صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ایران ارقام - مرقام -3.77
-3.525920
-3.445925
998192 5909 2960000 21.08 5.27 2.27
داروسازی امین - دامین -2.64
-0.481654
-1.931630
99736 163 1371828 7.58 1.33 1.19
سیمان قاین - سقاین 2.52
1.8619960
520575
9824 202 1062319 5.57 5.38 1.35
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.67
0.113725
0.383735
982305 3659 5587500 49.39 0.94 25.46
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 5.26
1.811747
2.561760
972182 1729 8717530 20 1.89 1.09
کربن ایران - شکربن 4.8
1.283394
1.763410
959294 3256 848500 15.65 1.53 0.73
زامیاد - خزامیا -4.19
-1.08825
-0.72828
9554166 7879 4562161 114.01 0.95 0.29
فولاد خوزستان - فخوز -2.53
-0.493253
-0.313259
934151 3005 47077416 6.84 2.14 0.86
ماشین‌سازی اراک - فاراک -2.61
-1.731931
-1.271940
9194113 17751 12139324 9.26 1.75 1.73
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.05
0.314194
1.174230
902373 3793 16290381 16.36 3.64 0.27
سیمان ارومیه - ساروم -0
-0.054009
-0.773980
9000 36 1603600 5.08 1.94 1.11
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.96
-0.21999
-0.61991
8949199 17888 32483750 3.84 1.09 3.71
قند لرستان - قلرست 2.95
3.394271
3.274266
890558 3804 1025040 9.56 2.14 1.35
سرمایه گذاری ملت - وملت 4.13
4.28828
3.4821
8813919 7296 828000 - 0.83 -
لیزینگ ایران - ولیز 4.08
1.051343
1.131344
877974 1179 805800 41.46 1.09 1.85
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد -4.79
-1.932434
-0.932459
873490 2126 584160 28.52 2.02 8.29
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.53
-0.032973
0.22980
87052 258 10492312 6.07 2.07 1.97
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.01
-0.14977
-0.444960
870040 4324 68682600 7.93 2.59 0.4
پشم شیشه ایران - کپشیر 6.07
3.849442
4.999547
86875 820 633939 29.1 4.68 1.41
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 3.61
4.16379
4.996434
83714 534 1275800 10.3 2.9 0.83
سایپا دیزل - خکاوه -2.51
-2.43764
-1.66770
8366685 6394 2013685 14.61 -0.27 0.19
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.49
1.19847
1.31848
8321934 7046 1459404 114.03 1.16 1.62
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.1
0.291052
0.571055
822198 866 3156000 7.73 0.77 2.59
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.62
-0.22514
1.632560
820685 2062 7382165 8.22 2.01 2.29
سیمان شرق - سشرق -3.07
-0.571052
-0.471053
815284 856 2791545 -22.73 3.26 1.84
بیمه دانا - دانا 3.13
-0.493266
0.553300
80661 258 3332538 18.05 3.22 0.19
بانک ملت - وبملت -2.12
0.091103
-0.361098
7768459 8566 55150000 8.27 0.81 0.21
ایران ترانسفو - بترانس 3.77
3.545996
3.616000
769058 4611 22485000 18 7.06 4.15
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 4.91
0.283278
0.953300
75941 250 835890 9.49 4.36 0.7
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.18
3.621231
4.381240
7469130 9196 627810 -21.72 1.86 0.92
تراکتورسازی - تایرا -1.51
-0.612596
-0.422601
744455 1932 4672800 9.09 1.89 0.54
گروه صنعتی بارز - پکرمان -6.15
0.093370
-0.83340
74360 254 8514305 6.42 2.01 0.82
فروسیلیس ایران - فروس -3.11
-0.331807
-1.161792
73394 131 1580205 21.83 1.56 1.5
داروسازی اکسیر - دلر -0.54
05315
-1.225250
720 4 2391750 6.42 3.31 0.61
شیشه و گاز - کگاز 3.4
-0.024153
0.394170
718169 2983 1038250 2 6.07 2.25
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.87
-0.94842
0850
7168689 6034 4631000 8.58 0.7 6.51
سیمان شمال - سشمال 2.08
-0.061648
1.211669
71231 117 1362860 9.43 0.8 1.43
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.06
1.792447
2.752470
706421 1740 5906936 13.72 1.5 12.15
گروه مپنا - رمپنا -2.37
0.047757
-0.187740
7055096 54727 77570000 14.72 2.06 2.44
شاهد - ثشاهد -2.61
0.241278
-0.081274
701644 898 3459076 5.81 0.86 15.97
مارگارین - غمارگ -5.27
-1.216282
-3.796118
68449 424 2261520 8.33 2.72 0.26
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.58
2.145114
1.685091
676163 3458 1022800 91.27 4.14 1.81
پارس خودرو - خپارس -1.85
-0.68872
-0.8871
6628884 5770 19812083 24.62 12.72 0.32
پالایش نفت تهران - شتران 4.34
-0.682325
0.172345
6628154 15409 37200000 7.66 1.77 0.27
حفاری شمال - حفاری 2.05
-0.063357
0.893389
662577 2224 8746345 8.98 2.02 1
کابل البرز - بالبر 6.17
1.082153
0.942150
650991 1401 682329 86.02 2.37 0.62
مس شهید باهنر - فباهنر 4.6
3.343092
2.943080
6486759 20060 2782800 7.45 2.23 0.49
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.35
2.011218
1.341210
6470544 7879 826227 16.2 1.16 0.55
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.23
0.691748
1.841768
643624 1125 1311000 -3.74 3.18 7.23
ایران خودرو - خودرو 2.58
-0.152745
02749
6404212 17582 41998500 26.27 2.22 0.18
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-0.024858
-4.984617
6396 30 38864000 42.99 4.04 2.86
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.66
2.171084
2.731090
6388665 6965 21680000 11.8 0.92 11.46
قند هکمتان - قهکمت 3.27
4.272882
4.992902
635247 1831 788515 9.45 1.67 0.55
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.62
3.933573
4.973609
634541 2267 528804 19.29 2.19 2.21
سیمان کردستان - سکرد 1.35
0.071401
0.711410
62751 89 1681200 -15.71 133.63 1.89
معادن منگنز ایران - کمنگنز 2.5
0.592049
0.882055
626464 1284 414718 86.13 1.95 1.74
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -0.63
-1.013999
-0.994000
618735 2475 5238690 6.58 2.59 1.47
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -4.23
-2.3311628
-3.2511518
61250 710 2034900 6.51 4.87 3.29
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.12
-0.125086
1.635175
61055 310 443328 7.88 2.46 0.94
ایران تایر - پتایر 2.01
0.263888
0.053880
60410 236 1113791 12.79 5.36 0.46
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -3.24
-0.131524
-2.491488
598159 897 41148000 5.32 1.01 5.34
پارس سرام - کسرام 5.69
2.093423
3.193460
597090 2044 205380 -7,899.23 3.29 1.18
سیمان خوزستان - سخوز -1.67
-0.733008
-1.652980
59624 175 1955200 4.62 2.01 0.72
افست - چافست 1.15
0.848773
08700
59374 522 1754600 8.93 3.69 1.08
گلوکوزان - غگل 1.06
0.3635780
2.8536666
5868 213 2719280 9.34 9.66 0.95
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.42
-0.157923
-3.097690
58451 449 47538000 7.03 5.4 2.39
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -5.87
1.012610
-3.132503
582074 1519 2845673 -16.27 1.48 11.68
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.51
0.071531
1.051546
581211 892 8611875 21.67 0.88 19.1
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -1.33
-0.051898
-0.161896
578640 1093 82563000 6.54 1.46 4.49
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0
513588
513588
57660 783 209255 51.92 2.82 2.14
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.23
-1.15858
-0.92860
5744409 4927 9159150 8.12 0.77 7.73
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 1.37
-0.968563
0.018647
57420 492 770670 9.16 4.32 1.36
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح 9.84
7.511375
9.931406
5668518 7794 0 - - -
سیمان فارس نو - سفانو 0.97
1.113557
3.333635
56500 204 1244950 6.24 1.88 1.03
رادیاتور ایران - ختور -4.11
-3.83192
-3.533201
562300 1795 957600 5.46 1.42 0.52
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.8
4.942421
4.982422
5619176 13602 1815750 - 1.86 -
معدنی املاح ایران - شاملا 3.3
0.1511853
1.8312051
5588 68 2489130 5.87 4.49 2.3
الکتریک خودرو شرق - خشرق -3.66
-2.922258
-3.42247
554807 1253 711270 204.39 1.86 0.29
باما - کاما 1.95
3.486658
4.556727
552802 3681 3329000 9.04 3.15 3.2
ح.داروسازی ابوریحان - دابورح -9.75
-2.674964
-1.965000
55216 274 0 - - -
سیمان داراب - ساراب -5.11
-1.181422
-0.141437
548875 781 1279800 10.08 0.97 1.27
داروسازی کوثر - دکوثر 2.38
0.661666
0.791668
547276 912 899640 25.09 0.99 0.89
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -5.23
-4.583436
-53421
539107 1852 731868 52.69 2.32 0.43
صنعتی پارس مینو - غپینو 2.91
0.716515
4.996792
53822 360 4104450 7.93 2.37 1.23
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 4.89
-0.123456
1.593515
534087 1846 3456000 4.77 1.37 4.4
بیمه آسیا - آسیا 1.79
0.681627
0.871630
518197 848 3742100 8.75 1.19 0.14
سخت آژند - ثاژن -2.81
-0.723173
-0.973165
516530 1639 1269200 4.73 2.05 2.43
نفت بهران - شبهرن 1.09
0.219208
0.129200
513636 4735 18416000 5.19 3.69 1.12
بانک تجارت - وتجارت -2.27
-0.15669
-0.6666
5103250 3401 30573300 -2.5 0.63 0.18
موتوژن - بموتو 2.19
0.654472
3.24585
50534 232 3042749 6.73 2.98 0.92
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -3.23
03661
-2.813558
4978 18 11349466 5.89 2.74 5.62
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5.76
-2.054580
0.34690
49327 220 458000 -54.35 4.81 28.64
داده پردازی ایران - مداران -2.15
0.42787
-0.582760
485322 1352 1811550 9.84 2 1.29
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 0
1.293054
4.983165
484218 1533 14136929 4.7 1.28 2.16
فیبر ایران - چفیبر 4.99
0.617722
4.998058
47600 368 772200 44.75 151.09 2.01
سیمان بجنورد - سبجنو 7.66
3.776970
4.997052
471807 3289 2732240 15.29 4.57 2.19
واسپاری ملت - ولملت 3.64
1.761097
2.041100
470890 517 877600 8.75 0.9 1.87
ح.گروه صنعتی پاکشو - پاکشوح 13.49
-2.149785
2.4610245
469 5 0 - - -
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.04
2.353743
0.363670
4653489 17416 1871500 7.83 2.8 3.68
کاشی پارس - کپارس -5.77
3.789841
-0.779410
45800 452 863548 10.54 6.07 1.16
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 6.61
1.462502
4.52577
455484 1140 625500 55.55 7.45 1.42
شهد - قشهد 2.48
1.284828
3.844950
44534 219 971876 8.38 2.43 0.68
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -0
013006
-0.0512999
4452 58 4916268 5.51 3.31 1.85
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -2.13
-0.41253
-1.431240
444891 550 5638500 - 0.68 -
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.98
01781
-0.061780
440762 784 72130500 5.9 1.16 5.06
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -4.09
-1.953173
-1.733180
4299804 13642 1615057 8.75 2.7 3.81
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -3.26
-2.42929
-1.68936
4249159 3949 849049 40.95 1.64 0.18
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2.59
0.042300
0.042300
419414 966 11730000 43.49 2.83 0.78
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -2.34
-2.14777
-2.39775
4092803 3165 9712500 - 0.61 -
صنعتی آما - فاما -7.69
-0.44245
-2.394160
40501 169 2122500 8.9 1.79 1.59
پست بانک ایران - وپست 1.86
0.21503
0.731511
404715 611 4859877 58.59 2.4 0.4
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -1.43
01683
-0.061682
402715 678 7607160 5.62 1.22 1.7
رینگ سازی مشهد - خرینگ -4.22
-4.01910
-4.75903
3938855 3584 404950 -4.45 1.46 0.12
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 9.99
2.72015
2.912019
388591 783 806000 11.68 1.47 0.65
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -3.71
-0.722761
-52642
38766 103 1863675 11.4 2.22 5.88
بیمه پارسیان - پارسیان -2.06
01934
-2.121893
3860 7 5802000 4.13 1.55 0.41
ایر کاپارت صنعت - خکار -4.63
-1.341324
-1.641320
3839563 5085 592473 10.35 1.19 1.24
ملی صنایع مس ایران - فملی 2.53
0.21964
01960
3823933 7514 98200000 9.59 1.28 1.66
لامپ پارس شهاب - بشهاب -4.95
-1.336832
-3.196703
38212 258 1106784 13.27 3.72 0.51
چرخشگر - خچرخش -5.32
-2.62244
-3.652220
371548 833 2136501 43.64 2.06 1.25
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 4.46
1.961512
1.821510
3556656 5379 2751840 17.53 0.87 10.48
سیمان بهبهان - سبهان 5.77
0.2716126
2.616500
3500 58 886930 10.13 3.14 1.04
آلومراد - فمراد 4.38
3.074262
4.984341
343960 1466 211120 302.03 4.91 3.16
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.49
4.182170
4.992187
3426295 7435 1366247 30.78 1.99 1.12
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 4.96
3.441563
1.791538
3386575 5293 190441 -18.74 2.56 12.5
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -4.85
0.181685
-0.421675
334885 565 2334557 42.29 2.13 0.4
سیمان سفید نی ریز - سنیر -0.08
-0.0515694
-514917
334 5 784700 34.07 8.05 2.5
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -0.97
-0.061765
-0.681754
324012 568 52950000 4.84 1.31 4.82
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -0
-0.084866
-2.464750
3227 15 700704 13.29 2.55 0.29
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0.41
0.421196
1.61210
321359 389 3588000 - 0.61 -
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.2
3.869309
4.329350
321248 2990 1117080 10.58 4.37 1.4
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -4.65
-0.332436
-0.22439
3195692 7777 73080000 7.64 2.23 2.24
ایران دارو - دیران 2.64
0.263446
1.543490
31880 111 827040 6.12 2.58 0.97
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 0
54664
54664
317715 1482 512838 18.32 3.56 2.35
بیمه ما - ما 4.76
0.332148
0.422150
314071 675 2148000 4.77 1.4 0.75
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 5.04
01054
0.091055
30932 32 1054000 - 0.81 -
داروسازی ابوریحان - دابور 2.01
0.697452
0.667450
309000 2303 2146176 5.96 4.69 0.98
ملی سرب و روی ایران - فسرب 3.55
1.332815
1.152810
307720 866 906430 17.27 3.7 0.83
بیسکویت گرجی - غگرجی -0
03634
-0.943600
30 0 726800 12.38 2.85 1.24
پتروشیمی فن آوران - شفن -1.79
-0.0619715
-1.0419520
29581 579 18729250 4.93 4.61 1.66
نفت سپاهان - شسپا 1.65
0.557476
0.347460
293854 2202 7849800 6.07 2.77 0.56
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.59
1.91128
0.091108
2915577 3290 2143200 - 0.8 -
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -3.89
-4.214638
-3.454675
287790 1335 236538 83.41 4.2 1.72
فرآورده های نسوز آذر - کاذر -4.31
-1.782207
-0.312240
2874268 6343 662100 7.75 2.95 0.8
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.57
1.7219065
2.4419200
2845666 54254 19065000 8.07 6.79 0.49
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 3.73
01650
0.611660
28256 47 11550000 - 1.06 -
جام دارو - فجام -0.01
-0.3311802
-511249
2787 31 944160 17.88 6.03 3.75
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.83
-0.045494
-1.385420
27688 151 7554250 5.8 4.71 5.68
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.94
0.071409
0.141410
2758171 3893 105675000 5.57 1.1 0.88
سیمان سپاهان - سپاها 2.46
1.531196
1.871200
2738098 3276 2511600 26.73 1.17 1.09
سامان گستر اصفهان - ثامان 3.72
0.071507
3.051552
27011 41 334465 7.5 0.69 1.55
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -1.89
-1.332669
-1.662660
267651 714 1413369 7.85 1.88 1.17
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.15
2.071921
1.331907
2675416 5139 1248650 16.31 1.35 26.43
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -1.25
-1.387196
-2.717099
26673 187 863520 9.55 4.35 1.47
کارخانجات قند قزوین - قزوین 0
4.982508
4.982508
265605 666 828133 10.44 6.38 0.45
سیمان شاهرود - سرود -4.91
21782
-0.41740
263269 471 1443420 9.39 1.61 1.25
مخابرات ایران - اخابر 1.67
02354
0.932376
262656 619 141240000 5.01 2.21 2.84
نفت پارس - شنفت 2.15
0.094553
1.144601
25954 120 5691250 5.54 3.13 0.71
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.83
2.741909
2.961913
2593490 4952 1948325 31 1.63 0.37
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.12
019154
0.7719301
2575 49 53631200 8.35 4.51 4.66
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 3.93
-0.822782
0.532820
257202 716 567862 119.9 3.04 0.39
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.36
-0.181118
-1.161107
2567907 2855 80496000 5.45 0.72 4.98
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.93
0.181085
0.461088
256390 280 2983750 - 0.76 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 1.8
01183
0.421188
256386 303 946400 - 1.25 -
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -1.66
-0.521148
-0.091153
25186150 28913 45078143 8.14 1.14 0.38
معادن بافق - کبافق 4.44
2.8513298
4.813550
250997 3338 2692845 6.02 4.17 3.51
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.08
4.892743
4.972745
2437724 6687 1728090 18.02 11.54 0.68
پتروشیمی فجر - بفجر 2.25
0.036088
0.396110
243173 1483 39572000 5.43 3.49 2.6
صنایع آذر آب - فاذر -2.95
-2.123237
-1.873245
2424384 7847 3237000 6.7 1.55 0.91
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح -3.94
-3.311780
-2.171801
23927 43 0 - - -
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 7.18
1.562285
1.782290
2257248 5158 571250 -5.71 2.58 0.2
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -4.75
-3.691278
-4.451268
2236918 2859 511200 474.65 4.55 0.95
بانک انصار - وانصار 0.41
0.052180
02179
2230225 4864 21800000 7.26 1.51 0.47
لابراتوارهای رازک - درازک 6.65
0.0223532
4.1324500
2223 53 9648120 12.12 9.12 3.32
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.21
4.798141
48080
2215882 18039 4070500 77.5 10.95 2.54
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 1.29
-0.152718
0.662740
217970 593 1013503 8.36 1.73 1.06
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 5.34
-0.945987
1.926160
217306 1301 2089463 -8.78 -11.09 0.94
گروه دارویی برکت - برکت -0.73
-0.521916
-0.571915
2172135 4161 6514400 6.61 1.71 5.42
سیمان هگمتان - سهگمت -5.17
-1.562584
-1.032598
216983 561 1299494 6.81 1.77 0.91
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.67
0.2211833
1.6211998
21498 255 363421 20.31 10.01 0.89
البرز دارو - دالبر 3
0.0212379
0.8212479
2117 27 8417720 7.01 4.22 2.52
تولید محور خودرو - خمحور 0
4.982887
4.982887
211383 610 1214679 793.91 2.75 0.79
گلتاش - شگل 4.92
0.0612414
2.3612700
2107 27 2482800 5.91 2.37 1.24
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.63
0.085048
3.095200
2100 11 1009600 9.49 3.62 0.38
ح.سیمان شرق - سشرقح -11.11
-109
-109
20480000 185 0 - - -
حمل و نقل توکا - حتوکا -3.43
-0.142836
-0.252833
2040052 5786 935880 14.04 2.92 1.24
سبحان دارو - دسبحان -4.76
-0.178753
-1.928600
20250 175 3763790 6.23 4.7 1.7
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 6.41
-0.91873
01890
2024122 3791 8428500 8.49 1.34 9.37
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا -0.8
-0.0119061
-0.8618900
2023 38 7624400 8.21 8.02 3.16
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0.98
-0.0630651
-3.1129714
2004 60 7356240 10.09 8.46 1.91
بانک خاورمیانه - وخاور -0.04
-0.042446
-3.512361
20000 47 12230000 6.53 1.7 1.18
ح.شیمی دارویی داروپخش - دشیمیح -3.51
-5.811703
-6.311694
199995 341 0 - - -
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 9.68
0.0111607
4.9912185
199 2 2871109 64.49 10.16 64.3
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 10.52
2.783516
53592
1933005 6796 2466307 30.71 2.26 0.31
پتروشیمی شازند - شاراک 4.82
0.233417
0.323420
1926219 6582 17221680 4.26 1.82 0.67
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -10.43
-1.381353
-2.411339
19154752 25926 399109 36.28 1.33 0.89
قند مرودشت - قمرو 3.08
4.62999
4.993010
190369 571 599800 8.8 2.52 0.83
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1.81
1.762544
3.62590
187938 481 1681482 5.57 1.6 1.48
بیمه ملت - ملت -2.99
01937
-2.121896
1877 4 5520450 8.26 1.43 1.38
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.57
0.081212
1.41228
187070 229 6522984 - 0.82 -
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -4.62
-1.72196
-1.522200
183961 402 768600 13.55 1.27 2.48
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.17
-0.581024
-0.971020
1835007 1875 6144000 3.42 0.73 3.42
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -6.37
-0.133798
-1.373751
181511 689 759600 8.45 3.1 0.42
بین المللی محصولات پارس - شپارس -6.78
-0.042488
-0.122486
1755668 4369 995200 135.66 2.24 0.56
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.78
1.271198
1.521201
1741717 2087 1078200 7.09 0.98 1.93
لعابیران - شلعاب -7.54
-1.074076
-2.184030
1732913 7063 407600 82.9 4.31 0.8
کشت و صنعت چین چین - غچین -0
-0.026109
-4.995805
173 1 610900 13.1 3.08 6.09
کویر تایر - پکویر 0.75
03289
0.973321
1693 6 2302300 5.11 1.94 0.58
عمران و توسعه فارس - ثفارس -2.18
-0.682779
-0.642780
1666028 4630 2779000 9.26 1.94 5.43
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -1.52
01127
-0.531121
16200 18 4508000 5.87 0.75 6.06
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -4.65
-1.441780
-1.51779
1616621 2846 12497384 8.65 1.39 8.28
فنرسازی زر - خزر -5.51
-0.32945
-1.69932
1605967 1517 472497 126.37 1.24 1.14
نیرو کلر - شکلر -3.57
-1.612815
-0.382850
159346 448 1126000 12.79 2.3 2.66
لامیران - فلامی 0
0.583670
4.993831
15866 61 220200 11.32 2.2 1.53
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.27
-0.111869
-0.591860
1580209 2945 52733835 7.92 1.55 2.02
قند نیشابور - قنیشا 5.12
4.251691
4.991703
1554596 2628 338200 21.88 1.57 0.61
داروسازی اسوه - داسوه 0
0.0420402
2.9720998
1504 32 5100500 6.1 3.78 1.76
سالمین - غسالم 0
0.052034
4.972134
1500 3 610200 6.91 1.39 0.63
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -1.28
02285
-0.662270
14970 34 171375 -2.35 -0.88 1.06
سیمان غرب - سغرب 4.73
0.213408
0.123405
14960 52 1022400 5.29 2 1.02
پتروشیمی جم - جم 1.38
0.049643
0.119650
149026 1440 92572800 6.14 4.11 1.76
پلی اکریل ایران - شپلی 10.25
2.35609
4.87624
148189324 90283 2174726 -2.64 -2.34 0.85
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.63
0.6110644
0.4210623
148051 1576 1609373 10.24 2.22 0.77
پاکسان - شپاکسا -4.64
-4.145088
-4.675060
1470844 7484 2747520 6.13 1.95 0.72
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -2.86
-0.444731
-0.214742
145482 688 473100 66.69 3.46 0.94
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -3.27
-0.821823
-0.981820
140315 254 1093800 54.79 1.92 0.69
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 3.37
4.422716
52731
1374753 3734 3968885 19.3 5.99 2.7
نیرو ترانس - بنیرو 2.99
2.016346
0.956280
136247 865 1903800 10.52 3.41 1.87
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0.14
0.042818
4.542945
1356 4 247984 199.5 2.32 1.39
پتروشیمی خارک - شخارک 3.35
-0.0614838
0.0114849
134989 1999 29676000 6.45 4.72 2.48
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -0.84
-0.036040
-2.475893
13371 79 17516000 5.34 3.25 5.26
سایپا شیشه - کساپا 5.58
2.91563
2.761561
1328485 2076 359490 677.01 -25.5 0.75
بیمه البرز - البرز -2.54
-0.291397
-3.431353
132065 178 5588000 9.83 1.09 0.33
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -5.64
-3.81417
-3.61420
1302595 1846 2210520 - 1.03 -
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -5.17
-0.251188
-0.51185
1291742 1534 629640 10.04 1.05 4.47
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.89
-0.1637065
-0.3337000
128570 4757 148260000 4.9 4.1 1.3
آبسال - لابسا 2.96
4.722948
4.972955
1283544 3783 1061280 25.14 2.04 0.63
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -1.18
04275
-0.124270
126979 542 213750000 4.86 1.89 4.86
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.94
4.611316
4.931320
1266845 1667 2632000 4.98 0.76 6.19
لبنیات کالبر - غالبر 4.75
3.992317
2.292279
12634118 29279 579250 15.9 1.53 0.92
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -6.15
-2.032360
-3.612322
1260572 2975 1416000 24.16 2.05 0.94
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -7.3
-0.1314223
-3.8113700
1260 17 770500 13.82 1.81 8.89
مهندسی تکنوتار - تکنو 6.9
4.112305
4.972324
1233823 2844 368800 210.5 2.71 3.2
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -5.13
-2.91576
-2.651580
1232641 1943 630400 21.7 2.79 0.37
کالسیمین - فاسمین 2.58
2.723587
2.523580
1213861 4354 7174000 7.48 1.79 2.21
شکر - قشکر 4.24
2.641635
4.581666
1187522 1942 327000 100.4 2.4 0.66
شیشه همدان - کهمدا 0.25
-0.018114
0.068120
118043 958 2336832 6.3 1.8 2.52
پارس دارو - دپارس -1.02
-0.6315479
-4.9914799
11800 176 3250590 5.69 4.89 2.34
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -1.08
-0.431868
-0.431868
117800 219 467000 197.8 1.36 1.06
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -0.3
-0.534520
-4.934320
11742 51 1017000 7.46 2.35 0.74
گروه بهمن - خبهمن -3.04
-0.11977
-0.961960
1162502 2297 10023390 7.05 0.89 5.09
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -0
09184
-4.058812
115 1 3306240 7.65 4.2 1.74
مهرکام پارس - خمهر -2.5
-2.291580
-1.981585
1144336 1809 1308240 32.59 1.9 0.22
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -0.57
-0.1614656
-3.814121
11385 161 9848832 16.21 7.73 2.57
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 4.13
-0.284689
0.174710
113076 525 5861250 13.54 3.67 6.81
پتروشیمی مبین - مبین 1.84
0.744335
1.354361
1103450 4825 61782420 4.79 2.31 1.56
ایران خودرو دیزل - خاور -3.86
-1.25793
-0.37800
11031105 8744 3956324 -1.51 -0.6 0.21
پارس سویچ - بسویچ 0
0.019246
4.929700
110 1 2311500 10.62 2.77 2.36
بانک اقتصاد نوین - ونوین -3.96
-0.061630
-3.741570
109520 172 21403530 31.81 1.77 0.32
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.22
1.452454
2.522480
1093984 2688 7362000 4.22 1.29 0.3
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -1.85
-0.093212
-0.373203
107112 343 3212000 8.29 1.91 1.99
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -0.77
-0.083841
-1.933770
106907 404 62965513 21.57 3.23 15.25
سیمان خاش - سخاش 2.73
0.018582
0.88650
1069 9 1072750 8.14 3.22 1.19
داروسازی فارابی - دفارا -2.03
-0.017956
-0.727900
1056 8 3182400 6.12 2.7 0.96
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.1
0.66921
0.98924
10415563 9593 942042 56.38 1.29 0.29
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
0.373817
53993
10313 41 572550 -2.93 -1.37 0.47
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.76
0.032904
02903
102559 299 7935343 5.55 2.92 1.07
لیزینگ ایرانیان - وایران 3.4
2.431899
3.241914
1020946 1939 1899000 8.94 1.63 2.6
پالایش نفت اصفهان - شپنا -1.47
-0.192690
-0.852672
1017963 2726 53800000 6.51 1.77 0.28
کارتن ایران - چکارن 1.98
0.773259
2.163304
101736 333 593953 21.53 3.07 0.71
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 3.67
2.721171
2.461168
1004706 1177 1873600 - 0.94 -
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 3.55
4.411943
51954
10025668 19478 3205950 9.1 1.46 8.49
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح 0
0150
0150
10000000 1500 0 - - -
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0
-0.042838
-4.792703
1000 3 1135200 8.09 2.54 10.37