ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 6.72
2.152521
1.32500
9929097 25030 75630000 8.23 2.3 2.81
پتروشیمی خارک - شخارک -1.53
-0.1713269
-0.3513244
97522 1280 26538000 6.91 4.95 2.46
بیمه ملت - ملت 3.56
1.581994
1.321989
969040 1937 5682900 10.05 1.52 1.78
نفت سپاهان - شسپا -2.36
-0.037834
-0.477799
9602 74 8225700 7.6 3.22 0.71
بهنوش ایران - غبهنوش 3.02
4.686286
56305
95761 602 1508640 18.36 4.97 0.42
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 4.34
2.831271
4.941297
955695 1215 1143900 7.53 1.04 2.05
سیمان قاین - سقاین -0
-0.2127769
-526437
910 24 1477933 12.67 8.23 2.28
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.26
0.38800
0.25799
8864001 7089 10000000 - 0.57 -
فیبر ایران - چفیبر 0
4.996646
4.996646
88417 588 664600 -15.16 42.05 7.37
پارس دارو - دپارس -0.27
-0.1215145
-1.0715000
8803 132 3180450 5.92 5.3 2.45
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -5.33
-4.536600
-4.996568
86467 571 792000 8.65 4.21 1.55
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.18
0.171187
0.931196
86168 103 1851720 - 0.98 -
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.67
-0.1634606
-0.5434473
85257 2939 138424000 0 5.83 0
لامپ پارس شهاب - بشهاب -4.87
-0.266854
-2.396708
8501 57 1110348 15.94 3.73 0.65
تراکتورسازی - تایرا 3.76
0.432797
0.542800
8432080 23585 5034600 6.98 2.2 0.69
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
4.637067
4.997091
83564 593 530025 27.5 6.06 4.62
شیشه همدان - کهمدا -1.73
-0.658192
-1.158151
81816 668 2359296 6.36 1.7 2.55
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح 10.83
4.421275
6.391299
812462 1036 0 - - -
حمل و نقل توکا - حتوکا -4
1.112549
-0.562507
805517 2053 841170 10.4 2.82 1.27
نفت بهران - شبهرن -2.19
0.188190
-0.058171
800671 6557 16380000 4.82 4.4 1.06
پتروشیمی شازند - شاراک -1.9
-0.522879
-1.522850
785926 2245 14510160 4.48 1.54 0.65
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.35
1.772534
1.242521
780424 1994 7440893 14.91 2.03 4.34
حفاری شمال - حفاری -2.72
-0.323733
-0.593723
775085 2890 9725977 10.17 2.43 1.2
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.53
1.091755
0.171739
756746 1328 1791153 24.87 1.5 0.31
داروسازی اسوه - داسوه -2.86
-0.0121574
-2.2121100
746 16 5393500 7.08 4.57 2.13
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.95
0.072715
-1.362676
732177 1989 8145000 4.66 1.48 0.33
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 2.72
01191
0.421196
72816 87 4764000 8.84 0.79 8.99
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -5.17
-0.981813
-1.691800
72598 128 453250 3,021.67 1.32 1.31
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -5.38
-3.441096
-4.931079
719633 789 876800 - 1.21 -
سیمان شاهرود - سرود 2.91
0.832068
0.442060
70168 148 930600 36.74 1.46 0.81
سایپا دیزل - خکاوه -4.68
-0.63787
-0.38789
6689123 5261 2074306 -1.05 -0.4 0.27
قند نقش جهان - قنقش 2.37
3.688079
4.478140
66832 540 1122981 56.27 2.65 0.41
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -4
0.161901
-0.951880
666749 1268 1140600 18.68 1.61 0.76
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.45
1.284282
0.524250
66080 291 2320844 8.08 2.52 1.06
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.95
1.248491
0.168400
64867 554 2037840 5.85 3.41 1.7
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -7.45
0.197503
-4.317166
6400 49 375150 -9.73 -3.12 0.78
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -3.28
-1.243115
-0.133150
63715 195 623000 9.11 2.56 0.42
داروسازی فارابی - دفارا -0.65
-0.28537
-4.728150
6365 52 3414800 7.12 2.89 1.2
پاکسان - شپاکسا -1.35
-0.234858
-0.084865
63363 306 2623320 5.85 2.11 0.69
بانک انصار - وانصار 2.14
-0.061753
0.461762
632016 1105 17530000 4.49 1.41 0.42
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -3.13
-1.871521
-3.231500
631171 960 988650 13.8 1.1 43.97
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 4.2
2.851081
0.291054
625085 676 1729600 - 0.99 -
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -5.04
-0.344052
-0.154060
6240533 25289 6078000 21.12 1.02 16.25
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.91
3.362000
0.261940
6110497 12219 480000 15.86 1.66 9.89
کمباین سازی ایران - تکمبا -2.65
-0.26762
-0.65759
6006135 4575 1312947 187.78 1.04 1.76
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.01
527197
527197
58372 1588 951895 16.41 8.07 0.59
نفت پارس - شنفت -1.1
-0.425188
-4.035000
57070 287 6485000 6.56 4.11 0.98
پتروشیمی جم - جم 0.97
0.019579
0.239600
56381 541 91958400 5.7 4.8 1.91
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -0.85
-0.251185
-0.591181
558222 660 3258750 - 0.87 -
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -2.1
-4.963429
-4.993428
557731 1912 1131570 8 2.3 10.36
ح.لیزینگ خودرو غدیر - ولغدرح 0
0105
0105
550000 58 0 - - -
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -4.27
0.444546
-1.284468
545511 2512 227300000 5.16 2.01 5.16
سرمایه گذاری سپه - وسپه 7.35
3.711567
0.931525
5451744 8545 8433594 - 1.12 -
کارخانجات قند قزوین - قزوین 7.3
4.052593
4.982616
543452 1409 856200 36.02 10.24 0.78
داروسازی کوثر - دکوثر -1.73
-1.571566
-0.881577
538716 843 845640 29.54 0.93 1.04
کاشی پارس - کپارس -0
-0.510138
-59680
5350 52 889610 11.96 6.26 1.37
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.13
4.461078
4.941083
5265372 5677 549780 -7.74 1.74 0.85
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح 7.14
014
014
52500 1 0 - - -
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -6.34
-1.4112560
-4.9912103
52400 640 4747680 5.74 3.7 2
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.72
0.313899
0.693914
516026 2012 779800 12.85 3.19 2.1
سیمان مازندران - سمازن 0
0.094526
54748
5154 24 3720372 17.95 3.92 2.39
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -4.37
0.751080
-1.681054
5136131 5546 732615 15.4 1.02 0.56
سیمان خاش - سخاش 0
0.047639
4.998017
509 4 954875 7.49 3.26 1.03
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -0.98
-0.165008
-0.325000
507105 2540 6260000 17.34 4.13 8.15
لیزینگ ایرانیان - وایران -4.17
-2.191295
-2.571290
501010 649 1295000 5.7 1.13 1.89
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -3.19
0.074026
-1.623958
500769 2016 5274060 8.06 2.84 1.87
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.96
2.861152
2.951153
495203 571 1152000 - 0.89 -
شهد ایران - غشهد 3.43
-0.111776
0.111780
48550 86 222000 -13.14 9.2 5.41
توسعه معادن روی ایران - کروی 5.41
2.213284
1.063247
4846217 15914 7927412 15.19 2.06 13.81
الکتریک خودرو شرق - خشرق -3.14
0.092110
-0.242103
48362 102 664650 212.69 1.74 0.33
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.37
0.731239
01230
4803523 5951 7434000 4.14 1.01 4.14
بانک خاورمیانه - وخاور 1.43
0.322223
1.532250
479750 1078 11115000 6.24 1.54 1.1
فرآورده های نسوز آذر - کاذر -6.18
-3.791981
-3.591985
4757320 9424 594300 438.92 2.31 0.74
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.255213
-4.994965
4740 24 553621 -2.89 -9.47 0.83
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -2.17
-0.81980
-0.81980
471806 462 289081 51.62 0.99 0.66
بیمه آسیا - آسیا 2.33
0.581724
0.351720
467213 810 3965200 11.14 1.3 0.18
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -3.05
-1.221131
-2.271119
46575588 52685 44410609 0 1.13 0
صنعتی آما - فاما 7.07
-0.893880
1.483973
45781 172 1940000 8.06 1.64 1.71
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.17
0.124977
4.995219
45390 237 39816000 48.55 4.21 4.05
صنعتی پارس مینو - غپینو 2.7
4.655988
56008
445410 2667 3772440 9.9 2.18 1.36
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -0.42
-0.2211071
-4.9910541
4400 46 2738524 34.74 9.71 34.6
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -2.11
-1.162393
-0.662405
4368704 10455 387666 30.65 2.14 2.45
بین المللی محصولات پارس - شپارس 2.82
1.212004
1.672013
432482 867 801600 109.27 1.81 0.45
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
-0.472330
-52224
43169 96 2749400 31.16 2.12 2.92
ایران تایر - پتایر -5.85
-1.313079
-3.493011
425300 1309 882037 2.75 -10.33 0.51
پتروشیمی آبادان - شپترو 6.16
4.962601
4.962601
425164 1106 1638630 -5.59 8.54 0.85
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 3.96
4.331591
2.951570
4233422 6737 8949375 19.7 0.92 17.63
صنایع آذر آب - فاذر -2.34
-1.923624
-2.573600
4227982 15322 3624000 7.17 1.83 1.16
پتروشیمی مبین - مبین -1.01
-0.324005
-0.44002
4177202 16731 57079260 5.03 2.36 1.51
نیرو ترانس - بنیرو 0
0.186094
56387
4164 27 1828200 10.45 3.28 2.02
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -3.52
-4.393772
-4.993748
4161285 15698 1919948 13.31 3.21 4.74
البرز دارو - دالبر -1.58
-0.0512200
-0.1312190
41162 501 8296000 7.59 4.16 2.72
کربن ایران - شکربن 3.56
1.112917
0.522900
410357 1197 729250 16.9 1.32 0.82
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.39
4.9811784
511786
404073 4762 2062200 7.45 4.94 3.72
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -2
-0.0710043
-0.510000
39864 399 4308447 24.01 3.97 1.38
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 2.57
01193
0.251196
39864 47 4175500 - 0.77 -
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح -9.6
-3.1313
-6.5302
3971502 1245 0 - - -
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -5.9
-2.274908
-3.194862
393354 1930 490800 69.19 3.52 0.97
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -6.16
3.252067
-0.151999
3913613 8088 1975005 52.73 1.8 0.35
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.06
0.441594
0.821600
389377 630 7173000 - 0.89 -
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.49
-1.151890
-2.461865
3893702 7332 53326350 8.17 1.57 2.7
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.11
-0.115346
-1.355280
38921 205 7350750 5.64 4.58 5.54
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.8
4.224078
4.984108
388393 1584 1423222 -4.35 -12.3 0.81
سیمان صوفیان - سصوفی 0.93
4.853136
4.913138
387792 1216 1724800 1,209.54 2.64 1.41
سیمان سپاهان - سپاها -4.65
1.861208
-0.081185
3853662 4655 2536800 27 1.18 1.11
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -5.56
-0.511551
-2.251524
3847433 5969 7010520 5.38 1.75 1.4
بانک کارآفرین - وکار -0.15
-0.072880
-52738
37015 101 24480000 7.7 1.68 1.01
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 4.25
0.54805
1.154836
3691216 17737 66309000 19.63 2.9 0.46
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 2.8
4.381789
2.631759
3657842 6543 1341750 -3.83 3.26 7.4
سیمان خزر - سخزر 0.08
4.993748
4.993748
361627 1355 862040 31.34 2.93 1.32
قند لرستان - قلرست 2.64
3.583357
3.983370
360447 1210 805680 9.55 1.74 1.06
تولید محور خودرو - خمحور 8.55
1.083084
1.613100
347438 1072 1297565 1,325.4 3.07 1
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -2.81
-0.4610574
-0.8310535
34520 365 324754 68.1 8.43 1.28
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -3.94
-0.832861
-2.252820
344102 984 1515043 8.87 2.01 1.45
گلتاش - شگل -5.15
-1.1913155
-512648
34347 445 2631000 6.26 2.88 1.31
ایران خودرو - خودرو 5.26
22955
1.832950
34168209 100960 45211500 0 2.46 0
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 2.61
1.953130
1.893128
341524 1069 2068805 6.86 2.09 1.82
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -3.95
-0.651372
-2.751343
3387343 4611 98784000 6.68 1.04 6.12
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -2.82
-4.643594
-4.993581
3384198 12164 2625953 23.17 3.96 2.95
چرخشگر - خچرخش -7.48
-0.951780
-1.51770
334199 594 1694729 74.31 1.65 1.61
رادیاتور ایران - ختور 2.86
1.542895
2.352918
333263 965 868500 5.54 1.4 0.51
مهندسی تکنوتار - تکنو -2.84
-0.792124
-0.052140
332068 705 339840 181.64 2.52 4.31
افست - چافست 2.92
1.096851
1.086850
33008 230 1370200 6.97 2.58 0.84
پارس پامچال - شپمچا 0
0.0310763
511298
330 4 322890 -7.81 72.51 1.6
پالایش نفت تهران - شتران 3.7
-1.222753
0.072789
3298511 9065 33036000 12.58 1.85 0.26
ایران ارقام - مرقام 4.18
4.034642
54685
3274034 15198 2321000 16.53 3.54 1.78
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -4.79
-1.3912967
-0.4713088
32691 423 702459 10.43 1.71 7.16
معادن بافق - کبافق -5.26
-4.4515714
-515623
3267107 51338 3182085 12.4 4.93 6.38
سیمان داراب - ساراب -10.29
-2.911370
-1.911384
3230869 4425 1233000 11.79 0.96 1.53
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 3.01
4.522728
4.982740
321649 877 240064 1,905.27 2.01 2.03
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -4.42
0.383463
-2.263372
3195422 11065 10735646 5.64 2.67 5.51
ایران دارو - دیران 0.95
0.063485
0.493500
31871 111 836400 6.36 2.92 1.15
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 3.33
-0.21533
01536
316610 479 10731000 - 1 -
لبنیات کالبر - غالبر -4.97
-0.572106
-2.742060
3156740 6649 526500 13.85 1.36 0.96
ملی سرب و روی ایران - فسرب 1.94
4.923413
4.983415
3147436 10741 1098986 23.19 4.49 1.41
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 3.97
-0.8741
0.4750
314612 233 0 - - -
ایر کاپارت صنعت - خکار -6.3
-0.711120
-4.261080
305935 341 501185 7.34 1.01 1.16
پارس سویچ - بسویچ 2.43
0.099238
4.889680
3039 29 2309500 10.78 3.05 2.58
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -2.82
-0.153889
-0.393880
303026 1169 18002134 5.99 1.79 2.75
معدنی املاح ایران - شاملا 3.16
0.0611820
0.3111850
3023 36 2482200 5.79 4.47 2.45
موتوژن - بموتو 7.03
-0.264659
1.694750
29768 136 3169984 7.02 3.1 0.96
سیمان دورود - سدور 3.25
3.191003
2.67998
2962073 2971 643622 -5.64 1.68 0.81
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.64
0.033010
0.033010
293766 885 10622892 6.18 2.1 2.09
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.86
-0.462575
0.462599
2925767 7523 51500000 9.69 2.14 0.29
پتروشیمی فن آوران - شفن -6.41
-0.1419004
-3.3118400
28054 524 18053800 9.46 6.2 2.12
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.27
0.271460
1.651480
278644 410 4380000 - 0.79 -
سیمان بهبهان - سبهان 1.83
4.5916941
4.9917006
27547 468 931755 8.85 3.88 1.15
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.32
-0.593380
-1.183360
274940 927 3380000 4.78 1.34 4.4
سیمان فارس - سفار 1.1
0.017332
0.677380
2700 20 1708356 20.46 4.43 2.95
قند مرودشت - قمرو 4
4.612746
4.992756
269997 741 549200 18.99 2.29 0.7
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -1.5
-0.191073
-0.091074
2694934 2883 21460000 12.06 0.91 11.53
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -5.36
0.32023
-1.831980
2689307 5440 9103500 9.17 1.67 10.12
معدنی دماوند - کدما 0.01
4.999927
4.999927
267488 2655 297810 52.16 9.72 3.22
سیمان کردستان - سکرد -7.15
-2.081556
-4.341520
265152 406 1867200 -17.45 17.49 2.1
نیرو کلر - شکلر 2.64
4.693214
4.073195
2648000 8510 1285600 14.6 2.63 3.04
زامیاد - خزامیا -2.27
-1.66887
-2.33881
26199359 23226 4905014 1,217.43 1.01 0.45
فروسیلیس ایران - فروس -2.62
-0.391805
-0.611801
255275 460 1578456 31.35 1.6 1.66
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.67
2.59910
1.47900
2543856 2316 5005000 9.28 0.87 7.04
معادن منگنز ایران - کمنگنز -3.67
-0.122485
-0.682471
2485041 6176 502964 49.25 2.4 2.82
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 1.49
0.541480
1.431493
244916 363 931818 22.88 1.36 1.11
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 4.06
1.111458
0.621451
24228603 35333 109350000 0 1.13 0
همکاران سیستم - سیستم 0.06
0.024791
0.214800
24016 115 3593250 8.16 3.62 5.58
پتروشیمی فارابی - شفارا 0.43
0.024366
1.264420
2400 11 654900 -2.52 -1.85 0.93
ایران ترانسفو - بترانس -4.31
-1.4412782
-4.4612391
234391 2928 19173000 17.62 6.17 3.82
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.61
2.031612
3.041628
2335710 3764 3224000 6.1 0.91 7.58
سیمان تهران - ستران 4.93
3.62418
1.112360
2311363 5589 4231500 11 1.24 1.66
لیزینگ ایران - ولیز -4.96
-1.891245
-4.571211
229615 282 747000 38.44 1.01 1.71
کویر تایر - پکویر 1.34
0.053976
0.654000
22575 90 2783200 5.36 2.43 0.81
پشم شیشه ایران - کپشیر -2.25
-0.539905
-0.189940
22490 221 665025 18.55 4.9 1.68
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.23
-0.061795
-0.171793
2247350 4028 29168750 3.41 0.99 3.28
سیمان شرق - سشرق 3.76
1.611136
0.181120
2240497 2546 3014444 -24.55 3.41 1.99
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -4.83
-1.041242
-0.81245
2208371 2742 496800 -4.83 3.77 1.21
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.09
-0.65913
-0.87911
2204424 2013 933859 174.13 1.28 0.39
جام دارو - فجام -8.04
2.113310
-1.0412900
21851 295 1064800 13.74 7.88 4.28
داروسازی اکسیر - دلر 6.56
4.416270
56305
216342 1357 2821500 8.71 4.37 0.74
لابراتوارهای رازک - درازک 1.3
-0.0621614
0.3321699
21586 465 8861740 13.13 10.03 3.64
مخابرات ایران - اخابر -1.61
-0.042268
-1.322239
215482 483 136080000 5 1.92 56
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 8.23
3.669084
59201
214800 1951 3270240 7.8 4.82 2.04
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -2.53
01784
-0.111782
210177 374 53520000 5.29 1.33 5.25
سبحان دارو - دسبحان 2.37
0.198319
2.358498
20703 175 3577170 5.68 5.16 1.88
باما - کاما 3.2
1.477730
1.587738
2051657 15859 3865000 9.54 4.03 3.53
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.06
1.045171
4.985373
20000 107 1034200 10.46 3.84 0.45
داروسازی ابوریحان - دابور 0.38
0.0813204
0.4313250
20000 264 1901376 5.92 4.15 0.95
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -0
04863
-54620
200 1 700272 26.52 2.61 0.37
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک -7.42
-3.32904
-0.53930
19956274 18035 290055 -3.37 2.02 0.3
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 3.25
-0.054045
0.444065
197763 795 66309685 26.33 3.33 17.79
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 5.04
0.392546
4.062639
19500 51 190950 -2.82 -0.98 1.26
رینگ سازی مشهد - خرینگ -4.52
-1.97897
-2.51892
1947664 1748 399165 -4.4 1.32 0.15
ح.پارس خودرو - خپارسح -10.61
-4.1170
-6.8568
193247279 13438 0 - - -
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -3.49
-0.551972
-0.151980
1914176 3775 3253800 9.77 1.5 11.15
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5
1.438662
58967
1844358 15976 779580 9.29 4.75 1.66
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -7.32
-0.954184
-2.234130
181524 759 891192 67.25 2.85 0.57
ح.فیبر ایران - چفیبرح 0
9.995900
9.995900
181426 1070 0 - - -
سرمایه گذاری ملت - وملت -3.04
-1.55700
-2.11696
1793678 1255 700000 - 0.7 -
بیمه ما - ما 4.17
1.151938
2.351961
177500 349 1938000 4.5 1.36 0.88
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.032951
-4.982805
1773 5 1918150 13.38 2.22 0.53
قند هکمتان - قهکمت 0.07
12.752900
12.752900
176424 512 793440 9.51 1.68 0.55
فنرسازی زر - خزر -4.66
-1.7867
-1.36870
1761390 1526 433497 -21.26 1.12 1.41
آبسال - لابسا -5.2
-1.163076
-1.643061
175876 541 1107360 41.16 2.16 0.78
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -3.83
-0.132300
-1.352272
175769 404 805000 20 1.35 3.8
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 2.16
1.882713
2.032717
1757061 4766 1356500 6.12 2.19 3.1
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 5.42
3.41458
2.411444
1755676 2560 177647 -14.07 2.39 6.93
سیمان شمال - سشمال 3.42
1.162007
2.672037
175241 355 1659745 11.49 1.06 1.74
سایپا شیشه - کساپا 2.45
11509
2.411530
174343 265 347070 294.13 -19.41 0.83
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس -2.95
0.214227
-1.024175
173840 735 1268100 13.49 2.45 10.68
لامیران - فلامی -1.11
-0.533209
-4.963066
17005 52 192540 10.2 1.98 1.32
سیمان فارس نو - سفانو -6.51
1.433831
-2.013701
169116 648 1340850 6.49 2.2 1.15
آسان پرداخت پرشین - آپ -5.1
-4.5115253
-3.6115397
1673897 25532 15253000 8.67 5.43 0.58
بیمه البرز - البرز 7.4
3.651419
2.991410
1655711 2349 5676000 10.21 1.14 0.37
لعابیران - شلعاب -6.55
-2.322738
-3.52705
1644427 4503 273800 5.25 2.9 0.59
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 2.32
0.757111
4.267359
16405 120 604435 7.55 3.8 0.57
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح 3.22
1.434104
3.064170
16277 67 0 - - -
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.07
0.0919033
3.0219590
16100 315 53292400 9.35 4.48 5.02
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2.33
1.43036
0.873020
160643 488 1132081 5.99 1.93 1.12
گروه صنعتی بارز - پکرمان -1.45
-0.143638
-0.493625
160420 579 9191407 0 3 0
بیمه پارسیان - پارسیان -1.1
-0.481879
-3.61820
158524 289 5637000 4.16 1.57 0.47
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.09
-0.188241
-1.778110
153614 1250 49446000 7.31 5.61 2.48
داروسازی زهراوی - دزهراوی 9.43
3.3731258
4.9931747
152199 4758 7501920 11.39 11.06 2.14
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 0
4.994479
4.994479
151673 679 492496 22.4 3.42 2.87
مارگارین - غمارگ -2.06
-1.495224
-1.575220
150302 785 1880640 6.93 2.47 0.22
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -3.16
-0.641542
-21521
147746 226 616800 45.66 2.77 0.36
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.83
1.411294
0.711285
1465358 1896 3364400 8.3 1.39 7.4
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 1.3
0.382091
0.722098
1451941 3038 8698560 22.12 1.92 1.27
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 5.34
1.51492
0.681480
14191852 21169 41693597 10.09 1.33 9.92
صنعتی پارس خزر - لخزر -4.21
-2.4110286
-2.2910299
140628 1446 1555243 9.48 2.37 0.87
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -2.8
-0.26758
-0.79754
1402566 1064 692765 -17.98 1.25 0.22
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 6.34
2.053592
0.853550
1383539 4969 3592000 8.72 2.21 2.62
شاهد - ثشاهد 3.86
2.251225
0.51204
1383069 1694 3315624 5.57 0.78 15.31
پارس خودرو - خپارس -3.23
-0.82846
-1.64839
13681034 11575 19221356 119.94 14.55 0.46
سیمان خوزستان - سخوز -5.58
02684
-0.522670
13495 36 1744600 12.99 1.96 0.83
کارخانجات داروپخش - دارو -0.02
-0.335970
-4.995691
13443 77 2985000 6.74 3.29 0.8
بانک سینا - وسینا 1.94
0.11040
0.191041
1326398 1382 10400000 3.94 0.79 0.3
بیسکویت گرجی - غگرجی -0.14
-0.483734
-4.983565
13129 47 746800 16.38 3.13 1.31
سیمان غرب - سغرب -5.18
-1.523704
-2.073683
129976 481 1111200 11.34 2.39 1.26
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -5.76
-1.191750
-3.841703
128753 222 700000 10.48 1.34 0.64
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -3.08
-2.86952
-3.78943
12647553 12035 10162600 15.88 0.87 13.45
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -0.32
-0.2615449
-0.5715401
126000 1941 10814300 7.35 6.19 1.47
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 3.91
0.14004
34120
124917 500 900900 12.9 2.3 0.95
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -4.17
1.754479
-1.864320
124285 557 390418 9.11 2.17 1.22
شهد - قشهد -2.06
0.064920
-1.344851
123571 608 990396 8.54 3.7 0.7
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.75
0.463274
0.833286
122906 405 2296555 32.7 2.1 0.33
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -4.05
-2.341126
-2.431125
1225255 1380 596780 9.52 1.21 4.24
مهرکام پارس - خمهر -7.08
-0.381586
-3.081543
1207144 1914 1313208 30.65 1.93 0.2
سیمان اصفهان - سصفها 10.52
3.1512720
4.9912946
119084 1515 2544000 30.38 6.67 2.66
داروسازی امین - دامین -2.68
-0.281795
-0.281795
116213 207 1488773 6.41 1.53 1.31
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.69
-0.026046
-1.65950
11309 68 17533400 5.35 3.33 5.24
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0
3.4816883
517131
111405 1908 6753200 10.01 7.1 3.71
قند اصفهان - قصفها 4.3
1.695901
0.95855
109785 648 1150695 10.05 4.4 0.44
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 5.76
-0.712379
0.042397
1084570 2564 12132900 878.5 2.48 0.99
گروه بهمن - خبهمن -2.63
0.261912
-0.371900
1067547 2045 9693840 8.08 0.85 4.7
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -3.77
-2.611343
-2.541344
1065678 1431 537200 - 1.12 -
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.65
-1.53535
0.113593
101905 358 180285 55.07 3.28 1.49
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.18
2.21577
2.331579
1018762 1607 2870140 18.29 0.9 10.93