صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 1.84
-0.57531037
-0.581037
16252181 16859 40719542 9.16 0.85 0.35
بیمه البرز - البرز 3.6
01148
-1.051136
97973 112 4592000 8.03 0.87 0.28
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.64
-0.09671033
0.581040
478034 494 462254 7.25 0.87 0.97
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.4
-1.06171491
-1.191489
1957649 2918 2713620 37.7 0.88 14.85
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.7
-0.3115960
-1.66947
121899 115 1728000 0 0.84 0
گروه بهمن - خبهمن 2.06
-0.1025975
-0.51971
765930 743 9750000 5.95 0.84 4.89
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 1.73
0991
-0.61985
1007869 998 2576600 9.93 0.83 8.24
زامیاد - خزامیا 1.58
-0.8523698
-0.71699
3848064 2687 3859865 96.46 0.83 0.25
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
0.80591376
4.981433
217000 311 4816000 0 0.85 0
داروسازی کوثر - دکوثر 3.27
-1.37081511
-1.831504
1249366 1888 815940 22.76 0.88 0.81
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.01
1.3874950
2.35959
1091675 1037 855000 23.99 0.92 1.22
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 0.28
-0.26851486
-2.891447
593650 861 40122000 5.12 1.04 5.26
کمباین سازی ایران - تکمبا 1.25
-0.2488802
-0.12803
1814308 1456 1381868 10.15 1.04 1.18
سیمان هگمتان - سهگمت 5.51
-3.64172302
-4.942271
866791 1996 1157676 6.45 1.05 0.85
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.36
3.43841444
4.081453
928422 1341 2743600 0 1.06 0
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 1.59
-1.35231459
-1.421458
462921 676 948350 10.07 0.98 18.43
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 5.1
-4.30771244
-4.621240
11120177 13839 5622880 4.13 0.89 1.32
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1.67
01210
-0.331206
448132 543 9982500 6.62 0.96 6.38
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.54
01844
-0.221840
946004 1743 29965000 3.52 0.98 3.4
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.22
-0.69261147
-2.341128
3318422 3762 82584000 5.6 0.78 5.21
سیمان تهران - ستران 3.94
-1.3081660
-3.331626
342889 562 2905000 17.79 0.74 1.07
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
-0.22694838
-4.994607
4814 22 725700 -2.35 -0.99 1.26
سایپا دیزل - خکاوه 2.4
-0.5242759
-0.26761
3348794 2543 2000506 -4.61 -0.22 0.15
ایران خودرو دیزل - خاور 2.02
-0.4274699
-1695
4112790 2877 3487352 -0.55 -0.2 0.36
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 2.53
1.44112886
0.182850
260278 751 1007214 -4.2 -2.95 0.87
قند نقش جهان - قنقش 5.25
-1.55186471
-4.156300
24779 155 899469 34.72 -7.49 0.37
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.6
-2.06761942
-3.181920
272383 529 1165200 129.52 2.31 0.73
پتروشیمی فجر - بفجر 1.76
05605
-0.095600
22681 126 36432500 5.58 3.17 2.35
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.14
1.781125944
1.9925997
20049 520 1297200 72.26 -7.98 1.64
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.19
-0.5988830
-1.08826
1381512 1142 4980000 6.26 0.53 6.57
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 4.94
3.7711798
4.94807
22794942 18200 9975000 0 0.58 0
سرمایه گذاری ملت - وملت 3.45
-1.264703
-2.11697
776681 546 703000 0 0.72 0
بانک ملت - وبملت 2.27
0.3071980
1.64993
4098125 4031 49000000 7.08 0.73 0.2
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0.99
01016
-0.591010
199251 203 4572000 0 0.73 0
شاهد - ثشاهد 1.95
-0.49921196
-0.331198
721061 860 3237132 4.93 0.71 30.83
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 6.16
0.63191274
-1.261250
1105524 1418 7166250 10 0.71 9.31
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.44
0701
-0.14700
436965 306 3855500 7.7 0.61 5.64
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.64
-0.5313936
-2.98913
212778 195 2574000 0 0.67 0
پتروشیمی آبادان - شپترو 4.92
-0.63722651
-1.762621
207160 548 1670130 -4.21 0.7 0.85
فنرسازی زر - خزر 1.8
-0.2375840
-0.24840
888477 746 419998 112.33 1.08 1.01
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.67
-0.08261209
-0.171208
506273 610 8089419 0 1.08 0
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.64
-0.44822443
0.242460
658273 1608 2663593 -35.67 1.48 14.77
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.79
-0.051998
-1.41971
38000 76 1980897 5.95 1.49 1.67
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.13
0.32261866
0.541870
3620149 6765 111960000 7.34 1.53 1.41
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 0.96
0.87542420
0.882420
16247263 39323 181500000 4.43 1.49 1.26
کربن ایران - شکربن 3.97
1.57624060
2.584100
707060 2871 1015000 6.3 1.48 0.78
پارس خودرو - خپارس 4.11
-1.2063819
-2.17811
11899351 9749 18607909 23.12 1.36 0.3
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.48
-1.20391231
-2.891210
4932300 6028 100326500 5.01 1.44 4.42
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.08
0.1631843
0.541850
43963 82 460750 5907.05 1.46 1.19
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.79
1.19521778
1.311780
2020030 3591 586740 18.62 1.54 0.95
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.61
-0.37392398
-0.52395
2224242 5334 10791000 9.86 1.52 10.21
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 0.23
-0.04164810
-0.894769
92245 441 240500000 5.85 1.56 5.79
سیمان صوفیان - سصوفی 4.49
1.80592255
1.312244
295953 667 1240250 11.34 1.6 0.88
تولیدی چدن سازان - چدن 2.38
0.40082505
0.62510
2127807 5330 2004000 9.99 1.64 2.56
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.84
-0.88372019
-1.182013
832174 1680 807600 11.7 1.56 0.65
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.85
0.80762746
0.732744
650672 1793 6628707 8.8 1.55 8.21
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 2.83
1.06561802
0.951800
964537 1738 1839121 28.3 1.55 0.3
رادیاتور ایران - ختور 4.74
03406
1.293450
524537 1787 1021800 6.55 1.53 0.64
ماشین‌سازی اراک - فاراک 4.34
-2.41231335
-3.511320
12836050 17132 8392542 -31.67 1.51 2.83
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.71
0.2762180
0.972195
2740244 5987 88290000 7.15 1.38 6.45
بانک انصار - وانصار 2.01
1.03092058
2.012078
2247905 4665 20580000 6.85 1.38 0.4
سیمان سپاهان - سپاها 3.82
0.19231042
-0.961030
1179008 1228 2552900 16.68 1.17 0.95
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.88
4.50381369
4.121364
4993436 6838 928657 18.2 1.26 0.62
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.85
1.07191603
1.451609
1985023 3182 2644950 7.69 1.22 6.35
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 0.78
01419
-0.281415
510162 721 43989000 0 1.17 0
سیمان شرق - سشرق 3.59
-0.8734908
-1.97898
2011749 1827 2409432 9.09 1.14 1.27
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.64
-4.66851409
-4.941405
321834 452 1127200 0 1.05 0
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 2.53
-0.266910089
-0.1610100
8895 89 309858 20.98 1.12 0.76
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.74
-0.0691449
-2.071420
362520 518 28980000 15.09 1.13 13.92
سیمان شاهرود - سرود 4.51
-0.13651463
-0.341460
24121 35 1185030 7.71 1.22 1.03
بیمه پارسیان - پارسیان 4.41
-1.75441624
-3.991587
640269 1023 4872000 3.47 1.21 0.34
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.13
-0.06251600
-0.441594
629495 1004 53600000 7.16 1.33 1.95
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.96
0.93211516
2.331537
619451 958 7564840 10.81 1.34 0.83
لبنیات کالبر - غالبر 2.2
3.08291605
2.51596
2909392 4668 561750 40.19 1.36 0.83
حفاری شمال - حفاری 3.96
-1.63932280
-3.672233
630414 1422 5940323 8.55 1.3 0.81
گروه دارویی برکت - برکت 0.7
-0.12591586
01588
386716 612 5392400 0 1.31 0
داروسازی امین - دامین 1.72
-1.27041632
-4.781574
89816 142 1353581 6.42 1.22 1.08
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.86
-0.08761140
-2.11117
36698 42 1425000 0 1.25 0
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.46
-0.1179847
0.47852
1426466 1208 774106 38.61 1.27 0.16
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 1.66
0.50433587
1.63626
90544 328 2516110 30.57 2.18 0.32
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.36
-4.36443506
-3.983520
209464 734 518888 18.93 2.1 2.16
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 1.21
-0.16944125
-1.744060
14245 58 438075 275 -2.5 0.57
سازه پویش - خپویش 0.6
-0.069925748
-1.9425265
1500 38 2574800 7.34 4.37 0.46
واسپاری ملت - ولملت 2.68
-0.17471143
-1.751125
34133 38 914400 8.87 0.88 2.26
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0.72
-0.028613991
-0.6813900
12603 176 757932 13.74 1.77 0.37
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.02527930
-4.997536
280 2 475800 35.22 5.92 1.67
گلوکوزان - غگل 0
-0.121116491
-3.0916000
3069 49 3298200 10.8 8.42 1.24
صنعتی آما - فاما 0.09
04299
0.864336
753 3 2149500 10.01 1.84 1.7
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 1.92
02800
02800
10587 30 246400 -11.8 3.12 2.35
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.47
1.16455560
1.875599
59200 331 1112000 10.45 2.9 0.42
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
03236
-4.983075
500 2 4077360 11.68 2.28 1.49
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-0.063921881
-520801
1250 26 5251440 7.21 9.12 1.36
بهنوش ایران - غبهنوش 1.82
-1.23294486
-4.294347
47413 207 1614960 26.2 3.76 0.43
لیزینگ ایرانیان - وایران 3.2
-0.07191389
-1.011376
88665 123 1389000 6.33 1.07 1.74
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.08
-0.40651715
1.051740
153774 263 428750 -4.28 3.04 0.15
معدنی دماوند - کدما 5.6
-0.3412898
1.6113150
5407 68 386940 67.17 12.82 3.57
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.69
-0.06626036
-2.155910
30210 181 4563216 5.11 2.85 1.72
شیشه همدان - کهمدا 0.03
-0.4076607
-0.536599
91940 607 1902816 6.67 1.25 2.05
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.19
-0.080323641
-3.9822718
8660 197 66194800 9.35 5.01 5.21
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.45
-1.48841059
-2.051053
401528 424 561270 8.1 0.85 15.59
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.01
0.008411902
0.8211999
877 11 2082850 6.54 4.71 3.3
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
03794
03794
7051 27 30352000 25.83 3.31 1.84
نفت سپاهان - شسپا 0.01
010002
-0.059997
4039 40 10502100 5.55 3.52 0.67
شهد ایران - غشهد 0
0.12292445
0.332450
77994 191 489000 -52.96 210.96 37.47
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0.13
-0.78238878
-58501
25000 213 3551200 9.15 5.13 4.24
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.28
01782
0.91798
7100 13 53460000 5.01 1.24 4.97
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.99
-0.06546111
-0.256100
15000 91 2199960 5.09 3.3 1.16
فروسیلیس ایران - فروس 1.03
-0.03482870
-0.982843
17454 50 2509789 31.9 2.51 3.15
پارس سویچ - بسویچ 0
08329
0.258350
1000 8 2082250 8.96 4.57 2.12
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.01885317
-4.985053
806 4 2084264 10.51 3.31 1.76
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.03795276
4.195495
1000 5 670052 66.67 4.8 4.32
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.04
0997
0.1998
6079 6 1595200 0 0.8 0
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 5.31
-2.13951235
-0.321258
4758537 5879 494000 478.68 10.1 0.95
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0.8
-0.05545416
-0.355400
38695 209 649920 6.42 3.85 1.09
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
019633
-0.1719600
1000 20 13193376 17.66 7.23 3.28
داروسازی اسوه - داسوه 0.12
-0.192216097
-0.7916001
25289 405 4024250 4.81 2.84 1.39
معدنی املاح ایران - شاملا 0
-0.007812746
-1.3712573
400 5 2676660 6.31 5 2.47
بیمه ما - ما 1.99
01274
0.471280
66661 85 1911000 5.28 1.24 0.63
بانک خاورمیانه - وخاور 0
01834
-0.711821
923 2 11004000 5.6 1.35 0.93
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.33
-0.1305765
-0.26764
316635 240 4590000 8.91 1.17 3.38
سامان گستر اصفهان - ثامان 2.77
-0.36921889
-2.061857
21461 39 419247 9.84 0.91 3.2
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.14
-0.06931443
-2.491408
115511 163 10101000 0 0.85 0
بین المللی محصولات پارس - شپارس 1.58
-1.19171907
-1.551900
825180 1574 982105 465.23 1.75 0.45
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0.05
-0.576613967
-1.0513900
19613 273 215092 49.19 3.09 1.92
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 2.28
0.4241421
1.21432
484842 689 1065750 -4.76 6.26 1.08
مهرکام پارس - خمهر 5.73
-0.98711304
-0.151315
146959 189 1079712 26.9 2 0.18
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 3.87
01059
1.041070
53363 56 5083200 6.36 0.72 6.56
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.33
0.33182117
1.852149
386897 820 3175500 4.38 0.98 4.04
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.63
-0.63972485
0.162505
268024 666 994000 6.72 1.69 7.85
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.06
017135
0.0917150
2000 34 6854000 7.38 6.46 2.84
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.16
-2.05112531
-2.862510
808743 2047 3796500 13.51 0.55 9.8
لیزینگ ایران - ولیز 4.31
-1.22381130
-0.521138
238805 267 678000 32.29 1.26 1.59
سیمان خوزستان - سخوز 5.1
0.32112812
-0.142799
260893 734 1827800 4.32 1.66 0.68
رینگ سازی مشهد - خرینگ 3.59
-1.9608900
-2.83892
533473 480 400500 -4.61 1.67 0.11
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.19
-0.49922392
-1.792361
427128 1013 7176000 5.06 1.25 0.3
سیمان شمال - سشمال 1.67
-0.07641308
-2.141281
19988 26 1406193 8.19 0.91 1.48
دوده صنعتی پارس - شدوص 5.12
-1.98963596
-2.643572
182902 658 431520 6.96 33.41 0.43
سیمان داراب - ساراب 5.98
-0.4931211
-3.781171
143914 173 1089900 10.59 0.83 1.14
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1.24
0.06861458
0.891470
53172 78 2916000 5.11 0.85 7.19
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.59
01520
0.261524
528850 803 6840000 0 0.83 0
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.82
-0.30152315
-0.392313
215339 498 745430 15.75 3.36 0.73
ایران دارو - دیران 2.04
-0.21662764
-2.532700
27470 75 829200 7.49 2.14 0.95
گلتاش - شگل 1.09
0.08534692
1.114740
51231 241 2346000 5.59 2.3 1.17
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 3.49
-1.89452641
-1.192660
177245 468 198075 -2.33 -0.63 1.47
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.82
-0.0395127
1.295195
114683 586 14868300 4.36 1.8 4.24
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3.04
0.95752636
1.112640
148573 393 922600 30.65 1.77 3.61
همکاران سیستم - سیستم 2.02
04480
0.424499
8263 37 4256000 8.06 3.19 5.56
کاشی پارس - کپارس 1.27
-0.73395410
-0.25439
77020 416 474728 8.08 3.41 0.76
پارس دارو - دپارس 0
-0.007812775
-4.9912138
100 1 2682750 7.02 4.04 1.93
چرخشگر - خچرخش 1.65
-0.58561528
0.131539
250491 382 1454801 29.72 1.47 0.85
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.52
-0.24843212
-1.243180
209797 667 8776970 6.13 2.44 1.14
سالمین - غسالم 0
-0.05973347
-4.993182
1350 4 1004100 12.3 2.29 1.02
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.45
-0.11756800
-1.546703
13150 89 1632000 4.25 2.53 1.11
نفت پارس - شنفت 2.7
-0.19794539
-0.624520
39102 174 5673750 5.54 2.95 0.73
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
0.169927709
1.2228000
2492 70 969815 15.27 7.27 0.5
کشت و صنعت چین چین - غچین 9.63
0.95257525
0.757510
28956 221 752500 11.29 3.27 2.36
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 3.4
-0.14482758
-1.342725
31126 85 1241100 7.19 2.47 0.86
نیرو کلر - شکلر 3.36
0.16183714
1.673770
19006 71 1485600 9.28 2.65 2.22
سیمان بهبهان - سبهان 4.46
0.281614957
0.5715000
13600 204 822635 8.82 2.82 0.92
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 1.56
-0.8772904
-0.99903
1222145 1105 1195853 60.52 1.65 0.34
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.51
-0.69853696
-1.43670
3582971 13241 17108740 5.28 1.67 2.24
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.101914701
-4.9913981
1580 22 2940200 32.68 6.94 2.95
به پرداخت ملت - پرداخت 0.78
0.105418038
0.1218040
282373 5095 17136100 6.71 7.47 1.37
کارتن ایران - چکارن 5.56
-2.96476546
-3.656500
1208262 7910 1193008 37.43 8.19 1.68
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.10116823
-515998
3321 53 6897430 10.23 8.55 2.6
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.92
1.76866790
0.426700
1122967 7625 3395000 64.64 6.97 2.12
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.46
-0.571413224
-0.7613199
817893 10816 1190160 13.83 6.67 2.1
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 4.38
-0.15984999
-4.134800
19802 98 499900 126.85 5.58 11.66
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 5.6
-4.21876062
-3.36120
460732 2793 1237375 75.12 6.06 0.77
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.9
0.79522028
-0.12010
1244191 2523 608400 18.02 6.6 0.74
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.52
-0.068314634
-0.314600
350437 5125 29268000 10.69 8.61 0.75
فیبر ایران - چفیبر 0.52
0.87675178
4.995389
17218 93 517800 126.32 35.6 1.95
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.48
-0.01596284
0.246300
2501 15 5391672 18.14 4.42 1.17
سیمان خاش - سخاش 4.78
0.03568424
-0.728360
507 4 1053000 7.86 3.26 1.22
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 8.09
0.17652270
-2.912200
32269 74 1475500 15.07 1.62 0.34
داروسازی ابوریحان - دابور 0
0.0147133
0.957200
2100 15 2054304 5.09 3.77 0.93
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.020814403
-4.2113800
200 3 720150 21.49 6.78 1.98
پتروشیمی فن آوران - شفن 2.88
0.36624134
1.824480
103009 2510 22927300 5.37 5.04 2.04
بیمه ملت - ملت 0
01826
2.411870
12000 22 5204100 7.61 1.37 1.32
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
03183
-2.613100
850 3 811665 5.96 2.3 0.68
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.74
-0.06417186
-0.1217176
932258 16022 164985600 5.29 5.59 1.44
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.97
-0.345310968
-0.9410902
181407 1981 10968000 7.28 5.3 1.47
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.75
0.06984301
0.284310
213464 919 6285043 21.55 3.99 4.03
پتروشیمی جم - جم 0.93
08582
0.098590
40064 344 82387200 5.46 4.13 1.56
ایران ترانسفو - بترانس 2.02
0.66685435
-0.545370
6395957 34759 20381250 17.78 4.24 3.78
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3.92
-1.5042947
-0.742970
663187 1954 736750 65.42 3.81 1.68
البرز دارو - دالبر 1.99
-0.12058292
-1.238200
38272 314 7711560 6.42 3.73 2.46
لامیران - فلامی 0.04
2.30166756
4.976932
35150 244 405360 13.3 3.65 2.45
شهد - قشهد 1.43
0.28597716
4.998078
6501 52 1553231 10.29 3.68 0.92
پتروشیمی خارک - شخارک 1.6
0.682517261
1.6717430
201853 3529 34522000 6.57 3.73 2.76
ایران تایر - پتایر 3.96
1.37553464
2.813513
220087 762 992328 10.42 4.52 0.44
داروپخش - وپخش 0
-0.017611346
-510781
1379 15 9530640 6.35 4.52 6.2
سیمان قاین - سقاین 0.75
0.181719847
1.7120150
4482 90 1056305 5.72 5.01 1.47
قند اصفهان - قصفها 1.17
-0.50389084
-0.889050
117914 1071 1771380 8.41 5.16 0.47
معادن منگنز ایران - کمنگنز 7.73
1.57045433
-0.715311
1171570 6366 1099639 27.77 5.34 3.85
نفت بهران - شبهرن 3.86
0.469810479
1.1510550
185756 1977 20958000 5.9 4.88 1.28
سیمان ایلام - سیلام 0.03
4.98613011
4.993011
217108 654 1242038 130.52 4.75 1.09
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 6.71
-0.05615343
-2.715201
203700 1088 400725 9.91 4.62 2.67
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.04
3.967712866
3.8412850
164361 2115 1543920 9.58 4.66 1.71
پالایش نفت تبریز - شبریز 5.03
3.9347054
4.997126
6303973 44468 27399224 10.25 4.8 0.44
سیمان هرمزگان - سهرمز 3.16
0.11024542
3.574699
13430 62 2461764 10.03 2.74 1.04
بیمه آسیا - آسیا 2.23
-0.99941585
-0.061600
729776 1154 3645500 8.41 1.16 0.14
داده گستر عصر نوین - های وب 1.99
4.35264795
4.984824
16911498 81083 19180000 12.41 4.49 4.72
سیمان دورود - سدور 5.38
-1.0515941
-1.79934
676485 637 603837 7.1 1.77 0.62
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 6.58
-2.3813690
-2.383690
478548 1766 369000 49.61 2.7 1.18
نوش مازندران - غنوش 0
03509
03509
200000 702 175450 23.15 2.24 1.95
ایران ارقام - مرقام 4.3
-2.08995903
-2.165899
231848 1369 2951500 143.52 6.05 2.79
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
-0.47114437
-4.984236
10499 44 887400 15.08 3.38 1.59
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.11
0.62894480
1.14501
233821 1056 6160000 4.61 3.06 4.52
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
-4.921741
1108512 1993 5826679 70.24 2.99 0.48
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
-4.841474
110729 163 20313657 30.19 1.68 0.31
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 5416 9682225 8.58 0.77 8.17
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 10096 742800 0 1.56 0
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
-1.682640
14429988 38743 22822500 11.09 1.56 1.02
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
-0.533183
256560 813 156879 224.43 3.64 2.35
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 4802 27282900 -2.23 0.56 0.16
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
-3.35982
9726949 9833 10110000 6.7 0.72 0.31
پاکسان - شپاکسا 1.29
-0.53794068
-0.984050
168906 686 2196720 6.08 1.9 0.56
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 4.39
-2.76418091
-3.218054
185078 1497 1618200 12.96 3.63 1.1
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.05936746
-4.996413
1000 6 1619040 10.74 3.73 2.13
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.56
-0.04234729
-4.354525
1006 5 680976 12.91 2.23 0.28
کارخانجات داروپخش - دارو 1.61
-0.04244715
-2.484600
3556 16 2357500 4.75 2.67 0.55
دشت مرغاب - غدشت 0
08387
-4.618000
2 0 448310 -24.73 15.26 0.25
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02214531
-4.994306
250 1 1042130 12.79 2.87 1.54
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.08764564
-4.994340
2017 9 456400 -28.72 4.28 1.53
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 8.36
-0.08833395
-4.363250
3650 12 611100 724.91 -2.73 1.58
جام دارو - فجام 0
09440
1.419573
141 1 755200 13.73 5.19 2.96
قند لرستان - قلرست 3.51
1.50145814
1.265800
342358 1990 1395360 15.51 2.9 1.72
قند مرودشت - قمرو 7.26
-2.7554271
-3.394243
117096 500 854200 12.86 2.84 1.09
سیمان فارس - سفار 0
-0.2086717
-4.996395
4000 26 1565061 19.13 4.46 2.47
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.08073716
-4.973534
1827 6 550756 69.78 7.87 0.52
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.74
-1.22273393
-1.053399
2530157 8584 549666 11.6 2.49 3
موتوژن - بموتو 2.47
-0.85714280
0.764350
315842 1352 2912112 5.8 2.12 0.82
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.71
-0.91616814
-0.396850
1457296 9931 40884000 8.83 3.78 1.97
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
-0.149314040
-513358
3000 40 3472936 78 12.28 77.78
پشم شیشه ایران - کپشیر 6.79
-1.18825073
-1.645050
84790 430 760950 34.93 4.99 1.69
شیشه و گاز - کگاز 3.06
-1.4733612
-0.493648
631878 2283 903000 1.52 7.73 1.72
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.54
3.34733952
3.293950
174376 689 201552 68.39 3.61 1.46
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.14
-0.70422115
-1.412100
776772 1643 846000 26.19 3.45 0.62
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 2.35
1.68173386
1.563382
3298412 11170 2539500 0 1.99 0
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.98
-0.07132803
-0.712785
361401 1011 9892348 5.72 2.01 1.85
مارگارین - غمارگ 3.03
0.71822384
1.392400
176132 423 2002560 15.68 2.02 0.26
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.36
0.17011178
1.361192
1391544 1639 377970 485.82 1.99 0.26
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 6.07
-2.08782298
-22300
329412 757 551520 26.93 1.95 7.82
سیمان غرب - سغرب 3.82
4.48223380
2.943330
3694759 12489 1014000 5.25 1.94 1.02
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 2.23
-1.99132707
-1.672716
607661 1645 576591 33.53 1.92 0.31
ایران خودرو - خودرو 2
-0.91012613
-0.642620
7266246 18983 39978900 23.51 1.94 0.16
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.41
2.05383379
0.453326
317150 1072 1259981 7.64 2.05 1.32
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 1.61
-0.79442248
-0.932245
6696415 15052 15736000 11.13 2.01 0.94
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 4.56
-1.94352775
-0.352820
437372 1214 416250 11.5 2.16 1.27
قند نیشابور - قنیشا 4.51
-0.03562806
-0.252800
43121 121 561200 26.8 2.18 0.99
سایپا شیشه - کساپا 1.07
-0.28251412
-0.781405
161320 227 324760 611.6 2.17 0.67
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.85
-1.36411880
-1.891870
1137441 2138 1598000 6.47 2.11 3.17
پالایش نفت تهران - شتران 3.77
2.12423798
0.833750
8808881 33453 60768000 9.14 2.11 0.43
گروه مپنا - رمپنا 1.14
0.03957604
-0.787542
577453 4393 76040000 14.43 2.03 2.4
داروسازی روزدارو - دروز 3.83
-0.09472110
-2.942050
10271 21 1476662 63.69 2.05 1.92
پتروشیمی شازند - شاراک 3.59
0.04152409
02408
25376336 61122 19426176 4.53 2.06 0.75
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.35
0.03852601
0.382610
1702274 4431 78030000 5.86 1.94 1.94
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 5.29
2.7712114
3.062120
1176985 2488 1330989 34.48 1.95 1.19
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.95
-0.04192388
-0.592375
1043911 2493 2388000 7.02 1.78 2.46
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
02014
-4.971914
30 0 2376520 33.88 1.78 2.37
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.82
0.03632758
0.442769
141732 392 8550076 4.44 1.79 4.27
کالسیمین - فاسمین 1.65
0.41014162
0.144151
1311228 5457 8324000 5.93 1.78 2.22
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.76
0.04182393
0.172396
91740 220 7026858 9.88 1.76 3.1
سخت آژند - ثاژن 1.03
-1.25862432
-1.262432
326771 795 972800 4.37 1.68 2.53
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.59
-0.32992417
-1.442390
319951 773 1279922 8.5 1.7 1.09
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.39
-0.27982851
-0.982831
149385 424 2851000 0 1.74 0
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
02128
-4.982022
1491 3 1915200 74.92 1.81 27.2
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 4.24
0.6192113
-0.192096
332370 702 1267800 21.63 1.84 0.84
سیمان فارس نو - سفانو 1.56
0.03133201
03200
52000 166 1120350 8.15 1.94 0.8
سیمان ارومیه - ساروم 5.43
-2.71362904
-4.992836
190713 547 2032800 5.87 1.84 1.35
تراکتورسازی - تایرا 2.46
0.22552667
-0.682643
246579 660 4800600 6.74 1.9 0.58
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.39
0.53418847
0.078806
91820 812 1337666 8.51 1.89 0.82
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.21
2.24941591
1.611581
503357 803 2204320 39.93 1.93 0.37
مخابرات ایران - اخابر 1.23
-0.13542212
-0.592202
881584 1941 132720000 4.66 1.86 2.67
آبسال - لابسا 4.47
0.15192637
-0.652616
491144 1295 949320 22.49 1.87 0.56
گروه صنعتی بارز - پکرمان 5
2.20852823
52900
6941210 19593 7132310 5.83 1.91 0.76
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.91
2.4593750
3.283780
21628558 81107 75000000 6.25 2.28 0.36
قند هکمتان - قهکمت 4.04
0.6654541
0.624539
114802 521 1242418 9.03 2.3 0.72
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 2.75
-0.12583971
-2.343883
94865 364 65096603 32.97 3.04 21.24
معادن بافق - کبافق 2.26
-0.964413761
-0.6813800
75313 1036 2786602 5.37 3.02 3.31
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 5.14
1.21352669
3.152720
3379111 9019 13611900 50.6 3.1 0.86
پارس سرام - کسرام 0.13
0.03213121
0.83145
8650 27 187260 0 3.01 0.94
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 2.34
2.71553896
1.793861
751702 2928 428391 15.31 2.98 1.96
الکتریک خودرو شرق - خشرق 7.12
-0.46083456
-2.943370
90628 312 1088640 311.31 2.88 0.38
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 4.63
3.2931537
4.171550
1381818 2124 187273 -20.14 3 10.14
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.9
-0.38173132
0.513160
322088 1003 6264000 6.31 2.91 1.65
شکر - قشکر 3.26
1.6982216
0.052180
891884 1977 443200 76.92 3.08 0.97
بیمه دانا - دانا 4.76
0.36933261
1.573300
133307 438 3327436 15.41 3.21 0.18
مس شهید باهنر - فباهنر 1.96
-1.61326160
-1.986137
841499 5184 5544000 7.26 3.31 0.87
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.88
-2.43472204
-3.052190
606729 1337 352640 201.28 3.3 3.06
نیرو ترانس - بنیرو 4.79
-0.08254843
-24750
53975 261 2421500 13.82 3.45 2.38
کارخانجات قند قزوین - قزوین 2.31
0.04344609
-0.154600
563075 2595 1521877 9.21 3.34 0.78
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.29
-0.97964751
-3.294640
35006 163 769662 9.15 3.29 0.36
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 8.42
0.19672038
-1.672000
3015228 6145 1039380 416.42 3.3 1.29
سبحان دارو - دسبحان 4.21
-0.03555628
05630
74762 421 3264240 5.42 3.22 1.61
افست - چافست 6.58
-0.105811332
1.2811489
3974 44 2266400 6.27 3.29 1.31
تولید محور خودرو - خمحور 6.4
-3.6582344
-4.972312
388230 910 986217 1145.43 2.76 0.84
کابل البرز - بالبر 5.37
0.26232676
0.792690
731454 1958 848078 259.99 2.81 0.64
آلومینیوم ایران - فایرا 3.17
4.44441457
4.951464
4548963 6630 7573239 21.42 2.59 0.53
باما - کاما 1.45
-0.01277845
-0.887777
114312 897 3922500 5.97 2.55 2.97
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.36
0.56463384
3.123470
166867 565 676800 60.69 2.59 1.23
لعابیران - شلعاب 3.73
-2.48653804
-2.593800
224851 855 380400 77.36 2.44 0.75
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 5.57
4.37866484
4.996522
9808716 63597 89479200 7.65 2.6 0.46
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.54
-0.59543005
-0.763000
3391957 10191 1529545 8.29 2.29 3.61
فولاد خوزستان - فخوز 2.21
0.02563910
0.283920
1845741 7219 56585520 4.81 2.36 0.89
پتروشیمی مبین - مبین 2.08
0.43214184
0.344180
6100454 25522 59630368 4.6 2.43 1.53
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 5.86
1.51893676
1.023658
914917 3363 735200 8.17 2.65 0.48
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 1.68
2.45644463
2.394460
190720 851 567544 24.02 2.69 1.45
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 1.56
-0.80783684
-2.563619
139128 502 4605000 13.09 2.73 6.07
داروسازی اکسیر - دلر 1.62
-0.22674401
-2.274311
22224 96 1980450 5.35 2.76 0.51
سیمان مازندران - سمازن 0.08
-0.32743958
-4.993773
22566 85 3253476 11.31 2.76 1.93
داده پردازی ایران - مداران 1.52
-1.33953830
-1.83812
263678 1010 2489500 12.61 2.71 1.77
داروسازی فارابی - دفارا 0
-0.51015656
-55401
16168 87 2262400 20.45 2.72 0.93
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 4.95
0.11842536
-0.512520
2844265 7212 748072 89.59 2.57 1.79
سیمان کردستان - سکرد 2.06
4.9841990
4.98990
6550979 6482 1188000 21.72 2.67 0.97
کویر تایر - پکویر 3.79
-0.08063720
0.733750
27621 102 2604000 5.64 2.71 0.79
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 687 1321500 14.06 2.56 11.13