صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 0
0.06011664
1.981696
5318 9 1081600 12.89 1.15 19.83
رادیاتور ایران - ختور 0.45
0.03552821
2.382887
1202 3 846300 4.83 1.15 0.46
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.69
-0.04932028
-0.342022
689833 1395 101400000 7.47 1.18 1.56
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.94
2.847867
3.56873
3958903 3432 1493865 20.01 1.16 1.38
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1.57
0.14441387
2.311417
437060 614 11442750 7.58 1.11 7.27
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 2.16
1.11681177
0.691172
9028393 10627 46216876 8.35 0.96 0.39
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 0.08
-0.80061239
-4.961187
102822 122 1932840 0 0.96 0
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 1.9
0.32629841
1.859990
4991 51 302242 20.47 1.09 0.74
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 2.99
4.59911683
4.851687
2322347 3908 3197700 0 1.23 0
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 0.47
-0.11721705
-0.881692
194732 331 2813250 7.94 1.19 6.76
لیزینگ ایران - ولیز 2.21
-0.33961174
-1.951155
38604 44 704400 33.34 1.33 1.57
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 0.33
01528
0.131530
714465 1092 47368000 8.57 1.34 8.44
صنعتی بهشهر - غبشهر 0.77
-0.03972516
-0.642501
30490 76 7548000 4.79 1.38 0.31
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.12
-0.10111977
-0.451970
910331 1791 148275000 6.55 1.28 1.21
سیمان شرق - سشرق 1.8
-0.88061013
-2.051001
646645 651 2688056 10.14 1.27 1.42
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.71
0.05141945
-0.211940
381580 745 78772500 6.38 1.23 5.76
بانک انصار - وانصار 1.32
01973
1.271998
203255 403 19730000 6.57 1.25 0.43
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.09
-0.07231382
-0.221380
47461 65 937476 18.38 1.27 0.62
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.01
01288
-0.161286
70465 91 5821760 4.29 0.84 1.44
زامیاد - خزامیا 2.84
0.5122785
0.38784
1475069 1161 4340965 108.48 0.84 0.28
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
03277
-3.843151
315 1 589860 699.72 -3 1.52
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
-0.28023915
-4.993730
6445 24 293625 -4.02 -1.18 1.81
ایران خودرو دیزل - خاور 1.97
0.4926816
0.25814
1622926 1325 4071072 -1.01 -0.3 0.26
شیشه و گاز - کگاز 0.35
1.93254167
3.64235
61000 259 1041750 1.98 8.64 2.26
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.1
0.03312107
0.112115
700 9 1452840 12.97 5.83 1.78
ملی سرب و روی ایران - فسرب 0.04
0.03842605
0.232610
44740 117 838810 16.93 3.46 0.82
نیرو ترانس - بنیرو 0.26
-0.04184780
-1.714700
5990 28 2390000 13.18 4.63 2.35
ایران تایر - پتایر 1.2
-0.14884026
-2.033950
6723 26 1153323 11.52 5.45 0.5
سایپا دیزل - خکاوه 4.94
-1.1891831
-0.12840
2324853 1931 2190277 -5.04 -0.25 0.17
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1.6
0941
0.85949
163764 155 5646000 7.1 0.61 7.45
بانک ملت - وبملت 0.91
0980
0.51985
488890 484 49000000 7.35 0.75 0.2
شاهد - ثشاهد 0.23
0.15351305
1.31320
152232 201 3532155 5.38 0.79 33.64
گروه بهمن - خبهمن 2.72
01007
-0.71000
70231 71 10070000 6.61 0.8 5.11
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.41
-0.1359735
-0.41733
120233 88 735000 0 0.75 0
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 0
0961
-2.08941
5000 5 2642750 0 0.71 0
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 3.02
2.2353869
2.35870
3421332 3002 10862500 0 0.63 0
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.69
0.84322990
-1.182930
423185 1270 4485000 16.15 0.65 11.68
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.07
0754
-0.4751
82114 62 4147000 8.28 0.65 6.07
لبنیات کالبر - غالبر 0.58
-0.6532282
-1.482263
92937 210 570500 17.99 1.38 0.9
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.31
-0.06081644
-1.821615
107149 173 55074000 7.35 1.41 2.01
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.54
02685
0.562700
11651 31 9475902 5.48 2.05 1.78
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 1.3
0.03915114
-0.555084
110060 566 70573200 6.03 2.05 0.37
بین المللی محصولات پارس - شپارس 2.04
0.08872257
-0.042254
18700 43 1162355 550.62 2.07 0.53
ایران خودرو - خودرو 2.87
0.03722688
-0.262680
489800 1320 41126400 24.63 2.02 0.17
پالایش نفت اصفهان - شپنا 1.03
0.03043295
0.153299
441155 1456 65900000 5.49 2 0.32
سخت آژند - ثاژن 1.5
-0.18192744
-0.152745
64391 176 1097600 4.93 1.9 2.86
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2.2
-0.04532206
-0.772190
59014 129 11250600 41.98 1.96 0.79
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0.41
01968
-0.251963
2102000 4136 1951154 5.86 1.98 1.64
فولاد خوزستان - فخوز 1.06
03980
-0.63956
72588 289 57598560 6.48 2.07 0.99
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 0.68
-0.83173100
-1.153090
113656 351 1085000 19.13 2.08 3.5
قند هکمتان - قهکمت 1.58
0.11374401
2.144490
8909 40 1204114 8.75 2.46 0.7
موتوژن - بموتو 0
04653
-1.144600
1400 6 3165901 6.3 2.47 0.89
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.37
-1.82423552
-3.263500
228042 810 1324490 8.04 2.47 1.39
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 1.76
1.34031361
2.381375
239716 329 436687 561.29 2.36 0.3
پتروشیمی شازند - شاراک 3.11
-0.2552347
-3.12280
244988 557 18926208 4.69 2.31 0.73
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 3.04
0.0293448
0.093450
3077 11 2418608 29.84 2.1 0.3
فروسیلیس ایران - فروس 0
0.63842680
4.992796
44578 125 2343636 16.7 2.21 2.63
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 2.96
4.85761878
2.291832
1282151 2408 2601957 47.14 2.3 0.44
تولیدی چدن سازان - چدن 2.81
4.51132919
4.982932
24056249 70222 2335200 11.64 1.91 2.98
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 7.4
-0.04422263
1.152290
21316 48 905200 13.12 1.87 0.73
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 3.35
-0.38912048
0.632069
97457 197 2090189 32.47 1.72 0.38
سیمان شاهرود - سرود 0
01496
-1.071480
2352 3 1211760 7.88 1.73 1.05
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 1.82
-0.23922919
-1.062895
34523 100 1459500 5.9 1.73 2.87
رینگ سازی مشهد - خرینگ 1.59
0.1055949
0.21950
258052 245 422305 -4.64 1.71 0.13
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 0
0.17413818
4.9914483
1295 19 748560 13.43 1.6 0.43
چرخشگر - خچرخش 1.13
01691
-0.061690
3700 6 1609992 32.89 1.51 0.94
پارس خودرو - خپارس 2.75
0.2188916
0.44918
1657090 1536 20811776 25.86 1.55 0.34
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 5.08
-3.49172681
-4.252660
351580 943 2010750 0 1.51 0
مخابرات ایران - اخابر 2.21
0.04872055
1.022075
132960 276 123300000 4.38 1.77 2.48
کالسیمین - فاسمین 2.75
0.24143738
1.93800
100071 380 7476000 7.46 1.79 2.13
پالایش نفت تهران - شتران 1.66
-0.03043286
-0.333276
272644 894 52576000 7.91 1.83 0.38
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 1.7
0.09931008
0.41011
83459 84 1333429 14.93 1.84 0.38
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 0.54
-0.10692804
-0.712787
542493 1514 84120000 7.09 1.84 2.5
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 1.52
-1.10522774
-1.52763
283026 785 1411966 7.65 2.17 3.33
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.66
-0.05041985
2.972045
39144 77 1191000 132.39 2.17 0.75
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
-0.24552032
-4.961936
25000 48 2397760 34.18 1.82 2.39
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 0
02928
1.132961
800 2 439200 12.13 2.11 1.34
پاکسان - شپاکسا 1.08
-0.02114735
-0.424716
14548 69 2556900 5.7 2.14 0.67
پارس سرام - کسرام 0
0.03063270
4.013400
608 2 196200 0 3.15 0.98
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 1.67
-0.02354248
0.494270
4320 18 849600 75.82 3.12 1.33
تراکتورسازی - تایرا 0
02189
-1.282161
1361 3 3940200 6.31 1.29 0.48
پارس سویچ - بسویچ 0
0.10787430
57793
2075 16 1857500 8.53 1.9 1.9
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 0.04
-0.30632278
-1.532250
53864 121 1434245 32.31 2.1 1.18
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 0.46
01088
-0.741080
22300 24 2828800 9.89 0.92 8.21
پتروشیمی فجر - بفجر 0
05393
0.695430
200 1 35054500 4.81 3.47 2.3
داروپخش - وپخش 0
-0.008611632
-4.9911052
500 6 9770880 6.51 2.96 6.38
همکاران سیستم - سیستم 0
-0.02573884
-0.93850
9000 35 3689800 8.15 3.04 4.71
لامپ پارس شهاب - بشهاب 0
05695
0.075699
478 3 922590 11.06 3.14 0.43
پارس دارو - دپارس 0
013475
-3.5313000
76 1 2829750 4.96 2.36 2.04
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 0.6
0.06133266
2.423343
3715 12 695658 50.08 2.37 0.41
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 1.02
-0.33361494
-2.21466
50000 73 1120500 -4.41 6.58 1.2
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 1.22
0.01238104
-0.048100
5091 41 1654188 188.25 8.43 1.14
کارخانجات داروپخش - دارو 0
04469
-1.284412
1600 7 2234500 4.56 3.02 0.52
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 0.17
01163
0.521169
23023 27 465200 431.94 4.91 0.86
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 2.43
-0.02693717
-0.483700
15641 58 929250 82.52 4.8 2.11
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 0.38
05306
-0.35290
1000 5 785288 28.65 3.18 3.28
داروسازی اسوه - داسوه 0
0.00616632
3.2317168
125 2 4158000 4.97 3.72 1.43
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.82
-0.10022992
-1.62947
12333 36 478720 273.24 3.92 4.15
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.48
03597
-0.723571
29502 106 9829004 6.87 2.21 1.29
ایران دارو - دیران 0
02867
-0.562851
19 0 860100 6.36 1.76 1.01
افست - چافست 0
011585
0.2211610
100 1 2317000 6.41 3.37 1.34
نفت سپاهان - شسپا 0
08254
-0.658200
200 2 8666700 6.26 3.6 0.62
شهد - قشهد 0
07939
-2.327755
200 2 1598121 10.58 3.79 0.95
پتروشیمی خارک - شخارک 0
014458
-1.0814302
1 0 28916000 6.28 3.13 2.42
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0
02424
1.442459
400 1 581760 28.41 2.05 8.25
لیزینگ ایرانیان - وایران 0
01515
-3.561461
2800 4 1515000 6.9 1.22 1.9
بانک خاورمیانه - وخاور 0
02253
-2.352200
10000 22 11265000 6.03 1.37 1.05
سیمان دورود - سدور 1.55
0.0971032
1.651048
52300 55 662232 7.78 1.94 0.68
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 0.38
01327
-0.531320
100000 132 7464375 10.42 0.74 9.7
سیمان داراب - ساراب 1.2
01241
1.531260
1970 2 1116900 8.8 0.82 1.11
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 0
01130
-0.881120
19028 21 598900 8.64 0.93 16.64
داروسازی کوثر - دکوثر 0
01812
-1.491785
3100 6 978480 27.29 1.04 0.97
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 0.43
-0.4283930
-1.5920
144678 133 849963 41 1.39 0.18
سیمان تهران - ستران 0
01920
-0.891903
7412 14 3360000 20.56 0.84 1.26
شهد ایران - غشهد 0
02605
-1.692561
1 0 521000 112.09 39.21 7.43
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0
01020
0.11021
3000 3 4590000 0 0.84 0
پتروشیمی فارابی - شفارا 3.17
0.84253950
3.914070
30000 122 592500 -2.61 -0.94 0.56
البرز دارو - دالبر 1.09
-0.12228993
-3.938650
12565 109 8363490 6.97 5.73 2.51
نیرو کلر - شکلر 0
04177
-2.84060
16 0 1670800 10.44 3.13 2.5
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 1.5
04931
0.394950
860 4 523672 986.2 -2.99 0.68
حفاری شمال - حفاری 3.33
02351
1.572388
9199 22 6125307 8.81 1.32 0.83
داروسازی امین - دامین 0
0.05931687
0.831700
12500 21 1399198 7.73 1.34 1.21
گروه دارویی برکت - برکت 0.65
01680
1.071698
83000 140 5712000 5.79 1.39 4.75
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 0.6
0829
0.97837
19556 16 4974000 9.65 1.27 3.66
سرمایه گذاری سپه - وسپه 4.11
01279
1.091293
45940 58 6883578 0 0.99 0
سیمان قاین - سقاین 0
019121
0.1619151
4 0 1017666 5.2 5.6 1.29
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 0.83
-0.17891116
-2.951085
544955 593 80352000 5.43 0.77 5
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01218
0.991230
1000 1 4263000 0 0.78 0
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 0.64
-1.05182540
-2.422505
205328 515 2769352 -37.08 1.54 6.54
توسعه معادن روی ایران - کروی 1.89
-0.03752667
1.22700
88340 235 6438005 13.92 1.58 12.4
الکتریک خودرو شرق - خشرق 0.39
-0.41972847
-2.062800
34630 97 896805 257.7 2.34 0.36
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.7
03124
-0.293115
3687 12 9684712 5.02 2.37 4.8
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.4
0.73032069
3.72130
51732 110 517250 -5.17 2.8 0.19
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.97
0.03732679
02678
49901 134 7866675 11.18 2.09 3.36
آبسال - لابسا 2.12
0.07282748
1.572789
30500 84 989280 23.43 1.95 0.59
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.57
-0.04282334
0.212340
30483 71 2334000 6.86 1.74 2.4
صنعتی پارس خزر - لخزر 0
0.07449415
0.459450
9500 90 1423548 9.06 1.79 0.68
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 1.33
-0.04562193
-0.872175
74250 163 1315800 27.93 1.8 0.87
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 0
03622
-1.713560
4000 14 7244000 7.3 4.03 1.91
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0.67
04170
0.674198
16000 67 68358810 34.62 3.55 22.31
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.01
01423
-1.831397
83381 117 28460000 14.82 1.11 13.67
سیمان سپاهان - سپاها 0.09
01134
-0.971123
10914 12 2778300 18.15 1.27 1.04
بیمه آسیا - آسیا 0.06
-0.05751737
-3.341680
9395 16 3995100 9.35 1.31 0.15
سیمان شمال - سشمال 0
01396
0.211399
1000 1 1500799 10.98 0.98 1.58
ایر کاپارت صنعت - خکار 0.09
01146
1.051158
10903 13 512820 8.96 0.97 1.08
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0
01855
-0.811840
2000 4 30143750 3.58 0.8 3.45
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0.21
0.1059945
1.27956
22005 21 850500 22.45 0.91 1.91
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.57
0.06861459
1.511480
301100 443 39393000 5.06 0.92 5.09
کربن ایران - شکربن 0.64
-0.06073291
-0.153288
25991 85 822750 8.79 1.37 0.68
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.14
-0.22662202
-1.862166
32186 70 726660 10.9 1.8 0.96
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.8
-0.26321516
2.241554
81342 122 184714 -16.21 2.81 10
قند مرودشت - قمرو 0.05
-0.05143891
-2.083812
2916 11 778200 11.72 2.85 0.99
داده پردازی ایران - مداران 1.4
0.09684135
1.44189
25580 107 2687750 14.6 3.17 1.91
لعابیران - شلعاب 0.02
-0.04644308
-2.64198
2563 11 430800 87.61 2.81 0.84
باما - کاما 2.11
0.04087361
2.687555
6304 47 3680500 8.73 2.68 3.1
سیمان صوفیان - سصوفی 1.15
-0.25212374
-1.432346
53876 127 1305700 8.93 1.86 0.78
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 0
03284
-0.433270
13200 43 3284000 8.49 2.22 1.51
نفت بهران - شبهرن 1.52
09234
-1.889060
3220 29 18468000 5.2 2.59 1.13
پتروشیمی جم - جم 1.36
08178
-0.958100
1385 11 78508800 5.21 2.53 1.49
پتروشیمی مبین - مبین 0.03
03939
0.433956
12000 47 56138628 4.35 2.64 1.42
مهرکام پارس - خمهر 5.71
1.19211443
2.031455
724100 1045 1194804 29.77 2.03 0.2
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.13
3.176420464
3.8620600
93627 1916 1023200 54.28 -6.3 1.3
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 7.04
-1.22371453
-2.651432
1067553 1538 6538500 0 0.88 0
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.85
-0.37921839
-0.871830
379950 688 9176610 13.11 1.55 1.01
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.89
01071
-0.191069
9215 10 5140800 6.46 0.83 6.67
داروسازی ابوریحان - دابور 4.06
-0.10997270
-0.387250
14041 101 2093760 5.81 4 0.95
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.12
-0.140217812
0.3517899
8222 143 7124800 7.67 4.47 2.95
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 4.19
-0.95062709
-3.112650
65533 172 1760850 10.55 1.83 0.36
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.12
0.37243234
-0.373210
264859 858 3234000 4.46 1.06 4.12
واسپاری ملت - ولملت 5.47
-3.24041284
-2.031300
859852 1104 1027200 10.24 1.03 2.18
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0.49
03691
0.053693
57355 212 4613750 10.66 2.64 5.36
قند لرستان - قلرست 3.09
0.89585744
-1.075632
54007 312 1378560 15.33 2.81 1.7
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 4.8
0.21936854
3.457075
9481 66 1644960 4.28 2.79 1.12
گروه مپنا - رمپنا 1.7
-0.11327062
-0.997000
602089 4245 70620000 13.41 1.88 2.23
قند نیشابور - قنیشا 1.92
0.08732292
1.142316
56736 130 458400 21.89 1.78 0.81
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.02
-1.15312486
-1.992465
2429032 6040 11187000 10.22 1.6 10.59
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 10.08
3.2182566
-1.212456
926847 2378 1732050 66.8 1.63 24.6
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.71
0.32232179
0.782189
120269 263 544750 230.73 1.69 1.23
نفت پارس - شنفت 3.77
0.04544408
14450
48655 216 5510000 5.36 3.29 0.69
سیمان ارومیه - ساروم 0.9
0.25793110
1.523149
49735 156 2177000 6.29 3.1 1.44
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.97
0.18923178
0.573190
375336 1197 8029217 6.02 2.15 0.86
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 1.85
-0.92023338
-1.753310
92674 308 293744 236.32 3.47 1.65
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.03
-2.09542710
0.722788
269300 730 1435080 7.97 1.75 1.19
سیمان غرب - سغرب 1.95
-0.64083256
-2.933181
39931 128 976800 5.06 2.07 0.97
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5.84
-0.174727425
4.7828785
7753 212 959875 15.58 6.23 0.55
سامان گستر اصفهان - ثامان 5.45
-3.64862139
-52109
173729 368 474732 11.14 1.03 3.57
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 4.82
4.45861148
4.821152
489608 563 1435000 0 1.26 0
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 4.53
08618
0.088625
3550 31 3447200 8.88 3.85 4.13
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.14
01404
0.641413
131595 185 9828000 0 0.87 0
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.9
0.1855416
0.815450
166904 914 15706400 4.61 1.89 4.47
فنرسازی زر - خزر 2.53
-0.451883
0.11888
211460 185 441497 118.08 1.15 1.06
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.53
-0.05263799
-0.033800
340834 1292 17585525 5.28 1.82 2.3
شکر - قشکر 5.97
-1.12522109
-0.72118
263326 555 421800 73.2 2.94 0.92
بیمه البرز - البرز 1.22
01151
-0.091150
107493 124 4604000 8.1 0.89 0.27
لامیران - فلامی 0.05
3.77495993
3.96000
84644 508 359580 10.06 3.23 2.12
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.4
03674
0.713700
4472 17 29392000 28.63 3.33 1.72
معدنی دماوند - کدما 5.03
0.768813239
1.3713318
42002 556 397170 71.85 11.72 3.66
فیبر ایران - چفیبر 0.53
-0.10466686
-4.236410
2251 14 668600 38.75 23 1.74
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.89
0.81565686
1.065700
138370 787 1137200 10.69 3.11 0.43
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.45
-3.077516629
-516300
19412 318 256087 58.56 3.68 2.28
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.67
-0.12911547
-4.841474
110729 163 20313657 30.19 1.68 0.31
آلومراد - فمراد 4.4
-1.03133167
-0.533183
256560 813 156879 224.43 3.64 2.35
بانک تجارت - وتجارت 4.16
-0.6656597
-1.33593
8112403 4802 27282900 -2.23 0.56 0.16
پست بانک ایران - وپست 6.66
-1.58381802
-4.921741
1108512 1993 5826679 70.24 2.99 0.48
ایران ارقام - مرقام 6.45
-3.40056619
-4.76530
1091542 7225 3309500 28.68 6.29 3.13
پشم شیشه ایران - کپشیر 1.55
0.18865311
3.755500
4225 23 796650 36.57 5.6 1.77
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.68
0.419111023
4.9811524
14729 170 4728867 15.91 4.28 1.03
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.21
-3.27054673
-4.334622
624120 2917 1630877 -6.85 -5.71 0.73
بانک سینا - وسینا 5.91
-0.49211011
-3.35982
9726949 9833 10110000 6.7 0.72 0.31
بانک کارآفرین - وکار 3.27
02685
-1.682640
14429988 38743 22822500 11.09 1.56 1.02
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
2.18491824
2.071822
5882331 10729 11466664 8.75 1.65 1.64
نوش مازندران - غنوش 0
03878
4.984071
1 0 193900 25.58 2.4 2.16
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
4.97461857
4.971857
5436748 10096 742800 0 1.56 0
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 3.34
-0.6572907
-1.64898
5971436 5416 9682225 8.58 0.77 8.17
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
-2.063000
2929106 8909 3042000 6.29 1.45 0.86
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
-4.999879
4185 41 310590 -16.12 -3.7 1.03
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.11
-0.59841329
-1.351319
1053505 1401 2418780 15.41 0.76 9.21
پتروشیمی آبادان - شپترو 2.67
-0.0772595
1.662640
372423 966 1634850 17.04 10.92 0.64
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.40618584
-4.488233
5200 43 858400 13.12 4.1 7.4
سیمان فارس - سفار 0
-0.0896732
-4.996402
1698 11 1568556 19.57 4.7 2.5
بیمه ملت - ملت 0
01843
2.711893
600 1 5252550 7.69 1.33 1.33
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
-0.02966758
-2.816570
850 6 1621920 11.02 6.28 2.13
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 4.93
1.87912982
2.493000
1851180 5520 1192800 7.92 2.05 9.42
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.006814716
-4.8714000
133 2 2943200 33.63 6.32 2.73
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.26818185
-57797
3206 25 491100 36.35 6.4 1.72
سیمان ایلام - سیلام 0
0.90092688
4.992797
33950 95 1108800 116.52 4.24 0.97
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 6.54
-4.00049095
-2.269260
132893 1209 1819000 14.57 4.08 1.24
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 5.8
-2.99624824
0.524999
71465 340 482400 1026.38 5.39 33.52
سیمان کردستان - سکرد 1.92
0993
-0.1992
213520 212 1191600 -18.25 2.68 0.97
سیمان خزر - سخزر 0
04547
-4.994320
100 0 1045810 9.85 3.15 1.32
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
-1.81487
31313512 15154 1728354 -2.1 -1.85 0.68
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 1.56
-0.10686545
-2.126413
4333 28 654500 65.12 4.7 4.22
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.02593859
-53667
400 1 571951 72.46 8.18 0.54
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.041314510
-4.9913791
288 4 725500 22.02 7.82 1.98
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 3.2
1.10271742
2.381764
3614675 6403 75777000 6 1.1 3.34
سیمان بهبهان - سبهان 0
-0.017317383
-4.1716661
100 2 956065 10.29 3.71 1.09
سیمان مازندران - سمازن 0
-0.5993983
-4.993807
38771 148 3274026 11.38 2.85 1.92
مارگارین - غمارگ 6.14
3.13193260
1.233200
889571 2900 2738400 11.41 2.76 0.35
خدمات انفورماتیک - رانفور 0.73
-0.201924222
-4.5923156
19078 443 67821600 10.56 5.84 5.89
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.33
-0.19957004
-4.996668
6066 40 2521440 5.84 4.01 1.33
سایپا شیشه - کساپا 3.18
-2.33561589
-3.51570
776428 1234 365470 688.27 3.85 0.76
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.24
0.21722307
-2.172252
947786 2187 922800 31.76 3.89 0.54
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 8.71
-2.75795430
1.995695
5049193 27417 407250 10.08 4.07 2.71
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 3.37
-0.07893799
-1.763735
7930 30 1709550 9.9 3.79 1.18
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 1.36
0.136411747
1.3611890
45845 544 11747000 7.8 3.76 1.57
داده گستر عصر نوین - های وب 0
0.94343852
4.984006
301357 1207 15408000 9.98 3.61 3.79
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3.42
0.02034922
14970
4250 21 541207 19.34 3.61 2.48
ایران ترانسفو - بترانس 2.56
-0.01845442
0.115449
225728 1227 20407500 17.85 3.76 3.76
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 1.37
1.16174354
1.144353
181267 789 222054 77.16 4.01 1.61
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.33
0.01646097
0.076100
119429 729 23682034 8.86 4.15 0.38
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.22
3.76812506
3.812507
1077403 2700 751800 22.27 6.49 0.91
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0
013045
-0.1813022
1372 18 2282875 7.31 6.45 3.61
قند اصفهان - قصفها 0
-0.12099084
-1.049000
8699 78 1771380 10.27 6.58 0.53
کارتن ایران - چکارن 3.92
2.21095594
3.125644
78417 440 1019506 36.95 5.97 1.21
سبحان دارو - دسبحان 0
06295
-3.026105
171 1 3651100 6.04 4.96 1.65
مس شهید باهنر - فباهنر 2.6
0.50436776
2.676922
91370 628 6098400 8.45 4.26 1
کاشی پارس - کپارس 0.78
-0.04666440
-0.366420
17451 112 565110 6.9 4.61 0.76
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 2.93
-0.20688203
-0.858150
30028 246 738270 8.78 4.63 1.3
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.45
0.03256155
0.936210
64552 401 36930000 7.98 3.57 1.78
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 0.53
0.05613569
0.813596
39772 143 5215373 21.17 3.5 3.33
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.38
2.80012937
3.922969
599915 1762 866359 103.76 2.93 2.07
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 2.95
3.15113699
2.843688
154952 573 739800 8.22 2.97 0.43
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 1.73
0.07344090
0.834121
9051 37 409000 54.99 2.99 1.31
سیمان بجنورد - سبجنو 0.94
-0.76495319
-55092
25730 132 2085048 10.64 2.83 1.66
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 1.06
-0.02434109
-0.244100
4000 16 522527 9.29 2.78 1.11
تولید محور خودرو - خمحور 4.94
02401
-1.292370
1219 3 1010199 660.26 2.64 0.65
کابل البرز - بالبر 1.31
02521
0.752540
3568 9 798955 244.93 2.65 0.6
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 3.72
01825
-0.271820
30882 56 930750 372.9 2.77 1.15
معادن منگنز ایران - کمنگنز 0.91
4.71172978
4.992986
1336470 3980 602747 99.92 3.1 2.52
آلومینیوم ایران - فایرا 1.77
4.76471781
51785
4953644 8825 9257336 31.34 3.12 0.63
کارخانجات قند قزوین - قزوین 1.53
1.65454608
1.594605
173436 799 1521547 9.21 3.34 0.78
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0
05993
0.126000
1600 10 719160 8.23 3.34 1.24
معادن بافق - کبافق 2.26
0.044113624
1.5613830
5012 69 2758860 6.18 3.43 3.6
پتروشیمی فن آوران - شفن 0
-0.014320915
-220500
3156 65 19869250 4.67 3.23 1.77
کویر تایر - پکویر 0
-0.11284427
-4.994211
5740 24 3098900 6.72 3.22 0.86
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 1.73
-0.22183599
-0.193600
222470 801 583038 12.96 3.12 3.36
بیمه دانا - دانا 3.09
0.09283235
3.133333
27529 90 3300907 15.29 3.16 0.18
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
04498
1.164550
220 1 899600 15.32 3.19 1.54
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0.09
020056
0.0920074
14095 283 13477632 18.04 7.96 3.35
آسان پرداخت پرشین - آپ 4.31
2.286512347
512674
1225587 15132 24694000 9.02 8.78 0.63
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.01198395
-4.728000
150 1 448738 22.11 6.83 0.25
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.61
01473
-1.431452
21850 32 1178400 0 1.21 0
داروسازی فارابی - دفارا 3.25
-0.25075968
-2.875811
28110 166 2387200 4.59 2.21 0.72
جام دارو - فجام 0
-0.10219787
-0.489750
10855 106 782960 14.23 4.24 3.07
سیمان هگمتان - سهگمت 2.04
-0.29422372
-0.82360
104814 248 1192879 6.65 1.08 0.87
داروسازی روزدارو - دروز 8.07
-0.12042488
-4.982367
27920 69 1741202 153.79 2.41 2.95
صنعتی پارس مینو - غپینو 1.19
-0.26183429
-4.013300
34889 116 4320540 9.17 2.49 1.39
سازه پویش - خپویش 0
0.074720087
521075
600 13 2008700 6.77 2.77 0.55
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1.71
-0.071427
-0.281424
56001 79 2854000 5.04 0.86 7.23
شیشه همدان - کهمدا 1.04
0.30327939
1.078000
64905 516 2286432 8.02 1.56 2.47
سالمین - غسالم 7.02
-0.36743525
1.73598
12978 44 1057500 13.05 2.21 1.07
لابراتوارهای رازک - درازک 0
-0.166517988
-2.7117530
10200 179 7375080 9.26 8.91 2.54
قند نقش جهان - قنقش 3.11
-0.01228218
0.338246
704 6 1142302 44.09 -9.6 0.47
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.59
0.2871747
0.41749
2201829 3862 52410000 4.91 1.21 4.87
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.83
0.11014545
1.324600
47569 219 6249375 4.8 3.11 4.7
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 2.8
010809
0.3810850
120 1 4085802 4.58 2.75 1.54
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.7
-0.30164959
-1.494900
257182 1249 247950000 6.03 1.61 5.97
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.73
0.03333004
1.93060
3300 10 766020 7.32 2.36 0.64
داروسازی اکسیر - دلر 2.69
04646
1.494715
11609 54 2090700 5.61 3.29 0.54
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.9
-0.39291014
1.081029
210236 212 1622400 0 0.8 0
گلوکوزان - غگل 1.63
-0.011617247
-2.7416777
474 8 3449400 11.29 8.81 1.3
بهنوش ایران - غبهنوش 0.02
04733
1.924824
236 1 1703880 27.64 3.96 0.45
فنرسازی خاور - خفنر 0.21
0.04744225
2.514329
2490 11 422500 100.6 3.7 1.41
سیمان فارس نو - سفانو 1.76
-0.03093232
0.43246
4681 15 1131200 6.63 2.05 0.92
بیمه ما - ما 0.37
0.06411561
3.591616
5000 8 1561000 3.46 1.07 0.55
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.46
0.012615816
0.6115910
13131 209 151833600 4.9 9.59 1.42
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.86
-3.82688394
-58292
712896 5984 4197000 79.91 9.33 2.62
به پرداخت ملت - پرداخت 2.48
0.626820709
1.5520900
148193 3099 19673550 7.7 11.99 1.58
گلتاش - شگل 4.38
-0.05675290
-1.765200
17559 92 2645000 6.3 2.93 1.32
سیمان خوزستان - سخوز 6.76
-1.21593006
-1.742990
859169 2583 1953900 4.62 1.8 0.72
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 5.75
0.851314216
-0.414040
20957 307 3516472 78.98 12.31 78.75
صنعتی آما - فاما 0
-0.02354258
-0.964218
5300 22 2129000 8.93 1.72 1.59
بیمه پارسیان - پارسیان 6.27
-0.10751858
1.081880
32629 59 5574000 3.97 1.31 0.39
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
04881
0.394900
55 0 702864 13.33 2.3 0.29
سیمان خاش - سخاش 0
08299
-1.948138
9 0 1037375 7.84 3.76 1.15
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
024266
-0.8924050
50 1 5823840 8 9.86 1.51
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
04520
-3.764350
250 1 2449840 8.9 2.72 1.1
معدنی املاح ایران - شاملا 0.04
-0.053213142
-2.2412855
1930 25 2759820 6.51 6.58 2.55
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.98584405
0.854399
155922 687 1321500 14.06 2.56 11.13