صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 5.45
3.07620910
3.0320900
229047 4789 1045500 55.47 -6.43 1.32
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.08
-0.15581282
1.561304
14125032 18110 5794640 4.27 0.84 1.43
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0.88
01021
0.11022
146505 150 4594500 0 0.85 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.59
01404
-0.281400
158742 222 9828000 0 0.87 0
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 6.62
2.67883718
3.893762
974466 3623 7436000 7.5 4.13 1.96
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 4.22
-0.23228595
-4.058266
11000 92 3438000 8.86 3.84 4.12
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 9.76
1.50033315
4.993429
385495 1278 291720 234.69 3.44 1.64
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3.19
-1.12774822
-1.334812
693099 3342 530211 18.94 3.54 2.43
نفت سپاهان - شسپا 3.14
1.25888366
2.888500
195535 1659 8784300 6.35 3.65 0.62
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 5.94
-4.54931133
-4.971128
4738800 5368 1767480 0 0.88 0
سیمان سپاهان - سپاها 4.38
1.85841151
0.881140
1813904 2087 2819950 18.42 1.29 1.05
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 3.81
3.5562155
3.562155
1095894 2361 1293000 143.73 2.35 0.81
نفت بهران - شبهرن 1.14
-0.03259219
-0.249200
70988 652 18438000 5.19 2.59 1.13
سازه پویش - خپویش 0
0.68720226
521092
5500 116 2022600 6.81 2.78 0.56
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.21
0.09133290
0.433301
30414 101 3290000 8.51 2.22 1.51
بین المللی محصولات پارس - شپارس 6.03
-3.01952184
-2.842188
1640470 3582 1124760 532.81 2 0.51
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 6.02
4.65952336
4.972343
940604 2197 934400 13.54 1.93 0.75
آبسال - لابسا 2.02
0.1792798
-0.612776
94901 266 1007280 23.86 1.99 0.6
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.42
0.25321980
2.942033
37612 76 1963051 5.9 1.99 1.65
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 0
-1.60775202
-4.995023
30370 153 769896 28.08 3.11 3.21
کویر تایر - پکویر 2.51
-4.99774144
-54144
400186 1658 2900800 6.29 3.02 0.8
سیمان صوفیان - سصوفی 4.03
0.41892397
1.422421
47631 116 1318350 9.01 1.88 0.79
سالمین - غسالم 5.79
03527
1.643585
2499 9 1058100 13.05 2.22 1.07
موتوژن - بموتو 1.07
-0.06474632
-0.714602
24520 113 3151613 6.27 2.46 0.89
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.24
-0.96422157
0.552190
483188 1042 711810 10.68 1.76 0.94
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.16
-0.27842507
-0.562500
593564 1484 7521000 4.78 1.37 0.31
نیرو کلر - شکلر 4.75
-3.2254021
-2.534050
156250 628 1608400 10.05 3.01 2.4
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.84
03684
-0.383670
30420 112 29472000 28.71 3.34 1.72
بانک خاورمیانه - وخاور 3.44
0.13362248
-1.962201
5123574 11516 11240000 6.02 1.37 1.05
لامیران - فلامی 0.12
-4.61855700
-4.625700
230996 1317 342000 9.57 3.08 2.02
پتروشیمی خارک - شخارک 2.41
014459
0.2814500
11605 168 28918000 6.28 3.13 2.42
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.29
-0.6051643
-2.181617
2560632 4174 55040500 7.35 1.41 2.01
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 1.74
-1.38122142
-4.972064
70668 147 535500 226.81 1.66 1.21
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.43
-0.48762041
-0.542040
778696 1590 2083045 32.36 1.71 0.38
لیزینگ ایران - ولیز 3.73
-0.6921148
-0.351152
256472 293 688800 32.61 1.3 1.54
فنرسازی زر - خزر 7.23
3.0682907
3.07907
1963756 1781 453497 121.29 1.18 1.09
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 8.18
-4.76768709
-4.998689
107062 932 1741800 13.95 3.91 1.19
گلوکوزان - غگل 2.04
0.02917254
1.4617500
3030 53 3450800 11.3 8.81 1.3
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0.01
-0.107324212
-0.9824000
10353 248 5810880 7.98 9.84 1.51
کارخانجات داروپخش - دارو 5.79
-0.8294426
-3.164322
54417 235 2213000 4.52 2.99 0.51
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.06
0.22486242
1.786339
313223 1974 37452000 8.09 3.62 1.8
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 7.22
0.43241858
1.891885
2631917 4891 2574247 46.63 2.27 0.43
پتروشیمی شازند - شاراک 2.51
-0.12952314
-0.432307
695816 1602 18660096 4.62 2.28 0.72
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 1.88
1.23953267
0.933257
305906 999 695871 50.1 2.37 0.41
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.48
02687
0.482700
459882 1236 7890166 11.22 2.09 3.37
سیمان غرب - سغرب 2.06
-0.06223216
-1.93157
35361 114 964800 4.99 2.05 0.96
قند نیشابور - قنیشا 2.55
1.57382388
1.622389
199691 478 477600 22.81 1.85 0.84
مهرکام پارس - خمهر 5.71
1.69131443
0.851431
753871 1088 1194804 29.77 2.03 0.2
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.19
0.03732679
-0.632661
129846 349 9454727 5.47 2.04 1.78
داروسازی روزدارو - دروز 0.04
-2.97792411
-4.992361
167658 396 1687314 149.03 2.34 2.86
پتروشیمی جم - جم 1.6
0.02448182
0.248200
122690 1006 78547200 5.21 2.53 1.49
داروپخش - وپخش 0
-0.025811615
-4.9911038
1850 20 9756600 6.5 2.95 6.37
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 1.98
-0.22393565
-0.873542
805781 2872 577530 12.84 3.09 3.33
سیمان ارومیه - ساروم 3.52
-0.32053110
-0.643100
149068 462 2177000 6.29 3.1 1.44
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 4.19
-1.72191541
-2.421530
459214 707 187760 -16.47 2.86 10.16
قند لرستان - قلرست 4.26
2.95086001
3.266019
100145 601 1440240 16.01 2.93 1.77
پتروشیمی مبین - مبین 1.81
-0.07553968
-1.413915
410314 1622 56551936 4.38 2.66 1.43
باما - کاما 2.75
0.62067458
-0.037410
1104694 8239 3729000 8.85 2.71 3.14
لعابیران - شلعاب 4.26
-0.49534219
1.184290
309467 1306 421900 85.8 2.75 0.83
سیمان خوزستان - سخوز 0.45
0.06673001
3.173094
4645 14 1950650 4.61 1.8 0.72
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.73
-0.66232700
1.072747
797945 2155 1429785 7.94 1.75 1.19
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.88
-0.2656751
-0.4750
1398328 1048 4130500 8.25 0.65 6.04
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.29
-0.9404948
-1.67941
383069 357 2607000 0 0.7 0
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 1.9
0.30531314
1.911335
787773 1042 7391250 10.31 0.73 9.6
سایپا دیزل - خکاوه 4.93
0.9674835
1.21837
10141849 8464 2200820 -5.07 -0.26 0.17
تراکتورسازی - تایرا 3.34
-0.09132188
1.642226
366312 801 3938400 6.31 1.29 0.48
کاشی پارس - کپارس 2.06
-0.85066411
-1.286383
155440 997 562565 6.87 4.59 0.76
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.06
-0.21883648
0.663680
262731 958 912000 80.99 4.71 2.08
سیمان قاین - سقاین 1.03
0.381419213
2.9219699
3440 68 1022562 5.22 5.63 1.3
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.77
-0.54081839
-0.761835
2630977 4811 29883750 3.54 0.79 3.42
گروه بهمن - خبهمن 1.73
-1.2974989
-2.1981
3299794 3254 9890000 6.49 0.79 5.02
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 1.91
0.63542534
0.712536
663835 1682 2762810 -37 1.53 6.53
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.87
-1.04341802
-1.151800
1251403 2242 8991980 12.85 1.52 0.99
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.48
-0.48642455
0.452478
917641 2243 11047500 10.09 1.58 10.45
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 2.32
-1.25671650
0.421678
991421 1635 1072500 12.79 1.14 19.66
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1.6
-0.21521391
-0.571386
1135329 1573 11475750 7.6 1.11 7.29
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.19
-0.09831016
0.981027
105877 107 1625600 0 0.8 0
سیمان داراب - ساراب 2.4
0.2411248
0.881256
85796 108 1123200 8.85 0.83 1.12
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.11
-1.33691107
-1.521105
914214 1012 586710 8.47 0.92 16.3
همکاران سیستم - سیستم 1.62
1.02933926
2.73991
137826 551 3729700 8.24 3.08 4.77
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.64
-1.19162073
-2.382048
193313 400 518250 -5.18 2.81 0.19
گلتاش - شگل 1.98
-0.9545191
-2.695100
50269 254 2595500 6.18 2.88 1.3
بهنوش ایران - غبهنوش 0.86
04731
-1.54660
420 2 1703160 27.63 3.96 0.45
سیمان بجنورد - سبجنو 10.49
1.44085351
-4.085060
66331 362 2097592 10.7 2.84 1.67
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.96
0.04394554
0.644581
18982 87 6261750 4.8 3.11 4.71
سبحان دارو - دسبحان 2.87
-0.08036220
-4.745930
4386 26 3607600 5.97 4.9 1.63
بیمه دانا - دانا 3.51
03235
1.113271
10166 33 3300907 15.29 3.16 0.18
رادیاتور ایران - ختور 3.35
-0.46052810
0.922849
329574 926 843000 4.81 1.15 0.46
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.29532026
-4.971931
27200 53 2390680 34.08 1.81 2.39
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.94
0.01755702
1.745800
1500 9 1140400 10.72 3.12 0.43
سامان گستر اصفهان - ثامان 4.04
-0.79442123
-3.792059
70341 147 471181 11.06 1.02 3.54
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.27
01745
01745
1246540 2175 52350000 4.91 1.21 4.87
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0.35
1.00676923
3.227075
30867 218 1661520 4.33 2.82 1.13
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 8.03
-1.115215961
2.4416535
7745 120 245799 56.21 3.53 2.19
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 6.33
1.62931497
-1.291454
176113 267 1197600 0 1.23 0
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.52
-0.08133685
0.333700
116049 426 4606250 10.64 2.64 5.35
بیمه پارسیان - پارسیان 2.23
-0.10771855
-1.991820
40126 73 5565000 3.96 1.31 0.39
داروسازی امین - دامین 8.18
-0.71171674
2.791733
345772 579 1388416 7.67 1.33 1.2
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0.39
-1.07133232
-4.623116
34651 108 581760 690.11 -2.96 1.5
فنرسازی خاور - خفنر 0.91
0.1424231
1.544290
10350 45 423100 100.74 3.71 1.41
افست - چافست 2.18
1.12711844
0.0711720
46404 554 2368800 6.56 3.44 1.37
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.013814508
-4.8913800
102 1 725400 22.01 7.82 1.98
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
05349
-2.775201
138 1 679323 67.59 4.88 4.38
سیمان خاش - سخاش 0
08299
-1.998134
1 0 1037375 7.84 3.76 1.15
پارس دارو - دپارس 0
-0.007413466
-3.9812931
100 1 2827860 4.95 2.36 2.04
صنعتی پارس مینو - غپینو 0.52
-0.38013407
-4.653261
41228 134 4292820 9.12 2.47 1.38
ایران دارو - دیران 0.35
02877
0.032878
1600 5 863100 6.39 1.77 1.01
مارگارین - غمارگ 5.23
-12.39262856
-12.672847
520456 1486 2399040 16.09 2.42 0.31
دوده صنعتی پارس - شدوص 7.35
30.2953445
30.483450
3678194 12671 413400 7.88 -47.34 0.41
صنعتی آما - فاما 0
04256
-0.194248
2500 11 2128000 8.93 1.72 1.59
سیمان فارس نو - سفانو 0
-0.03113218
-0.593200
8000 26 1126300 6.6 2.04 0.92
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
03004
0.23010
8400 25 766020 7.32 2.36 0.64
معدنی دماوند - کدما 0.02
-0.158613218
-1.3813056
4513 59 396540 71.73 11.7 3.66
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 1.05
02685
-0.482672
1087 3 1745250 10.46 1.81 0.36
لابراتوارهای رازک - درازک 0.13
-0.105817936
-3.4517336
5000 87 7353760 9.24 8.89 2.53
قند نقش جهان - قنقش 4.99
-0.03648233
1.998400
1050 8 1144387 44.17 -9.62 0.47
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 1.21
04143
1.134190
3050 13 526850 9.36 2.8 1.12
جام دارو - فجام 0.92
0.37819824
1.269910
18372 182 785920 14.28 4.25 3.08
بیمه ما - ما 1.77
0.25531571
1.211586
86564 137 1571000 3.49 1.07 0.55
سیمان بهبهان - سبهان 0.01
-1.272817142
-516495
7328 121 942810 10.15 3.66 1.07
داروسازی اسوه - داسوه 8.08
0.192416662
-4.6415858
20256 340 4165500 4.98 3.72 1.44
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.06
-0.36119934
0.310000
51388 510 305098 20.66 1.11 0.75
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.06
-1.70832359
-2.422342
576430 1360 566160 27.65 2 8.03
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.53
-1.50053151
-1.533150
1219496 3842 7961002 5.97 2.14 0.85
سیمان ایلام - سیلام 0.74
0.18462713
4.992843
7666 22 1119112 117.6 4.28 0.98
پارس سرام - کسرام 6.76
1.99493221
4.53300
268806 866 193260 0 3.1 0.97
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 4.09
-0.14336967
-4.996629
5135 34 2508120 5.8 3.99 1.32
داروسازی فارابی - دفارا 2.01
-0.33515948
-3.085784
20346 118 2379200 4.57 2.2 0.71
پارس سویچ - بسویچ 0
0.08077438
4.997803
1518 12 1859500 8.54 1.9 1.9
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 3.17
4.921811341
511349
199073 2258 4286898 4.8 2.89 1.62
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
04494
0.134500
185 1 898800 15.31 3.19 1.54
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.16
-1.31222858
-2.282830
183983 526 428700 11.84 2.06 1.31
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.46
0.27793609
0.583620
871811 3148 9861795 6.89 2.22 1.3
تولید محور خودرو - خمحور 4.35
-0.82142415
-1.272404
308220 744 1016090 664.11 2.65 0.66
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 0.8
-0.02633797
-0.243789
572560 2172 17576267 5.28 1.82 2.3
سیمان هگمتان - سهگمت 2.37
0.42722351
0.382350
568729 1337 1182318 6.59 1.07 0.86
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 2.28
-0.17351151
01153
465630 536 460400 427.48 4.86 0.85
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 3.13
-0.09341070
-1.311057
124104 131 5136000 6.46 0.83 6.66
واسپاری ملت - ولملت 5.44
-0.23311284
2.411318
172858 221 1027200 10.24 1.03 2.18
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.82
-1.03521434
-21420
992930 1412 6453000 0 0.87 0
مخابرات ایران - اخابر 1.37
02063
0.342070
867294 1788 123780000 4.39 1.78 2.49
شیشه و گاز - کگاز 2.4
-1.35144161
-2.324120
93827 389 1040250 1.97 8.63 2.25
بیمه البرز - البرز 3.08
0.08691152
1.651170
127825 148 4608000 8.11 0.89 0.27
بیمه آسیا - آسیا 5.36
-1.79091700
-0.061730
3518184 5981 3910000 9.15 1.28 0.14
معدنی املاح ایران - شاملا 0.78
-2.436112816
-1.7912901
341582 4378 2691360 6.35 6.42 2.48
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
-0.178727376
-4.8326101
678 18 958160 15.56 6.22 0.55
سیمان شمال - سشمال 3.43
0.64421406
3.651448
168127 239 1511550 11.06 0.99 1.59
سیمان شاهرود - سرود 1.77
0.13741458
2.471492
34186 50 1180980 7.68 1.69 1.02
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.07
-0.124124153
-3.6523300
14812 346 67628400 10.53 5.83 5.88
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 3.6
-0.29545400
-2.75270
145448 769 15660000 4.59 1.88 4.46
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.05023981
-53784
3050 12 3272382 11.37 2.85 1.94
لیزینگ ایرانیان - وایران 6.39
1.45311536
2.051545
355995 548 1536000 7 1.23 1.92
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 4.91
-0.48272474
-4.992362
26805 64 1669950 64.41 1.57 23.71
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 2.49
-0.0814937
-0.834900
80091 387 246850000 6 1.6 5.94
داروسازی کوثر - دکوثر 1.57
-0.44571787
-0.721782
275748 493 964980 26.92 1.02 0.95
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.59
-0.15591281
-0.621275
323679 411 6894342 0 0.99 0
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.13
4.62063102
3.883080
380848 1181 496320 283.29 4.06 4.3
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.73
0.07011427
-1.121410
126444 181 2854000 5.04 0.86 7.23
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 2.18
1.4721965
3.05980
468887 453 868500 22.92 0.93 1.95
داده پردازی ایران - مداران 1.81
-0.63624061
-14046
464977 1888 2639650 14.34 3.11 1.87
نفت پارس - شنفت 4.59
-0.11414378
-0.734351
134400 586 5472500 5.32 3.27 0.68
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.33
0.9826067
0.276024
2023177 12275 23565508 8.82 4.13 0.38
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.99195826
4.995826
698067 4067 436950 10.81 4.37 2.91
کارتن ایران - چکارن 2.97
-2.06045419
-2.585390
1458573 7905 987613 35.79 5.79 1.17
داده گستر عصر نوین - های وب 0
4.99254206
4.994206
11008057 46300 16824000 10.9 3.94 4.14
سایپا شیشه - کساپا 4.29
4.13021664
4.941677
1448672 2411 382720 720.75 4.03 0.79
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 2.86
0.0244172
0.624197
286825 1199 68391596 34.64 3.55 22.32
ایران ترانسفو - بترانس 4.86
0.33165446
1.315499
288143 1590 20422500 17.86 3.76 3.76
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 7.91
2.56522319
3.942350
5407981 12539 927600 31.92 3.91 0.54
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.94
0.0681471
-0.821458
1283878 1888 1103250 -4.34 6.48 1.18
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 4.77
3.66532602
2.392570
12216562 31790 780600 23.12 6.74 0.95
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 6.25
-2.06588154
-4.057989
1102444 8990 4077000 77.62 9.06 2.54
ارتباطات سیار ایران - همراه 3.02
0.680415980
2.2616230
228569 3696 153408000 4.95 9.69 1.43
مس شهید باهنر - فباهنر 2.94
-0.67926873
-1.716802
750267 5156 6185700 8.57 4.32 1.02
آسان پرداخت پرشین - آپ 0.31
4.995212990
512990
3261548 42366 25980000 9.49 9.24 0.66
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 7.25
-0.25778129
1.098239
173506 1411 1659291 188.83 8.45 1.15
قند اصفهان - قصفها 4.46
4.61049734
4.259700
474494 4619 1898130 11.01 7.06 0.57
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 1.71
0.124720081
0.2220100
30731 623 13494432 18.07 7.97 3.35
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.75153830
-4.983667
19656 72 567653 71.92 8.12 0.54
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.77
-0.47373572
0.033590
924797 3303 5219756 21.19 3.5 3.33
پتروشیمی فجر - بفجر 1.27
0.03715396
0.115400
593785 3207 35074000 4.81 3.47 2.31
شکر - قشکر 5.12
0.88582164
-2.142099
565669 1224 432800 75.11 3.01 0.95
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 0
4.94941972
4.951972
1514317 2986 1005720 402.93 2.99 1.25
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.75
-2.03194050
-2.524030
276944 1122 405000 54.45 2.96 1.29
قند مرودشت - قمرو 4.21
4.73264249
4.934257
781361 3320 849800 12.79 3.11 1.08
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.08
0.30493619
-0.223600
433892 1570 723800 8.04 2.91 0.42
قند هکمتان - قهکمت 3.03
4.22294788
2.314700
1528810 7319 1309997 9.52 2.68 0.76
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.21
0.02214522
4.624730
1260 6 2450924 8.9 2.72 1.1
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.35
-4.36842824
-4.982806
4242642 11982 833026 99.76 2.81 1.99
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.08
-2.3774107
-2.94085
237927 977 821400 73.3 3.02 1.29
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.95
-0.10535691
-1.675602
20601 117 921942 11.06 3.14 0.43
ملی سرب و روی ایران - فسرب 3.57
1.21192589
2.032610
214080 554 833658 16.83 3.44 0.81
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.06
1.49644748
0.244689
1077617 5117 1567774 9.49 3.44 0.8
معادن بافق - کبافق 1.43
2.687914097
1.9814000
145735 2054 2854642 6.39 3.54 3.73
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 1.33
-0.10025985
0.156000
48487 290 718200 8.22 3.33 1.23
داروسازی اکسیر - دلر 1.71
-0.04314642
-0.094640
24005 111 2088900 5.61 3.28 0.54
سیمان خزر - سخزر 0
-0.0224544
-4.994318
400 2 1045120 9.85 3.14 1.32
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.89
4.22963105
2.013039
7482097 23234 628452 104.19 3.23 2.63
آلومینیوم ایران - فایرا 1.08
4.99161872
4.991872
13816563 25863 9730339 32.94 3.28 0.66
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 3.23
-0.281117737
-3.8617100
11384 194 7094800 7.64 4.46 2.94
نیرو ترانس - بنیرو 7.61
-0.51154668
-0.284679
199056 929 2334000 12.87 4.52 2.3
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
-4.841474
110729 163 20313657 30.19 1.68 0.31
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
-0.533183
256560 813 156879 224.43 3.64 2.35
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 4802 27282900 -2.23 0.56 0.16
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
-4.921741
1108512 1993 5826679 70.24 2.99 0.48
ایران ارقام - مرقام 6.45
-3.40056619
-4.76530
1091542 7225 3309500 28.68 6.29 3.13
پشم شیشه ایران - کپشیر 1.55
0.18865311
3.755500
4225 23 796650 36.57 5.6 1.77
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.68
0.419111023
4.9811524
14729 170 4728867 15.91 4.28 1.03
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.21
-3.27054673
-4.334622
624120 2917 1630877 -6.85 -5.71 0.73
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
-3.35982
9726949 9833 10110000 6.7 0.72 0.31
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
-1.682640
14429988 38743 22822500 11.09 1.56 1.02
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 10729 11466664 8.75 1.65 1.64
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 0 193900 25.58 2.4 2.16
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 10096 742800 0 1.56 0
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 5416 9682225 8.58 0.77 8.17
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.11
-0.59841329
-1.351319
1053505 1401 2418780 15.41 0.76 9.21
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 966 1634850 17.04 10.92 0.64
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.40618584
-4.488233
5200 43 858400 13.12 4.1 7.4
سیمان فارس - سفار 0
-0.0896732
-4.996402
1698 11 1568556 19.57 4.7 2.5
بیمه ملت - ملت 3.83
-0.05431842
0.61854
18103 33 5249700 7.68 1.33 1.33
گروه مپنا - رمپنا 2.1
-1.24616974
-0.687014
2475042 17261 69740000 13.24 1.86 2.2
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.56
-0.129120891
-1.9920501
25761 529 19846450 4.67 3.23 1.76
فیبر ایران - چفیبر 0
06686
-2.786500
160 1 668600 38.75 23 1.74
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 10.51
-0.133514218
2.214550
5016 70 3516966 78.99 12.31 78.76
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.44
1.5158376
2.988497
790874 6624 753840 8.96 4.73 1.33
البرز دارو - دالبر 4.44
-0.27658656
3.118950
124390 1071 8050080 6.71 5.52 2.41
به پرداخت ملت - پرداخت 3.21
1.792921291
2.221377
1027983 21887 20226450 7.92 12.33 1.62
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 5.16
-0.09294300
-2.654190
644412 2771 219300 76.2 3.96 1.59
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
04881
0.394900
55 0 702864 13.33 2.3 0.29
سیمان کردستان - سکرد 1.92
0993
-0.1992
213520 212 1191600 -18.25 2.68 0.97
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 3.2
1.10271742
2.381764
3614675 6403 75777000 6 1.1 3.34
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.93
1.87912982
2.493000
1851180 5520 1192800 7.92 2.05 9.42
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.02966758
-2.816570
850 6 1621920 11.02 6.28 2.13
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.01198395
-4.728000
150 1 448738 22.11 6.83 0.25
داروسازی ابوریحان - دابور 4.06
-0.10997270
-0.387250
14041 101 2093760 5.81 4 0.95
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.26818185
-57797
3206 25 491100 36.35 6.4 1.72
کابل البرز - بالبر 5.98
-1.73912486
-3.562440
274271 682 787863 241.53 2.61 0.6
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.59
-0.7113491
0.433531
551641 1926 1301744 7.9 2.43 1.37
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 4.78
1.28641181
2.921200
109365643 129113 46373943 8.37 0.96 0.39
ایر کاپارت صنعت - خکار 1.42
-0.61241136
-0.261140
1006655 1144 508345 8.88 0.96 1.07
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.15
0.49913222
1.973269
1261974 4067 3222000 4.44 1.05 4.1
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.25
-0.13591470
-1.491450
762883 1108 39690000 5.1 0.92 5.13
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 1.59
-0.55251080
-0.641079
763881 823 2808000 9.81 0.91 8.14
شاهد - ثشاهد 3.24
-0.15331303
0.151307
453878 590 3526741 5.37 0.79 33.59
زامیاد - خزامیا 3.66
0.3861780
1.03785
13039577 10169 4313316 107.79 0.84 0.28
سیمان تهران - ستران 2
01921
0.991940
553364 1063 3361750 20.57 0.84 1.26
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.01
0.35241424
0.781430
3319891 4743 28480000 14.83 1.11 13.68
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.82
0.23811684
-0.711668
2487086 4189 2778600 7.84 1.17 6.67
سیمان شرق - سشرق 2.49
0.4951015
0.31013
1293422 1313 2693363 10.16 1.27 1.42
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 2.87
-0.14551373
-1.021361
1530810 2101 931370 18.26 1.26 0.62
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 0.66
-0.3051961
-0.361960
15552918 30503 147075000 6.5 1.27 1.21
بانک انصار - وانصار 0.15
01974
0.051975
657242 1298 19740000 6.57 1.25 0.43
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.11
4.20621759
4.981772
14377073 25289 3342100 0 1.29 0
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.79
02021
-0.052020
5638849 11397 101050000 7.44 1.17 1.56
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.2
0.7955887
-1.7865
18476081 16386 1528325 20.48 1.19 1.42
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.39
0.05151943
-0.11940
3000763 5835 78691500 6.37 1.23 5.75
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.33
01220
0.821230
57327 71 4270000 0 0.78 0
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.05
-0.72331098
-1.541089
3137661 3400 79056000 5.35 0.75 4.92
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.06
0.581112116
-0.5411981
395391 4791 1453920 12.98 5.84 1.78
سیمان اصفهان - سصفها 0
014721
-0.3514670
200 3 2944200 33.64 6.32 2.73
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.54
1.665313187
2.4213285
59972 793 2307725 7.39 6.52 3.65
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0.02
05000
0.025001
266671 1333 500000 1063.83 5.58 34.74
ایران تایر - پتایر 2.69
1.10754017
0.43989
161040 647 1150745 11.49 5.44 0.5
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 5.71
-0.27653606
-2.273534
47945 172 1622700 9.39 3.6 1.12
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 3.79
-0.529711456
-2.6211215
214613 2447 11456000 7.6 3.67 1.54
شهد - قشهد 5.81
1.04258045
0.748021
126542 1018 1619458 10.72 3.84 0.96
شهد ایران - غشهد 5.26
-3.37942516
-3.922502
210531 530 503200 108.26 37.87 7.17
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 4.46
0.64864966
3.065085
28390 143 527389 993.2 -3.01 0.69
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 6.61
2.69993005
0.272934
2806361 8432 4507500 16.23 0.65 11.73
سرمایه گذاری ملت - وملت 1.5
-0.2714735
-0.27735
802679 590 735000 0 0.75 0
بانک ملت - وبملت 0.81
0.2037984
1.02992
4444879 4387 49200000 7.38 0.75 0.2
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.28
-3.1469831
-3.73826
6376440 5297 10387500 0 0.6 0
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.61
0931
-0.11930
1822426 1696 5586000 7.02 0.6 7.37
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 6.46
-2.06273656
-1.693670
726241 2655 274200 -3.75 -1.1 1.69
پتروشیمی فارابی - شفارا 0.26
4.98534296
4.994296
151915 653 644400 -2.84 -1.02 0.61
ایران خودرو دیزل - خاور 4.86
-0.9901800
-1.61795
14887281 11905 3991247 -0.99 -0.3 0.25
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.71
2.0166860
3.08869
1901161 1643 5160000 10.01 1.32 3.79
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.37
2.0271208
0.591191
1146151 1385 1510000 0 1.33 0
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.7
1.12463327
1.223330
7180866 23894 66540000 5.54 2.02 0.32
ایران خودرو - خودرو 1.7
-0.44692673
-1.012658
5163109 13802 40896900 24.49 2.01 0.17
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.79
-3.42672931
-3.462930
727579 2132 1025850 18.09 1.96 3.31
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.8
1.10452197
0.782190
3428460 7532 11204700 41.81 1.95 0.79
تولیدی چدن سازان - چدن 0
4.96753064
4.973064
1213507 3718 2451200 12.21 2 3.13
پالایش نفت تهران - شتران 2.1
2.96733366
2.973366
9124437 30713 53856000 8.1 1.87 0.39
سخت آژند - ثاژن 3.31
-1.09332714
-0.842721
1838507 4990 1085600 4.88 1.88 2.82
سیمان دورود - سدور 2.55
0.97661034
1.561040
2222705 2299 663515 7.8 1.94 0.68
فولاد خوزستان - فخوز 5.01
-1.50863852
-1.613848
3769178 14519 55746144 6.28 2.01 0.95
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.62
1.27535162
1.15153
2118839 10936 71235600 6.09 2.07 0.37
الکتریک خودرو شرق - خشرق 2.83
02825
1.562869
614489 1736 889875 255.71 2.32 0.36
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 4.62
-0.323115
-3.043030
189602 580 9656812 5.01 2.36 4.78
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.95
0.5761397
-0.651380
5587689 7807 448238 576.14 2.42 0.31
فروسیلیس ایران - فروس 0
3.37412788
4.972831
237461 672 2438081 17.37 2.3 2.73
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.53
4.312880
52899
4002680 11526 1465920 7.94 2.25 3.46
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 7.06
-3.6472140
-3.562142
2716041 5813 1347359 30.35 1.98 1.11
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 5.84
3.82283585
4.983625
549796 1971 2514707 31.03 2.18 0.32
پاکسان - شپاکسا 4.8
-1.35284667
1.444799
1355253 6325 2520180 5.62 2.11 0.66
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 5.15
-0.9921998
-3.17976
5376468 5366 1320201 14.79 1.82 0.38
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.73
-1.29172751
-0.572771
6214860 17098 82530000 6.96 1.81 2.45
گروه دارویی برکت - برکت 0.83
0.23681693
0.711701
441832 752 5756200 5.84 1.4 4.79
چرخشگر - خچرخش 1.61
0.65361694
0.421690
390145 661 1612849 32.95 1.51 0.94
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3.13
0.86272689
2.362729
816518 2196 2016750 0 1.52 0
حفاری شمال - حفاری 6.07
-0.16312449
-2.652388
936570 2294 6380637 9.18 1.38 0.87
کربن ایران - شکربن 5.02
2.39393379
3.643420
1840130 6217 844750 9.02 1.41 0.7
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.31
0.58941536
1.511550
18976370 29139 47616000 8.61 1.35 8.48
لبنیات کالبر - غالبر 2.55
0.57552272
0.042260
725373 1648 568000 17.91 1.37 0.9
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.64
-0.2172919
0.98930
1722260 1582 839910 40.51 1.37 0.18
پارس خودرو - خپارس 3.2
-0.3261917
-1.2909
12210460 11202 20834496 25.89 1.55 0.34
شیشه همدان - کهمدا 2.97
0.85648008
0.768000
399111 3196 2306304 8.09 1.57 2.49
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 1.5
1.08132150
0.142130
218687 471 1290000 27.38 1.77 0.85
کالسیمین - فاسمین 2.13
0.50423787
0.373782
1504932 5699 7574000 7.56 1.81 2.16
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.47
-0.24139507
-0.629471
24452 232 1437458 9.15 1.81 0.69
رینگ سازی مشهد - خرینگ 7.51
4.33881010
4.961016
14972270 15119 449450 -4.94 1.82 0.14
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.61
-0.6872313
-0.432319
1411402 3264 2313000 6.8 1.72 2.38
توسعه معادن روی ایران - کروی 0.94
0.18732675
0.492683
647622 1734 6457316 13.97 1.59 12.44
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.81114047
4.9914630
5927 87 760965 13.65 1.62 0.44
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.9
0.42182857
-0.252838
421128 1203 1428500 5.77 1.69 2.81
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 687 1321500 14.06 2.56 11.13