ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
چرخشگر - خچرخش 7.37
-0.122563
1.362601
3806519 9757 2440219 49.85 2.35 1.43
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 2.11
01099
0.551105
885792 974 1714440 - 0.8 -
کارخانجات داروپخش - دارو -1.33
-0.355678
-4.355450
17788 97 2839000 5.8 3.13 0.66
حفاری شمال - حفاری 6.33
3.213404
4.973462
2835354 9652 8868799 9.1 2.05 1.01
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -4.79
-3.89842
-4.79750
967166 9519 1181040 11.19 4.61 1.48
بانک انصار - وانصار -0.11
-0.61985
-4.961898
498018 945 19850000 6.61 1.37 0.44
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.42
-0.263096
-1.553056
300406 921 10926403 6.32 2.16 2.05
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل -0
-0.0711616
-511043
785 9 1626240 13.48 6.25 1.98
پتروشیمی جم - جم -7.57
-1.719348
-1.179400
954703 8913 89740800 5.56 3.99 1.86
لابراتوارهای رازک - درازک 2.5
0.5121987
1.4822200
39842 890 9014670 13.16 8.52 3.28
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -5.67
-4.377141
-57094
124231 887 856920 8.12 4.32 1.45
سیمان غرب - سغرب 6.4
-2.333514
0.473615
248247 872 1054200 5.46 2.06 1.05
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -3.02
0.651076
-0.841060
8016190 8626 21520000 12.1 0.91 11.56
بیمه آسیا - آسیا -1.84
-0.691593
-1.181585
539790 856 3663900 8.57 1.17 0.14
ارتباطات سیار ایران - همراه -2.25
-0.8835179
-1.3935000
236896 8320 140716000 4.65 4.56 1.23
آسان پرداخت پرشین - آپ -1.61
-0.3415157
-0.7115100
542180 8218 15157000 6.42 5.4 0.39
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 6.69
-0.271843
0.61859
44827 81 460750 2,504.08 1.35 1.09
فنرسازی زر - خزر -2.6
-2.51853
-0.8868
937904 800 426497 114.07 1.11 1.03
داروسازی ابوریحان - دابور 0
11.378000
11.378000
100000 800 2304000 6.4 5.03 1.05
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 6.75
01221
2.381250
6266 8 4273500 - 0.79 -
سخت آژند - ثاژن -6.81
-2.653310
-53230
2384076 7891 1324000 4.93 2.14 2.53
پارس خودرو - خپارس -3.09
-2.11883
-2.22882
8868982 7831 20062006 24.93 12.88 0.33
سیمان بجنورد - سبجنو 10.21
3.126603
4.646700
114725 766 2588376 14.48 4.33 2.08
داروسازی اکسیر - دلر 0.32
0.055845
0.565875
12700 75 2630250 7.06 3.63 0.67
بیمه ملت - ملت 5.77
0.051949
0.11950
3802049 7410 5554650 8.32 1.44 1.39
ایر کاپارت صنعت - خکار -4.14
-3.141173
-4.211160
624411 733 524902 9.17 1.06 1.1
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 6.11
0.065043
0.225051
1419466 7159 554512 19.81 3.85 2.54
باما - کاما -4.11
-1.146993
-2.376906
1013485 7087 3496500 9.5 3.31 3.36
بیمه دانا - دانا -4.22
-0.212907
-1.442871
243711 707 2966224 16.07 2.86 0.16
ایران ترانسفو - بترانس 2.09
-0.313833
0.0413879
504686 6977 20749500 16.61 6.52 3.83
سیمان کردستان - سکرد -1.11
-0.461507
-4.891440
47618 69 1808400 -16.9 143.74 2.03
شهد - قشهد -5.43
-0.784584
-1.064571
144255 661 922759 7.95 2.3 0.65
سرمایه گذاری ملت - وملت -3.57
-0.84707
-0.7708
918274 650 707000 - 0.71 -
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -5.24
-1.111069
-2.871050
6047673 6468 725153 14.22 1.01 0.48
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.83
-1.631146
-1.291150
5538334 6348 6876000 3.82 0.82 3.83
مس شهید باهنر - فباهنر 2.74
4.742430
4.42422
25194692 61218 2187000 7.2 1.75 0.38
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -0.04
-0.045458
-2.565320
1150 6 1091600 10.26 3.92 0.41
سیمان خاش - سخاش 0.34
0.537899
4.998249
7126 59 987375 7.49 2.97 1.09
ح.لابراتوارهای سینا دارو - دسیناح 8.21
4.5216724
9.8817581
3500 59 0 - - -
داروسازی امین - دامین 4.17
2.271712
0.361680
344263 589 1419933 7.84 1.38 1.23
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.26
4.481608
2.991585
36595541 58857 7268160 5.37 1.16 1.62
کالسیمین - فاسمین -1.17
-0.243699
-0.223700
1581534 5850 7398000 7.72 1.84 2.28
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.96
3.451231
1.61209
4747185 5844 652430 10.41 1.08 4.63
خوراک دام پارس - غدام -0.61
-0.597232
-4.996912
8149 56 433920 67.04 6.52 1.17
حمل و نقل توکا - حتوکا -5
-1.73063
-3.723000
1802202 5520 1010790 15.19 3.15 1.34
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -1.31
01606
-0.441599
342041 549 7227000 - 0.89 -
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.94
-0.133170
-2.243103
173733 544 14673892 4.88 1.33 2.24
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.06
-0.051892
-0.161890
2836176 5365 30745000 3.64 1.03 3.51
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 5
4.072430
5.182456
2202058 5350 7135505 7.95 1.94 2.21
گلوکوزان - غگل 6.59
0.7634268
535708
15285 528 2604368 8.95 9.25 0.91
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -6.88
-4.112406
-4.982384
2190832 5271 601500 64.48 7.17 1.37
پارس سویچ - بسویچ -9.21
-2.4810716
-510439
49927 521 2679000 12.31 3.21 2.73
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.25
0.861058
2.11071
482206 513 2010200 - 0.75 -
ملی سرب و روی ایران - فسرب -5.35
-1.313019
-0.133055
1692421 5110 972118 19.19 3.97 0.89
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.73
0.45722
-0.475672
884730 5069 16593800 5.06 3.16 4.96
ایران تایر - پتایر 5.83
2.914204
1.14130
1201409 5050 1204315 12.55 5.79 0.49
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.31
-0.055533
-3.545340
9396 50 7607875 5.84 4.74 5.72
صنایع آذر آب - فاذر -6.09
-1.793348
-2.433326
14714861 49266 3348000 7.01 1.6 0.94
داده پردازی ایران - مداران -5.19
-3.312805
-32814
1743959 4891 1823250 9.9 2.01 1.29
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -3.52
-0.891903
-2.191878
2589194 4883 82780500 6.56 1.46 4.5
معادن بافق - کبافق -3.31
-1.3814957
-1.6314920
326168 4878 3028792 6.77 4.69 3.95
داروسازی کوثر - دکوثر 4.45
0.251603
2.251635
2940622 4714 865620 24.14 0.95 0.86
داروپخش - وپخش -4.63
-0.0214138
-3.0713707
33379 471 11875920 7.35 6.35 7.25
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -2.96
-0.941372
-2.531350
3439789 4668 38340224 8.94 1.22 8.77
ح.صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوهح -7.66
-9.121106
-9.941096
4138060 4575 0 - - -
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -5.84
1.282214
-0.272180
2031004 4496 1328400 22.66 1.92 0.88
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.55
0.79896
1.46902
4991715 4471 916470 54.85 1.26 0.28
آلومراد - فمراد -7.02
-0.834806
-3.014700
923621 4439 238068 340.58 5.53 3.56
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.9
-0.921288
-2.621266
3475831 4425 92736000 6.27 0.97 5.74
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -5.75
-3.961212
-4.991199
3586329 4345 3333000 - 0.85 -
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.75
1.191788
1.021785
2386152 4266 1341000 -3.83 3.26 7.39
بیمه ما - ما 0.77
0.051955
0.821970
21130 42 1955000 4.33 1.28 0.68
کویر تایر - پکویر -1.87
-0.223684
-1.143650
110696 406 2578800 4.96 2.06 0.75
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -2.57
01419
-1.271401
28541559 40494 106425000 5.6 1.1 0.89
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 0
1.923615
4.993724
108004 402 2535751 31.58 2.32 0.32
افست - چافست 2.19
0.367453
1.867564
53836 402 1490600 7.59 3.13 0.92
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.3
04141
3.774297
1050 4 2244422 7.82 2.17 1.02
لبنیات کالبر - غالبر 2.15
01880
0.531890
2114196 3974 470000 12.36 1.24 0.85
بانک خاورمیانه - وخاور -1.38
-0.092202
-1.042181
181054 395 11010000 5.88 1.53 1.06
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 8.4
14.456105
15.36150
6386615 38990 3052500 58.12 8.21 1.91
شاهد - ثشاهد -2.92
-0.531310
-1.291300
2954978 3872 3545688 5.96 0.89 16.37
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -2.06
-0.442024
-4.481942
197628 386 8419840 19.32 1.82 1.05
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.83
-0.261518
-2.761480
251522 374 8169876 - 1.08 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -0.56
-0.28720
-0.28720
5189034 3737 9000000 - 0.57 -
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -4.5
-0.22891
-0.11892
41543915 37006 9511425 8.45 0.8 8.04
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 2.91
0.581219
0.661220
300413 367 1097100 7.22 0.99 1.96
پتروشیمی فجر - بفجر -3.05
-0.036050
-1.855940
604010 3653 39325000 5.4 3.47 2.59
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -4.34
-1.5210645
-1.9310600
34474 365 163933 40.68 2.21 1.68
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.95
0.5518077
4.3218755
19403 365 7230800 7.79 7.61 2.99
پتروشیمی مبین - مبین -0.9
-0.34051
-0.744033
897549 3618 57734852 4.56 2.16 1.44
پشم شیشه ایران - کپشیر -2.46
-3.769470
-4.989350
38584 361 635819 29.18 4.69 1.41
صنعتی آما - فاما 3.15
0.093498
0.723520
10146 36 1749000 7.34 1.48 1.31
سیمان بهبهان - سبهان -2.43
-3.417372
-517085
20581 353 955460 10.91 3.38 1.12
سیمان خزر - سخزر -0
-0.385306
-4.995060
7000 35 1220380 13.31 3.64 1.53
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -3.85
-4.381724
-4.051730
2011347 3467 1759514 27.23 1.48 0.33
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.67
-0.232611
1.072645
1326530 3464 7833000 4.49 1.37 0.32
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.49
-0.881793
-3.151752
1959732 3456 50589495 8.18 1.49 1.99
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح 4.78
0.341747
2.071777
196344 343 0 - - -
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.17
-0.2511109
0.1311152
304017 3377 1944075 6.22 4.65 3.15
سیمان خوزستان - سخوز 5
11.033000
12.513040
1109469 3328 1950000 4.61 2.01 0.72
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح -1.41
-2.011998
-2.211994
165744 331 0 - - -
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.87
2.72361
0.482310
1397636 3300 826350 14.57 1.37 2.67
سبحان دارو - دسبحان 1.19
08331
0.048334
4000 33 3582330 5.96 4.48 1.62
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -3.75
0.281775
-1.981735
1786015 3191 53250000 4.87 1.32 4.84
زامیاد - خزامیا -5.06
-3.85799
-4.33795
39870501 31866 4418384 110.42 0.92 0.28
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -5.28
0.181675
-1.321650
1866778 3127 1088750 14.22 1.17 23.05
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد -4.62
-0.542398
-0.542398
1297989 3112 575520 28.1 1.99 8.16
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -4.65
-1.691864
-2.371851
1668806 3111 3075600 8.77 1.4 8.14
سیمان قاین - سقاین -0
-0.3224206
-523069
1347 31 1288301 6.75 6.52 1.64
کابل البرز - بالبر 6.89
-0.582587
1.082630
1185520 3067 589836 146.43 2.05 0.54
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3.78
4.112151
2.952127
13980114 30077 1613250 - 1.66 -
معدنی املاح ایران - شاملا -0
-0.0112048
-1.9911809
250 3 2530080 5.97 4.56 2.33
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.24
-0.332408
-0.662400
1243975 2973 72240000 7.64 2.2 2.24
سامان گستر اصفهان - ثامان -5.08
-2.591655
-0.121697
180657 294 367313 8.23 0.76 1.71
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.49
1.03881
0.34875
3332761 2935 392045 -4.3 1.41 0.12
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.14
-4.6510792
-4.9910753
271540 2931 1631750 10.58 2.25 1
نیرو ترانس - بنیرو 3.45
0.836465
1.816528
451505 2919 1939500 10.72 3.48 1.91
سیمان فارس نو - سفانو -0.33
-2.733777
-53689
78340 289 1321950 6.63 2 1.1
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.82
4.692256
4.972262
12780280 28827 10152000 10.23 1.62 11.28
قند هکمتان - قهکمت -2.04
-0.842724
-1.712700
106012 287 745286 8.94 1.58 0.52
لیزینگ ایران - ولیز 2.76
4.531224
4.951229
2306573 2823 734400 37.79 0.99 1.68
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -1.88
01020
-0.11019
274298 280 1632000 - 0.94 -
گروه صنعتی بارز - پکرمان -2.24
-0.193195
-2.533120
88225 277 8072168 6.09 1.91 0.78
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 5.87
1.71559
1.71559
1733328 2715 8769375 19.3 0.9 17.27
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -4.02
-2.22750
-3.592711
983626 2705 1456262 8.09 1.94 1.21
داروسازی اسوه - داسوه -0.12
020757
-0.1820721
1297 27 5189250 6.2 3.85 1.79
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -8.79
0.0311516
-3.4911110
2270 27 2848599 64 10.08 63.82
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -6.27
-2.443357
-3.983304
799822 2685 3357000 4.63 1.33 4.27
گروه بهمن - خبهمن 2.51
-0.061773
0.341780
1514103 2684 8989110 6.32 0.8 4.56
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -1.47
-0.191036
-0.291035
255788 263 3108000 7.62 0.76 2.55
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -7.23
1.033336
-1.573250
7839111 26152 1668000 6.98 2.49 3.28
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.49
1.221162
0.781157
2249235 2614 3021200 7.45 1.24 6.64
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -5
-0.0510967
-0.1810952
2420 26 4386800 11.3 5.9 5.25
سیمان هگمتان - سهگمت 2.65
1.832612
2.342625
980262 2560 1313575 6.88 1.79 0.92
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -9.91
-3.174618
-4.994531
546865 2525 1611682 -5.3 -8.56 0.69
رادیاتور ایران - ختور -4.39
-0.393095
-0.93079
808718 2503 928500 5.3 1.38 0.5
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 0
4.991621
4.991621
1507272 2443 1020593 22.99 1.49 0.84
بین المللی محصولات پارس - شپارس -3.72
-2.111900
-2.161899
1285516 2443 760000 103.6 1.71 0.42
بانک تجارت - وتجارت 0.68
0.14741
0.68745
32671610 24212 33863700 -2.77 0.7 0.2
پاکسان - شپاکسا 3.33
1.154918
0.584890
489990 2410 2655720 5.92 1.89 0.69
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0.28
-0.172924
-3.652822
8619 24 1169600 8.23 2.38 10.69
ایران ارقام - مرقام 8.81
-0.356629
2.246801
3613042 23951 3314500 23.6 5.9 2.54
الکتریک خودرو شرق - خشرق 0.13
4.962243
4.962243
10674620 23943 706545 203.03 1.85 0.28
کمباین سازی ایران - تکمبا -3.27
-1.2740
-2.14733
3229299 2390 1275040 98.8 1.01 1.42
البرز دارو - دالبر 1.69
0.0211843
0.9211950
20037 238 8053240 6.71 4.04 2.42
سیمان شاهرود - سرود 8.25
0.872195
4.872282
106800 237 987750 16.08 1.1 0.85
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -2.68
-1.225089
-0.625120
462536 2354 508900 71.74 3.72 1.01
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -2.11
-0.029095
-2.178900
2540 23 3274200 7.58 4.16 1.72
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -3.07
-2.911403
-2.631407
1590211 2230 2553460 16.27 0.8 9.73
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -5.37
-3.182591
-4.412558
854854 2215 1712547 5.68 1.63 1.51
بانک اقتصاد نوین - ونوین 10.24
-5.31841
0.821960
12018732 22123 24174171 35.93 2 0.36
لامیران - فلامی 0
0.23470
53636
6089 22 208200 11.02 2.14 1.43
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 4.39
-0.612280
1.132320
959709 2188 2485875 -14.21 1.29 10.2
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 1.72
-0.361112
0.091117
1961181 2181 567120 -7.99 1.8 0.87
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.55
1.488094
2.188150
260980 2112 1942560 5.06 2.93 1.35
سایپا شیشه - کساپا -1.93
-0.591519
-1.571504
140175 211 349370 657.95 -24.78 0.73
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -1.19
-0.933834
-4.443698
560845 2078 62850762 21.53 3.23 15.23
پتروشیمی پردیس - شپدیس -3.37
0.338091
-0.178050
253503 2077 48546000 7.18 5.51 2.44
بیمه البرز - البرز -2.22
-0.231302
-3.31262
160751 204 5208000 9.16 1.02 0.31
سیمان شمال - سشمال -4.13
-0.861965
-0.861965
104983 202 1625012 11.25 0.96 1.71
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح -1.3
-0.647750
-1.287700
300 2 0 - - -
داروسازی روزدارو - دروز -0
02151
-0.982130
1080 2 1505356 145.78 3.4 2.49
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
02286
-4.992172
916 2 2697480 30.57 2.08 2.87
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -2.08
-0.091167
-0.091167
171083 199 4668000 6.08 0.78 6.27
گلتاش - شگل -3.11
-0.5712661
-4.8212120
15700 194 2532200 6.03 2.41 1.27
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 6.73
1.8314077
514515
134775 1931 9459744 15.57 7.42 2.47
سیمان داراب - ساراب 3.13
-0.071520
0.591530
1259957 1915 1368000 10.78 1.04 1.36
توسعه معادن روی ایران - کروی -3.82
-1.612571
-2.032560
746646 1910 6206265 14.42 1.58 12.77
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -1.98
-0.382356
-1.12339
78981 185 480907 101.54 2.57 0.33
مهندسی تکنوتار - تکنو -3.19
-1.372303
-1.932290
795811 1832 368480 210.32 2.7 3.19
فروسیلیس ایران - فروس -3.3
-0.741870
-2.341840
100081 183 1635298 22.59 1.62 1.56
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -5.18
-3.98594
-4.288560
212806 1829 773460 9.19 4.34 1.36
ایران دارو - دیران 2.69
4.613497
4.43490
518198 1812 839280 5.98 2.62 1
پتروشیمی شازند - شاراک 3.91
0.423360
0.123350
5378690 18071 16934400 4.19 1.79 0.66
سیمان سپاهان - سپاها 2.65
0.611147
0.791149
1572375 1804 2408700 25.64 1.12 1.05
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -8.44
-0.1213710
-3.7413213
1387 18 742709 13.57 1.75 8.57
پست بانک ایران - وپست -2.37
-22.641705
-22.781702
10505572 17912 5513034 66.46 2.72 0.46
سیمان دورود - سدور -3.62
0928
-0.32925
1907694 1771 595495 -4.21 1.65 0.82
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.37
-0.5912731
-0.8312700
137159 1745 4812318 5.39 3.24 1.81
سیمان شرق - سشرق -2.81
-0.951046
-0.571050
1652427 1729 2775624 -22.6 3.24 1.83
شیشه همدان - کهمدا 0.38
0.068199
08194
20575 169 2361312 6.36 1.82 2.55
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.31
-1.167053
0.97200
234805 1656 1142586 16.22 3.84 0.66
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 4.48
1.521602
1.581603
1017365 1630 640800 22.05 2.84 0.38
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.4
01003
01003
162850 163 1003000 - 0.77 -
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-1.74924
-4.994759
33682 160 522929 -2.2 -5.08 0.98
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -4.2
0.734113
-1.984002
385217 1584 822600 73.41 3.33 1.45
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.2410481
-2.6910223
15449 158 4496349 15.21 4.14 0.93
نفت بهران - شبهرن -1.86
-0.018478
-0.428443
183033 1551 16956000 4.78 3.4 1.04
مخابرات ایران - اخابر -2.12
-0.092269
-2.252220
674290 1521 136140000 4.83 2.13 22.93
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
06793
0.16800
2262 15 679300 53.32 4.9 5.01
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -5.62
-0.582751
-4.232650
55095 148 1856925 11.36 2.21 5.86
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0.35
4.9212715
4.9912724
114892 1461 390509 21.83 10.76 0.96
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 4.34
4.093410
4.983439
4243525 14469 10571341 5.48 2.55 5.27
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -5.47
1.051830
-0.331805
786602 1439 1098000 55 1.92 0.69
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 10.52
4.0932152
532433
44410 1428 1125320 18.79 9.01 0.65
نیرو کلر - شکلر 3.96
-0.172915
1.032950
482436 1406 1166000 13.25 2.39 2.75
پارس سرام - کسرام 8.84
-0.742802
1.662870
50907 140 168120 -6,466.15 2.69 0.96
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -1.05
-0.324304
-2.274220
330287 1395 215200000 4.89 1.9 4.89
لیزینگ ایرانیان - وایران 3.61
4.311596
4.581600
8731731 13937 1596000 7.51 1.37 2.19
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -5.05
-3.343448
-4.683400
4038435 13924 1755032 9.51 2.93 4.14
بانک ملت - وبملت 3.64
1.181112
0.641106
12515955 13919 55600000 8.33 0.82 0.21
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -2.73
-4.813737
-4.993730
3714691 13881 5605500 48.11 0.94 25.15
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -1.45
-0.063213
-1.183177
43051 137 8779702 6.14 3.23 1.18
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -4.36
-3.921738
-4.811722
781764 1359 695200 10.07 1.27 0.56
شکر - قشکر -5.81
-1.131574
-2.641550
850008 1338 314800 96.65 2.31 0.63
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -2.25
-0.814042
-1.844000
332160 1336 5295020 6.65 2.61 1.48
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -7.73
-0.646017
-4.855762
2187037 13159 306867 108.2 5.44 2.23
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 3.13
0.691605
1.571619
801302 1308 11235000 - 1.03 -
سالمین - غسالم 0
0.12024
52123
6000 13 607200 7.84 1.38 0.63
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -3.88
-0.561414
-1.551400
918243 1296 4242000 - 0.77 -
ایران خودرو دیزل - خاور -1.38
-4.77799
-4.89798
16200927 12949 3986258 -1.25 -0.61 0.19
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -5.82
-4.783807
-4.983799
338513 1289 761400 8.52 3.11 0.42
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -7.14
-3.333973
-3.283975
324333 1289 397300 -47.15 4.17 24.84
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -4.59
-1.63996
-1.753990
311788 1246 851148 61.28 2.69 0.5
نفت پارس - شنفت -4.04
-0.024749
-1.054700
26287 124 5936250 5.77 3.26 0.74
مهرکام پارس - خمهر -2.57
-1.631452
-1.831449
851156 1236 1202256 29.95 1.74 0.2
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -6.1
-1.031437
-0.141450
851476 1224 175088 -17.23 2.36 11.49
تولید محور خودرو - خمحور -8.1
-2.792893
-4.572840
420058 1215 1217204 795.56 2.76 0.79
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -2.77
-1.13877
-1.69872
1388514 1210 4823500 8.94 0.73 6.78
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.36
0.582254
2.632300
52469 121 169050 -2.31 -0.87 1.04
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -2.14
0.026102
-0.166091
19589 120 1220400 9.85 2.77 0.8
قند نیشابور - قنیشا 3.17
1.111644
0.861640
723605 1190 328800 21.27 1.53 0.59
همکاران سیستم - سیستم -0
-0.064701
-0.74671
25001 117 3525750 7.86 3.24 4.53
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.39
-0.281058
0.851070
110970 116 846400 - 1.11 -
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -4.6
-1.01880
-2.14870
1308843 1152 259583 23.6 0.86 0.58
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -1.26
-0.783185
-0.723187
357244 1137 3185000 8.25 1.89 2.06
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح -15.15
1.88217
-1.41210
5219520 1133 0 - - -
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -4.91
-4.161129
-4.411126
99249681 112005 44332076 8.01 1.12 0.37
مارگارین - غمارگ -4.96
-0.426209
-2.696067
178650 1109 2235240 8.23 2.69 0.26
گروه دارویی برکت - برکت -2.3
-1.952008
-2.12005
5492510 11027 6827200 6.93 1.79 5.68
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
0.083654
3.423776
3000 11 730800 12.45 2.87 1.25
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -2.95
-1.254729
-2.94650
232927 1085 5911250 13.88 3.7 6.91
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -2.31
01454
-1.651430
728437 1056 39258000 5.08 0.96 5.1
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -3.95
-2.831822
-2.771823
5785952 10544 73791000 6.04 1.19 5.18
عمران و توسعه فارس - ثفارس 6.55
2.042398
3.362429
4386399 10517 2398000 7.99 1.67 4.69
موتوژن - بموتو -0.67
-0.294477
-3.344340
24152 105 3046151 6.74 2.98 0.92
فولاد خوزستان - فخوز -4.08
1.233454
-0.353400
2979806 10293 49986288 7.5 2.27 0.91
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.32
019000
019000
5249 100 53200000 8.34 4.47 4.62
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0
07515
2.737720
21 0 375750 -9.75 -3.13 0.78