ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
داروسازی اکسیر - دلر 3.9
2.415827
4.995974
99819 593 2622150 7.04 3.62 0.67
پارس سرام - کسرام 8.09
2.132639
3.332670
99070 267 158340 -6,090 2.54 0.91
موتوژن - بموتو -3.42
04522
-0.464501
9792 44 3076769 6.81 3.01 0.93
چرخشگر - خچرخش -4.26
-1.262352
-1.132355
959786 2257 2239327 45.75 2.16 1.31
ایران ترانسفو - بترانس 2.55
0.1213786
0.2213800
957741 13203 20679000 19.01 6.5 4.12
گروه صنعتی بارز - پکرمان -2.51
-0.243278
-2.563202
94907 304 8281867 6.25 1.96 0.8
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.95
4.831778
4.131766
937081 1667 711200 10.3 1.3 0.57
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.01
1.0911133
1.911222
93082 1036 1948275 6.23 4.66 3.15
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.82
1.171127
1.081126
8982578 10127 764497 14.99 1.07 0.51
شاهد - ثشاهد -6.92
-0.151339
-0.821330
8886527 11898 3624180 6.09 0.9 16.74
سیمان فارس نو - سفانو 1.51
0.083960
2.14040
8886 36 1386000 6.95 2.09 1.15
سیمان ارومیه - ساروم 3.06
2.384040
4.994143
88640 365 1616000 9.78 1.95 1.34
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.64
2.32176
4.092214
865395 1883 522240 25.5 1.8 7.41
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -4.57
-3.461672
-3.871665
820264 1372 668800 23.02 2.96 0.39
گروه دارویی برکت - برکت -2.83
-0.682185
-1.862159
8131985 17771 7429000 7.54 1.95 6.18
فروسیلیس ایران - فروس 0.84
0.221784
1.571808
80416 145 1560092 21.55 1.54 1.48
بانک خاورمیانه - وخاور 1.26
0.642210
22240
802686 1791 11050000 6.2 1.53 1.09
لیزینگ ایرانیان - وایران 4
4.581554
4.981560
7997709 12432 1554000 6.87 1.33 2.39
بانک انصار - وانصار -3.4
-0.342022
-1.432000
7892058 15961 20220000 5.77 1.4 0.48
داروسازی کوثر - دکوثر -3.15
-0.771549
-0.511553
777626 1205 836460 23.33 0.92 0.83
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.05
0.781945
1.041950
760972 1494 8091200 18.57 1.75 1.01
گلتاش - شگل 0.01
0.1411843
1.4511999
7500 90 2368600 5.64 2.26 1.18
کابل البرز - بالبر -3.1
-4.092672
-4.992647
745703 1993 609216 151.25 2.12 0.55
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.14
2.333992
2.594002
734368 2932 5229520 6.57 2.58 1.47
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -4.3
-1.263046
-1.783030
691050 2105 2136624 30.42 1.96 0.31
سخت آژند - ثاژن -3.16
-0.353442
-0.143449
668454 2300 1376800 5.13 2.23 2.63
افست - چافست 2.14
0.537202
1.067240
64693 467 1440400 7.33 3.03 0.89
نفت پارس - شنفت -1.49
-0.564835
-4.654636
62818 292 6043750 5.88 3.32 0.75
پتروشیمی فجر - بفجر 2.86
0.856082
0.966089
6156505 37446 39533000 5.42 3.49 2.6
نفت بهران - شبهرن -3.13
-2.718479
-4.198350
608435 5114 16958000 4.78 3.4 1.04
مخابرات ایران - اخابر -0.89
-0.092263
-0.262259
606260 1366 135780000 4.82 2.13 22.87
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-0.025171
-4.994914
6020 30 41368000 45.76 4.3 3.04
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0.17
-1.282927
-3.412864
60000 172 1170800 8.24 2.38 10.7
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح -11.11
-7.09249
-6.34251
5975643 1487 0 - - -
مهرکام پارس - خمهر 3.77
-1.141480
0.671507
592185 876 1225440 30.53 1.78 0.21
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.33
4.851620
4.081608
5915696 9583 9112500 20.06 0.94 17.95
قند نیشابور - قنیشا -3.19
-0.781645
-0.241654
590475 971 329000 21.28 1.53 0.59
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.97
0.411467
1.31480
5856460 8592 6630840 4.9 1.06 1.48
خوراک دام پارس - غدام -0.57
-0.417583
-4.867244
5845 42 454980 70.29 7.3 1.23
شهد - قشهد -2.55
0.154768
-0.844721
57050 272 959798 8.27 2.4 0.68
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -4.17
-2.391427
-1.231444
567597 810 173870 -13.78 2.34 6.79
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -4.13
-3.291853
-3.971840
560048 1038 1891172 29.27 1.59 0.36
بیمه آسیا - آسیا -4.2
-1.251656
-2.81630
554785 911 3808800 10.7 1.21 0.17
سیمان شمال - سشمال 2.25
4.942041
4.992042
542907 1108 1687862 11.68 1 1.77
گلوکوزان - غگل -0.16
-0.6339113
-3.6137940
5425 206 2972588 10.21 10.56 1.04
بین المللی محصولات پارس - شپارس -2
-1.361960
-1.361960
540349 1059 784000 106.87 1.77 0.44
فنرسازی زر - خزر 3.45
0.11882
0.11882
537325 474 440997 117.95 1.15 1.06
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0
031442
-0.0131440
537 17 7546080 10.78 8.68 1.96
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -0
-511191
-511191
52450 587 1342920 12.72 5.25 1.68
داروسازی اسوه - داسوه 2.91
0.0520742
0.3320800
5225 109 5185500 0 3.85 0
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 0.16
03203
0.063205
517157 1657 3203000 4.42 1.27 4.08
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.44
2.12915
1.79912
5107133 4673 5032500 9.33 0.76 7.07
معدنی املاح ایران - شاملا 2.47
0.3911728
1.0211801
50805 597 2462880 5.81 4.44 2.27
سیمان داراب - ساراب 3.73
4.741636
2.881607
5015003 8204 1472400 14.08 1.12 1.82
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.7
2.39772
0.8760
4991238 3853 1330177 103.07 1.06 1.48
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -3.5
-1.191248
-2.531231
48287285 60253 49004810 11.83 1.24 0.53
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -1.5
-0.251614
-0.191615
479058 768 7263000 - 0.9 -
لابراتوارهای رازک - درازک 2.28
0.8321744
4.3322499
47712 1058 8915040 13.01 8.43 3.25
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -4.24
-2.491837
-4.941791
4753727 8707 51830955 8.38 1.52 2.04
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.64
-0.41735
-0.41735
4712288 3462 9187500 - 0.58 -
سیمان کردستان - سکرد 5
2.461541
1.131521
467271 721 1849200 -17.28 146.98 2.08
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -3.3
-1.6921
-2.24915
4663475 4293 9831675 8.73 0.83 8.31
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.13
2.511999
2.151992
4650165 9296 1499250 - 1.54 -
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
4.985540
4.985540
461328 2556 282540 99.63 5.01 2.05
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -2.98
-0.522679
-0.852670
440404 1180 1418664 7.88 1.89 1.18
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.72
0.5734918
2.1335461
427794 14938 139672000 4.62 4.53 1.22
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.32
1.387694
1.337690
421341 3242 1846560 4.81 2.78 1.28
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح 2.76
0.324107
1.14139
409708 1683 0 - - -
بیمه البرز - البرز -6.71
-0.671331
-3.661291
404233 527 5324000 9.57 1.04 0.35
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.45
-0.111771
-2.431730
402119 701 53130000 4.86 1.32 4.83
بانک ملت - وبملت -4.63
-2.831135
-1.111155
40125257 45523 56750000 11.16 0.84 0.25
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
02890
-4.982746
400 1 1878500 11.3 2.07 0.38
پتروشیمی جم - جم 1.03
0.269616
1.129698
396611 3830 92313600 5.72 4.1 1.92
پشم شیشه ایران - کپشیر 3.83
1.439840
1.039801
39343 389 660661 30.33 4.87 1.47
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
-0.392286
-4.972181
39275 86 2697480 30.57 2.08 2.87
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 4.74
3.85918
2.94910
3810347 3498 270793 24.62 0.9 0.6
ایران دارو - دیران 1.34
0.283281
0.313282
38092 126 787440 5.61 2.46 0.94
حفاری شمال - حفاری -1.97
-1.453393
-1.863379
3805963 12915 8840139 9.08 2.05 1.01
بیمه ما - ما 3.16
0.271888
3.131942
37701 73 1888000 4.38 1.23 0.86
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.76
0.061707
-0.231702
3741943 6387 69133500 5.66 1.12 4.85
رادیاتور ایران - ختور 3.67
1.022882
1.612899
372770 1074 864600 4.93 1.28 0.47
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.07
1.824985
1.14950
367078 1830 498500 70.27 3.58 0.99
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح 10
0.83363
0360
35546417 12889 0 - - -
سیمان سپاهان - سپاها 4.15
1.611202
01183
3552790 4269 2524200 26.86 1.18 1.1
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -4.57
-1.41411
-2.171400
3537151 4916 39430070 9.2 1.26 9.02
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 3.77
-0.0713361
2.4513698
3496 46 723803 10.75 1.7 7.37
ایران تایر - پتایر 7.67
3.933754
3.823750
3467288 13017 1075404 11.21 5.17 0.44
کویر تایر - پکویر 1.92
0.113677
1.423725
34500 128 2573900 4.95 2.05 0.75
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -1.94
-2.061189
-2.391185
3448051 4101 7134000 3.97 0.85 3.97
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.33
4.61704
4.971710
3434173 5853 1278000 -3.65 3.1 7.05
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -4.03
1.234346
-0.074290
3417101 14850 217300000 4.94 1.92 4.94
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.27
01072
1.591089
34166 37 857600 - 1.13 -
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -5.72
-2.192988
-4.982903
335935 1004 2016900 12.34 2.4 6.36
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -3.04
0.11030
-0.971019
335019 345 1648000 - 0.95 -
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.36
-0.391285
-1.551270
3345251 4276 92520000 6.26 0.97 5.73
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 3.95
01183
2.451212
33425 40 4140500 - 0.76 -
پارس سویچ - بسویچ 5
4.3110328
110000
325189 3359 2582000 11.86 3.09 2.63
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.92
0.278091
2.248250
324236 2644 48546000 7.18 5.51 2.44
قند هکمتان - قهکمت 4.32
0.42730
2.542788
32105 89 746928 8.96 1.58 0.52
بیمه ملت - ملت -0.62
01950
-0.261945
31981 62 5557500 9.85 1.44 1.74
باما - کاما -1.96
-3.187223
-2.957240
3118137 22523 3611500 9.81 3.41 3.47
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5
32.944149
34.64201
307100 1274 414900 -49.23 4.36 25.94
ایران ارقام - مرقام 2.02
4.656508
4.986529
3055527 19886 3254000 23.17 5.79 2.49
سیمان هگمتان - سهگمت 0.96
4.972513
4.972513
3055012 7676 1263788 5.71 1.72 0.79
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.165103
-4.994856
3050 15 541939 -2.28 -5.27 1.02
صنعتی بهشهر - غبشهر 5.64
4.362680
4.912694
3009961 8068 8040000 4.6 1.4 0.32
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -2.92
-1.83715
-2.113703
297427 1105 791295 56.97 2.5 0.47
عمران و توسعه فارس - ثفارس 5.28
1.122252
1.482260
2884853 6498 2252000 7.51 1.57 4.4
لامیران - فلامی 0
0.933367
4.983502
28325 99 202020 10.7 2.07 1.39
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -6.3
-0.121726
-4.461651
28014 48 431500 2,876.67 1.26 1.25
کالسیمین - فاسمین 4.24
0.793828
1.843868
2798990 10715 7656000 7.98 1.91 2.36
داروپخش - وپخش -2.21
014158
-1.1214000
2789 40 11892720 7.36 6.36 7.26
توسعه معادن روی ایران - کروی -5.75
-3.512612
-3.842603
2767389 7227 6305237 14.65 1.6 12.97
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -3.95
-1.961100
-2.851090
2755639 3031 561000 -7.9 1.78 0.86
سیمان مازندران - سمازن -1.05
04760
-0.214750
275 1 3912720 18.88 3.1 2.51
البرز دارو - دالبر 1.01
0.1611836
1.3111972
26928 323 8048480 6.71 4.03 2.41
صنعتی پارس مینو - غپینو 1.67
0.075972
0.546000
26767 161 3762360 0 2.17 0
پارس خودرو - خپارس 2.66
2.57919
3.13924
25953170 23843 20879936 0 13.41 0
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح -12.5
-9.25726
-10720
25904000 18801 0 - - -
دشت مرغاب - غدشت -0
-0.218449
-58044
2580 21 451624 -173.24 9.76 0.3
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.85
01003
01003
256867 258 1003000 - 0.77 -
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.01
4.6915614
4.4915585
2567875 40094 15614000 6.61 5.56 0.4
سبحان دارو - دسبحان -1.02
-0.28372
-1.438269
25550 211 3599960 5.99 4.5 1.63
سرمایه گذاری ملت - وملت -5.69
-2.5703
-3.19698
2539802 1785 703000 - 0.71 -
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح -6.36
2.232105
-1.172035
250306 527 0 - - -
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.36
4.314642
4.254639
249519 1158 1044450 7.66 2.42 0.76
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 5.31
1.746154
1.326129
248648 1530 1230800 9.94 2.81 0.8
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -5.69
-0.851166
-1.361160
247502 287 617980 9.86 1.03 4.39
لیزینگ ایران - ولیز 2.48
1.521136
2.861151
246842 284 681600 35.07 0.92 1.56
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -6.73
-0.411959
-3.361901
2452885 4805 8815500 8.88 1.4 9.8
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -1.58
-0.271854
-0.911842
2421993 4474 80649000 6.39 1.42 4.39
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.82
1.411658
0.81648
2386558 3958 1077700 14.07 1.16 22.81
سیمان شرق - سشرق 2.68
2.731093
1.691082
2369780 2590 2900341 -23.62 3.39 1.91
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -4.13
-0.5210804
-4.2410400
23307 243 4634916 16.62 4.27 0.96
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.94
-1.262424
-2.652390
2321800 5571 72720000 7.69 2.21 2.25
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -0.56
-0.285753
-1.725670
232172 1321 16683700 5.09 3.17 4.98
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -3.58
-1.21900
-1.76895
2320700 2089 920562 55.09 1.26 0.28
کارخانجات داروپخش - دارو -0.49
-0.555751
-4.985495
22698 125 2875500 5.87 3.17 0.67
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -4.75
-2.261169
-3.011160
2252392 2633 3039400 7.5 1.25 6.68
صنعتی آما - فاما 0.28
0.233486
2.073550
21900 78 1743000 7.31 1.47 1.3
مهندسی تکنوتار - تکنو 5.55
1.222328
1.652338
2174756 5063 372480 212.6 2.73 3.23
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -3.86
0.623422
-0.913370
2131654 7295 1741798 9.44 2.91 4.11
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا -3.45
0.231771
-0.41760
213038 378 1062600 53.23 1.86 0.67
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 3.99
3.311590
4.941615
2116534 3400 11130000 - 1.03 -
نیرو ترانس - بنیرو 7.35
-4.536094
1.996510
2097919 12784 1828200 10.11 3.28 1.8
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -2.62
-0.213273
-1.463232
198963 644 10146627 5.26 2.45 5.06
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.94
0.221358
2.951395
197552 271 4074000 - 0.74 -
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -3.87
0.073069
-0.883040
197256 608 10831115 6.26 2.14 2.03
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.08
4.7112232
512266
196884 2408 375675 21 10.35 0.92
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.15
1.251050
1.161049
19637934 20619 21000000 11.8 0.89 11.28
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -2.34
-0.163194
-2.163130
194707 613 14784988 4.92 1.34 2.26
لبنیات کالبر - غالبر -2.77
-1.481861
-2.121849
1937288 3606 465250 12.24 1.23 0.85
سیمان دورود - سدور -9.19
1.66978
-3.33930
18791953 18387 627580 -4.44 1.73 0.87
کارتن ایران - چکارن -3
-2.723332
-3.653300
184279 614 607257 96.5 3.14 0.81
بیمه پارسیان - پارسیان -0.51
01772
-1.131752
18317 32 5316000 3.92 1.42 0.44
گروه دارویی سبحان - دسبحا -3.21
-1.595579
-4.455417
181819 981 7671125 5.89 4.78 5.76
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 4.05
0.0512544
0.2612571
18011 227 4741632 5.31 3.19 1.79
ایران خودرو دیزل - خاور -5.38
-2.36868
-3.49858
17998803 15622 4330503 -1.36 -0.66 0.21
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.71
0.271114
1.531128
179707 202 1737840 - 0.81 -
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0.73
0.241235
0.571239
1795906 2218 1111500 7.31 1.01 1.99
پاکسان - شپاکسا 1.23
6.294633
7.554688
178996 829 2501820 5.58 1.78 0.65
قند نقش جهان - قنقش -0.57
-0.787359
-2.937200
17837 128 1022901 51.26 2.41 0.37
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.59
1.661839
1.711840
17746117 32642 29883750 3.54 1 3.41
ملی سرب و روی ایران - فسرب 8.13
3.433198
4.663236
1773373 5671 1029756 20.32 4.2 0.94
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.45
2.792282
4.012309
1712284 3908 2488055 -14.23 1.3 10.21
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5.26
7.565645
7.665650
1703524 9617 620706 22.18 4.31 2.85
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.09
2.94013
0.263910
170047 682 802600 8.98 3.28 0.44
شیشه همدان - کهمدا -1.21
0.558257
-0.138201
168640 1392 2378016 6.41 1.83 2.57
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح -1.5
-0.441344
-1.481330
16700 22 0 - - -
زامیاد - خزامیا -3.78
-0.35858
-1.51848
16595302 14241 4744647 118.57 0.99 0.3
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.86
-1.474838
-2.244800
1654048 7970 66764400 19.76 2.92 0.46
پالایش نفت تهران - شتران 3.25
3.792164
2.642140
16417918 35530 34624000 12.03 1.94 0.31
رینگ سازی مشهد - خرینگ -4.47
-1.04859
-1.5855
1641210 1409 382255 -4.2 1.38 0.12
سالمین - غسالم 0
0.352022
4.962115
16255 34 606600 7.83 1.38 0.62
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0
4.997231
4.997231
158998 1150 867720 8.22 4.37 1.47
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -5.71
-2.822411
-4.642366
1567294 3778 602750 -6.02 2.72 0.22
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -3.42
-1.941867
-3.361840
1533057 2861 3080550 8.78 1.4 8.15
سایپا شیشه - کساپا 3.72
-0.061552
0.451560
153304 238 356960 672.24 -25.32 0.74
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح -1.73
-2.11232
-2.53231
15182456 3522 0 - - -
پالایش نفت اصفهان - شپنا -2.82
-0.282517
-1.352490
1492771 3737 50340000 9.48 1.91 0.29
تولید محور خودرو - خمحور -4.13
-1.622618
-2.292600
148699 388 1101500 719.93 2.5 0.71
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 3.14
0.2811027
3.2211350
14380 163 4410800 11.36 5.93 5.28
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.87
0.071404
-0.641394
1434742 2014 2555280 16.28 0.8 9.73
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 2.28
1.027334
4.997622
14194 108 366700 -9.51 -3.05 0.76
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.52
-0.153222
-0.813201
140308 447 8804295 6.15 3.24 1.19
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -3.44
-0.534866
-1.94799
139313 669 6082500 14.28 3.81 7.11
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 3.05
-0.3659
2.12675
138873 92 0 - - -
پتروشیمی مبین - مبین 2.31
2.853999
3.114009
13045376 52162 56993748 4.5 2.14 1.42
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -2.7
-0.13910
-0.873880
130288 500 64096630 21.96 3.29 15.53
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 4.17
1.022175
0.332160
128626 282 163125 -2.23 -0.84 1.01
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح -0.88
0.061705
-0.231700
128286 219 0 - - -
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 4.16
4.191666
4.941678
12807409 21340 666400 - 1.4 -
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -0.68
0.019114
-0.379079
12650 115 3281040 7.59 4.17 1.73
ایر کاپارت صنعت - خکار -3.71
-2.471146
-2.981140
1242574 1424 512820 8.96 1.03 1.08
لامپ پارس شهاب - بشهاب 2.99
4.987311
57312
1238294 9054 1184382 16.82 3.98 0.69
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -3.89
0.9428452
-0.6628001
12308 352 995820 16.63 7.97 0.58
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -5.59
-2.214234
-513827
121947 1689 9565248 15.74 9.21 2.49
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 2.03
2.891493
21480
1218104 1819 2986000 5.65 0.86 7.02
خدمات انفورماتیک - رانفور -1.87
-0.0319028
-1.7518700
11950 224 53278400 8.35 4.48 4.63
سامان گستر اصفهان - ثامان 4.86
0.531514
1.531529
118781 182 336019 7.53 0.69 1.56
سیمان خاش - سخاش 0
0.917800
4.998116
11867 96 975000 7.39 2.93 1.08
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.78
4.173023
53047
11729465 35463 1511500 6.33 2.26 2.97
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -2.87
0.1610508
-0.7710410
11496 121 161823 40.15 2.18 1.66
گروه بهمن - خبهمن 2.69
0.41768
0.231765
1142892 2028 8963760 6.3 0.79 4.55
فولاد خوزستان - فخوز -1.48
-0.833445
-2.563385
1117443 3798 49856040 7.49 2.26 0.91
داده پردازی ایران - مداران 2.75
4.782760
4.972765
1112482 3070 1794000 9.74 1.98 1.27
صنایع آذر آب - فاذر 3.08
1.723304
0.313258
11035701 36462 3304000 6.91 1.58 0.93
داروسازی فارابی - دفارا -0.01
-0.188296
-2.548100
11022 89 3318400 6.92 2.81 1.17
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.21
-0.131542
-2.781501
109977 165 8299044 - 1.1 -
مارگارین - غمارگ 6.93
4.516216
4.996245
1094320 6802 2237760 8.24 2.94 0.26
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 3.23
1.531259
01240
1089643 1372 3462250 - 0.93 -
بیمه دانا - دانا 1.62
0.422898
1.352925
108222 317 2957041 20.76 2.85 0.19
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.4
0.771051
0.671050
1078920 1134 3153000 7.73 0.77 2.59
سیمان بهبهان - سبهان -4.99
-4.7318484
-518431
107614 1989 1016620 11.61 3.6 1.19
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.74
4.853975
4.993980
1075030 4273 1387275 -4.56 -7.37 0.59
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -2.49
-0.443362
-1.693320
107365 357 3362000 8.71 2 2.17
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 3.19
4.011505
4.981519
1062171 1599 947559 21.35 1.38 0.78
الکتریک خودرو شرق - خشرق -4.95
-0.592179
-2.372140
105296 228 686385 197.24 1.79 0.28
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل -0
-512052
-512052
104451 1259 1687280 13.99 6.48 2.05
صنعتی پارس خزر - لخزر -3.89
-0.5510374
-0.8910338
104301 1082 1568549 10.17 2.16 0.96
نیرو کلر - شکلر 4.53
-0.72856
0.832900
101330 288 1142400 12.98 2.34 2.7