ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -5.11
-1.277081
-1.987030
297893 708100 503611 99.82 5.08 1.41
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.32
0.682817
0.462811
596433 8271901 1250033 92.84 2.26 6.62
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -4.58
-2.911201
-2.261209
9399062 24020000 2500077 9.94 0.99 9.61
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -2.76
-0.73957
-1.45950
1077068 5263500 712396 9.79 0.91 7.39
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -3.61
-0.219122
-0.749073
40258 820980 470000 9.79 5.01 1.75
صنعتی پارس مینو - غپینو 5.47
3.895900
1.945789
668538 3717000 2773455 9.76 2.32 1.34
پالایش نفت اصفهان - شپنا -2.72
-1.152829
-1.52819
5824536 56580000 180396116 9.73 1.91 0.31
حفاری شمال - حفاری 5.45
1.653565
1.83570
990922 9288269 8090028 9.72 2.32 1.15
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.72
1.811347
1.661345
27511836 101025000 94805951 9.71 1.1 1.07
کاشی پارس - کپارس 4.83
4.268145
4.538166
60150 714724 647750 9.61 5.57 1.1
خدمات انفورماتیک - رانفور -0.99
-0.0219482
-0.9519300
10959 54549600 10625386 9.57 5.16 5.13
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا -1.57
-0.0332311
-2.5231506
1660 6462200 1818666 9.57 8.6 3.55
پالایش نفت تبریز - شبریز -3.03
-0.715322
-2.225241
3088609 20671771 46225618 9.55 4 0.45
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -2.66
-0.081284
-0.931273
58322 5136000 530043 9.53 0.86 9.69
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.3
4.964681
54683
1428291 408026 319553 9.53 2.37 1.28
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 6.48
4.83890
4.983897
2600541 3890000 1369828 9.44 2.38 2.84
سامان گستر اصفهان - ثامان -3.4
0.541871
-0.321855
81363 415252 215157 9.31 0.91 1.93
سیمان هرمزگان - سهرمز 3.46
-0.044788
04790
4440845 2595096 2198418 9.04 2.82 1.18
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -3.88
-3.272038
-3.182040
1552484 3362700 419924 9 1.55 8.01
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو -3.78
-0.28070
-3.487805
19396 807000 135550 84.59 5.87 5.95
صنعتی آما - فاما 1.15
1.964275
4.24369
90321 2137500 1133845 8.95 1.9 1.89
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -5.26
-0.612108
-4.672022
35744 1422900 316977 8.86 1.73 4.49
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -5.43
-4.461906
-4.911897
5535794 8577000 920807 8.78 1.58 9.31
پتروشیمی پردیس - شپدیس -0.94
-0.199024
-0.468999
715030 54144000 18141375 8.78 3.83 2.98
همکاران سیستم - سیستم -3.86
-0.234792
-0.274790
77689 3594000 654078 8.67 3.62 5.49
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -2.52
-0.267595
-0.017614
21035 911400 535227 8.62 5.43 1.7
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.11
0.111865
0.911880
2902527 52620975 22228780 8.58 1.63 2.37
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 6.24
-0.192580
0.542599
210787 1366239 1074955 8.56 2.06 1.27
داروسازی اکسیر - دلر 2.16
0.986162
2.976283
86021 2772900 3804436 8.56 4.3 0.73
بیمه ملت - ملت -6.04
-1.171687
-4.981622
978541 4807950 3187935 8.5 1.29 1.51
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.3
-0.561945
-1.891919
1938116 84607500 15641201 8.47 1.32 5.41
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 3.64
2.32226
2.482230
15569240 66780000 25381432 8.47 2.27 2.63
ایر کاپارت صنعت - خکار 3.1
0.631277
1.811292
627600 571441 433093 8.37 1.16 1.32
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -5.97
-0.813562
-3.653460
65455 1175460 109246 8.31 2.39 10.76
سیمان خاش - سخاش 4.51
0.017840
1.997995
1620 980000 930604 8.27 3.35 1.05
گروه بهمن - خبهمن -3.29
-0.611951
-1.121941
1982059 9891570 1892850 8.23 0.88 5.23
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.52
2.262358
1.862349
914568 778140 804750 8.1 2.61 0.97
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.51
0.654007
0.484000
738118 5249170 2818732 8.02 2.82 1.86
سیمان صوفیان - سصوفی 0
4.993493
4.993493
253742 1921150 1362023 75.4 2.94 1.41
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -3.16
-4.8611552
-511535
211409 354791 253498 74.4 9.21 1.4
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -4.37
-0.059218
-1.29112
8326 3318480 1600950 7.91 4.89 2.07
بانک کارآفرین - وکار -1.66
-2.642947
-3.872910
2154972 25049500 24201362 7.88 1.72 1.04
سالمین - غسالم 0
0.11927
4.992021
6615 578100 890732 7.87 1.39 0.65
داروسازی فارابی - دفارا 4.98
08981
1.699133
266 3592400 2839922 7.85 3.3 1.26
مارگارین - غمارگ -5.28
-0.186239
-46000
3468505 2246040 8675107 7.83 2.95 0.26
صنایع آذر آب - فاذر -3.44
-3.753948
-1.734031
71966235 3948000 3123743 7.8 2 1.26
پتروشیمی فن آوران - شفن -5.2
-1.0115593
-0.9615601
389648 14813350 8496414 7.77 5.06 1.74
البرز دارو - دالبر -2.04
-1.9812400
-2.9812273
191195 8432000 3051038 7.72 5.1 2.76
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -3.51
-0.311301
-1.151290
189036 1170900 558583 7.7 1.06 2.1
داروسازی امین - دامین 4.62
4.563047
4.983059
568105 1767260 1134303 7.61 1.81 1.56
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
4.996990
4.996990
78744 594150 1000645 7.6 3.74 0.59
ایران دارو - دیران 5.53
4.64090
4.994105
728432 981600 724419 7.47 3.43 1.36
داروسازی اسوه - داسوه 7.03
0.222743
0.0122700
21069 5685750 2534721 7.46 4.82 2.24
پتروشیمی خارک - شخارک 2.71
4.4511546
4.9911606
6162991 23092000 9338115 7.44 4.31 2.47
افست - چافست -0.78
-0.227248
-0.877201
218860 1449600 1622217 7.38 3.02 0.89
سخت آژند - ثاژن -5.26
-1.184938
-0.344980
7547492 1975200 523021 7.36 3.28 3.78
تراکتورسازی - تایرا 3.99
0.372441
1.772475
350081 4393800 7117512 7.27 1.92 0.62
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 4.53
3.811429
1.7511204
94434 2000075 553963 7.23 5.84 3.61
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.22
-0.374588
-0.114600
241003 8357978 6572761 7.23 3.25 1.27
بانک خاورمیانه - وخاور 2.72
-0.272561
02568
215000 12805000 10139052 7.19 2.2 1.26
سیمان فارس نو - سفانو 3.36
4.424322
1.474200
558958 1512700 1149667 7.19 2.49 1.32
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -1.91
0.232166
-0.052160
4809034 87723000 13608254 7.18 1.55 6.45
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.66
0.313594
-1.623525
689749 1340151 1008957 7.09 2.29 1.33
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0
0.271831
4.981917
16024 457750 345273 671.19 1.34 1.33
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.44
3.261424
2.251410
20753402 102528000 16153795 6.94 1.08 6.35
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.84
0.632076
0.342070
271415 2076000 511597 6.92 2.65 4.06
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.27
0.0514336
0.514400
35335 10035200 7345453 6.82 5.75 1.37
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.84
01154
0.091155
1085225 3462000 1216979 6.81 0.91 2.84
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 6.02
-0.893011
0.923066
324798 1990151 1135218 6.69 2.01 1.75
شیشه همدان - کهمدا 3.77
0.318528
0.568550
41013 2456064 971100 6.65 1.77 2.53
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.4
0.037591
0.147600
87185 7621364 1184237 6.57 5.15 6.44
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.47
-0.143493
0.063500
324470 8825064 8570190 6.4 2.84 1.03
لعابیران - شلعاب 8.13
0.853328
0.273309
2151413 332800 460845 6.39 3.41 0.72
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.67
-1.463112
-2.473080
887939 10982870 4871357 6.38 2.32 2.25
سبحان دارو - دسبحان -0.95
-0.049306
-1.589163
5703 4001580 1906193 6.35 5.77 2.1
نفت پارس - شنفت -1.35
05249
-1.35181
18718 6561250 6414412 6.33 4.16 1.02
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.6
2.872798
1.142751
1872086 1399000 454562 6.29 2.26 3.08
گلتاش - شگل -2.96
0.0513139
-0.2413100
10580 2627800 2008405 6.26 2.88 1.31
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.66
-0.718843
1.449034
81910 2122320 1195989 6.09 3.55 1.77
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.35
0.213275
-1.1213100
54740 5017950 2373551 6.06 3.85 2.11
کارخانجات داروپخش - دارو -0.83
-0.346093
-1.056050
37236 3046500 4150260 6.06 3.9 0.73
داروسازی ابوریحان - دابور -1.98
-0.1413442
-0.9713330
14051 1935648 2000265 6.02 5.69 0.97
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 6.53
1.931054
0.581040
2343064 310910 435000 55.52 1.07 0.71
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -4.93
-4.784006
-4.993997
733457 853278 1686414 54.58 2.72 0.51
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.72
0.024589
2.444700
19148 36712000 9578422 53.73 3.88 3.83
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.87
4.81767
4.981770
4643183 706800 1720422 52.32 3.17 0.41
قند نقش جهان - قنقش -1.74
-0.287469
-1.077410
21904 1038191 2753980 52.02 2.45 0.38
رادیاتور ایران - ختور 3.19
13120
0.623108
361391 936000 1706066 5.97 1.51 0.55
پارس دارو - دپارس -0.33
-0.2615531
-2.0615250
9549 3261510 1299793 5.89 5.44 2.51
پتروشیمی فجر - بفجر -0.91
0.1315591
-0.115555
405958 38977500 15024092 5.85 3.83 2.59
لیزینگ ایرانیان - وایران -2.91
-0.91325
-2.471304
201910 1325000 685496 5.84 1.15 1.93
پاکسان - شپاکسا -0.83
-0.124803
-0.174801
255115 2593620 3828846 5.79 2.08 0.68
معدنی املاح ایران - شاملا 1.63
1.4311685
2.611819
76200 2453850 1013269 5.73 5.42 2.42
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.34
0.431623
0.561625
596741 7335960 5066742 5.63 1.85 1.45
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.47
04099
0.054101
74339 10657810 1947894 5.6 2.65 5.47
پتروشیمی جم - جم -1
-0.439341
-1.939200
180577 89673600 48149101 5.56 4.72 1.86
شاهد - ثشاهد 4.29
3.361198
3.111195
1069110 3242545 216542 5.45 0.76 14.97
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.31
-0.196156
-1.16100
330190 17852400 3367471 5.44 2.23 5.3
کویر تایر - پکویر -5.75
-0.074000
-13963
55929 2800000 3440777 5.39 2.45 0.81
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -2.4
-0.284646
-2.344550
266701 232300000 43305042 5.36 1.8 5.36
مخابرات ایران - اخابر -2.09
-0.042274
-1.12250
276384 136440000 5243218 5.34 2.22 26.02
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 2
0.761599
0.821600
3209848 43173000 8158044 5.3 1.72 5.29
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3.47
1.123709
2.243750
739340 3709000 768894 5.24 1.52 4.82
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.81
-0.111738
-0.571730
694018 52140000 10071246 5.18 1.29 5.18
نفت بهران - شبهرن -2.18
-0.148797
-1.248700
298889 17594000 15399362 5.18 4.73 1.14
پتروشیمی مبین - مبین 0.74
0.074087
0.154090
837974 58247924 37878157 5.13 2.4 1.54
معادن منگنز ایران - کمنگنز -5.14
-1.382504
-2.322480
836819 506810 178660 49.63 2.42 2.84
آبسال - لابسا -8.79
-1.093906
-3.193823
308536 1406160 1439224 46.43 2.75 0.98
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -3.7
-0.6812065
-4.4211610
8642 185801 97665 46.1 2.54 1.9
قند نیشابور - قنیشا 5.5
-1.881614
0.731657
2356707 322800 390023 45.71 1.54 0.83
چرخشگر - خچرخش 4.23
1.341667
01645
670977 1587142 1220112 45.14 1.54 1.3
سیمان شاهرود - سرود -3.52
-2.92312
-2.142330
484579 1040400 1146309 41.08 1.64 0.91
کارخانجات قند قزوین - قزوین -8.14
-4.272935
-4.992913
178189 969127 1094229 40.77 11.59 0.89
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.08
-0.142906
-0.692890
1717310 8718000 24753790 4.99 1.59 0.35
بانک انصار - وانصار -3.31
-0.791885
-4.051823
852538 18850000 41905550 4.83 1.52 0.45
ارتباطات سیار ایران - همراه -0.37
-0.0134368
-0.0534354
39493 137472000 101096842 4.81 5.79 1.36
بیمه ما - ما 3.67
-1.212034
1.312086
419150 2034000 2196813 4.72 1.43 0.93
پتروشیمی شازند - شاراک -2.45
-1.062797
-1.662780
996235 14096880 22427548 4.35 1.69 0.63
بانک سینا - وسینا -5.2
-0.811108
-2.241092
1298680 11080000 35188546 4.2 0.85 0.31
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.97
1.91232
1.741230
5369895 7392000 1795991 4.11 1.19 4.12
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -4.4
0.313914
-0.313890
291757 2745485 7103184 38.94 2.52 0.39
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -5.56
-1.582485
-4.482412
1199652 12673500 11617067 376.62 2.52 1.09
فروسیلیس ایران - فروس -3.56
-3.212048
-2.172070
350859 1790958 948466 35.47 1.81 1.89
ایران خودرو - خودرو -4.39
-1.312719
-0.152751
23532014 41600700 203420540 34.98 2.26 0.2
داروسازی کوثر - دکوثر 3.82
4.491839
51848
991368 993060 809899 34.68 1.09 1.23
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -4.59
-4.162788
-3.752800
5081645 418200 284744 34.17 2.43 1.47
سایپا شیشه - کساپا -3.19
0.361681
-0.91660
410683 386630 417083 327.65 -21.63 0.93
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -6.75
-3.172355
-2.512371
511091 2250187 5908109 31.41 2.06 0.38
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 4.01
0.0110010
0.9110100
259 2476075 79153 31.41 8.78 31.28
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.22
0.891804
1.791820
6282809 29315000 8896582 3.43 1 3.3
سیمان اصفهان - سصفها 0.78
012413
3.1112799
51 2482600 936683 29.98 6.51 2.65
سیمان خزر - سخزر 6.53
3.883585
1.13489
448975 824550 655243 29.97 2.8 1.26
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -3.39
-2.194774
-2.274770
2495142 65881200 137104261 29.78 2.76 0.48
نوش مازندران - غنوش 0
0.033840
4.984030
350 192000 82140 29.07 2.31 2.34
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -3.61
-2.891681
-2.021696
429483 1058369 782230 28.47 1.57 1.35
مهرکام پارس - خمهر 6.85
1.131703
3.331740
1620285 1410084 5341324 27.87 2.07 0.26
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -5.17
-4.11895
-3.641904
4697321 1934037 5164516 26.84 1.62 0.37
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.49
0.151971
0.31974
1250000 319302 157968 25.25 1.76 2.02
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
015725
516511
4 10567200 2983159 24.74 10.17 3.54
سیمان فارس - سفار -7.94
-0.077090
-4.726760
11000 1651970 613852 24.48 4.66 2.69
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -4.65
-1.174294
-4.954130
635529 70391542 4127928 24.12 3.53 17.05
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.86
0.33915
0.44916
6965647 1576570 747827 225.48 1.25 2.11
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 2.37
0.572294
1.12306
343091 1376400 1500000 22.54 1.94 0.92
الکتریک خودرو شرق - خشرق -3.88
-1.242152
-2.252130
316871 677880 2015956 22.12 1.78 0.34
فنرسازی زر - خزر 3.73
1.361044
0.781038
1045384 521997 344603 2,130.6 1.35 1.51
کربن ایران - شکربن 3.31
1.993385
2.473401
535655 846250 780194 21.99 1.54 1.08
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -5.17
-1.151207
-0.821211
719792 818765 1253013 21.96 1.17 0.65
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.98
-0.771797
-1.441785
1395823 3270540 262532 20.84 1.03 12.46
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -2.75
-0.271841
-1.411820
1445341 10355625 552577 20.75 1.14 18.74
ایران ترانسفو - بترانس -4.14
-0.0714937
-0.7614833
126825 22405500 5030865 20.61 7.25 4.45
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -5.66
-1.883812
-2.193800
206603 762400 309977 20.13 3.12 2.46
سیمان غرب - سغرب -4.83
-1.573765
-3.063708
76460 1129500 802191 19.96 2.43 1.41
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.08
05021
4.765260
201 723024 1370670 19.94 2.67 0.53
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -3.66
-0.81867
-2.61833
1379203 7766720 6868085 19.75 1.71 1.13
سیمان بجنورد - سبجنو 6.49
0.694101
1.64138
192055 1607592 1040187 19.56 2.98 1.55
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 2.64
0.566124
0.616127
215841 1837200 118758 19.55 3.55 15.47
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 4.96
4.57434
4.587440
517366 3189186 3094991 19.45 3.11 1.03
پشم شیشه ایران - کپشیر -1.76
-0.610336
-1.3310260
20879 693962 396450 19.35 5.55 1.75
معدنی دماوند - کدما 0
0.029262
59723
280 277860 92986 19.13 10.87 2.99
مهندسی تکنوتار - تکنو -5.64
-2.622156
-2.212165
1429640 344960 78832 184.37 2.56 4.38
داروسازی روزدارو - دروز -9.1
-3.72395
-4.952364
267294 1676117 501960 181.06 3.82 3.34
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -4.76
-2.363636
-1.213679
4083832 5454000 374052 18.95 0.91 14.58
بیمه دانا - دانا 1.82
0.292788
0.722800
153860 2844800 14916462 18.84 3.26 0.19
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.6
4.462059
4.972069
447673 823600 1342687 18.63 1.55 0.61
بهنوش ایران - غبهنوش -5.68
-0.426347
-4.996056
10176 1523280 3599075 18.54 5.02 0.42
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 4.9
1.191106
01093
51773949 11806550 755576 18.45 1.01 15.63
سیمان مازندران - سمازن -3.74
-0.074552
-4.964329
5109 3741744 1558379 18.05 3.94 2.4
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.93
-0.43917
0.98930
4140249 937950 2810753 177.71 1.29 0.33
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 5.9
2.561200
2.651201
575057 636000 34103 17.46 1.29 18.65
کابل البرز - بالبر -4.97
-4.762963
-4.922958
395919 675564 1100434 165.86 2.25 0.61
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 4.31
1.033234
53361
3957820 242550 121121 16.34 2.99 2
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
03006
-4.992856
860 1953900 3320126 16.27 2.29 0.59
کارتن ایران - چکارن 3.38
-0.413934
0.513970
181992 716972 782363 16.24 3.6 0.92
سیمان بهبهان - سبهان -0
-1.8818350
-517767
10000 1009250 740176 15.84 4.2 1.36
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 5
4.733498
53507
1462662 517704 246500 15.1 2.16 2.1
فولاد خوزستان - فخوز 2.63
1.673097
1.773100
4787855 44819784 44583454 14.96 2.27 1.01
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.78
0.981642
0.251630
614866 1067300 22484 14.89 1.19 47.47
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -3.76
-0.12902
-0.172900
44191 1015700 250100 14.85 1.68 4.06
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 5.38
1.724204
1.64199
2480702 2139836 405200 14.84 3.75 5.28
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 6.4
3.642248
4.982277
2217563 539520 50336 14.35 1.86 10.72
شهد - قشهد -4.29
-3.244629
-3.184632
124232 931818 1189784 14.32 3.48 0.78
قند اصفهان - قصفها -6.85
-2.745683
-1.765740
92212 1108185 2678160 14.3 4.24 0.41
سیمان خوزستان - سخوز -1.92
-0.12953
-2.742875
12527 1919450 2097482 14.29 2.16 0.92
پالایش نفت تهران - شتران -2.27
-2.393101
-3.023081
3400182 37212000 127861583 14.17 2.36 0.29
داده پردازی ایران - مداران 2.23
1.393135
2.493169
632378 2037750 1023779 14.13 2.44 1.99
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -0.72
-0.895575
-3.115450
23004 1115000 1275382 13.94 2.55 0.87
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.67
-1.4115366
-514807
9980 832419 97428 13.32 1.85 8.54
جام دارو - فجام 4.92
0.1123394
0.0723385
2591 935760 238952 13.22 6.92 3.92
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
512145
512145
160000 4858000 822336 13.06 7.68 5.91
بین المللی محصولات پارس - شپارس 6.05
-0.422346
1.952402
301920 938400 1791306 127.92 2.11 0.52
شکر - قشکر -1.78
-0.581706
-1.521690
161113 341200 418946 126.32 2.41 0.81
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.98
3.824625
4.984677
191205 1040625 944275 12.89 2.65 1.1
سیمان تهران - ستران -3.55
0.942798
-0.432760
1441433 4896500 2541952 12.73 1.43 1.93
بیمه آسیا - آسیا -6.16
-2.611979
-4.771935
1264474 4551700 22705053 12.7 1.49 0.2
نیرو ترانس - بنیرو -2.72
-1.787070
-2.387027
90459 2121000 898863 12.65 4.07 2.36
پارس سویچ - بسویچ 6.73
-0.018993
2.299200
35746 2248250 789955 12.46 2.97 2.85
گلوکوزان - غگل -0.52
-0.1349166
-1.8548320
2321 3736616 2865844 12.41 7.49 1.3
ملی صنایع مس ایران - فملی -2.45
-0.32024
-0.492020
6620231 101200000 59904714 11.84 1.53 1.69
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.82
3.487519
3.067488
270899 1218078 2056899 11.78 4.09 0.59
نیرو کلر - شکلر 3.11
0.472580
0.862590
198342 1032000 423452 11.72 1.98 2.44
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.44
-0.291398
-0.571394
6043695 39066788 3491125 11.65 1.54 11.19
مس شهید باهنر - فباهنر -2.5
-0.941575
-0.441583
1255294 1417500 4547172 11.44 1.46 0.31
سیمان داراب - ساراب -7.12
-0.751593
-4.361535
1964316 1433700 819819 11.36 1.12 1.75
قند هکمتان - قهکمت -4.25
-4.633069
-4.973058
530928 839678 940075 11.26 1.75 0.89
صنعتی پارس خزر - لخزر -5.57
-2.211977
-0.8712140
525542 1810922 1792914 11.04 2.76 1.01
دشت مرغاب - غدشت -10.06
-0.028543
-4.628150
1360 456649 1477806 103.2 6.73 0.31
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.43
4.714228
4.014200
541698 215628 118926 100.15 3.93 1.81
بیمه البرز - البرز -2.8
-0.731490
-4.661431
334215 5960000 15400795 10.72 1.19 0.39
لبنیات کالبر - غالبر 2.93
0.672118
0.052105
1354805 529500 593203 10.61 1.37 0.89
سیمان ارومیه - ساروم -6.25
-3.974091
-3.734101
303769 1636400 1209714 10.4 2.22 1.35
آسان پرداخت پرشین - آپ -4.1
-0.1514929
-2.3514600
1253840 14929000 21263096 10.17 7.33 0.7
لابراتوارهای رازک - درازک 4.9
2.4619919
520413
125058 8166790 2812094 10.15 9.24 2.9
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
0.0127792
0.7527999
1100 6670080 3500779 10.13 9.84 1.91
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.41
-0.141432
-0.281430
817487 7707024 0 - 1.02 -
ح.عمران و توسعه فارس - ثفارسح -6.82
-6.88880
-6.88880
9371173 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح 6.08
9.32434
9.82436
13761867 0 0 - - -
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح -10.1
-4.45901
-6.68880
2637701 0 0 - - -
ح.سیمان کردستان - سکردح -10.8
-4.42562
-7.31545
4415559 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح 12
7.14300
10308
27744524 0 0 - - -
ح.داروسازی روزدارو - دروزح -20.33
-9.181484
-9.981471
284125 0 0 - - -
ح.نفت پارس - شنفتح -5.07
0.333928
-0.593892
105442 0 0 - - -
ح.صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوهح -0
-9.981353
-9.981353
56000 0 0 - - -
ح.سیمان شرق - سشرقح -15.04
5.02293
-1.79274
118797538 0 0 - - -
ح.گروه صنعتی بارز - پکرمانح 3.69
0.22500
0.22500
290512 0 0 - - -
ح.سایپا شیشه - کساپاح 5.85
2.89747
2.07741
1462182 0 0 - - -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.22
-0.46863
0.46871
5798364 10787500 0 - 0.61 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 3.36
01168
0.091169
41386 4088000 0 - 0.75 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -5.36
-0.91535
-2.521510
557667 4605000 0 - 0.83 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 1.88
0.25809
0.5811
1487469 809000 0 - 0.81 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 5.14
0.191082
0.931090
75690 1082000 0 - 0.84 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.51
0.21519
1.581540
267261 6835500 0 - 0.85 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.57
1.161134
3.481160
655890 2154600 0 - 0.89 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 3.41
0.621291
1.561303
415589 3550250 0 - 0.95 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -1.35
-0.091122
-0.271120
138152 1795200 0 - 1.04 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.25
0.31357
0.071354
1021750 1017750 0 - 1.04 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -0.12
-0.061668
-2.761623
45793 11676000 0 - 1.08 -
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -3.7
0.291379
-0.731365
1000580 551600 0 - 1.15 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 3.97
-0.51404
0.281415
137197 2190240 0 - 1.16 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 9.76
2.261315
4.121339
2702989 1052000 0 - 1.46 -
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 5.51
2.513672
3.573710
1687050 1836000 856003 -98.91 4.22 2.14
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -3.3
-3.711167
-3.471170
1097412 595170 648849 -8.38 1.89 0.92
پارس سرام - کسرام 8.6
0.62845
2.232891
256512 170700 174361 -6,565.38 2.74 0.98
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -4.84
-3.261660
-2.331676
6128436 664000 412263 -6.45 5.03 1.61
سیمان دورود - سدور -3.49
0.351134
-0.091129
2610545 727685 799012 -6.37 1.9 0.91
رینگ سازی مشهد - خرینگ -5
-1.061026
-0.961027
2498389 456570 2647454 -5.03 1.51 0.17
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 2.5
0.072931
2.423000
4580 293100 15038 -34.78 3.02 19.49
پارس پامچال - شپمچا 0
0.897970
58295
11196 239100 301874 -33.66 53.69 0.79
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.18
-2.053197
1.13300
2279999 1115753 1758964 -3.41 -9.64 0.63
پتروشیمی فارابی - شفارا 6.38
0.224916
1.734990
19379 737400 701375 -3.15 -2.09 1.05
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -5.19
0.442750
-0.552723
255830 561330 1246363 -24.52 2.97 0.45
سیمان شرق - سشرق -7.51
2.111358
-2.261300
16513438 3603534 1300460 -21.58 3.67 2.77
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -3.17
-0.69864
-1.15860
5001352 789643 3203249 -20.5 1.42 0.25
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -3.28
-0.332397
-2.252351
33528 179775 151200 -2.66 -1.01 1.19
سیمان کردستان - سکرد -8.22
-0.581715
-3.191670
99482 2058000 891144 -19.23 14.06 2.31
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 6.13
4.731726
4.981730
1113407 210301 25625 -16.66 2.63 8.21
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -0.15
-1.018955
-58594
11404 447750 480638 -11.62 -8.08 0.93