صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
پایین ترینبالاتریندرصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/EP/BP/S
اعتباری ملل - وملل
113012006.19
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
223423906.98
-4.46622246
-4.722240
4420313992950119584.151.810
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
138014918.04
2.46481455
1.831446
25320713684189150025.341.2626.74
آسیا سیر ارس - حآسا
128113334.06
-4.01191292
-4.831281
17004502196103360015.241.210.77
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
132814005.42
-4.08021340
-4.941328
11260331509670000-20.681.222.18
بهمن دیزل - خدیزل
359537995.67
-4.73043605
-4.993595
1883038678836050003.671.430.51
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
157616927.36
0.2431650
0.971662
706093211653660000010.731.4817.42
بیمه دی - ودی
114312216.82
-4.15631153
-4.821145
3672705423428825003.361.420
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
163117165.21
-2.73891669
-0.411709
28122684693233660014.511.472.37
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
204121756.57
-0.14172114
0.852135
139195329436342005.171.542.27
توکا ریل - توریل
200120803.95
4.13932063
52080
79969101649541260008.21.561.25
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
220723908.29
-1.29762282
-2.852246
683157155930122405.531.612.64
پخش البرز - پخش
199121909.99
-0.71912071
02086
105413321831242600-10.641.940.09
ریل پرداز سیر - حریل
127013455.91
-1.51291302
-3.11281
1391695718124255192016.421.152.91
داروسازی آوه سینا - داوه
420942090
4.98884209
4.994209
184824778147315050.962.063.37
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
265228286.64
-0.14472760
-1.232730
1724819476136984012.042.140.51
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا
260026602.31
2.50492619
3.762651
295410077361047600166.92.21.18
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
487350203.02
0.04024974
-1.994873
974287948459139272006.362.366.94
بیمه میهن - میهن
100710706.26
-4.6271010
-4.911007
4271004311515000-4.22.40
صنعتی بهپاک - بهپاک
508655408.93
-3.49535163
-4.495110
590940305116521605.982.270.2
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
323034536.9
4.01343421
4.993453
7334132509369468014.582.62.3
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
493552706.79
0.90845110
-1.924967
19110997651100010.172.540.86
بیمه سامان - بساما
371438102.58
-4.80943721
-4.993714
18552756904558150014.662.930
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
557160007.7
-0.15545784
2.625945
389282225114460007.513.031.46
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
193020244.87
-2.68391958
-1.691978
749609146825454004.091.20
بیمه اتکائی امین - اتکام
148215504.59
-4.80771485
-3.851500
4951549735237125004.871.110
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام
401041744.09
1.58654098
2.434132
8959353672143430026.323.10.39
کی بی سی - کی بی سی
326134937.11
-3.41013314
-4.953261
1097213647953608.571.790.54
مواد ویژه لیا - شلیا
558556961.99
3.46975666
4.025696
65413737074579268.282.272.2
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
10301112028.75
2.108910894
3.111000
53335581152516010.615.491.08
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
207121805.26
-4.60142094
-5.652071
53488211201153794231.591.910.94
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
620663943.03
-4.59286232
-4.986207
505627315143624012.233.861.91
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
10836118399.26
-4.795710859
-510836
9972310832997084010.434.44.74
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
18052191896.3
-1.911618626
-3.2518372
288732453780135597286.462.114.93
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
408543005.26
-3.57394101
-3.954085
444197182282020010.393.120.29
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
162516260.06
-4.97081625
-4.971625
3499657406250-212.921.790
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
477052409.85
-3.92354824
-4.64790
1547097469648009.643.140.87
ریل سیر کوثر - حسیر
259027024.32
3.45772663
0.972599
783508320866125645715.41.891.89
پاکدیس - غدیس
371240108.03
0.05153887
2.964000
126230249061088360617.683.110.77
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
145115798.82
-1.25161499
0.531526
856787128529980004.410
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
175518505.41
-4.27721768
-3.571781
98881217498840008.771.931.99
آهن و فولاد ارفع - ارفع
550159277.74
-0.38025765
2.35920
315486018189345900009.095.962.26
افرانت - افرا
394841976.31
-2.76774040
-3.734000
205328829202000028.282.862.91
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
104411207.28
0.18421088
0.181088
47467905165979200-113.791.031.29
بهمن لیزینگ - ولبهمن
189520096.02
-4.46341905
-4.961895
28798354915240005.621.240.95
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
582861335.23
-4.49955858
-4.995828
6468843789878700212.864.610.33
بیمه نوین - نوین
130513392.61
-0.45181322
0.231331
739931197981983000000
سیمان لار سبزوار - سبزوا
207121433.48
-4.63522078
-2.752119
75115115611245606-9.79-4.692.12
بانک دی - دی
113011300
-4.96221130
-4.961130
11107992125527232000-0.22-0.140.3
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
141215398.99
-2.9611442
-4.371421
4177746028652004.630.840
قاسم ایران - قاسم
351236804.78
4.42233660
4.993680
404160614794219600015.923.010.14
داروسازی تولید دارو - دتولید
2992330610.49
-2.00063086
-2.483071
9740523006114182012.52.540.94
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
198020473.38
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
مبین وان کیش - اوان
25300264794.66
-0.745525696
025890
52883813589256960024.3817.394.62
ذوب آهن اصفهان - ذوب
275528704.17
-4.62072766
-52755
1198984363316039177750436.976.421.9
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
278230208.55
-3.51782825
-2.662850
20980995927480250-15.556.221.16
پتروشیمی مارون - مارون
61000640004.92
-1.855761404
-2.561000
4984130602456160009.827.384.48
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
10874119499.89
-3.625711031
-3.911000
2240462472220620017.97.650.71
پتروشیمی خراسان - خراسان
13305135251.65
4.984113523
513525
165176422338242049808.858.734.08
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
16430169152.95
4.903816900
516915
66030711159608400023.849.345.88
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
15860164893.97
-4.318915973
-515860
5699939104175703015.919.755.22
پالایش نفت لاوان - شاوان
27338294007.54
-2.898227942
-1.3428390
2045717571613194948620.1610.410.7
پالایش نفت شیراز - شراز
32052336545
4.055933352
533654
4604535153568342708011612.120.83
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
6436711210.5
4.05967049
4.997112
4321773046592116-17.6212.898.87
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
70500729993.54
0.744271205
1.0271400
1344793957561708920008.0621.393.71
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
726278007.41
-3.85927349
-4.67292
427150313929396053.465.673.8
آ.س.پ - آ س پ
108311395.17
-1.23571119
-2.031110
2722330895200154.421.043.5
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش
518751870
55187
55187
176054913207480021.644.151.8
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
139014051.08
4.55221401
4.481400
43772161335025004.941.020
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
410141010
4.99234101
4.994101
214078886121014.98.980.69
زرین معدن آسیا - فزرین
958995890
-4.99369589
-4.999589
100009628767008.463.72.71
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
600061262.1
4.95296124
4.996126
189202711587367623712.136.20
بانک گردشگری - وگردش
70077010
5.7504754
6.31758
279337721064524000-2.061.260.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
7887880
0788
0788
4216833472800025.750.650.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
5735974.19
0.6849588
-1.88573
497726293352800010.550.520.1
بانک سرمایه - سمایه
122612260
01226
01226
100001249040008.67-0.090.15
صنعت روی زنگان - زنگان
823085894.36
-4.00658314
-3.078395
549039456583140034.726.193
پتروشیمی غدیر - شغدیر
611466298.42
-2.3316285
-2.116299
1101215569207817050017.65.621.56
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
400342806.92
-0.12074138
0.894180
3426363141786207007.322.770.71
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
580161866.64
3.19086080
4.896180
17724441077760800022.393.980.97
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
4616509110.29
-6.20584776
-5.484813
480983242297361432800010.992.720
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
189220106.24
2.97651972
3.191976
94627761865978880044.233.010
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
330235507.51
-2.13013400
-43335
67569042297535360009.992.842.41
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
266327934.88
0.70112729
-0.372700
9136902493463930143.413.130.81
نفت پاسارگاد - شپاس
474950506.34
-3.56144820
-3.284834
2264471109161156800015.173.180.61
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
15270162006.09
-3.559415498
-3.5515500
41970656504546494005.613.2111.82
بیمه پاسارگاد - بپاس
490051444.98
05010
-0.25000
44909422501278301514.773.330
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
98510466.19
0.69511014
01007
784985079571216800-3.223.691.82
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
725076775.89
-1.88087460
-1.547486
1562222311654247221806.163.621.95
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
251726455.09
-3.51082556
-3.362560
1512054386584348016.883.630.46
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
452448276.7
3.52334760
4.984827
258940281232677140000016.034.322.55
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
16204170004.91
-4.274216327
-516204
367488600024490506.45.191.06
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
670070004.48
-2.56126810
-1.276900
744421750692895920910.154.183.6
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
11500119814.18
-0.034211703
1.1411840
748437875926963718.064.212.25
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
783079151.09
4.96097913
4.997915
471539373194956014.754.340.87
آتیه داده پرداز - اپرداز
10602112005.64
-2.222410911
-2.4310888
133083714521545550013.924.33.26
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
12550134006.77
0.046312958
0.4513010
8752191134164790008.854.631.54
نفت ایرانول - شرانل
828586504.41
-4.32298344
-2.668489
403864733699166880007.664.551.22
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
422042901.66
4.96824289
4.994290
6583559428237012438100027.484.830
عطرین نخ قم - نطرین
860188983.45
-4.3198662
-3.628725
16122851396686657213.84.911.61
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
10314103140
-4.992610314
-4.9910314
122906126812376809.115.140.71
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
802182532.89
4.94918249
58253
754044622065992020.865.340.72
بیمه کوثر - کوثر
253526805.72
-1.06142610
1.592680
193105065250009.541.810