کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
پایین ترینبالاتریندرصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/EP/BP/S
اعتباری ملل - وملل
113012006.19
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
192719501.19
0.10361932
0.881947
87583116925796004.721.412.07
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا
249026385.94
-2.66412521
-2.512525
7981122012100840017.052.20.9
پاکدیس - غدیس
384840404.99
-4.29633876
-1.833976
3539601372108528020.792.850.66
افرانت - افرا
405942504.71
-4.86894064
-4.994059
125921512203200024.912.824.97
سیمان لار سبزوار - سبزوا
224223896.56
-3.22172283
-1.232330
60592913841368489-10.76-5.152.33
آ.س.پ - آ س پ
96710458.07
-4.2281974
-2.06996
20851502030779200134.410.913.05
نفت پاسارگاد - شپاس
363138004.65
-4.89273635
-53631
9611003494872400021.813.420.47
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
249926455.84
-3.09872533
-4.42499
856210216983589015.793.590.55
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
692174998.35
-4.25536975
-3.247049
200573139927900050.745.383.61
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
12825135305.5
-4.333312915
-4.712865
960961241142065012.867.894.22
بیمه دی - ودی
108611606.81
-2.97461109
-0.441138
2488172276027725003.721.330
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
151316146.68
-3.83171531
-3.581535
1847500282861240009.951.3716.16
پخش البرز - پخش
166117243.79
-0.46921697
-0.181702
2258983831018200-8.991.860.07
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
112011492.59
4.65751146
4.931149
1806922120700103140016.351.041.25
ریل پرداز سیر - حریل
121012604.13
-0.24331230
-0.321229
51409226324241080015.211.082.4
بهمن لیزینگ - ولبهمن
168017735.54
-0.98721705
-2.321682
316725413640005.031.110.85
آسیا سیر ارس - حآسا
121212896.35
1.05781242
0.91240
12995516199360013.691.130.72
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
189619402.32
-0.87631923
-1.031920
673989129624999004.011.170
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
1242137010.31
0.07661307
-1.231290
19395552535653500-20.171.192.13
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
140714724.62
3.4951451
4.351463
889429112906188630025.271.2526.67
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
173818506.44
-4.26461751
-2.241788
18968633322245140015.231.542.49
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
17001179725.71
-2.31317189
-1.1217399
11991520611251359211.391.854.77
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
213022304.69
0.87762184
2.962229
471423010295487360511.212.030
ریل سیر کوثر - حسیر
280429505.21
-1.06752873
0.92930
33835989720135554016.461.982
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
170318609.22
4.11961845
4.971860
15683228946125015.21.860
بیمه پاسارگاد - بپاس
475249804.8
-0.84434815
-0.164848
88386426122854725.392.270
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
129913100.85
-1.5141301
-1.291304
2119102767806004.170.750
عطرین نخ قم - نطرین
871191464.99
4.179143
4.29146
25008962286591469312.54.571.55
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
301230902.59
-4.76343019
-4.983012
31371994732605208.972.311.84
بیمه میهن - میهن
8628984.18
0881
-1.25870
3210192831321500-4.731.490
داروسازی تولید دارو - دتولید
277228302.09
-0.17972777
-0.362772
12549634810274908.552.080.79
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
148015353.72
0.19931508
-0.331500
66198599837700002.810.890
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
139014121.58
-4.78471393
-4.921391
35468149427860004.090.930
بیمه اتکائی امین - اتکام
139114202.08
-0.84811403
0.281419
982894137935075004.61.050
بیمه نوین - نوین
130013483.69
-2.23381313
-3.21300
1025068134619695005.51.290
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
215421801.21
-1.50682157
-0.912170
14247230728472405.231.522.49
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
12751136587.11
1.620113298
3.1613500
72265961265960020.278.030.82
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
565260006.16
-4.30325693
-4.995652
107070609478212-14.9915.175.01
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
212122506.08
1.66052204
3.642247
326872721110200010.941.672.48
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
474249213.77
-4.18754782
-2.024890
843454034782008.992.270.77
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
720775004.07
-0.28187432
-0.177440
811016035945608.233.980.81
آهن و فولاد ارفع - ارفع
560259005.32
-2.30345726
-4.085622
5304673038343560005.334.191.83
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
270528123.96
-1.67082766
-2.242750
98710027314702209.086.060.89
مبین وان کیش - اوان
25650261201.83
-2.347825913
-2.0226000
2648436863259130022.5315.293.47
بهمن دیزل - خدیزل
349837216.38
-4.48133517
-2.663584
719385253035170006.951.50.59
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
520054003.85
-1.81385251
-2.775200
11356659610502008.412.990.92
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
13993150007.2
-4.426614077
-1.6614485
98291138421115505.263.60.99
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
172518306.09
-1.77581770
-2.331760
899180159297527010.871.450.72
بیمه کوثر - کوثر
223023234.17
3.34392287
4.972323
735708168357175006.351.650
ذوب آهن اصفهان - ذوب
279028622.58
4.76892856
4.992862
1602144474575209476375719.422.131.75
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
482151807.45
-4.33374989
-2.515084
32847028163867149670006.212.280
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
198020473.38
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
11239120507.22
-4.615411284
-4.8211260
9043721020556420007.375.941.26
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
507354447.31
-3.6945136
-4.165111
9434294846308314124.744.150
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
670270004.45
1.89446831
3.916966
1031079704347817013.414.232.09
آتیه داده پرداز - اپرداز
10320106493.19
-1.047710389
-1.5110340
5373755583519450013.544.513.14
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
383940415.26
-3.34083906
-53839
32729131278311327400025.044.40
صنعت روی زنگان - زنگان
772079983.6
-1.68657753
-2.097721
189973147377530014.434.892.32
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
930099006.45
0.70439723
-3.689300
109371062683548010.534.964.17
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
10219105513.25
1.986610319
3.7810500
108358111812382809.115.140.71
پتروشیمی خراسان - خراسان
12300129215.05
-1.279412577
-2.3512440
3694944647225117236.55.53.35
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
10323110887.41
-4.978810325
-510323
3522636414455008.75.40.95
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
60575629964
-4.827360685
-4.3361001
28151331708351456440004.215.692.37
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
400542205.37
-1.60394049
-0.364100
8868435985029011.256.490.83
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
665569203.98
-3.1166747
-2.376799
658226844412887632610.054.143.57
پالایش نفت شیراز - شراز
26876282985.29
-2.721827520
-3.8527200
1079721297142827813710.286.790.57
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
15152163007.58
-0.342515714
1.0315930
814241280565704018.37.364.62
پتروشیمی مارون - مارون
58500608994.1
-1.23158650
-1.458550
156609182346000007.649.433.84
پالایش نفت لاوان - شاوان
21605227005.07
-4.38421745
-521605
878236190982486370314.389.610.49
توکا ریل - توریل
188419704.56
4.42191960
4.951970
3285044643839200006.941.411.06
بانک دی - دی
113011300
-4.96221130
-4.961130
11107992125527232000-0.22-0.140.3
بانک گردشگری - وگردش
70077010
5.7504754
6.31758
279337721064524000-2.061.260.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
7887880
0788
0788
4216833472800025.750.650.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
5735974.19
0.6849588
-1.88573
497726293352800010.550.520.1
بانک سرمایه - سمایه
122612260
01226
01226
100001249040008.67-0.090.15
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
532458008.94
0.92795656
1.75699
189661310726848400-100.414.260.38
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر - شبصیر
937193710
4.99729371
59371
5153248330924308.14.130.84
صنعتی بهپاک - بهپاک
541055963.44
4.69045580
4.995596
80021874465517856006.462.450.21
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
13500140804.3
-0.523713867
0.9814077
17132622375841601005.022.8710.57
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
435544622.46
-1.89064359
-1.984355
305234013304122052005.172.426.08
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
315634308.68
-3.28123213
-53156
40752231309443054211.032.360.54
مواد ویژه لیا - شلیا
701870180
1.9917018
1.997018
5917041556719510.032.522.29
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
463048003.67
-0.73894702
-0.994690
554230526062705300004.672.552.19
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
555057573.73
-1.16465601
-1.325592
294122164714002507.262.651.31
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
165317596.41
-2.89351678
-1.911695
67900851139667120037.632.560
داروسازی آوه سینا - داوه
439846004.59
-4.2994430
-3.054488
646944428662155050010.762.713.28
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
402042084.68
1.02494140
1.274150
170393370546210007.322.770.71
قاسم ایران - قاسم
325134786.98
-1.01463317
-0.063349
4298071426199020014.432.720.12
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
336135004.14
-4.46713379
-4.013395
336059511354351416010.242.842.42
بیمه سامان - بساما
390042178.13
3.73414167
4.564200
644618126863625050010.662.880
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
10036108207.81
-4.250310115
-4.2810112
365435369623304966.543.861.97
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام
426144404.2
-0.23014335
-0.284333
5945242577151725010.643.160.78
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش
448644860
-4.99794486
-54486
13712226151179440017.183.411.73
زرین معدن آسیا - فزرین
810087898.51
-2.5188246
-2.488249
328302270724738006.463.212.53
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
671770935.6
-4.28576767
-4.996717
643930435742835115.593.281.77
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
9209826.74
2.7778962
4.91982
615021659181154400-3.063.51.73
نفت ایرانول - شرانل
818185003.9
-3.60388292
-3.528299
11586029607165840006.063.411.08
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
248925663.09
-2.10442512
-2.182510
123622311427040-11.853.490.81
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
631367456.84
2.52186586
1.346510
8594405660658600133.630.97
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
723073802.07
4.2687329
4.997380
13395498287948014.253.80.76
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
484351957.27
0.31835043
-2.534900
217805810983100860012.783.830.36
پتروشیمی غدیر - شغدیر
496351904.57
-4.49854989
-54963
766821038255648570015.063.971.38
کی بی سی - کی بی سی
350036724.91
-1.283625
-4.683500
92708700005.141.570.6