صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 6.98
-4.46622246
4420313 9929 5011958
8324.51531
4.15 1.81 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 8.04
2.46481455
2532071 3684 1891500
8247.79307
25.34 1.26 26.74
آسیا سیر ارس - حآسا 4.06
-4.01191292
1700450 2196 1033600
6694.69254
15.24 1.21 0.77
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.42
-4.08021340
1126033 1509 670000
7712.55146
-20.68 1.22 2.18
بهمن دیزل - خدیزل 5.67
-4.73043605
1883038 6788 3605000
5723.52329
3.67 1.43 0.51
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 7.36
0.2431650
7060932 11653 6600000
14498.83487
10.73 1.48 17.42
بیمه دی - ودی 6.82
-4.15631153
3672705 4234 2882500
12796.88287
3.36 1.42 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 5.21
-2.73891669
2812268 4693 2336600
12388.85227
14.51 1.47 2.37
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 6.57
-0.14172114
1391953 2943 634200
5545.63251
5.17 1.54 2.27
توکا ریل - توریل 3.95
4.13932063
7996910 16495 4126000
12171.86657
8.2 1.56 1.25
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 8.29
-1.29762282
683157 1559 3012240
5023.21136
5.53 1.61 2.64
پخش البرز - پخش 9.99
-0.71912071
1054133 2183 1242600
5889.01179
-10.64 1.94 0.09
ریل پرداز سیر - حریل 5.91
-1.51291302
13916957 18124 2551920
11018.971263
16.42 1.15 2.91
داروسازی آوه سینا - داوه 0
4.98884209
184824 778 1473150
191.53965
50.96 2.06 3.37
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 6.64
-0.14472760
1724819 4761 369840
5947.65290
12.04 2.14 0.51
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 2.31
2.50492619
2954100 7736 1047600
2977.92992
166.9 2.2 1.18
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 3.02
0.04024974
9742879 48459 13927200
10054.57969
6.36 2.36 6.94
بیمه میهن - میهن 6.26
-4.6271010
427100 431 1515000
8213.4652
-4.2 2.4 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 8.93
-3.49535163
590940 3051 1652160
3625.40163
5.98 2.27 0.2
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.9
4.01343421
733413 2509 3694680
5598.57131
14.58 2.6 2.3
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.79
0.90845110
191109 976 511000
1786.07107
10.17 2.54 0.86
بیمه سامان - بساما 2.58
-4.80943721
1855275 6904 5581500
6043.24307
14.66 2.93 0
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 7.7
-0.15545784
389282 2251 1446000
4097.7195
7.51 3.03 1.46
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 4.87
-2.68391958
749609 1468 2545400
5030.93149
4.09 1.2 0
بیمه اتکائی امین - اتکام 4.59
-4.80771485
4951549 7352 3712500
11789.40420
4.87 1.11 0
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.09
1.58654098
895935 3672 1434300
2345.38382
26.32 3.1 0.39
کی بی سی - کی بی سی 7.11
-3.41013314
109721 364 795360
3918.6128
8.57 1.79 0.54
مواد ویژه لیا - شلیا 1.99
3.46975666
654137 3707 457926
8495.2977
8.28 2.27 2.2
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 8.75
2.108910894
53335 581 1525160
860.2462
10.61 5.49 1.08
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 5.26
-4.60142094
534882 1120 1153794
11143.3848
231.59 1.91 0.94
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.03
-4.59286232
505627 3151 436240
3348.52151
12.23 3.86 1.91
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 9.26
-4.795710859
99723 1083 29970840
4335.7823
10.43 4.4 4.74
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 6.3
-1.911618626
2887324 53780 13559728
5965.55484
6.46 2.11 4.93
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 5.26
-3.57394101
444197 1822 820200
6002.6674
10.39 3.12 0.29
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0.06
-4.97081625
34996 57 406250
4374.508
-212.92 1.79 0
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 9.85
-3.92354824
154709 746 964800
1700.1091
9.64 3.14 0.87
ریل سیر کوثر - حسیر 4.32
3.45772663
7835083 20866 1256457
8933.96877
15.4 1.89 1.89
پاکدیس - غدیس 8.03
0.05153887
1262302 4906 1088360
8304.62152
617.68 3.11 0.77
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 8.82
-1.25161499
856787 1285 2998000
8082.90106
4.4 1 0
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.41
-4.27721768
988812 1749 884000
6636.32149
8.77 1.93 1.99
آهن و فولاد ارفع - ارفع 7.74
-0.38025765
3154860 18189 34590000
7676.06411
9.09 5.96 2.26
افرانت - افرا 6.31
-2.76774040
205328 829 2020000
5403.3738
28.28 2.86 2.91
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 7.28
0.18421088
4746790 5165 979200
11837.38401
-113.79 1.03 1.29
بهمن لیزینگ - ولبهمن 6.02
-4.46341905
287983 549 1524000
5759.6650
5.62 1.24 0.95
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 5.23
-4.49955858
646884 3789 878700
2718.00238
212.86 4.61 0.33
بیمه نوین - نوین 2.61
-0.45181322
7399311 9798 1983000
14339.75516
0 0 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.48
-4.63522078
751151 1561 1245606
6259.59120
-9.79 -4.69 2.12
بانک دی - دی 0
-4.96221130
11107992 12552 7232000
31290.12355
-0.22 -0.14 0.3
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 8.99
-2.9611442
417774 602 865200
7595.8955
4.63 0.84 0
قاسم ایران - قاسم 4.78
4.42233660
4041606 14794 2196000
5781.98699
15.92 3.01 0.14
داروسازی تولید دارو - دتولید 10.49
-2.00063086
974052 3006 1141820
5293.76184
12.5 2.54 0.94
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 2858 202600
6268.32225
18.1 1.62 0.87
مبین وان کیش - اوان 4.66
-0.745525696
528838 13589 2569600
2740.09193
24.38 17.39 4.62
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.17
-4.62072766
119898436 331603 91777504
16154.467422
36.97 6.42 1.9
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 8.55
-3.51782825
2098099 5927 480250
7713.60272
-15.55 6.22 1.16
پتروشیمی مارون - مارون 4.92
-1.855761404
49841 3060 245616000
647.2977
9.82 7.38 4.48
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 9.89
-3.625711031
224046 2472 2206200
2409.1093
17.9 7.65 0.71
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.65
4.984113523
1651764 22338 24204980
7150.49231
8.85 8.73 4.08
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.95
4.903816900
660307 11159 6084000
5158.65128
23.84 9.34 5.88
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 3.97
-4.318915973
569993 9104 1757030
2192.28260
15.91 9.75 5.22
پالایش نفت لاوان - شاوان 7.54
-2.898227942
2045717 57161 31949486
2298.56890
20.16 10.41 0.7
پالایش نفت شیراز - شراز 5
4.055933352
4604535 153568 34270801
4679.41984
16 12.12 0.83
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 10.5
4.05967049
432177 3046 592116
2587.89167
-17.62 12.89 8.87
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 3.54
0.744271205
1344793 95756 170892000
1116.941204
8.06 21.39 3.71
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.41
-3.85927349
427150 3139 293960
2440.86175
53.46 5.67 3.8
آ.س.پ - آ س پ 5.17
-1.23571119
27223 30 895200
3024.789
154.42 1.04 3.5
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
55187
176054 913 2074800
1386.25127
21.64 4.15 1.8
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
437721 613 3502500
15093.8329
4.94 1.02 0
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
21407 88 861210
7135.673
14.9 8.98 0.69
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
10000 96 2876700
5000.002
8.46 3.7 2.71
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
1892027 11587 3676237
11679.18162
12.13 6.2 0
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 2106 4524000
10157.73275
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 33 4728000
4216.8010
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 293 3528000
7319.5068
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 12 4904000
10000.001
8.67 -0.09 0.15
صنعت روی زنگان - زنگان 4.36
-4.00658314
549039 4565 831400
2213.87248
34.72 6.19 3
پتروشیمی غدیر - شغدیر 8.42
-2.3316285
11012155 69207 8170500
3077.743578
17.6 5.62 1.56
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.92
-0.12074138
3426363 14178 620700
5287.60648
7.32 2.77 0.71
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.64
3.19086080
1772444 10777 608000
6923.61256
22.39 3.98 0.97
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 10.29
-6.20584776
48098324 229736 14328000
8334.495771
10.99 2.72 0
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 6.24
2.97651972
9462776 18659 788800
7998.971183
44.23 3.01 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 7.51
-2.13013400
6756904 22975 3536000
11491.33588
9.99 2.84 2.41
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 4.88
0.70112729
913690 2493 463930
5971.83153
143.41 3.13 0.81
نفت پاسارگاد - شپاس 6.34
-3.56144820
2264471 10916 11568000
7424.50305
15.17 3.18 0.61
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 6.09
-3.559415498
4197065 65045 4649400
1626.142581
5.61 3.21 11.82
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.98
05010
449094 2250 12783015
10692.7142
14.77 3.33 0
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 6.19
0.69511014
7849850 7957 1216800
10452.53751
-3.22 3.69 1.82
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.89
-1.88087460
15622223 116542 4722180
11119.021405
6.16 3.62 1.95
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.09
-3.51082556
1512054 3865 843480
5952.97254
16.88 3.63 0.46
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 6.7
3.52334760
25894028 123267 71400000
11877.992180
16.03 4.32 2.55
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 4.91
-4.274216327
367488 6000 2449050
1986.42185
6.4 5.19 1.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.48
-2.56126810
7444217 50692 8959209
8253.01902
10.15 4.18 3.6
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.18
-0.034211703
748437 8759 2696371
3918.52191
8.06 4.21 2.25
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 1.09
4.96097913
471539 3731 949560
3022.69156
14.75 4.34 0.87
آتیه داده پرداز - اپرداز 5.64
-2.222410911
1330837 14521 5455500
4094.88325
13.92 4.3 3.26
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 6.77
0.046312958
875219 11341 6479000
3529.11248
8.85 4.63 1.54
نفت ایرانول - شرانل 4.41
-4.32298344
4038647 33699 16688000
5696.26709
7.66 4.55 1.22
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 1.66
4.96824289
65835594 282370 124381000
32591.882020
27.48 4.83 0
عطرین نخ قم - نطرین 3.45
-4.3198662
1612285 13966 866572
925.541742
13.8 4.91 1.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0
-4.992610314
122906 1268 1237680
2363.5852
9.11 5.14 0.71
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 2.89
4.94918249
754044 6220 659920
3540.11213
20.86 5.34 0.72
بیمه کوثر - کوثر 5.72
-1.06142610
19310 50 6525000
3862.005
9.54 1.81 0