صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
نیرو ترانس - بنیرو 3.36
-0.07474012
-0.623990
4937 19 2006000 11.47 2.66 1.98
پتروشیمی جم - جم 1.58
-0.496410224
-1.2210150
330475 3346 98150400 5.72 3.89 1.74
سیمان شاهرود - سرود 4.11
-4.56241025
-4.931021
1884653 1932 830250 5.4 0.78 0.72
آبسال - لابسا 4.38
2.32441937
1.061913
446809 866 697320 16.52 1.4 0.41
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0.6
-1.58975200
-55020
31066 156 1248000 3.25 1.74 0.85
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.75
-1.14345274
-2.555199
774984 4021 263700000 6.41 1.98 6.35
پتروشیمی مبین - مبین 0.99
-0.47934776
-0.714765
3588634 17141 68067552 5.25 2.44 1.75
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.04
-0.3894609
-4.674411
107775 478 13366100 3.92 2.49 3.67
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 2.8
2.0591487
2.471493
346639 516 181181 -19.49 3.11 9.81
گروه دارویی سبحان - دسبحا 5.02
-0.16733581
-4.933410
28709 99 5980270 4.48 2.93 4.39
آلومراد - فمراد 8.87
4.14763189
53215
676780 2158 157969 31.42 3.45 1.12
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 1.63
-1.8445745
-1.19750
581610 432 298000 288.76 7.29 0.57
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.19
-0.2869695
-1.58686
806407 558 3822500 7.56 0.58 6.15
سیمان شرق - سشرق 2.98
-2.2329613
-2.71610
2139992 1311 1626632 6.13 0.84 0.86
کمباین سازی ایران - تکمبا 1.76
-1.2741
-1.33740
1338093 992 1276763 9.38 0.95 1.09
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0.97
-1.4303827
-1.79824
2513930 2079 5198975 -19.62 0.96 1.75
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.4
01617
-1.731589
49936 79 43659000 5.56 1.12 5.47
بهنوش ایران - غبهنوش 8.18
-0.3984254
-1.694199
15096 62 1531440 24.84 3.38 0.4
بیسکویت گرجی - غگرجی 10.49
0.39553808
4.983982
21190 82 761600 12.95 2.77 1.37
سیمان خوزستان - سخوز 0.53
-0.08392381
-4.532275
5300 12 1547650 3.66 1.28 0.57
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 6.05
02561
-3.162480
8900 23 653055 4.8 1.58 0.55
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 3.15
-0.96621025
-1.931015
470590 467 4920000 6.16 0.7 6.35
لیزینگ ایران - ولیز 6.36
3.9693812
2.69802
1082542 880 487200 23.2 0.9 1.14
بیمه ما - ما 1.07
01123
1.071135
24011 27 1684500 4.65 1.08 0.56
گروه دارویی برکت - برکت 0.71
-0.1361469
-3.261423
58405 83 4994600 5.07 1.24 4.19
بانک خاورمیانه - وخاور 2.22
-0.85931846
-3.331800
735110 1330 11076000 5.64 1.27 0.94
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.21
-0.58581188
-1.261180
245051 290 712800 79.24 1.36 0.45
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 1.45
-0.67822929
-22890
107700 314 878700 8.83 1.52 18.95
سایپا شیشه - کساپا 5.57
0.27781083
3.241115
882423 955 249090 469.1 1.72 0.52
باما - کاما 1.91
-0.14828759
0.328800
597318 5232 4379500 6.67 2.62 3.31
تراکتورسازی - تایرا 3.2
-0.65062596
-2.412550
117745 296 4672800 6.56 1.75 0.57
داده پردازی ایران - مداران 6.01
0.55542897
-1.772830
62905 186 1883050 9.57 1.88 1.34
مخابرات ایران - اخابر 0.64
-0.35622238
-2.092199
628768 1378 134280000 4.71 1.91 2.7
داروسازی اکسیر - دلر 2.32
-0.08643470
-2.13400
8554 29 1561500 4.22 1.92 0.4
تولید محور خودرو - خمحور 4.21
-0.2671494
0.131500
87801 130 628587 730.07 2.03 0.53
پارس سرام - کسرام 8.29
02492
0.282499
1870 5 149520 0 2.43 0.75
مس شهید باهنر - فباهنر 2.3
-0.41484081
-0.024097
923093 3767 4591125 6.01 2.49 0.72
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.55
-1.2422795
-2.48785
1652298 1314 726581 36.24 1.19 0.15
پاکسان - شپاکسا 2.06
-0.21294218
-0.174220
43989 184 2277720 7.92 1.91 0.45
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.36
4.75272160
52165
703402 1520 162000 -1.91 -0.47 1.2
نفت بهران - شبهرن 5.23
-0.4629911
-1.769782
272299 2665 25768600 7.26 4.87 1.57
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.62
-1.48844302
-1.514301
3040843 13080 86040000 4.81 2.04 0.36
کابل البرز - بالبر 7.57
-2.00111812
-2.651800
552449 1001 574259 176.05 2.03 0.43
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 1.06
-0.28913104
-0.423100
447677 1388 4656000 13.23 2.64 6.14
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0.03
2.3462792
4.992864
89271 256 245696 -11.76 3.27 2.34
پشم شیشه ایران - کپشیر 1.8
-4.71614061
-54049
118131 480 609150 48.6 3.24 1.31
معدنی املاح ایران - شاملا 0
-0.028314149
-1.0814000
2263 32 2971290 7.01 3.88 2.74
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.61
-1.97453078
-2.83052
478729 1474 991116 20.94 4.2 0.97
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 2.72
4.42711203
4.171200
1257835 1515 3849600 0 6.94 0
کربن ایران - شکربن 4.66
-4.16944390
-4.824360
526430 2311 1097500 6.73 1.5 0.84
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2.56
-0.3712417
-1.152398
341543 811 12326700 53.99 -1692.07 0.77
سیمان هگمتان - سهگمت 2.43
-4.68851484
-4.951480
750529 1114 746304 6.03 0.62 0.53
بیمه البرز - البرز 6.07
-0.7239960
-4.34925
320816 299 3840000 6.72 0.7 0.24
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 5.01
2.91086470
4.996601
56418 369 198710 13.46 0.73 0.49
بیمه پارسیان - پارسیان 2.83
1.84891267
4.981306
488309 636 3801000 2.71 0.93 0.27
رادیاتور ایران - ختور 5.05
-0.07792566
-2.022516
111762 287 769800 4.93 1.09 0.48
تامین سرمایه امید - امید 2.47
-2.33041425
-2.881417
2080347 2963 6982500 4.42 1.15 3.8
ایران خودرو - خودرو 2.85
-0.4072447
-1.062431
2667780 6512 37439100 22.02 1.79 0.15
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.6
-0.01975086
0.855130
14005 71 3845016 4.31 1.53 1.45
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 6.06
-1.03723435
0.843500
505134 1703 12122802 7.01 2.01 2.26
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.44
-4.66342535
-4.962527
1652412 4188 633750 -6.37 5.51 0.19
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 1.31
0.7273048
1.953085
75729 233 609600 6.77 2.06 0.4
کویر تایر - پکویر 6.12
-1.18282590
-3.552528
155498 399 1813000 4.96 2.24 0.44
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 5.14
1.0192875
2.252910
95181 276 146625 49.77 2.57 1.06
فروسیلیس ایران - فروس 4.69
0.03073257
1.353300
289478 943 2848217 36.4 2.82 3.57
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.4
0.13917198
07188
2904384 20907 99332400 7.25 2.9 0.49
ایران تایر - پتایر 6
-0.70232545
-0.512550
361329 920 729063 7.65 3.02 0.32
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.28
0.17326939
0.486960
861691 5986 26952540 6.69 3.56 0.38
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.94
-0.62222236
02250
148345 330 1408680 -3.55 0.64 0.72
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.16
-0.83161908
-1.871888
702562 1340 2080285 -27.86 1.35 11.53
گروه بهمن - خبهمن 2.48
-0.528942
-1.58932
1470004 1372 9420000 5.44 0.82 4.51
سیمان سپاهان - سپاها 3.14
0705
-0.28703
930784 656 1727250 11.28 0.84 0.65
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 4.47
-1.6341204
-2.861189
864361 1022 5418000 0 1.04 0
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 5.63
-0.07471338
-4.561278
25000 33 334500 4288.46 1.1 0.86
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.31
-1.08952088
-1.092088
3126929 6494 33930000 3.99 1.1 3.85
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 1.61
-0.22261345
-3.041307
135935 178 6711550 10.51 1.16 0.7
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 6.12
3.08931535
4.771560
4668107 7167 12663750 8.4 1.21 8.1
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 6.42
-0.4241879
-2.231845
84237 157 657650 21.85 1.25 2.57
داروسازی کوثر - دکوثر 0.96
0.08761143
-0.091141
83877 96 617220 16.81 0.65 0.48
قند نقش جهان - قنقش 4.6
-0.38454923
-0.854900
11948 57 684297 25.49 -5.93 0.26
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.43
-3.23462124
-2.192147
4050415 8570 86022000 6.96 1.37 6.29
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 4.52
-0.7651816
1.091850
112500 200 1800455 5.15 1.51 1.51
پارس سویچ - بسویچ 0
07969
0.147980
1 0 1992250 7.22 3.59 1.73
مارگارین - غمارگ 5.38
-1.2631329
-1.931320
169409 225 1116360 7.42 1.09 0.12
پارس دارو - دپارس 0.2
-0.25469011
-4.998583
4360 37 1892310 4.95 2.69 1.36
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 1.47
-0.0756663
0.486700
104665 697 2498625 7.85 4.52 3.95
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.51
-0.5215763
-4.95729
113604 83 2098250 0 0.58 0
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 2.78
-0.14583424
-2.33350
79691 273 435418 18.43 1.95 1.11
سیمان ارومیه - ساروم 0.42
0.33672384
0.592390
138273 331 1668800 4.82 1.39 1.1
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.41
-3.9957714
-4.987635
64560 493 1542800 10.07 3.28 0.87
گلوکوزان - غگل 0
-0.013215123
-514369
200 3 3024600 9.9 9.6 1.14
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.04114861
-54620
990 5 1905512 9.61 2.66 1.61
ایران دارو - دیران 1.06
01840
-1.631810
2864 5 552000 4.99 1.44 0.63
بیمه دانا - دانا 1.33
-0.29332040
-3.231980
43051 84 3060000 14.17 2.67 0.16
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 5.25
-1.75252691
0.82761
675619 1818 2018250 0 1.63 0
سالمین - غسالم 0
0.85023677
4.993828
23726 91 1103100 13.52 2.41 1.12
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 9.66
-2.3293313
-4.193250
320269 1061 248475 10.14 2.84 2.54
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.68
-0.02693712
-4.363551
13141 47 29696000 25.27 3.03 1.8
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.84
-0.04552199
0.452210
37293 82 3298500 4.55 1.06 4.2
لامپ پارس شهاب - بشهاب 2.2
0.07753874
2.173955
9278 36 627588 7.46 2.68 0.29
سیمان کردستان - سکرد 2.94
-0.3901766
-2.47750
148005 112 919200 16.81 7.68 0.75
لابراتوارهای رازک - درازک 0
0.008411976
4.3812500
664 8 7101768 10.55 6.89 2.68
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.05391855
-4.961764
2000 4 1298203 55.99 1.77 1.69
سیمان بهبهان - سبهان 0.09
-0.09112081
-4.911500
760 9 664455 7.13 2.08 0.74
گلتاش - شگل 1.28
03944
-1.123900
22892 90 1972000 4.93 2.26 0.9
سیمان قاین - سقاین 0
-0.273922573
-521504
1200 26 1201389 6.51 4.86 1.68
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.12
-0.031525427
-0.2925361
1900 48 889945 14.01 5.49 0.46
کارخانجات داروپخش - دارو 0.73
-3.31264203
-4.994130
133928 553 2101500 4.23 2 0.49
داروسازی ابوریحان - دابور 0.02
-0.04896135
-4.845841
1000 6 1766880 4.38 2.84 0.8
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0
01052
-0.951042
1 0 1315000 0 0.99 0
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 1.58
3.53342432
4.092445
1363129 3316 2432000 5.78 1.11 6.2
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 8.2
-0.14711358
-51292
13649 18 882700 9.02 0.98 0.2
سیمان غرب - سغرب 0.03
0.20872881
3.232968
12000 36 864300 5.59 1.56 0.93
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.78
-1.138212681
0.4912890
282671 3568 12681000 8.45 5.1 1.7
پتروشیمی فن آوران - شفن 2.01
-0.171830224
-4.2129000
13190 382 28712800 6.73 4.64 2.55
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.01
-1.3624724
-4.9698
746975 523 4344000 8.43 0.66 3.19
موتوژن - بموتو 0
03346
-0.273337
1 0 2276618 4.53 2.06 0.64
داروسازی اسوه - داسوه 4.47
-0.0567133
1.137218
9250 65 5349750 6.39 3.44 1.85
بیمه ملت - ملت 2.7
01918
-3.551850
3192 6 5466300 7.99 1.38 1.39
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 2.55
07901
1.247999
3000 24 3160400 8.14 4.01 3.77
شاهد - ثشاهد 3.56
-0.65121068
-0.091074
458515 485 2890683 4.4 0.66 27.53
فیبر ایران - چفیبر 0
4.98623811
4.993811
186705 712 762200 185.95 -121.82 2.88
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.2
-0.65121373
01382
144175 195 1401284 22.83 1.18 0.26
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.33
-0.18873174
-53021
5642 17 337079 211.6 -1.18 0.44
بانک کارآفرین - وکار 0
01349
-4.971282
1000 1 11466500 5.57 0.74 0.51
شیشه همدان - کهمدا 0.65
-0.34111753
-3.871691
34758 58 2019456 7.08 1.25 2.18
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 2.43
-1.5801872
-0.56881
793426 692 279788 359.62 1.47 0.19
البرز دارو - دالبر 2.45
-0.13857932
-3.057701
13915 106 7376760 6.14 3.04 2.36
قند لرستان - قلرست 3.7
-2.00875659
-1.875667
46527 258 1358160 14.61 3.02 1.6
نیرو کلر - شکلر 6.65
-2.38264138
-0.454220
131344 537 2069000 9.01 3.83 2.58
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.98
0.05151942
0.151944
58383 114 873900 5.06 1.25 0.6
سیمان دورود - سدور 3.24
-1.4107629
-2.04625
530120 332 403628 -85.88 1.43 0.48
قند مرودشت - قمرو 4.28
-4.10723899
-3.593920
125041 487 779800 10.43 2.61 0.68
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 6.09
-1.8225550
-4.865378
70055 387 1110000 10.43 2.69 0.42
معادن بافق - کبافق 4.9
-2.695814438
-3.6314300
92593 1337 2923695 5.63 2.73 3.47
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.34
-0.10549475
1.389616
34347 325 852750 9.91 4.58 1.5
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.78
-0.5602710
0.42717
217528 153 639000 17.93 0.75 0.91
داروسازی فارابی - دفارا 0
-0.50573738
-4.983570
16536 59 1495200 894.26 1.85 0.74
پست بانک ایران - وپست 1
-2.16951443
-4.811404
577381 810 4665870 56.25 3.01 0.38
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 1.59
0.6632581
1.442601
90940 237 900769 -3.02 -1.98 0.78
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 1.7
0.25671953
0.621960
132681 260 781200 5.28 1.45 6.17
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.42
0.13041536
2.481572
79894 123 340902 8 0.69 2.6
سیمان خزر - سخزر 0
04473
-4.994250
236 1 1028790 12.63 2.61 1.52
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 2.02
0918
-1.09908
9083 8 1652400 0 0.74 0
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01202
1.51220
1506 2 4207000 0 0.83 0
سرمایه گذاری سپه - وسپه 4.13
-0.35431125
0.531135
872592 974 7527375 0 0.96 0
داروسازی امین - دامین 1.33
-0.27531449
-0.211450
83800 121 1201801 5.7 1.02 0.96
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 5.04
-1.2141953
-4.651885
91928 180 8788500 8.71 1.15 8.63
مهرکام پارس - خمهر 1.67
-0.28611394
-1.51377
164694 229 1154232 40.33 2.12 0.17
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 3.22
-0.27342918
0.242933
500142 1457 5836000 5.88 2.41 1.54
لامیران - فلامی 0
-0.0636341
-56028
940 6 380460 12.48 3.29 2.3
الکتریک خودرو شرق - خشرق 0
-0.02144669
-4.994437
650 3 1470735 422.75 3.88 0.51
دوده صنعتی پارس - شدوص 0
-0.02853513
-3.473392
800 3 421560 5.86 -25.63 0.42
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 3.87
0.71184386
-0.514333
117496 520 3076570 37.38 2.66 0.39
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
05249
-4.994987
302 2 2844958 11.87 3.5 1.2
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.25
-0.4049984
-1.82970
366175 354 5535000 8.63 0.57 7.97
سیمان داراب - ساراب 5.26
0890
3.37920
15585 14 801000 7.78 0.59 0.84
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0.56
-0.07821277
-2.351248
39469 49 2554000 6.06 0.82 13.99
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
-0.05745221
-54963
1461 7 1879560 5.76 2.65 1.12
پتروشیمی فجر - بفجر 2.06
-0.0375409
-4.085190
11446 59 35158500 5.38 2.7 2.27
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.99
-4.16061313
-4.961302
602863 792 1819153 34.36 1.16 0.3
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 1.35
-2.37811642
-1.721653
9694125 15919 56022395 9.62 1.48 9.46
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.91
0.46482594
-0.812561
279618 725 1322940 530.02 4.48 1.64
نفت سپاهان - شسپا 6.03
-1.152713377
-1.7513296
209804 2774 14045850 4.52 3.66 0.79
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.8
-0.855417502
-1.4317400
412848 7203 168019200 5.38 3.72 1.47
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 8.38
-2.26392504
-1.762517
694449 1739 1001600 31 3.82 0.73
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.92
1.794914689
2.414777
47537 698 1762680 10.94 4.08 1.96
ایران ترانسفو - بترانس 2.39
-0.16935306
-3.15150
60855 311 19897500 17.36 4.05 3.69
نفت پارس - شنفت 4.11
-0.48017462
0.037500
118580 871 9327500 9.11 4.13 1.2
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.93
4.48934655
4.984677
319956 1489 2327500 44.31 4.53 1.45
شیشه و گاز - کگاز 4.03
0.37833184
-0.63153
196016 624 796000 1.33 4.61 1.64
داروپخش - وپخش 0
-0.0119100
-58646
700 6 7644000 5.09 3.64 4.97
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.98
4.86242933
4.972936
2976287 8729 469280 267.85 4.74 4.07
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.2
0.104626800
0.8426998
140722 3778 75040000 10.6 5.03 5.9
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 5.43
4.32651061
4.921067
3416977 3626 477450 14.14 5.32 0.58
قند اصفهان - قصفها 7.17
-3.29199489
-4.29400
97382 924 1850355 8.79 5.38 0.49
به پرداخت ملت - پرداخت 0.19
-0.017117508
-0.0117510
184650 3232 16632600 6.51 5.92 1.33
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.48
4.81527771
4.997784
412135 3203 1572850 39.72 6.69 5.51
کارتن ایران - چکارن 3.56
4.08735628
4.125630
1639482 9227 1025703 32.18 8.09 1.44
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 0
3.3593754
4.983813
94473 360 766266 46.52 3.69 0.48
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 1.83
0.0462173
0.372180
25747 56 651900 5.71 3.38 1.09
معدنی دماوند - کدما 5.23
-4.936712305
-2.9712560
46056 567 369150 64.08 10.96 3.41
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 2.55
4.52413119
3.553090
1304273 4068 342955 12.25 2.36 1.57
ملی صنایع مس ایران - فملی 2.12
-1.32032616
-1.922600
3911868 10232 156960000 10.29 1.93 1.98
سبحان دارو - دسبحان 3.84
-0.02783596
-0.143592
42533 153 2085680 3.46 1.98 1.03
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.72
0.16822977
1.953030
913373 2719 482274 9.86 2.09 2.63
کالسیمین - فاسمین 3.15
-1.83895765
-1.245800
1009843 5822 11530000 6.12 2.16 2.69
پالایش نفت تهران - شتران 1.08
-0.40324199
-0.44199
2281481 9579 67184000 7.04 2.21 0.41
رینگ سازی مشهد - خرینگ 7.72
-0.4911216
-2.621190
2444045 2972 541120 -6.22 2.24 0.14
شکر - قشکر 4.48
-0.98041717
0.921750
1665081 2859 343400 59.6 2.26 0.75
افست - چافست 0
0.191211006
511534
2992 35 2201200 6.09 2.32 1.27
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0
-0.10853682
-4.993502
60000 210 60359026 30.57 3.1 19.7
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.21
3.75411907
3.321899
1427080 2721 476750 -22.94 2.64 1.18
قند هکمتان - قهکمت 7.34
-0.83394757
-1.614720
1364332 6491 1301515 9.46 2.52 0.75
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.67
-1.16183318
-0.773331
2566711 8500 119448000 8.4 2.6 3
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
-0.02767256
-4.996896
300 2 1044864 10.56 2.63 0.45
فولاد خوزستان - فخوز 3.18
-1.16995153
-1.615130
1003909 5117 74574216 6.34 2.7 1.17
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 3.19
0.82644148
1.774187
1226274 5086 4892276 0 2.84 0
همکاران سیستم - سیستم 2.98
-0.46794680
-4.514490
45943 208 4446000 7.45 2.89 5.34
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.72
-1.98764586
-1.584605
1974632 9055 1514282 9.17 3.02 0.78
آسان پرداخت پرشین - آپ 5.06
-1.717617624
-3.2117357
348823 6083 35248000 12.88 8.96 0.9
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
-0.02753636
-4.263482
455 2 545400 -1.77 -0.66 0.95
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.55
-0.58032741
-0.652739
1251409 3431 1096400 15.89 1.97 0.88
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.08415937
-55645
1763 10 1424880 13.31 3.32 1.83
سیمان خاش - سخاش 8.9
0.250710399
4.1210800
11727 123 1299875 9.7 3.58 1.5
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01755
-4.961668
2100 4 2070900 29.52 1.62 2.07
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.02853511
-4.983337
633 2 351100 -22.09 3.57 1.18
گروه مپنا - رمپنا 4.55
-0.98496635
-3.766449
644917 4225 66350000 12.59 1.75 2.09
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.58
-0.36682173
-0.732165
600484 1300 6519000 4.79 1.09 0.24
سیمان مازندران - سمازن 0
02562
-52434
500 1 3158946 11.91 2.4 1.83
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.04147251
-4.996892
500 3 725100 10.88 2.93 2.27
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 6.47
-0.0543705
-4.993522
1691 6 549126 -19.45 12.2 0.72
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.84078374
-58023
10000 80 447615 -24.69 16.5 0.25
نوش مازندران - غنوش 0
-0.81923511
-1.133500
103898 364 175550 23.16 2.24 1.95
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.0653075
-4.972924
2047 6 553500 656.58 -1.75 1.43
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 917 667000 0 0.68 0
سیمان فارس - سفار 0
-0.04696396
-4.996080
894 5 1490268 18.21 3.99 2.36
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0.03
-0.027914309
-3.4213824
313 4 715450 21.35 5.94 1.97
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 572241 25044000 14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
جام دارو - فجام 0
-0.02398376
-4.997960
238 2 670080 12.18 4.21 2.63
شهد ایران - غشهد 0
01908
-4.981813
560 1 381600 -63.78 4.88 29.24
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0.04
-0.382313288
-4.9912673
7415 94 3189120 4.38 4.56 0.83
سیمان ایلام - سیلام 0
02369
-4.982251
500 1 977212 251.6 8.61 0.81
سازه پویش - خپویش 0
-0.125923804
-522643
1000 23 2380400 6.79 3.48 0.43
شهد - قشهد 1.12
0.18718030
0.328041
54904 441 1616439 10.7 0 0.96
صنعتی پارس مینو - غپینو 2
0.12452413
3.692499
28018 69 3040380 8.71 1.62 1.11
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.25451568
-4.961494
20670 31 1411200 55.21 1.16 20.04
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.89
-0.24811608
-2.171577
5332902 8576 1090782 21.36 1.45 0.69
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 6.18
1.24294969
-0.984860
1876937 9327 7261190 25.13 4.32 4.51
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
05969
-4.995671
200 1 5121402 17.23 3.84 1.11
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.02119474
-4.999003
300 3 1894800 21.32 4.31 1.9
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 6.36
-1.53062702
-0.152740
173700 469 270200 30.8 1.98 0.61
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 6.39
-3.727224254
-2.7524500
350488 8501 16298688 16.74 7.93 3.22
بانک سینا - وسینا 0
-0.09971002
-4.99953
77050 73 10020000 6.65 0.72 0.31
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 5.26
-0.500211339
011396
145933 1655 174621 39.93 2.36 1.56
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
013416
-0.4213359
75 1 3318584 74.54 11.74 74.32
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.77
2.78971437
3.431446
3637874 5227 10059000 0 0.82 0
خوراک دام پارس - غدام 0
-4.99526904
-56904
190 1 414240 30.8 6.78 1.05
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-2.2934815
-4.994682
46775 219 481500 122.18 5.25 11.23
صنعتی آما - فاما 0
-0.0414880
-54638
2045 9 2440000 11.36 2 1.93
آلومینیوم ایران - فایرا 0
1.5821220
51261
675275 852 6341353 17.94 1.97 0.44
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.69
-0.63842646
-1.612620
706199 1860 7769773 10.79 1.89 3.43
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 1.26
-0.75152245
-1.552227
150373 336 478185 27.81 1.57 0.26
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.36
-0.23351282
-0.931273
356785 456 2333240 13.43 0.74 8.73
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.33
-1.1945579
-1.88575
8337331 4824 6180825 5.48 0.52 5.25
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 0.97
-0.1376726
0727
1369702 989 9075000 0 0.58 0
سیمان تهران - ستران 1.74
-0.4681276
-0.941270
358540 456 2233000 9.92 0.57 0.82
سیمان شمال - سشمال 4.59
-0.2291871
-0.92865
83837 72 936387 6.07 0.59 0.96
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 4.08
0.9156992
0.61989
3050983 3028 4464000 0 0.68 0
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.05
-1.1613766
-2.58755
10655479 8137 30078273 6.77 0.67 0.26
بانک ملت - وبملت 1.83
-0.2112945
-0.42943
2085104 1957 47250000 6.83 0.69 0.19
بانک پارسیان - وپارس 0.54
0930
0930
2716398 2522 22096800 18.39 0.78 0.21
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.96
-0.5502723
-0.96720
2358453 1705 4338000 5.46 0.43 5.72
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 0
3.3514956
4.97971
366906 356 506680 7.38 0.79 3.72
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.5
-1.78731099
-1.881098
6565113 7168 79128000 5.22 0.79 4.86
واسپاری ملت - ولملت 5.37
-0.59881494
1.731529
2937476 4389 1195200 11.6 1.12 2.95
لبنیات کالبر - غالبر 3.05
-1.3741292
-2.291280
357633 461 452200 32.35 1.12 0.66
چرخشگر - خچرخش 4.07
2.85251262
3.591271
669835 845 1201544 30.25 1.18 0.79
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.49
-0.8734908
-1.75900
1581222 1436 1201145 60.79 1.15 0.34
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 2.29
1.69861856
1.971861
1719379 3191 1206400 12.72 1.21 20.34
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 2.6
-1.27282327
-1.192329
1493554 3475 3490500 8.49 0.49 9.3
ایران خودرو دیزل - خاور 1.88
-2.1341642
-2.59639
6202636 3982 3202976 -0.5 -0.17 0.33
سیمان صوفیان - سصوفی 3.46
-0.1081849
-3.191792
25048 46 1016950 9.3 1.25 0.72
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.61
0.03822620
0.82640
353368 927 9545729 6.67 2.49 1.24
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.23
2.81861678
4.111699
819019 1375 1426300 5.78 1.72 2.83
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 7
-2.04592777
-1.872782
353047 980 410996 14.99 1.68 1.71
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.94
0.40623461
-1.073410
1944008 6728 8354681 9.38 1.9 8.84
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.17
0.52672481
2.392527
70265 176 496200 44.49 1.91 0.9
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 1.21
-0.6522438
-0.982430
983874 2370 17066000 11.7 2.07 1.01
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.41
-2.9433067
-3.863038
517190 1586 460050 12.71 2.14 1.4
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 4.61
-0.6764408
-2.644321
411628 1815 1643680 9.97 2.4 1.73
کاشی پارس - کپارس 5.18
-2.73824298
-3.64260
97852 419 377150 6.42 2.53 0.6
سایپا دیزل - خکاوه 4.73
-2.8169897
-3.79888
9153588 8215 2364234 -5.44 -0.25 0.18
ایران ارقام - مرقام 4.17
-3.5742671
-1.442730
1126457 3009 1335500 64.94 3.11 1.26
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.55
-1.03217863
-3.257687
340218 2601 47178000 10.19 4.25 2.27
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
-0.60045132
-3.165000
18600 93 651764 64.85 4.56 4.2
پتروشیمی خارک - شخارک 2.08
-0.140224215
-0.0724232
117482 2835 48430000 6.94 4.62 3.45
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.58
0.097716401
3.7517000
3802 65 6560400 7.06 5.33 2.72
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 8.19
0.930349687
0.9649700
576291 28634 2484350 138.38 -12.35 3.15
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.04
1.15361403
0.581395
791914 1111 1052250 -59.57 -5.5 0.95
بانک تجارت - وتجارت 0.32
0635
0635
149811125 95131 29019500 -2.37 -2.65 0.17
پارس خودرو - خپارس 2.44
-1.9789743
-1.98743
10559406 7844 16881167 20.98 1.22 0.27
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.08
-2.39171510
-3.171498
5245443 7879 123065000 6.13 1.23 5.41
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.89
-2.88021922
-3.991900
679065 1305 1153200 19.67 1.8 0.76
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 2.4
0.17242906
-0.172896
103958 304 2906000 6.94 1.66 1.23
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0
0.06741485
1.081500
21473 32 1188000 0 1.12 0
حمل و نقل توکا - حتوکا 8.11
-3.14111696
-4.971664
1665435 2824 559680 17.76 1.5 0.91
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.69
-0.04952019
-0.12018
37538 75 7470502 3.88 1.55 3.73
ایر کاپارت صنعت - خکار 10.48
1.04171746
4.981814
5916420 10333 873000 13.7 1.63 1.83
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.95
-2.65353155
-4.663090
1044300 3225 14604457 4.5 1.58 1.78
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.76
0.487954
2.328100
22224 178 1202645 7.65 1.61 0.74
بانک صادرات ایران - وبصادر 0.48
0622
0622
26254906 16329 35951600 -2.53 1.62 0.18
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 7.14
-0.007413554
-4.9812880
569 8 734258 13.31 1.67 0.36
سخت آژند - ثاژن 3.65
-4.28711987
-3.851996
558468 1110 794800 3.06 1.04 1.67
لعابیران - شلعاب 1.68
4.82081696
4.941698
336248 570 271360 55.31 1.73 0.56
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.39
-0.91492166
-2.422133
3858572 8345 72561000 9.36 1.67 2.49
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 1.79
4.9651649
4.961649
3543624 5842 486424 58.25 1.72 1.16
قند نیشابور - قنیشا 6.17
02649
0.042650
179352 475 529800 25.3 1.72 0.93
بین المللی محصولات پارس - شپارس 7.56
4.04881876
4.991893
3041657 5706 966140 457.67 1.82 0.44
پتروشیمی شازند - شاراک 3.3
-2.50422920
-4.212869
1955173 5613 23546880 5.49 1.73 0.91
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.71
3.3522405
0.992350
3344293 8044 1224145 6.63 1.76 2.89
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 4.17
-1.82061456
-2.491446
851162 1239 2402400 6.98 1.09 5.77
فنرسازی زر - خزر 2.88
-0.2375840
-1.07833
990605 833 419998 112.33 1.08 1.01
بانک اقتصاد نوین - ونوین 0.09
-1.04621135
-4.971090
1114840 1215 14903685 22.35 1.25 0.23
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.15
-0.12662366
-3.332290
163581 374 70980000 5.57 1.5 5.53
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 5.03
-1.96811843
-1.381854
190980 349 975961 6.48 1.29 0.83
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.29
-3.53131803
-3.691800
947759 1709 1803000 4.51 1.26 1.72
بانک انصار - وانصار 0.65
0.04652153
0.372160
475448 1026 21530000 7.17 1.39 0.42
تولیدی چدن سازان - چدن 3.55
-0.62782216
-1.612194
439899 975 1772800 8.83 1.37 2.26
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.22
0.75952388
02370
1539873 3678 6033282 4.93 1.42 0.64
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.74
-1.59641541
-2.31530
211037 322 970224 25.09 1.42 0.86
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.38
0.63691106
0.091100
2352347 2611 9998240 6.67 1.48 2.18
سیمان فارس نو - سفانو 8.33
0.8943160
3.773250
56220 181 1106000 8.05 1.54 0.79
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 0.39
-0.81971331
-4.991275
1254400 1599 26620000 13.93 1.07 13
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.51
-1.62752720
-1.632720
20861331 56736 204000000 4.98 1.5 1.41
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0.11
4.96691902
4.911901
624774 1188 456480 22.29 1.58 6.47
زامیاد - خزامیا 2.79
-1.5782686
-1.29688
9385457 6439 3793506 94.8 0.8 0.24
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 5
-0.35241131
-0.791126
269079 303 1809600 0 0.82 0
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 5.15
3.39151067
1.451047
13587860 14501 2774200 10.63 0.9 8.83
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.23
-0.18541615
-1.111600
155748 250 3068500 0 0.94 0
حفاری شمال - حفاری 4.06
3.70581847
1.351805
7896455 14582 4812183 7.31 1.03 0.59
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.92
2.23181420
-0.51382
478066 679 1420000 6.47 1.06 1.78
بیمه آسیا - آسیا 4.11
-0.40761466
-0.21469
224800 326 3371800 7.78 1.02 0.13