ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
باما - کاما -3.31
0.67325
-0.017280
1186062 3662500 1039915 9.95 3.46 3.52
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -3.18
0.186110
-0.36081
46694 1222000 1532535 9.87 2.79 0.8
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا -5.48
0.853565
-1.563480
3912976 1814585 424025 9.83 3.03 4.28
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -5.22
0.611154
-0.871137
460821 611620 140865 9.76 1.02 4.34
گلوکوزان - غگل -8.28
-1.6237190
-4.1736228
11561 2826440 2865844 9.71 10.04 0.99
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.79
3.582111
2.62091
4288116 9499500 899953 9.57 1.51 10.56
ایر کاپارت صنعت - خکار 3.81
1.611202
1.781204
2351909 537879 475943 9.4 1.08 1.13
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 7.73
1.994155
3.834230
183101 831000 1806771 9.3 3.4 0.46
بیمه البرز - البرز -1.96
-0.611314
-2.421290
451093 5256000 16946620 9.25 1.03 0.31
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -1.8
-0.88904
-1.54898
1318554 4972000 711365 9.21 0.75 6.99
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 5.05
1.731940
0.161910
2879856 3201000 378039 9.13 1.46 8.47
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -2.12
-0.431401
-2.631370
1475893 39150623 4371483 9.13 1.25 8.96
قند هکمتان - قهکمت -1.09
0.042755
-0.152750
37865 753768 1435436 9.04 1.59 0.53
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -4.75
-0.978391
-0.78414
288378 755190 567360 8.98 4.24 1.33
حفاری شمال - حفاری -3.08
-2.723294
-1.953320
5300516 8582204 8739070 8.81 1.99 0.98
مارگارین - غمارگ -7.03
1.066581
-1.746399
231330 2369160 8675107 8.73 3.11 0.27
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -4.87
-1.71213
-1.131220
46132269 47630477 119622077 8.6 1.21 0.4
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.56
-0.88905
-0.11912
14453208 9660875 1183126 8.58 0.81 8.17
بانک ملت - وبملت 1.6
-0.091137
01138
11126436 56850000 260441896 8.52 0.84 0.22
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -4.02
-2.193255
-3.253220
300699 3255000 1548944 8.43 1.94 2.1
بیمه ملت - ملت 2.07
0.051953
0.921970
291976 5566050 3992115 8.33 1.44 1.39
خدمات انفورماتیک - رانفور -3.48
-0.1318960
-2.8118450
71408 53088000 11511043 8.32 4.46 4.61
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.17
01822
-1.211800
2426846 51407730 25369883 8.32 1.51 2.03
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.67
0.382934
0.242930
68000 1173600 109441 8.26 2.39 10.72
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
4.951653
4.951653
641828 366869 215157 8.22 0.76 1.71
شهد - قشهد -3.84
-0.364731
-1.644670
57386 952350 1420383 8.21 2.38 0.67
کالسیمین - فاسمین -3.25
0.643905
-0.773850
2073485 7810000 3240854 8.15 1.95 2.41
تولید محور خودرو - خمحور 7.56
4.682708
4.992716
636959 1139367 1546386 744.68 2.58 0.74
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -4.99
-1.364067
-0.994082
298016 813400 566368 72.59 3.29 1.44
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -5.2
-0.485136
-1.965060
659905 513600 503611 72.4 3.69 1.02
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -4.66
-4.267028
-4.846986
103992 843360 590914 7.99 4.25 1.43
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.36
4.682394
4.982401
3329902 2394000 511597 7.98 1.67 4.68
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 4.13
1.042708
1.752727
1657472 1434021 1204200 7.96 1.91 1.19
همکاران سیستم - سیستم -0
-0.064670
-0.064670
500603 3502500 777598 7.81 3.22 4.5
لیزینگ ایرانیان - وایران 1.5
4.911623
4.981624
7636655 1623000 729087 7.64 1.39 2.23
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -0.97
-1.241035
-1.721030
992958 3105000 1216979 7.61 0.76 2.55
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.02
1.4817652
518263
47666 7060800 2414620 7.6 7.43 2.92
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.24
-0.52389
-1.212372
3488952 71670000 32307499 7.58 2.18 2.22
معادن بافق - کبافق 5
13.7516428
14.2416498
1541445 3326670 766188 7.43 5.15 4.34
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.35
-0.171158
0.171162
1762692 3010800 454944 7.43 1.24 6.62
سیمان خاش - سخاش 3.82
0.237830
4.998202
6418 978750 903480 7.42 2.94 1.08
افست - چافست 2.86
0.17238
07231
49385 1447600 1622217 7.37 3.04 0.89
داروپخش - وپخش -1.89
-0.0514151
-2.8813750
6730 11886840 1638459 7.35 6.36 7.25
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0.97
-0.081239
0.321244
533715 1115100 558583 7.34 1.01 2
صنعتی آما - فاما 4.09
0.063487
0.173491
55670 1743500 1335893 7.31 1.47 1.31
فولاد خوزستان - فخوز 3.54
0.33341
0.843359
1475530 48350952 54642105 7.26 2.2 0.88
صنایع آذر آب - فاذر 4.53
4.283437
4.983460
16306159 3437000 3546558 7.19 1.64 0.97
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.07
-0.258085
-0.998025
324601 48510000 19920717 7.17 5.51 2.44
داروسازی اکسیر - دلر -1.72
-0.055844
-0.85800
40901 2629800 3902321 7.06 3.63 0.67
گروه دارویی برکت - برکت -3.05
-2.82048
-3.182040
9155255 6963200 1202230 7.06 1.83 5.79
خوراک دام پارس - غدام -10.22
-2.417401
-3.747300
33722 444060 370898 68.6 6.67 1.2
سایپا شیشه - کساپا -4.05
2.261541
-0.131505
781297 354430 481729 667.48 -25.14 0.74
داروسازی فارابی - دفارا -3.93
-0.028294
-3.168034
3837 3317600 2845209 6.91 2.81 1.17
موتوژن - بموتو -2.04
-0.094501
-1.894420
13757 3062480 3312271 6.78 3 0.92
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -2.46
0.074107
-0.784072
301285 5380170 3566769 6.76 2.66 1.51
بانک انصار - وانصار -4.46
0.62024
-1.591980
6454998 20240000 44673553 6.74 1.4 0.45
البرز دارو - دالبر 1.86
0.0511863
0.7811950
19936 8066840 3334400 6.72 4.04 2.42
آسان پرداخت پرشین - آپ -1.79
-0.6515510
-0.815486
988506 15510000 39158803 6.57 5.52 0.4
شیشه همدان - کهمدا -2.14
0.158269
-1.548130
65880 2381472 926280 6.42 1.84 2.57
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.99
0.651863
01851
3572702 81040500 18377688 6.42 1.43 4.41
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -4.31
-1.913035
-2.713010
5822588 1517500 509213 6.35 2.27 2.98
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -3.44
0.461299
-0.311289
4471891 93528000 16153795 6.33 0.98 5.79
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.46
0.033079
0.713100
76943 10866407 5325400 6.28 2.14 2.04
گروه بهمن - خبهمن 2.24
-0.111750
0.911768
1764438 8872500 1970565 6.24 0.79 4.5
گروه صنعتی بارز - پکرمان -2.1
-0.583256
-1.683220
349045 8226284 10399252 6.21 1.95 0.79
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.68
-0.8111078
0.4711220
70577 1938650 617602 6.2 4.64 3.14
داروسازی اسوه - داسوه -0
020735
-0.2720680
500 5183750 2899236 6.19 3.84 1.79
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.59
-0.163218
0.813249
204569 8793365 7421964 6.15 3.24 1.18
شاهد - ثشاهد -3.8
0.071338
-1.21321
2386210 3621474 216542 6.08 0.9 16.72
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 1.92
1.73882
13855
189841 826866 1688242 59.53 2.62 0.49
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.75
-1.23882
-1.01884
3832495 902151 3249987 53.99 1.24 0.28
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 3.2
0.581749
0.061740
324042 1049400 1582941 52.57 1.84 0.66
سبحان دارو - دسبحان -0.24
-0.058362
-1.028281
8255 3595660 2212733 5.98 4.49 1.62
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 2.99
4.021579
4.481586
3133339 3158000 425226 5.98 0.91 7.43
گلتاش - شگل 2.03
4.912437
4.9912448
224655 2487400 2001377 5.92 2.37 1.24
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -4.1
-2.422700
-2.782690
549887 1784592 1135218 5.92 1.7 1.57
معدنی املاح ایران - شاملا 4.19
1.311890
4.1712226
36431 2496900 1083699 5.89 4.5 2.3
بانک خاورمیانه - وخاور 1.36
-0.322204
0.722227
1978233 11020000 10398043 5.88 1.53 1.06
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.3
-0.455550
-4.525323
59000 7631250 1330883 5.86 4.76 5.73
کارخانجات داروپخش - دارو -0.53
-0.375713
-3.915510
18285 2856500 4303513 5.84 3.15 0.66
پتروشیمی جم - جم 0.81
0.119710
0.849780
96260 93216000 48149101 5.78 4.14 1.94
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.68
0.991741
0.931740
6275262 70510500 14242715 5.77 1.14 4.95
پاکسان - شپاکسا 8.82
2.254773
2.834800
1416148 2577420 3828846 5.75 1.83 0.67
نفت پارس - شنفت -0.99
-1.694707
-4.934552
177250 5883750 8020418 5.72 3.23 0.73
سیمان هگمتان - سهگمت 5.25
3.882517
4.832540
2713678 1265799 1598864 5.72 1.72 0.79
ایران دارو - دیران -3.44
-0.83226
-1.63200
90549 774240 840922 5.52 2.42 0.92
سیمان غرب - سغرب 0
0.033550
0.033550
42000 1065000 1003864 5.51 2.08 1.06
پتروشیمی فجر - بفجر -1.47
-0.246113
-2.096000
206060 39734500 15210694 5.45 3.5 2.61
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0.31
0.5512702
2.9113000
28020 4801356 2653345 5.38 3.23 1.81
رادیاتور ایران - ختور 2.57
4.813113
3.473073
3622920 933900 1844659 5.33 1.38 0.51
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -0.92
0.063273
-0.033270
109733 10146627 2006301 5.26 2.45 5.06
سخت آژند - ثاژن -6.3
-3.083431
-2.573449
3043527 1372400 523021 5.11 2.22 2.62
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 4
1.995697
2.795742
2089339 16521300 3348118 5.04 3.14 4.93
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -1.79
-0.065167
-4.994912
23108 41336000 13602620 45.72 4.3 3.04
چرخشگر - خچرخش 2.99
-0.042346
1.362379
2710461 2233614 1710132 45.63 2.15 1.31
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 2.77
0.4510653
0.910700
123204 164056 97665 40.71 2.21 1.68
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -1.51
-0.144339
-1.734270
151819 216950000 44024829 4.93 1.92 4.93
کویر تایر - پکویر -7.09
-1.383640
-2.283607
198298 2548000 3440777 4.9 2.03 0.74
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.7
-0.133179
-1.383139
184534 14715553 6552670 4.89 1.33 2.25
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -0.92
-0.061769
-1.191749
205121 53070000 10995479 4.85 1.32 4.83
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0.65
0.167681
0.387698
114635 1843440 1443281 4.8 2.78 1.28
مخابرات ایران - اخابر 2.76
0.222255
02250
1852872 135300000 5936632 4.8 2.12 22.79
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.44
-0.071436
0.141439
5796936 6490720 4485244 4.79 1.04 1.45
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.65
1.2935595
1.5935700
246270 142380000 114383210 4.71 4.61 1.24
نفت بهران - شبهرن 2.52
0.488300
2.38450
420462 16600000 16378618 4.68 3.33 1.01
صنعتی بهشهر - غبشهر -2.67
-0.32671
-1.462640
238282 8013000 24753790 4.59 1.4 0.32
پتروشیمی مبین - مبین -1.07
04047
-0.174040
491329 57677844 40080079 4.55 2.16 1.44
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.64
0.833266
1.363283
378278 3266000 785709 4.51 1.3 4.16
بیمه ما - ما 2.73
2.581947
2.691949
325645 1947000 2862662 4.32 1.27 0.68
پتروشیمی شازند - شاراک 1.88
2.443278
2.223271
3930662 16521120 25798111 4.09 1.75 0.64
بیمه پارسیان - پارسیان 5.8
3.721838
4.971860
2091104 5514000 12053973 4.07 1.48 0.46
لیزینگ ایران - ولیز -3.74
-0.091141
-1.581124
61490 684600 436000 35.23 0.92 1.57
آلومراد - فمراد 4.32
4.974735
4.994736
411917 234551 66798 335.55 5.45 3.51
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 4.51
4.593301
3.713273
1141277 2315494 6877112 32.96 2.12 0.34
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 6.61
4.751851
4.411845
466930 462750 345273 3,085 1.35 1.34
مهرکام پارس - خمهر 6.06
1.361491
0.611480
1059831 1234548 5891379 30.76 1.79 0.21
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -2.13
-0.341179
-0.511177
2195647 7074000 1795991 3.93 0.84 3.94
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.01
2.921906
2.591900
7908292 30972500 8755841 3.67 1.04 3.54
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -5.1
-1.151804
-0.881809
877326 1841162 5326523 28.5 1.55 0.35
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 6.9
4.762288
4.992293
3703712 549120 70500 26.81 1.89 7.79
پارس خودرو - خپارس -2.68
-2.16905
-1.95907
11629103 20561852 61682131 25.55 13.2 0.33
سیمان سپاهان - سپاها -4.42
-1.641143
-1.891140
3878330 2400300 2294658 25.55 1.12 1.05
داروسازی کوثر - دکوثر 5.63
3.851672
4.351680
4056840 902880 1012061 25.18 0.99 0.89
ایران ارقام - مرقام 5.49
2.87023
2.026970
3961885 3511500 1306454 25 6.25 2.69
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 5.82
2.21923
2.99930
4776427 272267 450000 24.75 0.91 0.61
کارتن ایران - چکارن 2.44
4.983647
4.983647
935517 664666 840748 24.09 3.43 0.79
فروسیلیس ایران - فروس 4.59
2.941923
1.391894
640282 1681646 1050786 23.23 1.66 1.6
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -6.36
-0.981624
-3.111589
1451844 649600 1705719 22.36 2.87 0.38
مهندسی تکنوتار - تکنو 4.72
0.932398
1.012400
1426112 383680 115408 219 2.82 3.32
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -1.59
-0.333893
-2.483809
325520 63817949 4127928 21.87 3.27 15.46
سیمان فارس - سفار -0
-0.057334
-4.996972
1000 1708822 621003 21.26 4.43 2.75
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -4.99
-4.155381
-3.655409
397525 591677 218062 21.14 4.11 2.71
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -4.34
-3.51489
-3.431490
1179029 937485 1214500 21.12 1.36 0.77
قند نیشابور - قنیشا -3.46
-1.571625
-0.671640
502888 325000 554243 21.03 1.51 0.59
ملی سرب و روی ایران - فسرب 3.78
3.283303
0.913227
1607043 1063566 1089758 20.99 4.34 0.98
بیمه دانا - دانا 4.52
-0.072905
1.442949
28418 2964184 15602124 20.81 2.86 0.19
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -5.79
-4.5711915
-511862
102944 365939 408230 20.45 10.08 0.9
الکتریک خودرو شرق - خشرق -3.68
-0.052163
-0.972143
138880 681345 2493624 195.79 1.78 0.27
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 1.96
4.92078
52080
2479223 8644480 8012750 19.84 1.87 1.08
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -3.52
-2.051575
-3.921545
1301307 8859375 507745 19.5 0.91 17.45
ایران ترانسفو - بترانس 1.45
0.0213819
0.5413890
363209 20728500 5015330 19.05 6.51 4.13
سیمان مازندران - سمازن 0
0.024761
4.834990
800 3913542 1558379 18.88 3.1 2.51
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 2.12
4.8329463
529511
29370 1031205 1722552 17.22 8.26 0.6
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.62
-0.947308
1.267470
475465 1183896 1721384 16.81 3.97 0.69
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.64
1.361421
2.571438
1932261 2586220 262532 16.48 0.81 9.85
حمل و نقل توکا - حتوکا 4.97
2.913294
1.723256
2701600 1087020 756451 16.34 3.39 1.44
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0.04
-0.9810589
-3.9610270
42555 4542681 4829041 16.29 4.19 0.94
کابل البرز - بالبر 6.75
3.222694
3.832710
800173 614232 1100434 152.49 2.13 0.56
سیمان شاهرود - سرود -6.63
-0.092177
-2.252130
38004 979650 1159245 15.95 1.09 0.85
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -5.29
-2.1513852
-1.1913988
144307 9308544 3834202 15.32 8.96 2.43
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.27
0.912675
0.342660
1068666 6457316 486143 15 1.64 13.28
داروسازی روزدارو - دروز -0
02151
-1.442120
499 1505356 604855 145.78 3.4 2.49
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -1.98
-0.214834
-2.214737
77090 6042500 855270 14.19 3.78 7.07
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -2.25
-1.281615
-0.731624
941612 1049750 47244 13.71 1.13 22.22
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -7.84
-0.0713734
-3.4313273
2902 744009 86650 13.59 1.75 8.59
لابراتوارهای رازک - درازک -7.03
-0.1621878
-0.0121910
19568 8969980 2745198 13.09 8.48 3.27
نیرو کلر - شکلر -4.17
-0.92864
-1.942834
341247 1145600 423452 13.01 2.34 2.71
فنرسازی زر - خزر 6.21
3.98915
5924
2695891 457497 415367 122.36 1.2 1.1
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.61
4.0611218
3.2411129
761472 1346160 799200 12.75 5.26 1.68
لبنیات کالبر - غالبر 4.76
3.861938
2.891920
4454089 484500 550322 12.74 1.28 0.88
پارس سویچ - بسویچ 10.28
2.1411050
4.9911358
105631 2762500 980000 12.69 3.31 2.82
زامیاد - خزامیا -2.15
-0.83839
-1.06837
13162968 4639579 15641188 115.95 0.96 0.3
ایران تایر - پتایر 3.25
2.694008
2.494000
1735975 1148167 2468800 11.96 5.52 0.47
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.46
0.291052
1.051060
4301845 21040000 1861399 11.83 0.89 11.3
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس -4.16
-3.992843
-3.142868
1505226 1919025 316977 11.74 2.28 6.05
سیمان شمال - سشمال -3.43
-0.442027
-3.631962
60455 1676284 951301 11.6 0.99 1.76
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -2.16
-0.0511029
-2.1210800
7368 4411600 835009 11.37 5.93 5.28
سیمان بهبهان - سبهان -7.98
-2.6917984
-517558
33111 989120 854259 11.29 3.5 1.16
سیمان داراب - ساراب -5.62
-3.121552
-3.251550
1024317 1396800 1004250 11.01 1.06 1.39
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
4.996056
4.996056
510181 308856 137701 108.91 5.48 2.24
بین المللی محصولات پارس - شپارس 5.06
-1.591986
0.452027
291156 794400 1791306 108.29 1.79 0.44
شکر - قشکر 1.12
1.611707
2.141716
354079 341400 499060 104.82 2.5 0.68
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -3.6
-0.212374
-0.252373
68135 484581 1450360 102.32 2.59 0.33
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.12
0.53759
0.66760
2846397 1307778 900130 101.34 1.04 1.45
لامیران - فلامی 0
0.53450
4.983604
15460 207000 145713 10.96 2.13 1.42
کاشی پارس - کپارس -0
-0.0110052
-4.999551
110 882063 743780 10.76 6.2 1.19
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0.66
-0.4431257
-2.8530500
12896 7501680 3851081 10.71 8.63 1.95
داده پردازی ایران - مداران 0
4.973018
4.973018
268106 1961700 1408445 10.65 2.17 1.39
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -6.38
-2.091825
-3.971790
214658 730000 1241000 10.58 1.33 0.59
نیرو ترانس - بنیرو 3.36
3.086349
2.66319
456814 1904700 1015690 10.53 3.41 1.88
بیمه آسیا - آسیا -5.5
-2.251609
-0.361640
1459922 3700700 22639271 10.4 1.18 0.16
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا -0.72
-0.365471
-0.755450
28110 1094200 2655018 10.28 3.93 0.41
صنعتی پارس خزر - لخزر 3.21
1.0110463
0.3310392
64473 1582006 1635412 10.26 2.18 0.97
سیمان ارومیه - ساروم -1.82
-0.594206
-2.484126
45096 1682400 1209714 10.19 2.03 1.39
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -3.48
-1.071107
-2.141095
339526 1726920 0 - 0.8 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.6
01003
0.51008
87100 1003000 0 - 0.77 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 2.48
-0.081182
0.511189
106897 4137000 0 - 0.76 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -2.56
-0.461076
-1.31067
324360 2044400 0 - 0.76 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.55
0.151360
1.11373
444164 4080000 0 - 0.74 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 2
-0.42706
0.14710
607138 706000 0 - 0.71 -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.92
-0.27734
0736
4443059 9175000 0 - 0.58 -
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح -2.82
0.181704
-0.061700
233899 0 0 - - -
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح 2.44
1.854176
1.954180
40879 0 0 - - -
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح 0
01330
01330
2000 0 0 - - -
ح.نفت پارس - شنفتح -0
-2.863400
-2.863400
3000000 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 12.44
-0.42238
1.26242
1722602 0 0 - - -
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح 4.58
-0.712106
0.422130
150359 0 0 - - -
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 8.06
1.79683
7.9724
170749 0 0 - - -
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح 0
9.96839
9.96839
19774932 0 0 - - -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -6.18
0.532083
-0.872054
4886328 1562250 0 - 1.6 -
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 0
41769
51786
263832 707600 0 - 1.48 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -0
01073
-0.471068
2000 858400 0 - 1.13 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.42
-0.391529
-2.481497
243068 8229078 0 - 1.09 -
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -3.13
-0.91097
-1.541090
5163492 744147 0 0 1.04 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -2.55
-0.251594
-1.751570
861281 11158000 0 - 1.03 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.16
1.261286
2.681304
751819 3536500 0 - 0.94 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -0.79
-0.191026
-0.881019
181394 1641600 0 - 0.94 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -1.19
-0.371604
-0.311605
1227745 7218000 0 - 0.89 -
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0.13
0.057441
4.217750
1000 372050 480638 -9.65 -3.1 0.77
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 3.12
0.181105
1.541120
2854564 563550 648849 -7.94 1.79 0.87
پارس سرام - کسرام 8.65
3.382782
4.942824
146139 166920 174361 -6,420 2.68 0.96
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 4.96
4.774353
4.984362
1005892 435300 15994 -51.66 4.57 27.22
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 6.41
4.334336
4.914360
565167 1513264 2343128 -4.98 -8.03 0.65
سیمان دورود - سدور -4.4
-2.11926
-3.81910
5424344 594212 722931 -4.2 1.64 0.82
رینگ سازی مشهد - خرینگ 2.13
0.59857
1.29863
1719312 381365 3322312 -4.19 1.37 0.11
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -3.14
0.061725
-0.811710
1098720 1293750 181396 -3.69 3.14 7.13
سیمان شرق - سشرق -2.86
-1.851060
-2.221056
817407 2812774 1516935 -22.91 3.29 1.85
بانک تجارت - وتجارت 1.78
0.27737
0.41738
67236835 33680900 170582818 -2.75 0.7 0.2
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.755056
-4.994840
14464 536947 532454 -2.26 -5.22 1.01
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2.27
0.552186
3.042240
40000 163950 162000 -2.24 -0.84 1.01
سیمان کردستان - سکرد -0
-0.131539
-2.661500
24690 1846800 891144 -17.26 146.79 2.07
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -4.8
-1.552283
-1.292289
468472 2489146 243682 -14.23 1.3 10.21
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -4.82
0.141461
-1.31440
865505 178013 25625 -14.1 2.4 6.95
ایران خودرو دیزل - خاور -2.78
-0.71834
-0.24838
17727461 4160875 21097818 -1.31 -0.63 0.2