ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 3.03
4.652679
4.772682
6166036 7866675 1387259 98.25 2.18 5.67
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.35
3.283279
4.633322
1392027 3575081 279375 91.67 1.75 12.8
بیمه البرز - البرز -1.6
-0.221359
-3.011321
113582 5436000 20621642 9.83 1.06 0.26
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -8.9
-4.162834
-4.972810
189863 1500745 1074955 9.7 1.92 1.4
لامیران - فلامی -0
-0.073003
-0.832980
15250 180180 145713 9.54 1.71 1.24
صنایع آذر آب - فاذر 2.13
0.174761
0.954798
21263780 4761000 3123743 9.41 2.41 1.52
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.14
0.1718381
0.4418430
80097 51466800 10357687 9.33 5.93 4.97
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 2.67
2.024597
2.314610
4112184 6022070 2818732 9.2 3.59 2.14
سیمان تهران - ستران -2.23
-2.642180
-2.322187
631723 3815000 2543274 9.19 1.07 1.5
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -4.17
-2.757782
-1.527880
87265 933840 542101 9.16 10.58 1.72
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -1.32
-0.722198
-0.722198
5722837 3626700 455221 9.09 1.67 7.97
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -7.46
-2.2213601
-1.1513750
150690 417721 253498 87.59 10.84 1.65
داروسازی روزدارو - دروز -0.04
-0.115327
-4.585089
2373 1242683 501960 82.36 2.85 2.48
صنعتی آما - فاما 1.4
4.593667
4.993681
616585 1833500 1022673 8.98 1.59 1.79
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -1.31
-1.172445
-1.212444
215036 268844 235154 8.93 1.87 1.14
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.39
2.175685
3.835777
160577 920970 2056899 8.91 2.33 0.45
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2.9
02581
1.742626
2972383 51620000 180396116 8.88 1.74 0.29
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 2.31
0.991223
1.491229
18894200 91725000 89945167 8.86 1.01 1.02
بانک پارسیان - وپارس -1.9
-0.091062
-0.091062
2165465 25233120 98986035 8.85 0.67 0.25
لبنیات کالبر - غالبر 4.88
41767
4.941783
2508667 441750 593203 8.85 1.09 0.74
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.27
-0.339461
0.069498
149043 1430503 1792914 8.72 2.02 0.8
بیمه آسیا - آسیا 1.38
0.081308
0.231310
199900 3008400 29727373 8.67 1.14 0.1
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 6.63
2.671998
4.322030
2368635 14027962 1701094 8.67 1.58 8.25
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.02
1.8829270
530166
42237 5854000 1818666 8.67 7.79 3.22
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -1.17
-0.091162
-3.11127
26700 4648000 536970 8.63 0.77 8.66
داروسازی اکسیر - دلر -2.45
-0.086143
-2.755979
6726 2764350 3804436 8.53 6.44 0.73
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 2.97
3.985150
4.995200
193902 1030000 3267389 8.49 4.25 0.32
بیمه ملت - ملت 4
1.721420
1.291414
1204708 4047000 3998987 8.43 1 1.01
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -0
-0.2413566
-2.5313254
3370 474810 1568289 8.42 3.84 0.3
سیمان ارومیه - ساروم -10.3
1.732993
-3.162849
1160821 1197200 1197214 8.41 1.91 1
بانک کارآفرین - وکار -0
03104
-0.133100
15522 26384000 24201362 8.3 1.68 1.09
سازه پویش - خپویش -0
-0.9523634
-522667
7588 2363400 2883628 8.26 3.42 0.82
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.95
0.451782
2.031810
3593003 50279130 22228780 8.2 1.56 2.26
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4.59
2.313984
2.724000
520253 3984000 1360419 8.2 2.18 2.93
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.46
-0.1984
0.1986
1345754 5412000 838283 8.18 0.94 6.46
موتوژن - بموتو 3.43
1.445360
2.25400
144907 3646944 3068407 8.12 3.18 1.19
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -1.97
-0.125113
-1.765029
115918 9314373 6560716 8.08 4.01 1.42
ایر کاپارت صنعت - خکار -2.95
0.071412
-0.781400
2423514 631852 586927 8.02 1.28 1.08
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.13
0.811621
0.751620
3406001 3242000 458946 8 1.19 7.06
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 7.03
4.036046
4.996102
1071759 1287798 1922855 75.58 3.83 0.67
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -1.78
-0.283855
-0.183859
670343 963750 3604870 75.1 3.6 0.27
سیمان خاش - سخاش 3.65
0.97376
4.927670
24000 922000 929620 7.84 3.48 0.99
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -6.3
0.541310
-0.541296
882219 3930000 1216979 7.74 1.03 3.23
سامان گستر اصفهان - ثامان -3.34
01552
-1.351531
56505 344453 215157 7.72 0.75 1.6
حمل و نقل توکا - حتوکا -3.33
-1.352267
-1.442265
231403 748110 1068978 7.68 2.71 0.7
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -3.52
-2.053207
-0.763249
5745758 9621000 1215404 7.65 1.86 7.92
افست - چافست 4.23
2.067465
0.777370
404085 1493000 1622217 7.6 3.11 0.92
بانک خاورمیانه - وخاور -3.57
0.082609
-2.762535
20434805 13045000 9291395 7.57 2.1 1.4
داروسازی فارابی - دفارا 3.49
0.038620
0.968700
5130 3448000 2839922 7.53 3.42 1.21
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -1.92
-2.488768
-3.458681
108759 3156480 1600950 7.53 9.48 1.97
عمران و توسعه فارس - ثفارس -4.82
1.312247
-0.232213
654762 2247000 511597 7.49 2.87 4.39
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 3.63
3.281292
4.881312
590879 1162800 675336 7.47 1.16 1.72
آسان پرداخت پرشین - آپ 0
3.9210910
4.9911022
314876 10910000 21263096 7.43 5.36 0.51
داروپخش - وپخش 4.24
0.0919858
520833
4650 11914800 1645028 7.37 3.71 7.24
البرز دارو - دالبر 1.87
-0.0311826
1.4512000
18179 8041680 3051038 7.36 4.86 2.64
پتروشیمی پردیس - شپدیس -3.92
-1.467475
-2.587390
501774 44850000 18141375 7.28 3.37 2.47
بانک اقتصاد نوین - ونوین 7.42
-0.222256
0.752278
1338917 25519872 58379555 7.24 1.32 0.44
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 1.16
0.061722
0.521730
7111 1162350 316977 7.24 1.41 3.67
داروسازی امین - دامین -1.93
-0.462839
-0.112849
76991 1646620 1134303 7.09 1.79 1.45
رادیاتور ایران - ختور 4.83
0.083694
0.413706
4074428 1108200 1706066 7.07 1.91 0.65
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 4.77
1.0411120
511556
29489 1946000 553963 7.03 7.1 3.51
آلومراد - فمراد 4.84
4.533022
4.983035
898804 149696 92360 683.54 3.61 1.62
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
0.442754
52879
15735 140454 133416 66.98 2.43 1.05
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله -3.78
-1.333187
-2.173160
1812781 1593500 1025020 615.73 3.09 1.55
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -4.85
-4.523587
-4.983570
1627771 732178 1439373 61.59 3.4 0.51
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -3.02
-0.376201
-0.716180
394473 1506843 499421 6.95 2.6 3.02
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 5.45
3.493378
4.993427
1476327 294448 319553 6.87 1.73 0.92
صنعتی پارس مینو - غپینو -3.43
0.884800
-0.784721
415112 3024000 3358505 6.85 1.89 0.9
سخت آژند - ثاژن 2.57
3.014588
2.384560
283435 1835200 523021 6.84 3.39 3.51
داروسازی اسوه - داسوه -1.95
-0.0220761
-1.2820500
6953 5190250 2534721 6.81 5.3 2.05
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -4.17
-1.173379
-2.493334
900992 1259981 1008957 6.67 2.29 1.25
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.8
-0.0114003
0.7714112
109325 9802100 7345453 6.66 6.85 1.33
واسپاری ملت - ولملت 4.19
1.451262
1.531263
2808559 1009600 759841 6.64 1.06 1.33
مارگارین - غمارگ 5.13
4.034282
4.984321
365855 1541520 6833617 6.56 2.2 0.23
گروه دارویی سبحان - دسبحا -0.68
0.117570
-0.167550
400269 7600280 1183969 6.55 5.13 6.42
سیمان خوزستان - سخوز -4.22
-1.072318
-3.762255
71821 1506700 2176761 6.49 1.69 0.69
سیمان داراب - ساراب -3.12
-2.651100
-1.951108
398921 990000 1076725 6.42 0.75 0.92
لیزینگ ایرانیان - وایران -4.75
-0.891446
-1.31440
477317 1446000 761703 6.38 1.3 1.9
ایران دارو - دیران -1.77
-0.663748
-2.73671
37169 899520 687019 6.38 4.24 1.31
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.54
0.051900
0.371906
4906387 76950000 13608254 6.29 1.36 5.65
داروسازی ابوریحان - دابور -0
-0.1913844
-3.913330
2900 1993536 2000265 6.21 7.36 1
سبحان دارو - دسبحان -0.77
-0.1713086
-0.8213000
15477 3925800 1887677 6.19 6.93 2.08
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.74
-0.281776
0.841796
782727 8027520 4982504 6.16 2.02 1.61
شیشه همدان - کهمدا -2.32
-1.597731
-0.747798
287505 2226528 971100 6.07 1.74 2.29
پارس دارو - دپارس -1.29
-0.4716096
-2.4215781
17711 3380160 1299793 6.05 3.13 2.6
کارخانجات داروپخش - دارو -1.86
-0.266533
-2.586381
23004 3266500 4236324 6.01 4.19 0.77
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 5.24
3.77853
4.99863
15815664 779590 3203249 574.92 1.22 0.24
قند نقش جهان - قنقش 1.26
4.798267
4.998283
61122 1149113 2547652 57.58 2.57 0.45
پارس خودرو - خپارس 4.31
1.131426
0.071411
19037522 9659514 40171417 56.94 7.99 0.24
چرخشگر - خچرخش -4.23
-4.361975
-4.941963
7894884 1880387 1220112 53.47 1.79 1.54
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.83
0.584299
4.984487
280208 34392000 9310680 50.94 5.08 3.69
گلتاش - شگل -2.66
-0.1413500
-2.7313150
7000 2700000 2220517 5.87 2.95 1.22
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -1.71
-0.094287
-0.494270
74050 11146629 1984512 5.86 2.8 5.62
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.96
0.0512787
0.1612800
16463 4833486 2373551 5.84 4.11 2.04
صنعتی بهشهر - غبشهر 3.88
4.72404
4.972410
7317679 7212000 22212601 5.78 1.45 0.32
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 2.83
4.728215
58237
592604 1971600 1195989 5.66 3.7 1.65
معدنی املاح ایران - شاملا -0
-0.0811536
-1.9811316
3200 2422560 1013269 5.66 7.06 2.39
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -2.73
-0.121705
-3.341650
279199 46035000 8158044 5.65 1.83 5.64
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 4.08
1.046345
1.596380
2103095 18400500 3362850 5.61 2.29 5.47
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4.27
4.681655
51660
6858678 3310000 429637 5.59 1.12 7.7
مخابرات ایران - اخابر 2.13
0.172368
0.422374
2044158 142080000 24964144 5.57 2.28 5.69
پتروشیمی جم - جم 5.29
1.668734
0.98668
2549594 83846400 47736208 5.54 2.84 1.76
پتروشیمی فجر - بفجر 2.29
0.414684
2.4614986
217867 36710000 15629478 5.51 4.3 2.35
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.82
0.0910643
2.3110879
22215 10110850 8878795 5.41 2.21 1.14
سیمان هرمزگان - سهرمز -0
04014
-2.343920
45 2175588 2220452 5.38 2.37 0.98
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -4.16
0.12909
-0.212900
210169 1922733 1224851 5.36 2.05 1.57
پاکسان - شپاکسا -2.17
-0.314201
-1.234162
72572 2268540 3766378 5.33 2.01 0.6
کویر تایر - پکویر 2.17
1.133215
1.763235
142056 2250500 2731210 5.23 2.39 0.82
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 6.92
2.363902
4.913999
2450854 18062311 6845685 5.14 1.9 2.64
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.58
02618
0.082620
82557 9239446 4975640 5.1 2.13 1.86
بانک انصار - وانصار 2.15
0.051986
0.61997
1444584 19860000 42484917 5.09 1.44 0.47
پتروشیمی خارک - شخارک 1.07
0.019126
0.279150
113889 18252000 9926806 5.07 2.45 1.84
لعابیران - شلعاب 3.68
3.512564
4.162580
1526268 256400 464228 5.05 2.78 0.55
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.97
-0.973557
-0.53574
304842 3557000 768894 5.03 1.47 4.63
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 3.84
4.514012
4.984030
5451301 601800 284744 49.17 3.4 2.11
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 5.51
0.7312477
0.9112500
39631 192146 97665 47.68 2.67 1.97
قند نیشابور - قنیشا -3.9
-0.611640
-0.31645
1087635 328000 390023 46.45 1.57 0.84
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 6.63
4.441552
4.981560
877163 620800 1720422 45.95 2.79 0.36
ایران خودرو - خودرو 5.35
2.143486
1.383460
19028302 53335800 171737600 44.84 2.93 0.31
فرآورده های نسوز آذر - کاذر -4.45
-1.422431
-2.62402
1457993 729300 689020 43.06 2.2 1.06
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2.26
4.912716
4.982718
7765872 874552 678296 42.95 3.87 1.29
قند مرودشت - قمرو 5.71
1.044682
1.454701
51339 561840 753099 41.41 2.79 0.75
فیبر ایران - چفیبر 0.4
0.246988
0.447002
32000 489160 104000 405.94 13.3 4.7
پتروشیمی مبین - مبین 3.49
0.54014
0.534015
1979341 57207528 36668540 4.99 2.66 1.56
نفت سپاهان - شسپا 0.03
56952
56952
753038 7299600 10826104 4.92 3.32 0.67
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.22
0.781806
2.681840
2475968 83220480 18194919 4.85 0.87 4.57
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -3.17
-0.631428
-0.631428
5316491 8568000 1795991 4.77 1.38 4.77
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.2
0.0133457
0.4433600
44659 133828000 99575102 4.68 8.19 1.34
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -1.3
-0.131559
-0.641551
10683455 46770000 10062223 4.65 1.16 4.65
بیمه ما - ما 3.43
2.792063
3.592079
548049 2063000 2831541 4.4 1.46 0.73
بیمه پارسیان - پارسیان -1.66
-2.992891
-52831
518001 5782000 16344172 4.27 1.64 0.35
نفت بهران - شبهرن 1.02
-0.018161
0.338189
218662 16322000 15399362 4.21 2.69 1.06
پتروشیمی شازند - شاراک -1.25
-0.112677
-0.752660
320640 13492080 22427548 4.16 2.22 0.6
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.74
0.92699
0.932700
2154985 546278 205375 39.77 2.61 2.66
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2.65
1.691927
1.531924
1693498 8016320 5665421 38.04 1.68 1.41
کارخانجات قند قزوین - قزوین 6.32
4.175274
4.095270
1636027 870729 1052361 37.18 8.23 0.83
فروسیلیس ایران - فروس 3.05
1.172169
2.242192
422879 1896771 948466 37 1.72 2
مهرکام پارس - خمهر 6.5
1.462083
0.582065
4405382 1724724 5341324 34.09 2.58 0.32
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -2.98
-0.153416
-0.943389
137943 2396162 7103184 33.98 2.2 0.34
دوده صنعتی پارس - شدوص -3.03
-2.722644
-2.52650
462451 317280 617750 33.85 2.47 0.51
سیمان شاهرود - سرود -0.44
-0.271881
-4.191807
17200 846450 1146309 33.42 1 0.74
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 0.12
4.972452
4.972452
746669 2342870 5908109 32.7 2.16 0.4
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.26
3.041322
0.71292
2680709 896775 1350213 31.82 1.3 0.66
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 0
4.972575
4.972575
875454 2628045 5196100 31.48 2.11 0.51
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.02
-0.384989
-0.864965
3833281 68848200 137104261 31.13 2.88 0.5
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3.14
0.954137
0.544120
936958 6205500 298428 30.98 1.05 20.79
آبسال - لابسا 8.56
-0.584085
0.344123
615079 1470600 1471142 30.95 2.64 1
تولیدی کاشی تکسرام - کترام -1.63
-1.51049
-1.411050
1835058 309435 417000 30.58 1.04 0.74
بانک پاسارگاد - وپاسار 1.61
01000
11010
34915998 50400000 117339204 3.56 0.67 0.43
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 1.35
-0.051858
0.321865
1261999 30192500 8915500 3.52 0.83 3.39
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک -3.6
-0.221390
-2.081364
1005252 445992 1052270 294 2.4 0.42
داروسازی کوثر - دکوثر -1.77
-0.351696
-1.881670
37878 915840 764581 29.48 0.96 1.2
تولید محور خودرو - خمحور -7.03
-3.474278
-4.084251
398574 1799930 1568582 288.91 4.17 1.15
الکتریک خودرو شرق - خشرق -4.44
0.592729
-0.482700
647634 859635 1800042 28.53 2.26 0.48
کابل البرز - بالبر -10.48
-1.144962
-2.874875
1076556 1131336 1100434 277.76 3.54 1.03
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -1.56
-0.942315
-1.412304
1004905 1389000 1500000 27.25 2.01 0.93
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -3.99
-2.041491
-1.451500
592296 938744 764165 27.19 1.39 1.23
مهندسی تکنوتار - تکنو -5.17
-1.672231
-0.842250
1490347 356960 57065 268.39 2.62 6.26
کالسیمین - فاسمین 2.98
4.642998
4.993008
4195694 5996000 2372806 26.4 1.73 2.53
پتروشیمی آبادان - شپترو -1.31
0.033078
-0.163072
70620 1939140 2036144 26.22 8.96 0.95
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -1.74
-0.12037
-0.12037
227446 10388700 12261374 26.17 1.77 0.85
توسعه معادن روی ایران - کروی 3.75
4.772704
52710
20107550 6527321 324577 25.04 1.68 20.11
فنرسازی زر - خزر 1.42
51218
51218
13505537 608996 402562 2,475.6 1.51 1.51
سیمان سپاهان - سپاها -2.25
-2.781118
-3.391111
3348037 2347800 2294658 24.99 1.27 1.02
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -1.03
01695
-2.481653
395 423750 427858 24.14 1.23 0.99
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
0.0315232
515988
1940 10235904 2983159 23.96 12.9 3.43
کربن ایران - شکربن 4.38
1.433467
03418
1777784 866750 718750 22.68 1.58 1.21
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 3.21
2.321900
2.151897
8888677 3458000 262532 22.03 1.09 13.17
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.93
0.812986
3.513066
166675 223950 109169 22.02 2.8 2.05
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 0
03268
4.993431
300 287584 138705 214.94 2.27 2.07
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.64
3.51066
2.911060
27490562 1836747 730307 210.68 1.47 2.52
ایران ترانسفو - بترانس -1.84
-0.2616187
-0.7916100
450334 24280500 5028850 21.91 6.03 4.83
سیمان بجنورد - سبجنو -0.39
-0.112723
-4.992590
3710 1067416 1101080 21.5 2.08 0.97
سیمان خزر - سخزر -0
-0.082540
-52415
2500 584200 695795 21.19 2 0.84
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.328053
-4.997676
11200 3454737 3094991 21.06 3.5 1.12
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -1.94
-0.11035
-0.481031
5505991 1058646 2810753 200.58 1.45 0.38
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 4.94
0.346418
0.586433
219441 1925400 118758 20.49 3.82 16.21
فولاد خوزستان - فخوز 1.92
0.042789
0.612805
449826 40362408 20885454 20.17 1.99 1.93
قند اصفهان - قصفها 5.1
4.116254
4.716290
443529 1219530 2774420 20.15 4.08 0.44
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.8
0.081198
-0.751188
24907365 12788650 755058 20 1.02 16.94
سیمان ایلام - سیلام 1.81
1.652839
3.832900
62026 1171088 1186937 190.45 3.2 0.99
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 2.07
1.751805
0.621785
3733160 1173250 7799 19.48 1.31 150.44
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.8
3.761323
3.141315
3699395 701190 34103 19.25 1.43 20.56
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4.7
1.823355
1.433342
132172 671000 437133 18.66 2.68 1.54
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -2.66
-0.741752
-1.191744
1171215 283824 167194 18.05 1.59 1.7
بهنوش ایران - غبهنوش -0
-0.076118
-0.366100
16736 1468320 3599075 17.87 5.28 0.41
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -2.58
-3.531532
-4.851511
2613798 8617500 552577 17.27 0.95 15.6
سیمان قاین - سقاین -0
-0.0814347
-2.4914000
1180 763582 552422 17.19 5.12 1.38
سایپا دیزل - خکاوه -2.27
0.161288
-0.311282
7896136 2704800 13379696 1,619.64 -0.6 0.2
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 6.98
-0.676517
1.636668
279412 1303400 1275382 16.29 3.46 1.02
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.88
1.424343
54496
34296 625392 1370670 15.84 2.32 0.46
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0
-0.0418085
-517188
220 979715 97428 15.67 2.17 10.06
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 0
4.962601
4.962601
294061 1900418 1300528 15.31 2.98 1.46
شهد - قشهد -6.24
-3.724921
-3.314942
845222 990597 1189784 15.22 3.38 0.83
بیمه دانا - دانا 1.21
1.022170
0.612161
389804 2214209 18706418 15.08 1.73 0.12
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -2.59
-0.044632
-0.84597
726388 463200 451809 14.95 3.7 1.03
قند لرستان - قلرست 3.3
0.773387
1.163400
734690 812880 736452 14.39 1.96 1.1
داده پردازی ایران - مداران -3.75
-2.033193
-1.63207
703993 2075450 1045337 14.37 2.68 1.99
سالمین - غسالم 0
01852
0.71865
200 555600 899255 14.26 1.24 0.62
شکر - قشکر -4.77
0.281811
-0.331800
201525 362200 418946 134.1 2.59 0.86
جام دارو - فجام 0.81
0.0224713
1.1825000
575 988520 238952 13.97 5.65 4.14
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 6.18
3.682171
4.972198
1296288 1302600 1764634 13.77 2.26 0.74
زامیاد - خزامیا -3.56
0.271112
-0.631102
43590764 6149240 17123499 13.73 1.13 0.36
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -4.92
0.141396
-0.791383
69675839 54816278 87561796 13.67 1.42 0.63
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند -1.64
-0.861506
-3.751462
107429 602400 1342687 13.62 1.2 0.45
باما - کاما 2.37
4.695206
4.165180
6341116 2603000 785827 13.41 3.18 3.31
لیزینگ ایران - ولیز 3.29
-0.61482
0.131493
325471 889200 420000 13.39 1.17 2.12
کارتن ایران - چکارن 3.37
-0.213831
1.283888
116282 698200 843189 13.38 3.41 0.83
سیمان غرب - سغرب -1.67
-0.242459
-1.422430
30465 737700 875778 13.2 1.71 0.84
پارس سویچ - بسویچ 0
0.88556
58912
15932 2139000 789955 13.14 3.03 2.71
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 4.68
2.12965
0.242911
147855 1037750 250100 13.08 1.98 4.15
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 6.27
3.671356
4.891372
19107808 37893108 3059801 12.97 1.34 12.38
پشم شیشه ایران - کپشیر 4.51
0.4511618
0.9611677
31018 780036 496565 12.79 6.65 1.57
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 3.7
0.0510258
0.0710260
52995 2537420 199647 12.73 7.12 12.71
معادن بافق - کبافق 1.06
4.427016
4.997054
555414 1420740 350880 12.45 2.67 4.05
سیمان بهبهان - سبهان -6.18
0.7413753
-0.3413606
11893 756415 689655 12.35 3.42 1.1
نیرو کلر - شکلر 2.42
-0.152698
02702
161904 1079200 423452 12.26 2.71 2.55
قند هکمتان - قهکمت 4.52
0.793321
2.153366
297317 908626 940075 12.18 2.02 0.97
ماشین‌سازی اراک - فاراک 9.98
-0.22472
42576
58977610 15540347 7000000 12.15 2.23 2.22
سیمان هگمتان - سهگمت -3.38
-2.642027
-0.242077
340240 1019378 1208121 12.06 1.41 0.84
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -3.14
-3.117317
-3.477290
985332 731700 576593 115.68 5.4 1.27
سیمان کارون - سکارون -4.77
-0.683528
-1.463500
59651 736764 729000 11.97 0.8 1.01
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.08
1.591854
1.371850
969947 444960 50336 11.84 1.52 8.84
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.71
3.722706
1.952660
1327931 400488 246500 11.68 1.59 1.62
نیرو ترانس - بنیرو -2.49
-4.736330
-56312
396283 1899000 898863 11.41 3.6 2.11
گلوکوزان - غگل 4.31
-0.0344613
2.6345800
987 3390588 2865844 11.26 7.57 1.18
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 6.46
2.871972
4.592005
8428495 59160000 23021136 11.22 2.02 2.57
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 5.41
-0.744016
1.094090
235265 903600 944275 11.19 2.08 0.96
مس شهید باهنر - فباهنر 4.28
2.831564
3.221570
1485523 1407600 4467414 11.11 1.45 0.32
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو -1.17
-0.1510197
-0.1210200
543349 917730 470000 10.94 5.87 1.95
سیمان شمال - سشمال -2.88
-4.661535
-4.781533
672880 1269411 936633 10.67 0.82 1.36
لابراتوارهای رازک - درازک -2.9
-0.420885
-3.6620200
20252 8562850 2812094 10.64 11.1 3.05
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -4.14
-1.541279
-3.161258
11159276 25580000 2500077 10.58 1.06 10.23
داروسازی زهراوی - دزهراوی -1.01
-0.0528196
-2.4527521
3186 6767040 3501029 10.4 9.79 1.93
کاشی پارس - کپارس 5.82
-1.619119
0.569320
44008 800192 647750 10.28 6.07 1.24
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.38
4.183287
4.983312
220208 657400 1874347 10.27 5.3 0.35
پالایش نفت تبریز - شبریز -2.51
-0.835589
-1.355560
7501386 21708855 46225618 10.03 4.2 0.47
ح.بانک خاورمیانه - وخاورح 2.73
1.51559
0.21539
31303 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح -12.38
-5.91430
-7.44423
4430466 0 0 - - -
ح.بانک انصار - وانصارح 8.82
2.79810
5.96835
670209 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصناح 2.01
9.6354
9.91355
546334 0 0 - - -
ح.لیزینگ خودرو غدیر - ولغدرح -8.14
3.14230
-0.9221
13555916 0 0 - - -
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح -2.61
-0.51775
-0.13778
1172659 0 0 - - -
ح.ایران دارو - دیرانح -9.98
-41.122473
-40.982479
40142 0 0 - - -
ح.سیمان شرق - سشرقح -7.79
-4.79159
-4.79159
16350790 0 0 - - -
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح -1.31
-1.257494
-2.447404
26325 0 0 - - -
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح 9.78
6.36937
9.31963
4261670 0 0 - - -
ح.کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگساح -10.26
-5.675425
-6.765362
605209 0 0 - - -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -3.23
-1.42973
-0.71980
18694535 12162500 0 - 0.7 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 4.94
0.91123
4.941168
327132 3930500 0 - 0.75 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس -2.57
-1.291071
-2.31060
275158 1071000 0 - 0.83 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 2.3
0.85834
2.18845
2977640 834000 0 - 0.84 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -0.96
0.091150
-0.261146
358709 2185000 0 - 0.9 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -1.59
-0.251603
-1.871577
283600 4809000 0 - 0.92 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -1.64
-0.231294
-1.081283
688162 3558500 0 - 0.95 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -3.44
-1.291602
-0.251619
945041 7209000 0 - 0.99 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -2.14
-0.081181
-0.761173
441640 1889600 0 - 1.09 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -3.6
-1.841550
-4.941501
1104626 8342100 0 - 1.1 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -4.26
-1.351530
-2.641510
1586404 1147500 0 - 1.17 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -2.29
-0.071428
-0.141427
63496 2227680 0 - 1.21 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.21
-0.111775
-2.481733
153017 12425000 0 - 1.22 -
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو -3
-4.221543
-3.231559
3175823 617200 0 - 1.29 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -5.06
-2.331551
-2.961541
411367 1240800 0 - 1.77 -
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -5.47
0.099311
-1.579157
2700 465550 466465 -9.72 -8.4 1
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -2.44
-0.311280
-0.781274
3149506 652800 796088 -9.63 1.81 0.82
رینگ سازی مشهد - خرینگ 5.57
2.041300
0.861285
8518682 578500 2647454 -6.38 1.82 0.22
پارس سرام - کسرام -3.07
-1.642225
-3.582181
109005 133500 174361 -5,134.62 2.4 0.77
سیمان دورود - سدور -4
-2.98913
-4.04903
4193747 585870 718696 -4.13 1.45 0.82
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 6.34
0.42757
4.992883
20989 275700 15038 -32.72 2.84 18.33
پتروشیمی فارابی - شفارا 0.8
0.114703
3.874880
2879 705450 701375 -3.01 -2.47 1.01
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 0
4.985161
4.985161
133874 619320 588879 -267.64 2.99 1.05
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 4.56
4.362392
1.662330
678523 291448 25625 -23.09 3.65 11.37
کارخانه چینی ایران - کچینی -4.79
-1.522917
-3.242866
99293 487224 431640 -22.81 -2.17 1.13
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج -0
-0.024444
-4.994223
500 658655 949077 -19.69 3.99 0.69
سیمان شرق - سشرق -3.17
-1.681115
-1.51117
2409314 2958719 1300460 -17.71 2.52 2.28
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.23
0.372416
0.832427
2734264 1812000 74671 -16.06 4.32 24.27
سیمان کردستان - سکرد 4.4
3.221314
1.491292
156044 1576800 891144 -14.73 5.5 1.77
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -4.55
1.082245
-0.952200
146800 168375 221400 -14.21 -1.11 0.76
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 1.75
4.932554
4.972555
4736549 1021600 422826 -10.32 5.36 2.42
ایران خودرو دیزل - خاور 4.2
0.751215
0.331210
24666158 6061707 12033593 -1.56 -1.89 0.5