.32
-2.24745263
-1.625297
1771553 526300 168.74 3.78 1.97
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.96
3.58857159
4.997256
3706401 2363879 9.41 3.35 1.35
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.85
1.45124544
2.284581
35698690 31808000 16.46 3.42 1.46
بین المللی محصولات پارس - شپارس 5.93
1.40023476
0.383441
3252694 1790140 -116.5 3.37 1.04
قند مرودشت - قمرو 4.99
4.45325817
4.995847
620331 1163400 11.99 3.53 1.6
داروسازی اسوه - داسوه 0
58337
58337
654406 6252750 7.99 3.6 2.81
پتروشیمی شازند - شاراک 3.92
4.32935398
2.445300
38296682 43529472 7.58 3.57 1.35
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 4.05
3.6369862
3.569855
64386 1972400 15.06 3.97 0.71
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.67
4.68436101
4.996119
4806401 21531649 11.01 4.02 3.62
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 2.4
0.546111232
0.7511255
400184 20217600 11.37 6.56 1.43