ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4.76
-0.243680
0.843720
2713358 9985 5520000 19.18 0.92 14.76
پالایش نفت اصفهان - شپنا -3.03
0.432771
-0.692740
3581722 9927 55420000 9.53 1.87 0.31
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -4.91
1.243757
-0.323699
2633934 9895 1878500 -101.2 4.31 2.19
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.49
4.671949
4.991955
5052364 9847 8107840 20.62 1.79 1.18
شهد - قشهد -7.01
-2.944486
-54391
217558 976 903032 13.88 3.38 0.76
سایپا شیشه - کساپا 3.49
1.781720
2.371730
557275 958 395600 335.25 -22.13 0.95
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.83
0.0934388
-0.0734333
277802 9553 137552000 4.81 5.8 1.36
شکر - قشکر -3.62
-0.761699
-1.581685
562312 955 339800 125.81 2.4 0.81
پتروشیمی فن آوران - شفن 3.52
3.7416744
4.9916946
562800 9423 15906800 8.34 5.43 1.87
بیمه البرز - البرز -3.55
-1.561453
-3.731421
656801 932 5812000 10.45 1.16 0.38
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -5.05
-0.62986
-4.932856
32632 93 1940900 16.16 2.24 0.58
افست - چافست -3.1
-0.087241
-0.637201
128283 929 1448200 7.37 3.02 0.89
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -1.06
-0.868840
-4.48525
10819 92 442000 -11.47 -7.98 0.92
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.58
0.121639
0.181640
5495666 9010 7408280 5.68 1.86 1.46
سرمایه گذاری ملت - وملت -1.71
0826
-0.36823
1085263 897 826000 - 0.83 -
بانک سینا - وسینا -2.8
0.181100
-1.461082
81549861 89670 11000000 4.16 0.84 0.31
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح 16.16
76.252115
66.581999
4236922 8963 0 - - -
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -4.4
-3.184630
-4.774554
193549 896 403581 9.42 2.34 1.26
ح.سیمان کردستان - سکردح -10.54
-3.74489
-5.91478
1787959 874 0 - - -
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -1.67
-0.868993
-0.679010
97120 873 809370 9.65 4.94 1.72
لابراتوارهای رازک - درازک 0
0.1220364
521355
4079 87 8349240 10.37 9.45 2.97
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 9.67
2.451969
1.461950
434979 856 492250 721.77 1.44 1.43
نیرو کلر - شکلر 1.58
1.042623
0.542610
324134 850 1049200 11.92 2.01 2.48
معدنی دماوند - کدما 0
0.819375
59765
8709 85 281250 19.36 11.01 3.02
مخابرات ایران - اخابر -1.92
-0.042270
-0.042270
375651 849 136200000 5.34 2.21 25.98
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.35
1.221825
11821
4617746 8452 29656250 3.47 1.01 3.33
سیمان شرق - سشرق -4.85
-2.391268
-1.771276
6611340 8383 3364714 -20.15 3.42 2.59
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -1.94
-0.8713158
-2.0613000
64412 838 4973724 6.01 3.81 2.1
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.31
08783
0.198800
95151 836 2107920 6.05 3.53 1.76
سیمان خزر - سخزر -3.08
-0.753456
-53308
24696 82 794880 28.9 2.7 1.21
تراکتورسازی - تایرا -1.38
-0.212418
-0.082421
328889 794 4352400 7.21 1.9 0.61
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 4.12
4.961693
4.961693
46713155 79063 45711000 5.61 1.82 5.6
داروسازی اسوه - داسوه 4.07
-0.0422620
1.4122950
3550 79 5655000 7.42 4.79 2.23
سبحان دارو - دسبحان 1.09
09262
0.419300
8500 79 3982660 6.32 5.74 2.09
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.35
1.39877
0.58870
8980636 7878 10962500 - 0.62 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.05
-0.061663
-2.641620
47983 78 11641000 - 1.08 -
کاشی پارس - کپارس 4.69
1.888677
4.38883
89267 775 761407 10.24 5.93 1.18
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد -5.95
0.382366
-0.252351
3196100 7563 567840 15.1 1.96 11.28
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح -5.4
-0.22499
-0.162500
301447 753 0 - - -
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.96
1.117548
2.897681
99612 752 1222776 11.83 4.1 0.59
سامان گستر اصفهان - ثامان -5.55
-4.851803
-4.961801
413397 745 400160 8.97 0.87 1.86
فولاد خوزستان - فخوز 3.79
4.823285
4.983290
22423798 73655 47540520 15.87 2.4 1.07
فروسیلیس ایران - فروس 2.84
1.162085
1.892100
352834 736 1823314 36.11 1.85 1.92
سیمان تهران - ستران -4.02
-1.282709
-2.042688
2669222 7230 4740750 12.32 1.39 1.87
ملی صنایع مس ایران - فملی 4.29
4.072120
3.632111
34022067 72138 106000000 12.4 1.47 1.77
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.83
-1.911081
-3.181067
66618455 72039 11539675 18.03 0.98 15.27
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح 7.29
4.821022
2.561000
6986421 7139 0 - - -
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.48
3.332048
2.372029
3442888 7051 9216000 9.43 1.69 10.01
ایران خودرو - خودرو -2.52
-1.632711
-1.382718
25986818 70437 41478300 34.88 2.25 0.2
صنعتی آما - فاما -4.74
-0.314228
-4.064069
16441 67 2114000 8.85 1.88 1.86
ح.صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوهح 0
9.931339
9.931339
5000000 6695 0 - - -
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.53
07593
0.367620
86156 654 7623372 6.57 5.15 6.44
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.89
-1.451220
-1.531219
5291938 6455 7320000 4.07 1.18 4.08
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -3.49
-1.942322
-4.522261
279273 644 2218656 30.97 2.03 0.38
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 4.24
0.571950
0.831955
3256321 6372 84825000 8.49 1.32 5.42
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 4.14
0.094280
0.094280
1444617 6187 70162040 24.04 3.52 17
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -3.09
-4.542083
-2.062137
296091 617 1406025 8.76 1.71 4.44
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.05
0.843985
0.843985
154086 614 797000 21.04 3.26 2.57
کارتن ایران - چکارن 2.67
4.864297
4.934300
1406420 6043 783128 17.74 3.94 1
قند اصفهان - قصفها -6.74
1.225951
-1.685780
100434 598 1160445 14.97 4.44 0.43
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.983563
4.983563
166115 592 267225 18 3.3 2.21
داروسازی کوثر - دکوثر -4.79
-0.731908
-1.141900
3041967 5803 1030320 35.99 1.14 1.27
بیمه آسیا - آسیا -6.93
-3.931881
-1.171935
3084066 5803 4326300 12.07 1.42 0.19
حمل و نقل توکا - حتوکا -3.69
0.652479
-0.372454
2304486 5712 818070 8.51 2.74 1.02
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -2
-0.263021
-0.793005
186661 563 1996760 6.71 2.02 1.76
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.26
-0.515171
-4.2414602
3812 56 821856 13.15 2 8.44
ایران ترانسفو - بترانس -3.14
-0.0614877
-1.514662
372345 5537 22315500 20.53 7.22 4.44
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.52
3.9315595
515755
3548460 55338 15595000 10.62 7.66 0.73
باما - کاما 3.98
6.957340
7.077348
7443682 54633 3670000 9.26 3.83 3.36
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
4.477667
4.997705
70230 541 651695 8.34 4.1 0.65
داروسازی ابوریحان - دابور 3.28
0.9513825
0.0413700
38816 539 1990800 6.19 5.85 1
کمباین سازی ایران - تکمبا -4.51
-2.4896
-1.96900
6009199 5382 1543833 220.8 1.23 2.06
صنعتی پارس خزر - لخزر 7.41
3.0212310
3.412355
436400 5372 1861272 11.34 2.83 1.04
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.88
0.241270
0.241270
422341 536 568308 8.32 1.15 1.31
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.26
4.62593
4.962602
2066106 5358 524823 51.39 2.51 2.94
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 8.53
0.69440
1.14442
12165350 5353 0 - - -
بانک خاورمیانه - وخاور -4.46
02548
-2.352488
21123 53 12740000 7.15 2.19 1.26
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 3.27
-0.091166
0.091168
46012 53 4081000 - 0.75 -
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -3.21
-2.271635
-2.391633
3217802 5261 654000 -6.35 4.96 1.59
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -1.47
-0.827487
-1.957402
70059 525 898440 8.5 5.35 1.68
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.36
4.621473
4.051465
35110644 51729 41162646 12.28 1.62 11.79
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 7.1
2.4512132
1.3312000
42069 510 186833 46.36 2.55 1.91
داروسازی فارابی - دفارا -0
-0.018967
-4.728545
550 5 3586800 7.83 3.29 1.26
سیمان سپاهان - سپاها -4.81
-4.951307
-5.451300
3803079 4969 2744700 29.21 1.28 1.2
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.09
0.12018
0.152019
2423133 4890 3329700 8.91 1.53 7.93
فنرسازی زر - خزر -3.79
-1.91035
-2.271031
468384 485 517497 2,112.23 1.33 1.5
قند نیشابور - قنیشا 1.67
0.861635
1.111639
287433 470 327000 46.3 1.56 0.84
چرخشگر - خچرخش -4.39
-0.781656
-1.141650
283542 468 1576669 44.84 1.53 1.29
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.66
4.721975
4.561972
23522733 46468 55724625 9.08 1.73 2.51
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 3.71
0.091117
0.631123
409612 458 1787200 - 1.03 -
کویر تایر - پکویر 3.51
-0.483966
1.254035
114404 451 2776200 5.34 2.43 0.81
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.33
0.74038
14050
1113895 4498 5289780 8.08 2.85 1.88
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.21
0.124114
14150
107461 447 10696811 5.62 2.66 5.49
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.74
-2.44919
-2.55918
4776414 4389 939996 178.1 1.3 0.33
بیمه ملت - ملت 0.59
1.131703
0.951700
2572142 4380 4853550 8.58 1.3 1.52
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 7.22
0.93462
03431
125816 436 1142460 8.08 2.33 10.46
معدنی املاح ایران - شاملا 1.69
0.811779
0.9811800
36516 435 2473590 5.77 5.46 2.44
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.11
-0.692875
-1.522851
1498845 4310 8625000 4.94 1.57 0.35
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -7.96
-1.011173
-2.281158
3618042 4245 3519000 6.93 0.93 2.89
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -3.23
-1.741127
-2.71116
3747880 4223 574770 -8.1 1.82 0.89
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1.39
1.341817
0.951810
2303237 4186 3306940 21.07 1.04 12.6
سیمان صوفیان - سصوفی -9.62
-2.853516
-3.843480
1187449 4175 1933800 75.9 2.96 1.42
سیمان بجنورد - سبجنو -7.24
-3.143888
-0.354000
108000 414 1524096 18.55 2.83 1.47
گروه بهمن - خبهمن -2.58
0.11955
-0.671940
2116309 4137 9911850 8.24 0.88 5.27
بانک کارآفرین - وکار 1.22
02889
0.032890
142283 412 24556500 7.72 1.69 1.01
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -7
-1.922093
-1.122110
1967268 4117 837200 18.93 1.57 0.62
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 0
3.462752
52793
146696 410 1457322 9.13 2.2 1.36
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -2.09
04649
-0.94607
87650 407 1046025 12.96 2.67 1.11
مس شهید باهنر - فباهنر 4.34
2.011624
0.061593
2483883 4034 1461600 11.8 1.51 0.32
نفت بهران - شبهرن -1.92
-0.338728
-1.348640
457112 3980 17456000 5.14 4.69 1.13
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -1.64
-0.089177
-0.899102
43157 395 3303720 7.88 4.87 2.06
لبنیات کالبر - غالبر -4.33
0.662122
-0.522097
1846822 3918 530500 10.63 1.37 0.89
سیمان خوزستان - سخوز -0.94
-2.642842
-4.832778
140589 390 1847300 13.75 2.08 0.88
مارگارین - غمارگ -7.48
0.895996
-0.15937
643421 3858 2158560 7.53 2.84 0.25
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 4.69
0.3214383
4.9915052
25904 384 10068100 6.84 5.77 1.37
سیمان شاهرود - سرود 5.41
02199
4.552299
173314 381 989550 39.07 1.56 0.86
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.58
0.423808
1.483848
993250 3795 17627186 5.86 1.75 2.69
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 5.35
01442
0.91455
2617164 3774 576800 - 1.21 -
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 2.99
0.154598
4.994820
78657 377 36784000 53.83 3.89 3.84
بین المللی محصولات پارس - شپارس 7.28
0.172356
02352
157962 372 942400 128.46 2.12 0.53
داروسازی زهراوی - دزهراوی -4.23
027794
-2.8627000
13209 367 6670560 10.13 9.84 1.91
سیمان دورود - سدور -3.49
-0.551076
-2.031060
3370375 3628 690466 -6.05 1.8 0.86
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -6.25
-2.071800
-4.241760
2011756 3621 720000 53.29 3.23 0.42
بیمه دانا - دانا 5.02
42862
4.982889
1242594 3556 2920308 19.34 3.35 0.2
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.81
-0.071412
-0.921400
2503407 3528 101664000 6.88 1.07 6.29
کابل البرز - بالبر 3.59
0.582941
1.572970
118668 350 670548 164.63 2.23 0.61
داده پردازی ایران - مداران -4.93
2.123233
-0.663145
1067551 3452 2101450 14.57 2.51 2.05
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -6.15
-1.112612
-2.7612400
273381 3448 5044800 13.56 7.98 6.13
سیمان کردستان - سکرد -5.9
-0.91657
-3.051621
209595 343 1988400 -18.58 13.59 2.23
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 6.78
4.882581
52584
13192919 34052 13163100 391.17 2.61 1.13
سیمان ارومیه - ساروم 5.03
4.144146
54180
794515 3294 1658400 10.54 2.25 1.37
ح.عمران و توسعه فارس - ثفارسح 0
9.981058
9.981058
301739 319 0 - - -
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -4.56
01758
-1.021740
1813637 3188 9888750 19.81 1.09 17.9
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -3.17
-1.341912
-0.981919
1667135 3187 1951387 27.08 1.63 0.38
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -2.81
-2.442801
-2.512799
1119307 3135 1400500 6.3 2.26 3.08
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 6.52
-0.782797
1.62864
112380 313 570924 -24.94 3.02 0.46
سرمایه گذاری سپه - وسپه 5.33
3.351479
1.751456
2071569 3067 7959978 - 1.05 -
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.07
0.682945
0.272933
103168 305 1030750 15.07 1.73 4.12
شاهد - ثشاهد -4.66
01254
-0.881243
2424303 3041 3394117 5.7 0.8 15.67
پتروشیمی مبین - مبین -1.26
0.074074
-0.544049
7333084 29877 58062648 5.12 2.4 1.53
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -1.64
-0.353687
-1.083660
806313 2973 3687000 5.21 1.52 4.8
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -4.92
-0.0811573
-0.7111500
25356 293 355436 74.53 9.22 1.4
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا -2.97
-0.4432161
-2.4931500
9365 291 6432200 9.53 8.56 3.54
پالایش نفت تهران - شتران -3.24
1.213101
-0.23058
9361947 29028 37212000 14.17 2.36 0.29
پارس سرام - کسرام -0.71
-0.842818
-1.412802
103127 289 169080 -6,503.08 2.71 0.97
ح.سیمان شرق - سشرقح -9.54
-6.74249
-7.12248
115678352 28837 0 - - -
پتروشیمی فجر - بفجر -2.12
-0.5915429
-1.7415250
1847430 28504 38572500 5.79 3.79 2.57
سیمان بهبهان - سبهان -5.06
-4.6616620
-2.9416920
171351 2848 914100 14.35 3.81 1.23
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -3.52
-0.051992
-11973
1421880 2833 322704 25.52 1.78 2.04
پتروشیمی شازند - شاراک -1.38
02788
-12760
1002166 2794 14051520 4.34 1.68 0.63
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -6
-2.441318
-3.551303
2118629 2793 3624500 - 0.97 -
پاکسان - شپاکسا -3.19
-0.744996
-1.014982
556315 2779 2697840 6.02 2.17 0.7
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -4.34
-1.121319
-1.81310
210791 276 1187100 7.81 1.08 2.13
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.08
-0.756097
-2.26008
451905 2723 17681300 5.39 2.2 5.25
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -2.9
0981
-0.1980
2755920 2705 5395500 10.03 0.93 7.57
گلتاش - شگل -3.3
-0.0813139
-0.2213120
20475 268 2627800 6.26 2.88 1.31
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 3.36
1.242364
0.692351
111622 267 177300 -2.62 -0.99 1.17
ح.نفت پارس - شنفتح 3.77
1.823920
03850
67428 264 0 - - -
لعابیران - شلعاب -2.17
-4.973041
-53040
8680547 26399 304100 5.83 3.11 0.66
پشم شیشه ایران - کپشیر 2.32
-0.1710320
0.5910399
24553 253 692888 19.32 5.54 1.75
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.4
-0.464518
-0.864500
554755 2502 8230459 7.12 3.2 1.25
لیزینگ ایرانیان - وایران 5
2.841378
51407
1811425 2496 1378000 6.07 1.2 2.01
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح -10.67
-3.94317
-3.94317
7713252 2447 0 - - -
نفت سپاهان - شسپا -6.43
-2.467283
-2.897251
336169 2433 7647150 7.07 2.99 0.66
جام دارو - فجام 0
2.1625027
525721
9263 238 1001080 14.15 7.41 4.19
سیمان داراب - ساراب -6.18
-2.641476
-4.681445
1600029 2362 1328400 10.53 1.03 1.62
حفاری شمال - حفاری 4.9
4.753863
4.993872
6090173 23526 10064680 10.53 2.51 1.24
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.99
-0.281080
0.551089
218380 235 1080000 - 0.84 -
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 5.13
3.751439
1.81412
162692651 234136 107925000 10.38 1.17 1.14
مهندسی تکنوتار - تکنو -3.5
-1.232172
-0.552187
1057197 2297 347520 185.74 2.57 4.41
گلوکوزان - غگل -1.04
-0.3148966
-1.2548500
4753 229 3721416 12.36 7.46 1.3
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.28
01550
0.771562
1464531 2271 4650000 - 0.84 -
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.81
2.84003
2.213980
564397 2259 2807914 39.82 2.57 0.4
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -3.49
-0.075588
-1.635501
4020 22 1117600 13.97 2.55 0.88
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -3.33
-0.571387
-3.231350
156108 213 2163720 - 1.15 -
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -0.65
-0.471275
-3.981230
169243 208 5100000 9.47 0.85 9.62
پتروشیمی جم - جم 2.43
1.589567
1.889595
2151979 20589 91843200 5.69 4.83 1.91
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 5.81
2.141049
0.681034
1954298 2051 309435 55.26 1.06 0.71
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 2.09
0.491645
0.791650
1243984 2046 1069250 14.92 1.19 47.56
رادیاتور ایران - ختور -2.11
-2.113064
-1.053097
655328 2008 919200 5.86 1.48 0.54
همکاران سیستم - سیستم -2.79
-0.254780
-2.134690
42569 200 3585000 8.65 3.61 5.48
سیمان ایلام - سیلام -0
-0.025080
-54827
500 2 2095500 -21.67 6.51 2.67
دشت مرغاب - غدشت -0
-0.028541
-4.68150
281 2 456542 103.17 6.72 0.31
پارس سویچ - بسویچ 3.08
09028
0.89100
220 2 2257000 12.51 2.98 2.86
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.82
2.9810252
2.2610180
1942770 19917 1230240 13.09 5.94 1.93
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -4.39
-1.57878
-2.02874
2265244 1989 802438 -20.83 1.45 0.25
بهنوش ایران - غبهنوش -4.93
-0.966168
-4.985918
32489 197 1480320 18.02 4.87 0.41
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.1
1.722189
0.842170
8847778 19367 88654500 7.25 1.57 6.51
سیمان هگمتان - سهگمت -2.26
-4.372362
-4.862350
818892 1934 1187850 13.83 1.61 0.88
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -6.08
-3.784048
-4.993997
473995 1919 206448 95.89 3.76 1.74
ایران دارو - دیران -5.16
-3.494121
-3.914103
464314 1913 989040 7.53 3.46 1.37
سیمان فارس - سفار -1.91
-0.127209
-0.767163
26466 190 1679697 24.9 4.74 2.74
صنعتی پارس مینو - غپینو -8.49
-4.155430
-55382
348966 1895 3420900 8.98 2.13 1.23
سیمان هرمزگان - سهرمز -5.05
-0.444767
-4.894554
39767 186 2583714 9 2.81 1.18
قند نقش جهان - قنقش 4.26
0.067101
07097
25851 184 987039 49.46 2.33 0.36
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس -3.14
-0.785958
-0.086000
308375 1837 1787400 19.02 3.46 15.05
سالمین - غسالم 0
0.161930
4.982023
9071 18 579000 7.88 1.39 0.65
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.71
3.561279
2.021260
1388099 1775 867606 23.27 1.24 0.69
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 2.71
0.187056
0.237059
250276 1766 705600 99.46 5.06 1.4
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -6.02
-1.911287
-3.21270
1344626 1730 1029600 - 1.43 -
پتروشیمی خارک - شخارک 0
4.9912619
4.9912619
1368087 17264 25238000 8.13 4.71 2.7
سیمان غرب - سغرب 3.55
-0.773725
0.163760
457813 1705 1117500 19.74 2.4 1.39
آبسال - لابسا 3.42
0.633810
1.483842
443674 1690 1371600 45.29 2.68 0.95
سیمان خاش - سخاش -2.75
-0.87782
-2.617640
22000 169 972750 8.21 3.32 1.05
البرز دارو - دالبر -2.29
-0.9512276
-0.7812297
1358481 16676 8347680 7.64 5.04 2.74
قند هکمتان - قهکمت -8.92
-2.942999
-2.913000
554208 1662 820526 11 1.71 0.87
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 3.94
4.513337
4.983352
4961837 16559 11776940 6.85 2.48 2.42
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.74
-1.493430
-2.353400
475319 1630 1278998 6.77 2.18 1.27
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 2.6
1.122260
0.892255
717753 1622 1356000 22.21 1.91 0.9
عمران و توسعه فارس - ثفارس 0
4.972280
4.972280
705500 1609 2280000 7.6 2.91 4.46
ح.داروسازی روزدارو - دروزح -7.57
-6.471272
-8.751241
125506 160 0 - - -
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
0.142952
4.993095
5210 16 295200 -35.03 3.04 19.63
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.97
0.561068
0.281065
1489063 1591 475260 -5.24 1.57 0.18
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -4.39
1.14242
-0.414179
3743659 15880 2159178 14.97 3.78 5.33
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.8
0.23507
0.543519
450068 1582 8860436 6.42 2.9 1.03
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -4.87
-2.923860
-4.433800
403421 1557 3860000 9.37 2.36 2.82
سخت آژند - ثاژن -4.54
-0.524931
-3.174800
3119515 15382 1972400 7.35 3.28 3.77
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.53
1.55273
0.655229
2850810 15033 20481445 9.46 3.96 0.44
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.62
4.837417
4.997428
201927 1498 3181893 19.4 3.1 1.03
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 3.81
4.494073
4.984092
364775 1486 867549 55.49 2.77 0.51
پتروشیمی پردیس - شپدیس 4.5
0.899068
1.139090
1636651 14842 54408000 8.83 3.85 3
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -5.88
-2.731675
-2.851673
874978 1465 204087 -16.17 2.55 7.96
الکتریک خودرو شرق - خشرق 4.75
4.82269
4.992273
639262 1450 714735 23.32 1.87 0.35
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 5.93
1.371702
3.571739
832513 1417 1071591 28.82 1.59 1.37
نفت پارس - شنفت -2.28
-0.085243
-1.475170
27222 141 6553750 6.32 4.16 1.02
داروسازی امین - دامین -5.8
-1.83048
-3.672990
461406 1406 1767840 7.61 1.81 1.56
ملی سرب و روی ایران - فسرب -5.24
-2.943463
-3.313450
4046157 14014 1115086 24.71 4.77 1.35
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.57
0.391530
0.131526
873568 1343 6885000 - 0.85 -
مهرکام پارس - خمهر -5.36
-0.641698
-1.351686
779012 1323 1405944 27.79 2.06 0.26
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 3.16
4.272367
4.982383
5514495 13052 71010000 9.01 2.41 2.8
لامیران - فلامی -2.78
-0.153323
-2.343250
4216 13 199380 10.56 2.05 1.37
شیشه همدان - کهمدا 1.53
0.468486
0.638500
153015 1299 2443968 6.62 1.76 2.52
داروسازی روزدارو - دروز 5.31
-0.042371
0.172376
54350 129 1659321 179.25 3.79 3.31
ح.سایپا شیشه - کساپاح 7.15
1.31775
0765
1625367 1259 0 - - -
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -4.03
-2.393508
-3.173480
352250 1236 519184 15.15 2.17 2.11
ح.سبحان دارو - دسبحانح 4.46
708.18081
685.27852
15178 123 0 - - -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.44
1.491161
2.531173
1056521 1227 2205900 - 0.91 -
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -2.41
0.154557
-0.094546
261781 1206 227850000 5.26 1.77 5.26
کارخانجات داروپخش - دارو -0
-0.026091
-0.856040
2000 12 3045500 6.05 3.9 0.73
بانک انصار - وانصار -1.1
-0.381853
-2.21819
655859 1191 18530000 4.75 1.49 0.44
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 1.76
4.873060
4.973063
3885953 11891 459000 37.51 2.67 1.61
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -2.44
-0.871362
-0.661365
859893 1171 1021500 - 1.05 -
خدمات انفورماتیک - رانفور -1.88
-0.1619415
-0.5819333
60088 1153 54362000 9.54 5.14 5.12
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.05
2.561240
2.891244
9267297 11491 24800000 10.26 1.03 9.92
بیمه ما - ما 2.2
0.292050
0.342051
550285 1128 2050000 4.76 1.44 0.93
داروسازی اکسیر - دلر 5.92
2.496548
0.196401
171949 1127 2946600 9.1 4.57 0.77
پتروشیمی فارابی - شفارا -4.03
-0.024904
-2.124801
2315 11 735600 -3.14 -2.08 1.05
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -4.16
-2.553178
-3.253155
345514 1098 1109122 -3.39 -9.59 0.63
نیرو ترانس - بنیرو -5.13
-1.886896
-3.246800
157837 1088 2068800 12.34 3.97 2.3
کربن ایران - شکربن -2.39
-0.563374
-0.973360
319196 1077 843500 21.91 1.53 1.08
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 5.14
4.822960
4.992965
3626158 10734 8691809 97.55 2.37 6.95
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 7.76
3.091802
1.261770
5926816 10681 54060000 5.38 1.34 5.37
پارس دارو - دپارس 3.97
2.2416022
2.9916140
65715 1059 3364620 6.07 5.61 2.59
کارخانجات قند قزوین - قزوین -6.74
4.733208
-1.183027
3199376 10263 1059271 44.57 12.67 0.97
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.32
0.211095
1.611250
90750 1007 1941625 7.02 5.67 3.5
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.31
0.984753
0.284720
2108712 10025 65591400 29.65 2.75 0.48
سیمان قاین - سقاین -0
-0.0928775
-527360
363 10 1531475 20.05 8.53 2.46
بیسکویت گرجی - غگرجی -0.9
-0.083822
-3.273700
2600 10 764400 16.76 3.21 1.22
سیمان مازندران - سمازن -0.12
-0.024549
-4.954325
2205 10 3739278 18.04 3.94 2.4
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل -0
-0.0114084
-513381
100 1 1971760 14.05 9.46 2.4
سیمان اصفهان - سصفها -0
012411
-3.3112000
81 1 2482200 29.98 6.51 2.65
سیمان فارس نو - سفانو -0
04303
-2.394200
100 0 1506050 7.16 2.48 1.31
پارس پامچال - شپمچا 0
07973
4.998371
10 0 239190 -33.67 53.71 0.79