ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
پایین ترینبالاتریندرصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/EP/BP/S
پاکسان - شپاکسا
450248998.82
2.254773
2.834800
1416148675925774205.751.830.67
پارس سرام - کسرام
260028258.65
3.382782
4.942824
146139411166920-64202.680.96
گلوکوزان - غگل
3591438888-8.28
-1.6237190
-4.1736228
1156141828264409.7110.040.99
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح
6707248.06
1.79683
7.9724
1707491170000
سیمان بهبهان - سبهان
1755818959-7.98
-2.6917984
-517558
3311159598912011.293.51.16
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
1326114300-7.84
-0.0713734
-3.4313273
29024074400913.591.758.59
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
397042777.73
1.994155
3.834230
1831017618310009.33.40.46
تولید محور خودرو - خمحور
252527167.56
4.682708
4.992716
63695917251139367744.682.580.74
کویر تایر - پکویر
35113760-7.09
-1.383640
-2.283607
19829871825480004.92.030.74
مارگارین - غمارگ
62606700-7.03
1.066581
-1.746399
231330152223691608.733.110.27
لابراتوارهای رازک - درازک
2111522599-7.03
-0.1621878
-0.0121910
19568423896998013.098.483.27
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
214522936.9
4.762288
4.992293
3703712847454912026.811.897.79
کابل البرز - بالبر
256427376.75
3.222694
3.832710
8001732155614232152.492.130.56
سیمان شاهرود - سرود
21112251-6.63
-0.092177
-2.252130
380048297965015.951.090.85
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
174018556.61
4.751851
4.411845
46693086446275030851.351.34
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
410043636.41
4.334336
4.914360
56516724511513264-4.98-8.030.65
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
17861900-6.38
-2.091825
-3.971790
21465838973000010.581.330.59
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
15891690-6.36
-0.981624
-3.111589
1451844235964960022.362.870.38
سخت آژند - ثاژن
33633575-6.3
-3.083431
-2.573449
30435271044213724005.112.222.62
فنرسازی زر - خزر
8709246.21
3.98915
5924
26958912467457497122.361.21.1
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
20052129-6.18
0.532083
-0.872054
488632810180156225001.60
مهرکام پارس - خمهر
145215406.06
1.361491
0.611480
10598311581123454830.761.790.21
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
8939455.82
2.21923
2.99930
4776427440827226724.750.910.61
بیمه پارسیان - پارسیان
175818605.8
3.721838
4.971860
2091104384455140004.071.480.46
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
1186212549-5.79
-4.5711915
-511862
102944122736593920.4510.080.9
داروسازی کوثر - دکوثر
160016905.63
3.851672
4.351680
4056840678590288025.180.990.89
سیمان داراب - ساراب
15301616-5.62
-3.121552
-3.251550
10243171589139680011.011.061.39
بیمه آسیا - آسیا
15641650-5.5
-2.251609
-0.361640
14599222349370070010.41.180.16
ایران ارقام - مرقام
680071735.49
2.87023
2.026970
3961885278233511500256.252.69
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
34703660-5.48
0.853565
-1.563480
39129761395118145859.833.034.28
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
1347014183-5.29
-2.1513852
-1.1913988
1443071961930854415.328.962.43
سیمان هگمتان - سهگمت
241725445.25
3.882517
4.832540
2713678683012657995.721.720.79
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
11311190-5.22
0.611154
-0.871137
4608215326116209.761.024.34
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
50225283-5.2
-0.485136
-1.965060
659905338951360072.43.691.02
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
17861877-5.1
-1.151804
-0.881809
8773261583184116228.51.550.35
بین المللی محصولات پارس - شپارس
197520755.06
-1.591986
0.452027
291156578794400108.291.790.44
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
188019755.05
1.731940
0.161910
2879856558632010009.131.468.47
معادن بافق - کبافق
16013168135
13.7516428
14.2416498
15414452532333266707.435.154.34
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
53345600-4.99
-4.155381
-3.655409
397525213959167721.144.112.71
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
38884082-4.99
-1.364067
-0.994082
298016121281340072.593.291.44
حمل و نقل توکا - حتوکا
320033594.97
2.913294
1.723256
27016008899108702016.343.391.44
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
415643624.96
4.774353
4.984362
10058924379435300-51.664.5727.22
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا
11911249-4.87
-1.71213
-1.131220
4613226955981476304778.61.210.4
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
14311500-4.82
0.141461
-1.31440
8655051265178013-14.12.46.95
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
22522360-4.8
-1.552283
-1.292289
46847210692489146-14.231.310.21
لبنیات کالبر - غالبر
187019594.76
3.861938
2.891920
4454089863448450012.741.280.88
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
82978691-4.75
-0.978391
-0.78414
28837824207551908.984.241.33
مهندسی تکنوتار - تکنو
233024404.72
0.932398
1.012400
142611234203836802192.823.32
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
69747299-4.66
-4.267028
-4.846986
1039927318433607.994.251.43
لامپ پارس شهاب - بشهاب
715074804.62
-0.947308
1.267470
4754653474118389616.813.970.69
فروسیلیس ایران - فروس
187419604.59
2.941923
1.391894
6402821231168164623.231.661.6
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح
205421484.58
-0.712106
0.422130
1503593170000
صنایع آذر آب - فاذر
331034604.53
4.283437
4.983460
163061595604834370007.191.640.97
بیمه دانا - دانا
283129594.52
-0.072905
1.442949
2841882296418420.812.860.19
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
317033134.51
4.593301
3.713273
11412773768231549432.962.120.34
بانک انصار - وانصار
19512038-4.46
0.62024
-1.591980
645499813067202400006.741.40.45
سیمان سپاهان - سپاها
11301180-4.42
-1.641143
-1.891140
38783304432240030025.551.121.05
سیمان دورود - سدور
910950-4.4
-2.11926
-3.81910
54243445023594212-4.21.640.82
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
14761540-4.34
-3.51489
-3.431490
1179029175693748521.121.360.77
آلومراد - فمراد
454047364.32
4.974735
4.994736
4119171950234551335.555.453.51
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
29723100-4.31
-1.913035
-2.713010
58225881767015175006.352.272.98
معدنی املاح ایران - شاملا
11734122264.19
1.311890
4.1712226
3643144024969005.894.52.3
نیرو کلر - شکلر
28322950-4.17
-0.92864
-1.942834
341247977114560013.012.342.71
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
28132930-4.16
-3.992843
-3.142868
15052264280191902511.742.286.05
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
264027494.13
1.042708
1.752727
1657472448814340217.961.911.19
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
26802790-4.1
-2.422700
-2.782690
549887148517845925.921.71.57
صنعتی آما - فاما
347536174.09
0.063487
0.173491
5567019417435007.311.471.31
سایپا شیشه - کساپا
15051566-4.05
2.261541
-0.131505
7812971204354430667.48-25.140.74
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
32113340-4.02
-2.193255
-3.253220
30069997132550008.431.942.1
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
552257434
1.995697
2.795742
208933911903165213005.043.144.93
داروسازی فارابی - دفارا
80348350-3.93
-0.028294
-3.168034
38373133176006.912.811.17
شهد - قشهد
46604839-3.84
-0.364731
-1.644670
573862719523508.212.380.67
سیمان خاش - سخاش
790082023.82
0.237830
4.998202
6418519787507.422.941.08
ایر کاپارت صنعت - خکار
118012253.81
1.611202
1.781204
235190928275378799.41.081.13
شاهد - ثشاهد
13171367-3.8
0.071338
-1.21321
2386210319336214746.080.916.72
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
206021383.79
3.582111
2.62091
4288116905494995009.571.5110.56
ملی سرب و روی ایران - فسرب
322733493.78
3.283303
0.913227
16070435309106356620.994.340.98
لیزینگ ایران - ولیز
11241166-3.74
-0.091141
-1.581124
614907068460035.230.921.57
الکتریک خودرو شرق - خشرق
21212199-3.68
-0.052163
-0.972143
138880300681345195.791.780.27
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
10925113193.61
4.0611218
3.2411129
7614728542134616012.755.261.68
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
23362420-3.6
-0.212374
-0.252373
68135161484581102.322.590.33
فولاد خوزستان - فخوز
327333893.54
0.33341
0.843359
14755304944483509527.262.20.88
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
15361590-3.52
-2.051575
-3.921545
13013072018885937519.50.9117.45
خدمات انفورماتیک - رانفور
1841019050-3.48
-0.1318960
-2.8118450
714081343530880008.324.464.61
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
10911129-3.48
-1.071107
-2.141095
339526373172692000.80
قند نیشابور - قنیشا
16171673-3.46
-1.571625
-0.671640
50288881732500021.031.510.59
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
103910753.46
0.291052
1.051060
430184545362104000011.830.8911.3
ایران دارو - دیران
32003310-3.44
-0.83226
-1.63200
905492907742405.522.420.92
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
12801324-3.44
0.461299
-0.311289
44718915831935280006.330.985.79
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
142514743.44
-0.071436
0.141439
5796936832364907204.791.041.45
سیمان شمال - سشمال
19532020-3.43
-0.442027
-3.631962
60455120167628411.60.991.76
نیرو ترانس - بنیرو
625064603.36
3.086349
2.66319
4568142900190470010.533.411.88
عمران و توسعه فارس - ثفارس
232324013.36
4.682394
4.982401
3329902797223940007.981.674.68
باما - کاما
72607500-3.31
0.67325
-0.017280
1186062868736625009.953.463.52
ایران تایر - پتایر
394040683.25
2.694008
2.494000
17359756958114816711.965.520.47
کالسیمین - فاسمین
38413966-3.25
0.643905
-0.773850
2073485809678100008.151.952.41
صنعتی پارس خزر - لخزر
10270106003.21
1.0110463
0.3310392
64473675158200610.262.180.97
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
172017753.2
0.581749
0.061740
324042567104940052.571.840.66
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
60086199-3.18
0.186110
-0.36081
4669428612220009.872.790.8
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
16891742-3.14
0.061725
-0.811710
109872018961293750-3.693.147.13
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
10861120-3.13
-0.91097
-1.541090
5163492566574414701.040
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
109011243.12
0.181105
1.541120
28545643155563550-7.941.790.87
حفاری شمال - حفاری
32503350-3.08
-2.723294
-1.953320
53005161746285822048.811.990.98
گروه دارویی برکت - برکت
20312093-3.05
-2.82048
-3.182040
91552551875369632007.061.835.79
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
186219183.01
2.921906
2.591900
790829215070309725003.671.043.54
چرخشگر - خچرخش
231123802.99
-0.042346
1.362379
27104616359223361445.632.151.31
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
154015862.99
4.021579
4.481586
3133339494631580005.980.917.43
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
184018952.99
0.651863
01851
35727026677810405006.421.434.41
افست - چافست
723174382.86
0.17238
07231
4938535814476007.373.040.89
سیمان شرق - سشرق
10501080-2.86
-1.851060
-2.221056
8174078622812774-22.913.291.85
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح
17001748-2.82
0.181704
-0.061700
2338993980000
ایران خودرو دیزل - خاور
826849-2.78
-0.71834
-0.24838
17727461147894160875-1.31-0.630.2
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
10450107392.77
0.4510653
0.910700
123204131316405640.712.211.68
مخابرات ایران - اخابر
220822692.76
0.222255
02250
185287241911353000004.82.1222.79
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
872896-2.75
-1.23882
-1.01884
3832495338290215153.991.240.28
بیمه ما - ما
193919922.73
2.581947
2.691949
32564563819470004.321.270.68
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
11005113002.68
-0.8111078
0.4711220
7057778219386506.24.643.14
پارس خودرو - خپارس
896920-2.68
-2.16905
-1.95907
11629103105212056185225.5513.20.33
صنعتی بهشهر - غبشهر
26252695-2.67
-0.32671
-1.462640
23828262980130004.591.40.32
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
292230002.67
0.382934
0.242930
6800020011736008.262.3910.72
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
140114382.64
1.361421
2.571438
19322612746258622016.480.819.85
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
317032522.59
-0.163218
0.813249
20456965487933656.153.241.18
رادیاتور ایران - ختور
304031182.57
4.813113
3.473073
3622920112779339005.331.380.51
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
10531080-2.56
-0.461076
-1.31067
324360347204440000.760
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
900923-2.56
-0.88905
-0.11912
144532081307696608758.580.818.17
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
15701610-2.55
-0.251594
-1.751570
86128113641115800001.030
نفت بهران - شبهرن
824284502.52
0.488300
2.38450
4204623505166000004.683.331.01
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
117011992.48
-0.081182
0.511189
106897125413700000.760
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
40704170-2.46
0.074107
-0.784072
301285123853801706.762.661.51
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح
410042002.44
1.854176
1.954180
408791710000
کارتن ایران - چکارن
356036472.44
4.983647
4.983647
935517341166466624.093.430.79
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
115011772.35
-0.171158
0.171162
1762692204130108007.431.246.62
توسعه معادن روی ایران - کروی
264027002.27
0.912675
0.342660
106866628586457316151.6413.28
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
219922492.27
0.552186
3.042240
4000090163950-2.24-0.841.01
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
16001636-2.25
-1.281615
-0.731624
9416121521104975013.711.1322.22
گروه بهمن - خبهمن
174017792.24
-0.111750
0.911768
1764438308888725006.240.794.5
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
23672420-2.24
-0.52389
-1.212372
34889528328716700007.582.182.22
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
18001839-2.17
01822
-1.211800
24268464424514077308.321.512.03
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
1080011033-2.16
-0.0511029
-2.1210800
736881441160011.375.935.28
زامیاد - خزامیا
836854-2.15
-0.83839
-1.06837
13162968110394639579115.950.960.3
شیشه همدان - کهمدا
81268300-2.14
0.158269
-1.548130
6588054523814726.421.842.57
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
11751200-2.13
-0.341179
-0.511177
2195647258770740003.930.843.94
رینگ سازی مشهد - خرینگ
8468642.13
0.59857
1.29863
17193121473381365-4.191.370.11
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
28898295112.12
4.8329463
529511
29370865103120517.228.260.6
کمباین سازی ایران - تکمبا
7547702.12
0.53759
0.66760
284639721601307778101.341.041.45
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
13691398-2.12
-0.431401
-2.631370
14758932033391506239.131.258.96
گروه صنعتی بارز - پکرمان
31913258-2.1
-0.583256
-1.683220
349045112482262846.211.950.79
بیمه ملت - ملت
193019702.07
0.051953
0.921970
29197657155660508.331.441.39
موتوژن - بموتو
44204510-2.04
-0.094501
-1.894420
137576130624806.7830.92
گلتاش - شگل
12200124482.03
4.912437
4.9912448
224655279424874005.922.371.24
سرمایه گذاری ملت - وملت
7017152
-0.42706
0.14710
60713842970600000.710
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح
22525312.44
-0.42238
1.26242
17226024100000
پارس سویچ - بسویچ
102991135810.28
2.1411050
4.9911358
1056311167276250012.693.312.82
خوراک دام پارس - غدام
72057941-10.22
-2.417401
-3.747300
3372224444406068.66.671.2
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
47374831-1.98
-0.214834
-2.214737
77090369604250014.193.787.07
بیمه البرز - البرز
12751300-1.96
-0.611314
-2.421290
45109358352560009.251.030.31
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
204020801.96
4.92078
52080
24792235152864448019.841.871.08
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
384539191.92
1.73882
13855
18984173782686659.532.620.49
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
7317451.92
-0.27734
0736
44430593258917500000.580
داروپخش - وپخش
1375014010-1.89
-0.0514151
-2.8813750
673093118868407.356.367.25
پتروشیمی شازند - شاراک
325133121.88
2.443278
2.223271
393066212883165211204.091.750.64
البرز دارو - دالبر
11781120001.86
0.0511863
0.7811950
1993623880668406.724.042.42
سیمان ارومیه - ساروم
41254200-1.82
-0.594206
-2.484126
45096187168240010.192.031.39
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
891907-1.8
-0.88904
-1.54898
1318554118449720009.210.756.99
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
49125000-1.79
-0.065167
-4.994912
231081144133600045.724.33.04
آسان پرداخت پرشین - آپ
1540515680-1.79
-0.6515510
-0.815486
98850615332155100006.575.520.4
بانک تجارت - وتجارت
7317441.78
0.27737
0.41738
672368354954033680900-2.750.70.2
داروسازی اکسیر - دلر
58005900-1.72
-0.055844
-0.85800
4090123926298007.063.630.67
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
31113164-1.7
-0.133179
-1.383139
184534580147155534.891.332.25
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
172217511.68
0.991741
0.931740
627526210925705105005.771.144.95
ارتباطات سیار ایران - همراه
35401359841.65
1.2935595
1.5935700
24627087871423800004.714.611.24
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
323332861.64
0.833266
1.363283
378278123632660004.511.34.16
بانک ملت - وبملت
112711451.6
-0.091137
01138
1112643612654568500008.520.840.22
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
37803840-1.59
-0.333893
-2.483809
32552012396381794921.873.2715.46
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
135813791.55
0.151360
1.11373
444164605408000000.740
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
42254289-1.51
-0.144339
-1.734270
1518196452169500004.931.924.93
لیزینگ ایرانیان - وایران
160016241.5
4.911623
4.981624
76366551239316230007.641.392.23
پتروشیمی فجر - بفجر
59966084-1.47
-0.246113
-2.096000
2060601237397345005.453.52.61
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
308031251.46
0.033079
0.713100
76943239108664076.282.142.04
ایران ترانسفو - بترانس
13750139501.45
0.0213819
0.5413890
36320950202072850019.056.514.13
سرمایه گذاری سپه - وسپه
14761497-1.42
-0.391529
-2.481497
243068360822907801.090
بانک خاورمیانه - وخاور
220022301.36
-0.322204
0.722227
19782334359110200005.881.531.06
گروه دارویی سبحان - دسبحا
53205389-1.3
-0.455550
-4.525323
5900031576312505.864.765.73
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
16001619-1.19
-0.371604
-0.311605
12277451966721800000.890
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
129013051.16
1.261286
2.681304
751819972353650000.940
شکر - قشکر
170117201.12
1.611707
2.141716
354079605341400104.822.50.68
قند هکمتان - قهکمت
27502780-1.09
0.042755
-0.152750
378651047537689.041.590.53
پتروشیمی پردیس - شپدیس
80248110-1.07
-0.258085
-0.998025
3246012607485100007.175.512.44
پتروشیمی مبین - مبین
40274070-1.07
04047
-0.174040
4913291988576778444.552.161.44
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
18079182631.02
1.4817652
518263
4766687070608007.67.432.92
نفت پارس - شنفت
45494594-0.99
-1.694707
-4.934552
17725080858837505.723.230.73
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
10281038-0.97
-1.241035
-1.721030
992958102531050007.610.762.55
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
123212440.97
-0.081239
0.321244
53371566111151007.341.012
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
32703300-0.92
0.063273
-0.033270
109733362101466275.262.455.06
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
17331749-0.92
-0.061769
-1.191749
205121358530700004.851.324.83
پتروشیمی جم - جم
977098490.81
0.119710
0.849780
96260945932160005.784.141.94
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
10171025-0.79
-0.191026
-0.881019
181394185164160000.940
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
54115450-0.72
-0.365471
-0.755450
28110152109420010.283.930.41
داروسازی زهراوی - دزهراوی
3030030500-0.66
-0.4431257
-2.8530500
12896392750168010.718.631.95
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
767077200.65
0.167681
0.387698
11463588018434404.82.781.28
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
100210080.6
01003
0.51008
8710087100300000.770
کارخانجات داروپخش - دارو
54815510-0.53
-0.375713
-3.915510
1828510128565005.843.150.66
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
13000130400.31
0.5512702
2.9113000
2802036448013565.383.231.81
سبحان دارو - دسبحان
82818301-0.24
-0.058362
-1.028281
82556835956605.984.491.62
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
774077500.13
0.057441
4.217750
10008372050-9.65-3.10.77
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
1027010274-0.04
-0.9810589
-3.9610270
42555437454268116.294.190.94
ح.نفت پارس - شنفتح
34003400-0
-2.863400
-2.863400
3000000102000000
داروسازی اسوه - داسوه
2068020680-0
020735
-0.2720680
5001051837506.193.841.79
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
48404840-0
-0.755056
-4.994840
1446470536947-2.26-5.221.01
داروسازی روزدارو - دروز
21202120-0
02151
-1.442120
49911505356145.783.42.49
کاشی پارس - کپارس
95519551-0
-0.0110052
-4.999551
110188206310.766.21.19
سیمان غرب - سغرب
355035500
0.033550
0.033550
4200014910650005.512.081.06
سیمان مازندران - سمازن
499049900
0.024761
4.834990
8004391354218.883.12.51
سیمان فارس - سفار
69726972-0
-0.057334
-4.996972
10007170882221.264.432.75
لامیران - فلامی
360436040
0.53450
4.983604
154605620700010.962.131.42
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
178617860
41769
51786
26383247170760001.480
سامان گستر اصفهان - ثامان
165316530
4.951653
4.951653
64182810613668698.220.761.71
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح
8398390
9.96839
9.96839
19774932165910000
داده پردازی ایران - مداران
301830180
4.973018
4.973018
268106809196170010.652.171.39
سیمان کردستان - سکرد
15001500-0
-0.131539
-2.661500
24690371846800-17.26146.792.07
همکاران سیستم - سیستم
46704670-0
-0.064670
-0.064670
500603233835025007.813.224.5
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
10681068-0
01073
-0.471068
2000285840001.130
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح
133013300
01330
01330
200030000
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
605660560
4.996056
4.996056
5101813090308856108.915.482.24