صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.67
-1.2411773
-1.6811721
84366 993 1780078 11.33 2.45 0.85
معادن منگنز ایران - کمنگنز -1.96
-0.822048
-1.212040
479288 982 414515 86.09 1.95 1.74
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.3
01079
0.931089
90312 97 2967250 - 0.8 -
شاهد - ثشاهد 1.34
0.321272
01268
756512 964 3442836 5.24 0.86 49.18
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -1.55
-0.093433
-0.413422
275355 945 3433000 4.74 1.36 4.37
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.5
0.194193
0.454204
22250 94 838600 9.33 2.96 0.46
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.08
1.3620577
521316
43518 928 8230800 8.86 6.06 3.41
البرز دارو - دالبر -0.83
0.159091
-0.199060
101398 926 8454630 7.05 3.73 2.54
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -1.3
-0.21488
-2.081460
631890 923 40176000 5.19 0.98 5.22
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.58
-0.51789
-11780
5136534 9186 72454500 5.56 1.39 4.77
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.49
2.783326
2.813327
2756489 9167 1098234 9.45 8.47 0.59
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -0
-4.993729
-4.993729
244493 912 932250 82.79 11.11 2.12
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 1.34
0.052182
2.662239
4000 9 163650 -2.24 -0.84 1.01
بیمه آسیا - آسیا -7.95
0.442068
-0.632046
4302809 8898 4756400 11.13 1.52 0.18
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -0.09
-4.964314
-4.984313
205927 888 638472 23.29 2.65 2.66
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.22
-2.231271
-2.381269
6958011 8812 25420000 13.28 1.07 12.25
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -2.02
-1.911693
-2.671680
515193 872 206280 -20.3 2.78 13.54
بانک سینا - وسینا -2.87
-0.571041
-2.581020
852845 870 10410000 6.9 0.74 0.32
زامیاد - خزامیا -1.15
-0.23874
-0.57871
9946236 8698 4833126 120.78 0.91 0.31
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -5.95
-2.1110244
-2.0610249
841634 8622 921960 10.96 4.77 1.62
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.3511776
4.9912321
7000 86 2912913 65.42 10.31 65.24
بیمه دانا - دانا -5.38
-0.13821
-2.33737
22790 85 3898845 21.12 3.76 0.22
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -4.04
-1.31747
-1.131750
484624 845 2420457 43.85 2.21 0.41
واسپاری ملت - ولملت -1.64
-0.811105
-1.351099
761840 842 884000 8.81 0.91 1.88
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -0
011553
-0.0111552
7235 84 11553000 7.67 5.43 1.55
فولاد خوزستان - فخوز 3.35
1.043294
2.123329
2521694 8323 47670768 6.93 2 0.87
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -0.86
-0.147007
-0.247000
118175 828 840840 9.3 4.27 1.44
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3.9
0.223718
0.543730
221311 823 472805 8.4 2.63 1.01
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.98
-0.061702
-0.761690
4836654 8228 48021930 7.21 1.19 1.84
مهندسی تکنوتار - تکنو 3.45
0.312620
02612
312744 819 419200 239.27 3.08 3.63
پتروشیمی آبادان - شپترو -4.79
-2.892860
-3.232850
284806 815 1801800 18.78 12.04 0.71
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -5.35
0.723511
-2.473400
231293 812 747843 53.84 2.48 0.44
داروسازی روزدارو - دروز 0
4.982866
4.982866
281500 807 2005741 177.15 3.4 3.4
کربن ایران - شکربن 4.42
2.173350
0.853307
239602 803 837500 15.45 1.51 0.72
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
4.996821
4.996821
1175661 8019 1534725 11.25 3.55 1.12
سیمان تهران - ستران 4.81
4.242186
4.962201
3653159 7986 3825500 23.41 1.08 1.43
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.15
-0.645571
-1.195540
1423467 7918 76879800 8.87 2.9 0.45
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.88
0.332431
0.72440
323407 788 3552415 17.27 2.83 2.42
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -4.14
-0.081237
-2.11212
636837 788 655610 10.46 0.98 4.65
فنرسازی خاور - خفنر 2.18
0.025500
0.025500
140858 775 550000 130.95 4.24 1.83
مهرکام پارس - خمهر -1.9
-1.491587
-0.991595
483976 768 1314036 32.74 2.26 0.22
پالایش نفت اصفهان - شپنا -1.91
-1.313175
-1.773160
2375721 7512 63500000 7.68 2.09 0.32
شهد - قشهد 8.34
4.157954
4.157954
943619 7506 1601140 9.92 3.84 1.04
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.09
2.067929
2.467960
934234 7408 951480 9.01 3.21 1.19
افست - چافست -2.22
-0.1311898
-0.5311850
619365 7369 2379600 8.41 3.73 1.42
پالایش نفت تبریز - شبریز -5.6
-0.634905
-1.384868
1492630 7319 19052055 19.14 4.26 0.32
باما - کاما -4.52
-0.16712
-1.466621
1086861 7295 3356000 9.12 2.53 3.23
صنایع آذر آب - فاذر -2.79
-1.773446
-1.113469
2096495 7225 3446000 7.13 1.65 0.97
ایران ترانسفو - بترانس -2.63
0.225808
-0.955740
1241469 7213 21780000 17.42 5.26 4.02
فیبر ایران - چفیبر 7.78
0.087971
0.448000
9030 72 797100 46.2 155.96 2.08
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -2.43
-0.564086
-4.823911
18091 72 408600 -47.92 4.21 22.71
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -5.76
-3.72570
-6.08556
1245776 710 0 - - -
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
-0.352257
-4.992152
32900 71 2663260 30.18 2.04 2.83
همکاران سیستم - سیستم 2.63
0.575100
0.575100
1387523 7076 3825000 8.52 2.88 4.89
سیمان دورود - سدور 3.01
2.671152
1.61140
6134705 7068 739235 8.69 2.04 0.76
نفت سپاهان - شسپا -0
07423
-0.847361
1000 7 7794150 6.03 2.75 0.55
جام دارو - فجام 8.71
-0.0411997
4.1512500
613 7 959760 18.17 6.13 3.82
مارگارین - غمارگ -9.25
-1.563964
-2.163940
1757764 6968 3329760 12.26 3.64 0.38
بانک تجارت - وتجارت -3.85
-2.65661
-3.24657
10582489 6912 30207700 -2.47 0.63 0.18
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -2.24
0.511761
-0.681740
390081 687 1320750 -3.77 5.36 7.28
نفت بهران - شبهرن 3.83
0.9410579
3.5310850
638280 6768 21158000 5.96 4.24 1.29
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -6.07
1.983607
-1.073499
1831077 6604 1910087 10.6 2.54 1.59
پتروشیمی خارک - شخارک 8.17
1.8915379
4.6815800
424820 6604 30758000 6.68 4.89 2.57
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 1.89
1.2911970
4.9912407
51962 639 4788000 12.34 5.82 5.73
بانک ملت - وبملت -2.51
-1.041049
-1.891040
6104069 6369 52450000 7.89 0.77 0.2
سیمان صوفیان - سصوفی 3
3.572726
2.582700
226663 618 1499300 10.24 2.38 0.9
ایران ارقام - مرقام -2.95
0.516889
-1.236770
886611 6108 3444500 24.53 6.13 2.64
شکر - قشکر -5.31
-0.752117
-2.392082
282111 597 423400 51.24 2.98 0.8
آسان پرداخت پرشین - آپ 5.28
0.1823117
1.4123400
2573002 59481 23117000 9.79 7.04 0.59
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.07
0.6631931
0.7531960
185109 5939 127724000 4.22 3.53 1.12
سرمایه گذاری ملت - وملت 5.38
3.83814
4.97823
7232006 5885 814000 - 0.82 -
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -1.58
-1.051783
-1.51775
3293086 5872 8059160 5.95 1.22 1.93
داروسازی کوثر - دکوثر -2.61
0.411709
-0.241698
342637 585 922860 25.74 0.96 0.91
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 4.27
3.691545
4.971564
3780235 5840 8690625 12.13 0.89 11.29
سخت آژند - ثاژن -2.97
0.653424
-0.793375
1705222 5839 1369600 5.1 2.33 2.62
کاشی پارس - کپارس 0
59246
59246
62234 575 811336 9.9 5.04 1.09
خدمات انفورماتیک - رانفور 3.57
2.1626171
0.3225700
218290 5713 73278800 11.41 5.27 6.37
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.18
0.017090
0.317111
80309 570 42540000 6.39 4.56 2.14
داروسازی فارابی - دفارا 1.27
0.057863
0.527900
7031 56 3145200 6.05 2.66 0.94
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 3.93
0.361125
3.931165
48288 56 1125000 - 1.01 -
پتروشیمی شازند - شاراک 0.89
0.293485
0.43489
1590511 5548 17564400 4.35 1.71 0.68
معدنی دماوند - کدما 0
4.9911100
4.9911100
49657 551 333000 60.24 10.68 3.07
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.33
0.391792
4.21860
29090 54 397719 8.94 0.85 1.71
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 1.89
-0.253621
0.553650
1455745 5271 5431500 48.01 0.91 24.75
پاکسان - شپاکسا -3.13
-2.315487
-1.735520
955366 5242 2962980 6.61 2.56 0.77
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 3.11
1.061234
1.391238
424545 524 493600 458.31 4.46 0.91
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -1.55
-0.0418256
-0.4518180
28565 520 12268032 16.47 7.47 3.09
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -3.52
-1.421668
-4.261620
310000 505 3336000 5.73 1.07 7.9
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح -0
-6.323512
-6.323512
1535 5 0 - - -
قند لرستان - قلرست 4.3
2.115524
3.145580
901030 4977 1325760 10.85 2.7 1.73
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -1.55
-0.311955
-0.711947
253935 495 1995273 31.75 1.67 0.37
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -0.89
-0.51786
-0.63785
6239320 4906 9825000 - 0.62 -
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.12
-1.411047
-1.131050
4641045 4859 1385020 15.14 1.9 0.42
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.97
-0.771289
0.081300
372904 480 1031200 - 1.06 -
نیرو کلر - شکلر 4.51
2.574744
2.464739
1000003 4744 1897600 20.97 3.67 4.13
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.21
-0.691144
-1.041140
4069008 4655 6864000 3.82 0.76 3.82
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -2.61
-0.291364
-1.91342
343235 462 6138000 - 0.88 -
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 6.56
3.7131680
4.9932073
14248 456 1108800 18.51 8.88 0.64
ایران تایر - پتایر 2.5
6.914056
7.464077
1122463 4553 1161918 13.35 6.24 0.48
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 8.42
0.71996
1.921008
457248 455 0 - - -
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -4.76
-2.6412913
-3.7912760
33957 436 645650 -13.39 -4.64 1.39
کویر تایر - پکویر 3.1
4.694350
4.984362
995888 4332 3045000 6.76 3.35 0.77
کالسیمین - فاسمین -2.55
-2.153274
-2.843251
1312071 4296 6548000 6.83 1.63 2.02
تولید محور خودرو - خمحور 2.64
1.362542
2.072560
166371 424 1069524 699.04 2.33 0.69
پتروشیمی جم - جم -0.36
09670
-0.19660
4322225 41796 92832000 6.16 4.12 1.76
معادن بافق - کبافق -5.89
-1.5111784
-2.3111689
353407 4164 2386260 5.33 2.94 3.11
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -3.27
0.11044
-0.291040
396238 415 3132000 7.64 0.77 2.82
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -3.34
-0.143475
-0.093477
1191632 4141 1768775 9.59 2.96 4.17
گروه دارویی برکت - برکت 1.48
0.741908
1.371920
2160034 4121 6487200 6.58 1.7 5.4
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -5.07
-4.043085
-3.273110
1296359 3999 462750 12.79 2.39 1.41
لبنیات کالبر - غالبر -3
-2.62321
-1.432349
1714328 3978 580250 15.93 1.53 0.93
ایران دارو - دیران 0.29
3.563757
4.993809
103709 395 901680 6.67 2.27 1.06
سیمان غرب - سغرب 4.8
9.893588
9.043560
109858 394 1076400 5.57 2.04 1.07
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -3.7
-1.054157
-3.574051
958515 3913 68145701 23.35 3.5 16.51
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.4
-0.621287
0.391300
2970015 3822 3346200 11.73 1.03 9.73
کابل البرز - بالبر 5.59
4.222867
4.982888
1322880 3793 908610 114.55 3.01 0.83
داروسازی اکسیر - دلر 2.2
0.935977
0.475950
632108 3778 2689650 7.22 3.22 0.69
بین المللی محصولات پارس - شپارس -6.47
-4.082730
-4.992704
1357662 3706 1092000 148.85 2.44 0.61
لامیران - فلامی 0
55124
55124
716566 3672 307440 13.47 2.84 2.03
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -6.62
-0.412644
-0.562640
1343068 3552 1586400 27.06 2.29 1.05
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.44
-0.036196
0.036200
565119 3500 17968400 5.27 3.33 5.12
بانک کارآفرین - وکار 2.61
1.712555
3.52600
1302505 3418 21717500 10.56 1.49 0.97
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 7.51
0.424037
04020
8417927 33987 3027750 - 3.14 -
کارتن ایران - چکارن 7.34
3.284979
55062
6680211 33262 907423 32.89 4.67 1.08
سیمان داراب - ساراب 5.62
2.071575
2.141576
205653 329 1417500 11.17 1.06 1.41
شیشه و گاز - کگاز 5.22
3.774952
2.224878
649877 3218 1238000 2.39 7.24 2.68
سیمان شمال - سشمال 5.5
0.591867
2.321899
169666 319 1543968 10.69 1.04 1.62
ح.مارگارین - غمارگح -18.22
-0.572970
-0.232980
1061459 3153 0 - - -
سیمان قاین - سقاین 0.97
2.9117813
518174
17138 311 948051 4.97 4.64 1.2
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.22
01231
0.081232
24941 31 6625242 - 1.01 -
بیمه البرز - البرز -1.07
-0.221340
-2.161314
233690 309 5360000 9.43 1.02 0.32
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.99
3.483715
4.993769
82926137 308068 9385948 7.08 1.98 0.9
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.66
0.848512
2.948689
35683 308 2042880 5.32 2.54 1.39
تراکتورسازی - تایرا 3.05
1.632739
2.782770
1121024 3071 4930200 9.59 1.99 0.57
ح.مهندسی نصیر ماشین - خنصیرح 3.73
-1.032605
2.362694
117559 306 0 - - -
قند هکمتان - قهکمت 4.94
2.053679
2.643700
824240 3033 1006574 10.23 1.84 0.58
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -0.66
-0.094691
-2.774565
65991 302 234550000 5.7 2.09 5.65
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -1.77
-0.364709
-2.544606
65654 301 6168790 7.75 2.71 1.73
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.0210795
-0.910700
2800 30 4631055 15.67 4.01 0.96
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -0.01
-0.4318554
-0.7218500
15700 290 285732 70.9 4.16 2.93
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -2.57
-1.043713
-1.923680
778465 2891 1856500 7.77 2.78 3.65
حمل و نقل توکا - حتوکا -2.97
-1.522721
-2.642690
1061272 2888 897930 13.47 2.19 1.19
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -2.84
-1.39992
-1.49991
2868084 2844 906627 43.73 1.47 0.19
بیمه پارسیان - پارسیان 0.92
0.261939
1.61965
143741 284 5817000 4.14 1.56 0.41
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -2.59
-0.852320
-0.682324
1210664 2792 11832000 43.87 2.86 0.79
داده پردازی ایران - مداران 1.73
-0.024019
0.024021
688321 2766 2612350 14.19 2.88 1.85
بانک خاورمیانه - وخاور -2.03
-0.172923
-0.612910
927535 2706 14615000 7.8 2.03 1.41
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح 5.21
1.4217
2.34219
1242286 270 0 - - -
سیمان کردستان - سکرد 3.19
0.761321
3.361355
199984 267 1585200 -14.81 3.61 1.78
گلوکوزان - غگل 1.18
0.1438349
0.7938600
6922 267 2914524 9.67 9.03 1.18
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 6.84
0.11971
0.561980
135081 266 492750 208.7 1.5 1.11
سیمان سپاهان - سپاها 3.22
3.151243
2.821239
2127156 2644 2610300 27.78 1.24 1.14
سایپا شیشه - کساپا 5.12
4.232119
4.772130
1244352 2636 487370 917.83 4.85 1.01
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.54
4.712045
4.42039
12883073 26344 603236 54.84 2.01 1.34
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 4.95
0.113641
1.733700
71102 260 2553988 31.8 2.2 0.32
پارس خودرو - خپارس -3.24
-1.021066
-0.931067
24220450 25821 24219817 30.1 15.55 0.39
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.93
02174
0.182178
1180623 2566 35327500 4.18 1.19 4.03
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -5.4
-3.974601
-4.824560
5568074 25621 745362 52.12 4.06 4.3
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.32
-0.11924
-1.091905
13241188 25479 83694000 6.65 1.4 3.69
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.31
-0.921397
01410
1803151 2518 2179320 - 0.99 -
سیمان هگمتان - سهگمت 3.71
4.382837
4.752847
882929 2505 1426727 8.05 1.44 0.98
لعابیران - شلعاب 2.67
2.213606
2.043600
692290 2496 360600 73.34 2.28 0.71
صنعتی آما - فاما -7.63
0.124208
-0.074200
58820 248 2104000 8.83 1.77 1.57
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0.85
4.952016
4.112000
11949472 24085 1998743 6.62 1.73 1.76
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 1.17
01196
1.171210
20422 24 4186000 - 0.83 -
داروسازی امین - دامین -3.92
0.121720
-0.411711
138623 239 1426568 7.88 1.28 1.23
گروه بهمن - خبهمن -0.96
-0.891996
-1.541983
1176036 2331 10119720 7.12 0.9 5.14
پتروشیمی فن آوران - شفن -1.7
-0.0417884
-1.6317600
13141 232 16989800 4.47 4.18 1.51
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -2.43
-0.491417
-0.281420
16221389 22984 4251000 - 0.81 -
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.81
-0.731897
-1.051891
1210170 2296 3130050 8.88 1.42 8.29
کمباین سازی ایران - تکمبا -3.06
-1791
-0.88792
2870048 2269 1362915 106.49 1.08 1.51
سیمان ارومیه - ساروم 1.11
4.932830
3.822800
7950597 22500 1981000 6.27 2.52 1.37
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.47
3.662352
2.692330
955240 2247 940800 13.63 1.68 0.76
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.34
1.155814
1.065809
383917 2243 7994250 6.13 4.98 6.01
سازه پویش - خپویش -1.24
-1.3222059
-521236
10540 224 2205900 7.43 3.67 0.61
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.53
-0.272576
0.082585
8427949 21708 11592000 10.91 1.44 11.95
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -2.22
-2.256441
-4.986261
34667 217 684034 1,288.2 -6.65 0.89
نیرو ترانس - بنیرو 5.4
-0.2510089
1.7410290
213072 2150 3026700 16.73 4.72 2.98
بهنوش ایران - غبهنوش 2.87
1.025424
3.935580
38236 213 1952640 31.67 6.11 0.51
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.1
-0.953012
0.33050
703714 2106 8844503 9.85 2.21 2.74
آلومراد - فمراد 2.29
0.133751
0.243755
55550 209 185808 265.82 4.32 2.78
سیمان بهبهان - سبهان 4.73
4.3716242
516340
125370 2036 893310 10.2 2.71 1.05
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 6.63
3.14518
3.264525
448254 2025 451800 54.78 3.28 1.15
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 3.17
0.81381
1.461390
14617656 20194 103575000 5.45 1.07 0.86
گلتاش - شگل -6.18
-0.3814204
-2.513902
14361 200 2840800 6.76 3.53 1.42
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.94
01603
-0.251599
124896 200 11221000 - 1.01 -
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 2.18
-0.215155
0.335183
386260 1991 1031000 92 4.17 1.82
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 4.04
0.752287
0.882290
8618547 19714 68610000 7.17 2.09 2.1
پارس سویچ - بسویچ -1.8
-0.0811699
-4.3411200
1716 19 2924750 13.44 3.19 2.98
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0.23
-1.123168
-4.993044
61460 187 2059200 12.34 2.27 0.42
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.2
2.642175
1.932160
852278 1854 1369395 30.85 1.96 1.13
کارخانجات داروپخش - دارو -5.65
-0.386021
-3.035861
31208 184 3010500 6.15 2.81 0.7
ایران خودرو - خودرو 2.23
12814
0.52800
6533187 18382 43054200 26.94 2.28 0.18
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.44
-0.311272
-1.11262
1462559 1837 39432000 9 1.26 8.83
شهد ایران - غشهد -5.71
-4.722443
-4.992436
748206 1828 488600 26.23 20.26 5.73
فروسیلیس ایران - فروس 2.69
-1.112405
0.492444
753691 1812 2103151 14.98 2.08 2.36
رادیاتور ایران - ختور 2.47
0.253192
0.723207
56596 181 957600 5.46 1.42 0.52
پارس سرام - کسرام -5.67
-0.553090
-0.93079
58304 179 185400 -7,130.77 2.98 1.06
پلی اکریل ایران - شپلی 4.69
1.56651
0.62645
27165673 17681 2324707 -2.82 -2.5 0.91
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.65
-1.91031
-2.661023
16884831 17410 11005925 9.75 0.93 9.28
فنرسازی زر - خزر -3.18
-0.11888
-0.9881
194921 173 443997 118.75 1.12 1.07
ح.سیمان کردستان - سکردح -5.45
-2.56114
-0.85116
14829506 1689 0 - - -
پست بانک ایران - وپست 3.93
0.742181
02165
764839 1677 7052157 85.01 3.48 0.59
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -10.2
-7.35252
-9.56246
6597136 1660 0 - - -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -0.8
01005
-0.11004
164644 166 1608000 - 0.8 -
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 5.52
4.452205
4.222200
746624 1647 551250 -5.51 2.61 0.2
لیزینگ ایرانیان - وایران 2.23
0.052209
02208
7383583 16311 2209000 10.4 1.89 3.03
نفت پارس - شنفت 0.2
0.15019
1.725100
32025 163 6273750 6.1 3.45 0.78
داروپخش - وپخش -2.21
-0.0113832
-0.2513798
11693 161 11618880 7.74 6.22 7.58
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.53
-0.293831
0.213850
421585 1608 10468422 7.32 3.14 1.41
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 0.97
01129
0.971140
141590 160 4516000 5.88 0.7 6.07
ح.شهد ایران - غشهدح -12.48
-7.291271
-7.371270
125187 159 0 - - -
ملی صنایع مس ایران - فملی -1.72
-0.321885
-1.641860
8345393 15734 94250000 9.21 1.23 1.59
الکتریک خودرو شرق - خشرق -2.81
-1.242466
-32422
631545 1558 776790 223.22 2.03 0.31
پالایش نفت تهران - شتران -5.1
0.152695
-1.92640
5767238 15540 43120000 8.87 2.05 0.32
بانک انصار - وانصار 0.89
0.042257
0.042257
676029 1530 22570000 7.52 1.56 0.49
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -1.79
-0.11900
-0.89893
1687142 1517 4950000 9.14 0.78 6.94
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.26
-0.261130
-2.291107
1356944 1510 81360000 5.5 0.81 5.04
گروه مپنا - رمپنا 3.86
-1.317626
0.697780
1940316 14797 76260000 14.48 2.02 2.4
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -3.96
-0.397684
-2.137550
19219 146 1536800 9.22 3.33 1
قند اصفهان - قصفها -3.8
-1.568768
-1.768750
164966 1446 1709760 11.48 6.37 0.52
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4.74
1.624071
3.774157
349593 1423 0 - - -
قند نیشابور - قنیشا -3.37
-0.752643
-0.452651
530541 1402 528600 16.89 2.06 0.87
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.71
-0.0814421
-314000
1016 14 781226 14.01 1.84 0.45
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -4.69
-2.7413937
-3.3513850
99873 1392 2438975 7.81 4.83 3.95
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -7.47
-3.017309
-4.997160
188623 1379 2550841 -10.72 -11.31 1.14
چرخشگر - خچرخش 4.68
3.241946
1.961922
707430 1376 1852776 37.85 1.74 1.08
صنعتی پارس مینو - غپینو 3.81
0.033697
1.113737
36851 137 4658220 9 2.69 1.4
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.59
-0.042273
-0.042273
600739 1365 5486908 12.75 1.39 11.29
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.77
0.152679
0.92699
507855 1361 2920903 -16.91 1.71 9.17
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.46
1.022879
0.492864
455291 1311 2879000 9.58 2.21 5.68
ح.توسعه صنایع بهشهر - وبشهرح -12.52
-5.75574
-9.03554
2280215 1308 0 - - -
پتروشیمی فجر - بفجر -1.52
-0.186015
-1.665926
217556 1293 39097500 5.36 2.98 2.57
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.26
0.33738
-1.263680
342070 1289 11588174 6.01 2.79 5.74
لابراتوارهای رازک - درازک 4.05
0.0522457
2.2522950
5621 128 9207370 11.56 7.86 3.17
شیشه همدان - کهمدا -3.86
-1.218018
-1.438000
153253 1229 2309184 8.1 1.67 2.49
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -5.02
-0.692165
-1.832140
577212 1228 10803350 24.79 2.34 1.35
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -4.28
-0.941907
-2.861870
642693 1225 762800 26.25 3.36 0.45
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.38
2.734141
1.714100
2938348 12168 19168639 5.78 2.12 2.52
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -7.35
-0.063551
-2.033481
34123 121 724830 153.05 3.73 0.5
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -2.87
-0.672951
-4.982823
42400 121 1991925 9.2 1.99 5.9
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3.79
1.23960
0.463931
304540 1206 201960 71.21 3.58 1.47
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -2.64
1.071231
-0.491212
977515 1203 1107900 12.2 1.18 1.99
پارس دارو - دپارس 0.01
0.0215670
0.2115700
7500 118 3290700 5.76 4.95 2.37
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 5.14
-0.341181
1.271200
994768 1175 2243900 - 0.87 -
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -1.6
-0.454166
-0.794152
281402 1168 5207500 12.03 3.14 6.05
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.47
2.532798
1.872780
4151699 11616 8394000 4.8 1.61 0.34
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -1.38
-0.271466
-0.681460
786745 1153 2668120 17 0.84 10.16
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -1.95
-2.2613308
-2.3913291
86193 1147 408722 22.85 1.49 1
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -3.23
-1.211878
-0.371894
605858 1138 1220700 15.94 1.32 25.84
موتوژن - بموتو 1.83
0.114699
1.194750
23842 113 3197200 6.04 2.77 1.04
بانک اقتصاد نوین - ونوین -1.46
-0.241629
-2.021600
693997 1110 21390399 31.79 1.77 0.32
بیسکویت گرجی - غگرجی -4.47
-0.13995
-4.983800
2772 11 799000 13.61 3.13 1.37
سیمان شرق - سشرق 1.9
2.411064
2.021060
10111947 10756 2823388 -23.25 3.73 1.76
خوراک دام پارس - غدام -0
-1.137346
-4.997059
14807 105 440760 68.09 6.91 1.19
آبسال - لابسا 3.47
-1.423256
0.883332
318295 1036 1172160 27.77 2.25 0.7
ایران خودرو دیزل - خاور -1.29
-0.53933
-0.85930
11072552 10336 4654792 -1.77 -0.71 0.25
ملی سرب و روی ایران - فسرب -3.96
-1.312792
-1.562785
368920 1030 899024 17.13 3.76 0.82
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.47
0.582591
3.532667
391656 1030 9144157 5.29 1.7 1.72
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -2.9
-0.171721
-0.811710
592259 1012 14198250 9.83 1.39 9.41
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 2.86
1.511344
1.211340
7525654 10113 911698 17.87 1.24 0.61
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
0.0111522
3.2911900
109 1 1613080 12.18 6.5 1.9