ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 6.16
4.761188
1680109 1996 4158000
17685.3695
- 0.77 -
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -1.57
-0.313203
755469 2415 9609000
8211.6292
7.64 1.86 7.91
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
1.1414118
8388 123 494130
932.009
8.76 3.99 0.32
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.05
01522
26055 40 958262
2895.009
25.86 1.42 1.23
سازه پویش - خپویش -0
-0.3923458
3128 70 2345800
347.569
8.2 3.39 0.81
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 0
1.893613
56228 209 314932
6247.569
7.35 1.86 0.99
ایر کاپارت صنعت - خکار 1.89
1.191444
292806 424 646171
3444.7885
8.2 1.31 1.1
ح.بانک خاورمیانه - وخاورح 0.07
01500
6700000 10051 0
79761.9084
- - -
ح.سیمان شرق - سشرقح -4.29
-2.92166
1444277 239 0
17613.1382
- - -
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2.83
2.572915
446845 1303 938630
5516.6081
46.1 4.16 1.38
سیمان دورود - سدور 3.12
0.75945
695860 658 606404
8698.2580
-4.27 1.5 0.84
کویر تایر - پکویر 0
1.363359
76628 267 2351300
9578.508
5.47 2.49 0.86
پتروشیمی پردیس - شپدیس -0.41
-0.017453
8005 58 44718000
1000.638
7.25 3.36 2.46
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0.89
01343
114003 153 1208700
14250.388
7.77 1.2 1.79
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -4.85
-1.375327
62548 331 1065400
7818.508
8.78 4.4 0.33
سیمان ارومیه - ساروم 0
1.123165
37668 124 1266000
4708.508
8.89 2.02 1.06
صنعتی پارس خزر - لخزر -0.73
-0.039376
6623 62 1417651
827.888
8.64 2 0.79
کابل البرز - بالبر -0
-0.74811
14246 66 1096908
1780.758
269.31 3.43 1
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 3.02
0.176480
15914 104 1944000
1989.258
20.69 3.85 16.37
بیمه آسیا - آسیا 2.02
1.421355
1310432 1776 3116500
17242.5376
8.98 1.02 0.1
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -4.48
-0.792772
366397 998 8139762
4885.2975
101.66 2.25 5.87
ماشین‌سازی اراک - فاراک 3.68
1.622630
7407266 19483 16533621
9902.76748
12.93 2.37 2.36
سیمان تهران - ستران 3.26
-0.042272
273206 620 3976000
3691.9774
9.58 1.11 1.56
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.24
1.386010
750044 4507 973620
10274.5873
9.42 2.46 0.47
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3
2.381937
681137 1319 464880
9330.6473
12.37 1.59 9.24
موتوژن - بموتو -1.56
-0.095364
6397 33 3649666
913.867
8.13 3.18 1.19
حمل و نقل توکا - حتوکا 1.64
0.092263
20604 47 746790
2943.437
7.67 2.71 0.7
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح -2.03
-1.7750
18591 14 0
2655.867
- - -
البرز دارو - دالبر -0.01
-0.0111826
9743 115 8041680
1391.867
7.36 4.86 2.64
فروسیلیس ایران - فروس -2.37
-0.092200
17405 38 1923880
2486.437
37.53 1.75 2.03
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -3.83
-0.323453
49801 169 2422115
7114.437
34.35 2.22 0.34
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -0.77
02616
19770 51 9232387
2824.297
5.1 2.13 1.86
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -2.08
-0.071374
686737 932 38396114
10249.8167
13.15 1.36 12.55
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -2.58
-1.427294
112256 819 729400
1727.0265
115.32 5.38 1.27
مس شهید باهنر - فباهنر 3.18
1.411578
326757 516 1420200
5105.5864
11.21 1.47 0.32
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -2.64
-0.161240
980931 1205 93000000
15327.0564
8.98 1.02 1.03
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.74
-0.961028
572296 588 1051486
9084.0663
199.22 1.44 0.37
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.39
3.561104
10424577 11504 1902222
17316.57602
218.19 1.52 2.6
پتروشیمی خارک - شخارک 0.16
09125
6544 60 18250000
1090.676
5.07 2.45 1.84
شیشه همدان - کهمدا -0.13
-0.017832
3894 30 2255616
649.006
6.15 1.77 2.32
کارخانه چینی ایران - کچینی 2.94
-0.042817
11760 33 470521
1960.006
-22.03 -2.09 1.09
نیرو ترانس - بنیرو 2.3
0.066196
5000 31 1858800
833.336
11.17 3.52 2.07
معادن بافق - کبافق 2.74
0.346837
13520 94 1384492
2253.336
12.13 2.67 3.95
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0.03
0.333017
32402 99 226275
5400.336
22.24 2.83 2.07
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -2.46
-0.6512687
6400 78 195380
1066.676
48.48 2.71 2
بانک اقتصاد نوین - ونوین -1.55
02255
8723 19 25508560
1453.836
7.24 1.32 0.44
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.48
0.0210658
2195 24 10125100
365.836
5.42 2.21 1.14
توسعه معادن روی ایران - کروی -1.85
-0.652733
538128 1463 6597325
9120.8159
25.31 1.7 20.33
سیمان شرق - سشرق -2.88
-0.351128
231908 258 2993216
4216.5155
-17.92 2.55 2.3
کربن ایران - شکربن 1.88
1.93438
210750 725 859500
3976.4253
22.49 1.56 1.2
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -0
-4.972409
337397 813 963600
6365.9853
-9.74 5.05 2.28
صنعتی بهشهر - غبشهر 0.04
4.992650
13394973 35497 7950000
25465.73526
6.37 1.6 0.36
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.87
1.525926
4057469 24046 23017834
7713.82526
10.63 4.45 0.5
آسان پرداخت پرشین - آپ 0
4.9912027
2828674 34020 12027000
5429.32521
8.19 5.91 0.57
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح -3.9
-4.22931
609575 568 0
12191.5050
- - -
ح.بانک انصار - وانصارح -2.56
-0.36834
23148 19 0
4629.605
- - -
شکر - قشکر 2.83
0.061810
27695 50 362000
5539.005
134.02 2.59 0.86
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -1.46
-0.13945
12304 48 887625
2460.805
10.99 2.04 0.94
پاکسان - شپاکسا 0.07
0.024187
8584 36 2260980
1716.805
5.31 2 0.6
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 0.53
01505
10135 15 602000
2027.005
13.62 1.2 0.45
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -0.58
03449
2626 9 689800
525.205
19.18 2.75 1.58
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.77
01539
17000 25 8282898
3400.005
- 1.1 -
سامان گستر اصفهان - ثامان 1.08
01569
18631 29 348226
3726.205
7.8 0.76 1.62
عمران و توسعه فارس - ثفارس 1.06
-0.042281
19850 45 2281000
3970.005
7.6 2.91 4.46
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -0.06
01562
52000 81 46860000
10400.005
4.66 1.16 4.66
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.78
2.47914
5790405 5294 835340
12013.29482
616.03 1.31 0.26
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.45
-0.171790
409159 718 50504850
8524.1548
8.23 1.57 2.27
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.55
0.55202
3285062 17087 71787600
7019.36468
32.45 3.01 0.52
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -1.63
01239
343547 424 24780000
7634.3845
10.25 1.03 9.91
قند نیشابور - قنیشا 1.3
1.191694
187180 319 338800
4254.0944
47.98 1.62 0.87
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -1.72
0.391821
294236 536 1183650
6687.1844
19.66 1.32 151.77
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.06
4.462716
450929 1225 401968
10486.7243
11.73 1.6 1.63
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -1.47
-1.021160
5277782 6121 12383000
12779.13413
19.36 1.06 16.4
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.39
1.122248
242176 544 1348800
6054.4040
14.26 2.34 0.76
بانک پارسیان - وپارس 1.31
01066
296866 319 25328160
7421.6540
8.88 0.67 0.26
نفت سپاهان - شسپا -0
-0.046837
6000 40 7178850
1500.004
4.84 3.27 0.66
سیمان هگمتان - سهگمت 0.23
0.052114
3000 6 1063131
750.004
12.57 1.47 0.88
پارس سویچ - بسویچ 0
0.588664
11582 105 2166000
2895.504
13.3 3.07 2.74
تولید محور خودرو - خمحور 0
0.024486
10785 49 1887444
2696.254
345.81 4.47 1.2
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 6.24
0.112760
6992 20 276000
1748.004
-32.75 2.84 18.35
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.9
01034
37632 39 1034000
9408.004
- 0.8 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.15
01291
20071 26 3550250
5017.754
- 0.95 -
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -2.5
03896
5220 20 18034537
1305.004
5.13 1.89 2.63
کاشی پارس - کپارس 7.5
0.179103
5263 49 798788
1315.754
10.26 6.06 1.23
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 7.84
0.042735
1800 5 1448319
450.004
9.36 1.85 1.35
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح -1.73
-3.1407
405103 165 0
10660.6138
- - -
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 2.12
4.964421
7143656 31583 663150
19255.14371
54.19 3.75 2.33
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -2.12
-0.231279
398338 509 652290
10765.8937
-9.63 1.8 0.82
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1.23
02041
295787 604 14329866
8699.6234
8.85 1.61 8.42
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3.88
4.982867
4812077 13795 2094771
14279.16337
16.87 3.29 1.61
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 1.66
2.991585
2559585 4056 1188750
7998.70320
- 1.22 -
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 0.67
0.051914
402516 776 77517000
12578.6332
6.34 1.37 5.7
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 1.47
0.448176
21583 178 981120
696.2331
9.62 11.11 1.81
مهندسی تکنوتار - تکنو 1.28
1.082341
142527 336 374560
4750.9030
281.62 2.75 6.56
بیمه البرز - البرز 0.82
0.151332
231000 311 5328000
7700.0030
9.64 1.03 0.26
پتروشیمی جم - جم -0
-0.018721
4200 36 83721600
1400.003
5.53 2.83 1.75
معدنی املاح ایران - شاملا -0.44
-0.0311508
5850 67 2416680
1950.003
5.64 5.34 2.39
داروسازی اسوه - داسوه -3.45
020766
731 15 5191500
243.673
6.81 5.3 2.05
داروپخش - وپخش -5.28
-0.0119857
963 19 11914200
321.003
7.37 3.7 7.24
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
0.255624
4400 26 478040
1466.673
6.12 3.57 0.48
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.193075
10000 29 1998750
3333.333
16.65 2.28 0.6
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -0
-0.083585
24000 85 3585000
8000.003
5.06 1.48 4.66
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -1.96
-0.071432
7897 11 2233920
2632.333
- 1.21 -
مارگارین - غمارگ 0
1.664545
47695 224 1636200
1644.6629
6.97 2.33 0.24
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 2.24
1.161569
205888 325 627600
7099.5929
- 1.31 -
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -0.78
-0.131564
97934 152 3128000
3497.6428
7.71 1.15 6.82
ایران ترانسفو - بترانس 0.6
-0.0116187
53110 859 24280500
1896.7928
21.91 6.03 4.83
سیمان کردستان - سکرد 4.67
1.691324
300000 401 1588800
10714.2928
-14.85 5.55 1.78
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.86
01858
100547 187 30192500
3723.9627
3.52 0.83 3.39
مخابرات ایران - اخابر -2.17
-0.082358
166548 385 141480000
6168.4427
5.54 2.3 5.67
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -3.02
-0.241658
156022 256 3316000
6000.8526
5.6 1.13 7.72
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -1.32
-0.261146
299858 342 2177400
11533.0026
- 0.9 -
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -2.96
-0.151965
106659 204 8174400
4102.2726
38.79 1.8 1.44
قند هکمتان - قهکمت 3.32
1.783372
132740 449 922579
5105.3826
12.37 2.05 0.98
لعابیران - شلعاب 2.38
-0.282490
66746 165 249000
2567.1526
4.91 2.7 0.54
سیمان سپاهان - سپاها -1.33
01137
289393 329 2387700
11130.5026
25.41 1.3 1.04
چرخشگر - خچرخش 1.69
4.652159
2843810 6140 2055573
11284.96252
58.46 1.95 1.68
نفت بهران - شبهرن 0.36
0.188236
66170 556 16472000
2757.0824
4.85 4.43 1.07
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0
514994
76629 1149 460503
3192.8824
96.56 11.95 1.82
ایران خودرو - خودرو -1.48
-0.613416
1663131 5655 52264800
7199.70231
43.94 2.88 0.3
زامیاد - خزامیا -1.2
-0.371091
2879714 3143 6033112
12520.50230
13.47 1.11 0.35
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -0.91
0998
199480 198 5489000
8673.0423
8.29 0.95 6.55
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.68
0.0334083
30666 1048 136332000
1393.9122
4.77 8.34 1.37
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -2.13
-0.092324
32534 75 1394400
1549.2421
27.36 2.02 0.93
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.6
0.1718549
34771 661 51937200
1655.7621
9.09 5.99 4.89
بانک انصار - وانصار 0.91
01986
82034 163 19860000
3906.3821
5.09 1.44 0.47
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -1.67
-0.081271
39431 50 673630
1971.5520
18.49 1.37 19.75
پارس دارو - دپارس -1.87
-0.0316046
1700 27 3369660
850.002
5.63 5.62 2.59
گلتاش - شگل 0.68
0.0113500
700 10 2700000
350.002
5.87 2.95 1.22
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
0.072786
2000 6 142086
1000.002
65.99 2.59 1.19
سیمان شمال - سشمال 2.94
0.061609
11000 18 1330607
5500.002
11.19 0.86 1.42
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.028050
735 6 3453450
367.502
21.06 3.35 1.12
جام دارو - فجام -6.66
-0.4224569
1736 41 982760
868.002
13.89 5.62 4.11
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 0.64
02507
3948 10 275661
1974.002
9.15 1.92 1.17
لیزینگ ایران - ولیز -3.28
01481
1758 3 888600
879.002
13.38 1.17 2.12
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.01
014004
1100 15 9802800
550.002
6.66 6.85 1.33
معادن منگنز ایران - کمنگنز 1.9
4.832952
1864439 5504 597485
9610.51194
43.49 2.85 2.91
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.89
3.972568
1589609 4083 770400
8279.21192
45.49 2.32 1.12
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.17
0.522683
1156358 3103 2738270
6086.09190
32.8 2.2 0.53
صنعتی آما - فاما 3.84
0.263860
52147 203 1930000
2744.5819
9.45 1.67 1.89
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -2.7
-0.153414
55269 187 3722271
2908.8919
95.45 1.83 13.32
داده پردازی ایران - مداران -0.66
-0.223222
48087 154 2094300
2530.8919
14.51 2.7 2
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.07
01747
46434 81 7896440
2443.8919
6.06 1.99 1.59
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 1.65
2.971840
1233807 2270 298080
6597.90187
18.96 1.67 1.78
پارس خودرو - خپارس -2.35
-1.371372
2678787 3674 9293726
14402.08186
54.78 7.69 0.23
رادیاتور ایران - ختور 2.22
4.393852
1269424 4890 1155600
6899.04184
7.37 1.99 0.68
لبنیات کالبر - غالبر 3.94
1.741874
1468400 2751 468500
8068.13182
9.39 1.15 0.79
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 4.91
4.481702
2322177 3952 680800
12829.71181
50.39 3.06 0.4
واسپاری ملت - ولملت -0.99
-0.411225
185501 226 980000
10305.6118
6.45 1 1.29
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -3.35
-0.324372
49884 211 5727320
2771.3318
8.75 3.42 2.03
قند لرستان - قلرست -1.03
0.093520
65570 231 844800
3642.7818
14.96 2.04 1.15
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.01
-3.4517123
19077 321 927601
1059.8318
14.84 2.06 9.52
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.44
0.081326
47687 64 899488
2649.2818
31.92 1.29 0.67
پارس سرام - کسرام 2.98
12328
52725 127 139680
3101.4717
-5,372.31 2.51 0.8
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -1.96
0.559957
31767 317 896130
1868.6517
10.68 5.73 1.91
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -0.33
-0.492420
89446 214 1815000
5261.5317
-16.09 4.33 24.31
سخت آژند - ثاژن -2.71
-0.464540
34379 153 1816000
2022.2917
6.77 3.35 3.47
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.43
-0.061555
166404 258 8746875
9788.4717
17.53 0.96 15.83
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -3.38
-2.616049
480015 2904 1469907
2857.23168
6.61 2.38 3.23
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.91
4.632824
42728065 120663 56480000
25448.521679
9.71 1.91 0.31
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.51
0.831829
1705580 3174 84280320
10274.58166
4.91 0.88 4.63
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.09
1.39873
1456138 1272 873000
8771.92166
- 0.87 -
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 1.59
0.33344
44118 149 1246930
2757.3816
6.6 2.27 1.24
داروسازی کوثر - دکوثر -0.18
-0.061637
31801 52 883980
2120.0715
28.46 0.93 1.16
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -0.77
-0.371331
178389 233 3993000
11892.6015
7.86 1.05 3.28
پتروشیمی فجر - بفجر 0.67
0.1614818
50420 761 37045000
3361.3315
5.56 4.34 2.37
نیرو کلر - شکلر -1.87
-0.042689
30626 82 1075600
2041.7315
12.22 2.7 2.54
بانک پاسارگاد - وپاسار -1
-0.11004
3184421 3188 50601600
22425.50142
3.58 0.67 0.43
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 1.59
3.74119
570539 2350 1029750
4046.38141
80.24 3.84 0.29
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 0.47
0.024084
32966 135 4084000
2354.7114
8.41 2.23 3
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -0.99
-0.144944
57240 278 9006505
4088.5714
7.81 3.88 1.37
سیمان داراب - ساراب -3.55
-0.181113
110000 122 1001700
7857.1414
6.5 0.76 0.93
پتروشیمی شازند - شاراک -0.42
02606
46540 121 13134240
3324.2914
4.05 2.16 0.59
مهرکام پارس - خمهر 2.66
4.022224
898534 1999 1841472
6511.12138
36.4 2.76 0.34
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -1.39
-0.721388
1282384 1768 8328000
9429.29136
4.63 1.34 4.64
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -0.81
-0.256504
15141 97 1300800
1164.6913
16.26 3.46 1.02
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.46
0.1967
1919911 1860 12087500
15237.39126
- 0.69 -
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.06
1.181969
881568 1736 3583580
7052.54125
22.83 1.13 13.65
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -5.41
-4.815702
402289 2294 1214526
3352.41120
71.28 3.61 0.63
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 4.71
0.274378
3749259 16415 630432
312438.2512
15.97 2.34 0.46
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 2.15
0.094635
6581 31 463500
598.2711
14.96 3.71 1.03
آلومراد - فمراد 0
1.073201
35801 119 158563
3254.6411
724.03 3.82 1.72
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.56
0.171160
153554 179 1856000
13959.4511
- 1.07 -
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.48
2.522280
11891300 27117 3762000
11144.611067
9.43 1.73 8.26
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -0.97
-0.41985
1067266 2085 59550000
10262.17104
11.29 2.03 2.59
صنایع آذر آب - فاذر -1.27
0.274786
5374398 25722 4786000
51676.90104
9.46 2.42 1.53
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.46
4.052675
960064 2568 2555945
9412.39102
35.68 2.35 0.43
قند مرودشت - قمرو 6.17
0.744931
23900 121 591720
2390.0010
43.61 2.94 0.79
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -4.28
0.061541
30727 48 1232800
3072.7010
- 1.76 -
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0.61
0.751753
45419 83 1183275
4541.9010
7.37 1.44 3.73
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 0
02289
500 1 278899
500.001
-22.1 3.49 10.88
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -0
01704
500 1 46008000
500.001
5.64 1.83 5.64
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -0
01771
1000 2 12397000
1000.001
- 1.22 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0
01591
5000 8 7159500
5000.001
- 0.89 -
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
04300
1350 6 34400000
1350.001
50.35 3.64 3.59
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0
0.0411129
850 10 1947575
850.001
7.04 7.11 3.52
بانک خاورمیانه - وخاور 0
02598
500 1 12990000
500.001
7.54 2.09 1.4
بیمه ما - ما 0
02061
2029 4 2061000
2029.001
4.79 1.45 0.66
معدنی دماوند - کدما -0
-0.037880
305 2 236400
305.001
16.28 11.08 2.54
گلوکوزان - غگل 0
0.0344818
269 13 3406168
269.001
11.32 7.61 1.19
صنعتی پارس مینو - غپینو -0
04856
2026 10 3059280
2026.001
6.93 1.91 0.91
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
08246
35 0 824600
35.001
86.44 4.95 6.08
پارس پامچال - شپمچا -0
-0.028470
284 2 254100
284.001
-35.77 14.05 0.84
داروسازی امین - دامین -0
02823
1770 5 1637340
1770.001
7.05 1.78 1.44
ح.ایران دارو - دیرانح -0
-1.252450
3000 7 0
3000.001
- - -
کارخانجات داروپخش - دارو -0
06434
165 1 3217000
165.001
5.92 4.12 0.76
سیمان کارون - سکارون -0
03574
1 0 746370
1.001
12.12 0.81 1.02