صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
باما - کاما 1.5
0.11778505
-0.348466
370586 3152 4252500 6.47 2.03 3.22
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.56
-0.14522750
-0.762733
155861 428 1100000 34.05 4.19 0.8
سیمان خوزستان - سخوز 4.65
-0.08272416
-2.192365
25837 62 1570400 3.71 1.21 0.58
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 2.03
-0.872513293
-4.9912741
7238 93 720119 13.05 1.64 0.36
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.2
-0.89162890
0.312925
403399 1166 2890000 6.91 1.66 1.22
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 6.28
-0.37522921
-3.12841
301084 867 10308793 5.96 1.71 1.92
سایپا شیشه - کساپا 5.26
-1.38761066
0.741089
1869268 1992 245180 461.73 1.75 0.51
پاکسان - شپاکسا 1.37
-0.18564303
0.94350
171053 736 2323620 8.08 1.95 0.46
نیرو ترانس - بنیرو 0.05
04000
0.034001
129365 517 2000000 11.43 2.35 1.97
سیمان هگمتان - سهگمت 2.58
0.06551527
0.071527
369781 565 767928 6.21 0.7 0.55
بانک کارآفرین - وکار 0.91
-1.12361144
-4.931100
770625 848 9724000 4.73 0.63 0.43
سیمان شاهرود - سرود 4.66
-0.4781041
-1.051035
274522 285 843210 5.48 0.76 0.73
سیمان سپاهان - سپاها 6.43
-1.6561772
0.51789
8011400 6183 1891400 12.36 0.92 0.71
چرخشگر - خچرخش 4.4
1.09121297
1.641304
575661 746 1234867 31.09 1.17 0.82
شیشه همدان - کهمدا 1.88
0.68771757
2.291785
298027 526 2024064 7.1 1.25 2.19
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.08
-0.13882158
-1.92120
2459597 5300 87399000 7.07 1.39 6.39
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 6.21
02164
0.232169
215528 466 1145946 7.61 1.52 0.97
سیمان شرق - سشرق 5.76
-0.7342676
-1.62670
1526550 1032 1793807 6.76 0.93 0.95
سیمان شمال - سشمال 1.21
0.1008993
0.4996
98340 98 1067546 6.92 0.68 1.09
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 2.06
-0.34174083
0.054099
410284 1674 4815613 0 2.79 0
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 1
0.10046978
1.427070
11073 78 2616750 8.22 3.12 4.14
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.56
-0.49748202
-1.78103
12350 99 1240142 7.89 1.66 0.76
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 2.37
-1.2183244
-2.773193
59025 188 412528 17.46 1.8 1.05
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.42
-0.27762155
-1.432130
42961 92 646500 5.67 1.83 1.09
صنعتی آما - فاما 3.6
02620
-1.152590
1746 4 2358000 10.98 1.86 1.87
داده پردازی ایران - مداران 3.32
-0.552893
-1.582863
88857 254 1880450 9.56 1.87 1.34
معادن بافق - کبافق 1.99
-0.203113266
0.4313350
138140 1833 2686365 5.17 2.02 3.19
لامیران - فلامی 0
-3.33735677
-4.995580
55043 307 340620 11.17 2.94 2.06
ایران تایر - پتایر 3.85
2.11022371
2.932390
680212 1613 679218 7.13 3.44 0.3
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 4.43
1.89172747
4.932829
105860 294 241736 -11.58 4.44 2.3
بهنوش ایران - غبهنوش 3.98
0.57914342
04317
49889 219 1563120 25.35 3.53 0.41
نفت پارس - شنفت 2.9
0.14366974
-0.926900
91985 646 8717500 8.51 3.86 1.13
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 2.92
-0.023829439
-1.1629103
11337 332 19783008 20.32 8.56 3.91
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 4.75
-0.1001998
0.11000
722500 719 4790400 5.99 0.62 6.18
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 3.64
-0.17791122
0.271127
853774 955 5049000 0 0.97 0
کویر تایر - پکویر 5.73
-0.51812688
-1.592659
33162 86 1881600 5.15 2.33 0.46
پارس سویچ - بسویچ 0.22
0.03877763
4.778130
663 5 1940750 7.04 3.25 1.69
کابل البرز - بالبر 7.34
2.03641904
4.981959
938683 1788 603416 184.98 2.13 0.46
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.96
-1.31211053
-2.721038
780503 802 5923125 9.23 0.61 8.52
بیمه آسیا - آسیا 2.78
01440
-2.51404
35896 51 3312000 7.64 0.99 0.13
بیمه ما - ما 2.5
-0.25551171
-0.511168
170420 199 1756500 4.85 0.87 0.58
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 4.22
-0.31383494
1.543559
1487020 5196 566028 11.57 2.46 3.09
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.46
-0.49672404
-0.372407
1071305 2576 6073706 4.96 0 0.65
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 3.33
-1.264703
0.14713
560734 389 1933250 0 0.54 0
بیمه البرز - البرز 5.45
-0.1025975
-1.74959
143344 138 3900000 6.82 0.7 0.24
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 9.04
-0.62766175
0.986275
40014 246 189650 12.84 0.7 0.46
گروه بهمن - خبهمن 1.66
-0.6557909
-0.55910
4529466 4116 9090000 5.25 0.79 4.36
حفاری شمال - حفاری 3.1
-2.91111801
-4.311775
1474243 2655 4692334 7.13 0.8 0.57
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.45
-1.03291054
-0.091064
1247648 1315 558620 8.14 0.87 4.1
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.04
-1.97933219
-2.563200
815196 2614 7770505 8.73 1.77 8.22
صنعتی بهشهر - غبشهر 6.01
0.10861843
-1.791808
434449 802 5529000 4.06 0.91 0.2
بیمه پارسیان - پارسیان 0
01314
1.221330
4000 5 3942000 2.81 0.96 0.28
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.22
-0.05661766
-0.791753
61215 106 7947000 7.87 1.04 7.8
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 1.9
0.2101954
0.95961
1683389 1606 1261995 63.87 1.21 0.36
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.01
-0.90471862
0.851895
784576 1461 1862000 4.65 1.3 1.78
شیشه و گاز - کگاز 5.97
1.87323535
3.43588
267000 944 883750 1.48 1.37 1.82
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 4.04
2.01131978
4.952035
1420586 2813 7318798 3.8 1.52 3.66
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3.13
-1.90153147
-1.843149
3634417 11439 2360250 0 1.9 0
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.32
-0.56372999
-1.532970
793043 2360 13882335 4.28 1.5 1.69
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.71
-0.03043292
0.853321
182634 601 4938000 14.03 2.65 6.51
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.34
0.06681497
0.21499
3487097 5219 2844300 0 0.87 0
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 3.1
-0.06656013
-4.995717
4650 27 5159154 17.35 3.78 1.12
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.19
-1.00322467
-2.372433
165561 407 1258170 504.07 4 1.56
بانک ملت - وبملت 1.22
-0.1106903
0.66910
8998374 8123 45150000 6.52 0.65 0.19
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.05
-0.74141205
-1.981190
933400 1108 8435000 0 0.67 0
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.65
0.5263955
-0.32947
1286017 1229 2483000 9.51 0.73 7.9
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.9
-0.56071064
-0.091069
7082142 7523 76608000 5.06 0.76 4.71
بانک پارسیان - وپارس 1.72
-0.1057945
-0.11945
3254208 3073 22453200 18.69 0.79 0.21
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.07
-1.0791825
-1.56821
536964 442 742500 20.83 0.87 1.06
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 5.59
3.76322840
4.972873
261257 742 852000 8.56 1.47 18.37
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.99
1.4104719
1.41719
2692521 1935 1238857 9.1 0.92 1.05
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.21
-0.34251455
-0.821448
2420941 3523 2400750 6.98 1.09 5.76
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 2.93
-0.06361572
-1.021557
494369 770 42444000 5.41 1.09 5.32
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.53
-0.46882123
0.82150
3792152 8041 34498750 4.05 1.12 3.91
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 3.58
-0.52272474
-2.172433
1016118 2514 2474000 5.88 1.13 6.31
بانک خاورمیانه - وخاور 1.1
-0.32661831
-0.381830
788965 1434 10986000 5.6 1.26 0.93
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 4.55
-0.06881452
-1.241435
1939997 2817 2011737 37.99 1.28 0.33
ایران دارو - دیران 5.03
-0.66631640
-3.691590
86538 140 492000 4.44 1.33 0.57
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.46
0.26291144
0.791150
144225 166 686400 76.3 1.24 0.43
لیزینگ ایران - ولیز 2.39
0.5025800
1.76810
156268 127 480000 22.86 0.86 1.13
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 2.46
1.28213002
1.723015
3829334 11494 6004000 6.05 1.78 1.58
معدنی املاح ایران - شاملا 0.01
0.033811822
0.6911899
4010 48 2482620 5.85 3.24 2.29
بین المللی محصولات پارس - شپارس 5.82
1.78671823
0.341797
1342971 2448 938845 444.74 1.72 0.43
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 0.9
-0.04442253
-1.112229
44322 99 11490300 50.33 -1577.25 0.71
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.21
-0.37242943
-4.12833
16246 46 312547 196.2 -1.03 0.41
پتروشیمی فارابی - شفارا 4.06
03577
0.643600
22230 80 536550 -1.74 -0.51 0.93
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.9
-0.2064967
-1.96950
157761 150 4351500 0 0.66 0
داروسازی امین - دامین 2.9
01466
01466
801650 1175 1215900 5.77 0.95 0.97
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.87
-0.19251037
0.11040
62462 64 1296250 0 0.97 0
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
-0.02627631
-4.997252
1000 7 3052400 7.86 3.44 3.65
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 5.53
-2.2195793
-3.95779
1540113 1205 4758000 9.23 0.72 3.5
پتروشیمی فن آوران - شفن 2.63
5.237830620
5.1730600
526279 16115 29089000 6.81 3.7 2.59
فنرسازی خاور - خفنر 0.14
-0.73142986
-4.852862
23887 68 298600 -18.79 3.7 1
جام دارو - فجام 0
-0.01218249
-4.997838
133 1 659920 11.99 4.05 2.59
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 2.06
-0.03915109
-4.134900
1243 6 648843 64.56 4.62 4.18
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.47
02172
-0.092170
6857 15 3258000 4.49 1.05 4.15
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0
-0.12291625
-4.981546
8722 13 1300000 0 1.2 0
بانک اقتصاد نوین - ونوین 0.54
01104
0.091105
97892 108 14496624 21.74 1.22 0.23
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.38
2.57392152
4.962202
151982 332 548760 4.03 1.29 0.46
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 6.33
-1.5848621
1.11638
20145505 12512 6629175 5.88 0.53 5.63
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0.78
0.03955068
0.795106
13920 71 3831408 4.29 1.53 1.44
گلوکوزان - غگل 7.93
-0.045315447
-2.9315001
1340 20 3089400 10.12 10.57 1.16
داروسازی فارابی - دفارا 0
-0.02763620
-4.943442
956 3 1448000 866.03 1.79 0.71
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.09
-0.05515444
-2.795295
1557 8 1088800 10.23 2.41 0.41
سیمان داراب - ساراب 0
0963
-3.12933
2000 2 866700 8.42 0.64 0.91
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.03732679
4.182790
2000 6 937650 6.82 1.28 0.67
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
4.98965534
4.995534
97900 542 1328160 3.46 1.6 0.91
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-4.26216941
-4.996888
58900 406 694100 10.42 2.99 2.17
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
-0.703424423
-523367
2850 67 854805 13.46 5.78 0.44
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
-4.99412746
-4.9912746
445 6 3152852 70.81 11.11 70.61
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.7
0.4243710
2.12722
1774930 1263 4260000 5.36 0.42 5.62
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.18033876
-0.853850
26160 101 574470 -20.34 12.77 0.76
نوش مازندران - غنوش 0
0.02853512
2.533600
1835 7 175600 23.17 2.3 1.95
پست بانک ایران - وپست 0
01508
-3.511455
4600 7 4876044 58.78 2.56 0.4
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 6.14
-0.25948074
-3.467815
4647 36 194583 44.5 2.6 1.73
قند لرستان - قلرست 7.12
1.16575728
0.675700
140804 807 1374720 14.79 2.73 1.62
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.42
-0.189614212
-0.3414190
362033 5136 136435200 4.37 3.02 1.19
نفت سپاهان - شسپا 2.49
-0.021813790
0.6313880
23194 319 14479500 4.66 3.77 0.82
شهد ایران - غشهد 3.09
-0.11951672
1.251695
21599 36 334400 -55.89 4.55 25.62
سیمان غرب - سغرب 2.41
-2.15582587
-2.652574
208418 539 776100 5.02 1.37 0.83
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
4.9963909
53909
38067 149 1407240 4.31 1.63 0.84
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01202
01202
19546 23 4207000 0 0.83 0
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2.33
0.543213327
0.2613290
200303 2684 13327000 8.88 5.36 1.78
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 1.98
2.4283164
2.883178
321558 1017 468272 17.08 1.92 1.95
فروسیلیس ایران - فروس 3.51
-0.07713888
1.523950
169200 657 3400021 43.45 3.17 4.27
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0
-0.4968426
-1.978301
20150 167 1685200 11 3.28 0.95
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.64
-0.16351221
-2.71190
420167 499 24420000 12.78 0.98 11.92
شهد - قشهد 0
0.03698143
0.748200
3928 32 1639186 10.85 3.72 0.97
لیزینگ ایرانیان - وایران 2.48
-0.44781334
0.671349
798906 1066 1334000 6.08 1.04 1.67
نیرو کلر - شکلر 5.16
0.62834004
1.284030
232333 930 2002000 8.72 3.69 2.5
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.008411892
-1.5411710
990 12 7051956 10.48 5.92 2.66
داروسازی اسوه - داسوه 1.3
0.32857329
3.757579
26302 199 5496750 6.57 2.44 1.9
پتروشیمی فجر - بفجر 4.32
-0.25785416
-2.035320
291929 1559 35204000 5.39 2.37 2.27
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 2.72
1.20943431
0.593410
185878 638 257325 10.5 2.41 2.63
افست - چافست 2.95
1.016611427
4.3111800
20006 235 2285400 6.32 2.41 1.32
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.66
0.4243079
1.113100
68106 211 157029 53.3 2.67 1.14
فیبر ایران - چفیبر 1.59
-0.64834138
-1.564100
103820 429 827600 201.9 -132.27 3.12
بانک سینا - وسینا 0.78
-0.431924
-3.77893
470563 423 9240000 6.13 0.67 0.28
داروسازی کوثر - دکوثر 2.9
1.54081318
1.081312
204298 273 711720 19.38 0.75 0.56
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.13
-0.55177391
-1.787300
332371 2416 44346000 9.58 3.99 2.13
رادیاتور ایران - ختور 4.82
1.75912661
3.172698
222867 593 798300 5.12 1.13 0.5
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.05411848
-4.811760
3000 5 1293304 55.78 1.77 1.68
قند نیشابور - قنیشا 3.16
-0.38672576
-2.172530
56341 144 515200 24.6 1.79 0.9
داروسازی اکسیر - دلر 1.46
0.35233418
4.233550
16784 59 1538100 4.15 2.13 0.39
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
-0.21986355
-4.526081
3820 23 915120 9.25 2.3 0.4
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5.62
-2.34013130
-4.993045
497809 1558 344164 12.3 2.31 1.58
سیمان خزر - سخزر 0
-4.98093987
-4.983987
500 2 917010 11.25 2.46 1.36
سیمان بجنورد - سبجنو 10.51
0.11244452
04447
230260 1025 1745184 8.8 2.51 1.47
بیسکویت گرجی - غگرجی 1.3
1.34623990
4.984133
37385 154 798000 13.56 2.54 1.43
قند مرودشت - قمرو 0.56
-1.17924274
-1.734250
98007 418 854800 11.43 2.59 0.74
موتوژن - بموتو 2.52
2.73463306
4.973378
182323 611 2249402 4.48 2.03 0.63
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 1.15
2.97371489
2.561483
329124 492 1340100 52.43 1.1 19.03
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3.1
-1.01393905
0.133950
561668 2181 8559553 29.63 3.68 5.32
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 4.08
0.35591974
3.712040
54842 111 1957103 5.59 1.64 1.65
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.94
0.3645826
1.94839
162696 136 1486800 0 0.66 0
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.9
-3.91513804
-4.933764
100467 378 616248 7.32 2.64 0.28
پارس دارو - دپارس 1.07
-0.17939465
-1.399350
17170 161 1987650 5.2 2.83 1.43
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.56
-1.12661492
-3.511456
339927 507 181790 -19.55 3.12 9.84
داروپخش - وپخش 0.13
-1.24418970
-4.888640
83784 723 7534800 5.02 3.59 4.9
سیمان ایلام - سیلام 0
-0.45772175
-4.992076
20895 43 897188 231 12.77 0.75
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.69
2.1789891
3.21900
1324135 1179 285884 367.46 1.55 0.2
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.95
-0.08332398
-2.082350
90365 216 959200 6.49 1.78 7.57
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 1.69
4.52744202
54221
2315747 9773 37818000 32.18 3.67 2.29
همکاران سیستم - سیستم 2.1
0.26025009
2.885140
60806 309 4758550 7.98 2.56 5.72
قند هکمتان - قهکمت 5.02
-3.3974806
-1.674892
175847 845 1314922 9.56 2.55 0.76
رینگ سازی مشهد - خرینگ 7.21
-1.84571489
-1.121500
5779804 8607 662605 -7.62 2.74 0.18
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.8
0.30993561
1.693610
76052 278 5946870 4.45 2.92 4.36
بیمه دانا - دانا 5.13
-0.12372422
-0.292418
41292 98 3633000 16.83 3.17 0.19
پارس سرام - کسرام 7.01
1.21413418
1.183417
371507 1270 205080 0 3.3 1.03
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.77
-0.57978060
-1.637975
3396017 27372 111228000 8.12 3.25 0.55
ایران ارقام - مرقام 5.41
1.27473019
2.283049
2655597 8016 1509500 73.4 3.52 1.43
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3.29
-0.042500
-1.522463
114507 286 9108520 6.36 2.38 1.18
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.62
-0.43987470
-1.647380
2907869 21723 29015056 7.2 3.52 0.41
پتروشیمی جم - جم 0.93
1.938110309
1.810295
770208 7986 98966400 5.77 3.93 1.75
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.48
-0.664315102
-4.6214500
24721 360 6040800 6.5 4.16 2.5
کارتن ایران - چکارن 0
0.10495728
3.325912
3148 19 1043928 32.75 4.5 1.47
پتروشیمی خارک - شخارک 1.78
4.241325241
3.2525000
1049742 26496 50482000 7.24 4.81 3.59
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.78
-1.11129967
-1.769902
396660 3954 897030 10.43 4.59 1.58
نفت بهران - شبهرن 2.3
-0.11459600
0.89688
342561 3281 24960000 7.03 4.72 1.52
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.9
-2.61624653
-3.14630
1525771 7099 1536405 9.3 2.39 0.79
گلتاش - شگل 0
2.88254176
4.984261
116109 495 2088000 5.22 2.39 0.96
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 2.4
4.7804811
4.91812
3203241 2597 324400 314.34 12.11 0.62
پتروشیمی شازند - شاراک 3.53
-0.48242888
-0.832878
2347362 6766 23288832 5.43 1.71 0.9
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 0.92
0.06151627
01626
3186006 5185 55510619 9.53 1.47 9.38
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 7.27
1.58451731
01704
7565537 13099 1174219 22.99 1.54 0.74
تولیدی چدن سازان - چدن 4.08
2.57142513
22499
2448876 6154 2010400 10.02 1.56 2.56
آبسال - لابسا 6.95
1.04072136
-1.372085
720690 1539 768960 18.21 1.55 0.46
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.99
0.582948
0.992960
40031614 118021 221100000 5.4 1.63 1.53
بانک صادرات ایران - وبصادر 0.65
0622
0.16623
87296839 54287 35951600 -2.53 1.62 0.18
کالسیمین - فاسمین 4.59
-0.14965341
-0.175340
8517911 45490 10682000 5.67 1.71 2.49
ایران خودرو - خودرو 3.39
0.67142399
0.082385
7531198 18067 36704700 21.59 1.75 0.15
مس شهید باهنر - فباهنر 0
4.99024271
4.994271
7734178 33033 4804875 6.29 2.37 0.75
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.92
-0.33254196
-1.164161
4921940 20652 83920000 4.69 1.8 0.36
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.57
-0.85371742
-1.021739
919825 1602 513857 61.54 1.82 1.23
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.57
4.39621876
4.951886
2781863 5220 1594600 6.46 1.92 3.16
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.56
-0.03992505
-0.242500
15369058 38504 150300000 9.86 1.85 1.89
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.62
-0.01985042
-0.285029
4054569 20442 252100000 6.13 1.89 6.07
پتروشیمی مبین - مبین 3.06
1.88324328
2.44350
3762951 16286 61682656 4.76 1.94 1.59
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.3
0.93042712
1.532728
2544005 6900 7963576 11.06 1.94 3.51
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 3.84
-0.67952485
-1.962453
186921 464 497000 44.57 1.91 0.91
معادن منگنز ایران - کمنگنز 8.48
4.21337915
4.997974
391079 3095 1601996 40.46 6.49 5.61
سیمان کردستان - سکرد 5.35
-0.274728
1.23739
231605 167 1601600 29.28 13.37 1.3
مخابرات ایران - اخابر 2.68
-0.87122162
-1.152156
3621768 7815 129720000 4.55 1.34 2.61
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.16728360
-4.997956
2000 16 446867 -24.65 913.84 0.25
زامیاد - خزامیا 3.95
-1.1524772
-2.43762
43548766 33630 4269077 106.69 0.91 0.27
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.83
-1.1762269
-22250
17742005 40248 68070000 5.34 1.44 5.3
تولید محور خودرو - خمحور 7.35
4.1641651
4.981664
608174 1004 694643 806.79 1.53 0.59
سیمان فارس - سفار 0
06396
-4.996077
1 0 1490268 18.21 3.86 2.36
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.00714308
-2.4713956
92 1 715400 21.35 5.72 1.97
الکتریک خودرو شرق - خشرق 6.3
3.47414557
54624
300700 1370 1435455 412.61 3.79 0.5
آلومینیوم ایران - فایرا 1.45
4.96261544
4.961544
10638572 16425 8025450 22.7 2.5 0.56
داروسازی زهراوی - دزهراوی 5.89
0.227813199
4.5313766
8231 111 3167760 4.35 4.53 0.82
پشم شیشه ایران - کپشیر 5.41
-0.44524025
-1.064000
29024 115 603750 48.17 3.15 1.3
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01755
-4.961668
2100 4 2070900 29.52 1.62 2.07
گروه مپنا - رمپنا 4.55
-0.98496635
-3.766449
644917 4225 66350000 12.59 1.75 2.09
سیمان مازندران - سمازن 0
02562
-52434
500 1 3158946 11.91 2.4 1.83
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.0653075
-4.972924
2047 6 553500 656.58 -1.75 1.43
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
-0.75666
1374648 917 667000 0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
56279
91400255 572241 25044000 14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.64
-0.615808
-1.97797
19533057 15788 31727473 7.14 0.71 0.27
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.83
-0.79861118
-0.621120
561088 626 1788800 0 0.81 0
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4
1.84871212
4.961249
414709 511 2424000 5.75 0.78 13.28
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.1
1.10353115
0.813106
1427392 4446 1003030 21.19 3.4 0.98
سیمان خاش - سخاش 1.09
0.23778854
4.729250
2873 27 1106750 8.26 2.63 1.28
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.91
05209
-0.255196
3030 16 2823278 11.78 3.47 1.19
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.0156682
-56349
158 1 400920 29.81 6.54 1.02
سیمان اصفهان - سصفها 1.94
-0.14147062
-1.027000
18740 132 1412400 15.89 3.07 1.42
سیمان صوفیان - سصوفی 5.94
-2.33571798
-4.621756
144333 254 988900 9.04 1.37 0.7
سایپا دیزل - خکاوه 4.21
-4.3957
-5950
17332072 16590 2522377 -5.81 -0.27 0.19
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.39
0.7074558
4.074710
242000 1132 13218200 3.88 2.46 3.63
سیمان قاین - سقاین 1.18
0.961122374
3.7923000
5942 137 1190798 6.45 4.51 1.66
سیمان بهبهان - سبهان 3.71
-0.036813572
-213306
1907 26 746460 8.01 2.06 0.84
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.49
2.648242677
3.9943233
77763 3319 2133850 118.86 -20.8 2.7
سیمان تهران - ستران 3.98
-2.35881366
-1.641376
627368 855 2390500 10.62 0.62 0.88
سیمان دورود - سدور 5.04
-4.3724678
-4.94674
3364189 2282 435071 -92.57 1.52 0.51
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.72
3.09242967
1.152911
160095 477 296700 33.82 2.14 0.67
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 1.88
-0.48925085
-1.175050
2398936 12199 1896124 11.5 2.4 1.99
سالمین - غسالم 0
03992
03992
24 0 1197600 14.68 2.61 1.21
سازه پویش - خپویش 0
-0.037923709
-522533
300 7 2370900 6.76 3.47 0.43
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0.07
0.33685661
55924
6404 38 1358640 12.69 5.07 1.75
بانک انصار - وانصار 0.64
02190
0.372198
361024 791 21900000 7.29 1.41 0.43
مارگارین - غمارگ 5.97
4.43251555
4.971563
1222031 1900 1306200 8.68 1.41 0.14
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 5
4.38891879
51890
1653572 3107 469750 -22.6 2.6 1.16
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.98
-1.53941535
-1.991528
242057 369 966447 24.99 1.42 0.86
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.79
-0.7463798
-0.5800
4153113 3313 729323 36.38 1.24 0.15
سیمان ارومیه - ساروم 3.82
-2.69252060
-0.992096
637121 1312 1442000 4.17 1.23 0.95
تامین سرمایه امید - امید 2.42
0.49811614
0.811619
1054693 1709 7908600 5.01 1.3 4.31
بیمه ملت - ملت 0.11
01879
0.161882
11098 21 5355150 7.83 1.3 1.36
واسپاری ملت - ولملت 6.47
-0.97591725
-0.291737
1141714 1970 1380000 13.39 1.31 3.41
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.82
0.43652071
0.392070
1332243 2759 1346150 14.19 1.35 22.69
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
4.99721891
51891
392649 742 1229150 12.55 1.36 0.29
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 6.59
1.9092082
2.252089
1808783 3766 2269996 -30.4 1.47 12.58
لبنیات کالبر - غالبر 3.31
3.35471448
41457
3056101 4424 506800 36.26 1.26 0.74
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.92
-0.17951112
-1.081102
955192 1056 10052480 6.7 1.49 2.19
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.57
-4.38251680
-3.871689
2025712 3403 554400 17.6 1.49 0.9
شکر - قشکر 2.83
-1.63851861
-0.91875
837104 1558 372200 64.6 2.45 0.82
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.22
-1.79954311
-2.694272
313866 1353 3023961 36.74 2.46 0.38
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 7.71
2.33533681
2.73694
1210056 4454 1472400 21.33 2.62 1.19
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 5.69
0.104711477
-0.2211440
260504 2990 1377240 8.54 2.89 1.53
فولاد خوزستان - فخوز 2.34
0.37745586
1.465646
3534847 19745 80840592 6.88 2.92 1.27
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.65
-2.50881943
-4.161910
374766 728 874350 5.06 1.2 0.6
پارس خودرو - خپارس 4.72
1.5048742
2.46749
16035995 11894 16858447 20.95 1.22 0.27
مهرکام پارس - خمهر 6.26
3.38191773
4.961800
7662328 13585 1468044 51.29 3.17 0.22
ایران خودرو دیزل - خاور 5.88
3.5621
5630
29101949 18061 3098206 -0.49 -0.16 0.32
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0.84
0.02883473
0.493489
232406 809 56932889 28.84 2.92 18.58
قند اصفهان - قصفها 1.04
0.43399490
2.559690
16985 164 1850550 8.79 3.6 0.49
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 6.84
3.78381344
4.941359
1523063 2047 604800 17.91 3.85 0.73
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.64
0.074326949
-0.8526699
380329 10249 75457200 10.66 4.18 5.94
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 4.8
0.35341136
3.181168
373175 428 3635200 0 6.55 0
قند نقش جهان - قنقش 0
0.39054627
4.994839
8585 42 643153 23.96 -6.98 0.24
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 7.3
1.48631707
0.541691
3510195 5990 1280250 -72.48 -6.69 1.16
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4
1.17892403
2.112425
1251825 3008 3604500 8.77 0.51 9.6
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 6.11
3.60561839
3.831843
872392 1605 643650 21.38 1.21 2.52
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 5.05
1.1392799
1.01798
4688573 3748 4394500 8.69 0.67 7.07
شاهد - ثشاهد 2.25
1.26011125
1.981133
829643 937 3044961 4.64 0.7 29
سامان گستر اصفهان - ثامان 1.47
4.86911723
4.991725
468422 807 382405 8.97 0.82 2.92
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.99
-0.42371410
-0.421410
3733199 5264 2566200 14.77 0.81 9.6
ماشین‌سازی اراک - فاراک 5.54
4.359814
5819
9426180 7673 5117250 -19.31 0.98 1.72
فنرسازی زر - خزر 2.34
1.5707776
2.09780
789247 612 387998 103.77 1 0.93
سخت آژند - ثاژن 4.69
-1.02092133
-1.392125
3387869 7225 853200 3.29 1.11 1.8
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.9
-1.2731396
-1.71390
7029170 9811 113774000 5.67 1.13 5
کاشی پارس - کپارس 6.07
-0.15354554
-1.034514
63911 291 399614 6.8 3.06 0.64
ایران ترانسفو - بترانس 2.87
-0.04024974
-1.554899
30599 150 18652500 16.28 3.21 3.46
گروه دارویی برکت - برکت 2.03
0.13521481
1.421500
190811 285 5035400 5.11 1.25 4.22
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 9.35
1.40133401
4.983521
1281806 4360 1186949 -3.98 -2.61 1.03
البرز دارو - دالبر 0.84
-0.06685985
0.025990
53127 317 5566050 4.64 2.04 1.78
داروسازی ابوریحان - دابور 0
4.99215342
4.995342
1218491 6509 1538496 3.82 2.11 0.7
پالایش نفت تهران - شتران 3.45
-1.60854282
-2.444246
6140734 26295 68512000 7.18 2.09 0.42
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.76
2.26433568
2.613580
8636478 30819 128448000 9.04 2.31 3.23
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.31
4.37443412
4.993432
3220059 10986 511800 14.14 2.38 1.56
دوده صنعتی پارس - شدوص 0.55
4.99764412
54412
2542687 11218 529440 7.36 -59.38 0.53
بانک تجارت - وتجارت 0.32
0635
0635
8627360 5478 29019500 -2.37 -2.65 0.17
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 6.93
2.18182248
0.052201
771406 1734 168600 -1.99 -0.45 1.25
تراکتورسازی - تایرا 1.4
-0.44412914
-4.612792
74856 209 5245200 7.37 1.97 0.64
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.73
0699
0699
2424612 1696 8737500 0 0.55 0
پتروشیمی آبادان - شپترو 0
4.98552527
4.992527
268889 679 1592010 -4.01 0.72 0.81
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.11
0.08541172
0.511177
347330 408 7841852 0 1 0
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 2.86
2.62391408
4.961440
205738 295 352000 4512.82 1.17 0.91
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.77
-0.48541435
-0.971428
725029 1032 7160650 11.21 1.14 0.75
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.62
-0.43751593
0.061601
1133897 1791 13142250 8.72 1.15 8.4
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 3.55
3.01511435
3.161437
1966396 2822 1464561 23.86 1.23 0.27
لعابیران - شلعاب 5.68
0.91981975
0.661970
1560383 3082 316000 64.41 2 0.65
کارخانجات داروپخش - دارو 3.89
0.76724597
3.94740
129795 599 2298500 4.63 1.93 0.53
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 7.14
1.58273851
-2.143710
107836 417 786066 47.72 3.56 0.49
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.82
1.00142219
1.462229
7802805 17316 74336500 9.59 1.56 2.56
به پرداخت ملت - پرداخت 3.45
-0.309115159
-3.5814661
39110 577 14401050 5.64 4.14 1.16
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 6.79
-0.03825239
-0.85199
689603 3613 2619500 49.87 4.74 1.63
آلومراد - فمراد 7.77
3.73975548
4.995615
657039 3646 274823 54.66 6 1.94
مهندسی تکنوتار - تکنو 4.57
2.224006
1.613982
876190 3510 640960 365.84 6.48 5.55
آسان پرداخت پرشین - آپ 1.93
0.587717801
-0.1517670
891155 15864 35602000 13.01 7.98 0.91
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.46
3.43843249
4.433280
1153397 3747 812250 -8.16 9.06 0.24
معدنی دماوند - کدما 0.93
0.069311544
4.9912112
666 8 346320 60.11 10.29 3.2
سبحان دارو - دسبحان 0
4.99343175
4.993175
270380 858 1841500 3.06 1.64 0.91
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 6.65
3.62841885
4.781906
1020451 1923 1131000 19.3 1.94 0.75
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.11
-0.26482260
-0.532254
599189 1354 1150340 6.23 1.66 2.71
کربن ایران - شکربن 5.27
1.96755079
2.015081
957075 4861 1269750 7.79 1.74 0.97
ایر کاپارت صنعت - خکار 2.21
01825
0.821840
2243358 4094 912500 14.32 1.71 1.92
صنعتی پارس مینو - غپینو 2.62
1.59472612
2.292630
165125 445 3291120 9.43 1.75 1.21
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.22
-2.38462538
-3.082520
531243 1348 540594 31.44 1.69 0.29
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 4.82
1.55842346
1.32340
15993588 37522 16422000 11.26 1.84 0.98
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 2.71
2.64953022
3.263040
280321 847 604400 6.71 1.89 0.4
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 7.72
3.58112285
4.992316
4222351 9650 548400 26.78 1.91 7.78
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-0.09394254
-4.984046
2000 8 425400 107.94 5.15 9.92