صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -2.9
-0.171721
592259 1012 14198250
5982.4199
9.83 1.39 9.41
پتروشیمی خارک - شخارک 8.17
1.8915379
424820 6604 30758000
4291.1199
6.68 3.63 2.57
بانک سینا - وسینا -2.87
-0.571041
852845 870 10410000
8702.5098
6.9 0.74 0.32
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 5.14
-0.341181
994768 1175 2243900
10150.6998
- 0.87 -
پتروشیمی آبادان - شپترو -4.79
-2.892860
284806 815 1801800
2997.9695
18.78 12.04 0.71
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
4.996821
1175661 8019 1534725
12375.3895
11.25 3.55 1.12
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -2.64
1.071231
977515 1203 1107900
10289.6395
12.2 1.18 1.99
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.46
1.022879
455291 1311 2879000
4948.8292
9.58 2.21 5.68
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 2.18
-0.215155
386260 1991 1031000
4244.6291
92 4.17 1.82
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0.23
-1.123168
61460 187 2059200
6828.899
12.34 2.27 0.42
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 7.51
0.424037
8417927 33987 3027750
9416.03894
- 3.14 -
کارتن ایران - چکارن 7.34
3.284979
6680211 33262 907423
7582.53881
32.89 4.67 1.08
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -4.14
-0.081237
636837 788 655610
7236.7888
10.46 0.98 4.65
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.77
0.152679
507855 1361 2920903
5837.4187
-16.91 1.71 9.17
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 2.86
1.511344
7525654 10113 911698
8720.34863
17.87 1.24 0.61
واسپاری ملت - ولملت -1.64
-0.811105
761840 842 884000
8858.6086
8.81 0.91 1.88
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -4.28
-0.941907
642693 1225 762800
7651.1184
26.25 3.36 0.45
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -4.04
-1.31747
484624 845 2420457
5838.8483
43.85 2.21 0.41
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3.79
1.23960
304540 1206 201960
3713.9082
71.21 3.58 1.47
بانک خاورمیانه - وخاور -2.03
-0.172923
927535 2706 14615000
11311.4082
7.8 2.03 1.41
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 3.17
0.81381
14617656 20194 103575000
18068.80809
5.45 1.07 0.86
مهرکام پارس - خمهر -1.9
-1.491587
483976 768 1314036
6049.7080
32.74 2.26 0.22
فیبر ایران - چفیبر 7.78
0.087971
9030 72 797100
1128.758
46.2 155.96 2.08
داروپخش - وپخش -2.21
-0.0113832
11693 161 11618880
1461.638
7.74 6.22 7.58
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.22
01231
24941 31 6625242
3117.638
- 1.01 -
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.45
0.312620
312744 819 419200
3958.7879
239.27 3.08 3.63
قند نیشابور - قنیشا -3.37
-0.752643
530541 1402 528600
6801.8178
16.89 2.06 0.87
سیمان صوفیان - سصوفی 3
3.572726
226663 618 1499300
2943.6877
10.24 2.38 0.9
آبسال - لابسا 3.47
-1.423256
318295 1036 1172160
4133.7077
27.77 2.25 0.7
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.11
1.061234
424545 524 493600
5513.5777
458.31 4.46 0.91
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.53
-0.293831
421585 1608 10468422
5475.1377
7.32 3.14 1.41
شاهد - ثشاهد 1.34
0.321272
756512 964 3442836
10086.8375
5.24 0.86 49.18
سیمان شرق - سشرق 1.9
2.411064
10111947 10756 2823388
13609.62743
-23.25 3.73 1.76
شکر - قشکر -5.31
-0.752117
282111 597 423400
3812.3174
51.24 3.04 0.8
الکتریک خودرو شرق - خشرق -2.81
-1.242466
631545 1558 776790
8534.3974
223.22 2.03 0.31
ایران خودرو - خودرو 2.23
12814
6533187 18382 43054200
9048.74722
26.94 2.28 0.18
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -0
-4.993729
244493 912 932250
3395.7472
82.79 11.11 2.12
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -2.43
-0.491417
16221389 22984 4251000
22623.97717
- 0.81 -
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4.74
1.624071
349593 1423 0
4923.8571
- - -
بیسکویت گرجی - غگرجی -4.47
-0.13995
2772 11 799000
396.007
13.61 2.95 1.37
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -0.01
-0.4318554
15700 290 285732
2242.867
70.9 4.16 2.93
سیمان ارومیه - ساروم 1.11
4.932830
7950597 22500 1981000
11406.88697
6.27 2.52 1.37
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.88
0.332431
323407 788 3552415
4755.9968
17.27 2.83 2.42
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -2.24
0.511761
390081 687 1320750
5736.4968
-3.77 5.36 7.28
فروسیلیس ایران - فروس 2.69
-1.112405
753691 1812 2103151
11249.1267
14.98 2.08 2.36
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -0.09
-4.964314
205927 888 638472
3073.5467
23.29 2.65 2.66
سیمان دورود - سدور 3.01
2.671152
6134705 7068 739235
9295.01660
8.69 2.04 0.76
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.67
-1.2411773
84366 993 1780078
1278.2766
11.33 2.45 0.85
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.47
0.582591
391656 1030 9144157
5934.1866
5.29 1.7 1.72
زامیاد - خزامیا -1.15
-0.23874
9946236 8698 4833126
15115.86658
120.78 0.91 0.31
کربن ایران - شکربن 4.42
2.173350
239602 803 837500
3686.1865
15.45 1.51 0.72
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -1.55
-0.093433
275355 945 3433000
4236.2365
4.74 1.36 4.37
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0.85
4.952016
11949472 24085 1998743
18729.58638
6.62 1.73 1.76
بانک تجارت - وتجارت -3.85
-2.65661
10582489 6912 30207700
16797.60630
-2.47 0.63 0.18
ملی سرب و روی ایران - فسرب -3.96
-1.312792
368920 1030 899024
5855.8763
17.13 3.76 0.82
ایران خودرو دیزل - خاور -1.29
-0.53933
11072552 10336 4654792
17631.45628
-1.77 -0.71 0.25
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -5.35
0.723511
231293 812 747843
3730.5362
53.84 2.48 0.44
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -0.86
-0.147007
118175 828 840840
1937.3061
9.3 4.27 1.44
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 1.17
01196
20422 24 4186000
3403.676
- 0.83 -
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -4.69
-2.7413937
99873 1392 2438975
1692.7659
7.81 4.83 3.95
قند اصفهان - قصفها -3.8
-1.568768
164966 1446 1709760
2844.2458
11.48 4.43 0.52
افست - چافست -2.22
-0.1311898
619365 7369 2379600
11060.0956
8.41 3.73 1.42
پالایش نفت تهران - شتران -5.1
0.152695
5767238 15540 43120000
10524.16548
8.87 2.05 0.32
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3.9
0.223718
221311 823 472805
4098.3554
8.4 2.63 1.01
سرمایه گذاری ملت - وملت 5.38
3.83814
7232006 5885 814000
13492.55536
- 0.82 -
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.53
-0.272576
8427949 21708 11592000
15992.31527
10.91 1.44 11.95
سیمان داراب - ساراب 5.62
2.071575
205653 329 1417500
3954.8752
11.17 1.06 1.41
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -1.6
-0.454166
281402 1168 5207500
5411.5852
12.03 3.14 6.05
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.22
-2.231271
6958011 8812 25420000
14113.61493
13.28 1.07 12.25
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 4.04
0.752287
8618547 19714 68610000
17917.98481
7.17 2.09 2.1
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -3.52
-1.421668
310000 505 3336000
6458.3348
5.73 1.07 7.9
صنایع آذر آب - فاذر -2.79
-1.773446
2096495 7225 3446000
4395.17477
7.13 1.65 0.97
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -1.55
-0.311955
253935 495 1995273
5402.8747
31.75 1.67 0.37
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -7.47
-3.017309
188623 1379 2550841
4013.2647
-10.72 -11.31 1.14
سیمان تهران - ستران 4.81
4.242186
3653159 7986 3825500
7873.19464
23.41 1.08 1.43
داروسازی کوثر - دکوثر -2.61
0.411709
342637 585 922860
7448.6346
25.74 0.96 0.91
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.12
-1.411047
4641045 4859 1385020
10155.46457
15.14 1.9 0.42
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -10.2
-7.35252
6597136 1660 0
14660.30450
- - -
داروسازی روزدارو - دروز 0
4.982866
281500 807 2005741
6255.5645
177.15 3.4 3.4
فنرسازی زر - خزر -3.18
-0.11888
194921 173 443997
4430.0244
118.75 1.12 1.07
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -1.95
-2.2613308
86193 1147 408722
2004.4943
22.85 1.49 1
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.32
-0.11924
13241188 25479 83694000
31229.22424
6.65 1.4 3.69
نیرو ترانس - بنیرو 5.4
-0.2510089
213072 2150 3026700
5196.8841
16.73 4.72 2.98
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.47
2.532798
4151699 11616 8394000
10150.85409
4.8 1.61 0.34
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -4.76
-2.6412913
33957 436 645650
848.9340
-13.39 -4.64 1.39
معدنی دماوند - کدما 0
4.9911100
49657 551 333000
12414.254
60.24 10.68 3.07
پارس دارو - دپارس 0.01
0.0215670
7500 118 3290700
1875.004
5.76 4.95 2.37
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 1.34
0.052182
4000 9 163650
1000.004
-2.24 -0.7 1.01
جام دارو - فجام 8.71
-0.0411997
613 7 959760
153.254
18.17 5.61 3.82
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.33
0.391792
29090 54 397719
7272.504
8.94 0.85 1.71
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -2.43
-0.564086
18091 72 408600
4522.754
-47.92 4.21 22.71
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
-0.352257
32900 71 2663260
8225.004
30.18 2.04 2.83
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.21
-0.691144
4069008 4655 6864000
10301.29395
3.82 0.76 3.82
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.18
0.017090
80309 570 42540000
2059.2139
6.39 4.56 2.14
البرز دارو - دالبر -0.83
0.159091
101398 926 8454630
2668.3738
7.05 3.73 2.54
ح.مهندسی نصیر ماشین - خنصیرح 3.73
-1.032605
117559 306 0
3093.6638
- - -
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 8.42
0.71996
457248 455 0
12032.8438
- - -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -2.61
-0.291364
343235 462 6138000
9276.6237
- 0.88 -
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -0.66
-0.094691
65991 302 234550000
1783.5437
5.7 2.09 5.65
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.38
2.734141
2938348 12168 19168639
7963.00369
5.78 2.12 2.52
مارگارین - غمارگ -9.25
-1.563964
1757764 6968 3329760
4789.55367
12.26 3.64 0.38
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -1.3
-0.21488
631890 923 40176000
17552.5036
5.19 0.98 5.22
بانک ملت - وبملت -2.51
-1.041049
6104069 6369 52450000
17490.17349
7.89 0.77 0.2
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.49
2.783326
2756489 9167 1098234
8083.55341
9.45 2.91 0.59
سخت آژند - ثاژن -2.97
0.653424
1705222 5839 1369600
5000.65341
5.1 2.33 2.62
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -5.95
-2.1110244
841634 8622 921960
2475.39340
10.96 4.77 1.62
خدمات انفورماتیک - رانفور 3.57
2.1626171
218290 5713 73278800
6420.2934
11.41 5.27 6.37
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.15
-0.645571
1423467 7918 76879800
4249.16335
8.87 2.9 0.45
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.98
-0.061702
4836654 8228 48021930
14568.23332
7.21 1.19 1.84
لبنیات کالبر - غالبر -3
-2.62321
1714328 3978 580250
5179.24331
15.93 1.53 0.93
صنعتی پارس مینو - غپینو 3.81
0.033697
36851 137 4658220
1116.7033
9 2.56 1.4
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 6.56
3.7131680
14248 456 1108800
431.7633
18.51 7.24 0.64
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -3.27
0.11044
396238 415 3132000
12007.2133
7.64 0.77 2.82
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.97
-0.771289
372904 480 1031200
11300.1233
- 1.06 -
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -2.84
-1.39992
2868084 2844 906627
8770.90327
43.73 1.47 0.19
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 4.27
3.691545
3780235 5840 8690625
11739.86322
12.13 0.89 11.29
شیشه همدان - کهمدا -3.86
-1.218018
153253 1229 2309184
4789.1632
8.1 1.67 2.49
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 4.95
0.113641
71102 260 2553988
2221.9432
31.8 2.2 0.32
گروه دارویی برکت - برکت 1.48
0.741908
2160034 4121 6487200
6857.25315
6.58 1.7 5.4
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -6.07
1.983607
1831077 6604 1910087
6023.28304
10.6 2.54 1.59
ح.سیمان کردستان - سکردح -5.45
-2.56114
14829506 1689 0
48781.27304
- - -
داروسازی امین - دامین -3.92
0.121720
138623 239 1426568
4620.7730
7.88 1.28 1.23
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -1.55
-0.0418256
28565 520 12268032
952.1730
16.47 7.47 3.09
تولید محور خودرو - خمحور 2.64
1.362542
166371 424 1069524
5545.7030
699.04 2.33 0.69
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.3511776
7000 86 2912913
2333.333
65.42 10.31 65.24
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -0.89
-0.51786
6239320 4906 9825000
20937.32298
- 0.62 -
ملی صنایع مس ایران - فملی -1.72
-0.321885
8345393 15734 94250000
28289.47295
9.21 1.23 1.59
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.09
2.067929
934234 7408 951480
3210.43291
9.01 3.21 1.19
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -3.96
-0.397684
19219 146 1536800
662.7229
9.22 3.33 1
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.34
1.155814
383917 2243 7994250
13238.5229
6.13 4.98 6.01
سیمان کردستان - سکرد 3.19
0.761321
199984 267 1585200
6896.0029
-14.81 3.61 1.78
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.99
3.483715
82926137 308068 9385948
28684.242891
7.08 1.98 0.9
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -3.34
-0.143475
1191632 4141 1768775
4166.55286
9.59 2.96 4.17
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -5.07
-4.043085
1296359 3999 462750
4548.63285
12.79 2.39 1.41
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.4
-0.621287
2970015 3822 3346200
10494.75283
11.73 1.03 9.73
کالسیمین - فاسمین -2.55
-2.153274
1312071 4296 6548000
4669.29281
6.83 1.51 2.02
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.5
0.194193
22250 94 838600
794.6428
9.33 2.96 0.46
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -1.58
-1.051783
3293086 5872 8059160
11931.47276
5.95 1.22 1.93
کمباین سازی ایران - تکمبا -3.06
-1791
2870048 2269 1362915
10436.54275
106.49 1.08 1.51
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.58
-0.51789
5136534 9186 72454500
18746.47274
5.56 1.39 4.77
باما - کاما -4.52
-0.16712
1086861 7295 3356000
4010.56271
9.12 2.53 3.23
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 6.84
0.11971
135081 266 492750
5195.4226
208.7 1.5 1.11
لامیران - فلامی 0
55124
716566 3672 307440
27560.2326
13.47 2.84 2.03
رادیاتور ایران - ختور 2.47
0.253192
56596 181 957600
2176.7726
5.46 1.42 0.52
بیمه البرز - البرز -1.07
-0.221340
233690 309 5360000
8988.0826
9.43 1.02 0.32
گروه مپنا - رمپنا 3.86
-1.317626
1940316 14797 76260000
7609.08255
14.48 2.02 2.4
ح.شهد ایران - غشهدح -12.48
-7.291271
125187 159 0
5007.4825
- - -
سیمان قاین - سقاین 0.97
2.9117813
17138 311 948051
685.5225
4.97 4.64 1.2
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.44
-0.036196
565119 3500 17968400
22604.7625
5.27 3.33 5.12
پتروشیمی فجر - بفجر -1.52
-0.186015
217556 1293 39097500
8702.2425
5.36 2.98 2.57
پالایش نفت اصفهان - شپنا -1.91
-1.313175
2375721 7512 63500000
9618.30247
7.68 2.09 0.32
پتروشیمی شازند - شاراک 0.89
0.293485
1590511 5548 17564400
6545.31243
4.35 1.71 0.68
بیمه آسیا - آسیا -7.95
0.442068
4302809 8898 4756400
17853.98241
11.13 1.52 0.18
پاکسان - شپاکسا -3.13
-2.315487
955366 5242 2962980
3980.69240
6.61 2.56 0.77
گلوکوزان - غگل 1.18
0.1438349
6922 267 2914524
288.4224
9.67 9.03 1.18
ایران دارو - دیران 0.29
3.563757
103709 395 901680
4321.2124
6.67 2.27 1.06
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.26
0.33738
342070 1289 11588174
14252.9224
6.01 2.79 5.74
پارس سرام - کسرام -5.67
-0.553090
58304 179 185400
2429.3324
-7,130.77 2.98 1.06
کاشی پارس - کپارس 0
59246
62234 575 811336
2593.0824
9.9 5.04 1.09
بیمه پارسیان - پارسیان 0.92
0.261939
143741 284 5817000
5989.2124
4.14 1.56 0.41
بانک اقتصاد نوین - ونوین -1.46
-0.241629
693997 1110 21390399
30173.7823
31.79 1.77 0.32
نفت پارس - شنفت 0.2
0.15019
32025 163 6273750
1392.3923
6.1 2.68 0.78
سیمان سپاهان - سپاها 3.22
3.151243
2127156 2644 2610300
9288.89229
27.78 1.24 1.14
سایپا شیشه - کساپا 5.12
4.232119
1244352 2636 487370
5580.05223
917.83 4.85 1.01
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 1.89
-0.253621
1455745 5271 5431500
6528.00223
48.01 0.91 24.75
ایران ارقام - مرقام -2.95
0.516889
886611 6108 3444500
3993.74222
24.53 6.13 2.64
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -2.57
-1.043713
778465 2891 1856500
3522.47221
7.77 2.78 3.65
بین المللی محصولات پارس - شپارس -6.47
-4.082730
1357662 3706 1092000
6171.19220
148.85 2.45 0.61
سیمان شمال - سشمال 5.5
0.591867
169666 319 1543968
7712.0922
10.69 1.04 1.62
فنرسازی خاور - خفنر 2.18
0.025500
140858 775 550000
6402.6422
130.95 4.24 1.83
سازه پویش - خپویش -1.24
-1.3222059
10540 224 2205900
479.0922
7.43 3.67 0.61
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 3.93
0.361125
48288 56 1125000
2194.9122
- 1.01 -
معادن بافق - کبافق -5.89
-1.5111784
353407 4164 2386260
1621.13218
5.33 2.94 3.11
ایران تایر - پتایر 2.5
6.914056
1122463 4553 1161918
5196.59216
13.35 6.24 0.48
بهنوش ایران - غبهنوش 2.87
1.025424
38236 213 1952640
1820.7621
31.67 6.11 0.51
سیمان بهبهان - سبهان 4.73
4.3716242
125370 2036 893310
5970.0021
10.2 2.71 1.05
شیشه و گاز - کگاز 5.22
3.774952
649877 3218 1238000
3201.36203
2.39 7.24 2.68
پتروشیمی جم - جم -0.36
09670
4322225 41796 92832000
21611.13200
6.16 4.12 1.76
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 1.89
1.2911970
51962 639 4788000
2598.1020
12.34 5.82 5.73
سیمان غرب - سغرب 4.8
9.893588
109858 394 1076400
5492.9020
5.57 2.04 1.07
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -1.77
-0.364709
65654 301 6168790
3282.7020
7.75 2.71 1.73
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.71
-0.0814421
1016 14 781226
508.002
14.01 1.84 0.45
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.0210795
2800 30 4631055
1400.002
15.67 4.01 0.96
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -0
011553
7235 84 11553000
3617.502
7.67 5.43 1.55
لیزینگ ایرانیان - وایران 2.23
0.052209
7383583 16311 2209000
37290.82198
10.4 1.89 3.03
شهد - قشهد 8.34
4.157954
943619 7506 1601140
4864.02194
9.92 3.84 1.04
حمل و نقل توکا - حتوکا -2.97
-1.522721
1061272 2888 897930
5556.40191
13.47 2.19 1.19
گلتاش - شگل -6.18
-0.3814204
14361 200 2840800
755.8419
6.76 3.53 1.42
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -0.8
01005
164644 166 1608000
8665.4719
- 0.8 -
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.07
0.6631931
185109 5939 127724000
1011.52183
4.22 3.53 1.12
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.81
-0.731897
1210170 2296 3130050
6686.02181
8.88 1.42 8.29
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.26
-0.261130
1356944 1510 81360000
7496.93181
5.5 0.81 5.04
پالایش نفت تبریز - شبریز -5.6
-0.634905
1492630 7319 19052055
8292.39180
19.14 4.26 0.32
خوراک دام پارس - غدام -0
-1.137346
14807 105 440760
822.6118
68.09 6.91 1.19
آلومراد - فمراد 2.29
0.133751
55550 209 185808
3086.1118
265.82 4.32 2.78
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.94
01603
124896 200 11221000
6938.6718
- 1.01 -
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.1
-0.953012
703714 2106 8844503
3975.79177
9.85 2.21 2.74
لعابیران - شلعاب 2.67
2.213606
692290 2496 360600
3978.68174
73.34 2.28 0.71
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.44
-0.311272
1462559 1837 39432000
8552.98171
9 1.26 8.83
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.66
0.848512
35683 308 2042880
2099.0017
5.32 2.54 1.39
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -2.22
-2.256441
34667 217 684034
2039.2417
1,288.2 -6.65 0.89
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.08
1.3620577
43518 928 8230800
2559.8817
8.86 6.06 3.41
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -7.35
-0.063551
34123 121 724830
2007.2417
153.05 3.73 0.5
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.2
2.642175
852278 1854 1369395
5228.70163
30.85 1.96 1.13
نیرو کلر - شکلر 4.51
2.574744
1000003 4744 1897600
6134.99163
20.97 3.67 4.13
کابل البرز - بالبر 5.59
4.222867
1322880 3793 908610
8115.83163
114.55 3.01 0.83
قند لرستان - قلرست 4.3
2.115524
901030 4977 1325760
5561.91162
10.85 2.7 1.73
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -6.62
-0.412644
1343068 3552 1586400
8290.54162
27.06 2.29 1.05
داروسازی فارابی - دفارا 1.27
0.057863
7031 56 3145200
439.4416
6.05 2.66 0.94
پتروشیمی فن آوران - شفن -1.7
-0.0417884
13141 232 16989800
821.3116
4.47 4.18 1.51
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 0.97
01129
141590 160 4516000
8849.3816
5.88 0.7 6.07
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.93
02174
1180623 2566 35327500
7519.89157
4.18 1.19 4.03
نفت بهران - شبهرن 3.83
0.9410579
638280 6768 21158000
4091.54156
5.96 4.24 1.29
ح.مارگارین - غمارگح -18.22
-0.572970
1061459 3153 0
6937.64153
- - -
فولاد خوزستان - فخوز 3.35
1.043294
2521694 8323 47670768
16481.66153
6.93 2 0.87
همکاران سیستم - سیستم 2.63
0.575100
1387523 7076 3825000
9128.44152
8.52 2.88 4.89
پست بانک ایران - وپست 3.93
0.742181
764839 1677 7052157
5098.93150
85.01 3.48 0.59
صنعتی آما - فاما -7.63
0.124208
58820 248 2104000
3921.3315
8.83 1.77 1.57
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.3
01079
90312 97 2967250
6020.8015
- 0.8 -
لابراتوارهای رازک - درازک 4.05
0.0522457
5621 128 9207370
374.7315
11.56 7.86 3.17
سیمان هگمتان - سهگمت 3.71
4.382837
882929 2505 1426727
5925.70149
8.05 1.44 0.98
ایران ترانسفو - بترانس -2.63
0.225808
1241469 7213 21780000
8332.01149
17.42 5.26 4.02
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -3.7
-1.054157
958515 3913 68145701
6432.99149
23.35 3.5 16.51
ح.توسعه صنایع بهشهر - وبشهرح -12.52
-5.75574
2280215 1308 0
15725.62145
- - -
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -1.79
-0.11900
1687142 1517 4950000
11635.46145
9.14 0.78 6.94
پلی اکریل ایران - شپلی 4.69
1.56651
27165673 17681 2324707
19266.431410
-2.82 -2.5 0.91
پارس خودرو - خپارس -3.24
-1.021066
24220450 25821 24219817
18061.481341
30.1 15.55 0.39
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.31
-0.921397
1803151 2518 2179320
13456.35134
- 0.99 -
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 6.63
3.14518
448254 2025 451800
3448.11130
54.78 3.28 1.15
موتوژن - بموتو 1.83
0.114699
23842 113 3197200
1834.0013
6.04 2.77 1.04
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -2.87
-0.672951
42400 121 1991925
3261.5413
9.2 1.99 5.9
بیمه دانا - دانا -5.38
-0.13821
22790 85 3898845
1753.0813
21.12 3.76 0.22
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.65
-1.91031
16884831 17410 11005925
13058.651293
9.75 0.93 9.28
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -2.59
-0.852320
1210664 2792 11832000
9384.99129
43.87 2.86 0.79
چرخشگر - خچرخش 4.68
3.241946
707430 1376 1852776
5526.80128
37.85 1.74 1.08
قند هکمتان - قهکمت 4.94
2.053679
824240 3033 1006574
6490.08127
10.23 1.84 0.58
گروه بهمن - خبهمن -0.96
-0.891996
1176036 2331 10119720
9260.13127
7.12 0.9 5.14
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 5.52
4.452205
746624 1647 551250
5972.99125
-5.51 2.61 0.2
بانک انصار - وانصار 0.89
0.042257
676029 1530 22570000
5451.85124
7.52 1.56 0.49
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -5.02
-0.692165
577212 1228 10803350
4731.25122
24.79 2.21 1.35
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.47
3.662352
955240 2247 940800
7960.33120
13.63 1.68 0.76
تراکتورسازی - تایرا 3.05
1.632739
1121024 3071 4930200
9341.87120
9.59 1.99 0.57
کارخانجات داروپخش - دارو -5.65
-0.386021
31208 184 3010500
2600.6712
6.15 2.81 0.7
داده پردازی ایران - مداران 1.73
-0.024019
688321 2766 2612350
5784.21119
14.19 2.88 1.85
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.59
-0.042273
600739 1365 5486908
5091.01118
12.75 1.39 11.29
شهد ایران - غشهد -5.71
-4.722443
748206 1828 488600
6340.73118
26.23 20.26 5.73
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -5.4
-3.974601
5568074 25621 745362
4742.821174
52.12 4.06 4.3
معادن منگنز ایران - کمنگنز -1.96
-0.822048
479288 982 414515
4096.48117
86.09 1.95 1.74
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح 5.21
1.4217
1242286 270 0
10897.25114
- - -
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -5.76
-3.72570
1245776 710 0
11223.21111
- - -
داروسازی اکسیر - دلر 2.2
0.935977
632108 3778 2689650
5746.44110
7.22 3.22 0.69
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -1.38
-0.271466
786745 1153 2668120
7284.68108
17 0.84 10.16
کویر تایر - پکویر 3.1
4.694350
995888 4332 3045000
9221.19108
6.76 3.35 0.77
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -3.23
-1.211878
605858 1138 1220700
5715.64106
15.94 1.32 25.84
بانک کارآفرین - وکار 2.61
1.712555
1302505 3418 21717500
12404.81105
10.56 1.49 0.97
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.54
4.712045
12883073 26344 603236
12605.751022
54.84 2.01 1.34
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -2.02
-1.911693
515193 872 206280
5050.91102
-20.3 2.78 13.54
آسان پرداخت پرشین - آپ 5.28
0.1823117
2573002 59481 23117000
2570.431001
9.79 7.04 0.59
پارس سویچ - بسویچ -1.8
-0.0811699
1716 19 2924750
171.6010
13.44 3.19 2.98
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح -0
-6.323512
1535 5 0
1535.001
- - -
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
0.0111522
109 1 1613080
109.001
12.18 6.5 1.9
نفت سپاهان - شسپا -0
07423
1000 7 7794150
1000.001
6.03 2.75 0.55