ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
چرخشگر - خچرخش 4.23
1.341667
670977 1119 1587142
6917.2997
45.14 1.54 1.3
قند هکمتان - قهکمت -4.25
-4.633069
530928 1629 839678
5530.5096
11.26 1.75 0.89
آبسال - لابسا -8.79
-1.093906
308536 1205 1406160
3213.9296
46.43 2.75 0.98
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.34
0.431623
596741 977 7335960
6281.4895
5.63 1.85 1.45
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -3.61
-2.891681
429483 722 1058369
4618.1093
28.47 1.57 1.35
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 3.64
2.32226
15569240 34657 66780000
16759.14929
8.47 2.27 2.63
سخت آژند - ثاژن -5.26
-1.184938
7547492 37273 1975200
8203.80920
7.36 3.28 3.78
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.82
3.487519
270899 2037 1218078
2976.9191
11.78 4.09 0.59
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -4.84
-3.261660
6128436 10175 664000
6764.28906
-6.45 5.03 1.61
پتروشیمی فجر - بفجر -0.91
0.1315591
405958 6334 38977500
4510.6490
5.85 3.83 2.59
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.27
0.0514336
35335 508 10035200
3926.119
6.82 5.75 1.37
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 2.37
0.572294
343091 787 1376400
3854.9689
22.54 1.94 0.92
ایران دارو - دیران 5.53
4.64090
728432 2979 981600
8184.6389
7.47 3.43 1.36
فروسیلیس ایران - فروس -3.56
-3.212048
350859 719 1790958
3987.0388
35.47 1.81 1.89
داروسازی روزدارو - دروز -9.1
-3.72395
267294 639 1676117
3037.4388
181.06 3.82 3.34
بیمه ملت - ملت -6.04
-1.171687
978541 1647 4807950
11789.6583
8.5 1.29 1.51
کارخانجات قند قزوین - قزوین -8.14
-4.272935
178189 523 969127
2227.3680
40.77 11.59 0.89
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -0.15
-1.018955
11404 98 447750
1425.508
-11.62 -8.08 0.93
سایپا شیشه - کساپا -3.19
0.361681
410683 690 386630
5198.5279
327.65 -21.63 0.93
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 6.08
9.32434
13761867 5977 0
18251.81754
- - -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 3.41
0.621291
415589 542 3550250
5541.1975
- 0.95 -
پتروشیمی خارک - شخارک 2.71
4.4511546
6162991 71157 23092000
8328.37740
7.44 4.31 2.47
رادیاتور ایران - ختور 3.19
13120
361391 1128 936000
4883.6674
5.97 1.51 0.55
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -5.66
-1.883812
206603 788 762400
2830.1873
20.13 3.12 2.46
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -4.59
-4.162788
5081645 14167 418200
7009.17725
34.17 2.43 1.47
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -4.76
-2.363636
4083832 14849 5454000
5640.65724
18.95 0.91 14.58
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -5.19
0.442750
255830 703 561330
3553.1972
-24.52 2.97 0.45
البرز دارو - دالبر -2.04
-1.9812400
191195 2351 8432000
2731.3670
7.72 5.1 2.76
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
4.996990
78744 550 594150
11249.147
7.6 3.74 0.59
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0
0.271831
16024 31 457750
2289.147
671.19 1.34 1.33
خدمات انفورماتیک - رانفور -0.99
-0.0219482
10959 211 54549600
1565.577
9.57 5.16 5.13
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -3.39
-2.194774
2495142 11912 65881200
3595.31694
29.78 2.76 0.48
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.38
1.724204
2480702 10429 2139836
3616.18686
14.84 3.75 5.28
لابراتوارهای رازک - درازک 4.9
2.4619919
125058 2510 8166790
1866.5467
10.15 9.24 2.9
سیمان فارس نو - سفانو 3.36
4.424322
558958 2416 1512700
8342.6667
7.19 2.49 1.32
پتروشیمی مبین - مبین 0.74
0.074087
837974 3429 58247924
12507.0767
5.13 2.4 1.54
پالایش نفت اصفهان - شپنا -2.72
-1.152829
5824536 16480 56580000
8838.45659
9.73 1.91 0.31
آسان پرداخت پرشین - آپ -4.1
-0.1514929
1253840 18719 14929000
1920.12653
10.17 7.33 0.7
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -4.58
-2.911201
9399062 11291 24020000
14415.74652
9.94 0.99 9.61
پالایش نفت تهران - شتران -2.27
-2.393101
3400182 10544 37212000
5255.30647
14.17 2.36 0.29
بانک کارآفرین - وکار -1.66
-2.642947
2154972 6260 25049500
33671.4464
7.88 1.72 1.04
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 6.24
-0.192580
210787 544 1366239
3345.8363
8.56 2.06 1.27
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.41
-0.141432
817487 1169 7707024
12975.9863
- 1.02 -
داروسازی امین - دامین 4.62
4.563047
568105 1731 1767260
9162.9862
7.61 1.81 1.56
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.81
-0.111738
694018 1196 52140000
11193.8462
5.18 1.29 5.18
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.98
3.824625
191205 884 1040625
3134.5161
12.89 2.65 1.1
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -2.4
-0.284646
266701 1214 232300000
4372.1561
5.36 1.8 5.36
پالایش نفت تبریز - شبریز -3.03
-0.715322
3088609 16438 20671771
5088.32607
9.55 4 0.45
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -3.61
-0.219122
40258 367 820980
670.9760
9.79 5.01 1.75
دشت مرغاب - غدشت -10.06
-0.028543
1360 12 456649
226.676
103.2 6.73 0.31
گلتاش - شگل -2.96
0.0513139
10580 139 2627800
1763.336
6.26 2.88 1.31
سیمان مازندران - سمازن -3.74
-0.074552
5109 22 3741744
851.506
18.05 3.94 2.4
ملی صنایع مس ایران - فملی -2.45
-0.32024
6620231 13397 101200000
11336.01584
11.84 1.53 1.69
سیمان ارومیه - ساروم -6.25
-3.974091
303769 1243 1636400
5237.4058
10.4 2.22 1.35
ح.نفت پارس - شنفتح -5.07
0.333928
105442 414 0
1849.8657
- - -
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.47
-0.143493
324470 1130 8825064
5794.1156
6.4 2.84 1.03
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -5.43
-4.461906
5535794 10550 8577000
9903.03559
8.78 1.58 9.31
الکتریک خودرو شرق - خشرق -3.88
-1.242152
316871 682 677880
5761.2955
22.12 1.78 0.34
پتروشیمی فن آوران - شفن -5.2
-1.0115593
389648 6076 14813350
7084.5155
7.77 5.06 1.74
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.97
1.91232
5369895 6616 7392000
9944.25540
4.11 1.19 4.12
قند اصفهان - قصفها -6.85
-2.745683
92212 524 1108185
1707.6354
14.3 4.24 0.41
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.51
0.654007
738118 2957 5249170
13668.8554
8.02 2.82 1.86
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -5.17
-4.11895
4697321 8902 1934037
8731.08538
26.84 1.62 0.37
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.86
0.33915
6965647 6371 1576570
12995.61536
225.48 1.25 2.11
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.44
3.261424
20753402 29563 102528000
39010.15532
6.94 1.08 6.35
تراکتورسازی - تایرا 3.99
0.372441
350081 858 4393800
6605.3053
7.27 1.92 0.62
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.84
0.632076
271415 565 2076000
5121.0453
6.92 2.65 4.06
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.37
-0.0134368
39493 1357 137472000
759.4852
4.81 5.79 1.36
افست - چافست -0.78
-0.227248
218860 1586 1449600
4291.3751
7.38 3.02 0.89
سیمان خزر - سخزر 6.53
3.883585
448975 1610 824550
8803.4351
29.97 2.8 1.26
مخابرات ایران - اخابر -2.09
-0.042274
276384 625 136440000
5419.2951
5.34 2.22 26.02
سامان گستر اصفهان - ثامان -3.4
0.541871
81363 154 415252
1627.2650
9.31 0.91 1.93
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو -3.78
-0.28070
19396 156 807000
3879.205
84.59 5.87 5.95
سبحان دارو - دسبحان -0.95
-0.049306
5703 52 4001580
1140.605
6.35 5.77 2.1
ح.داروسازی روزدارو - دروزح -20.33
-9.181484
284125 422 0
5919.2748
- - -
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.91
0.232166
4809034 10414 87723000
10060.74478
7.18 1.55 6.45
پتروشیمی جم - جم -1
-0.439341
180577 1649 89673600
3842.0647
5.56 4.72 1.86
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.6
4.462059
447673 922 823600
9524.9647
18.63 1.55 0.61
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -3.17
-0.69864
5001352 4320 789643
10872.50460
-20.5 1.42 0.25
صنعتی آما - فاما 1.15
1.964275
90321 395 2137500
1963.5046
8.95 1.9 1.89
کارتن ایران - چکارن 3.38
-0.413934
181992 716 716972
4136.1844
16.24 3.6 0.92
سیمان بجنورد - سبجنو 6.49
0.694101
192055 788 1607592
4364.8944
19.56 2.98 1.55
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 5.14
0.191082
75690 83 1082000
1720.2344
- 0.84 -
بیمه ما - ما 3.67
-1.212034
419150 852 2034000
9526.1444
4.72 1.43 0.93
پاکسان - شپاکسا -0.83
-0.124803
255115 1225 2593620
5932.9143
5.79 2.08 0.68
نیرو ترانس - بنیرو -2.72
-1.787070
90459 636 2121000
2103.7043
12.65 4.07 2.36
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 4.53
3.811429
94434 1079 2000075
2248.4342
7.23 5.84 3.61
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.51
0.21519
267261 410 6835500
6363.3642
- 0.85 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.22
-0.46863
5798364 5004 10787500
13904.95417
- 0.61 -
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.93
-0.43917
4140249 3797 937950
10147.67408
177.71 1.29 0.33
نیرو کلر - شکلر 3.11
0.472580
198342 512 1032000
4958.5540
11.72 1.98 2.44
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
0.0127792
1100 31 6670080
275.004
10.13 9.84 1.91
ح.صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوهح -0
-9.981353
56000 76 0
14000.004
- - -
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 2.5
0.072931
4580 14 293100
1145.004
-34.78 3.02 19.49
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا -1.57
-0.0332311
1660 53 6462200
415.004
9.57 8.6 3.55
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -5.36
-0.91535
557667 847 4605000
14299.1539
- 0.83 -
ح.سیمان شرق - سشرقح -15.04
5.02293
118797538 34761 0
30977.193835
- - -
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.44
-0.291398
6043695 8445 39066788
15862.72381
11.65 1.54 11.19
پشم شیشه ایران - کپشیر -1.76
-0.610336
20879 214 693962
549.4538
19.35 5.55 1.75
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 6.02
-0.893011
324798 978 1990151
8547.3238
6.69 2.01 1.75
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -3.88
-3.272038
1552484 3163 3362700
4139.96375
9 1.55 8.01
شکر - قشکر -1.78
-0.581706
161113 274 341200
4354.4137
126.32 2.41 0.81
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -3.51
-0.311301
189036 245 1170900
5109.0837
7.7 1.06 2.1
فولاد خوزستان - فخوز 2.63
1.673097
4787855 14829 44819784
13117.41365
14.96 2.27 1.01
داروسازی اکسیر - دلر 2.16
0.986162
86021 536 2772900
2389.4736
8.56 4.3 0.73
بیمه البرز - البرز -2.8
-0.731490
334215 485 5960000
9283.7536
10.72 1.19 0.39
لعابیران - شلعاب 8.13
0.853328
2151413 7160 332800
6060.32355
6.39 3.41 0.72
پارس سرام - کسرام 8.6
0.62845
256512 730 170700
7328.9135
-6,565.38 2.74 0.98
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.6
2.872798
1872086 5239 1399000
5364.14349
6.29 2.26 3.08
سیمان شاهرود - سرود -3.52
-2.92312
484579 1120 1040400
14252.3234
41.08 1.64 0.91
بیمه دانا - دانا 1.82
0.292788
153860 431 2844800
4525.2934
18.84 3.26 0.19
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.87
4.81767
4643183 8204 706800
13819.00336
52.32 3.17 0.41
صنعتی پارس خزر - لخزر -5.57
-2.211977
525542 6294 1810922
1568.78335
11.04 2.76 1.01
ح.سیمان کردستان - سکردح -10.8
-4.42562
4415559 2483 0
13180.77335
- - -
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 5.51
2.513672
1687050 6195 1836000
5081.48332
-98.91 4.22 2.14
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -1.35
-0.091122
138152 155 1795200
4186.4233
- 1.04 -
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.31
-0.196156
330190 2022 17852400
10005.7633
5.44 2.23 5.3
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.22
-0.374588
241003 1097 8357978
7531.3432
7.23 3.25 1.27
لیزینگ ایرانیان - وایران -2.91
-0.91325
201910 265 1325000
6309.6932
5.84 1.15 1.93
کویر تایر - پکویر -5.75
-0.074000
55929 223 2800000
1804.1631
5.39 2.45 0.81
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.22
0.891804
6282809 11334 29315000
20332.72309
3.43 1 3.3
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح -10.1
-4.45901
2637701 2376 0
8705.28303
- - -
سالمین - غسالم 0
0.11927
6615 13 578100
2205.003
7.87 1.39 0.65
پارس پامچال - شپمچا 0
0.897970
11196 93 239100
3732.003
-33.66 53.69 0.79
داروسازی فارابی - دفارا 4.98
08981
266 2 3592400
88.673
7.85 3.3 1.26
سیمان فارس - سفار -7.94
-0.077090
11000 78 1651970
3666.673
24.48 4.66 2.69
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
03006
860 2 1953900
286.673
16.27 2.29 0.59
رینگ سازی مشهد - خرینگ -5
-1.061026
2498389 2564 456570
8469.12295
-5.03 1.51 0.17
سیمان غرب - سغرب -4.83
-1.573765
76460 285 1129500
2636.5529
19.96 2.43 1.41
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -5.97
-0.813562
65455 231 1175460
2257.0729
8.31 2.39 10.76
سیمان دورود - سدور -3.49
0.351134
2610545 2960 727685
9192.06284
-6.37 1.9 0.91
صنایع آذر آب - فاذر -3.44
-3.753948
71966235 284109 3948000
25438.752829
7.8 2 1.26
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.47
04099
74339 305 10657810
2654.9628
5.6 2.65 5.47
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 6.48
4.83890
2600541 10117 3890000
9388.23277
9.44 2.38 2.84
لبنیات کالبر - غالبر 2.93
0.672118
1354805 2869 529500
4999.28271
10.61 1.37 0.89
مهندسی تکنوتار - تکنو -5.64
-2.622156
1429640 3082 344960
5275.42271
184.37 2.56 4.38
شهد - قشهد -4.29
-3.244629
124232 575 931818
4601.1927
14.32 3.48 0.78
سیمان کردستان - سکرد -8.22
-0.581715
99482 167 2058000
3684.5227
-19.23 14.06 2.31
ایران خودرو - خودرو -4.39
-1.312719
23532014 63978 41600700
8767.522684
34.98 2.26 0.2
داروسازی اسوه - داسوه 7.03
0.222743
21069 483 5685750
810.3526
7.46 4.82 2.24
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -2.52
-0.267595
21035 159 911400
809.0426
8.62 5.43 1.7
گروه بهمن - خبهمن -3.29
-0.611951
1982059 3867 9891570
7652.74259
8.23 0.88 5.23
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.3
-0.561945
1938116 3734 84607500
7570.77256
8.47 1.32 5.41
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.18
-2.053197
2279999 7290 1115753
8976.37254
-3.41 -9.64 0.63
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 9.76
2.261315
2702989 3554 1052000
10855.38249
- 1.46 -
قند نیشابور - قنیشا 5.5
-1.881614
2356707 3804 322800
9580.11246
45.71 1.54 0.83
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح 12
7.14300
27744524 8329 0
11292.032457
- - -
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.11
0.111865
2902527 5418 52620975
11944.56243
8.58 1.63 2.37
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.4
0.037591
87185 662 7621364
3632.7124
6.57 5.15 6.44
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -3.76
-0.12902
44191 128 1015700
1841.2924
14.85 1.68 4.06
شیشه همدان - کهمدا 3.77
0.318528
41013 352 2456064
1708.8824
6.65 1.77 2.53
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 6.53
1.931054
2343064 2469 310910
9844.81238
55.52 1.07 0.71
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.97
-0.51404
137197 189 2190240
5965.0923
- 1.16 -
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.98
-0.771797
1395823 2508 3270540
6315.94221
20.84 1.03 12.46
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
512145
160000 1943 4858000
7272.7322
13.06 7.68 5.91
پارس سویچ - بسویچ 6.73
-0.018993
35746 321 2248250
1624.8222
12.46 2.97 2.85
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.49
0.151971
1250000 2464 319302
5760.37217
25.25 1.76 2.02
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 6.4
3.642248
2217563 4986 539520
10219.18217
14.35 1.86 10.72
مهرکام پارس - خمهر 6.85
1.131703
1620285 2759 1410084
7501.32216
27.87 2.07 0.26
همکاران سیستم - سیستم -3.86
-0.234792
77689 370 3594000
3699.4821
8.67 3.62 5.49
سیمان خوزستان - سخوز -1.92
-0.12953
12527 36 1919450
596.5221
14.29 2.16 0.92
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 4.31
1.033234
3957820 12798 242550
19306.44205
16.34 2.99 2
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -5.11
-1.277081
297893 2109 708100
1467.45203
99.82 5.08 1.41
مارگارین - غمارگ -5.28
-0.186239
3468505 21640 2246040
17256.24201
7.83 2.95 0.26
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -0.72
-0.895575
23004 125 1115000
1150.2020
13.94 2.55 0.87
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 4.01
0.0110010
259 3 2476075
129.502
31.41 8.78 31.28
سیمان خاش - سخاش 4.51
0.017840
1620 13 980000
810.002
8.27 3.35 1.05
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.08
05021
201 1 723024
100.502
19.94 2.67 0.53
سیمان اصفهان - سصفها 0.78
012413
51 1 2482600
25.502
29.98 6.51 2.65
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 5
4.733498
1462662 5116 517704
7424.68197
15.1 2.16 2.1
سرمایه گذاری ملت - وملت 1.88
0.25809
1487469 1203 809000
7550.60197
- 0.81 -
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 4.9
1.191106
51773949 57276 11806550
26619.001945
18.45 1.01 15.63
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.35
0.213275
54740 729 5017950
2881.0519
6.06 3.85 2.11
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح 3.69
0.22500
290512 726 0
15290.1119
- - -
حفاری شمال - حفاری 5.45
1.653565
990922 3535 9288269
5242.97189
9.72 2.32 1.15
سیمان داراب - ساراب -7.12
-0.751593
1964316 3129 1433700
10393.21189
11.36 1.12 1.75
ح.عمران و توسعه فارس - ثفارسح -6.82
-6.88880
9371173 8248 0
49846.66188
- - -
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -4.93
-4.784006
733457 2938 853278
4074.76180
54.58 2.72 0.51
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.32
0.682817
596433 1691 8271901
3313.52180
92.84 2.26 6.62
سیمان صوفیان - سصوفی 0
4.993493
253742 886 1921150
14096.7818
75.4 2.94 1.41
کابل البرز - بالبر -4.97
-4.762963
395919 1173 675564
2262.39175
165.86 2.25 0.61
مس شهید باهنر - فباهنر -2.5
-0.941575
1255294 1977 1417500
7298.22172
11.44 1.46 0.31
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -5.56
-1.582485
1199652 2947 12673500
7015.51171
376.62 2.52 1.09
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.3
4.964681
1428291 6686 408026
8352.58171
9.53 2.37 1.28
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -2.66
-0.081284
58322 73 5136000
3430.7117
9.53 0.86 9.69
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 2
0.761599
3209848 5169 43173000
19336.43166
5.3 1.72 5.29
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.25
0.31357
1021750 1386 1017750
6230.18164
- 1.04 -
پتروشیمی شازند - شاراک -2.45
-1.062797
996235 2757 14096880
6111.87163
4.35 1.69 0.63
کربن ایران - شکربن 3.31
1.993385
535655 1813 846250
3306.51162
21.99 1.54 1.08
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.08
-0.142906
1717310 4990 8718000
10733.19160
4.99 1.59 0.35
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -3.7
-0.6812065
8642 102 185801
540.1316
46.1 2.54 1.9
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.52
2.262358
914568 2157 778140
5862.62156
8.1 2.61 0.97
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.66
0.313594
689749 2479 1340151
4478.89154
7.09 2.29 1.33
صنعتی پارس مینو - غپینو 5.47
3.895900
668538 3944 3717000
4427.40151
9.76 2.32 1.34
شاهد - ثشاهد 4.29
3.361198
1069110 1281 3242545
7127.40150
5.45 0.76 14.97
کاشی پارس - کپارس 4.83
4.268145
60150 490 714724
4010.0015
9.61 5.57 1.1
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -5.26
-0.612108
35744 72 1422900
2382.9315
8.86 1.73 4.49
معدنی املاح ایران - شاملا 1.63
1.4311685
76200 892 2453850
5080.0015
5.73 5.42 2.42
بهنوش ایران - غبهنوش -5.68
-0.426347
10176 62 1523280
678.4015
18.54 5.02 0.42
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.78
0.981642
614866 1010 1067300
4182.76147
14.89 1.19 47.47
پتروشیمی پردیس - شپدیس -0.94
-0.199024
715030 6446 54144000
4931.24145
8.78 3.83 2.98
ح.سایپا شیشه - کساپاح 5.85
2.89747
1462182 1093 0
10084.01145
- - -
معادن منگنز ایران - کمنگنز -5.14
-1.382504
836819 2096 506810
5851.88143
49.63 2.42 2.84
داده پردازی ایران - مداران 2.23
1.393135
632378 1982 2037750
4453.37142
14.13 2.44 1.99
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.72
0.024589
19148 91 36712000
1367.7114
53.73 3.88 3.83
نفت پارس - شنفت -1.35
05249
18718 98 6561250
1337.0014
6.33 4.16 1.02
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.66
-0.718843
81910 723 2122320
5850.7114
6.09 3.55 1.77
بیمه آسیا - آسیا -6.16
-2.611979
1264474 2502 4551700
9096.94139
12.7 1.49 0.2
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -3.66
-0.81867
1379203 2571 7766720
9994.22138
19.75 1.71 1.13
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 5.9
2.561200
575057 690 636000
4167.08138
17.46 1.29 18.65
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 6.13
4.731726
1113407 1922 210301
8127.06137
-16.66 2.63 8.21
نفت بهران - شبهرن -2.18
-0.148797
298889 2624 17594000
2213.99135
5.18 4.73 1.14
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.96
4.57434
517366 3846 3189186
3860.94134
19.45 3.11 1.03
داروسازی کوثر - دکوثر 3.82
4.491839
991368 1823 993060
7510.36132
34.68 1.09 1.23
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -3.16
-4.8611552
211409 2442 354791
1613.81131
74.4 9.21 1.4
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -3.7
0.291379
1000580 1380 551600
7638.02131
- 1.15 -
گلوکوزان - غگل -0.52
-0.1349166
2321 112 3736616
178.5413
12.41 7.49 1.3
قند نقش جهان - قنقش -1.74
-0.287469
21904 163 1038191
1684.9213
52.02 2.45 0.38
داروسازی ابوریحان - دابور -1.98
-0.1413442
14051 188 1935648
1080.8513
6.02 5.69 0.97
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -3.28
-0.332397
33528 79 179775
2579.0813
-2.66 -1.01 1.19
سیمان شرق - سشرق -7.51
2.111358
16513438 22426 3603534
12761.541294
-21.58 3.67 2.77
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -5.17
-1.151207
719792 869 818765
5579.78129
21.96 1.17 0.65
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -6.75
-3.172355
511091 1204 2250187
3992.90128
31.41 2.06 0.38
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.72
1.811347
27511836 37049 101025000
21611.811273
9.71 1.1 1.07
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.57
1.161134
655890 745 2154600
5164.49127
- 0.89 -
ایر کاپارت صنعت - خکار 3.1
0.631277
627600 801 571441
5020.80125
8.37 1.16 1.32
بانک سینا - وسینا -5.2
-0.811108
1298680 1415 11080000
10389.44125
4.2 0.85 0.31
فنرسازی زر - خزر 3.73
1.361044
1045384 1091 521997
8499.06123
2,130.6 1.35 1.51
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -4.65
-1.174294
635529 2645 70391542
5209.25122
24.12 3.53 17.05
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.84
01154
1085225 1253 3462000
9043.54120
6.81 0.91 2.84
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -4.37
-0.059218
8326 76 3318480
693.8312
7.91 4.89 2.07
کارخانجات داروپخش - دارو -0.83
-0.346093
37236 223 3046500
3103.0012
6.06 3.9 0.73
ایران ترانسفو - بترانس -4.14
-0.0714937
126825 1890 22405500
1065.76119
20.61 7.25 4.45
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -2.76
-0.73957
1077068 1022 5263500
9205.71117
9.79 0.91 7.39
سیمان هرمزگان - سهرمز 3.46
-0.044788
4440845 21262 2595096
38954.78114
9.04 2.82 1.18
بانک انصار - وانصار -3.31
-0.791885
852538 1561 18850000
7611.95112
4.83 1.52 0.45
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -2.75
-0.271841
1445341 2657 10355625
13139.46110
20.75 1.14 18.74
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 3.36
01168
41386 48 4088000
3762.3611
- 0.75 -
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.67
-1.4115366
9980 149 832419
907.2711
13.32 1.85 8.54
جام دارو - فجام 4.92
0.1123394
2591 61 935760
235.5511
13.22 6.92 3.92
بین المللی محصولات پارس - شپارس 6.05
-0.422346
301920 708 938400
2795.56108
127.92 2.11 0.52
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -3.3
-3.711167
1097412 1281 595170
10256.19107
-8.38 1.89 0.92
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.67
-1.463112
887939 2739 10982870
8298.50107
6.38 2.32 2.25
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -4.4
0.313914
291757 1142 2745485
2752.42106
38.94 2.52 0.39
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 2.64
0.566124
215841 1322 1837200
2075.39104
19.55 3.55 15.47
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.47
1.123709
739340 2742 3709000
7248.43102
5.24 1.52 4.82
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.43
4.714228
541698 2290 215628
5363.35101
100.15 3.93 1.81
سیمان تهران - ستران -3.55
0.942798
1441433 4033 4896500
14271.61101
12.73 1.43 1.93
بانک خاورمیانه - وخاور 2.72
-0.272561
215000 538 12805000
21500.0010
7.19 2.2 1.26
پتروشیمی فارابی - شفارا 6.38
0.224916
19379 96 737400
1937.9010
-3.15 -2.09 1.05
پارس دارو - دپارس -0.33
-0.2615531
9549 145 3261510
954.9010
5.89 5.44 2.51
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -0.12
-0.061668
45793 74 11676000
4579.3010
- 1.08 -
معدنی دماوند - کدما 0
0.029262
280 3 277860
280.001
19.13 10.87 2.99
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
015725
4 0 10567200
4.001
24.74 10.17 3.54
سیمان بهبهان - سبهان -0
-1.8818350
10000 178 1009250
10000.001
15.84 4.2 1.36
نوش مازندران - غنوش 0
0.033840
350 1 192000
350.001
29.07 2.31 2.34