ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
بیمه ملت - ملت 0.1
0.561974
1.882000
344940 5625900 3187935 9.95 1.5 1.76
بیمه البرز - البرز 2.72
0.071370
2.051397
100000 5480000 15400795 9.85 1.1 0.36
باما - کاما 3.2
2.217786
2.917840
237808 3893000 1090951 9.82 4.06 3.57
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -0.87
01153
-0.691145
21000 611090 140865 9.75 1.24 4.34
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.46
02587
0.812608
65431 51740000 174806942 9.74 2.15 0.3
صنعتی پارس خزر - لخزر 0
010540
0.9310638
100 1593648 1792914 9.71 2.43 0.89
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0
0.1216336
517131
4000 6534400 1818666 9.68 6.87 3.59
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -0.11
-0.212879
-1.212850
35370 1524574 1074955 9.55 2.03 1.42
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.15
0.0419037
2.8919580
5000 18085150 8496414 9.48 6.21 2.13
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
0.15728
2.245850
11627 3608640 2773455 9.47 2.08 1.3
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -0
03154
-2.983060
465 630800 1483581 9.22 2.59 0.43
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 0
0.078546
1.878700
2150 769140 470000 9.17 4.69 1.64
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 1.04
02017
0.12019
210 9076500 899953 9.14 1.67 10.09
آسان پرداخت پرشین - آپ -2.83
-0.1115957
-0.8415840
15383 15957000 26467546 9.07 5.68 0.6
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0
0887
1.47900
6161 4878500 711365 9.04 0.84 6.86
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.86
03589
0.313600
666 183039 118926 85.02 3.33 1.54
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.48
0.22495
0.62505
79767 7326373 1250033 82.23 2 5.86
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -5.33
-1.26830
-4.996568
27565 819600 512589 8.95 4.88 1.6
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 5.43
3.273635
4.833690
564122 3635000 1369828 8.82 2.23 2.65
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 0.95
0.11985
0.811999
43320 3275250 419924 8.77 1.51 7.8
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.47
01442
0.351447
247152 108150000 99347430 8.74 1.12 1.09
داروسازی اکسیر - دلر -0
-0.026004
-1.475917
1282 2701800 3804436 8.34 4.19 0.71
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -0.42
01912
-1.11891
14855 53947080 19757738 8.27 1.59 2.73
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -1.1
01276
-0.241273
4251 3317600 454944 8.18 1.37 7.29
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2.97
02468
0.492480
46065 74040000 26880502 8.06 2.25 2.75
گروه بهمن - خبهمن -0
01907
-0.371900
5000 9668490 2192850 8.04 0.85 4.41
چرخشگر - خچرخش -0
01797
-2.231757
1000 1710914 1050572 75.02 1.67 1.63
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -0
-0.065019
-1.934925
3000 501900 503611 70.75 3.6 1
بانک کارآفرین - وکار -0
02882
-52738
10000 24497000 24201362 7.7 1.68 1.01
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
07058
3.037272
152 599930 1000645 7.68 3.77 0.6
صنایع آذر آب - فاذر -1.63
-0.053693
-0.433679
12441 3693000 3123743 7.31 1.87 1.18
داروسازی فارابی - دفارا -0.1
-0.048551
-4.98135
1200 3420400 2845209 7.13 2.89 1.2
داروسازی اسوه - داسوه -0
021576
-2.6721000
150 5394000 2534721 7.08 4.57 2.13
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -0
-0.0110622
-1.1610500
500 326228 253498 68.41 8.47 1.29
سیمان صوفیان - سصوفی 0.55
0.172996
4.413123
9037 1647800 1362023 64.68 2.52 1.21
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
0.073072
2.573149
6913 2030469 1135218 6.73 2.06 1.79
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.09
01381
0.221384
31469 99432000 16153795 6.73 1.04 6.16
شیشه همدان - کهمدا -0
-0.018245
-1.778100
1000 2374560 971100 6.43 1.71 2.45
داروسازی امین - دامین -1.52
01800
-0.111798
4195 1492920 1134303 6.43 1.53 1.32
ایران دارو - دیران 0
0.033484
0.493500
8000 836160 724419 6.36 2.92 1.15
گلتاش - شگل -0.04
-0.0113312
-0.1413295
5350 2662400 2001377 6.34 2.91 1.33
سیمان فارس نو - سفانو 0
0.033778
3.553911
1311 1322300 1149667 6.29 2.17 1.15
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -0
03009
-0.62991
6430 10619363 5092024 6.18 2.1 2.09
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 1.52
2.12719
1.392700
330800 1359500 437599 6.14 2.2 3.11
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.61
03895
-1.283845
4000 18029908 6552670 6 1.79 2.75
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
04971
4.995219
2668 39768000 9578422 58.2 4.21 4.15
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -7.32
0.734255
-0.334210
67063 906315 1686414 57.97 2.89 0.54
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 0
0988
0.1989
2000 291441 435000 52.04 1 0.67
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0
01580
0.321585
62850 3160000 425226 5.98 0.89 7.43
کارخانجات داروپخش - دارو -0.02
-0.335970
-4.995691
13443 2985000 4150260 5.93 3.29 0.72
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 0
0.33003
1.873050
27531 1119776 1008957 5.92 1.91 1.11
لیزینگ ایرانیان - وایران -0
-0.081323
-0.381319
100000 1323000 685496 5.83 1.16 1.93
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
08387
0.048390
120 2012880 1195989 5.78 3.37 1.68
پارس دارو - دپارس -0
-0.0115162
-1.0715000
380 3184020 1299793 5.75 5.31 2.45
سبحان دارو - دسبحان 0
08303
08303
1 3570290 1906193 5.67 5.15 1.87
شاهد - ثشاهد -3.52
0.831208
-0.421193
335000 3269611 216542 5.49 0.77 15.1
رادیاتور ایران - ختور 2.75
0.322860
0.742872
41800 858000 1706066 5.47 1.38 0.5
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -3.18
-0.061558
-0.321554
73523 7042160 5066742 5.4 1.76 1.39
لعابیران - شلعاب -3.34
-0.322794
-2.782725
108682 279400 460845 5.36 2.95 0.61
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 0
0.464547
2.524640
400000 227350000 44024829 5.16 2.01 5.16
پتروشیمی مبین - مبین -0
04018
-0.953980
10 57264536 37878157 5.05 2.36 1.51
معادن منگنز ایران - کمنگنز -1.27
-0.122485
-0.322480
74938 502964 178660 49.25 2.4 2.82
فرآورده های نسوز آذر - کاذر -2.87
-0.242054
-1.852021
118883 616200 800715 455.1 2.39 0.77
ارتباطات سیار ایران - همراه -0
034660
-1.1834250
50 138640000 101096842 4.85 5.84 1.37
نفت بهران - شبهرن 0.37
08175
0.318200
17532 16350000 15399362 4.81 4.4 1.06
پتروشیمی شازند - شاراک 1.72
02894
0.172899
30020 14585760 22427548 4.51 1.55 0.65
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -1.88
01230
-0.241227
95977 7380000 1795991 4.1 1 4.11
ایران خودرو - خودرو -2.11
-0.032896
-0.12894
846067 44308800 203420540 37.26 2.41 0.22
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2.12
0.042397
1.842440
24500 12224700 11617067 363.28 2.5 1.05
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -0
-0.111084
-4.9910541
2000 2741740 79153 34.78 9.72 34.64
کارخانجات قند قزوین - قزوین 0
02492
0.322500
2189 822850 1094229 34.62 9.84 0.75
فروسیلیس ایران - فروس -0
01812
-0.661800
4000 1584578 948466 31.48 1.6 1.67
سیمان خزر - سخزر 0.08
4.963747
4.993748
189477 861810 655243 31.33 2.93 1.32
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -1.98
-0.452410
-0.872400
75492 390420 157968 30.87 2.16 2.47
مهرکام پارس - خمهر -0
01592
-0.381586
10000 1318176 6464018 30.77 1.93 0.2
داروسازی کوثر - دکوثر -0
01591
-0.691580
3000 859140 809899 30.01 0.95 1.06
بانک سینا - وسینا 1.94
01039
1.061050
183037 10390000 35188546 3.93 0.79 0.3
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 0.11
01796
0.721809
21000 29185000 8896582 3.41 0.99 3.28
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 0
52102
52102
842160 2008448 5908109 28.03 1.83 0.34
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 0
3.697003
4.997091
66530 525225 114600 27.25 6.01 4.58
سیمان سپاهان - سپاها 0.92
0.081187
0.761195
31773 2492700 2294658 26.53 1.16 1.09
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.33
01736
1.321759
1200 1771762 5809990 24.6 1.48 0.3
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0.01
-0.0210048
-0.510000
8000 4310592 3111710 24.02 3.97 1.39
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -2.25
-1.333719
-4.463601
104025 2717284 889600 23.98 4.1 3.05
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -0
04047
-0.894011
1000 66342471 4127928 22.73 3.33 16.07
ملی سرب و روی ایران - فسرب 0.9
0.583272
3.93380
26458 1053584 779494 22.23 4.3 1.35
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 0
2.864388
4.994479
80981 482490 171520 21.95 3.35 2.81
الکتریک خودرو شرق - خشرق 0
02108
2.752166
464 664020 2015956 21.67 1.74 0.33
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -2.78
-0.154060
-0.664039
56554 6090000 374052 21.16 1.02 16.28
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 0.26
0.083890
0.333900
28000 778000 309977 20.54 3.18 2.51
ایران تایر - پتایر 0.28
03120
1.513167
1233 893783 1670259 2.84 -10.46 0.54
سیمان غرب - سغرب -5.18
-0.033760
-3.943613
6530 1128000 802191 19.93 2.42 1.41
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.7
0.174789
1.744864
189488 66088200 144376500 19.56 2.89 0.46
معدنی دماوند - کدما 0
0.069461
4.999927
612 283830 92986 19.54 9.26 3.05
کمباین سازی ایران - تکمبا 0
0764
1.57776
25647 1316393 747827 188.27 1.05 1.76
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 3.01
0.732629
4.982740
39912 231352 118434 1,836.13 1.94 1.95
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.08
0.071526
3.081572
51010 8583750 507745 18.9 0.88 16.91
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 1.83
0.581909
1.161920
78108 1145400 1500000 18.76 1.62 0.76
کربن ایران - شکربن 0
0.032886
0.172890
26525 721500 780194 18.74 1.31 0.92
قند مرودشت - قمرو 0
0.042626
0.952650
4820 525200 783412 18.16 2.19 0.67
فنرسازی زر - خزر 0.45
0882
1.47895
15973 440997 344603 1,799.99 1.14 1.28
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1.09
0.061544
1.31563
29977 2810080 262532 17.9 0.88 10.7
ایران ترانسفو - بترانس -0.58
-0.0212967
-0.9112851
15059 19450500 5015330 17.88 6.26 3.88
بهنوش ایران - غبهنوش 0.99
1.636103
56305
31650 1464720 3599075 17.83 4.82 0.41
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 0.64
-0.045014
0.065019
90608 6267500 768033 17.36 4.13 8.16
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -1.86
0919
-0.76912
29100 939996 2520344 165 1.29 0.37
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.01
4.827145
527197
19682 950075 1569856 16.73 8.05 0.61
ایران ارقام - مرقام 4.02
3.124601
2.784586
719480 2300500 1306454 16.38 3.51 1.76
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -0.94
-0.1979
-1.73963
230215 10450825 755576 16.33 0.89 13.83
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.76
1.681090
0.841081
1162757 739398 1304968 15.55 1.03 0.57
توسعه معادن روی ایران - کروی 1.22
0.063215
0.813239
291821 7760849 574180 14.87 2.02 13.52
جام دارو - فجام 0
0.2913074
1.6713254
6250 1045920 238952 14.78 7.74 4.38
نیرو کلر - شکلر 2.64
4.823218
4.983223
1082881 1287200 423452 14.62 2.47 3.04
لبنیات کالبر - غالبر -1.05
-0.472108
-0.942098
153210 527000 550322 13.86 1.36 0.96
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -1.52
-2.743837
-2.693839
241402 1953033 405200 13.54 3.26 4.82
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0
0.024219
1.94298
1370 1265700 118758 13.47 2.45 10.66
زامیاد - خزامیا -0.9
-0.33899
-0.44898
829235 4971373 10876511 1,233.9 1.02 0.46
پارس خودرو - خپارس -1.18
0853
-0.35850
229193 19380398 41470679 120.93 14.86 0.47
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0
4.962031
4.962031
404454 487440 50336 12.97 1.68 9.68
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما -0
04000
-0.883965
1000 900000 944275 12.89 2.29 0.95
پالایش نفت تهران - شتران 1.45
02787
0.432799
18679 33444000 127861583 12.73 1.87 0.26
معادن بافق - کبافق -4.58
-4.5515696
-1.4916200
1208363 3178440 498867 12.38 4.92 6.37
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.12
01075
0.651082
21000 21500000 1861399 12.09 0.91 11.55
سیمان داراب - ساراب -4.58
-0.641402
-4.111353
118000 1261800 807990 12.06 0.98 1.56
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -1.59
01145
-0.791136
1433978 44960343 89316336 11.23 1.15 0.5
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -3.68
01470
-1.51448
161176 41078812 3736558 11.2 1.32 10.99
بیمه آسیا - آسیا 0.57
0.181717
2.681760
75500 3949100 22639271 11.1 1.29 0.17
بین المللی محصولات پارس - شپارس 1.87
0.051981
0.151983
10622 792400 1791306 108.02 1.79 0.44
لابراتوارهای رازک - درازک -0
-0.0621613
-0.5921500
17500 8861330 2811910 10.81 10.03 3.15
پارس سویچ - بسویچ 0
09230
2.939500
110 2307500 894848 10.77 3.04 2.58
سیمان تهران - ستران 1.69
0.62348
2.832400
180259 4109000 2541952 10.68 1.2 1.62
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 2.66
013150
2.6613500
160 712372 98172 10.58 1.73 7.26
نیرو ترانس - بنیرو 0
06083
56387
1 1824900 904317 10.43 3.27 2.02
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.4
1.072548
0.672538
100529 840840 662961 10.39 2.81 1.27
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -0.3
-0.291375
-2.031351
44500 550000 0 - 1.14 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -0
01511
-0.791499
863 8132202 0 - 1.08 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -0.67
-0.071535
-2.341500
100000 10745000 0 - 1 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 4.01
0.481056
1.331065
115159 1689600 0 - 0.97 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0
01587
1.131605
100 7141500 0 - 0.88 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.26
0.451125
3.571160
60252 1125000 0 - 0.87 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0
01456
0.961470
10139 4368000 0 - 0.79 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب -0
01193
-2.261166
3901 4175500 0 - 0.77 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 0
0797
0.38800
24872 9962500 0 - 0.56 -
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.52
0.613937
4.74097
23000 1374013 0 0 -11.88 0
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 1.2
0.94754
0.4750
100000 0 0 - - -
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح -1.49
1.314099
-0.154040
15188 0 0 - - -
ح.فیبر ایران - چفیبرح 0
9.995900
9.995900
161704 0 0 - - -
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح -0.42
-1.641201
-1.721200
50000 0 0 - - -
ح.پارس خودرو - خپارسح -1.41
-2.7471
-2.7471
3227271 0 0 - - -
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح 0
7.1415
7.1415
10000 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 0.3
2.17330
2.17330
96119 0 0 - - -
سیمان دورود - سدور 1.22
1.23984
2.78999
322014 631430 799012 -5.53 1.65 0.79
پتروشیمی آبادان - شپترو 6.16
0.772497
4.962601
38500 1573110 1936540 -5.37 8.19 0.81
پارس پامچال - شپمچا 0
0.0310763
511298
330 322890 301874 -45.46 72.51 1.07
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -4.42
-2.071229
-2.551223
587741 491600 412263 -4.78 3.73 1.19
رینگ سازی مشهد - خرینگ -2.78
-0.55910
-1.64900
209161 404950 2647454 -4.46 1.34 0.15
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 0.57
0.291719
2.511757
38887 1289250 181396 -3.68 3.13 7.11
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک -0
0935
-0.53930
10000 300002 967501 -3.49 2.09 0.31
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.175217
-4.994965
3100 554045 664984 -2.89 -9.48 0.83
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 1.98
0.26762
0.13761
123552 696421 3203249 -18.08 1.26 0.22
سیمان شرق - سشرق 0.8
01118
1.071130
24000 2966680 1300460 -17.76 3.36 2.28
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.16
0.571418
3.551460
87365 172773 25625 -13.69 2.16 6.74
شهد ایران - غشهد 0
01778
0.111780
10000 222250 41000 -13.16 15.48 5.42
سایپا دیزل - خکاوه -0
-0.13791
-0.76786
170200 2084849 7545696 -1.06 -0.4 0.28