صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 1.98
0.36794911
4.035090
9592 982200 9.23 2.56 0.37
سبحان دارو - دسبحان 1.2
0.42114293
2.854397
51420 2489940 4.13 2.8 1.23
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.5
1.22793380
-0.573320
110367 172380 58.51 3.09 1.25
قند اصفهان - قصفها 4.3
2.58668408
4.998605
254594 1639560 7.79 4.77 0.44
کارخانجات داروپخش - دارو 2.92
1.42124496
3.324580
93578 2248000 4.53 2.55 0.52
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.23
-0.636411242
-0.6511240
69047 173127 39.59 2.36 1.54
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.69
-1.28831609
-0.311625
1093421 474624 56.84 1.63 1.14
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.93
-0.88672012
-1.082008
206752 1266769 32.76 1.84 1.13
تراکتورسازی - تایرا 2.35
0.44482710
1.562740
949963 4878000 6.85 1.93 0.59
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 3.03
-0.111317059
-0.4617000
8785 6823600 7.35 6.43 2.83
بیمه ما - ما 4.82
0.07691301
-2.691265
138570 1951500 5.39 1.3 0.65
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 2.46
1.1682866
1.29867
1219740 1145585 57.98 1.31 0.33
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.4
-2.22221892
-1.341909
381270 1001909 6.65 1.36 0.85
گروه دارویی برکت - برکت 3.43
-0.84511760
-0.281770
1297084 5984000 6.07 1.45 5.02
رادیاتور ایران - ختور 4.44
1.00832905
1.882930
111396 871500 5.58 1.3 0.54
حفاری شمال - حفاری 2.04
-0.83372022
-0.292033
810612 5268129 8.01 1.15 0.64
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.22
-0.9698919
-1.51914
512971 2527250 0 0.65 0
داروسازی کوثر - دکوثر 2.07
0.07111408
1.211424
341898 760320 20.71 0.82 0.59
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.7
2.15622132
3.022150
443800 3198000 4.41 0.98 4.07
چرخشگر - خچرخش 5.23
01533
-0.261529
867382 1459561 36.75 1.47 0.96
نفت سپاهان - شسپا 3.35
1.245614875
1.6914940
7384654 15618750 5.03 5.89 0.88
کویر تایر - پکویر 1.18
0.09153283
0.673302
31950 2298100 6.29 2.39 0.56
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 2.88
-0.53243550
-2.33487
40600 710000 7.89 2.57 0.47
دوده صنعتی پارس - شدوص 1.94
0.39163845
0.393845
65214 461400 6.41 -14.26 0.46
داروسازی فارابی - دفارا 5.25
-9.93524306
-9.984304
40241 1722400 1030.14 2.1 0.85
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.47
-2.31921769
-4.581728
192768 1061400 117.99 2.11 0.66
صنعتی پارس مینو - غپینو 2.77
-0.30262636
-1.662600
40703 3321360 9.52 1.86 1.22
سایپا شیشه - کساپا 2.52
-0.08571166
-1.371151
40837 268180 505.05 1.88 0.56
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
4.83185359
4.995367
97631 771696 7.8 1.93 0.33
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
-0.02134691
-4.994458
300 703650 -2.28 -0.96 1.23
سیمان داراب - ساراب 2.49
-0.5133969
-0.51969
809709 872100 8.47 0.64 0.91
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 1.84
-0.32281544
-1.681523
529788 7704560 12.06 1.37 0.8
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.34
-0.28895177
-0.235180
293160 15013300 4.4 2.76 4.12
سازه پویش - خپویش 0
-0.007227605
-526227
50 2760500 7.87 4.69 0.5
بیمه پارسیان - پارسیان 0.34
-0.06711490
-1.271472
37240 4470000 3.18 1.13 0.31
سیمان سپاهان - سپاها 2.16
-1.0588841
-0.12849
857743 2060450 13.46 0.96 0.77
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.62
-1.0967992
-0.21001
494787 1587200 0 0.73 0
سامان گستر اصفهان - ثامان 1.36
4.51471852
4.351849
272000 411035 9.64 0.83 3.14
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.71
-0.08871127
0.181130
1023038 5071500 0 0.81 0
موتوژن - بموتو 3.43
-0.13773625
0.413645
54345 2466450 4.91 1.79 0.69
داروسازی اسوه - داسوه 0
4.2086835
4.996886
253460 5126250 6.13 3.62 1.77
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 6.96
-1.57727738
-4.577503
46214 237653 16.09 0.87 0.58
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 4.47
1.46133541
3.443610
540453 265575 10.84 3.07 2.72
باما - کاما 1.82
0.13039993
-0.19970
1366366 4996500 7.61 3.25 3.78
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.86
-0.5061983
-0.4984
1160365 2555800 9.79 0.83 8.13
سیمان شمال - سشمال 2.96
-1.04351138
-2.71119
175036 1223431 7.93 0.78 1.25
پست بانک ایران - وپست 7.04
-0.86711715
-3.931662
531099 5545368 66.85 2.86 0.45
کاشی پارس - کپارس 3.23
-2.06164513
-2.114511
163422 396016 6.74 2.85 0.63
بانک سینا - وسینا 0.39
01039
01039
2670754 10390000 6.89 0.72 0.32
نفت پارس - شنفت 0.58
-0.19765050
-1.524983
85241 6312500 6.16 3.29 0.81
ایران تایر - پتایر 2.85
-0.30612931
-0.342930
209917 839640 8.81 3.82 0.37
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 1.52
-2.43061124
-2.341125
2483673 6322500 9.85 0.65 9.1
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4.41
4.46323347
4.993364
10397177 5020500 12.21 0.72 13.37
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.89
-1.2146976
-0.81980
1507713 517280 7.54 0.78 3.8
ایران خودرو دیزل - خاور 3.56
1.0703661
0.92660
8731469 3297768 -0.52 -0.19 0.34
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5
0.581214
0.171209
1088494 910500 -51.55 -16.55 0.82
ملی سرب و روی ایران - فسرب 5.41
-1.32083138
-0.443166
1747568 1010436 21.35 4.55 0.99
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.51
-4.08872768
-4.992742
1679441 1411680 565.58 4.75 1.75
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 3.58
0.007912725
0.8112827
2665654 12725000 8.48 6.17 1.7
فروسیلیس ایران - فروس 3.11
0.19473088
0.263090
185313 2700428 34.51 2.71 3.39
پارس دارو - دپارس 5.57
1.68598384
58657
40457 1760640 4.61 2.65 1.27
سیمان تهران - ستران 6.24
-3.5311448
-2.931457
1305806 2534000 11.26 0.65 0.93
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.35
0.2509799
0.38800
1424928 4394500 8.69 0.69 7.07
فنرسازی زر - خزر 2.1
-0.346864
0.46871
1193723 431997 115.54 1.11 1.04
پتروشیمی آبادان - شپترو 8.18
-2.61852343
-2.72341
488731 1476090 -3.72 0.64 0.75
سایپا دیزل - خکاوه 4.14
1.6973719
1.27716
5657421 1895078 -4.36 -0.21 0.15
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 4.37
0.244610247
-0.0910213
181192 922230 10.72 5.1 1.63
کارتن ایران - چکارن 5.33
-1.14125544
-2.015495
278881 1010394 31.7 6.98 1.42
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.15
0.8621936
1.72944
366661 374400 362.79 7.66 0.72
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.54
-0.72991632
-0.911629
2044678 2692800 7.83 1.24 6.46
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.7
-1.26671403
-1.481400
1371039 18422793 27.62 1.42 0.29
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 2.35
-0.07145597
-0.25590
1330677 279850000 6.81 1.82 6.74
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3.74
1.56794081
-1.443960
115194 518966 21.96 2.46 1.33
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.27
-0.08752285
-0.742270
1186335 1942250 7.87 2.57 3.85
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 5.71
2.1832434
4.662493
267002 518442 30.15 1.73 0.28
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 5.11
02510
-1.082483
61000 1129500 6.54 1.63 0.78
شیشه همدان - کهمدا 4.14
-2.51261940
-1.511960
718890 2234880 7.84 1.47 2.41
رینگ سازی مشهد - خرینگ 2.57
0.3654824
1.34832
1661929 366680 -4.22 1.53 0.1
سیمان دورود - سدور 3.68
-1.3298742
-1.6740
1298520 476139 -101.31 1.53 0.56
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.86
3.64948407
4.548479
229253 1271138 8.09 1.8 0.78
سیمان شاهرود - سرود 1.6
-0.46481285
-1.781268
71073 1040850 6.77 1.04 0.91
قند نقش جهان - قنقش 6.04
-0.27085524
1.085599
10744 767836 28.6 -6.38 0.29
سیمان خوزستان - سخوز 2.33
0.03952531
0.792550
13778 1645150 3.89 1.49 0.61
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 4.92
-4.09361640
-4.971625
846835 656000 20.3 2.67 0.48
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 3.29
-0.02633803
-1.683740
25500 62342579 31.58 2.91 20.34
سیمان ایلام - سیلام 6.31
-0.66592536
1.022579
26826 1046100 269.34 5.01 0.87
گلتاش - شگل 0.58
0.08894505
0.674531
1055026 2252500 5.63 2.21 1.03
بیمه دانا - دانا 3.4
-0.10582833
-1.272800
21199 2890717 13.39 2.7 0.15
افست - چافست 0.43
-0.090412153
-211921
3010 2430600 6.73 2.93 1.41
ایران دارو - دیران 4.56
-0.22812187
-4.012104
56276 656100 5.93 1.69 0.75
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 5
9.74545000
6.894870
12140787 6250000 17.76 3.71 8.24
بانک خاورمیانه - وخاور 0.78
-0.72292060
-0.722060
2516621 12360000 6.3 1.52 1.05
همکاران سیستم - سیستم 1
0.2894859
1.944939
95751 4616050 7.74 3.48 5.54
داروپخش - وپخش 0.01
-0.038810310
-4.989800
2291 8660400 5.77 4.11 5.63
لیزینگ ایرانیان - وایران 1.3
-0.28821384
0.791399
362422 1384000 6.31 1.07 1.73
قند مرودشت - قمرو 3.9
3.28554464
3.894490
316389 892800 11.94 2.95 0.78
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.59
02298
-2.442242
2945 919200 6.22 1.57 7.26
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.27
-0.004522380
0.0422390
13669 62664000 8.85 4.74 4.93
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.48
0.1792799
22850
370012 2799000 6.69 1.7 1.19
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.75
4.48993677
5.713720
27708307 8876094 9.97 2.08 9.39
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 1.79
-1.220529621
-3.2929000
4559 1036735 16.32 7.77 0.54
سیمان مازندران - سمازن 0
03875
-4.983682
800 3185250 12.01 2.7 1.84
جام دارو - فجام 0
-0.22398914
-4.998488
2538 713120 12.96 4.9 2.8
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.79
-0.01755706
-0.35690
6175 4313736 4.83 2.69 1.63
داروسازی ابوریحان - دابور 0
-0.29056864
-2.676700
12510 1976832 4.9 3.63 0.9
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
03842
-53650
300 1152600 11.58 2.12 24.86
صنعتی آما - فاما 0
-0.28254942
-4.984709
11286 2471000 11.5 2.12 1.96
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.99
0.80472756
2.32797
216615 961844 -3.23 -2.86 0.83
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
07516
07516
1000 3006400 7.75 4.34 3.59
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.22
0.11242673
0.372680
47858 681615 5.01 1.86 0.57
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.57293992
-4.983815
14519 399200 -25.12 4.05 1.34
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.25647003
-56670
3720 700300 10.51 3.05 2.19
پشم شیشه ایران - کپشیر 1
-0.52434174
-2.264101
34782 626100 49.95 3.14 1.35
شهد ایران - غشهد 1.97
-0.33522081
-0.862070
50000 416200 -69.56 5.32 31.89
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0.96
0.63061915
4.941997
50510 1898608 5.43 1.43 1.6
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.04
-0.07085648
-4.725385
2036 2033280 6.23 3.07 1.21
بیمه ملت - ملت 2.83
-0.10551894
-0.471887
67572 5397900 7.89 1.42 1.37
داروسازی اکسیر - دلر 2.63
-1.3383908
-3.483823
83900 1758600 4.75 2.45 0.45
سیمان صوفیان - سصوفی 0.15
-0.09752050
-1.222027
25499 1127500 10.31 1.49 0.8
لامپ پارس شهاب - بشهاب 2.02
-1.17884443
-4.054314
35813 719766 8.55 3.08 0.33
سیمان غرب - سغرب 1.77
-0.7412679
-1.442660
173845 803700 5.2 1.54 0.86
سیمان فارس نو - سفانو 0.41
03202
-0.373190
18754 1120700 8.15 1.94 0.8
سیمان هگمتان - سهگمت 4.9
-0.86911939
-4.041877
354667 975123 7.88 0.84 0.69
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.45
1.00821102
0.821100
573523 493131 7.74 0.93 1.04
پاکسان - شپاکسا 2.3
0.02523977
0.64000
602584 2147580 7.47 1.85 0.42
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 4.58
-3.71821968
-2.641990
223938 147600 -1.74 -0.47 1.09
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 2.71
-0.19813526
-2.353450
10790 374461 235.07 -1.47 0.49
سیمان بهبهان - سبهان 2.99
-0.079613813
-2.3413500
1081 759715 8.15 2.6 0.85
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.14
0.63041756
0.291750
263245 439000 -4.41 3.07 0.13
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3
0.67265089
0.895100
350856 7436546 25.74 4.73 4.62
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.6
-0.25386287
-1.636200
19817 1508880 3.93 2.34 1.03
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.7
-0.1623082
-0.873060
423679 6164000 6.21 2.87 1.62
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 1.01
-0.05353734
-4.423571
24261 29872000 25.42 3.18 1.81
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.66
0.10597565
0.37580
47131 1513000 9.87 3.24 0.85
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01431
0.071432
11120 5008500 0 0.88 0
سیمان کردستان - سکرد 2.66
-0.8631804
-0.25809
281264 964800 17.64 3.1 0.78
لابراتوارهای رازک - درازک 4.73
-0.012216414
-4.6615651
536 6729740 10 8.34 2.54
نیرو ترانس - بنیرو 1.66
0.58524125
0.714130
148061 2062500 11.79 2.94 2.03
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.05956721
-56389
1160 1613040 15.07 3.72 2.08
پارس سویچ - بسویچ 0.14
0.09127682
1.777811
5700 1920500 6.96 4.21 1.67
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 3.66
4.30414047
4.94070
3873171 18733514 5.78 1.83 2.28
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 4.2
-0.37171340
-2.011318
2141151 1856561 35.06 1.28 0.3
پتروشیمی جم - جم 0.39
0.11719403
0.099400
3176404 90268800 5.26 4.44 1.6
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
-0.32645192
-4.934952
6515 659384 65.61 4.73 4.25
فیبر ایران - چفیبر 3.98
03521
1.113560
1973 704200 171.8 48.42 2.66
آلومراد - فمراد 5.5
-0.93913059
-2.853000
68136 151529 30.14 3.2 1.07
پارس سرام - کسرام 5.55
0.31722846
2.52908
80450 170760 0 2.75 0.86
پتروشیمی فن آوران - شفن 5.23
0.676129333
0.8929394
111873 27866350 6.53 6.13 2.48
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.42
-0.03352988
-0.42977
154134 7549182 6.17 1.91 0.81
تولید محور خودرو - خمحور 5.04
0.37921853
0.651858
129611 779633 905.5 2.14 0.66
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 0.6
-0.48361029
-2.321010
407400 4939200 6.18 0.79 6.37
واسپاری ملت - ولملت 3.07
-0.54151102
-2.981075
143354 881600 8.56 0.85 2.18
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0.6
1.1825981
526961
63491 17459232 17.93 9.57 3.45
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.31
0.54641656
1.71675
1056596 1076400 11.35 1.11 18.15
معدنی دماوند - کدما 0
0.00911054
4.9911605
101 331620 57.56 10.99 3.06
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.88
-2.7751962
-1.391990
365312 313920 179.18 2.94 2.72
داروسازی روزدارو - دروز 1.06
-0.20431954
-3.981880
14615 1367487 58.98 1.89 1.78
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.11
0.35131714
0.181711
927058 7713000 0 0.91 0
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 2.94
-0.38332599
-3.992505
18496 228712 -10.95 2.9 2.18
شاهد - ثشاهد 2.16
-0.25641167
0.61177
489623 3158640 4.81 0.7 30.08
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.17
-0.18731066
-0.751060
121731 1918800 0 0.83 0
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 5.04
0.1192840
-0.48835
663788 756000 21.21 0.85 1.08
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.26
-0.262115599
0.1915670
230080 1871880 11.61 5.65 2.08
به پرداخت ملت - پرداخت 1.96
-0.19318621
-0.6218542
158614 17689950 6.92 7.71 1.42
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-0.089618952
-518021
1690 4548480 6.25 7.9 1.18
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.31
016497
0.0216500
3802993 32994000 12.05 8.39 0.84
نفت بهران - شبهرن 2.19
0.087312610
1.212750
108134 25220000 7.1 5.32 1.54
پالایش نفت تبریز - شبریز 4.03
2.02418216
1.838200
4176615 31912678 7.92 5.15 0.45
شیشه و گاز - کگاز 8.13
4.7333452
4.983460
533361 863000 1.44 5.2 1.78
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.87
0.341112648
1.6312810
17181 2213400 6.95 5.01 3.5
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 5.92
2.46911577
3.571594
4189514 473100 14.01 5.13 0.57
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.02348558
-58132
225 457451 -25.23 15.57 0.25
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.0614913
-4.984671
2000 1925896 9.71 3.06 1.62
معدنی املاح ایران - شاملا 0.79
-0.100612904
-1.6812700
5340 2709840 6.39 5.06 2.5
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 5.77
-0.20391958
-1.631930
21166 1272700 13 1.39 0.3
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0.52
-0.06566093
-4.875800
4340 5227794 17.58 4.28 1.14
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.08
-0.79251377
-4.971319
56119 1101600 0 1.03 0
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01776
-4.951688
1200 2095680 29.88 1.57 2.09
لامیران - فلامی 0
15.0437900
15.047900
10000 474000 15.55 4.34 2.86
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 1.32
-4.958524189
-524179
152672 1209450 67.37 -6.33 1.53
سالمین - غسالم 0
-0.03133190
-4.983032
1016 957000 11.73 2.19 0.97
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.91
3.9544969
2.514900
819765 2484500 47.3 4.84 1.55
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.35
-1.74254511
-2.854460
578685 913026 23.06 4.42 3.2
گروه دارویی سبحان - دسبحا 3.45
-0.02843514
1.543569
84291 5868380 4.39 2.91 4.31
فولاد خوزستان - فخوز 2.11
0.73784779
0.134750
5623328 69161688 5.88 2.95 1.09
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.22
-0.82362288
-1.472273
1049590 572000 -27.52 2.99 1.41
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 2.4
-0.96891431
-1.661421
260931 174357 -18.75 2.79 9.44
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 3.84
1.6213448
0.213400
3988212 517200 14.29 2.67 1.58
آلومینیوم ایران - فایرا 4.11
-0.74831459
-0.21467
3383363 7583635 21.45 2.6 0.53
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.22
1.16353565
1.313570
7707840 106950000 7.52 2.68 2.69
کالسیمین - فاسمین 1.81
0.68786295
-0.026251
5132857 12590000 6.68 2.69 2.93
بهنوش ایران - غبهنوش 1.3
2.07244482
4.994610
60809 1613520 26.17 3.32 0.43
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.27
-0.62627300
-0.577304
2056983 100740000 7.35 3.29 0.5
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 4.48
2.89234269
2.684260
373545 871388 52.9 4.27 0.54
ایران ترانسفو - بترانس 0.86
-0.01865387
-0.335370
207356 20201250 17.63 4.21 3.74
ایران ارقام - مرقام 3.42
0.65383849
1.963899
1176227 1924500 93.58 4.45 1.82
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.34
-0.05347484
0.137498
1474954 44904000 9.7 4.15 2.16
معادن بافق - کبافق 3.26
-0.894318396
-1.1418351
261897 3725190 7.17 4.04 4.43
پتروشیمی فجر - بفجر 1.41
-2.61955725
-3.35685
1508618 37212500 5.7 3.24 2.4
نیرو کلر - شکلر 3.87
3.12574718
4.814795
293268 1887200 8.22 3.37 2.36
البرز دارو - دالبر 3.05
-0.41727638
-0.227653
755633 7103340 5.92 3.44 2.27
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.57
0.1166859
1.28869
13918651 5154000 6.48 0.51 6.8
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.41
2.43241137
4.411159
307863 1421250 0 0.91 0
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02224495
-4.984272
450 1033850 12.69 2.84 1.53
سیمان فارس - سفار 0
-0.0156673
-4.996341
392 1554809 19 4.43 2.46
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
-0.400513679
-4.9913048
8000 3383639 76 11.97 75.78
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
03716
-4.983531
10 550756 -19.5 14.27 0.73
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.31
0.93942149
-0.422120
747612 2343046 -31.38 1.37 12.99
شهد - قشهد 8.85
2.37147641
57837
46419 1538133 10.19 3.67 0.91
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 4.27
1.21295257
0.125200
596169 630840 5.53 3.85 1.06
گلوکوزان - غگل 3.33
-0.18117650
-0.4617600
11709 3530000 11.56 7.22 1.33
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.0267693
-4.997311
410 461580 34.32 5.74 1.17
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.055814331
-4.9913623
400 716550 21.38 6.75 1.97
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 27282900 -2.23 0.56 0.16
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 310590 -16.12 -3.7 1.03
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 3042000 6.29 1.45 0.86
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 1728354 -2.1 -1.85 0.68
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.74
-1.22273393
-1.053399
2530157 549666 11.6 2.49 3
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 25044000 14.7 5.17 6.17
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 4.78
-0.09153276
-4.973116
3187 589680 699.5 -2.63 1.52
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.42
4.85283349
4.983353
31741810 2511750 0 1.96 0
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.15
-0.03692708
0.32717
287134 13810800 60.49 3.27 0.86
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
04605
3.154750
150 2495910 10.41 2.77 1.05
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5.18
0.07215549
-4.65290
3763322 554900 140.8 6.76 12.95
سیمان ارومیه - ساروم 1.6
-0.11422625
-2.592560
19500 1837500 5.31 1.67 1.22
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.04812077
-4.961975
2825 1869300 73.13 1.76 26.54
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.98
0.04552199
-0.092196
25234049 73666500 9.5 1.82 2.53
سخت آژند - ثاژن 4.98
-2.83532159
-2.342170
4043981 863600 3.33 1.49 1.82
ماشین‌سازی اراک - فاراک 4.26
-3.4378955
-2.93960
25245228 6003653 -22.66 1.1 2.02
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.45
-0.43511602
0.621619
1950240 3043800 0 1.15 0
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.63
-0.7203827
-3.72802
511160 4962000 9.63 1.25 3.65
نوش مازندران - غنوش 0
4.87323680
4.873680
400000 184000 24.28 2.32 2.05
بیسکویت گرجی - غگرجی 5.92
-0.72633827
-4.983663
20218 765400 13.01 2.91 1.37
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
-0.014313976
-4.1413400
145 757119 13.72 1.77 0.37
بانک کارآفرین - وکار 0
02684
-4.992550
471 22814000 11.09 1.51 1.01
قند نیشابور - قنیشا 2.33
03041
0.433054
108443 608200 29.04 2.4 1.07
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.35
2.63073121
3.263140
964509 8528307 5.95 2.37 1.1
بین المللی محصولات پارس - شپارس 7.69
-2.98011758
-2.981758
900095 905370 428.88 1.66 0.41
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.72
-3.86272464
-4.62445
2108659 2464000 6.16 1.65 2.35
قند هکمتان - قهکمت 3.22
0.35164567
-1.014505
803103 1249531 9.08 2.23 0.72
شکر - قشکر 4.07
-0.52191906
-0.311910
317517 381200 66.16 2.95 0.83
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.89
-0.16284905
-0.264900
8331642 98100000 5.48 2.6 0.42
پالایش نفت تهران - شتران 2.16
-0.06774426
-0.654400
6782437 70816000 7.42 2.55 0.44
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5.75
-2.67093061
-2.933053
487569 336577 12.03 2.43 1.54
قند لرستان - قلرست 9.55
-2.08415027
-1.055080
169380 1206480 12.98 2.48 1.42
پتروشیمی مبین - مبین 1.72
0.02164633
04632
1557233 66029516 5.09 2.69 1.7
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.95
-1.83513156
-1.093180
2428684 1606404 8.71 2.41 3.79
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 5.7
3.53813219
4.993264
601622 321900 36.7 2.35 0.73
ایران خودرو - خودرو 5.16
3.41732996
4.593030
31522641 45838800 26.96 2.23 0.18
داده پردازی ایران - مداران 3.3
0.51763107
0.743114
259634 2019550 10.27 2.2 1.43
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.72
-0.15692546
-0.22545
4963301 17822000 12.22 2.27 1.06
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.86
-2.06484411
-2.224404
2348855 1644799 9.98 2.67 1.73
الکتریک خودرو شرق - خشرق 4.7
2.34493579
3.233610
284835 1127385 324.05 2.98 0.39
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.68
0.354317280
0.7617350
217679 165888000 5.31 5.73 1.45
پتروشیمی خارک - شخارک 1.19
-0.382123726
-0.4923700
200568 47452000 6.8 5.99 3.38
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 2.61
0.458658
0.92661
10465054 7024150 6.23 0.59 5.97
سیمان قاین - سقاین 0
2.213520641
3.4620892
15455 1098564 5.95 5.21 1.53
سیمان اصفهان - سصفها 0.02
-4.9989675
-59675
180773 1935000 21.77 4.64 1.94
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.22
-0.52244570
0.244605
1818141 1508999 9.13 3.31 0.77
سیمان خاش - سخاش 0.01
0.49788681
2.338839
12267 1085125 8.1 3.36 1.25
مس شهید باهنر - فباهنر 1.86
-2.30036201
-2.326200
2406154 5580900 7.3 3.32 0.87
مهرکام پارس - خمهر 6.29
1.881409
2.681420
695837 1166652 40.76 2.16 0.17
گروه مپنا - رمپنا 2.59
-0.92247626
-1.777561
1657749 76260000 3.97 2.06 1.08
داروسازی امین - دامین 2.76
-0.13541475
0.881490
83109 1223365 5.81 1.1 0.98
لیزینگ ایران - ولیز 2.02
-0.78661009
-1.571001
267962 605400 28.83 1.13 1.42
لبنیات کالبر - غالبر 4.56
1.35641345
-0.91315
758782 470750 33.68 1.18 0.69
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.09
0.22561333
0.91342
1262147 26660000 13.95 1.07 13.02
سیمان شرق - سشرق 3.07
-1.3021758
-1.69755
3181701 2011398 7.58 0.99 1.06
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 3.45
-0.06271595
1.441619
422769 11165000 0 0.94 0
گروه بهمن - خبهمن 2.75
1.46391109
0.641100
8446751 11090000 6.4 0.96 5.31
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 4.32
0.36431653
-1.031630
4812997 3008460 17.31 0.98 11.26
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 7.61
01534
-1.561510
55578 383500 4916.67 1.22 0.99
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.56
-0.36311372
0.941390
10637758 9180052 0 1.23 0
کربن ایران - شکربن 4.38
-0.65274566
-1.654520
716447 1141500 7 1.67 0.87
مخابرات ایران - اخابر 0.9
-0.1782243
-0.532235
1487051 134580000 4.72 1.91 2.71
لعابیران - شلعاب 5.32
3.68813205
2.983183
1682915 320500 65.33 2.06 0.66
آبسال - لابسا 3.26
-0.64782147
-0.562149
157565 772920 18.31 1.55 0.46
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 4.73
-0.8982428
-0.822430
205828 359344 13.11 1.45 1.5
حمل و نقل توکا - حتوکا 5.09
-1.73081533
-1.61535
405013 505890 16.06 1.33 0.82
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 3.62
0.18121659
-1.451632
503191 1693175 27.59 1.43 0.31
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.05
-0.30672275
-0.962260
505588 10237500 10.14 1.45 10.05
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.94
-0.6601903
-0.99900
4585190 11287500 0 0.66 0
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.11
0.3003668
0.3668
1434192 668000 0 0.68 0
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.47
0.24371234
-0.891220
3421052 11155360 7.44 1.77 2.44
مارگارین - غمارگ 2.52
4.54552185
4.982194
1166763 1835400 12.2 1.85 0.19
پتروشیمی شازند - شاراک 2.74
0.80792870
1.42887
28073416 23143680 5.39 1.86 0.9
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 3.82
-0.19762525
-0.22525
327921 7827752 4.06 1.67 3.91
تولیدی چدن سازان - چدن 3.43
-2.8082319
-3.442304
2032397 1855200 9.24 1.53 2.37
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.39
-0.2331856
2.56880
5929516 1474912 10.84 1.11 1.26
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.81
0.37431609
11619
2403445 43443000 5.53 1.12 5.44
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.67
2.95632403
3.732421
440586 841050 27.94 1.62 3.29
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.38
4.13532216
4.982234
3886052 1329600 22.68 1.94 0.88
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.85
1.34033100
1.313099
48263548 232500000 5.68 1.9 1.61
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 0.54
4.84313875
4.983880
283524 2718128 33.03 2.35 0.34
کابل البرز - بالبر 5.67
3.37712204
4.972238
430633 698492 214.13 2.36 0.53
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 2.83
0.44293175
0.983192
49008 635000 56.94 2.43 1.16
ملی صنایع مس ایران - فملی 2.18
-0.3332694
-0.112700
19330904 161640000 10.6 2.22 2.04
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.24
4.98143098
4.983098
12463279 10933462 6.32 2.22 2.04
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.21
-0.27022584
1.082619
416705 1033600 14.98 1.99 0.83
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.83
-0.25152380
-1.052361
243700 571200 27.89 2.01 8.1
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.2
-0.6032967
-1.242948
3078994 8712364 12.1 2.17 3.84
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.16
0.32151872
1.181888
16054139 58032000 9.97 1.54 9.8
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 4.48
-1.0045887
1.23907
2254793 284600 365.81 1.5 0.2
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.08
0.74291356
-1.191330
9535898 97632000 6.44 0.93 6
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.44
1.7572085
2.152093
3817369 33881250 3.98 1.11 3.84
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 7.28
-0.2671494
-3.541445
3083827 12325500 8.18 1.18 7.88
بانک ملت - وبملت 1.74
0.08611163
0.521168
9165352 58150000 8.4 0.87 0.24
بیمه البرز - البرز 3.25
2.74981121
2.381117
1208631 4484000 7.84 0.84 0.27
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 2.79
0.4269941
1.28949
57038222 36949941 8.31 0.77 0.32
زامیاد - خزامیا 2.94
1.0219692
0.15686
13378024 3826685 95.63 0.81 0.24
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.61
01400
-0.931387
273227 2800000 6.64 0.8 15.33
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.72
0.9864819
2.1828
1513901 748516 37.33 1.23 0.16
بیمه آسیا - آسیا 4.85
-0.17311730
-4.51655
49541 3979000 9.18 1.26 0.15
بانک انصار - وانصار 4.35
-0.04752106
02107
1596272 21060000 7.01 1.41 0.41
تامین سرمایه امید - امید 1.45
-0.21161886
-0.051889
44954791 9241400 5.85 1.44 5.03
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 2.77
1.01292194
0.742188
3890019 65820000 5.17 1.52 5.13
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 6.71
3.5691538
4.981559
6333062 1043298 20.43 1.41 0.66
پارس خودرو - خپارس 3.63
0.8642817
0.74816
17558580 18562468 23.07 1.36 0.3
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.08
4.89512550
4.072530
7574002 7650000 5.62 1.34 0.28
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.22
0.29722362
0.042356
6074566 95661000 7.74 1.29 6.99
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 3.39
2.52591583
2.331580
21836981 129014500 6.43 1.34 5.67
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 742800 0 1.56 0