ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -3.38
0.491444
-0.971423
6916845 9988 1083000 - 1.11 -
پتروشیمی شازند - شاراک 2.82
-0.282890
0.072900
3454298 9982 14565600 4.5 1.54 0.65
رینگ سازی مشهد - خرینگ -2.44
-2.47908
-2.9904
1083490 984 404060 -4.46 1.34 0.15
لابراتوارهای رازک - درازک 0.78
0.0821653
0.321700
43567 945 8877730 10.83 10.05 3.16
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 7.58
0.933902
1.453922
24001955 93648 1986118 13.77 3.51 4.9
سیمان تهران - ستران -3.36
-1.492244
-3.382201
419018 931 3927000 10.21 1.15 1.54
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -3.66
-2.174377
-2.974341
212410 930 381527 8.91 2.12 1.19
شیشه همدان - کهمدا -3.29
-0.338245
-0.118263
11627 93 2374560 6.43 1.71 2.45
تراکتورسازی - تایرا -2.8
-0.472742
-1.132724
339932 927 4935600 8.17 2.15 0.69
ایران ارقام - مرقام -2.92
-4.874281
-54275
2153473 9218 2140500 15.24 3.26 1.64
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -5.16
-4.184104
-54069
222491 913 1432296 -4.37 -12.38 0.81
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.5
-0.033012
0.863039
301261 906 10629950 6.18 2.1 2.09
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح -0.14
-1.55700
-1.55700
12237 9 0 - - -
سایپا دیزل - خکاوه -5.25
-3.99770
-4.49766
11326828 8717 2029499 -1.03 -0.39 0.27
صنایع آذر آب - فاذر -4.26
-1.413773
-3.613689
23069018 87038 3773000 7.46 1.91 1.21
لیزینگ ایرانیان - وایران 2.54
4.331325
4.961333
649870 861 1325000 5.84 1.16 1.93
صنعتی آما - فاما 9.61
0.723916
3.144010
219273 859 1958000 8.2 1.65 1.73
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -6.45
-0.331827
-4.091758
47009 85 730800 16.53 1.4 0.54
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -3
-0.491229
-1.211220
6777384 8327 7374000 4.1 1 4.11
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 3.75
0.5313012
1.2113100
6112 82 704896 11.28 1.71 7.24
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 5.29
4.221186
4.921194
690824 819 1067400 7.02 0.97 1.91
سیمان بجنورد - سبجنو -5.63
-2.755619
-4.815500
134971 755 2202648 26.8 4.08 2.12
ایران خودرو - خودرو 4.94
-0.112796
1.462840
26548453 74235 42778800 35.97 2.32 0.21
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح -0.2
-2.214023
-2.194024
18277 74 0 - - -
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.11
-0.242085
-0.332083
3538879 7373 84442500 6.91 1.35 5.96
داروسازی ابوریحان - دابور -1.54
-0.0813221
-1.7513000
5558 73 1903824 5.92 5.59 0.95
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح 14.13
8.221264
7.281253
564936 714 0 - - -
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0
-0.0213204
-512546
555 7 5281600 14.2 7.1 6.42
نفت پارس - شنفت -1.4
-0.025217
-2.845070
1337 7 6521250 6.29 4.14 1.02
سیمان خزر - سخزر -0.6
-0.713480
-4.423350
20852 69 800400 29.1 2.72 1.22
ح.لیزینگ خودرو غدیر - ولغدرح -0
-56.52100
-56.52100
686300 69 0 - - -
کربن ایران - شکربن -3.99
-0.862892
-0.862892
237946 688 723000 18.78 1.31 0.93
سیمان صوفیان - سصوفی 7.15
3.372850
4.972894
240795 686 1567500 61.52 2.4 1.15
آبسال - لابسا -5.25
-23091
-2.543074
219812 679 1112760 36.75 2.18 0.77
قند اصفهان - قصفها 5.13
3.25940
1.655851
114090 678 1158300 14.94 4.43 0.43
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -5.84
-2.4310628
-1.7410704
63636 676 326412 68.44 8.47 1.29
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -2.88
-2.132387
-1.762396
2733253 6526 386694 30.58 2.14 2.45
صنعتی بهشهر - غبشهر 5.68
3.872708
4.992737
2406969 6518 8124000 4.65 1.48 0.33
نفت سپاهان - شسپا -2.34
-0.577911
-3.187703
84227 651 8306550 7.68 3.25 0.71
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 8.17
3.93487
4.983523
185253 646 177837 82.6 3.24 1.5
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -3.41
-2.38985
-3.96969
63783090 62804 10514875 16.43 0.9 13.92
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -2.43
01192
-3.191154
51887 61 4768000 8.85 0.79 9
سیمان کردستان - سکرد -0
-0.061622
-4.991542
3900 6 1946400 -18.19 18.23 2.18
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -0
-0.025114
-2.095008
1200 6 1022800 10.34 3.8 0.44
سیمان داراب - ساراب 5.38
4.831368
4.981370
435288 596 1231200 9.76 0.96 1.5
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -3.98
-0.7610184
-1.0910150
582319 5930 1222080 13 5.91 1.91
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -4.26
-0.171780
-2.691735
333298 576 53400000 5.28 1.32 5.24
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0.76
-0.0929169
-4.9927738
2000 56 7000560 10.63 10.32 2
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.68
0.741505
0.61503
371223 559 947559 23.27 1.38 1.13
پارس پامچال - شپمچا 5
3.4910687
510843
51492 550 320610 -45.14 72 1.06
کویر تایر - پکویر -1
-0.13991
-1.883920
13776 54 2793700 5.38 2.44 0.81
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -2.19
-0.0115751
-1.5415511
3423 53 11025700 7.49 6.31 1.5
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.03
0.521342
0.751345
3895259 5253 96624000 6.54 1.01 5.98
کاشی پارس - کپارس 8.8
2.5410269
4.0410420
50880 523 901105 12.12 6.34 1.39
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 4.14
-0.063398
1.093437
154009 523 3398000 4.8 1.35 4.42
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0.03
-0.3110073
-1.0210001
51129 511 4321317 24.08 3.98 1.39
لبنیات کالبر - غالبر 3.4
3.812044
4.982067
2491869 5095 511000 13.44 1.32 0.93
بیمه دانا - دانا -2.76
-0.353147
-1.173121
160538 502 3211114 21.27 3.68 0.22
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.996433
4.996433
7786661 50092 482475 25.03 5.52 4.21
بانک کارآفرین - وکار -0
02882
-4.862742
2000 5 24497000 7.7 1.68 1.01
بانک انصار - وانصار 3.95
0.061753
1.831784
282801 499 17530000 4.49 1.41 0.42
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -3.5
-2.421130
-3.371119
43726989 49418 44371343 11.08 1.13 0.5
سیمان بهبهان - سبهان 6.23
0.0916173
4.5216890
3030 49 889515 14.04 3.7 1.2
ایر کاپارت صنعت - خکار -2.23
-0.881126
-1.51119
426204 479 503870 7.38 1.02 1.16
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 6.83
3.451710
0.851667
2799159 4785 1282500 -3.66 3.11 7.07
پتروشیمی مبین - مبین -1.76
-0.724023
-1.313999
1194594 4768 57335796 5.05 2.37 1.51
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 5.31
01568
0.131570
2972709 4660 3136000 5.93 0.89 7.37
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.91
-3.683300
-4.263280
1397064 4610 1062600 23.55 4.34 1.29
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -3.84
0.163739
-0.833702
121310 454 747800 19.74 3.06 2.41
بین المللی محصولات پارس - شپارس -3.4
-1.651970
-2.951944
228866 450 788000 107.42 1.78 0.44
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.07
0.1219007
1.6619300
22997 449 53219600 9.34 5.03 5.01
عمران و توسعه فارس - ثفارس -3.68
-2.422139
-2.922128
2056227 4398 2139000 7.13 1.62 4.18
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.68
3.024029
2.073992
10847414 43699 6043500 21 1.01 16.16
زامیاد - خزامیا -3.82
-3.64901
-4.49893
47976988 43225 4982433 1,236.64 1.02 0.46
سخت آژند - ثاژن -4.97
-3.223545
-2.813560
1186079 4205 1418000 5.28 2.36 2.71
ایران دارو - دیران -2.05
-1.013515
-2.313469
119084 418 843600 6.42 2.95 1.16
داروسازی امین - دامین -3.3
-0.111812
-0.721801
2272546 4118 1502873 6.47 1.54 1.32
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -1.28
-0.114576
-2.644460
90513 405 228800000 5.28 1.77 5.28
داروسازی فارابی - دفارا -0
-0.018563
-1.918400
497 4 3425200 7.14 3.14 1.2
صنعتی پارس مینو - غپینو 2.68
-0.235678
1.045750
70332 397 3577140 9.39 2.06 1.29
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.83
2.387017
3.37080
55350 391 596445 7.63 3.75 0.6
سبحان دارو - دسبحان 3.99
0.058303
1.828450
4578 39 3570290 5.67 5.15 1.87
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.11
3.894883
54935
796679 3890 488300 68.83 3.5 0.97
افست - چافست 5.02
1.566718
1.326702
56590 383 1343600 6.84 2.53 0.83
پاکسان - شپاکسا 2.04
-0.314856
04871
77461 374 2622240 5.85 2.11 0.68
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.38
-0.192085
1.012110
1783764 3719 8673600 22.06 1.91 1.26
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.78
0.163685
03679
100100 369 1216050 8.6 2.48 11.13
پارس دارو - دپارس -0.45
-0.6315255
-2.2915000
24451 367 3203550 5.78 5.34 2.46
رادیاتور ایران - ختور 3.3
-1.122726
0.042758
134614 365 817800 5.22 1.32 0.48
نفت بهران - شبهرن 2.1
0.18153
0.548189
445199 3632 16306000 4.8 4.38 1.06
سیمان خاش - سخاش -0
-0.377636
-4.757300
5000 36 954500 8.05 3.26 1.03
بیمه ما - ما 3.56
0.051916
0.311921
18375 36 1916000 4.45 1.35 0.87
گروه صنعتی بارز - پکرمان -2.19
-0.033652
-0.633630
98694 359 9226778 6.69 3.02 1.08
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.13
-0.831919
-2.951878
1892415 3582 54144585 8.3 1.59 2.74
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.94
0.942153
0.562145
164953 357 678195 22.13 1.78 0.34
جام دارو - فجام -0.82
-0.3613316
-512696
2728 35 1065280 15.05 7.88 4.46
نیرو کلر - شکلر 4.93
1.843096
1.323080
1123184 3477 1238400 14.07 2.37 2.92
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4.66
-0.074024
0.34039
85959 345 5271440 8.05 2.84 1.87
گروه دارویی سبحان - دسبحا -0.94
-0.325361
-2.735231
63516 332 7371375 5.66 4.59 5.56
معدنی دماوند - کدما 5.81
-1.619766
0.649990
34127 330 292980 20.17 9.56 3.15
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 4.84
1.772294
4.392353
1422673 3289 11699400 347.67 2.39 1.01
فنرسازی زر - خزر -4.57
-0.55896
-1.22890
362628 324 447997 1,828.56 1.16 1.3
داروسازی روزدارو - دروز 3.08
02173
0.182177
14639 32 1520752 164.28 3.47 3.03
گلتاش - شگل -0.01
-0.0213353
-0.4113300
2370 32 2670600 6.36 2.92 1.33
پتروشیمی خارک - شخارک -5.3
0.413301
-0.3613200
234210 3143 26602000 6.92 4.97 2.47
لامیران - فلامی -5.24
-0.313226
-4.983075
10000 31 193560 10.25 1.99 1.33
داروسازی اکسیر - دلر -4.35
-0.026005
-1.555913
5129 31 2702250 8.34 4.19 0.71
همکاران سیستم - سیستم 0
0.084786
0.384800
64000 307 3589500 8.66 3.61 5.49
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.44
0.191047
0.191047
291617 306 1675200 - 0.96 -
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -2.41
-4.763700
-4.993691
8166801 30217 2703401 23.86 4.08 3.04
سیمان غرب - سغرب 8.67
-0.143590
2.363680
8620 30 1077000 19.03 2.31 1.34
بانک خاورمیانه - وخاور -0.46
02203
-0.142200
135851 299 11015000 6.19 1.53 1.09
سیمان هرمزگان - سهرمز -8.81
-0.334166
-0.724150
71000 294 2257972 7.86 2.45 1.03
پتروشیمی پردیس - شپدیس -3.71
-0.278275
-2.378100
356047 2928 49650000 8.05 5.64 2.74
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -5.63
-2.412511
-3.932472
1160438 2913 7373356 82.75 2.01 5.9
قند لرستان - قلرست 2.49
4.263354
3.083316
859966 2884 804960 9.54 1.74 1.06
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -1.45
-1.925017
-2.255000
573903 2880 6271250 17.37 4.13 8.17
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 4.42
4.474063
4.994083
707341 2874 446754 20.32 3.1 2.6
سرمایه گذاری سپه - وسپه 6.16
1.751513
0.21490
1890051 2866 8142966 - 1.08 -
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -4.18
-2.55916
-3.09911
3114148 2853 936927 164.46 1.29 0.37
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -3.54
-0.81482
-1.611470
1920456 2841 8336250 18.35 0.86 16.42
فروسیلیس ایران - فروس -1.93
-0.761831
-0.811830
156721 284 1601193 31.81 1.62 1.69
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.9
01793
-0.111791
1573278 2822 29136250 3.41 0.99 3.27
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.72
0.861995
1.572009
1397855 2796 8977500 9.04 1.65 9.98
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت -7.09
-0.122522
-0.992500
110514 279 221936 1,761.4 1.86 1.87
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.39
0.491443
01436
19057010 27506 108225000 8.75 1.12 1.09
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 2.82
2.411442
3.21453
190728 275 576800 - 1.2 -
بانک سینا - وسینا -1.27
-0.11044
-1.441030
267645 275 10440000 3.95 0.8 0.3
لعابیران - شلعاب -7.04
-12683
-0.922685
1020028 2737 268300 5.15 2.84 0.58
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.83
3.354231
4.14262
639078 2704 901203 57.65 2.88 0.53
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.33
0.133004
03000
88878 268 1985524 6.58 2.01 1.75
قند مرودشت - قمرو 9.7
1.622638
2.162652
98490 264 527600 18.24 2.2 0.67
مهرکام پارس - خمهر -8.33
-0.441589
-1.691569
1659382 2636 1315692 26.01 1.93 0.25
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.25
0.131580
1.711605
163253 262 7110000 - 0.88 -
البرز دارو - دالبر -1.06
-0.0112219
-1.1512080
2114 26 8308920 7.6 4.16 2.72
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.35
2.821020
3.331025
2503898 2553 520200 -7.33 1.65 0.8
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -6.89
-0.642332
-2.682284
109534 254 816200 11.93 1.37 3.26
معادن منگنز ایران - کمنگنز -3.38
-1.72538
-1.92533
992087 2518 513691 50.3 2.45 2.88
ح.سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصناح 0
0250
0250
100000 25 0 - - -
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -1.81
-0.328687
-0.88645
28285 245 781830 9.32 4.77 1.66
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 4.59
2.11873
2.92880
2771885 2420 4801500 8.9 0.83 6.75
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.57
-0.441137
0.351146
210509 238 909600 - 1.26 -
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.4
4.116936
56995
334247 2318 1123632 10.87 3.77 0.55
ح.فیبر ایران - چفیبرح 12.34
219.84877
246.235280
469405 2289 0 - - -
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.24
-2.7910207
-2.5910228
223017 2276 1543298 9.41 2.35 0.86
سیمان دورود - سدور -2.57
-1.56946
-1.87943
2394407 2265 607046 -5.32 1.58 0.76
ایران تایر - پتایر 4.2
2.953076
1.073020
725923 2233 881178 2.8 -10.32 0.53
کارتن ایران - چکارن 0
2.083333
4.993428
64632 222 607439 33.19 3.05 0.8
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 4.13
4.631130
51134
1953091 2207 598900 9.55 1.22 4.25
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 5.28
0.674050
0.854057
529101 2197 66391650 22.75 3.33 16.08
معادن بافق - کبافق 4.22
4.4217310
3.7617201
1233558 21353 3505275 13.66 5.43 7.03
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.31
1.934744
1.634730
4486367 21281 65467200 19.38 2.86 0.45
کمباین سازی ایران - تکمبا -2.12
-1.29763
-1.68760
2748352 2096 1314670 188.02 1.05 1.76
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.02
1.952406
1.192388
863986 2079 793980 9.81 2.66 1.2
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -2.92
-2.832991
-2.862990
690850 2066 1115301 5.9 1.9 1.11
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.77
0.053891
-0.263879
519017 2022 18011392 5.99 1.79 2.75
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -2.52
-3.651240
-4.21233
1626422 2017 496000 -4.82 3.76 1.2
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 5.21
4.781492
4.991495
13452945 20074 6743840 5.17 1.69 1.33
فنرسازی خاور - خفنر -0
-0.212828
-4.982693
7500 20 282800 -48.28 1.55 1.32
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -8.03
-0.0711098
-510551
1884 20 2745203 34.82 9.73 34.68
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -2.74
-3.621332
-4.991313
1500459 1998 3463200 8.54 1.43 7.61
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.91
-0.091080
-1.391066
1849688 1988 21600000 12.14 0.91 11.6
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -5.15
-3.9710841
-510725
182979 1984 1897175 6.86 5.54 3.42
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -5.84
-0.123997
-0.054000
49313 197 899325 12.88 2.29 0.95
پشم شیشه ایران - کپشیر -4.62
-0.589969
-2.769750
19865 196 669322 18.67 5.35 1.69
چرخشگر - خچرخش -3.24
-4.141806
-3.931810
1053407 1902 1719483 75.4 1.67 1.64
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -4.29
-4.453003
-52986
615584 1849 1590239 9.97 2.11 1.48
بهنوش ایران - غبهنوش 4.25
1.485946
4.986151
30000 184 1427040 17.37 4.7 0.4
شاهد - ثشاهد 2.76
1.631184
1.291180
1550521 1836 3204652 5.38 0.75 14.8
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -5.76
-0.571733
-1.031725
1034362 1793 1768700 24.56 1.48 0.3
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 7.39
2.183472
0.793425
515602 1790 3472000 8.43 2.13 2.53
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -0
-1.712696
-4.852610
68531 179 550308 -17.59 2.94 0.46
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.19
0.084962
4.945203
33448 174 39696000 58.1 4.2 4.14
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.07
1.512153
2.552175
807189 1738 344480 184.12 2.55 4.37
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -4
01021
-2.061000
1677713 1713 692592 14.56 0.97 0.53
کارخانجات داروپخش - دارو -1.56
-0.536009
-3.345839
29372 171 3004500 5.97 3.31 0.72
فرآورده های نسوز آذر - کاذر -5.24
-12.472050
-12.722044
8328337 17073 615000 454.21 2.39 0.77
شهد - قشهد 2.23
0.764917
04880
342632 1685 989792 10.17 3.7 0.7
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.03
01537
1.241556
109063 168 10759000 - 1 -
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 8.93
6.47296
9.71305
5672336 1677 0 - - -
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -3.5
-2.08753
-2.47750
2216852 1669 688196 -17.87 1.24 0.21
ایران ترانسفو - بترانس -4.1
-3.2512492
-3.9612400
1329249 16605 18738000 17.22 6.03 3.74
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.3
0.141454
1.861479
112787 166 4362000 - 0.79 -
موتوژن - بموتو -3.83
-0.454676
-3.774520
36286 165 3181550 7.04 3.12 0.96
گروه بهمن - خبهمن 2.94
-0.11906
0.11910
865273 1648 9663420 8.04 0.85 4.41
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.09
4.856594
4.996603
248710 1640 791280 7.48 4.71 1.48
سیمان شمال - سشمال -2.41
-0.251973
-1.371951
82861 162 1631627 11.29 1.04 1.72
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0
016031
016031
10000 160 6412400 9.5 6.75 3.53
پتروشیمی فارابی - شفارا 4.67
0.024378
4.934593
3600 16 656700 -2.81 -1.86 0.94
بیمه پارسیان - پارسیان -3.13
-0.211891
-0.951877
86647 159 5673000 4.19 1.58 0.47
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس -5.68
-0.524183
-1.074160
379790 1589 1254900 13.35 2.43 10.57
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.39
0.171185
0.171185
129629 155 1848600 - 0.98 -
سیمان شرق - سشرق -4.65
0.271109
-0.541100
1389701 1541 2942798 -17.62 3.33 2.26
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -5.71
1.331451
-0.141430
10607970 15395 40547861 11.06 1.3 10.85
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -6.9
-1.013248
-2.473200
48152 153 649600 9.5 2.67 0.44
ارتباطات سیار ایران - همراه -1.07
-0.2334768
-1.2834400
44257 1519 139072000 4.86 5.86 1.38
پتروشیمی جم - جم -2.13
0.019538
-0.399500
157623 1504 91564800 5.67 4.78 1.9
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.155265
-4.995010
2937 15 559143 -2.92 -9.57 0.84
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 9.5
1.62217
1.422213
675692 1498 1496475 9.32 1.79 4.72
باما - کاما -2.16
-0.517858
-0.737840
1898455 14918 3929000 9.91 4.1 3.6
سایپا شیشه - کساپا 2.28
-0.21461
1.091480
101821 148 336030 284.77 -18.8 0.81
سیمان سپاهان - سپاها -3.99
-1.291149
-3.011129
1279404 1470 2412900 25.68 1.12 1.05
مخابرات ایران - اخابر -1.1
-0.182221
-1.122200
665026 1462 133260000 4.9 1.88 20.34
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0
1.377482
57750
18711 145 374100 -9.7 -3.11 0.78
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -7.34
-0.881357
-3.431322
1065041 1445 165341 -13.1 2.07 6.45
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -2.99
-0.171185
-1.431170
121720 143 3258750 - 0.87 -
ح.حمل و نقل توکا - حتوکاح 1.69
01180
01180
1198535 1414 0 - - -
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 0
0.891921
4.991999
70010 140 1835503 25.62 1.68 0.31
نیرو ترانس - بنیرو 4.98
0.035968
0.746010
23057 138 1790400 10.68 3.44 1.99
فیبر ایران - چفیبر 0
56029
56029
227541 1372 602900 -13.75 38.15 6.68
بیمه البرز - البرز 4.61
1.391383
2.351396
983818 1372 5532000 9.95 1.11 0.36
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -3.57
-0.395899
-2.065800
232357 1350 17107100 5.22 3.25 5.11
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک -3.85
-2.94926
-2.52930
1454143 1346 297114 -3.45 2.07 0.31
آسان پرداخت پرشین - آپ -9.06
2.0916754
-3.4215849
7973531 133588 16754000 9.52 5.97 0.63
معدنی املاح ایران - شاملا -1.17
-0.3611801
-0.3611801
113155 1335 2478210 5.79 4.47 2.45
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -5.05
0.71999
-0.71985
1332973 1331 294686 52.62 1.01 0.68
داروسازی کوثر - دکوثر 4.11
-0.311613
0.81631
809774 1306 871020 30.42 0.96 1.08
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.41
4.732504
4.732504
518333 1298 826813 34.79 9.89 0.76
ح.پارس خودرو - خپارسح -7.04
-6.4173
-5.1374
177222500 12939 0 - - -
سیمان خوزستان - سخوز -1.93
-0.782686
-4.322590
49676 129 1745900 13 1.96 0.83
پارس خودرو - خپارس -4.8
-2.76847
-2.41850
15221254 12893 19244076 120.08 14.75 0.46
پالایش نفت تهران - شتران 2.64
2.492799
2.272793
4524232 12666 33588000 12.79 1.88 0.26
لیزینگ ایران - ولیز -9.58
3.511298
-1.441236
970716 1260 778800 40.07 1.05 1.79
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.2
2.594321
1.454273
2895544 12512 2160500 -116.39 4.96 2.52
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 6.23
0.443456
0.263450
357988 1250 10713946 5.63 2.67 5.5
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
1.173030
4.973144
39734 125 303000 -35.96 2.95 20.15
بیمه ملت - ملت 2.73
0.871969
1.951990
626981 1243 5611650 9.92 1.5 1.76
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.27
-0.25797
-1791
1533318 1213 9962500 - 0.56 -
سیمان فارس نو - سفانو 0.39
0.083663
3.833800
3169 12 1282050 6.1 2.11 1.12
سیمان شاهرود - سرود -0.62
-0.942001
-4.011939
61107 119 900450 35.55 1.42 0.79
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -3.62
-2.711508
-3.231500
784116 1182 980200 13.68 1.09 43.6
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.92
1.132595
2.882640
4550802 11810 51900000 9.77 2.16 0.3
کالسیمین - فاسمین -3
-1.824052
-1.724056
2904468 11768 8104000 11.87 2.17 2.8
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.24
0.162439
-0.72418
4812009 11737 73170000 7.96 2.23 2.72
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.4
-1.461481
-0.931489
782737 1159 2695420 17.17 0.85 10.27
ح.سیمان فارس و خوزستان - سفارسح -0
-6.04420
-6.04420
2755000 1157 0 - - -
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -10.17
-0.8626509
-1.2726400
43434 1151 927815 16.33 7.86 0.59
سرمایه گذاری ملت - وملت -4.57
-2.75706
-2.34709
1601169 1131 706000 - 0.71 -
تولید محور خودرو - خمحور 6.41
0.552944
1.432970
381227 1122 1238662 1,265.23 2.93 0.95
مارگارین - غمارگ 6.28
-15525
0.045583
202969 1121 1989000 7.33 2.61 0.23
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.71
0.091131
0.091131
98818 112 1131000 - 0.87 -
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -4.86
-1.241834
-2.11818
605428 1110 1100400 18.02 1.55 0.73
پتروشیمی آبادان - شپترو -4.45
-2.312410
-2.722400
460318 1109 1518300 -5.18 7.91 0.78
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -7.05
1.781603
-0.321570
686046 1100 641200 47.46 2.88 0.37
قند نقش جهان - قنقش 8.6
07722
0.367750
1426 11 1073358 53.79 2.53 0.39
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب -1.8
01194
-0.591187
9280 11 4179000 - 0.77 -
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.59
2.542702
2.092690
4033579 10901 1351000 6.08 2.18 2.97
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.06
4.31843
4.981855
591289 1090 442320 11.77 1.53 8.79
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0.35
0.0912739
1.7112945
8400 109 4815342 5.82 3.69 2.03
توسعه معادن روی ایران - کروی -4.03
-2.793271
-2.53281
3284132 10741 7896030 17.94 2.05 15.66
بیمه آسیا - آسیا -3.36
-0.761687
-1.761670
633270 1065 3880100 10.9 1.27 0.17
پتروشیمی فن آوران - شفن -4.18
-0.3819020
-4.5218230
56531 1051 18069000 9.47 6.21 2.13
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 4.65
3.591931
4.991957
5399623 10429 3186150 8.53 1.47 7.59
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.72
0.61830
2.21859
55451 104 457500 670.82 1.34 1.33
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -3.5
-1.951155
-2.291151
896158 1035 2194500 - 0.81 -
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.29
4.668158
4.998184
125366 1023 1957920 5.62 3.28 1.64
حفاری شمال - حفاری -2.04
-0.683771
-1.243750
270454 1000 9824982 10.28 2.45 1.21
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح -0
-6.2515
-6.2515
10000 0 0 - - -
سیمان مازندران - سمازن -0
04522
-0.494500
1 0 3717084 17.93 3.92 2.39
سالمین - غسالم 0
02009
4.982109
1 0 602700 8.2 1.45 0.68