صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
پالایش نفت تهران - شتران 4.18
2.12631
10030716 26389 42096000
10111.61992
8.66 2 0.31
لامپ پارس شهاب - بشهاب 7.66
0.788097
264627 2143 1311714
2728.1197
15.73 4.38 0.61
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -2.62
-1.731135
704926 790 3405000
7342.9896
8.48 0.84 3.06
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -7.7
-3.783432
835998 2869 1372800
8893.6094
9.78 2.97 12.54
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -2.63
-0.61813
21977589 17873 10162500
23657.25929
- 0.64 -
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -4.11
01187
16111417 19117 23740000
17436.60924
12.4 1 11.44
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.17
4.048980
552203 4959 2155200
6068.1691
5.61 3.25 1.49
بانک تجارت - وتجارت -1.49
-0.49608
19452360 11822 27785600
21470.60906
-2.27 0.58 0.16
پارس دارو - دپارس -2.34
-0.1414483
6049 86 3041430
672.119
5.33 4.57 2.19
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.57
0.119527
11003 218 7810800
1222.569
8.41 8.22 3.23
سیمان بجنورد - سبجنو 7.39
-0.637908
29000 223 3099936
3222.229
17.34 5.18 2.49
پتروشیمی خارک - شخارک -1.07
-0.5114366
400168 5727 28732000
4496.2789
6.24 4.57 2.4
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -3.95
-4.721293
938841 1214 2017080
10548.7889
- 0.91 -
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -4.24
-1.491781
11544426 20564 8050120
13193.63875
5.94 1.29 1.79
آسان پرداخت پرشین - آپ -4.6
-2.9424833
1740037 43211 24833000
2023.30860
10.51 8.84 0.63
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -1.62
-0.183845
242032 914 63031085
2814.3386
21.6 3.23 15.27
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -3.78
-0.695216
3873986 20206 71980800
4557.63850
8.31 2.72 0.42
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.56
4.237642
6022809 46024 3821000
7136.03844
72.75 10.28 2.38
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -3.24
0.344682
291730 1369 5852500
3472.9884
13.52 3.66 6.8
واسپاری ملت - ولملت -3.19
-1.881147
801862 920 917600
9660.9983
9.15 0.95 1.95
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.26
3.233134
4393543 13771 9202747
5312.63827
10.25 2.5 2.86
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.04
4.067050
2444920 17236 1410000
2977.98821
125.83 5.71 2.49
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 4.21
1.466183
202509 1252 656635
2500.1181
1,236.6 -6.38 0.85
داروسازی روزدارو - دروز 0.19
0.251981
15290 32 1386383
1911.258
122.45 2.35 2.35
سیمان فارس نو - سفانو 2.71
0.63543
45090 162 1240050
5636.258
6.22 1.76 1.03
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -3.64
-1.463372
5170614 17435 1716348
6536.81791
9.3 2.87 4.05
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.73
3.573159
8286977 26181 2369250
10529.83787
- 2.46 -
سیمان شاهرود - سرود -0.4
-4.891730
471202 815 1401300
6041.0578
9.12 1.56 1.21
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح -9.24
-3.65845
339685 287 0
4411.4977
- - -
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 9.58
3.523146
6982198 21965 1101100
9211.34758
19.42 1.82 3.55
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -8.79
-2.496118
238257 1458 672715
3176.7675
24.04 4.67 3.08
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -2.82
-1.731815
260188 463 2514671
3516.0574
45.56 2.29 0.43
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.81
-0.713477
426033 1481 3477000
5757.2074
4.8 1.38 4.43
لیزینگ ایران - ولیز -3.31
-0.081310
484792 635 786000
6640.9973
40.44 1.06 1.8
قند اصفهان - قصفها 5
43.087250
5184838 37590 1413750
7151.50725
9.49 5.27 0.43
کارخانجات داروپخش - دارو 2.51
1.65461
75089 421 2730500
1057.5971
5.58 3.01 0.63
فروسیلیس ایران - فروس -5.07
-0.592013
530458 1068 1760350
7471.2471
24.32 1.74 1.68
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -2.95
-0.541113
309063 339 3060750
4415.1970
- 0.78 -
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 6.32
-0.414328
30880 132 432800
4411.437
-50.76 4.46 24.05
چرخشگر - خچرخش -6.31
-4.12126
6160468 13094 2024153
8863.98695
41.35 1.95 1.18
ح.داروسازی روزدارو - دروزح 0
59.571050
34000000 35700 0
50000.00680
- - -
پاکسان - شپاکسا 5.21
0.666226
3043117 18946 3362040
4583.01664
7.5 2.39 0.88
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -6.6
-1.791208
10472329 12650 7248000
16286.67643
4.03 0.86 4.04
سیمان اصفهان - سصفها 0.19
4.9716526
278111 4596 3305200
4414.4663
37.77 8.21 3.06
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.33
2.184079
2685120 10953 2039500
4268.87629
8.54 3.05 4.01
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -6.83
-0.452208
3466623 7656 1435200
5582.32621
18.74 1.55 30.38
ایران ترانسفو - بترانس -2.9
-0.066307
175201 1100 23651250
2872.1561
18.91 7.43 4.36
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح -14
-7.61349
7103792 9580 0
11819.95601
- - -
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 3.59
08885
765 7 3198600
127.506
7.4 4.07 1.68
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -6.12
-0.0312753
830 10 2231775
138.336
7.14 5.34 3.61
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.29
-0.91323
9746180 12893 99225000
16463.14592
5.23 1.03 0.83
فیبر ایران - چفیبر 4.16
2.458233
176452 1453 823300
2990.7159
47.71 161.08 2.14
پارس سرام - کسرام -3.53
-3.933125
182667 571 187500
3096.0559
-7,211.54 3.01 1.08
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -4.35
-0.453567
188313 654 11058057
3303.7457
5.74 2.67 5.48
آبسال - لابسا -9.66
-2.083712
2110248 7833 1336320
3857.86547
31.65 2.57 0.79
کمباین سازی ایران - تکمبا -4.02
-2.4854
6411460 5473 1471465
11984.04535
114.98 1.17 1.63
گروه دارویی برکت - برکت -0.64
-0.421894
3064034 5803 6439600
5781.20530
6.53 1.69 5.36
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 6.43
0.142101
3536532 7431 1322804
6801.02520
29.8 1.93 1.09
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.75
-0.811223
774908 933 6582186
14902.0852
- 1 -
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -2.61
-0.171158
4652254 5387 785526
8998.56517
15.4 1.1 0.52
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 8.44
2.941261
6848358 8633 2395900
13272.01516
- 0.89 -
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -5.69
0.51408
89340680 125780 55287478
17517.785100
9.98 1.4 0.46
قند لرستان - قلرست 10.08
2.265511
3402634 18751 1322640
6698.10508
12.34 2.76 1.74
حمل و نقل توکا - حتوکا -3.48
0.163059
2626033 8034 1009470
5252.07500
15.15 3.15 1.33
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.53
-0.121737
371341 632 52110000
7426.8250
4.76 1.29 4.74
سرمایه گذاری پردیس - پردیس -5
-1.331036
432610 448 1036000
8652.2050
- 0.93 -
گروه صنعتی بارز - پکرمان -3.06
-0.73534
233088 804 8928651
4661.7650
6.74 2.11 0.86
معدنی املاح ایران - شاملا 1.92
0.6512897
17110 226 2708370
3422.005
6.39 4.88 2.5
سیمان غرب - سغرب -3.51
-0.393793
20749 77 1137900
4149.805
5.89 2.22 1.13
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -6.19
011551
501 6 11551000
100.205
7.67 5.43 1.55
سخت آژند - ثاژن -3.48
-1.173465
1725296 5978 1386000
3464.45498
5.17 2.24 2.65
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.57
2.181315
4842619 6370 696950
9842.72492
11.12 1.05 4.95
بین المللی محصولات پارس - شپارس -3.38
-4.433065
2972502 9111 1226000
6053.98491
167.12 2.76 0.68
البرز دارو - دالبر -4.11
-0.2512999
195433 2538 8839320
3988.4349
7.37 3.9 2.65
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح -6.77
-6.474189
168484 706 0
3510.0848
- - -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -3.42
-1.781160
293311 337 928000
6110.6548
- 1.22 -
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.36
0.841793
4691135 8429 72616500
9834.66477
5.57 1.39 4.78
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.98
-0.0235979
633372 22788 143916000
1330.61476
4.76 3.98 1.26
همکاران سیستم - سیستم -2.88
-2.325190
409901 2127 3892500
8721.3047
8.67 3.58 4.97
سیمان صوفیان - سصوفی 4.35
3.212958
246511 729 1626900
5478.0245
11.11 2.47 0.97
بیمه پارسیان - پارسیان -1.88
-0.531875
588495 1097 5625000
13077.6745
4.01 1.51 0.4
پتروشیمی جم - جم 3.86
0.789384
446430 4234 90086400
9920.6745
5.98 4 1.71
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.45
4.157847
1643644 12897 941640
3718.65442
8.92 3.68 1.18
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -5.53
-0.612134
2675615 5709 3521100
6136.73436
9.99 1.6 9.32
داروسازی اکسیر - دلر 4.14
05212
168206 877 2345400
3911.7743
6.3 3.24 0.6
خدمات انفورماتیک - رانفور -4
-0.4320640
164810 3373 57792000
3832.7943
9 4.86 5.02
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -5.25
-2.563810
1842595 7019 5715000
4295.09429
50.52 0.96 26.04
مهندسی تکنوتار - تکنو 5.91
2.892636
2609309 6878 421760
6125.14426
240.73 3.1 3.65
نیرو کلر - شکلر -8.11
-2.194161
3731266 15524 1664400
8820.96423
18.42 3.23 3.61
پالایش نفت تبریز - شبریز 4.04
2.35062
2451770 12411 19661876
5865.48418
19.75 4.4 0.33
باما - کاما -5.75
-2.835628
1618523 9110 2814000
3938.01411
7.64 2.66 2.71
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -6.76
-2.822587
135444 346 194025
3303.5141
-2.66 -1 1.2
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -3.33
-1.31905
4956474 4485 4977500
12148.22408
9.19 0.78 6.98
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -1.76
-2.052250
3405477 7617 67500000
8513.69400
7.06 2.06 2.07
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.26
0.161271
297976 381 5719500
7449.4040
- 0.82 -
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.777069
11000 81 706900
2750.004
70.34 5.1 4.56
لابراتوارهای رازک - درازک -0.83
023502
469 11 9635820
117.254
12.1 9.11 3.32
بانک کارآفرین - وکار -0.29
02583
6916 17 21955500
1729.004
10.67 1.5 0.98
پلی اکریل ایران - شپلی -4.99
-4.32686
82445234 56525 2449692
21292.673872
-2.97 -2.63 0.96
ملی صنایع مس ایران - فملی -2.81
-1.261881
3381008 6315 94050000
8736.45387
9.19 1.23 1.59
ایران ارقام - مرقام -5.8
-4.417370
2874882 21188 3685000
7545.62381
26.24 6.56 2.82
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0
518042
64333 1161 277847
1692.9738
68.94 3.74 2.84
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.45
1.923551
1093786 3884 887750
2932.40373
78.83 10.58 2.02
کالسیمین - فاسمین -1.65
-0.433222
3180587 10247 6444000
8549.97372
6.72 1.61 1.99
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -6.83
-32198
143718 311 549500
3884.2737
232.74 1.61 1.24
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 6
3.251460
3908559 5705 2920000
10621.08368
5.01 0.94 6.92
مخابرات ایران - اخابر 2.22
1.632238
4783961 10709 134280000
13178.96363
4.77 2.1 2.7
بانک انصار - وانصار 1.05
0.052197
3042592 6686 21970000
8381.80363
7.32 1.52 0.48
سیمان سپاهان - سپاها -4.07
-2.661243
3080817 3829 2610300
8534.12361
27.78 1.22 1.14
پتروشیمی فن آوران - شفن -2.09
-0.3918937
103739 1944 17990150
2881.6436
4.73 4.43 1.6
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.49
-0.91103
4533181 4952 79416000
12662.52358
5.37 0.79 4.92
رینگ سازی مشهد - خرینگ -6.6
-2.431005
3937012 3959 447225
11216.56351
-4.91 1.61 0.13
سیمان داراب - ساراب 4.38
4.471777
4165521 7402 1599300
11901.49350
12.6 1.21 1.59
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -2.45
-0.682762
293328 810 1825572
8380.8035
6.05 1.58 1.61
آلومراد - فمراد 5.54
1.234287
67241 291 212359
1921.1735
303.8 4.93 3.18
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -0.71
-0.351146
296883 336 4584000
8482.3735
5.97 0.76 6.16
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -6.56
-0.083744
2043625 7652 17330931
5855.66349
5.22 1.92 2.27
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 2.77
4.733850
2008776 7733 820050
5873.61342
59.04 2.59 0.49
نیرو ترانس - بنیرو -7.8
0.678520
1584853 13503 2556000
4661.33340
14.13 4.58 2.52
کشت و صنعت چین چین - غچین -5.25
-4.657114
112914 803 711400
3321.0034
12.89 3.59 6.38
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 3.52
01280
354494 454 3840000
10426.2934
- 0.66 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 0
4.941169
1221386 1428 1870400
35923.1234
- 0.94 -
سامان گستر اصفهان - ثامان 8.1
0.371894
122353 233 420357
3598.6234
9.42 0.87 1.95
سیمان کردستان - سکرد -2.44
-0.551443
157001 224 1731600
4617.6834
-16.18 3.94 1.94
بانک خاورمیانه - وخاور -1.92
-0.882369
588001 1364 11845000
17294.1534
6.32 1.65 1.14
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 5.04
3.032784
3008748 8376 1670400
8954.61336
28.5 2.42 1.11
عمران و توسعه فارس - ثفارس 5.07
2.313016
4366841 13172 3016000
13074.37334
10.04 2.1 5.95
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -3.78
-4.43325
1702226 5659 1760754
5173.94329
9.78 2.34 1.46
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.42
4.921814
4134531 7499 725600
12721.63325
24.97 3.21 0.43
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 5.81
-0.133049
3228301 9845 4455498
10088.44320
21.66 6.72 3.03
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -4.34
-1.186187
71819 439 2159263
2244.3432
-9.07 -11.46 0.97
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.52
1.372078
3004915 6244 9351000
9449.42318
9.42 1.3 10.39
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.68
-1.171272
4312524 5433 39432000
13778.03313
9 1.26 8.83
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.76
4.72452
2841266 6966 588480
9106.62312
28.74 2.03 8.35
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.79
0.025988
107947 647 17365200
3482.1631
5.1 3.22 4.95
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.63
4.987182
158460 1138 1436400
5282.0030
13.5 5.16 0.54
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -7.33
-2.472966
153660 454 605420
5122.0030
127.83 3.24 0.42
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -2
-0.071488
142179 207 40176000
4739.3030
5.19 0.98 5.22
گلتاش - شگل -0.41
012382
30 0 2476400
10.003
5.9 3.08 1.24
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -1.21
-0.451765
1677812 2929 49799475
5630.24298
7.48 1.46 1.91
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -6.39
-2.981594
1700155 2710 2901080
5802.58293
18.48 0.91 11.05
پارس خودرو - خپارس 2.82
4.361196
53430023 63912 27173454
18310.492918
33.77 17.45 0.44
گلوکوزان - غگل 0.49
1.2538856
7771 313 2953056
267.9729
9.79 10.49 1.2
داروسازی امین - دامین -1.92
-0.721801
200539 359 1493749
6915.1429
8.25 1.45 1.29
سیمان ارومیه - ساروم 0.19
4.984198
191909 806 1679200
6617.5529
5.32 2.03 1.16
کابل البرز - بالبر 0
3.963179
134219 431 1007489
4628.2429
127.02 3.5 0.92
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 7.48
-0.081196
83862 99 4186000
2891.7929
- 0.83 -
لعابیران - شلعاب 7.04
-0.644031
1033491 4166 403100
3588.51288
81.98 4.26 0.79
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -12.82
-50370
33484503 12390 0
11761.332847
- - -
موتوژن - بموتو 4.53
-0.124845
30545 147 3296538
1090.8928
7.3 2.85 1
ایران تایر - پتایر 8.97
2.384165
1244534 5184 1193143
4575.49272
13.71 5.74 0.5
کاشی پارس - کپارس -5.72
-0.667707
28049 214 676289
1038.8527
8.25 4.76 0.91
گروه بهمن - خبهمن -3.43
-1.62035
2724945 5546 10317450
10321.76264
7.26 0.91 5.24
سیمان شمال - سشمال -1.1
-0.751845
120590 220 1525774
4638.0826
10.56 1.02 1.6
تولید محور خودرو - خمحور -5.97
-1.223003
54100 158 1263485
2080.7726
825.81 2.76 0.82
نفت سپاهان - شسپا -0.39
-0.017402
77572 574 7772100
2983.5426
6.01 2.75 0.55
پتروشیمی فجر - بفجر -1.17
-0.025972
59175 352 38818000
2275.9626
5.33 3.42 2.55
بیمه ما - ما 3.33
0.332116
241995 513 2116000
9307.5026
4.69 1.38 0.74
حفاری شمال - حفاری -6.23
-1.73818
1924202 7347 9947436
7516.41256
10.21 2.3 1.14
سبحان دارو - دسبحان -4.11
-3.538281
140363 1153 3560830
5614.5225
5.89 3.34 1.61
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -5.26
-1.751794
1673129 3002 1345500
6801.34246
-3.84 3.27 7.42
معادن بافق - کبافق -6.82
-1.5711009
395329 4352 2229322
1620.20244
4.98 3.45 2.91
ایر کاپارت صنعت - خکار -5.27
-3.91381
1914195 2644 617980
7909.90242
10.8 1.24 1.3
قند هکمتان - قهکمت 4.36
4.443717
1995917 7419 1016971
8351.12239
10.34 1.86 0.59
پتروشیمی شازند - شاراک -1.29
-0.173500
2414500 8451 17640000
10144.96238
4.37 1.87 0.68
بهنوش ایران - غبهنوش -10.52
0.196313
706607 4461 2272680
2994.10236
36.86 7.11 0.6
کربن ایران - شکربن -5.95
-0.913596
1278906 4599 899000
5419.09236
16.58 1.62 0.78
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -6.52
-4.022245
1635252 3672 2291247
7109.79230
36.46 1.92 0.43
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
4.993658
143711 526 731600
6248.3023
12.46 2.87 1.25
پتروشیمی فارابی - شفارا -8.36
-0.644195
22325 91 629250
970.6523
-3.22 -1.5 0.51
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -8.82
-1.3413664
12895 172 419656
560.6523
23.46 11.56 1.03
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح 1.81
-1.31664
132687 221 0
5769.0023
- - -
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -5.51
-2.473834
892644 3423 2689369
3898.01229
33.49 2.46 0.33
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -10.16
-0.361960
1063554 2084 238812
4705.99226
-23.51 3.22 15.68
سیمان شرق - سشرق -3.09
-1.761116
1529481 1706 2961373
6828.04224
-25.65 3.92 1.84
فولاد خوزستان - فخوز -3.4
-1.643292
1411938 4562 47641824
6303.29224
6.93 2.16 0.87
نفت پارس - شنفت -2.66
0.14859
95435 466 6073750
4337.9522
5.91 3.34 0.76
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 4.87
2.081668
1432274 2389 13761000
6570.06218
9.53 1.53 9.12
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -4.46
-3.882130
1021872 2176 1278000
4709.09217
142.06 2.24 0.8
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.12
-0.862647
1112733 2946 852334
5151.54216
16.24 3.48 0.78
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -5.04
-0.382653
1763028 4675 13530300
8200.13215
50.17 3.27 0.9
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 2.86
2.874692
136048 638 1055700
6478.4821
7.74 2.44 0.77
داروسازی فارابی - دفارا -3.02
-0.087965
9593 75 3186000
456.8121
6.13 2.7 0.96
ایران دارو - دیران -3.82
-0.433441
50309 172 825840
2395.6721
6.11 2.58 0.97
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -2.93
-54032
125120 505 596736
5958.1021
21.77 2.47 2.49
سیمان خوزستان - سخوز -1.74
-0.033027
65191 197 1967550
3104.3321
4.65 2.02 0.73
الکتریک خودرو شرق - خشرق -6.45
-0.362503
2220806 5558 788445
10676.95208
226.56 2.06 0.32
سایپا شیشه - کساپا 6.48
3.821740
1232404 2144 400200
5953.64207
753.67 -28.38 0.83
معادن منگنز ایران - کمنگنز -5.53
0.712278
984251 2242 461067
4801.22205
95.76 2.17 1.93
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 5.57
3.877749
790288 6124 1549800
3893.04203
12.51 3.52 1.01
سایپا دیزل - خکاوه 2.18
4.861123
47904440 53798 2959906
23809.362012
21.47 -0.39 0.28
قند مرودشت - قمرو 0
4.994226
173970 735 845200
8698.5020
12.41 3.55 1.17
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 6.96
0.872780
104070 293 1807000
5203.5020
10.83 1.99 0.37
پارس سویچ - بسویچ 1.68
1.729580
41489 407 2395000
2074.4520
11 2.87 2.44
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 3.77
0.0111466
213 3 2836231
106.502
63.7 10.04 63.52
داروسازی ابوریحان - دابور 0.53
0.017363
440 3 2120544
220.002
5.89 4.63 0.96
داروپخش - وپخش -0.07
013888
1159 16 11665920
579.502
7.77 6.24 7.61
سیمان سفید نی ریز - سنیر -0
-0.1515578
1000 15 778900
500.002
33.82 7.99 2.49
ح.سیمان کردستان - سکردح 0
0211
58000 12 0
29000.002
- - -
مهرکام پارس - خمهر -6.91
-0.641710
1829309 3128 1415880
9285.83197
35.27 2.05 0.24
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 3.14
0.934467
1916992 8581 223350000
9730.92197
5.3 1.99 5.12
ماشین‌سازی اراک - فاراک -5.76
-4.032050
19906642 40816 12887423
10110.031969
9.83 1.85 1.84
زامیاد - خزامیا -5.08
0.73967
32383139 31323 5347406
16752.791933
133.64 1.11 0.34
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
3.9310392
126079 1324 4156800
6635.7419
10.71 5.59 4.98
بانک اقتصاد نوین - ونوین -2.38
-0.061576
104923 162 20694456
5522.2619
30.76 1.71 0.31
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -6.8
0.141394
1046514 1459 557600
5750.08182
517.73 4.96 1.03
گروه مپنا - رمپنا -4.04
-0.348233
956823 7871 82330000
5257.27182
15.63 2.18 2.59
ایران خودرو - خودرو -5.23
0.12934
18222480 53460 44890200
10095.561805
28.08 2.38 0.19
بیمه دانا - دانا -0.35
-3.533664
969014 3551 3738647
53834.1118
20.25 3.61 0.21
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.82
1.291333
1294309 1725 1199700
7354.03176
7.89 1.28 2.15
کارتن ایران - چکارن 8.08
-1.43814
904257 3448 695102
5167.18175
25.19 3.59 0.83
پتروشیمی آبادان - شپترو -5.19
-2.222901
897504 2604 1827630
5128.59175
19.05 12.21 0.72
شیشه و گاز - کگاز -4.97
-1.725187
601297 3119 1296750
3435.98175
2.5 7.58 2.81
فنرسازی زر - خزر -7.64
0.51993
1369405 1360 496497
7825.17175
132.79 1.3 1.2
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 5.22
2.361169
25737652 30079 1546407
14749.371745
16.91 2.12 0.46
پست بانک ایران - وپست 3.73
2.611729
1913060 3308 5590637
11058.15173
67.39 2.76 0.46
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -2.27
-0.322196
1968463 4306 35685000
11717.04168
4.22 1.2 4.07
شاهد - ثشاهد 2.26
-0.151292
2027128 2618 3496969
12360.54164
5.87 0.87 16.15
سیمان دورود - سدور 4.06
3.431087
20593026 22393 697525
12814.581607
8.2 1.93 0.71
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -3.64
-3.152184
1250329 2731 873600
7863.70159
12.66 1.59 0.7
سیمان هگمتان - سهگمت -5.58
-3.492684
723762 1942 1349784
4580.77158
7.07 1.38 0.94
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -2.96
-4.75115
1271871 6505 6700650
8101.09157
8.42 3.31 1.88
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 8.02
2.94471
2365062 10574 894200
15160.65156
9.95 3.65 0.49
لیزینگ ایرانیان - وایران 2.06
4.992229
4229506 9427 2229000
27464.32154
10.49 1.91 3.06
شیشه همدان - کهمدا -4.28
-3.738459
302485 2559 2436192
1977.03153
6.49 1.76 2.63
داده پردازی ایران - مداران 4.09
4.454153
19235129 79885 2699450
12688.081516
14.66 2.98 1.92
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.85
2.683142
25001981 78564 62840000
16535.701512
7.6 2.07 0.32
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.9
05494
74700 410 7554250
4980.0015
5.8 4.71 5.68
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -0.23
-0.222691
17549 46 1816425
1169.9315
10.35 1.81 5.38
بیمه ملت - ملت -4.09
-0.261912
64647 119 5449200
4309.8015
8.16 1.41 1.36
توسعه معادن روی ایران - کروی -4.37
-0.572275
721062 1638 5491736
4839.34149
12.76 1.4 11.3
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -5.6
-7.95683
1319673 902 0
8977.37147
- - -
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -6.18
-1.211063
23273165 24746 11347525
15995.301455
10.06 0.96 9.57
پتروشیمی مبین - مبین 1.91
1.524422
2146185 9499 63022344
14904.06144
4.88 2.08 1.6
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -7.5
-3.594669
955955 4464 238119
6779.82141
83.96 4.22 1.73
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 5.02
3.634058
29300931 118903 11088712
20839.921406
7.75 4.08 1.49
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح -4.36
-4.45279
1966627 548 0
14047.34140
- - -
ایران خودرو دیزل - خاور -4.15
0.75939
24852591 23332 4684726
17764.541399
-1.78 -0.71 0.25
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -5.12
-3.488994
276624 2488 809460
2034.00136
9.62 4.54 1.43
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -8.37
-2.682434
853184 2076 608500
6319.88135
-6.08 2.75 0.22
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -6.97
-3.961044
13990258 14603 954152
10432.711341
46.02 1.85 0.2
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -8.35
0.033003
673694 2023 1119776
5027.57134
9.24 1.91 1.18
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.45
0.082443
953805 2330 2663593
7280.95131
-11.7 1.56 10.1
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0.07
-0.5829752
11257 320 7140480
865.9213
9.8 8.21 1.85
تراکتورسازی - تایرا -3.34
-1.562709
1049042 2842 4876200
8195.64128
9.49 1.97 0.57
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.55
-0.492648
1413740 3743 7944000
11220.16126
4.55 1.39 0.32
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.33
-0.653050
381262 1142 10764060
3074.69124
6.22 2.12 2.02
خوراک دام پارس - غدام -1.3
-2.296733
32478 213 403980
2706.5012
62.41 6.33 1.09
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -2.8
-0.2129632
757 21 1037120
63.0812
17.32 8.3 0.6
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.89
-0.0612579
6553 81 4754862
546.0812
5.33 3.2 1.79
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت -4.32
-1.923108
61450 185 273504
5120.8312
220.04 2.56 1.54
کویر تایر - پکویر 0
4.983667
280100 1027 2566900
23341.6712
5.7 2.83 0.65
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 10.41
1.712375
12781209 30359 700580
10686.631196
63.69 2.33 1.56
لبنیات کالبر - غالبر 4.98
4.582646
13056142 34553 661500
11149.571171
18.16 1.75 1.06
صنعتی پارس خزر - لخزر -5.17
-2.3511904
169610 2019 1799885
1487.81114
11.45 2.48 0.86
پشم شیشه ایران - کپشیر -9.33
-2.2710679
90150 963 716992
797.79113
32.91 4.66 1.59
رادیاتور ایران - ختور -6.86
-2.823307
278984 923 992100
2468.88113
5.66 1.47 0.54
نفت بهران - شبهرن -0.72
-0.159582
234755 2241 19164000
2096.03112
5.4 3.84 1.17
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -5.63
-4.633316
7154979 23725 497400
6480.961104
13.74 2.57 1.52
بیمه البرز - البرز -1.78
-1.271320
768031 999 5280000
6982.10110
9.29 1.03 0.31
سیمان قاین - سقاین -3
0.1520566
13592 280 1094572
1235.6411
5.74 5.54 1.39
بانک ملت - وبملت 2
-0.591010
19309830 19494 50500000
17764.331087
7.57 0.75 0.19
ح.سیمان شاهرود - سرودح -8.75
-8.77614
988013 607 0
9233.77107
- - -
مس شهید باهنر - فباهنر 4.25
3.524472
10012988 44775 4024800
9393.051066
10.78 2.66 0.71
پتروشیمی پردیس - شپدیس -3.14
-0.557766
279380 2126 46596000
2635.66106
6.87 4.99 2.34
صنایع آذر آب - فاذر -6.14
0.264176
7935639 33136 4176000
7507.701057
8.64 1.99 1.18
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 0
53699
1455068 5382 3699000
13857.79105
9.55 2.2 2.29
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -2.14
-3.277080
144532 1023 849600
1389.73104
9.4 4.28 1.45
داروسازی کوثر - دکوثر -1.97
-1.031736
904100 1570 937440
8693.27104
26.15 1.03 0.93
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 0
4.991705
1338139 2282 869550
12991.64103
-30.08 2.58 1.27
بیمه آسیا - آسیا -4.4
-1.671879
606648 1130 4321700
5889.79103
10.11 1.38 0.16
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -2.86
-0.571907
1470960 2799 9515930
14281.17103
21.84 2.06 1.19
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.08
2.931935
10833952 20965 84172500
10652.851017
6.68 1.41 3.72
سیمان خزر - سخزر 10.51
1.985249
316852 1663 1207270
3137.15101
12.63 3.6 1.52
ح.ایران ترانسفو - بترانسح -8.35
-3.754468
397702 1777 0
3937.64101
- - -
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح 0.62
2.344724
91212 431 0
9121.2010
- - -
داروسازی اسوه - داسوه -0.05
-0.0420041
4380 87 5010250
438.0010
5.99 3.72 1.73
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.19
0.94714
74383 357 2554988
7438.3010
9.28 3.34 1.15
صنعتی آما - فاما -8.04
-0.474422
46296 202 2211000
4629.6010
9.27 1.87 1.66
دشت مرغاب - غدشت 0
0.018375
144 1 447669
144.001
579.13 9.68 1.29
سالمین - غسالم 0
0.22055
9000 19 616500
9000.001
6.99 1.41 0.64
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی -0
-0.033415
1120 4 870825
1120.001
9.88 4.54 0.73
سیمان بهبهان - سبهان -0
-0.0116272
106 2 894960
106.001
10.22 3.17 1.05
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
04947
10 0 712368
10.001
13.51 2.59 0.29
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
04716
1109 5 37728000
1109.001
41.73 3.93 2.77