ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پتروشیمی شازند - شاراک 4.76
2.782776
3.672800
3532747 13991040 4.32 1.67 0.62
سیمان شاهرود - سرود 4.96
4.672488
4.922494
391954 1119600 44.21 1.76 0.98
پالایش نفت تهران - شتران 1.29
0.233054
0.363058
3187321 36648000 13.95 2.32 0.29
شاهد - ثشاهد -1.69
-0.671189
-1.091184
816971 3218185 5.41 0.76 14.86
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -7.89
-0.583953
-2.723868
243269 790600 20.87 3.23 2.55
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -2.56
-0.844343
-1.194328
217046 378564 8.84 2.19 1.18
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
3.365410
4.995495
170315 3408300 8.95 2.12 1.23
سیمان خوزستان - سخوز 6.04
3.883022
4.853050
309139 1964300 14.62 2.21 0.94
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 1.52
0.0114328
0.3114371
6364 10029600 6.82 5.75 1.37
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -2.74
-2.413689
-2.093701
2481422 1844500 -99.36 4.23 2.15
کاشی پارس - کپارس 0
0.058206
2.418400
1120 720076 9.68 5.61 1.11
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -4.08
-2.691266
-3.151260
7056572 7596000 4.23 1.23 4.23
نیرو کلر - شکلر 3.91
0.232624
1.342653
340408 1049600 11.92 2.01 2.48
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -3.98
-2.013015
-3.742962
296141 1992794 6.7 2.02 1.76
سیمان سپاهان - سپاها -5.97
-1.571375
-1.931370
6426283 2887500 30.73 1.35 1.26
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -2.36
-1.231283
-1.621278
680723 870319 23.34 1.24 0.69
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.86
2.212886
0.8812719
675063 1948363 11.87 2.97 1.09
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
0.115699
516468
5250 10549728 24.7 10.16 3.54
گلتاش - شگل 3.27
0.0513085
0.2413111
6520 2617000 6.23 2.86 1.3
پتروشیمی فن آوران - شفن 3.95
4.9815763
515765
528965 14974850 7.85 5.12 1.76
افست - چافست -1.49
-0.237462
-1.597360
11241 1492400 7.59 3.11 0.92
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.04
-0.281439
0.421449
565381 7744698 - 1.02 -
نفت سپاهان - شسپا -3.01
-1.227470
-3.997260
111698 7843500 7.25 3.07 0.67
خدمات انفورماتیک - رانفور -2.61
-0.0119499
-2.0519101
40911 54597200 9.58 5.18 5.14
ح.سیمان شرق - سشرقح 4.4
9.24260
9.66261
30459620 0 - - -
بیمه دانا - دانا -5.9
-1.462895
-1.912882
275162 2953980 19.56 3.39 0.2
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -2.39
-0.281436
-0.691430
547691 574400 - 1.2 -
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -4.35
-2.612795
-2.42801
2766935 1397500 6.29 2.26 3.07
بانک کارآفرین - وکار -0.31
-0.033035
-4.682894
26000 25797500 8.11 1.77 1.07
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.21
0.592733
0.482730
2695742 54660000 9.4 1.84 0.3
ح.نفت پارس - شنفتح 10.92
3.613728
4.223750
195623 0 - - -
لبنیات کالبر - غالبر 6.02
2.132206
1.482192
3290451 551500 11.05 1.42 0.93
حمل و نقل توکا - حتوکا -7.3
-2.472369
-3.872335
3034087 781770 8.14 2.62 0.97
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 3.71
4.774657
4.994667
15403461 232850000 5.38 1.81 5.38
سیمان هرمزگان - سهرمز -6.15
-0.044806
-0.174800
148053 2604852 9.07 2.83 1.18
نیرو ترانس - بنیرو -4.56
0.017570
-0.917500
93920 2271000 13.55 4.36 2.53
داروسازی فارابی - دفارا -5.08
-0.029005
-0.089000
7926 3602000 7.87 3.31 1.27
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -1.85
04671
-0.114666
1499150 64459800 29.14 2.7 0.47
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
0.072927
4.993071
2151 292700 -34.73 3.01 19.46
ایران خودرو - خودرو -4.06
-2.982894
-4.122860
24013025 44278200 37.23 2.41 0.22
باما - کاما 1.59
4.957139
57142
9686450 3569500 12.15 3.73 3.54
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -2.12
-0.026179
-0.556146
111243 17919100 5.46 2.23 5.32
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -2.39
-0.381574
-1.841551
435337 4722000 - 0.86 -
تراکتورسازی - تایرا 4.07
0.22502
0.122500
270140 4503600 7.46 1.96 0.63
ح.سیمان کردستان - سکردح 8.01
4.68604
5.55609
11163113 0 - - -
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.92
-0.171783
1.791818
37527244 28973750 3.39 0.99 3.26
داروسازی امین - دامین -2.73
-3.363046
-2.63070
215147 1766680 7.61 1.81 1.56
آبسال - لابسا 5.82
3.294112
2.864095
1574476 1480320 48.88 2.89 1.03
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 7.21
0.244676
04665
137703 1052100 13.03 2.68 1.11
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 6.94
1.777515
0.497420
853381 751500 105.93 5.39 1.49
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -2.13
-0.099514
-0.249500
66260 3425040 8.17 5.05 2.14
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 3.88
3.343159
4.973209
1993018 11148743 6.48 2.35 2.29
کارتن ایران - چکارن 2.82
0.614121
1.054139
150026 751052 17.01 3.67 0.96
نفت پارس - شنفت -4.51
-0.275239
-2.915100
115550 6548750 6.32 4.16 1.02
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -0.71
-0.071413
-0.641405
42784 2204280 - 1.17 -
مارگارین - غمارگ -4.03
-1.786348
-0.26450
935882 2285280 7.97 3 0.26
سیمان تهران - ستران 5.46
2.812814
1.212770
2107101 4924500 12.8 1.44 1.94
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -5.02
-1.954129
-4.994001
1426647 5408990 8.26 2.91 1.92
پتروشیمی فجر - بفجر 1.58
0.4215491
0.5415510
377574 38727500 5.82 3.81 2.58
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.02
-0.641696
-1.231686
3432926 7665920 5.88 1.93 1.54
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 10.23
3.443153
4.993200
1844419 1100397 -3.36 -9.51 0.63
بیمه پارسیان - پارسیان 1.58
0.252840
0.812856
199364 5680000 4.19 1.52 0.45
سیمان خزر - سخزر 0
4.983287
4.983287
171001 756010 27.48 2.57 1.15
مخابرات ایران - اخابر -2.96
0.042267
-1.152240
2477279 136020000 5.33 2.21 25.94
معدنی املاح ایران - شاملا 2.79
0.711347
1.1711400
48526 2382870 5.56 5.26 2.35
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0
4.991809
4.991809
305100 452250 663.12 1.32 1.31
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
4.996374
4.996374
86445 541790 6.93 3.41 0.54
داروسازی اکسیر - دلر -3.78
-0.566411
-2.36299
86230 2884950 8.91 4.47 0.76
پتروشیمی فارابی - شفارا -4.59
-3.335029
-0.635169
108891 754350 -3.22 -2.13 1.08
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.79
0.121693
1.711720
318175 677200 50.13 3.04 0.39
مهرکام پارس - خمهر -5.3
-3.861770
-2.51795
3039878 1465560 28.97 2.15 0.27
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -3.93
-3.691803
-3.851800
2979151 721200 -7.01 5.47 1.75
سیمان ارومیه - ساروم -2.06
0.114391
-0.594360
122167 1756400 11.16 2.38 1.45
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.96
-0.242059
-1.652030
2546016 3397350 9.1 1.56 8.09
کویر تایر - پکویر -1.48
-0.814038
-2.193982
130998 2826600 5.44 2.47 0.82
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.43
2.13655
1.123620
1428493 1362897 7.21 2.32 1.35
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد -5.86
-4.32269
-4.392267
2293680 544560 14.48 1.88 10.82
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.73
0.831332
1.821345
3760171 95904000 6.49 1.01 5.94
بانک سینا - وسینا -1.69
-0.261147
-2.171125
445982 11470000 4.34 0.87 0.33
پارس پامچال - شپمچا 0
0.057865
58254
648 235950 -33.22 52.99 0.78
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.31
1.451816
1.731821
2748510 3305120 21.06 1.04 12.59
کمباین سازی ایران - تکمبا -6
-2.15956
-2.76950
5070376 1647214 235.59 1.31 2.2
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.31
0.791905
0.531900
2531413 10715625 21.47 1.18 19.39
گلوکوزان - غگل 4.93
0.8849233
0.8149200
9416 3741708 12.43 7.5 1.31
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.13
1.85880
1.74879
5373307 11000000 - 0.62 -
سیمان دورود - سدور 5.18
2.161180
2.771187
3885247 757203 -6.63 1.98 0.95
قند اصفهان - قصفها -4.1
-0.366051
-1.225999
75696 1179945 16.97 4.52 0.44
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس -5.99
-2.066407
-4.466250
71767 1922100 20.45 3.72 16.19
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -5.37
-0.862066
-1.392055
2185729 334692 26.46 1.85 2.12
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 2.08
-0.41966
0970
4596309 988070 187.21 1.36 0.35
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -2.68
-1.041138
-0.961139
387558 1820800 - 1.05 -
پشم شیشه ایران - کپشیر -2.77
-0.6810579
-0.910555
41064 710278 19.81 5.68 1.79
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.34
2.061782
4.981833
241914 395499 8.86 0.86 1.84
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.08
0.0310902
1.3811049
3945 1907850 6.9 5.57 3.44
حفاری شمال - حفاری -2.28
-0.763641
-1.553612
1172591 9486280 9.92 2.37 1.17
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -4.2
0.261147
-1.311129
37076455 12244225 19.13 1.04 16.21
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.23
0.633044
1.163060
137497 1065400 15.58 1.77 4.26
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -5.33
-3.62035
-3.742032
2029930 9157500 9.37 1.68 9.95
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0.03
0.0127788
0.7727999
1479 6669120 10.13 9.83 1.91
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0.45
0.2613248
1.3313390
30443 5007744 6.05 3.84 2.11
سیمان بهبهان - سبهان -3.28
-2.418797
-4.9818300
21690 1033835 16.23 4.3 1.4
داروسازی کوثر - دکوثر -3.33
-1.671826
-2.481811
2207189 986040 34.44 1.09 1.22
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -1.77
-0.44907
-0.66905
4435783 828942 -21.52 1.49 0.26
سیمان فارس نو - سفانو -0
-0.033942
-4.873751
1000 1379700 6.56 2.27 1.2
قند هکمتان - قهکمت -3.41
0.183318
-0.213305
120058 907805 12.17 1.89 0.97
سازه پویش - خپویش -4.12
-0.2122698
-4.9521620
1798 2269800 7.93 4.11 0.79
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -6.02
-2.43049
-2.053060
1269026 457350 37.37 2.66 1.61
ایران ترانسفو - بترانس 0.76
-0.0615144
0.0915166
255245 22716000 20.9 7.35 4.52
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.37
1.922126
3.072150
18061853 86103000 7.04 1.52 6.33
بیمه آسیا - آسیا -3.6
-4.12129
-52109
1780918 4896700 13.66 1.6 0.22
ملی صنایع مس ایران - فملی 3.1
0.192101
0.332104
17885731 105050000 12.29 1.59 1.75
سیمان داراب - ساراب 9.56
4.641577
4.251571
2345690 1419300 11.25 1.11 1.73
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -6.14
-3.941729
-4.331722
2133170 210667 -16.69 2.64 8.22
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 13.24
0368
2.17376
10007131 0 - - -
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.06
0.342933
0.582940
1230110 8612526 96.66 2.35 6.89
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 0
4.983542
4.983542
1015134 1168860 8.26 2.38 10.7
مس شهید باهنر - فباهنر 3
0.791657
2.071678
2162013 1491300 12.04 1.54 0.33
شیشه همدان - کهمدا -4.68
0.18666
-0.088650
41268 2495808 6.76 1.8 2.57
سبحان دارو - دسبحان -1.18
-0.139390
-1.089300
36779 4037700 6.41 5.82 2.12
گروه بهمن - خبهمن -1.13
-0.682048
-1.072040
1640957 10383360 8.64 0.92 5.49
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -0.76
-0.9612339
-1.2812300
27206 190021 47.15 2.59 1.95
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.9
1.051920
2.261943
1732679 7987200 20.31 1.76 1.16
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.17
4.729955
59981
3318053 1194600 22.65 5.77 2.1
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -5.14
-0.0210009
-0.1110000
3272 2475828 31.41 8.78 31.28
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.78
-0.111899
-0.051900
1727818 53580285 8.73 1.66 2.41
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -3.57
-0.981408
-0.491415
2287430 1056000 - 1.08 -
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -3.41
-4.563915
-4.923900
8167152 5872500 20.4 0.98 15.7
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 7.44
-0.29209
1.769389
34443 2210160 6.35 3.7 1.85
لیزینگ ایرانیان - وایران -2.06
-1.981387
-3.391367
230517 1387000 6.11 1.21 2.02
شکر - قشکر -2.79
-1.531800
-1.971792
1748289 360000 133.28 2.54 0.86
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.91
0.024584
2.554700
67280 36672000 53.67 3.88 3.83
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.18
1.771321
1.851322
232342 1188900 7.82 1.08 2.13
سایپا شیشه - کساپا -5.85
-3.511734
-3.621732
1777810 398820 337.98 -22.31 0.96
نفت بهران - شبهرن -3.47
-0.768752
-1.858656
355609 17504000 5.15 4.71 1.14
ایر کاپارت صنعت - خکار 3.66
-1.341328
0.221349
2321253 594263 8.7 1.2 1.37
سیمان کردستان - سکرد 3.28
4.851795
4.961797
1702391 2154000 -20.13 14.72 2.42
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.93
1.963583
2.053586
8329044 8649183 23.64 2.25 20.13
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
4.9911017
4.9911017
269541 4406800 11.84 6.97 5.36
پتروشیمی جم - جم 1.84
-0.078957
08963
329512 85987200 5.33 4.53 1.79
سیمان بجنورد - سبجنو 0
4.993916
4.993916
745100 1535072 18.68 2.85 1.48
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.4
0.092232
0.492241
12891400 66960000 8.5 2.27 2.64
رینگ سازی مشهد - خرینگ -5.03
-2.161089
-3.051079
2633175 484605 -5.34 1.6 0.18
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -3.34
-1.463843
-1.793830
742787 3843000 5.43 1.58 5
قند نقش جهان - قنقش -0.56
-2.687849
-57662
36730 1091011 54.67 2.57 0.4
داده پردازی ایران - مداران 2.18
-0.233083
0.493105
907348 2003950 13.9 2.4 1.96
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.76
-1.191902
-0.781910
14343295 82737000 8.28 1.29 5.29
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.25
-0.2915702
-4.7415000
1784 850621 13.61 1.89 8.73
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -3.19
-3.131082
-3.41079
2485822 319169 56.99 1.09 0.73
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -4.19
-1.691687
-2.211678
1585028 1096550 15.3 1.22 48.77
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.57
4.91884
4.681880
1415785 753600 17.04 1.42 0.56
پتروشیمی خارک - شخارک 0
1.5210528
510888
244388 21056000 6.79 3.93 2.25
کارخانجات قند قزوین - قزوین -4.7
-3.993226
-53192
811849 1065215 44.82 12.74 0.97
ح.سایپا شیشه - کساپاح -9.84
-5.67782
-5.79781
3326285 0 - - -
رادیاتور ایران - ختور -5.56
-3.083236
-2.823245
801732 970800 6.19 1.57 0.57
پارس سرام - کسرام 5.12
4.132972
4.412980
871270 178320 -6,858.46 2.86 1.02
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 6.1
2.132065
52123
121064 1393875 8.68 1.69 4.4
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -6.61
-4.352880
-4.982861
886958 587866 -25.68 3.11 0.47
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.42
4.33568
53592
7058255 1148896 38.14 4.92 1.55
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 4.58
2.561241
3.311250
20224762 24820000 10.27 1.03 9.93
بیمه ما - ما -3.79
-0.462143
-1.492121
114466 2143000 4.98 1.51 0.98
شهد - قشهد -3.56
-1.784865
-4.74720
48705 979324 15.05 3.66 0.82
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح -5.53
-2.611007
-3.291000
2266304 0 - - -
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.62
1.364087
1.514093
554508 208437 96.81 3.8 1.75
سرمایه گذاری ملت - وملت -4.48
-1.56822
-0.84828
2741792 822000 - 0.82 -
لابراتوارهای رازک - درازک 2.83
0.0719424
1.7619751
11452 7963840 9.89 9.01 2.83
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.09
-0.432101
1.372139
1067971 2101000 7 2.68 4.11
الکتریک خودرو شرق - خشرق -2.63
-0.872291
-0.482300
98566 721665 23.55 1.89 0.36
لعابیران - شلعاب 1.43
53256
53256
6874384 325600 6.25 3.33 0.71
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 4.06
1.441337
3.191360
16611761 100275000 9.64 1.09 1.06
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.84
4.3312608
3.4312500
175301 387223 81.2 10.05 1.53
سالمین - غسالم 0
0.211925
52017
11027 577500 7.86 1.39 0.65
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -4.35
-2.082069
-2.982050
1034130 2111621 29.31 1.68 0.41
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.96
4.82491
4.962495
8558926 12704100 377.53 2.52 1.09
سیمان شرق - سشرق 7.32
4.531315
4.931320
16154700 3489431 -20.89 3.11 2.68
بهنوش ایران - غبهنوش -5.97
-0.116468
-2.76300
3289 1552320 18.9 5.11 0.43
مهندسی تکنوتار - تکنو -2.44
-2.742311
-3.412295
906802 369760 197.63 2.74 4.69
سخت آژند - ثاژن -3.37
1.734991
-0.124900
4190699 1996400 7.44 3.32 3.82
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.69
0.112694
1.452730
76352 1426608 8.94 2.15 1.33
لامیران - فلامی -0.71
-2.123331
-53233
63224 199860 10.58 2.05 1.37
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.42
-0.0134384
-0.434251
594365 137536000 4.81 5.79 1.36
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -4.18
-0.231286
-3.411245
159675 5144000 9.55 0.86 9.7
معدنی دماوند - کدما 0
0.029210
59668
185 276300 19.02 10.81 2.97
همکاران سیستم - سیستم 1.77
0.174803
0.14800
40232 3602250 8.69 3.63 5.51
جام دارو - فجام 2.6
1.7623365
524110
8104 934600 13.21 6.91 3.91
بین المللی محصولات پارس - شپارس -6.22
-2.722467
-3.942436
785392 986800 134.51 2.22 0.55
سیمان خاش - سخاش -3.55
-0.977895
-3.167720
24691 986875 8.33 3.37 1.06
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -2.7
-0.274098
-0.714080
468845 10655210 5.6 2.65 5.47
آسان پرداخت پرشین - آپ -2.53
-0.2615511
-0.4615480
1226676 15511000 10.57 7.62 0.73
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.46
-0.452638
0.422661
719516 533931 52.28 2.55 2.99
پتروشیمی پردیس - شپدیس 5.28
3.958984
59075
2086691 53904000 8.74 3.81 2.97
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 6.97
13228
2.163265
580233 242100 16.31 2.99 2
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -4.89
-1.055847
-3.035730
32372 1169400 14.62 2.67 0.92
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 4.19
2.723515
2.283500
522121 520220 15.18 2.17 2.11
البرز دارو - دالبر -1.55
0.212657
-0.9712510
144381 8606760 7.88 5.2 2.82
سیمان غرب - سغرب 3.08
3.113807
3.93836
481018 1142100 20.18 2.45 1.42
فنرسازی زر - خزر 4.1
2.561080
2.561080
1692859 539997 2,204.07 1.39 1.57
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 5.33
0.741082
2.421100
165770 1082000 - 0.84 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.18
0.131514
1.851540
118189 6813000 - 0.84 -
بیمه ملت - ملت -2.98
-1.91700
-0.231729
1054270 4845000 8.57 1.3 1.52
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 3.03
-0.144368
0.344389
409883 71604624 24.53 3.59 17.35
پاکسان - شپاکسا -2.87
-1.174814
-1.114817
361078 2599560 5.8 2.09 0.68
کربن ایران - شکربن 2.63
0.643452
0.263439
500214 863000 22.42 1.57 1.11
صنعتی بهشهر - غبشهر -4.44
0.373001
-0.032989
5732714 9003000 5.16 1.64 0.36
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -3.7
-2.942343
-3.482330
729281 1405800 27.58 1.98 0.94
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -2.35
-2.841164
-4.011150
1462764 2211600 - 0.91 -
بانک انصار - وانصار -2.12
-0.461931
-2.111899
895747 19310000 4.95 1.55 0.46
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -4.65
-1.044084
-0.174120
416229 2864732 40.63 2.63 0.4
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.46
0.017587
0.187600
22250 7617348 6.57 5.15 6.43
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -1.88
-1.973737
-2.363722
446281 3737000 9.07 2.28 2.73
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.77
0.691314
0.541312
1242426 3613500 - 0.97 -
پتروشیمی مبین - مبین -0.86
0.024078
-0.054075
3945028 58119656 5.12 2.4 1.53
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -5.14
-2.394332
-2.664320
3649814 2204988 15.29 3.86 5.44
فولاد خوزستان - فخوز 5.78
0.163053
2.663129
5078855 44183016 14.75 2.23 0.99
گروه صنعتی بارز - پکرمان -1.46
-0.423524
-0.543520
438319 8903386 6.45 2.87 1.04
سیمان فارس - سفار -10.51
3.497080
-1.176761
209761 1649640 24.45 4.66 2.69
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 2.63
-0.171743
0.461754
861876 52290000 5.2 1.3 5.19
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح 5.82
2.82496
2.972500
592952 0 - - -
داروسازی ابوریحان - دابور -1.1
-0.6413461
-3.313101
11308 1938384 6.03 5.69 0.97
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -2.31
-0.421179
-0.341180
1214839 3537000 6.96 0.93 2.91
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.56
0.089330
0.59370
15016 839700 10.01 5.12 1.79
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -3.3
-0.244636
-0.34633
301976 8445420 7.31 3.28 1.28
بیمه البرز - البرز -5.82
-1.241516
-4.431467
925150 6064000 10.9 1.21 0.39
ایران دارو - دیران 4.43
4.423732
4.983752
371341 895680 6.82 3.13 1.24
سیمان صوفیان - سصوفی 1.44
4.723238
4.983246
424144 1780900 69.9 2.72 1.31
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -9.4
-1.152501
-3.482442
529550 2389689 33.36 2.18 0.4
داروسازی اسوه - داسوه -0.9
-0.0922699
-1.8422301
5906 5674750 7.45 4.81 2.24
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 1.63
-0.212418
0.582437
51924 181350 -2.68 -1.02 1.2
کابل البرز - بالبر -4.46
-3.23266
-3.73249
382049 744648 182.83 2.48 0.68
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.92
2.521665
4.371695
736344 1048296 28.2 1.55 1.34
پالایش نفت تبریز - شبریز -3.1
-0.435107
-0.025128
2334177 19836666 9.16 3.84 0.43
فروسیلیس ایران - فروس -3.24
-1.22139
-1.622130
556801 1870536 37.05 1.89 1.97
صنعتی آما - فاما 5.12
3.754041
4.984089
294410 2020500 8.46 1.8 1.78
قند نیشابور - قنیشا 3.13
-0.641706
0.761730
685074 341200 48.31 1.63 0.87
سیمان مازندران - سمازن -1.22
-0.354559
-3.834400
26446 3747498 18.08 3.95 2.4
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 7.21
-0.131574
4.71650
7258173 42498000 5.21 1.69 5.21
لامپ پارس شهاب - بشهاب -4.25
-1.247508
-1.347500
151259 1216296 11.76 4.08 0.59
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -5.4
-3.061202
-3.231200
943908 637060 17.49 1.3 18.68
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -6.22
-1.454417
-1.834400
255828 940821 60.18 3 0.56
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0.92
0.1978
0977
1154744 5379000 10 0.93 7.55
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 2.08
0.227637
0.397650
14721 916440 8.67 5.46 1.71
چرخشگر - خچرخش -5.2
-3.471726
-4.031716
650523 1643316 46.73 1.6 1.35
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -2.05
-0.061670
-3.471613
69157 11690000 - 1.08 -
کالسیمین - فاسمین 1.99
4.974355
4.994356
25410367 8710000 18.76 2.34 3.26
سیمان اصفهان - سصفها 8.2
-0.0212413
4.5712984
890 2482600 29.98 6.06 2.65
صنایع آذر آب - فاذر -3.11
-1.214230
-2.974155
25408540 4230000 8.36 2.14 1.35
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -2
-1.331413
-0.421426
7338192 39485960 11.78 1.55 11.31
کارخانجات داروپخش - دارو -1.34
-0.136121
-2.595970
16905 3060500 6.08 3.92 0.74
ح.عمران و توسعه فارس - ثفارسح 0
01050
01050
10000 0 - - -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب -0.35
01170
-3.081134
9213 4095000 - 0.76 -
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -0
09068
-3.778726
48 453400 -11.76 -8.18 0.94