صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 3.31
0.42287600
0.167580
44488 339 1520000 9.92 3.25 0.86
باما - کاما 3.25
-0.72579986
0.7110130
1402595 14007 4993000 7.6 3.24 3.78
شیشه و گاز - کگاز 2.3
-4.77583270
-4.893266
283184 926 817500 1.37 4.92 1.69
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.28
0.500917455
1.2217580
343775 6021 167568000 5.37 5.79 1.47
تولید محور خودرو - خمحور 3.28
-4.67491774
-51768
437650 776 746395 866.89 2.05 0.63
لعابیران - شلعاب 4.29
-2.86263054
-1.43100
286091 874 305400 62.25 1.94 0.63
مارگارین - غمارگ 1.43
-0.37192143
-2.372100
61419 129 1800120 11.97 1.82 0.19
سایپا شیشه - کساپا 3.39
-1.80571142
-2.751131
380033 433 262660 494.65 1.85 0.55
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.61
-3.41822882
-1.512939
2173853 6265 7281373 5.95 1.84 0.78
قند نقش جهان - قنقش 3.83
2.30235732
3.895821
89636 514 796748 29.68 -6.62 0.3
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.29
-0.14183520
-3.553400
5250 18 373824 234.67 -1.47 0.49
پارس سرام - کسرام 8.32
-3.16342755
-3.372749
125699 342 165300 0 2.66 0.83
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 5.65
-1.70662995
-4.662905
739042 2211 5990000 6.04 2.79 1.58
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.31
-1.52821482
-2.191472
1246810 1831 7395180 11.58 1.32 0.77
کارخانجات داروپخش - دارو 2.14
0.06614539
1.924623
5435 25 2269500 4.57 2.57 0.53
موتوژن - بموتو 3.51
-0.16713585
0.113595
25448 90 2439234 4.86 2.52 0.69
سیمان تهران - ستران 1.92
0.7561466
0.481462
428917 632 2565500 11.4 0.65 0.94
شاهد - ثشاهد 4.45
-0.42881161
2.741198
1350092 1567 3142400 4.78 0.69 29.93
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.96
0.05841713
1.521738
493337 847 7708500 0 0.91 0
ایران دارو - دیران 6.79
-0.2292178
-1.282155
58656 127 653400 5.9 1.68 0.75
داروسازی کوثر - دکوثر 1
-0.21231410
-0.211410
533315 752 761400 20.74 0.82 0.59
سیمان غرب - سغرب 2.07
0.4082707
0.32704
74385 203 812100 5.26 1.55 0.87
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 2.96
-0.208413885
-2.9813500
2616 35 752189 13.63 1.76 0.37
داروسازی فارابی - دفارا 0.98
-0.84174241
-4.984064
29260 119 1696400 1014.59 2.07 0.84
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 2
-1.03392393
-1.942371
92791 219 354164 12.92 1.49 1.48
حمل و نقل توکا - حتوکا 1.93
-2.70271512
-3.281503
443231 670 498960 15.84 1.19 0.81
پاکسان - شپاکسا 5
0.35014013
34119
1459168 5855 2167020 7.54 1.87 0.42
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 6.27
3.85493637
4.973676
670735 2440 727400 8.08 2.64 0.48
داروسازی امین - دامین 1.86
01475
0.341480
83548 123 1223365 5.81 1.1 0.98
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.07
-2.47156077
-1.176158
65655 394 1458480 3.8 2.26 0.99
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.4
-4.05893191
-2.923229
394230 1258 319100 36.38 2.33 0.72
فنرسازی زر - خزر 2.98
-2.0785848
-1.62852
1170168 992 423998 113.4 1.09 1.02
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.4
-0.09552093
0.12097
2003694 4187 34011250 4 1.12 3.86
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 2.98
1.92161326
1.541321
1968703 2610 1837165 34.7 1.27 0.3
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 10.39
1.81551402
4.941445
1304394 1829 1121600 0 1.04 0
سیمان شرق - سشرق 1.61
-0.1332750
-0.53747
1678707 1260 1990170 7.5 0.98 1.05
آلومراد - فمراد 4.2
-1.15922899
-2.832850
79162 227 143603 28.56 3.03 1.02
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.49
-1.6993645
-3.323585
333150 1214 273375 11.16 3.16 2.8
پتروشیمی فجر - بفجر 1.08
-0.38445701
-0.845675
1501777 8556 37056500 5.67 3.23 2.39
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0.43
-1.00481872
-1.531862
176186 328 1216800 12.43 1.35 0.28
بانک کارآفرین - وکار 0
02550
-4.982423
240 1 21675000 10.54 1.41 0.96
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.39
-4.47422071
-4.982060
3511391 7272 2258003 -30.24 1.32 12.52
تولیدی چدن سازان - چدن 2.67
1.48372394
0.042360
2414642 5780 1915200 9.54 1.58 2.44
صنعتی آما - فاما 0.02
-0.34524908
-4.994679
13643 64 2454000 11.42 2.11 1.94
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.09
-4.89031517
-4.951516
2140829 3248 1548250 25.23 1.3 0.29
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.08
-4.2683785
-3.05795
5509630 4323 717442 35.78 1.18 0.15
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 5.3
-0.75131321
-3.681282
2358525 3064 26420000 13.83 1.06 12.9
لیزینگ ایران - ولیز 6.69
-0.7944999
-1.69990
298973 297 599400 28.54 1.11 1.41
ماشین‌سازی اراک - فاراک 5.65
-4.0527947
-4.46943
9063210 8585 5953361 -22.47 1.09 2.01
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.47
-0.37432662
-0.112669
21999545 58560 159720000 10.47 2.19 2.01
داده پردازی ایران - مداران 5.1
-3.19083034
-2.683050
490874 1490 1972100 10.03 2.15 1.4
پتروشیمی جم - جم 1.67
1.8819695
1.729680
2838804 27521 93072000 5.43 4.57 1.65
قند اصفهان - قصفها 4.59
0.6038843
-1.028700
81060 717 1724385 8.19 5.02 0.46
به پرداخت ملت - پرداخت 1.06
-0.112918587
-0.5918499
70934 1312 17657650 6.91 7.7 1.42
سیمان کردستان - سکرد 4.3
-1.2674779
-2.79767
398120 308 934800 17.09 3.01 0.76
گروه دارویی سبحان - دسبحا 2.15
0.08513529
2.413611
47167 168 5893430 4.41 2.93 4.32
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.06
1.69811617
2.521630
262789 426 646800 20.02 2.63 0.47
پست بانک ایران - وپست 6.6
-4.77611595
-4.481600
1745508 2785 5157354 62.17 2.66 0.42
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 3.3
-0.21113782
-3.563655
186830 686 61998326 31.4 2.89 20.23
سیمان سپاهان - سپاها 2.41
-0.1189840
-1.19831
410574 345 2058000 13.45 0.96 0.77
گروه بهمن - خبهمن 2.35
-2.35081080
-2.81075
5301719 5728 10800000 6.23 0.93 5.18
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 1.65
-2.04083120
-2.673100
790598 2466 1588080 8.61 2.38 3.75
داروسازی اکسیر - دلر 2.86
-0.12873879
-0.363870
80395 311 1745550 4.71 2.43 0.45
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02234488
-4.994265
300 1 1032240 12.67 2.84 1.53
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.74
-2.31321647
-1.071668
270098 445 988200 109.85 1.96 0.62
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 3.08
-4.22422358
-52339
453140 1069 502254 29.21 1.67 0.27
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 3.87
-3.00722161
-4.312132
167036 358 864400 5.85 1.47 6.82
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 0.93
-0.22762192
-1.232170
736622 1594 65760000 5.16 1.52 5.12
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.22
-2.88761547
-4.391523
1214634 1879 456336 54.65 1.57 1.09
نیرو کلر - شکلر 5.13
3.06194645
3.934684
170270 791 1858000 8.09 3.31 2.32
داروسازی ابوریحان - دابور 9.8
0.39346891
4.787192
137095 945 1984608 4.92 3.64 0.9
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 5.12
-0.37521062
-2.441040
101028 105 1911600 0 0.83 0
بیمه البرز - البرز 4.78
-0.17871117
-2.061096
186476 205 4468000 7.81 0.84 0.27
بانک ملت - وبملت 5.07
-4.56111109
-4.991104
20432442 22666 55450000 8.01 0.83 0.23
سیمان هگمتان - سهگمت 4.86
1.61731885
-0.271850
366877 692 947966 7.66 0.82 0.67
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.17
-2.406649
-3.01645
4003189 2599 649000 0 0.66 0
نفت سپاهان - شسپا 1.66
-0.145915052
-0.1915045
1994551 30022 15804600 5.09 5.96 0.89
دشت مرغاب - غدشت 0.01
-0.05848552
-4.998130
671 5 457130 -25.22 15.56 0.25
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 4.85
-2.1391098
-3.921078
1862134 2036 6176250 9.63 0.63 8.89
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 5.13
-4.43334570
-54543
1168568 5341 2285000 43.5 4.45 1.43
رادیاتور ایران - ختور 3.57
-1.68152865
-3.912800
79300 223 859500 5.51 1.28 0.54
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.39
1.64357607
2.047637
1734680 13196 45642000 9.86 4.83 2.2
نوش مازندران - غنوش 0
3.26093800
3.263800
400000 1520 190000 25.07 2.39 2.11
سامان گستر اصفهان - ثامان 6.52
-3.48021775
-0.541829
200541 351 393946 9.24 0.8 3.01
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 2.55
-0.06497705
-1.957560
1291 10 236640 16.02 0.87 0.58
همکاران سیستم - سیستم 4.01
-0.80154827
-2.364751
126799 602 4585650 7.69 3.46 5.51
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.08
03734
-4.393570
6939 25 29872000 25.42 3.18 1.81
سیمان خاش - سخاش 0.59
-0.64998561
-1.88462
22280 189 1070125 7.98 3.32 1.24
پارس سویچ - بسویچ 2.56
1.00187763
4.077999
26559 212 1940750 7.04 4.26 1.69
صنعتی پارس مینو - غپینو 3.09
0.94732664
4.962770
114663 315 3356640 9.62 1.88 1.23
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 2.17
-0.96361850
0.111870
268096 496 979668 6.5 1.33 0.83
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.67
1.04331937
4.432002
112552 224 1920419 5.49 1.44 1.61
سیمان بجنورد - سبجنو 0
-0.36954853
-4.994628
11615 54 1902376 9.59 3.02 1.61
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 5.24
-1.77252660
-2.812632
5172272 13761 13566000 59.42 -1862.18 0.84
بیمه آسیا - آسیا 0.98
-0.35091704
-4.391635
77681 127 3919200 9.04 1.25 0.15
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3.81
1.47553989
0.233940
146808 586 507267 21.47 2.4 1.3
قند نیشابور - قنیشا 2.98
-1.03162974
-2.832920
225242 670 594800 28.4 2.24 1.04
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.72
-0.98592310
-0.562320
484033 1118 554400 27.07 1.95 7.86
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.56291943
-3.791880
40739 77 1359789 58.65 1.88 1.77
افست - چافست 3.92
-1.797211748
-511365
44210 512 2349600 6.5 2.83 1.36
بهنوش ایران - غبهنوش 2.22
-1.13364448
-4.984275
38095 164 1601280 25.97 3.3 0.42
صنعتی بهشهر - غبشهر 6.16
-0.26992587
-3.052515
269667 691 7761000 5.7 1.36 0.28
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0
10.98783000
10.993000
207 1 900000 7.89 4.66 1.51
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5.19
05549
-4.585295
16346 91 554900 140.8 6.76 12.95
سیمان ایلام - سیلام 6.18
-1.26182504
0.912559
50301 121 1032900 265.94 4.95 0.86
لامیران - فلامی 0
-0.2336851
-4.996524
3349 22 411060 13.48 3.76 2.48
جام دارو - فجام 0
-0.53988845
-4.998449
6096 52 707600 12.86 4.86 2.78
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
04691
-4.994457
5 0 703650 -2.28 -0.96 1.23
سیمان قاین - سقاین 0
0.014520644
0.6720780
500 10 1098723 5.95 5.21 1.53
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.01496719
-56384
160 1 1612560 15.06 3.72 2.08
شهد ایران - غشهد 3.36
-0.38522069
-0.872059
46232 94 413800 -69.16 5.29 31.71
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
02451
02451
2043 5 1102950 6.39 1.59 0.76
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0.94
0.0775196
4.995451
1753 10 659892 65.66 4.74 4.25
معدنی املاح ایران - شاملا 3.96
1.375113196
4.8613650
51605 687 2771160 6.53 5.18 2.56
سیمان شاهرود - سرود 1.17
01282
-0.161280
27340 35 1038420 6.75 1.04 0.9
سیمان بهبهان - سبهان 2.47
-0.40613736
-4.7713134
5822 78 755480 8.1 2.59 0.85
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.09
-0.031322375
-1.2622100
11895 263 62650000 8.85 4.74 4.93
بیسکویت گرجی - غگرجی 2.31
-0.44423810
-4.993636
11668 42 762000 12.95 2.9 1.37
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 4.55
02598
-3.582505
2079 5 228624 -10.95 2.9 2.18
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.56
-0.51295625
-3.415461
61782 341 4252500 4.76 2.65 1.6
بین المللی محصولات پارس - شپارس 8.41
-1.76341727
-2.391716
64980 112 889405 421.32 1.63 0.41
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.35
-2.13732152
-2.912135
17041717 36677 72092000 9.3 1.79 2.48
سیمان ارومیه - ساروم 2.74
0.30952593
3.682680
27955 75 1815100 5.25 1.65 1.2
گلتاش - شگل 3.43
1.49324622
4.524760
181326 839 2311000 5.78 2.27 1.06
کاشی پارس - کپارس 2.73
-0.46774469
0.674520
102057 456 392155 6.68 2.82 0.63
بانک اقتصاد نوین - ونوین 6.61
-0.28531398
-4.851334
2946559 4109 18357138 27.52 1.42 0.29
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.99
0.12321626
0.551633
2990402 4867 43902000 5.59 1.13 5.5
کویر تایر - پکویر 4.9
-0.2113311
-0.573299
56681 186 2317700 6.35 2.41 0.57
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 3
-0.07735170
-2.555042
141370 726 14993000 4.4 2.76 4.12
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 4.44
01964
0.811980
11720 23 147300 -1.74 -0.42 1.09
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0.56
-0.2183914
-2.18896
142299 128 2513500 0 0.65 0
واسپاری ملت - ولملت 3.37
0.45171112
-0.631100
300262 334 889600 8.63 0.86 2.2
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2.83
-1.03725057
0.985160
930724 4707 7389784 25.58 4.7 4.59
سیمان شمال - سشمال 2.68
-0.17671130
-0.181130
375609 424 1214830 7.87 0.77 1.24
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.24
01594
0.381600
144316 229 11158000 0 0.94 0
نفت پارس - شنفت 0.4
-0.21815033
-0.875000
108262 540 6291250 6.14 3.27 0.81
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.19
03390
03390
90812 308 172890 58.69 3.1 1.26
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 5.54
0.6472178
-2.362113
482012 1052 3267000 4.51 1.05 4.16
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.11261774
-4.951688
11050 19 2093320 29.84 1.64 2.09
نیرو ترانس - بنیرو 1.22
0.1224102
1.294150
220334 904 2051000 11.72 2.93 2.02
لابراتوارهای رازک - درازک 2.05
-0.170616386
-4.3515700
6263 98 6718260 9.98 8.33 2.54
سیمان اصفهان - سصفها 0.01
-0.15529649
-59181
2534 23 1929800 21.71 4.63 1.94
سیمان خوزستان - سخوز 0.56
-0.11852528
-1.222500
25074 63 1643200 3.88 1.49 0.61
دوده صنعتی پارس - شدوص 2.67
0.37353762
0.083751
465087 1750 451440 6.27 -13.95 0.45
مهندسی تکنوتار - تکنو 1.65
-1.06871944
0.051966
276293 537 311040 177.53 2.91 2.7
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 4.72
-0.78051017
-4.39980
359012 353 4881600 6.11 0.7 6.3
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 3.45
-1.827729006
-1.8529000
66822 1938 1015210 15.98 7.61 0.53
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 1.59
-0.92261396
-1.71385
253608 353 170093 -18.29 2.73 9.21
سبحان دارو - دسبحان 7.26
04399
0.024400
19246 85 2551420 4.23 2.87 1.26
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.9
-0.645816770
-2.2516499
23367 377 6708000 7.22 6.32 2.78
کابل البرز - بالبر 3
-1.48982182
-3.32142
139079 300 691519 211.99 2.34 0.52
بیمه دانا - دانا 0.18
-0.17652828
-1.132801
60021 168 2885615 13.36 2.7 0.15
بیمه ما - ما 4.94
-0.69441287
1.471315
283707 362 1930500 5.33 1.24 0.64
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.07
-3.08821977
-3.631966
703842 1392 1244733 32.19 1.81 1.11
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
05376
4.995644
10 0 774144 7.82 1.94 0.34
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 0.91
-0.1007992
0.6999
255469 253 1587200 0 0.73 0
سیمان داراب - ساراب 1.77
-0.1036964
0.52970
874251 843 867600 8.43 0.64 0.91
لامپ پارس شهاب - بشهاب 2.25
-4.79624228
-54219
167200 707 684936 8.14 2.93 0.32
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 7.93
3.757413034
513190
2437863 31774 13034000 8.69 6.32 1.75
فیبر ایران - چفیبر 1.14
03490
1.433540
680 2 698000 170.29 47.99 2.63
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.41
-2.5211160
-2.351162
613416 711 870000 -49.26 -15.81 0.79
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 8.81
-4.57962542
-4.652540
768621 1954 887158 -2.98 -2.64 0.77
معادن منگنز ایران - کمنگنز 2.94
4.21574870
4.994906
1122536 5467 985688 24.89 4.77 3.45
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 9.07
-1.63062775
-2.232758
1746124 4846 1415250 567.01 4.77 1.76
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.74
0.471110238
0.9810290
100697 1031 921420 10.71 5.09 1.62
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.92
2.022513166
2.6713250
371152 4887 2304050 7.23 5.21 3.65
ایران ارقام - مرقام 7.25
0.12494009
-0.14000
871043 3492 2004500 97.47 4.64 1.89
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.58
-0.495915851
0.1915960
369078 5850 1902120 11.8 4.4 2.11
معادن بافق - کبافق 2.83
-4.537117590
-2.7517919
638046 11224 3561975 6.86 3.86 4.23
داروپخش - وپخش 0.24
-0.009710290
-4.999777
700 7 8643600 5.76 4.1 5.62
ایران ترانسفو - بترانس 1.12
05383
-0.615350
229565 1235 20186250 17.61 4.2 3.74
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.12
-2.3298010
-2.637985
2910479 23314 31112530 7.72 5.02 0.44
نفت بهران - شبهرن 5.59
-2.171212481
-3.4612317
647932 8047 24962000 7.03 5.26 1.52
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 3.33
0.110926187
-0.1826110
26726 707 17597664 18.08 9.64 3.48
معدنی دماوند - کدما 4.15
3.394812000
4.2912104
155662 1868 360000 62.49 11.93 3.32
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.19996989
-56653
2800 19 698900 10.49 3.04 2.19
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.79
0.102716567
-0.316500
258829 4294 33134000 12.11 8.42 0.85
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 8.5
-4.476875
-4.8872
2358607 2064 350000 339.15 7.16 0.67
پتروشیمی خارک - شخارک 4.18
2.87724423
4.8924900
865449 21137 48846000 7 6.16 3.48
پتروشیمی فن آوران - شفن 3.91
-0.157429188
-0.829000
111207 3235 27728600 6.49 6.1 2.46
کارتن ایران - چکارن 4.14
3.83245500
2.75440
3375714 18566 1002375 31.45 6.93 1.41
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 2.67
-4.70154054
-3.864090
788337 3196 827502 50.23 3.98 0.51
ایران تایر - پتایر 4.65
-1.51472991
-2.92949
426104 1274 856828 8.99 3.9 0.38
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 6.69
-0.58594581
-1.044560
1730111 7925 1708190 10.36 2.77 1.79
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5.71
-0.98882203
0.222230
1239340 2731 550750 -26.5 2.88 1.36
فولاد خوزستان - فخوز 3.95
-0.65044735
-0.344750
2356153 11157 68524920 5.83 2.92 1.08
کالسیمین - فاسمین 4.08
-1.08936447
0.636559
6511342 41980 12894000 6.84 2.76 3.01
سیمان هرمزگان - سهرمز 6.62
0.13044606
-0.984555
22773 106 2496452 10.42 2.78 1.05
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.55
-2.47433508
-2.73500
4917257 17251 105240000 7.4 2.63 2.64
فروسیلیس ایران - فروس 3.64
0.25933093
1.493131
372705 1153 2704801 34.57 2.71 3.39
پارس دارو - دپارس 0
1.53678722
4.999019
25915 234 1831620 4.79 2.76 1.32
الکتریک خودرو شرق - خشرق 1.93
2.05873619
2.093620
384247 1391 1139985 327.68 3.01 0.4
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.7
-3.80841667
-3.981664
320347 534 416750 -4.19 2.92 0.13
البرز دارو - دالبر 3.75
-0.98037677
0.097760
526609 4043 7139610 5.95 3.46 2.28
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.35
2.75674883
1.834839
2531075 12359 1612351 9.76 3.54 0.83
داروسازی اسوه - داسوه 3.06
4.62657508
4.997534
424481 3187 5631000 6.73 3.97 1.94
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.18
-4.82364558
-4.994550
1998920 9110 5697500 16.19 3.38 7.51
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.15
-1.74167165
-2.637100
2677035 19181 98877000 7.22 3.23 0.49
قند مرودشت - قمرو 5.8
0.55664697
1.564744
717012 3368 939400 12.56 3.11 0.82
پشم شیشه ایران - کپشیر 0.02
3.44834440
4.994506
82983 374 666000 53.14 3.34 1.43
مس شهید باهنر - فباهنر 5.2
-3.17745942
-2.236000
5382994 31986 5347800 7 3.18 0.83
سیمان فارس نو - سفانو 0
03202
-0.063200
26031 83 1120700 8.15 1.94 0.8
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 2.16
0.35415668
0.925700
59485 339 2040480 6.25 2.87 1.21
شهد - قشهد 8.85
2.37147641
57837
46419 361 1538133 10.19 3.67 0.91
گلوکوزان - غگل 3.33
-0.18117650
-0.4617600
11709 205 3530000 11.56 7.22 1.33
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
03716
-4.983531
10 0 550756 -19.5 14.27 0.73
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.35
2.63073121
3.263140
964509 3021 8528307 5.95 2.37 1.1
شکر - قشکر 4.07
-0.52191906
-0.311910
317517 605 381200 66.16 2.95 0.83
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0
-0.04812077
-4.961975
2825 6 1869300 73.13 1.76 26.54
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.72
-3.86272464
-4.62445
2108659 5196 2464000 6.16 1.65 2.35
قند هکمتان - قهکمت 3.22
0.35164567
-1.014505
803103 3667 1249531 9.08 2.23 0.72
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.0267693
-4.997311
410 3 461580 34.32 5.74 1.17
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.055814331
-4.9913623
400 5 716550 21.38 6.75 1.97
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 4802 27282900 -2.23 0.56 0.16
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.74
-1.22273393
-1.053399
2530157 8584 549666 11.6 2.49 3
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 572241 25044000 14.7 5.17 6.17
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 4.78
-0.09153276
-4.973116
3187 10 589680 699.5 -2.63 1.52
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.42
4.85283349
4.983353
31741810 106305 2511750 0 1.96 0
سخت آژند - ثاژن 4.98
-2.83532159
-2.342170
4043981 8732 863600 3.33 1.49 1.82
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.63
-0.7203827
-3.72802
511160 412 4962000 9.63 1.25 3.65
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
-0.007313675
-4.9912993
105 1 3382650 75.98 11.96 75.76
سازه پویش - خپویش 0.01
-0.481827472
-526225
3870 101 2747200 7.84 4.67 0.5
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
-0.786218803
-518005
15067 271 4512720 6.2 7.83 1.17
فنرسازی خاور - خفنر 0
-0.05013990
-4.983793
1135 4 399000 -25.11 4.05 1.34
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0.36
-0.26266077
-4.975790
18000 104 5214066 17.54 4.27 1.13
سیمان فارس - سفار 0
-0.04596529
-4.996206
1000 6 1521257 18.59 4.33 2.41
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 2.28
-0.06521533
-0.591525
7284 11 383250 4913.46 1.22 0.99
سالمین - غسالم 0.79
03190
-0.783165
14704500 46907 957000 11.73 2.19 0.97
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.27
0.67742378
1.062387
6378047 15166 96309000 7.8 1.3 7.04
بیمه ملت - ملت 0.53
01894
-0.741880
4000 8 5397900 7.89 1.42 1.37
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.57
0.1166859
1.28869
13918651 11950 5154000 6.48 0.51 6.8
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.41
2.43241137
4.411159
307863 355 1421250 0 0.91 0
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.45
-0.43511602
0.621619
1950240 3125 3043800 0 1.15 0
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 1.32
-4.958524189
-524179
152672 3693 1209450 67.37 -6.33 1.53
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 5.92
2.46911577
3.571594
4189514 6608 473100 14.01 5.13 0.57
ملی سرب و روی ایران - فسرب 7.17
2.1673206
1.783194
2047758 6564 1032332 21.81 4.65 1.01
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
07516
07516
1000 8 3006400 7.75 4.34 3.59
سیمان مازندران - سمازن 0
03875
-4.983682
800 3 3185250 12.01 2.7 1.84
پتروشیمی مبین - مبین 3.41
0.53754676
1.124703
1713735 8024 66642352 5.14 2.71 1.71
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.81
-0.44593349
1.963430
3757742 12585 502350 13.88 2.59 1.53
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.59
-2.54831109
0.181140
600925 666 496263 7.79 0.93 1.04
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.01
-1.05521594
-1.241591
2218897 3536 2630100 7.64 1.21 6.31
سرمایه گذاری سپه - وسپه 2.32
0.42021434
0.841440
1831598 2630 9594894 0 1.29 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.48
-1.67391586
-1.551588
2991021 4744 2886520 16.61 0.94 10.8
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.54
0.66861355
1.041360
9144918 12393 97560000 6.44 0.92 6
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.04
-2.5381960
-3.05955
1253592 1204 2496000 9.56 0.81 7.94
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 6.64
-0.4756837
-2.5820
381453 319 753300 21.14 0.85 1.07
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 2.65
01431
0.071432
11563 17 5008500 0 0.88 0
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.8
3.517883
2.7876
12334745 10889 1168073 59.12 1.34 0.33
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.99
-0.06391565
-0.381560
8247551 12910 127547500 6.36 1.32 5.61
گروه دارویی برکت - برکت 3.64
-0.67951754
-0.41759
815856 1424 5963600 6.05 1.45 5
شیشه همدان - کهمدا 4.17
-0.40771954
-1.121940
553655 1082 2251008 7.89 1.48 2.43
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.59
2.63981633
4.651665
12117879 19787 1107741 21.69 1.5 0.7
چرخشگر - خچرخش 2.63
-3.30911461
-3.111464
1635909 2390 1391010 35.02 1.4 0.92
سیمان صوفیان - سصوفی 3.23
1.01012000
0.561991
180453 362 1100000 10.06 1.45 0.78
پارس خودرو - خپارس 3.82
-2.46793
-2.83790
27234596 21596 18017181 22.39 1.32 0.29
بانک انصار - وانصار 3.49
-0.04752104
-0.92086
795413 1671 21040000 7.01 1.41 0.41
تامین سرمایه امید - امید 1.9
-0.85421857
-1.391847
10400338 19313 9099300 5.76 1.41 4.95
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.69
01132
01132
550113 622 5094000 0 0.81 0
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4.2
01401
-1.431381
199118 279 2802000 6.65 0.81 15.35
لیزینگ ایرانیان - وایران 6.47
0.62411451
0.551450
199561 291 1451000 6.61 1.12 1.82
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.52
-1.626847
-1.39849
3643013 3087 1459404 10.72 1.09 1.24
بیمه پارسیان - پارسیان 3.52
-3.62421436
-4.71420
1358999 1951 4308000 3.07 1.09 0.3
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.54
-4.27871566
-4.951555
1791505 2806 1017900 10.73 1.05 17.16
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.18
-2.74392233
-22250
262621 586 1406790 -3.55 0.61 0.72
سایپا دیزل - خکاوه 4.48
-4.3972674
-4.96670
18443335 12427 1776470 -4.09 -0.19 0.14
ایران خودرو دیزل - خاور 3.89
-4.7337644
-4.88643
15394584 9916 3212954 -0.51 -0.19 0.33
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 4.35
-4.4479623
-4.6622
34939667 21770 6650525 5.89 0.55 5.65
حفاری شمال - حفاری 5.25
-4.73311892
-4.881889
4385734 8298 4929426 7.49 1.08 0.6
لبنیات کالبر - غالبر 5.18
-1.70541268
-0.851279
1167555 1480 443800 31.75 1.11 0.65
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 2.46
-4.75373306
-4.983298
5500306 18184 4959000 12.06 0.71 13.21
زامیاد - خزامیا 4.49
-3.8235654
-3.53656
30253144 19783 3616549 90.38 0.76 0.23
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 1.21
0.6067995
1.111000
764160 760 527350 7.68 0.8 3.87
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 2.69
-4.5891894
-4.91891
55023663 49181 35104407 7.9 0.73 0.3
بانک سینا - وسینا 2.46
-0.77151029
-2.121015
4482058 4611 10290000 6.82 0.71 0.32
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.71
-1.42371454
-4.411410
1245037 1766 11995500 7.96 1.15 7.67
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.09
-1.0011890
-1890
14068331 12519 11125000 0 0.65 0
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 3.71
-0.3871772
-0.39772
1248815 962 4246000 8.39 0.67 6.83
بانک خاورمیانه - وخاور 3.04
0.24452050
1.862083
294334 614 12300000 6.27 1.51 1.04
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 5.97
-1.89162334
-4.582270
924926 2119 10503000 10.4 1.48 10.31
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.81
-1.19453805
-0.83820
7443709 28327 9185080 10.31 2.15 9.72
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.99
-1.79642460
-1.522467
2462147 6043 17220000 11.8 2.2 1.02
ایران خودرو - خودرو 2.42
-4.91432941
-4.982939
27180558 79937 44997300 26.46 2.18 0.18
مهرکام پارس - خمهر 4.9
-4.36961335
-4.731330
679392 907 1105380 38.62 2.04 0.16
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.93
-0.82842873
-1.042867
1466108 4212 8436340 11.72 2.1 3.72
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 3.23
0.28913122
0.223120
4848967 15139 11018162 6.37 2 2.06
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 1.74
4.84192685
52689
746933 2006 1074000 15.56 2.07 0.87
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
-0.13013837
-53650
3544 13 1151100 11.56 2.12 24.83
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 4.72
-3.2142921
-3.912900
641348 1873 321183 11.48 2.32 1.47
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 3.81
1.97375115
3.275180
157223 804 1023000 9.61 2.48 0.39
آلومینیوم ایران - فایرا 3.04
-0.97491422
-0.771425
2254463 3205 7391315 20.91 2.53 0.52
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.09
-2.77784725
-2.744727
6930819 32746 94500000 5.28 2.5 0.4
قند لرستان - قلرست 4.41
2.10575334
2.795370
76301 410 1280160 13.77 2.63 1.51
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.55
3.554317
4.994377
2012919 8690 3028170 36.8 2.62 0.38
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.7
-3.75612178
-4.292166
1624217 3538 1851300 7.5 2.45 3.67
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 1.19
4.340712067
512143
41201 499 185832 42.5 2.54 1.65
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4
-1.28093237
-2.23207
169054 547 647400 58.05 2.48 1.18
پالایش نفت تهران - شتران 3.03
-1.72964318
-1.464330
6019429 25992 69088000 7.24 2.48 0.43
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 5.08
-4.38942200
-52186
734169 1615 1320000 22.52 1.93 0.87
گروه مپنا - رمپنا 4.78
1.03697503
2.617620
971575 7316 75030000 3.91 2.02 1.06
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 6.22
-2.79032369
-3.732346
1062049 2516 829150 27.54 1.6 3.24
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.82
-0.23752520
-1.432490
238518 595 7812252 4.05 1.66 3.9
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.45
-2.39342977
-2.462975
17826533 53071 223275000 5.46 1.64 1.55
آبسال - لابسا 3.74
1.63022182
2.842208
307463 671 785520 18.61 1.57 0.47
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.96
-2.28241841
-2.811831
5960124 10973 57071000 9.8 1.52 9.64
سیمان دورود - سدور 6.29
-3.6685709
-3.4711
3517871 2493 454963 -96.8 1.46 0.54
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.21
-3.4146792
-1.22810
4378107 3469 352440 -4.05 1.47 0.09
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.57
-3.1008875
-3.54871
2176966 1904 280750 360.86 1.48 0.19
کربن ایران - شکربن 3.74
1.75524638
1.144610
2459054 11406 1159500 7.11 1.7 0.88
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 4.79
-0.24831205
0.831218
6875203 8282 10893200 7.26 1.73 2.38
مخابرات ایران - اخابر 2.47
0.71462255
1.122264
3019540 6831 135300000 4.75 1.92 2.72
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 6.1
-0.7324204
-1.354178
626810 2597 19460266 6 1.9 2.37
تراکتورسازی - تایرا 2.87
0.66232736
1.182750
297827 823 4924800 6.92 1.95 0.6
صنعتی پارس خزر - لخزر 4.01
4.27259152
4.199145
544310 4981 1383782 8.8 1.96 0.85
پتروشیمی شازند - شاراک 3.06
-1.61292867
-1.272877
15025243 43080 23119488 5.39 1.86 0.9
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 3.27
1.0942957
0.652944
497232 1470 2957000 7.07 1.8 1.25
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 3.61
0.62515634
0.025600
3649187 20559 281700000 6.85 1.83 6.78
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 4.22
0.33512695
-0.32678
185669 500 687225 5.05 1.88 0.58
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 10096 742800 0 1.56 0