ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
لامپ پارس شهاب - بشهاب 2.46
4.776364
4.996377
1569312 9988 1030968 9.97 2.61 0.5
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 5.5
1.351650
1.351650
6010772 9919 9281250 18.6 1.02 16.8
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -2.51
-0.714034
-1.83990
246839 991 4034000 8.31 2.21 2.97
بیمه پارسیان - پارسیان -2.31
-0.072883
-0.352875
34355 97 5766000 4.25 1.55 0.35
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.01
-2.792784
-1.222829
3472584 9668 896448 29.8 3.97 1.21
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.02
4.81959
4.92960
10048044 9633 876467 646.36 1.37 0.27
سیمان کردستان - سکرد 0.07
4.951420
4.951420
673102 956 1704000 -15.92 5.95 1.91
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.85
1.653388
0.963365
2792151 9461 3693923 94.72 1.81 13.22
داروسازی اکسیر - دلر -3.66
-0.396068
-4.995788
16168 94 2730600 8.43 5.49 0.72
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.94
1.133224
1.163225
2885021 9303 9672000 7.69 1.78 7.95
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.16
-1.241510
-4.321463
631415 925 8126820 - 1.07 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.99
-0.52960
-0.73958
9600083 9219 12000000 - 0.69 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 7.41
0.171190
1.011200
74828 92 4165000 - 0.77 -
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.35
-0.167391
-1.667280
126366 919 44346000 7.19 3.33 2.44
چرخشگر - خچرخش -5.27
-3.842054
-4.962030
4449362 9139 1955603 55.61 1.86 1.6
ح.سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصناح 20.44
8.31378
9.74383
241868 91 0 - - -
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
0.0115276
516037
588 9 10265472 24.03 12.93 3.44
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.048047
-4.997648
1184 9 3452163 21.05 3.35 1.12
شهد - قشهد 7.31
-1.544806
0.394900
185517 892 967448 14.87 3.3 0.81
پتروشیمی مبین - مبین 2.23
0.624025
0.434017
2198192 8854 57364300 5.04 2.67 1.55
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -3.77
-0.152708
-2.292650
327770 883 9557074 5.56 2.02 1.96
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.52
0.791283
2.831309
6856264 8797 654330 -9.66 1.81 0.82
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 4.76
4.032398
4.992420
3655549 8765 1438800 28.23 2.08 0.96
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 5.27
0.199310
2.249500
9156 86 465500 -9.72 -8.4 1
لابراتوارهای رازک - درازک -2.64
-1.2620293
-4.3819650
42728 836 8320130 10.34 9.6 2.96
داروپخش - وپخش -0.6
-0.0819812
-4.6518905
4377 83 11887200 7.35 6.52 7.25
سیمان داراب - ساراب 7.49
4.821218
4.911219
6795009 8275 1096200 8.72 0.86 1.34
معادن منگنز ایران - کمنگنز -5.38
-3.882802
-2.262849
2933639 8221 567125 41.28 2.71 2.76
شاهد - ثشاهد 5.71
4.341251
4.921258
6483891 8114 3385997 5.69 0.79 15.64
ح.ایران دارو - دیرانح -4.26
-1.572376
-0.992390
33640 80 0 - - -
کابل البرز - بالبر -7.65
-4.094499
-4.994457
177115 797 1025772 251.85 3.21 0.93
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -1.51
-0.214255
-1.54200
187160 788 11063426 5.82 2.76 5.68
آبسال - لابسا -7.33
-4.53901
-4.583898
195773 764 1404360 45.46 2.52 0.98
بیمه آسیا - آسیا 5.42
3.471400
4.951420
5438696 7612 3220000 8.98 1.06 0.11
پاکسان - شپاکسا 2.65
1.244254
0.674230
177716 758 2297160 5.4 2.03 0.61
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -1.73
-1.391921
-1.441920
3960083 7577 57630000 8.81 1.96 2.26
سیمان غرب - سغرب 0.15
4.972683
4.972683
281988 757 804900 14.41 1.86 0.92
سیمان شاهرود - سرود 7.01
2.581908
4.571945
3953294 7541 858600 33.9 1.01 0.75
مهرکام پارس - خمهر -4.23
-1.022129
-0.982130
3497565 7448 1762812 34.85 2.64 0.33
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -4.13
0.511187
-1.521163
620230 742 4748000 8.81 0.79 8.96
قند نقش جهان - قنقش 1.49
4.448665
4.998711
84593 733 1204435 60.35 2.7 0.47
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.82
0.0134130
0.2134200
21133 722 136520000 4.77 5.75 1.36
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -0.65
-0.061559
-1.221541
463761 715 46770000 4.65 1.16 4.65
سیمان ایلام - سیلام 3.41
0.12921
1.132951
24258 71 1204912 195.95 3.29 1.02
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.77
-0.516288
06320
1120798 7046 18235200 5.56 2.27 5.42
گلوکوزان - غگل 0.01
0.0244879
3.3946393
155 7 3410804 11.33 7.62 1.19
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.34
0.221379
-0.071375
5062171 6983 8274000 4.6 1.33 4.61
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -7.07
-0.0212692
-3.6612230
54453 691 195457 48.5 2.71 2
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 3.76
2.26399
3.026450
108027 691 1279800 15.99 3.4 1
مارگارین - غمارگ 0
4.844921
4.994928
140000 690 1771560 7.54 2.53 0.26
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 4.47
1.985265
2.075270
13081614 68869 72657000 32.85 3.04 0.53
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 7.75
3.672827
4.992863
242724 686 1497038 9.38 2.26 1.39
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.77
4.732060
4.982065
3269216 6733 494400 13.15 1.69 9.82
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.9
3.042336
3.792353
2879244 6727 2336000 7.79 2.98 4.57
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.25
0.024303
1.534368
14915 67 34424000 50.38 3.64 3.59
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -4.01
0.324074
-0.024060
1642267 6690 1018500 79.37 3.8 0.28
معادن بافق - کبافق 5.17
4.427322
4.997362
894776 6551 1482705 12.99 2.86 4.23
رادیاتور ایران - ختور -3.88
-3.143675
-4.853610
1759634 6467 1102500 7.03 1.9 0.65
گروه دارویی سبحان - دسبحا -0.52
-0.087552
-0.427526
84022 633 7582208 6.54 5.12 6.4
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -3.84
-1.811898
-0.671920
3323076 6307 3454360 22.01 1.09 13.16
لبنیات کالبر - غالبر -4.14
-0.591844
-1.351830
3403277 6277 461000 9.24 1.14 0.78
آلومراد - فمراد 3.3
4.263447
4.993471
1816705 6262 170749 779.68 4.12 1.85
بانک پاسارگاد - وپاسار 1.6
1.21012
0.31003
60828303 61539 51004800 3.61 0.68 0.43
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.15
-0.131586
01588
388742 615 4758000 - 0.91 -
ایران ترانسفو - بترانس -4.42
-2.5615583
-515193
397055 6104 23374500 21.5 7.57 4.65
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.31
0.574405
4.684585
13225 61 634320 17.5 2.35 0.46
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -4.65
-2.32628
-0.412679
2307668 6065 7716917 86.61 2.13 6.17
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.89
0.562717
1.412740
2212330 6011 6558702 17.93 1.69 15.26
کویر تایر - پکویر 0
3.033464
53530
169641 599 2424800 5.27 2.57 0.89
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -4.88
-28105
-3.268000
74090 597 1945200 5.59 3.65 1.63
ایران دارو - دیران -1.67
-0.163661
-0.193660
16361 59 878640 6.23 3.67 1.28
سیمان اصفهان - سصفها -10.52
-3.0911981
-511745
49930 587 2396200 28.94 5.91 2.56
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.82
1.71551
1.251544
376176 583 1240800 - 1.77 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 3.13
3.711369
4.171375
4234167 5798 3764750 - 1.01 -
ایر کاپارت صنعت - خکار -2.64
-1.321415
-0.491427
4092904 5792 633194 8.04 1.28 1.08
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.31
0.211919
0.161918
2919917 5611 77719500 6.36 1.38 5.71
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.25
-0.291025
-0.581022
5376911 5513 1048418 198.64 1.43 0.37
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
0.462827
4.982954
17323 51 144177 66.97 2.63 1.21
مخابرات ایران - اخابر -2.09
-0.892333
-2.082305
2195809 5081 139980000 5.48 2.27 26.7
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.73
2.045407
1.915400
92930 503 1081400 8.91 4.47 0.33
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0.03
0.042764
4.992901
1607 5 276400 -32.8 2.85 18.38
ایران خودرو - خودرو -3
-1.13332
-1.63315
14898115 49636 50979600 42.86 2.77 0.25
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح -1.25
-1.127264
-0.637300
67631 491 0 - - -
فروسیلیس ایران - فروس 2.37
0.322175
0.092170
221764 483 1902018 37.11 1.73 2.01
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 1.18
1.27315
17300
658943 4820 731500 122.55 5.4 1.34
معدنی املاح ایران - شاملا -1.31
-0.0111507
-0.0711500
4150 48 2416470 5.64 5.34 2.38
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.55
-0.13891
-1.933820
124823 478 18011392 5.4 1.89 2.71
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -6.87
2.421732
-0.651680
2718868 4709 692800 51.28 3.11 0.4
صنعتی بهشهر - غبشهر 4.59
4.152760
4.982782
17000696 46915 8280000 6.63 1.51 0.37
پتروشیمی خارک - شخارک 1.25
0.059130
1.259239
50944 469 18260000 5.07 2.45 1.84
کارخانه چینی ایران - کچینی 4.73
4.342907
4.992925
1606897 4671 485553 -22.73 -2.16 1.12
بیمه دانا - دانا 8.89
0.322179
3.082239
2121405 4623 2223393 14.73 2.55 0.11
زامیاد - خزامیا -2.81
-0.821082
-1.471075
42552378 46051 5983343 13.36 1.1 0.35
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 0
3.953870
53909
117010 457 337334 7.88 1.99 1.06
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 6.54
3.321556
4.981581
289324 452 622400 14.08 1.17 0.46
ح.سیمان کردستان - سکردح 6.22
8.28471
9.89478
960383 452 0 - - -
سیمان تهران - ستران 3.42
4.152462
4.992482
1807496 4449 4308500 10.38 1.21 1.69
مس شهید باهنر - فباهنر -4.18
-1.681581
-2.671565
2804966 4434 1422900 11.23 1.47 0.32
قند لرستان - قلرست 6.33
1.13497
4.053599
1264656 4423 839280 14.86 2.02 1.14
سیمان فارس - سفار -9.32
-0.427132
-4.646830
62076 442 1661756 24.51 4.68 2.71
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -2.79
-0.631423
-0.631423
311075 440 2219880 - 1.18 -
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0.57
0.411699
4.611770
24608 44 424750 24.2 1.24 0.99
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.15
3.271612
4.421630
268575 436 357769 8.02 0.78 1.66
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -4.56
-1.588163
-2.888055
53346 434 979560 9.6 11.09 1.81
سیمان ارومیه - ساروم 0
0.383186
4.983332
12866 43 1274400 8.95 2.03 1.06
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 6.39
3.916636
56705
627865 4166 1990800 21.19 3.95 16.76
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.43
0.091163
0.521168
353110 411 1860800 - 1.07 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -2.83
-0.111763
-1.421740
235105 410 12341000 - 1.21 -
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -6.4
-1.22216
-1.922200
184023 407 270004 -21.39 3.38 10.54
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.31
-0.731761
-1.31751
2323215 4046 49686615 8.1 1.54 2.24
سازه پویش - خپویش -7.27
-2.2422784
-522141
18109 401 2278400 7.96 3.29 0.79
بانک کارآفرین - وکار 0
03023
1.193059
13000 40 25695500 8.08 1.76 1.06
جام دارو - فجام 8.31
-0.424578
2.9325400
1692 40 983120 13.89 5.62 4.11
داروسازی روزدارو - دروز -0.08
-0.025142
-1.985041
775 4 1199526 129.58 2.75 2.39
مهندسی تکنوتار - تکنو -6.39
0.32380
-1.392340
1655069 3940 380800 286.32 2.82 5.41
ماشین‌سازی اراک - فاراک -4.83
-2.52533
-3.392510
15225607 38570 15923826 12.45 2.28 2.27
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
3.531816
4.961841
206988 381 1225800 7.63 1.49 3.87
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 3.94
0.883081
2.783139
121518 376 1016730 6.97 2.1 8.78
بانک اقتصاد نوین - ونوین -1.4
-0.182249
-4.262157
172424 373 25440688 7.22 1.32 0.44
البرز دارو - دالبر -1.52
-0.0811797
-0.911700
31284 367 8021960 7.34 4.85 2.63
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.65
0.481869
1.771893
1918362 3617 30371250 3.54 0.83 3.41
بانک پارسیان - وپارس 3.8
0.381070
1.311080
3346437 3609 25423200 8.92 0.67 0.26
سیمان شمال - سشمال 3.52
3.931746
1.791710
2052314 3584 1443903 12.14 0.93 1.54
صنعتی آما - فاما -5
-0.593857
-3.043762
92226 353 1928500 8.08 1.71 1.7
موتوژن - بموتو -7.02
-0.365333
-0.975300
66872 353 3628573 8.08 3.17 1.18
سیمان بهبهان - سبهان 1.84
3.114999
3.114999
22699 347 824945 13.46 3.73 1.2
شیشه همدان - کهمدا -2.51
-0.017821
-0.527781
442679 3462 2252448 6.1 1.62 2.32
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.39
-0.211857
-1.071841
1868843 3453 85570560 4.99 0.9 4.7
سرمایه گذاری ملت - وملت -2.12
-1.15857
-1.73852
4023974 3449 857000 - 0.86 -
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 2.44
0.94910
2.755000
700385 3439 245500000 5.67 1.9 5.67
داروسازی ابوریحان - دابور 0.73
0.113431
1.7413650
2500 34 1934064 6.02 7.14 0.97
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
0.3114205
514869
2305 34 497175 8.75 4.21 0.32
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -5.77
-2.541576
-3.771556
2143668 3379 630400 - 1.32 -
پارس دارو - دپارس -1.63
-0.7215824
-3.6315360
21309 330 3323040 6 5.54 2.56
صنعتی پارس مینو - غپینو -0.47
-0.084850
-2.974710
6952 33 3055500 6.92 1.91 0.91
کارخانجات داروپخش - دارو -1.37
-0.126411
-3.436199
5176 32 3205500 6.37 4.11 0.77
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -4.32
0.32314
-1.392275
13655638 31599 3818100 10.22 1.76 9.09
نفت بهران - شبهرن 1.95
0.868334
2.638480
372092 3131 16668000 4.9 4.48 1.08
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -1.73
-0.171162
-0.341160
26474728 30772 12404350 19.4 1.06 16.43
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -6.72
-2.362237
-4.542187
1375121 3075 1342200 14.19 2.33 0.76
قند نیشابور - قنیشا 4.69
01681
2.261719
1803982 3032 336200 47.61 1.61 0.86
حمل و نقل توکا - حتوکا -2.42
-0.882248
-0.42259
1343409 3020 741840 7.82 2.52 0.92
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -4.59
0.261893
-0.211884
1543633 2922 7874880 20.03 1.73 1.15
بهنوش ایران - غبهنوش -0.5
-0.446052
-1.36000
48259 291 1452480 17.68 5.22 0.4
لیزینگ ایران - ولیز -3.94
-1.171442
-0.341454
203033 290 865200 13.03 1.14 2.06
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.23060
-4.992913
10000 29 1989000 16.56 2.27 0.6
کربن ایران - شکربن -4.32
-2.393428
-3.453391
838189 2873 857000 22.26 1.56 1.1
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.37
1.3118810
519494
146158 2846 52668000 9.22 4.99 4.96
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -5.21
-0.228779
-1.118700
32256 281 3160440 7.54 4.61 1.97
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 3.29
0.311297
0.231296
2159973 2801 879816 23.6 1.26 0.7
سیمان خزر - سخزر 2.28
0.122546
2.42604
10914 28 585580 20.79 2 0.89
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو -0.02
-0.18238
-1.658110
3424 28 823800 86.35 4.95 6.08
قند هکمتان - قهکمت 6.34
0.963365
4.113470
813475 2738 920664 12.35 2.04 0.98
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 4.32
0.813613
0.53602
756352 2733 3613000 5.1 1.49 4.7
بانک خاورمیانه - وخاور -1.76
02598
-1.082570
104500 271 12990000 7.27 2.24 1.27
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -3.21
-0.591675
-3.681623
1629449 2684 45225000 5.55 1.8 5.54
بانک انصار - وانصار 5.62
4.432074
4.982085
12905505 26766 20740000 5.31 1.67 0.49
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -2.38
-1.281777
-1.671770
1502694 2671 1155050 19.18 1.29 148.1
بیمه البرز - البرز 4.85
4.631400
4.931404
1892301 2649 5600000 10.07 1.12 0.27
داده پردازی ایران - مداران 7.26
4.23301
4.993326
7880825 26012 2145650 14.88 2.57 2.1
پتروشیمی فارابی - شفارا 6.81
0.154697
3.284844
5487 26 704550 -3.01 -1.99 1
داروسازی فارابی - دفارا 0
08666
08666
2970 26 3466400 7.57 3.18 1.22
داروسازی کوثر - دکوثر -1.1
01637
-0.121635
157562 258 883980 30.87 0.93 1.09
ح.بانک خاورمیانه - وخاورح 6.78
01500
01500
16841076 25262 0 - - -
کاشی پارس - کپارس -6.85
-3.978701
-4.548650
290360 2526 763513 9.81 5.79 1.18
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -2.66
-4.612298
-4.982289
10955291 25178 919200 -9.29 4.82 2.17
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -1.52
-0.291733
-0.461730
1452494 2515 7833160 6.01 1.97 1.58
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 6.07
3.84456
4.984507
5568395 24812 5837360 8.92 3.15 2.07
سیمان صوفیان - سصوفی -7.23
-0.042250
-4.712145
10222 23 1237500 48.57 2.01 0.91
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.68
-0.0611037
0.4611095
2100 23 1931475 6.98 5.7 3.49
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.39
1.263384
0.243350
668260 2262 1261845 6.67 2.15 1.25
نفت سپاهان - شسپا 6.33
3.126976
57103
318167 2241 7324800 5.75 2.86 0.64
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.71
-0.1613076
-3.3612657
17306 224 4942728 5.97 4.21 2.08
بیمه ما - ما 4.45
0.152068
1.162089
106534 221 2068000 4.8 1.46 0.66
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -0
-2.194157
-4.994038
54500 220 623550 50.95 3.52 2.19
لعابیران - شلعاب 5.52
1.482539
1.922550
850811 2160 253900 5 2.61 0.55
تولید محور خودرو - خمحور -4.23
-3.594130
-2.894160
522955 2160 1737660 318.37 4.12 1.11
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.32
0.091146
0.441150
1841862 2111 2177400 - 0.9 -
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 5.43
4.131715
4.861727
12077790 20717 3430000 5.67 1.12 8.07
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.99
0.024949
-1.354881
415445 2056 9015613 7.8 3.5 1.37
کشت و صنعت پیاذر - غاذر -1.34
-0.433015
-1.552981
68477 205 226125 22.23 2.83 2.07
افست - چافست -2.7
-0.327395
-0.267400
271874 2010 1479000 7.53 3.08 0.91
پارس سرام - کسرام 4.24
0.382367
0.082360
84505 201 142020 -5,462.31 2.56 0.81
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 6.89
4.172970
4.982993
6687299 19862 2170028 17.48 3.41 1.67
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.35
1.741344
1.971347
1476727 1985 1209600 7.77 1.2 1.79
ح.بانک انصار - وانصارح 12.1
7.87891
9.93908
2202194 1963 0 - - -
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -2.6
-1.081551
-1.021552
1254533 1945 3102000 7.63 1.14 6.8
بیمه ملت - ملت 2.95
4.41565
3.41550
1232488 1929 4460250 7.78 1.19 1.07
گلتاش - شگل -0.02
-0.0513490
-2.6713137
1473 19 2698000 5.86 2.95 1.22
نیرو کلر - شکلر 3.11
0.752704
2.462750
69213 189 1081600 12.29 2.72 2.55
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.72
4.582945
4.972956
62295664 183449 58900000 10.13 1.99 0.33
سبحان دارو - دسبحان -0.78
-0.1613014
-0.6512950
14176 182 3904200 6.16 6.89 2.07
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح -6.28
-3.82881
-5.79863
2065908 1819 0 - - -
سیمان هگمتان - سهگمت 3.77
4.452298
2.772261
790165 1815 1155664 13.67 1.59 0.96
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.98
3.752682
0.972610
6688577 17936 804600 47.51 2.43 1.17
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -6.42
-3.055529
-3.35515
319640 1767 1177677 75.33 3.5 0.7
آسان پرداخت پرشین - آپ 0
512628
512628
1395659 17624 12628000 8.6 6.2 0.59
کمباین سازی ایران - تکمبا -3.52
-1.21071
-0.551078
16436928 17606 1845362 211.67 1.47 2.53
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -7.04
-0.271825
-1.641800
9497758 17337 295650 23.38 1.63 1.87
پارس سویچ - بسویچ 0
0.948789
59142
18902 173 2197250 13.49 3.12 2.78
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.81
0.671047
1.061051
160425 170 1047000 - 0.81 -
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح 4.87
2.2418
1.22414
4035352 1686 0 - - -
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا -5.38
0.3329905
-0.3629700
5270 165 5981000 8.86 7.96 3.29
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.42
0.0110675
2.1310901
1425 16 10141250 4.92 2.22 1.19
پارس خودرو - خپارس 3.18
1.031374
0.741370
11458758 15740 9307274 54.86 7.7 0.23
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.29
-1.7516602
-4.7216100
9716 156 899377 14.39 2 9.23
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -5.96
02673
-2.472607
5789461 15473 2554034 35.65 2.35 0.43
قند مرودشت - قمرو -6.46
-4.054827
-1.214970
316429 1527 579240 42.69 2.88 0.77
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -1.06
-0.542018
-2.411980
753188 1497 14168383 8.75 1.59 8.33
پتروشیمی جم - جم -1.19
-0.438648
-2.148499
177005 1495 83020800 5.14 2.81 1.72
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0.75
0.53999
1.784050
36866 149 899775 11.14 2.07 0.95
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -1.25
0.0414009
-0.0314000
104924 1471 9806300 6.67 6.85 1.34
واسپاری ملت - ولملت 2.16
0.331211
0.911218
1178220 1427 968800 6.37 0.98 1.28
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -8
-4.112612
-3.452630
545052 1424 386576 11.28 1.54 1.57
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.5
4.492980
4.982994
473441 1411 1043000 13.15 1.73 4.17
پتروشیمی شازند - شاراک 2.04
0.082604
0.122605
537064 1401 13124160 4.05 2.16 0.59
داروسازی زهراوی - دزهراوی -1.77
-0.1527789
-1.2627480
5151 139 6669360 10.25 9.65 1.9
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -4.92
-0.511357
-3.231320
10189085 13825 37921053 11.31 1.49 10.86
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 6.49
4.692636
4.962643
520553 1372 289846 9.62 2.02 1.23
شکر - قشکر 6.18
2.221845
4.711890
738144 1362 369000 136.62 2.64 0.88
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3.94
4.264799
54833
2783071 13356 479900 15.49 3.84 1.06
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 1.91
0.4210032
0.110000
132622 1330 902880 10.76 5.77 1.92
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -4.36
0.621611
-0.441594
8215961 13238 1208250 - 1.24 -
سیمان سپاهان - سپاها 6
4.071226
2.721210
10753542 13181 2574600 27.4 1.4 1.12
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0
515743
515743
82741 1303 483507 101.39 12.55 1.91
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
0.133173
4.993327
3977 13 571140 1,801.7 3.66 1.81
سیمان دورود - سدور 4.91
4.41020
4.41020
12664744 12923 654531 -4.61 1.62 0.91
صنایع آذر آب - فاذر -2.26
-0.784720
-1.684677
27292555 128809 4720000 9.33 2.39 1.51
پالایش نفت تبریز - شبریز 4.98
3.356014
2.055938
20947189 125972 23359645 10.79 4.52 0.51
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.13
-0.652599
1.382652
4770898 12398 2652539 31.77 2.13 0.51
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.12
0.929444
1.519499
130273 1230 1427933 8.7 2.02 0.8
سیمان کارون - سکارون -7.69
-3.63560
-4.983509
344588 1227 743447 12.07 0.81 1.02
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.76
2.221014
2.021012
11898674 12063 5577000 8.89 0.97 6.94
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -2.5
-0.311584
-1.761561
761177 1200 7128000 - 0.88 -
داروسازی امین - دامین 1.75
0.182783
0.792800
42377 119 1614140 6.95 1.76 1.42
فیبر ایران - چفیبر 2.81
0.547036
2.897200
16660 119 492520 408.73 13.39 4.74
پتروشیمی فجر - بفجر 2.03
0.3114872
0.8414950
791852 11776 37180000 5.58 4.35 2.38
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 4.03
2.153043
3.893095
385058 1172 2011301 5.6 2.04 1.64
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3
1.71315
1.621314
879816 1164 3945000 7.76 1.04 3.24
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -2.23
-0.971221
-1.541214
9380587 11456 91575000 8.79 0.99 0.97
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.53
3.641595
4.941615
7112582 11343 1004223 27.1 1.49 1.28
سخت آژند - ثاژن 3.18
2.494483
0.894413
2487998 11154 1793200 6.68 3.31 3.43
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.33
1.316094
1.256090
1823489 11112 1480842 6.66 2.39 3.26
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.32
0.721261
0.641260
873512 1101 668330 18.35 1.36 19.6
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -8.87
-2.583359
-1.133409
325997 1095 2356179 33.42 2.16 0.33
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.5
2.782403
1.842381
4492275 10795 1802250 -15.97 4.3 24.14
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.7
16.523216
17.073231
3342835 10750 8125224 5.89 3.04 0.95
نیرو ترانس - بنیرو 2.63
0.826141
0.776138
174027 1069 1842300 11.07 3.49 2.05
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -2.41
-0.081219
-0.251217
8543799 10413 24380000 10.08 1.01 9.75
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح 3.19
-0.27733
0.54739
1408941 1033 0 - - -
داروسازی اسوه - داسوه -0.99
-1.0720523
-2.1320302
50360 1023 5130750 0 5.24 0
سیمان هرمزگان - سهرمز 2.15
0.54052
4.174200
24000 101 2196184 5.43 2.39 0.99
سیمان خاش - سخاش 0
07430
2.157590
130 1 928750 7.84 3.51 1