ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.14
2.42223
1.342200
989904 2201 1333800 14.1 2.32 0.76
سیمان هرمزگان - سهرمز 0.02
0.14018
2.144100
9751 40 2177756 5.39 2.37 0.98
بیمه آسیا - آسیا 3.05
2.141336
1.071322
969718 1296 3072800 8.86 1.01 0.1
مارگارین - غمارگ 2.62
4.414471
54496
949991 4247 1609560 6.85 2.3 0.24
شیشه همدان - کهمدا 3.5
1.327833
0.897800
94885 745 2255904 6.15 1.77 2.32
لبنیات کالبر - غالبر 4.1
4.241842
4.981855
9466703 17441 460500 9.23 1.13 0.78
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -3
0.482326
-0.652300
938973 2184 1395600 27.38 2.02 0.93
بیمه البرز - البرز -3.08
-2.131330
-1.551338
936497 1227 5320000 9.62 1.03 0.26
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 9.16
2.3512770
1.6712685
90947 1161 196658 48.8 2.73 2.01
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -1.07
-0.144281
-1.454225
90538 382 11131028 5.85 2.77 5.71
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 1.28
0.0114004
1.4114200
9015 127 9802800 6.66 6.85 1.33
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -5.54
-4.594386
-4.984368
8974212 39365 5745660 8.78 3.43 2.04
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -2.23
0.166211
-0.236187
892845 5546 1509273 6.79 2.44 3.32
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.87
1.551242
1.311239
8764455 10885 93150000 9 1.03 1.04
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -4.96
-1.071381
-1.151380
86124009 118904 54227278 13.52 1.4 0.62
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -3.99
02909
-1.172875
85519 249 1922733 5.36 2.05 1.57
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -0.63
-0.116338
-1.656240
85099 531 18380200 5.6 2.29 5.47
کارخانجات داروپخش - دارو -2.77
-1.526434
-2.346380
84876 535 3217000 5.92 4.12 0.76
سیمان غرب - سغرب 5
0.282466
2.482520
84373 209 739800 13.24 1.71 0.84
لیزینگ ایرانیان - وایران -0.07
-0.071445
-2.281413
8233 12 1445000 6.36 1.26 2.11
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -5.28
-0.711540
-1.931521
820761 1264 1232000 - 1.76 -
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -5.06
-3.922600
-3.922600
803252 2088 384800 11.23 1.53 1.56
قند نیشابور - قنیشا 3.03
2.071674
1.951672
800410 1340 334800 47.41 1.6 0.86
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 2.14
4.68140
58171
79751 649 976800 9.58 11.06 1.8
عمران و توسعه فارس - ثفارس 1.73
1.562282
1.692285
793090 1810 2282000 7.61 2.91 4.46
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 4.51
1.051740
4.991808
75008 134 1174500 7.31 1.43 3.71
پتروشیمی فجر - بفجر 1.29
0.7614795
0.7814799
736946 10903 36987500 5.55 4.33 2.37
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -2.91
-1.333334
-1.213338
730342 2435 1243201 6.58 2.26 1.23
ح.ایران دارو - دیرانح 7.59
0.322481
0.692490
72947 181 0 - - -
داروسازی امین - دامین -3.73
-0.562823
-2.362772
72783 203 1637340 7.05 1.78 1.44
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.3
1.182224
0.772215
7251905 16131 3669600 9.2 1.69 8.06
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.8
2.081522
1.141508
724329 1102 958262 25.86 1.42 1.23
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.83
1.742751
1.72750
7203198 19816 6640776 25.48 1.71 20.46
سیمان ارومیه - ساروم 5.44
4.583130
4.983142
720225 2254 1252000 8.79 2 1.05
لعابیران - شلعاب -4.38
-2.612497
-2.892490
720174 1798 249700 4.92 2.71 0.54
داروسازی اکسیر - دلر -2.45
-0.056140
-2.935963
7053 43 2763000 8.53 6.44 0.73
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -5.54
1.061993
-0.611960
7047201 14045 59790000 11.34 2.04 2.6
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.08
-0.071505
1.591530
70105 105 602000 13.62 1.2 0.45
سرمایه گذاری پردیس - پردیس -4.31
-3.451034
-3.271036
685893 709 1034000 - 0.8 -
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح 8.21
3.74972
1.39950
6848347 6659 0 - - -
معادن بافق - کبافق -5.01
-2.886814
-1.656900
680341 4636 1379835 12.09 2.59 3.93
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -3.25
-2.11398
-2.591391
6746793 9431 8388000 4.67 1.35 4.67
داروسازی روزدارو - دروز -0.43
-0.325310
-4.075110
6678 34 1238717 82.1 2.84 2.47
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.25
1.8434072
2.3134230
664256 22633 136288000 4.77 8.34 1.37
سرمایه گذاری ملت - وملت 3.33
3.24861
4.2869
6599850 5684 861000 - 0.86 -
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 2.2
0.73007
2.213052
65577 199 225525 22.17 2.82 2.07
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.43
0.291038
-1.451020
6204384 6440 1061715 201.16 1.45 0.38
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.64
0.758277
0.458252
61942 515 1986480 5.7 3.73 1.66
پتروشیمی فارابی - شفارا -1.05
-0.264691
-4.254503
6155 28 703650 -3.01 -1.99 1
آسان پرداخت پرشین - آپ 0
511455
511455
6126912 70184 11455000 7.8 5.63 0.54
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -5.97
-0.935990
-2.415900
611110 3660 1275870 74.88 3.8 0.66
بیمه ما - ما -2.13
-0.12061
-1.362035
60942 125 2061000 4.79 1.45 0.66
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.6
4.963450
4.993451
609364 2102 690000 10.78 5.56 0.37
سیمان سپاهان - سپاها 3.3
1.71137
0.451123
5983398 6803 2387700 25.41 1.3 1.04
پتروشیمی خارک - شخارک -0.87
-0.019125
-0.019125
59600 543 18250000 5.07 2.45 1.84
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -3.33
-1.951158
-1.781160
582214 673 1852800 - 1.07 -
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 1.37
0.028770
1.468896
5778 51 3157200 7.53 9.48 1.97
تولید محور خودرو - خمحور 6.4
4.844485
4.984491
5752945 25800 1887023 345.74 4.47 1.2
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 2.5
2.484083
2.114068
568784 2323 4083000 8.41 2.23 3
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0.65
4.9914280
514281
56762 811 438574 91.96 11.38 1.73
ایران دارو - دیران -3.54
-1.173704
-0.113744
56634 206 888960 6.3 3.71 1.29
بیمه ملت - ملت 4.42
0.991434
2.111450
566241 821 4086900 8.51 1.01 1.02
نیرو ترانس - بنیرو -3.08
-2.186192
-1.746220
552831 3423 1857600 11.16 3.52 2.07
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.84
1.061427
2.271444
5492203 7837 638564 8.11 1.29 1.09
رادیاتور ایران - ختور 4.65
-0.113690
1.253740
5230664 19300 1107000 7.06 1.91 0.65
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح -4.27
-1.55763
-3.23750
5221873 3983 0 - - -
فیبر ایران - چفیبر 0.14
0.136997
0.27002
52090 365 489790 406.46 13.31 4.71
پتروشیمی جم - جم -1.31
-0.148722
-2.698499
51833 439 83731200 5.53 2.83 1.75
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2.85
4.642842
4.972851
5106599 14515 915124 44.95 4.05 1.35
قند هکمتان - قهکمت -5.17
-0.243313
-0.633300
508784 1685 906437 12.16 2.01 0.96
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح -9.18
-2.33420
-2.33420
5087130 2136 0 - - -
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
05610
4.995890
5 0 476850 6.1 3.56 0.48
لابراتوارهای رازک - درازک -0.75
-1.0520665
-3.520155
49811 1004 8472650 10.53 9.77 3.01
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.63
0.51814
0.891821
4899912 8887 1179100 19.58 1.32 151.19
سیمان هگمتان - سهگمت 5.09
4.242113
3.652101
489040 1033 1062628 12.57 1.47 0.88
زامیاد - خزامیا -2.58
-1.531095
-2.521084
48174333 52761 6055232 13.52 1.11 0.35
ایران ترانسفو - بترانس -1.79
0.0116188
-0.0716176
474712 7685 24282000 21.92 6.03 4.83
بهنوش ایران - غبهنوش -4.63
-0.646079
-1.446030
47351 286 1458960 17.76 5.25 0.41
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.15
4.292794
4.032787
4675386 13064 8204363 102.47 2.27 5.91
موتوژن - بموتو 4.46
0.175369
0.755400
46531 252 3653068 8.14 3.19 1.19
سیمان شاهرود - سرود -3.53
-3.991806
-51787
465031 840 812700 32.09 0.95 0.71
کارخانجات قند قزوین - قزوین 0.13
4.975536
4.975536
464500 2572 913985 39.02 8.64 0.87
معادن منگنز ایران - کمنگنز 4.19
4.332816
4.962833
4540862 12789 569958 41.49 2.72 2.78
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.52
4.275928
55969
446903 2649 960336 9.29 2.43 0.47
گروه دارویی سبحان - دسبحا -0.64
-0.057566
-0.637522
44690 337 7596264 6.55 5.13 6.42
گلوکوزان - غگل 1.81
0.4344803
2.9945949
4450 204 3405028 11.31 7.61 1.19
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.96
-0.711539
-3.551495
438468 655 8282898 - 1.1 -
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 7.64
3.043972
4.444026
4367828 17347 993000 77.38 3.7 0.28
ح.بانک انصار - وانصارح 2.91
3.33837
3.7840
429068 359 0 - - -
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.32
-0.11048
0.11050
428701 449 309140 30.55 1.03 0.74
نفت بهران - شبهرن 2.55
0.748221
1.788306
428404 3544 16442000 4.84 4.42 1.07
بانک اقتصاد نوین - ونوین -0.92
-0.042255
-2.392202
42787 94 25508560 7.24 1.32 0.44
سیمان دورود - سدور 4.72
2.74938
2.74938
4194556 3936 601912 -4.24 1.49 0.84
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.33
0.591539
1.961560
4178339 6431 1154250 - 1.18 -
آلومراد - فمراد 2.35
4.83167
53173
408945 1295 156879 716.34 3.78 1.7
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 0
4.961629
4.961629
407627 664 651600 48.23 2.92 0.38
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 3.47
0.161282
01280
4046361 5189 653820 -9.65 1.81 0.82
بانک انصار - وانصار 1.68
01986
0.251991
404139 802 19860000 5.09 1.44 0.47
فروسیلیس ایران - فروس 2.21
1.522202
1.382199
396148 872 1925629 37.57 1.75 2.03
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.28
0.681913
1.111921
3960883 7596 77476500 6.34 1.37 5.69
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
1.092784
4.972891
39188 113 141984 67.71 2.46 1.06
سبحان دارو - دسبحان -1.53
-0.2413054
-1.0412950
38825 504 3916200 6.18 6.92 2.07
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -2.89
-0.231771
-2.651728
381453 666 12397000 - 1.22 -
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -2.7
0.193213
-0.593188
3808702 12238 9639000 7.67 1.86 7.93
جام دارو - فجام -4.48
-0.1724672
-2.8924000
3786 93 986880 13.95 5.64 4.13
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.23
-0.091149
0.431155
377506 433 2183100 - 0.9 -
داروسازی کوثر - دکوثر -1.85
-3.421638
-2.711650
376522 617 884520 28.47 0.93 1.16
بیمه پارسیان - پارسیان -0.64
-0.072889
-1.762840
37590 107 5778000 4.26 1.64 0.35
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -3.45
0.662432
-1.082390
3675986 8939 1824000 -16.17 4.35 24.43
لیزینگ ایران - ولیز -3.45
-0.071481
-0.671472
366207 542 888600 13.38 1.17 2.12
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -4.72
-3.532734
-3.952722
363416 993 1447790 9.36 1.85 1.35
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 3.11
0.963153
53279
35676 116 567540 1,790.35 3.64 1.8
قند مرودشت - قمرو 4.15
4.554895
54916
350822 1717 587400 43.29 2.92 0.78
سیمان تهران - ستران 5.92
4.272273
4.952288
3483427 7919 3977750 9.58 1.11 1.56
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 3.93
4.273419
2.783370
3473922 11877 3727722 95.59 1.83 13.34
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -5.59
-4.312289
-3.092318
346295 793 278899 -22.1 3.49 10.88
ح.سیمان شرق - سشرقح 8.75
7.55171
6.29169
34378690 5869 0 - - -
بانک پارسیان - وپارس 3.3
0.381066
0.561068
3431569 3685 25328160 8.88 0.67 0.26
کاشی پارس - کپارس -8.42
-0.349088
-4.928670
33967 308 797472 10.24 6.05 1.23
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.07
0.873588
0.73582
333477 1199 3588000 5.07 1.48 4.67
سیمان کردستان - سکرد -3.86
-0.911302
-3.271271
332197 431 1562400 -14.6 5.45 1.75
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -4.14
-0.691591
-0.51594
3223590 5128 7159500 - 0.89 -
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 4.68
2.542507
3.892540
321166 805 275661 9.15 1.92 1.17
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -3.49
-0.121601
-0.621593
319648 510 4803000 - 0.91 -
صنعتی آما - فاما 0
4.993850
4.993850
317108 1221 1925000 9.43 1.67 1.88
ح.سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصناح 10.51
5.37373
9.89389
31584 12 0 - - -
چرخشگر - خچرخش 7.41
4.462063
4.962073
3129657 6456 1964171 55.86 1.87 1.61
نفت سپاهان - شسپا -6.21
-1.616840
-3.576704
310035 2108 7182000 4.84 3.27 0.66
حمل و نقل توکا - حتوکا -1.78
-0.262261
-0.42258
309723 700 746130 7.66 2.71 0.7
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.31
0.621793
0.671794
3038847 5475 50589495 8.25 1.57 2.28
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.02
4.875401
2.915300
302861 1636 1080200 8.9 4.46 0.33
سیمان شرق - سشرق 2.97
1.521132
1.351130
2988803 3383 3003830 -17.99 2.56 2.31
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 3.88
0.981134
1.161136
296393 348 3969000 - 0.73 -
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 0
52731
52731
292745 799 1995402 16.07 3.13 1.53
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 6.71
1.62470
0.372440
2913156 7194 741000 43.75 2.23 1.08
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.94
01858
0.051859
2911479 5411 30192500 3.52 0.83 3.39
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 2.96
4.852571
4.982574
2899375 7456 2456574 34.29 2.26 0.42
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 4.37
21787
2.81801
2886066 5157 289494 18.41 1.62 1.73
سازه پویش - خپویش -0
-0.3623550
-522453
2860 64 2355000 8.23 3.4 0.82
کارخانه چینی ایران - کچینی -3.5
-3.392818
-4.012800
282238 795 470688 -22.04 -2.09 1.09
کابل البرز - بالبر -5.26
-2.364845
-54714
279547 1354 1104660 271.22 3.45 1
سیمان بهبهان - سبهان 0
3.8214278
514440
27764 401 785290 12.82 3.55 1.14
واسپاری ملت - ولملت -5.28
-2.541230
-3.881213
2774472 3411 984000 6.47 1 1.3
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 2.63
2.913959
514244
27183 383 488565 8.66 3.95 0.31
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -3.19
-4.012846
-4.892820
271326 772 996100 12.56 1.9 3.98
داروپخش - وپخش 0.77
019859
0.7720010
2708 54 11915400 7.37 3.71 7.24
صنعتی بهشهر - غبشهر 0
4.992524
4.992524
2691294 6793 7572000 6.07 1.53 0.34
سامان گستر اصفهان - ثامان 6.32
1.11569
2.961598
269085 423 348226 7.8 0.76 1.62
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.69
0.351433
1.121444
267887 386 2235480 - 1.21 -
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.018052
-4.997651
263 2 3454308 21.06 3.35 1.12
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
08246
58658
26 0 824600 86.44 4.95 6.08
پتروشیمی شازند - شاراک -2.69
-2.652606
-2.882600
2531238 6596 13134240 4.05 2.16 0.59
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 2.74
2.83449
3.133460
251728 868 689800 19.18 2.75 1.58
بانک پاسارگاد - وپاسار 1.4
0.51005
0.41004
24871498 25002 50652000 3.58 0.67 0.43
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -3.88
-3.391566
-4.011556
2473404 3873 3132000 7.72 1.15 6.82
ح.بانک خاورمیانه - وخاورح -6.6
-3.781500
-3.781500
24569285 36856 0 - - -
مخابرات ایران - اخابر -3.36
-0.342360
-1.982321
2450010 5768 141600000 5.55 2.3 5.67
البرز دارو - دالبر 1.27
0.0111827
0.1911849
2430 29 8042360 7.36 4.86 2.64
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 5.43
-0.049307
2.029499
2422 22 465350 -9.72 -8.4 1
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 4.62
-0.231291
1.161309
2414780 3118 3550250 - 0.95 -
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.52
1.42998
1.02994
2408032 2403 5489000 8.29 0.95 6.55
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -5.81
0.231325
-0.081321
2404937 3188 898810 31.9 1.29 0.67
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.04
4.572699
52710
23482727 63378 53980000 9.28 1.82 0.3
شکر - قشکر 5.05
-0.111809
0.51820
231647 419 361800 133.95 2.59 0.86
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس -3.11
0.796469
-0.266401
227909 1474 1940700 20.65 3.85 16.34
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.99
4.57892
4.92895
22436466 20007 815233 601.2 1.28 0.25
مهندسی تکنوتار - تکنو 5.31
3.812316
4.892340
2218534 5138 370560 278.62 2.72 6.49
پاکسان - شپاکسا 3.48
-0.364186
0.144207
220103 921 2260440 5.31 2 0.6
صنایع آذر آب - فاذر -1.69
0.254773
-0.384743
21897030 104522 4773000 9.43 2.42 1.53
پتروشیمی فن آوران - شفن 2.65
0.1210656
3.2610990
21662 236 10123200 5.42 2.21 1.14
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح -0.11
-1.557378
-1.637372
21542 159 0 - - -
داروسازی اسوه - داسوه 0
0.0220766
1.1521000
2150 45 5191500 6.81 5.3 2.05
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.28
2.152041
32058
2149741 4417 14329866 8.85 1.61 8.42
داروسازی فارابی - دفارا 3.66
0.518664
2.28810
20972 188 3465600 7.57 3.18 1.22
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -5.81
-3.851272
-3.251280
2052235 2611 674160 18.51 1.37 19.77
سیمان شمال - سشمال 3.67
4.761608
4.891610
2050004 3296 1329780 11.18 0.86 1.42
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.51
2.051892
1.941890
2043938 3868 454080 12.08 1.55 9.02
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 5.76
1.571556
0.21535
2040633 3181 8752500 17.54 0.96 15.84
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -10.47
-0.742535
-4.972427
20326691 51532 1014000 -10.25 5.32 2.4
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -0
-0.182241
-22200
20000 44 168075 -14.18 -1.11 0.76
ایران خودرو - خودرو -4.67
-1.413437
-2.733391
19770021 67940 52586100 44.21 2.89 0.31
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 5.98
0.9729553
530733
19700 599 5910600 8.76 7.87 3.25
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -4.58
0.421662
-2.361616
1966817 3270 3324000 5.61 1.13 7.74
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.06
-2.171172
-2.341170
19507213 22870 12511100 19.56 1.07 16.57
پارس سرام - کسرام 2.91
3.62305
4.992336
189103 439 138300 -5,319.23 2.49 0.79
پارس خودرو - خپارس -4.23
-2.451391
-3.651374
18879413 26260 9422430 55.54 7.8 0.23
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.88
0.7518518
2.7518887
188208 3534 51850400 9.4 5.98 5.01
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.2
-1.631747
-2.031740
1856377 3243 7896440 6.06 1.99 1.59
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -0.97
-0.082616
-0.312610
183682 478 9232387 5.1 2.13 1.86
گلتاش - شگل 2.73
-0.0113499
013500
1800 24 2699800 5.87 2.95 1.22
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -5.89
0.0411124
-1.0711001
1800 20 1946700 7.04 7.1 3.51
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.11
01066
1.031077
17998344 19180 1836747 210.68 1.47 2.52
صنعتی پارس خزر - لخزر -2.26
-0.879379
-1.489321
178279 1672 1418105 8.64 2 0.79
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -3.85
-1.673949
-1.643950
177805 702 888525 11.01 2.04 0.94
بانک کارآفرین - وکار -5.12
-2.613023
-3.353000
1763148 5213 25695500 8.08 1.64 1.06
ماشین‌سازی اراک - فاراک 1.76
4.692588
4.982595
17531147 45372 16269586 12.72 2.33 2.32
کویر تایر - پکویر 0
3.083314
4.983375
172498 582 2319800 5.39 2.46 0.85
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 3.51
0.521551
0.451550
1685524 2614 620400 - 1.3 -
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -4.07
-0.024631
-0.024631
1668731 7728 463100 14.95 3.7 1.02
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -4.03
2.131968
-0.361920
1649083 3247 8186880 38.85 1.8 1.45
مهرکام پارس - خمهر 7.58
2.642138
4.992187
16114729 34454 1770264 34.99 2.65 0.33
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -2.06
0.191562
-0.131557
1589184 2495 46860000 4.66 1.16 4.66
پالایش نفت تبریز - شبریز 5.35
4.445837
4.995868
15718749 91746 22672140 10.47 4.39 0.49
مس شهید باهنر - فباهنر -3.41
-0.511556
-1.531540
1561361 2430 1400400 11.05 1.45 0.31
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 0
4.984212
4.994212
155743 656 631800 51.63 3.57 2.22
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.14
-0.287454
-37251
153492 1120 44724000 7.25 3.36 2.47
سخت آژند - ثاژن 2.79
-0.594561
0.174596
1520386 6934 1824400 6.8 3.37 3.49
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.72
0.441814
2.211846
1502548 2756 83589120 4.87 0.88 4.59
معدنی املاح ایران - شاملا -0
-0.2111512
-1.1811400
15000 171 2417520 5.64 5.34 2.39
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -2.64
-0.091161
-0.171160
149640 173 4644000 8.62 0.77 8.65
پتروشیمی مبین - مبین -0.7
-0.354000
-0.423997
1491637 5954 57008000 4.97 2.65 1.55
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 0
4.973546
4.973546
148017 525 309092 7.22 1.82 0.97
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.95
0.024300
4.984513
14668 66 34400000 50.35 3.64 3.59
نیرو کلر - شکلر 1.31
-0.32690
0.442710
144928 389 1076000 12.22 2.7 2.54
سیمان داراب - ساراب 4.88
1.361115
0.181102
1434621 1600 1003500 6.51 0.76 0.93
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -3.06
-2.889903
-3.89810
142748 1414 891270 10.62 5.7 1.9
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 2.46
1.127399
0.317340
1426511 10554 739900 116.98 5.46 1.28
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0
-0.0128193
-0.728000
1395 39 6766320 10.4 9.79 1.93
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -2.71
-0.153896
-1.973825
137101 524 18034537 5.13 1.89 2.63
پارس سویچ - بسویچ 0
0.688614
4.998983
13530 122 2153500 13.22 3.05 2.73
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 4.21
1.981336
1.451329
1313015 1754 4008000 7.89 1.05 3.29
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.97
3.652669
4.972703
12986410 34660 2723981 32.63 2.19 0.52
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.31
3.951343
3.331335
1296230 1741 1208700 7.77 1.2 1.79
شهد - قشهد -3.89
0.394940
-0.414901
128819 636 994422 15.28 3.39 0.84
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 6.15
2.421946
3.111959
12669480 24660 3541720 22.57 1.11 13.49
سیمان خاش - سخاش 1.37
-0.077371
0.057380
12435 91 921375 7.84 3.48 0.99
پارس دارو - دپارس -0.6
-0.2816051
-1.8415800
12393 196 3370710 5.63 5.62 2.59
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
0.534366
54560
12195 56 628704 15.93 2.33 0.46
داده پردازی ایران - مداران -3.13
1.133229
-0.063191
1215710 3926 2098850 14.54 2.71 2.01
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.84
-3.174951
-3.194950
1212474 6003 9019257 7.82 3.88 1.37
سیمان کارون - سکارون -3.47
1.33574
-0.093525
120364 431 746370 12.12 0.81 1.02
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 4.31
2.4613102
2.8413150
120325 1586 4952556 5.98 4.22 2.09
قند نقش جهان - قنقش 2.37
0.68317
2.828500
11870 101 1156063 57.93 2.59 0.45
بانک خاورمیانه - وخاور -3.01
-0.422598
-0.542595
1182034 3061 12990000 7.54 2.09 1.4
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.87
-0.72966
-1.23961
11597935 11209 12075000 - 0.69 -
افست - چافست -3.27
-0.087459
-0.747410
115906 865 1491800 7.59 3.11 0.92
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -3.26
-3.131239
-3.831230
11426873 14161 24780000 10.25 1.03 9.91
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -2.99
-0.061704
-1.761675
114003 190 46008000 5.64 1.83 5.64
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 4.8
1.413464
0.383429
1136133 3936 2429831 34.46 2.23 0.34
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 3.04
1.41375
1.991383
11347133 15607 38424059 13.16 1.36 12.56
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
0.2115264
515993
11334 181 10257408 24.01 12.92 3.44
صنعتی پارس مینو - غپینو 2.52
1.174856
3.544970
110243 543 3059280 6.93 1.91 0.91
قند لرستان - قلرست 3.02
3.843517
4.133527
1085080 3816 844080 14.95 2.03 1.15
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0
-1.9417734
-517181
10725 184 960700 15.37 2.13 9.86
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 5.64
3.755176
3.035140
10530168 54504 71428800 32.29 2.99 0.52
سیمان ایلام - سیلام 0.37
2.752917
4.512967
105074 312 1203262 195.68 3.29 1.01
داروسازی ابوریحان - دابور -4.48
-1.2813667
-3.2113400
103649 1417 1968048 6.13 7.27 0.98
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 6.22
0.056520
2.796699
102069 666 1304000 16.3 3.47 1.02
کربن ایران - شکربن -2.91
-2.683374
-2.223390
1004518 3390 843500 22.07 1.53 1.17
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -0
01695
-1.181675
1000 2 423750 24.14 1.23 0.99
سیمان خزر - سخزر -0
-0.042539
-4.962414
1000 2 583970 21.18 2 0.84