ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
پایین ترینبالاتریندرصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/EP/BP/S
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
123013509.76
2.261315
4.121339
27029893554105200001.460
داروسازی روزدارو - دروز
23632578-9.1
-3.72395
-4.952364
2672946391676117181.063.823.34
آبسال - لابسا
37874120-8.79
-1.093906
-3.193823
3085361205140616046.432.750.98
پارس سرام - کسرام
272129558.6
0.62845
2.232891
256512730170700-6565.382.740.98
سیمان کردستان - سکرد
16421777-8.22
-0.581715
-3.191670
994821672058000-19.2314.062.31
کارخانجات قند قزوین - قزوین
29133150-8.14
-4.272935
-4.992913
17818952396912740.7711.590.89
لعابیران - شلعاب
320034608.13
0.853328
0.273309
215141371603328006.393.410.72
سیمان فارس - سفار
67607297-7.94
-0.077090
-4.726760
1100078165197024.484.662.69
سیمان شرق - سشرق
12921389-7.51
2.111358
-2.261300
16513438224263603534-21.583.672.77
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
313533607.18
-2.053197
1.13300
227999972901115753-3.41-9.640.63
سیمان داراب - ساراب
15311640-7.12
-0.751593
-4.361535
19643163129143370011.361.121.75
داروسازی اسوه - داسوه
22003235507.03
0.222743
0.0122700
2106948356857507.464.822.24
قند اصفهان - قصفها
55515931-6.85
-2.745683
-1.765740
92212524110818514.34.240.41
مهرکام پارس - خمهر
165017636.85
1.131703
3.331740
16202852759141008427.872.070.26
ح.عمران و توسعه فارس - ثفارسح
880940-6.82
-6.88880
-6.88880
937117382480000
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
23112467-6.75
-3.172355
-2.512371
5110911204225018731.412.060.38
پارس سویچ - بسویچ
862092006.73
-0.018993
2.299200
35746321224825012.462.972.85
سیمان خزر - سخزر
340136236.53
3.883585
1.13489
448975161082455029.972.81.26
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
101110776.53
1.931054
0.581040
2343064246931091055.521.070.71
سیمان بجنورد - سبجنو
399142506.49
0.694101
1.64138
192055788160759219.562.981.55
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
366038976.48
4.83890
4.983897
26005411011738900009.442.382.84
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
214022776.4
3.642248
4.982277
2217563498653952014.351.8610.72
پتروشیمی فارابی - شفارا
470050006.38
0.224916
1.734990
1937996737400-3.15-2.091.05
سیمان ارومیه - ساروم
40474300-6.25
-3.974091
-3.734101
3037691243163640010.42.221.35
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
250226586.24
-0.192580
0.542599
21078754413662398.562.061.27
بیمه آسیا - آسیا
19312050-6.16
-2.611979
-4.771935
12644742502455170012.71.490.2
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
163017306.13
4.731726
4.981730
11134071922210301-16.662.638.21
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح
4114366.08
9.32434
9.82436
1376186759770000
بین المللی محصولات پارس - شپارس
228124196.05
-0.422346
1.952402
301920708938400127.922.110.52
بیمه ملت - ملت
16221720-6.04
-1.171687
-4.981622
978541164748079508.51.291.51
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
290730826.02
-0.893011
0.923066
32479897819901516.692.011.75
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
34353640-5.97
-0.813562
-3.653460
6545523111754608.312.3910.76
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
115212205.9
2.561200
2.651201
57505769063600017.461.2918.65
کمباین سازی ایران - تکمبا
8889405.86
0.33915
0.44916
696564763711576570225.481.252.11
ح.سایپا شیشه - کساپاح
7357785.85
2.89747
2.07741
146218210930000
لامپ پارس شهاب - بشهاب
716875855.82
3.487519
3.067488
2708992037121807811.784.090.59
کویر تایر - پکویر
39504177-5.75
-0.074000
-13963
5592922328000005.392.450.81
بهنوش ایران - غبهنوش
60566400-5.68
-0.426347
-4.996056
1017662152328018.545.020.42
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
36913900-5.66
-1.883812
-2.193800
20660378876240020.133.122.46
مهندسی تکنوتار - تکنو
21112230-5.64
-2.622156
-2.212165
14296403082344960184.372.564.38
صنعتی پارس خزر - لخزر
1165012299-5.57
-2.211977
-0.8712140
5255426294181092211.042.761.01
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
24122546-5.56
-1.582485
-4.482412
1199652294712673500376.622.521.09
ایران دارو - دیران
389041055.53
4.64090
4.994105
72843229799816007.473.431.36
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
355537515.51
2.513672
3.573710
168705061951836000-98.914.222.14
قند نیشابور - قنیشا
160016885.5
-1.881614
0.731657
2356707380432280045.711.540.83
صنعتی پارس مینو - غپینو
565159605.47
3.895900
1.945789
668538394437170009.762.321.34
حفاری شمال - حفاری
345036385.45
1.653565
1.83570
990922353592882699.722.321.15
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
18961999-5.43
-4.461906
-4.911897
55357941055085770008.781.589.31
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
405142695.38
1.724204
1.64199
248070210429213983614.843.755.28
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
15101591-5.36
-0.91535
-2.521510
557667847460500000.830
مارگارین - غمارگ
59836299-5.28
-0.186239
-46000
34685052164022460407.832.950.26
سخت آژند - ثاژن
47505000-5.26
-1.184938
-0.344980
75474923727319752007.363.283.78
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
20152121-5.26
-0.612108
-4.672022
357447214229008.861.734.49
بانک سینا - وسینا
10771133-5.2
-0.811108
-2.241092
12986801415110800004.20.850.31
پتروشیمی فن آوران - شفن
1497015749-5.2
-1.0115593
-0.9615601
3896486076148133507.775.061.74
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
27002840-5.19
0.442750
-0.552723
255830703561330-24.522.970.45
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
11801241-5.17
-1.151207
-0.821211
71979286981876521.961.170.65
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
18781975-5.17
-4.11895
-3.641904
46973218902193403726.841.620.37
معادن منگنز ایران - کمنگنز
24732600-5.14
-1.382504
-2.322480
836819209650681049.632.422.84
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
107011255.14
0.191082
0.931090
7569083108200000.840
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
70297388-5.11
-1.277081
-1.987030
297893210970810099.825.081.41
ح.نفت پارس - شنفتح
38063999-5.07
0.333928
-0.593892
1054424140000
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
334035075
4.733498
53507
1462662511651770415.12.162.1
رینگ سازی مشهد - خرینگ
10001050-5
-1.061026
-0.961027
24983892564456570-5.031.510.17
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
445546774.98
3.824625
4.984677
191205884104062512.892.651.1
داروسازی فارابی - دفارا
870091334.98
08981
1.699133
266235924007.853.31.26
کابل البرز - بالبر
29563103-4.97
-4.762963
-4.922958
3959191173675564165.862.250.61
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
711674694.96
4.57434
4.587440
5173663846318918619.453.111.03
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
39974194-4.93
-4.784006
-4.993997
733457293885327854.582.720.51
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
8939374.93
-0.43917
0.98930
41402493797937950177.711.290.33
جام دارو - فجام
23385245364.92
0.1123394
0.0723385
25916193576013.226.923.92
لابراتوارهای رازک - درازک
19459204134.9
2.4619919
520413
1250582510816679010.159.242.9
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
106211144.9
1.191106
01093
51773949572761180655018.451.0115.63
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
16311710-4.84
-3.261660
-2.331676
612843610175664000-6.455.031.61
کاشی پارس - کپارس
780081774.83
4.268145
4.538166
601504907147249.615.571.1
سیمان غرب - سغرب
37073886-4.83
-1.573765
-3.063708
76460285112950019.962.431.41
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
161216894.78
0.981642
0.251630
6148661010106730014.891.1947.47
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
35513720-4.76
-2.363636
-1.213679
408383214849545400018.950.9114.58
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
460048174.72
0.024589
2.444700
19148913671200053.733.883.83
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
41284320-4.65
-1.174294
-4.954130
63552926457039154224.123.5317.05
داروسازی امین - دامین
292430594.62
4.563047
4.983059
568105173117672607.611.811.56
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
197820694.6
4.462059
4.972069
44767392282360018.631.550.61
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
27642891-4.59
-4.162788
-3.752800
50816451416741820034.172.431.47
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
11801234-4.58
-2.911201
-2.261209
939906211291240200009.940.999.61
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
11000114984.53
3.811429
1.7511204
94434107920000757.235.843.61
سیمان خاش - سخاش
765079954.51
0.017840
1.997995
1620139800008.273.351.05
گروه صنعتی بارز - پکرمان
340335554.47
-0.143493
0.063500
324470113088250646.42.841.03
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
405942394.43
4.714228
4.014200
5416982290215628100.153.931.81
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
38223990-4.4
0.313914
-0.313890
2917571142274548538.942.520.39
ایران خودرو - خودرو
26682785-4.39
-1.312719
-0.152751
23532014639784160070034.982.260.2
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
90549450-4.37
-0.059218
-1.29112
83267633184807.914.892.07
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
322233614.31
1.033234
53361
39578201279824255016.342.992
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
449046834.3
4.964681
54683
142829166864080269.532.371.28
شهد - قشهد
45454740-4.29
-3.244629
-3.184632
12423257593181814.323.480.78
شاهد - ثشاهد
116612164.29
3.361198
3.111195
1069110128132425455.450.7614.97
قند هکمتان - قهکمت
30583188-4.25
-4.633069
-4.973058
530928162983967811.261.750.89
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
134013974.25
0.31357
0.071354
10217501386101775001.040
چرخشگر - خچرخش
163117004.23
1.341667
01645
6709771119158714245.141.541.3
ایران ترانسفو - بترانس
1450015100-4.14
-0.0714937
-0.7614833
12682518902240550020.617.254.45
آسان پرداخت پرشین - آپ
1450215097-4.1
-0.1514929
-2.3514600
1253840187191492900010.177.330.7
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
10100105054.01
0.0110010
0.9110100
2593247607531.418.7831.28
تراکتورسازی - تایرا
238324783.99
0.372441
1.772475
35008185843938007.271.920.62
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
136114153.97
-0.51404
0.281415
137197189219024001.160
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
20102088-3.88
-3.272038
-3.182040
15524843163336270091.558.01
الکتریک خودرو شرق - خشرق
20882169-3.88
-1.242152
-2.252130
31687168267788022.121.780.34
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
170417703.87
4.81767
4.981770
4643183820470680052.323.170.41
همکاران سیستم - سیستم
46124790-3.86
-0.234792
-0.274790
7768937035940008.673.625.49
عمران و توسعه فارس - ثفارس
203121093.84
0.632076
0.342070
27141556520760006.922.654.06
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
114611903.84
01154
0.091155
1085225125334620006.810.912.84
داروسازی کوثر - دکوثر
178018483.82
4.491839
51848
991368182399306034.681.091.23
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
78058100-3.78
-0.28070
-3.487805
1939615680700084.595.875.95
شیشه همدان - کهمدا
848088003.77
0.318528
0.568550
4101335224560646.651.772.53
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
28422949-3.76
-0.12902
-0.172900
44191128101570014.851.684.06
سیمان مازندران - سمازن
43284490-3.74
-0.074552
-4.964329
510922374174418.053.942.4
فنرسازی زر - خزر
102010583.73
1.361044
0.781038
104538410915219972130.61.351.51
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
1161012040-3.7
-0.6812065
-4.4211610
864210218580146.12.541.9
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
13501400-3.7
0.291379
-0.731365
1000580138055160001.150
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح
241125003.69
0.22500
0.22500
2905127260000
بیمه ما - ما
201820923.67
-1.212034
1.312086
41915085220340004.721.430.93
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
35203649-3.66
0.313594
-1.623525
689749247913401517.092.291.33
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
18331900-3.66
-0.81867
-2.61833
13792032571776672019.751.711.13
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
217122503.64
2.32226
2.482230
1556924034657667800008.472.272.63
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
16601720-3.61
-2.891681
-2.021696
429483722105836928.471.571.35
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
90709397-3.61
-0.219122
-0.749073
402583678209809.795.011.75
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
275128503.6
2.872798
1.142751
1872086523913990006.292.263.08
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
112011603.57
1.161134
3.481160
655890745215460000.890
فروسیلیس ایران - فروس
20222094-3.56
-3.212048
-2.172070
350859719179095835.471.811.89
سیمان تهران - ستران
27602858-3.55
0.942798
-0.432760
14414334033489650012.731.431.93
سیمان شاهرود - سرود
22702350-3.52
-2.92312
-2.142330
4845791120104040041.081.640.91
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
12821327-3.51
-0.311301
-1.151290
18903624511709007.71.062.1
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
195020183.49
0.151971
0.31974
1250000246431930225.251.762.02
سیمان دورود - سدور
11191158-3.49
0.351134
-0.091129
26105452960727685-6.371.90.91
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
363237583.47
1.123709
2.243750
739340274237090005.241.524.82
سیمان هرمزگان - سهرمز
463047903.46
-0.044788
04790
44408452126225950969.042.821.18
صنایع آذر آب - فاذر
38974031-3.44
-3.753948
-1.734031
7196623528410939480007.821.26
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
129013343.41
0.621291
1.561303
415589542355025000.950
سامان گستر اصفهان - ثامان
18531916-3.4
0.541871
-0.321855
813631544152529.310.911.93
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
47204880-3.39
-2.194774
-2.274770
2495142119126588120029.782.760.48
کارتن ایران - چکارن
385039803.38
-0.413934
0.513970
18199271671697216.243.60.92
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
113111693.36
01168
0.091169
4138648408800000.750
سیمان فارس نو - سفانو
420043413.36
4.424322
1.474200
558958241615127007.192.491.32
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
161616703.34
0.431623
0.561625
59674197773359605.631.851.45
کربن ایران - شکربن
332034303.31
1.993385
2.473401
535655181384625021.991.541.08
بانک انصار - وانصار
18101870-3.31
-0.791885
-4.051823
8525381561188500004.831.520.45
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
11531191-3.3
-3.711167
-3.471170
10974121281595170-8.381.890.92
گروه بهمن - خبهمن
19131976-3.29
-0.611951
-1.121941
1982059386798915708.230.885.23
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
23502427-3.28
-0.332397
-2.252351
3352879179775-2.66-1.011.19
سایپا شیشه - کساپا
16601713-3.19
0.361681
-0.91660
410683690386630327.65-21.630.93
رادیاتور ایران - ختور
310031993.19
13120
0.623108
36139111289360005.971.510.55
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
853880-3.17
-0.69864
-1.15860
50013524320789643-20.51.420.25
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
1153511900-3.16
-4.8611552
-511535
211409244235479174.49.211.4
نیرو کلر - شکلر
257026503.11
0.472580
0.862590
198342512103200011.721.982.44
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
183118883.11
0.111865
0.911880
29025275418526209758.581.632.37
ایر کاپارت صنعت - خکار
126012993.1
0.631277
1.811292
6276008015714418.371.161.32
پالایش نفت تبریز - شبریز
52415400-3.03
-0.715322
-2.225241
308860916438206717719.5540.45
ح.داروسازی روزدارو - دروزح
14711770-20.33
-9.181484
-9.981471
2841254220000
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
17801833-2.98
-0.771797
-1.441785
13958232508327054020.841.0312.46
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
121312492.97
1.91232
1.741230
5369895661673920004.111.194.12
گلتاش - شگل
1310013488-2.96
0.0513139
-0.2413100
1058013926278006.262.881.31
لبنیات کالبر - غالبر
208521462.93
0.672118
0.052105
1354805286952950010.611.370.89
لیزینگ ایرانیان - وایران
13041342-2.91
-0.91325
-2.471304
20191026513250005.841.151.93
بیمه البرز - البرز
14311471-2.8
-0.731490
-4.661431
334215485596000010.721.190.39
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
943969-2.76
-0.73957
-1.45950
1077068102252635009.790.917.39
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
18201870-2.75
-0.271841
-1.411820
144534126571035562520.751.1418.74
نیرو ترانس - بنیرو
69617150-2.72
-1.787070
-2.387027
90459636212100012.654.072.36
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
132413602.72
1.811347
1.661345
27511836370491010250009.711.11.07
پالایش نفت اصفهان - شپنا
27902866-2.72
-1.152829
-1.52819
582453616480565800009.731.910.31
بانک خاورمیانه - وخاور
250025682.72
-0.272561
02568
215000538128050007.192.21.26
پتروشیمی خارک - شخارک
11300116062.71
4.4511546
4.9911606
616299171157230920007.444.312.47
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
30763158-2.67
-1.463112
-2.473080
8879392739109828706.382.322.25
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
12401273-2.66
-0.081284
-0.931273
583227351360009.530.869.69
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
880090342.66
-0.718843
1.449034
8191072321223206.093.551.77
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
603061892.64
0.566124
0.616127
2158411322183720019.553.5515.47
فولاد خوزستان - فخوز
304031202.63
1.673097
1.773100
4787855148294481978414.962.271.01
حمل و نقل توکا - حتوکا
234023992.52
2.262358
1.862349
91456821577781408.12.610.97
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
75017690-2.52
-0.267595
-0.017614
210351599114008.625.431.7
مس شهید باهنر - فباهنر
15611600-2.5
-0.941575
-0.441583
12552941977141750011.441.460.31
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
300030752.5
0.072931
2.423000
458014293100-34.783.0219.49
پتروشیمی شازند - شاراک
27332800-2.45
-1.062797
-1.662780
9962352757140968804.351.690.63
ملی صنایع مس ایران - فملی
20002049-2.45
-0.32024
-0.492020
66202311339710120000011.841.531.69
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
139514292.44
3.261424
2.251410
20753402295631025280006.941.086.35
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
45394648-2.4
-0.284646
-2.344550
26670112142323000005.361.85.36
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
227523292.37
0.572294
1.12306
343091787137640022.541.940.92
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
1309113398-2.35
0.213275
-1.1213100
5474072950179506.063.852.11
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
280028652.32
0.682817
0.462811
5964331691827190192.842.266.62
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
19161960-2.3
-0.561945
-1.891919
19381163734846075008.471.325.41
پالایش نفت تهران - شتران
30813151-2.27
-2.393101
-3.023081
3400182105443721200014.172.360.29
داده پردازی ایران - مداران
310131702.23
1.393135
2.493169
6323781982203775014.132.441.99
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
45004600-2.22
-0.374588
-0.114600
241003109783579787.233.251.27
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
8558742.22
-0.46863
0.46871
579836450041078750000.610
نفت بهران - شبهرن
87008890-2.18
-0.148797
-1.248700
2988892624175940005.184.731.14
داروسازی اکسیر - دلر
615062832.16
0.986162
2.976283
8602153627729008.564.30.73
مخابرات ایران - اخابر
22502297-2.09
-0.042274
-1.12250
2763846251364400005.342.2226.02
صنعتی بهشهر - غبشهر
28902950-2.08
-0.142906
-0.692890
1717310499087180004.991.590.35
البرز دارو - دالبر
1225012500-2.04
-1.9812400
-2.9812273
191195235184320007.725.12.76
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
160016322
0.761599
0.821600
32098485169431730005.31.725.29
ح.سیمان شرق - سشرقح
266306-15.04
5.02293
-1.79274
118797538347610000
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح
27530812
7.14300
10308
2774452483290000
ح.سیمان کردستان - سکردح
537595-10.8
-4.42562
-7.31545
441555924830000
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح
871959-10.1
-4.45901
-6.68880
263770123760000
دشت مرغاب - غدشت
81508970-10.06
-0.028543
-4.628150
136012456649103.26.730.31
داروسازی ابوریحان - دابور
1333013594-1.98
-0.1413442
-0.9713330
1405118819356486.025.690.97
سیمان خوزستان - سخوز
28702925-1.92
-0.12953
-2.742875
1252736191945014.292.160.92
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
21492190-1.91
0.232166
-0.052160
480903410414877230007.181.556.45
سرمایه گذاری ملت - وملت
8008151.88
0.25809
0.5811
1487469120380900000.810
بیمه دانا - دانا
280028511.82
0.292788
0.722800
153860431284480018.843.260.19
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
17081739-1.81
-0.111738
-0.571730
6940181196521400005.181.295.18
شکر - قشکر
16901720-1.78
-0.581706
-1.521690
161113274341200126.322.410.81
پشم شیشه ایران - کپشیر
1020010380-1.76
-0.610336
-1.3310260
2087921469396219.355.551.75
قند نقش جهان - قنقش
74107539-1.74
-0.287469
-1.077410
21904163103819152.022.450.38
بانک کارآفرین - وکار
28992947-1.66
-2.642947
-3.872910
21549726260250495007.881.721.04
معدنی املاح ایران - شاملا
11630118191.63
1.4311685
2.611819
7620089224538505.735.422.42
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
3150632000-1.57
-0.0332311
-2.5231506
16605364622009.578.63.55
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
152415471.51
0.21519
1.581540
267261410683550000.850
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
397240321.51
0.654007
0.484000
738118295752491708.022.821.86
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
408441441.47
04099
0.054101
74339305106578105.62.655.47
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
13891409-1.44
-0.291398
-0.571394
604369584453906678811.651.5411.19
سرمایه گذاری سپه - وسپه
14151435-1.41
-0.141432
-0.281430
8174871169770702401.020
نفت پارس - شنفت
51815251-1.35
05249
-1.35181
187189865612506.334.161.02
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
11101125-1.35
-0.091122
-0.271120
138152155179520001.040
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
61006180-1.31
-0.196156
-1.16100
3301902022178524005.442.235.3
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
179818201.22
0.891804
1.791820
628280911334293150003.4313.3
صنعتی آما - فاما
435044001.15
1.964275
4.24369
9032139521375008.951.91.89
پتروشیمی جم - جم
91099200-1
-0.439341
-1.939200
1805771649896736005.564.721.86
خدمات انفورماتیک - رانفور
1919019380-0.99
-0.0219482
-0.9519300
10959211545496009.575.165.13
سبحان دارو - دسبحان
91639250-0.95
-0.049306
-1.589163
57035240015806.355.772.1
پتروشیمی پردیس - شپدیس
89959080-0.94
-0.199024
-0.468999
7150306446541440008.783.832.98
پتروشیمی فجر - بفجر
1555515697-0.91
0.1315591
-0.115555
4059586334389775005.853.832.59
کارخانجات داروپخش - دارو
60006050-0.83
-0.346093
-1.056050
3723622330465006.063.90.73
پاکسان - شپاکسا
48004840-0.83
-0.124803
-0.174801
255115122525936205.792.080.68
افست - چافست
72017257-0.78
-0.227248
-0.877201
218860158614496007.383.020.89
سیمان اصفهان - سصفها
12799128990.78
012413
3.1112799
511248260029.986.512.65
پتروشیمی مبین - مبین
407041000.74
0.074087
0.154090
8379743429582479245.132.41.54
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
54115450-0.72
-0.895575
-3.115450
23004125111500013.942.550.87
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
1480714906-0.67
-1.4115366
-514807
998014983241913.321.858.54
گلوکوزان - غگل
4825048500-0.52
-0.1349166
-1.8548320
2321112373661612.417.491.3
گروه دارویی سبحان - دسبحا
757076000.4
0.037591
0.147600
8718566276213646.575.156.44
ارتباطات سیار ایران - همراه
3427034398-0.37
-0.0134368
-0.0534354
3949313571374720004.815.791.36
پارس دارو - دپارس
1520515255-0.33
-0.2615531
-2.0615250
954914532615105.895.442.51
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
14361144000.27
0.0514336
0.514400
35335508100352006.825.751.37
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
85948607-0.15
-1.018955
-58594
1140498447750-11.62-8.080.93
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
16211623-0.12
-0.061668
-2.761623
45793741167600001.080
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
526052640.08
05021
4.765260
201172302419.942.670.53
معدنی دماوند - کدما
972397230
0.029262
59723
280327786019.1310.872.99
نوش مازندران - غنوش
403040300
0.033840
4.984030
350119200029.072.312.34
سالمین - غسالم
202120210
0.11927
4.992021
6615135781007.871.390.65
پارس پامچال - شپمچا
829582950
0.897970
58295
1119693239100-33.6653.690.79
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
16511165110
015725
516511
401056720024.7410.173.54
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
12145121450
512145
512145
1600001943485800013.067.685.91
داروسازی زهراوی - دزهراوی
27999279990
0.0127792
0.7527999
110031667008010.139.841.91
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
699069900
4.996990
4.996990
787445505941507.63.740.59
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
191719170
0.271831
4.981917
1602431457750671.191.341.33
ح.صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوهح
13531353-0
-9.981353
-9.981353
56000760000
سیمان صوفیان - سصوفی
349334930
4.993493
4.993493
253742886192115075.42.941.41
سیمان بهبهان - سبهان
1776717767-0
-1.8818350
-517767
10000178100925015.844.21.36
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
28562856-0
03006
-4.992856
8602195390016.272.290.59