صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
معدنی دماوند - کدما 5
1.4310069
5.7710500
50496 302070 108390 54.64 9.69 2.79
گلوکوزان - غگل -3.92
-0.3938614
-4.5637000
2987 2934664 2464157 9.73 9.09 1.19
سیمان اصفهان - سصفها -0.59
-0.2217330
-2.6916900
7790 3466000 1078718 39.61 8.61 3.21
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 9.68
4.8329127
529174
37504 1019445 1722552 17.02 8.16 0.59
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.48
0.263087
1.883137
1585966 1019317 1872755 8.77 7.86 0.54
لابراتوارهای رازک - درازک -3.63
-0.0422542
-2.4422001
2560 9242220 2905114 11.61 7.72 3.18
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید -1.67
-0.0418345
-1.3818100
9543 12327840 3974525 16.55 7.51 3.1
شیشه و گاز - کگاز -3.59
-3.84905
-4.294880
543892 1226250 461468 2.36 7.17 2.66
آسان پرداخت پرشین - آپ -4.19
-3.323661
-423490
836718 23661000 39158803 10.02 7.05 0.6
خوراک دام پارس - غدام -0.08
-1.777490
-57244
23170 449400 370898 69.43 7.04 1.21
قند اصفهان - قصفها -4.71
-2.768568
-3.538500
373689 1670760 3298770 11.22 6.23 0.51
داروپخش - وپخش -0.99
-0.0213839
-1.513634
3900 11624760 1532435 7.74 6.22 7.59
جام دارو - فجام 2.12
0.212019
3.8712459
4782 961520 251528 18.21 6.14 3.82
ایران ارقام - مرقام -3.25
-0.886833
-0.846836
499369 3416500 1306454 24.33 6.08 2.62
بهنوش ایران - غبهنوش 0.17
0.045349
0.975399
5400 1925640 3795565 31.24 6.03 0.51
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 2.14
0.0120208
1.8620580
1150 8083200 2414620 8.7 5.95 3.35
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 3.25
011815
4.5312350
412 4726000 835009 12.18 5.74 5.66
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -3.01
1.11754
-0.291730
583772 1315500 181396 -3.75 5.49 7.25
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 1.97
0.0411553
3.0511900
6787 11553000 7462308 7.67 5.43 1.55
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو -0
07505
-0.077500
500 750500 155150 74.68 5.42 4.84
ایران ترانسفو - بترانس -3.51
0.055803
-1.725700
855725 21761250 5421228 17.4 5.26 4.01
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 1.95
0.2410063
0.0110040
263667 905670 567360 10.76 5.08 1.6
نیرو ترانس - بنیرو -7.42
-4.0310626
-4.9910519
460427 3187800 1015690 17.62 5.01 3.14
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 4.32
2.1914346
3.1514480
344335 2510550 617602 8.03 4.97 4.06
پارس دارو - دپارس 0.58
0.2315660
1.0615789
22344 3288600 1389044 5.76 4.94 2.37
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.98
0.095736
1.645825
35322 7887000 1330883 6.05 4.92 5.93
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج -0
-0.024120
-53915
692 610634 1059066 77.36 4.86 0.58
پتروشیمی خارک - شخارک 2.33
0.0314963
0.9415100
11596 29926000 11961375 6.5 4.76 2.5
معدنی املاح ایران - شاملا 5.47
1.9314055
4.4214399
212790 2951550 1083699 6.96 4.63 2.72
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.75
0.687121
-0.167062
609585 42726000 19905525 6.42 4.58 2.15
کاشی پارس - کپارس 0
58387
4.998387
4121449 735959 743780 8.98 4.57 0.99
سیمان قاین - سقاین -8.1
0.3517309
-3.4716651
3470 921227 787150 4.83 4.51 1.17
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -4.1
-1.971243
-31230
640999 497200 540323 461.65 4.49 0.92
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه -4.41
-4.484988
-54961
3651509 808056 173514 56.51 4.4 4.66
کارتن ایران - چکارن 0.59
4.974624
4.994625
5203418 842724 840748 30.54 4.34 1
آلومراد - فمراد 4.97
0.43735
3.363845
136091 185015 66798 264.69 4.3 2.77
پالایش نفت تبریز - شبریز -5.1
-0.664944
-1.554900
682752 19203539 60427811 19.29 4.29 0.32
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0.78
0.077001
0.067000
62852 840120 585695 9.29 4.26 1.43
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -1.5
-0.514110
-4.453947
18803 411000 17994 -48.2 4.23 22.84
فنرسازی خاور - خفنر 0.02
4.985456
4.985456
126132 545600 300063 129.9 4.21 1.82
نفت بهران - شبهرن -4.85
0.7510473
-0.9110300
437250 20946000 16378618 5.9 4.2 1.28
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.48
-0.825176
0.025220
259131 1035200 566368 92.38 4.19 1.83
پتروشیمی فن آوران - شفن -1.23
-0.0417897
-1.1317703
23648 17002150 11250098 4.47 4.19 1.51
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 0
018649
018649
1030 287195 97665 71.26 4.18 2.94
پتروشیمی جم - جم 0.42
1.129668
1.449699
896550 92812800 52675374 6.16 4.12 1.76
لامپ پارس شهاب - بشهاب -5.18
1.817587
-1.377350
106750 1229094 2164832 14.74 4.1 0.57
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 3.55
0.4110794
4.8411270
28465 4630626 4829041 15.67 4.01 0.96
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -2.59
-0.643906
-2.723824
505961 10673364 7421964 7.46 3.93 1.44
بیمه دانا - دانا 2.57
03819
0.293830
50591 3896804 18007503 21.11 3.76 0.22
سازه پویش - خپویش 6.7
-0.4522568
1.3522976
4603 2256800 3640659 7.6 3.75 0.62
ملی سرب و روی ایران - فسرب -2.54
-0.432775
-0.972760
584764 893550 1089758 17.02 3.74 0.82
البرز دارو - دالبر -3.9
09062
-0.679001
23765 8427660 3334400 7.02 3.72 2.53
افست - چافست 10.48
1.0511736
4.9612190
144781 2347200 1675007 8.29 3.68 1.4
سیمان شرق - سشرق 1.94
0.681042
1.061046
1691605 2765010 1607425 -22.77 3.66 1.72
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 5.66
-0.693466
0.293500
293831 707480 1450360 149.38 3.64 0.49
معادن بافق - کبافق 3.99
0.8211495
1.2111540
234825 2327738 766188 5.2 3.61 3.04
پست بانک ایران - وپست -3.42
-1.442258
-1.882248
936748 7301132 12052475 88.01 3.61 0.61
سیمان کردستان - سکرد 3.08
0.381311
1.761329
150221 1573200 891144 -14.7 3.58 1.77
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 6.05
2.343933
1.773911
146577 200583 137701 70.73 3.56 1.46
مارگارین - غمارگ 7.19
-0.473849
0.343880
1441560 3233160 8675107 11.91 3.53 0.37
شهد - قشهد 2.51
0.167307
0.567336
53540 1470899 1534391 9.11 3.53 0.96
داروسازی ابوریحان - دابور -5.02
-2.498796
-0.378988
139768 2533248 2201000 7.04 3.53 1.15
همکاران سیستم - سیستم -1.94
-0.665104
-0.165130
730546 3828000 782667 8.52 3.52 4.89
کشت و صنعت چین چین - غچین 0.92
0.17364
1.947500
3023 736400 111424 13.34 3.51 6.61
پارس سویچ - بسویچ 0.65
0.0211708
1.6611900
756 2927000 980000 13.45 3.51 2.99
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.79
0.7431552
1.2231700
162976 126208000 114383210 4.17 3.49 1.1
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 1.59
4.994141
4.994141
3552878 67883413 4127928 23.26 3.48 16.44
نیرو کلر - شکلر -5.14
-3.44492
-4.34450
263178 1796800 459904 19.86 3.48 3.91
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0.45
04295
4.074470
2250 34360000 13602620 38.01 3.47 2.53
گلتاش - شگل 2.04
4.9813930
4.9813930
470276 2786000 2001377 6.63 3.46 1.39
نفت پارس - شنفت 3.64
-0.145012
0.525045
76276 6265000 8020418 6.09 3.44 0.78
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -2.97
-0.561943
-0.721940
651910 777200 1705719 26.75 3.43 0.46
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -2.28
-0.036208
-0.976150
23506 18003200 3510487 5.28 3.34 5.13
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -10.51
-3.497639
-4.997520
224199 1527800 1539123 9.17 3.31 0.99
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -5.26
-0.078545
-4.688151
3141 3076200 1898424 7.12 3.31 1.62
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -1.99
-0.244227
-2.014152
65866 5283750 860974 12.2 3.31 6.14
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
4.996188
4.996188
266072 1392300 1365981 10.21 3.22 1.02
کویر تایر - پکویر 5.6
-1.744131
1.744277
494435 2891700 3949020 6.42 3.18 0.73
داروسازی روزدارو - دروز 0
0.912668
4.992776
51226 1867173 590465 164.92 3.17 3.16
داروسازی اکسیر - دلر 5.43
0.595839
1.465890
130357 2627550 3902321 7.05 3.14 0.67
پارس سرام - کسرام -9.31
-1.153262
-3.033200
51812 195720 174361 -7,527.69 3.14 1.12
بیسکویت گرجی - غگرجی -2.39
-0.253999
-4.993809
6700 799800 585141 13.62 3.14 1.37
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -4.73
-3.924315
-2.074398
944459 431500 392079 52.32 3.13 1.1
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 10.4
2.953940
4.784010
34400116 2955000 0 - 3.06 -
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.48
2.343592
1.283555
2214697 1828328 424025 9.91 3.06 4.31
مهندسی تکنوتار - تکنو -2.52
-1.142594
-0.912600
242098 415040 115408 236.89 3.05 3.6
کابل البرز - بالبر -1.15
-4.742876
-4.972869
657431 911462 1100434 114.91 3.04 0.83
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 5.96
2.537464
4.937639
537486 895680 799200 8.48 3.02 1.12
شهد ایران - غشهد 2.62
4.922625
3.282584
1091395 525000 85300 28.18 21.77 6.15
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0
-0.033453
-0.693430
8000 1381200 128027 9.43 2.99 10.79
پتروشیمی فجر - بفجر -2.15
-0.356028
-0.995989
258107 39182000 15210694 5.38 2.98 2.58
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -2.08
-2.985662
-3.445635
1771162 78135600 170941316 9.02 2.95 0.46
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز -4.45
-1.042388
-3.652325
696602 12178800 15019362 45.16 2.94 0.81
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما -6.4
-14769
-4.984577
366585 705812 239700 25.75 2.93 2.94
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -3.96
-0.322515
-1.312490
232923 3675164 1470000 17.87 2.92 2.5
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -0
-0.045520
-4.025300
960 794880 2439000 15.07 2.89 0.33
شکر - قشکر -3.58
-2.342047
-0.572084
522926 409400 527061 49.55 2.88 0.78
داده پردازی ایران - مداران 4.24
04012
04012
723371 2607800 1408445 14.16 2.88 1.85
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 4.46
-1.71739
0.571779
260873 211885 15232 -20.85 2.85 13.91
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.35
2.323787
2.033776
1094741 1893500 509213 7.93 2.83 3.72
کارخانجات داروپخش - دارو -0
-0.026047
-2.455900
1000 3023500 4303513 6.18 2.79 0.7
موتوژن - بموتو 1.09
04694
0.814732
14475 3193798 3085706 6.04 2.76 1.04
نفت سپاهان - شسپا 1.66
0.017423
1.647544
16348 7794150 14058618 6.03 2.75 0.55
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -1.95
-0.083651
-1.513599
49985 11318465 2018210 5.87 2.73 5.61
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -5.68
-1.024734
-4.734557
407396 6201540 3566769 7.79 2.72 1.74
صنعتی پارس مینو - غپینو -3.56
-0.083698
-2.733600
9677 4659480 3335986 9 2.69 1.4
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر -4.81
-2.233777
-4.223700
85037 480308 469428 8.54 2.67 1.02
داروسازی فارابی - دفارا 0.01
07859
0.527900
1757 3143600 3331468 6.04 2.66 0.94
پاکسان - شپاکسا 5.24
3.715614
4.995683
1347647 3031560 3828846 6.76 2.62 0.79
قند لرستان - قلرست -6.26
-3.135324
-4.085272
181648 1277760 767616 10.46 2.6 1.66
لامیران - فلامی 7.73
0.654648
4.984848
3478371 278880 151081 12.22 2.58 1.85
سیمان خاش - سخاش 7.61
0.587938
4.998286
23090 992250 903480 7.52 2.54 1.1
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -4.34
-3.852123
-3.082140
350164 530750 2795107 -5.3 2.51 0.19
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -1.2
-0.28396
-0.758350
17444 2015040 1465828 5.25 2.51 1.37
صنعتی پارس خزر - لخزر -3.32
-2.6211996
-4.9411711
41353 1813795 2091028 11.54 2.5 0.87
بین المللی محصولات پارس - شپارس 2.76
2.362773
2.992790
498033 1109200 1791306 151.2 2.48 0.62
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 9.01
3.173161
4.993217
2411373 474150 327720 13.1 2.45 1.45
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 2.86
-1.483464
0.263525
549102 737832 1688242 53.12 2.45 0.44
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.95
1.33042
0.63021
976360 8932596 3222872 9.95 2.43 2.77
باما - کاما 5.53
1.786416
3.276510
7161439 3208000 1039915 8.72 2.42 3.08
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 5.15
2.893381
4.083420
863573 1790409 1204200 9.94 2.38 1.49
مهرکام پارس - خمهر -4.64
-1.321651
-1.851642
788508 1367028 5891379 34.06 2.36 0.23
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -6.06
0.422177
-1.012146
295660 10863230 8012750 24.93 2.35 1.36
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -2.6
-0.313228
-4.883080
24145 2098200 4885132 12.57 2.32 0.43
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 4.08
0.692639
1.112650
501244 1583400 1511520 27.01 2.29 1.05
لعابیران - شلعاب -7.78
-4.863602
-4.993597
1826600 360200 510340 73.26 2.28 0.71
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -3.8
-0.083766
-1.033730
66922 2641670 8040572 32.9 2.28 0.33
آبسال - لابسا 2.49
0.583293
2.383352
73305 1185480 1684503 28.08 2.28 0.7
تولید محور خودرو - خمحور 1.57
0.492479
1.72509
63314 1043017 1546386 681.71 2.27 0.67
ایران خودرو - خودرو -1.8
-2.682793
-3.12781
7038702 42732900 233857684 26.73 2.26 0.18
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک -4.58
-0.611786
-2.451753
234101 2474492 5842239 44.83 2.26 0.42
سخت آژند - ثاژن -3.28
-1.313308
-1.643297
4280324 1323200 523021 4.93 2.26 2.53
مس شهید باهنر - فباهنر 8.52
3.573857
4.223881
9489051 3471300 5706505 9.3 2.24 0.61
عمران و توسعه فارس - ثفارس -3.46
-0.182815
-1.062790
1139932 2815000 506956 9.37 2.16 5.55
حمل و نقل توکا - حتوکا 4.29
3.922649
4.982676
1809363 874170 756451 13.12 2.13 1.16
ایران دارو - دیران 0.09
0.033496
0.143500
55800 839040 850922 6.21 2.12 0.99
پالایش نفت اصفهان - شپنا -2.3
-0.533213
-1.613178
1599406 64260000 195474123 7.77 2.11 0.33
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -3
-0.044724
-2.454610
2298941 236200000 41522699 5.74 2.1 5.69
فروسیلیس ایران - فروس 3.62
-0.292395
0.922424
361696 2094406 891971 14.92 2.07 2.35
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.74
-1.482262
-2.872230
2654822 67860000 32611499 7.09 2.07 2.08
پالایش نفت تهران - شتران -4.71
-1.952716
-3.392676
6665307 43456000 136447962 8.94 2.07 0.32
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.95
-0.162499
12528
553518 787185 2493624 226.2 2.06 0.32
گروه مپنا - رمپنا -2.76
0.037746
-2.237571
460210 77460000 31729473 14.7 2.05 2.44
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
-0.442265
-4.972162
40000 2672700 940890 30.29 2.04 2.84
قند نیشابور - قنیشا 5.92
1.412582
2.872619
1267560 516400 604378 16.5 2.01 0.85
بانک خاورمیانه - وخاور 3.32
4.752887
4.862890
24269475 14435000 10373043 7.7 2 1.39
فیبر ایران - چفیبر -4.86
-3.858308
-58209
88426 830800 383864 48.15 162.55 2.16
پارس خودرو - خپارس -3.61
-3.011096
-4.421080
25309509 24901426 61682131 30.95 15.99 0.4
پتروشیمی آبادان - شپترو 4.42
-0.372979
0.32999
324958 1876770 2541638 19.56 12.54 0.74
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -6.18
-0.584127
-3.234017
1231993 1031750 439375 91.62 12.3 2.35
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0.58
0.6911735
4.9912237
14797 2902771 44652 65.2 10.28 65.01
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.55
0.772362
1.962390
361980 566880 70500 27.68 1.98 8.04
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -4.86
-4.593158
-1.963245
2775381 1105300 309886 19.49 1.97 3.57
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 1.07
0.213852
0.883878
588854 17830862 7619516 5.37 1.97 2.34
فولاد خوزستان - فخوز -2.35
-1.43239
-2.593200
1839489 46874808 54642105 6.81 1.96 0.86
تراکتورسازی - تایرا -2.01
0.412699
-0.192683
1169962 4858200 8586103 9.45 1.96 0.57
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -5.02
-1.672173
-2.712150
612551 1368136 1214500 30.82 1.96 1.13
معادن منگنز ایران - کمنگنز -1.22
-1.492053
-1.632050
336757 415527 238750 86.3 1.95 1.74
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.25
-2.631074
-3.351066
2589861 1420737 3327417 15.53 1.95 0.43
سیمان دورود - سدور -3.74
-3.151076
-2.791080
1604903 690466 978418 8.12 1.91 0.71
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3.78
-0.253542
1.153592
819921 8948863 10399252 6.75 1.89 0.86
سیمان خوزستان - سخوز 4.77
0.363084
0.263081
74088 2004600 2699285 4.74 1.88 0.74
لیزینگ ایرانیان - وایران -5.01
-2.52185
-1.922198
490348 2185000 729087 10.28 1.87 3
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 5.68
-0.0414437
0.0114444
1033 782093 1724064 14.03 1.84 0.45
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 5.59
3.391860
4.951888
921388 548665 450000 49.88 1.83 1.22
قند هکمتان - قهکمت -4.29
-0.643551
-0.593553
223810 971554 1721932 9.88 1.78 0.56
بانک اقتصاد نوین - ونوین -5.01
01633
-2.141598
21627 21442923 66382550 31.87 1.77 0.32
صنعتی آما - فاما 0
0.754170
4.984345
30490 2085000 1335893 8.75 1.76 1.56
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک -1.01
-1.98992
-2.17990
1595858 906627 4657066 43.73 1.76 0.19
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -2.3
-0.082605
-0.962582
120169 9193566 5325400 5.32 1.71 1.73
پتروشیمی شازند - شاراک -1.94
-0.063492
-1.263450
2949314 17599680 25798111 4.36 1.71 0.68
صنایع آذر آب - فاذر -2.9
-0.983536
-1.993500
1335412 3536000 3546558 7.32 1.69 1
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -3.76
-0.62652
-0.942643
771735 2891465 318660 -16.74 1.69 9.07
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -3.32
-4.131972
-3.741980
822117 2012623 5326523 32.03 1.69 0.38
گروه دارویی برکت - برکت 0.53
01875
0.111877
943962 6375000 1202230 6.47 1.68 5.3
کالسیمین - فاسمین 1.46
0.973322
0.823317
2220309 6644000 3240854 6.93 1.66 2.05
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 8.24
-3.231830
2.431937
2035488 1814335 1135218 6.01 1.57 1.6
بانک انصار - وانصار 1.65
0.092255
0.132256
758763 22550000 45959933 7.51 1.56 0.49
بیمه پارسیان - پارسیان -2.04
-0.051934
-1.241911
88512 5802000 14175003 4.13 1.55 0.41
لبنیات کالبر - غالبر 3.6
0.342351
0.382352
781884 587750 626798 16.14 1.55 0.94
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 4.14
0.322166
1.812198
555990 866400 1241000 12.55 1.55 0.7
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.59
-0.222673
0.042680
534988 8019000 24753790 4.59 1.54 0.32
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 4.51
0.4913622
0.8413670
13174 418366 408230 23.38 1.52 1.02
رینگ سازی مشهد - خرینگ -2.15
-3.1937
-1.96948
649162 416965 3322312 -4.58 1.5 0.13
کربن ایران - شکربن -6.84
-1.453322
-2.43290
428074 830500 1158540 15.32 1.5 0.72
بانک کارآفرین - وکار -5.13
02502
-3.162423
24265 21267000 22480773 10.34 1.46 0.95
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -7.03
-0.731909
-1.661891
55041 477250 442350 202.14 1.45 1.08
بیمه آسیا - آسیا 4.03
-0.361962
0.911987
450452 4512600 27078401 10.56 1.44 0.17
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.74
-2.041916
-2.31911
1785951 3161400 377726 8.97 1.44 8.37
رادیاتور ایران - ختور -4.54
-4.583184
-4.113200
497140 955200 1844659 5.45 1.41 0.52
بیمه ملت - ملت -1.28
01911
-0.631899
10443 5446350 3992115 8.15 1.41 1.36
سیمان هگمتان - سهگمت -3.7
-2.422737
-1.62760
307219 1376437 1455431 7.77 1.4 0.95
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -2.25
-0.111806
-11790
1547366 73143000 15184799 5.61 1.4 4.82
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -1.12
-0.41729
-1.51710
925102 14264250 1508718 9.87 1.4 9.45
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -2.89
-0.261926
-1.611900
10784442 83781000 22655380 6.65 1.4 3.7
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 7.91
2.892490
2.892490
11601920 11205000 970126 10.54 1.4 11.55
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.68
0.042274
-0.132270
452045 5489322 486143 12.75 1.39 11.29
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.05
0.063449
0.093450
596677 3449000 785709 4.76 1.37 4.39
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -3.01
-2.681924
-3.541907
836125 1250600 47244 16.33 1.35 26.47
داروسازی امین - دامین 2.87
0.121713
1.111730
34226 1420762 1157098 7.85 1.27 1.23
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.74
-0.161278
-1.251264
989717 39618000 4465675 9.04 1.26 8.87
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -5.24
-1.021360
-1.821349
6982156 922552 1505680 18.08 1.26 0.61
ملی صنایع مس ایران - فملی -1.5
-0.111896
-1.481870
560922 94800000 59193365 9.26 1.24 1.6
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.91
-0.51799
0.111810
5828092 8131480 4485243 6.01 1.24 1.81
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.25
-0.231710
-1.41690
4183332 48247650 26111220 7.25 1.19 1.85
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -1.49
-0.052175
-0.372168
1365009 35343750 8759149 4.18 1.19 4.04
فنرسازی زر - خزر -2.68
-2.05907
-3.13897
401616 453497 415367 121.29 1.19 1.09
سیمان سپاهان - سپاها -2.76
-0.251182
-0.251182
422173 2482200 2294658 26.42 1.18 1.08
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.65
1.841220
1.341214
422591 1098000 556642 12.09 1.17 1.97
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.05
0.25800
0798
2413979 1378422 900130 107.71 1.1 1.53
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -3.49
-0.181703
-0.941690
109272 3406000 422267 5.85 1.1 8.07
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 7.12
0.781294
4.281339
44663944 25880000 2075361 13.52 1.09 12.47
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -1.48
0.221366
-0.221360
9123709 102450000 119937201 5.4 1.06 0.85
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 3.72
2.621293
3.171300
1158398 1034400 0 - 1.06 -
سیمان داراب - ساراب -5.51
-0.391548
-1.871525
92440 1393200 1004250 10.98 1.06 1.39
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 7.18
4.721310
4.641309
17905612 3406000 343929 11.94 1.05 9.9
سیمان شمال - سشمال -0.81
01865
-0.81850
2680 1542314 951301 10.68 1.04 1.62
بیمه البرز - البرز -0.76
-0.071341
-1.641320
80134 5364000 16946620 9.44 1.02 0.32
سیمان تهران - ستران 3.58
0.052060
0.052060
345472 3605000 2675214 22.06 1.02 1.35
زامیاد - خزامیا -2.74
-3.39883
-3.94878
14832349 4882895 15641188 122.03 1.01 0.31
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.23
01231
-0.651223
42560 6625242 0 - 1.01 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -0.57
01602
-0.061601
119593 11214000 0 - 1.01 -
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -3.42
-0.241257
-0.791250
443995 666210 140865 10.63 1 4.73
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -2.63
-0.131492
-1.611470
327703 40284000 7701875 5.2 0.99 5.23
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.18
0.091101
0.451105
92239 1101000 0 - 0.99 -
داروسازی کوثر - دکوثر 4.61
0.121721
0.231723
511102 929340 1012061 25.92 0.96 0.92
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.33
4.751346
4.981349
3543364 2099760 0 - 0.95 -
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -3.19
-0.941051
-2.261037
34021916 11219425 1185500 9.94 0.94 9.46
واسپاری ملت - ولملت 1.82
0.731111
1.361118
579757 888800 470200 8.86 0.92 1.89
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -3.91
-1.913639
-1.643649
1139117 5458500 219495 48.25 0.92 24.87
گروه بهمن - خبهمن -1.2
-2.372021
-2.92010
1616938 10246470 1970565 7.21 0.91 5.2
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.77
0.071367
0.291370
118321 6151500 0 - 0.88 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -2.54
-3.731188
-3.571190
847139 2257200 0 - 0.88 -
شاهد - ثشاهد 4.78
1.511276
0.241260
2362058 3453662 70000 5.26 0.86 49.34
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.04
-0.21484
0.871500
1308093 8347500 769870 11.65 0.86 10.84
سامان گستر اصفهان - ثامان -2.8
-0.111804
-2.881754
18181 400382 233093 9 0.85 1.72
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -1.98
-0.741476
-1.751461
514561 2686320 262532 17.12 0.85 10.23
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 1.17
01196
1.171210
8768 4186000 0 - 0.83 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.29
-0.21013
0.11016
332904 1620800 0 - 0.81 -
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -2.5
01134
-0.791125
1320216 81648000 16153795 5.52 0.81 5.05
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.5
0.861410
0.361403
1129328 4230000 0 - 0.81 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1.11
01078
0.091079
37838 2964500 0 - 0.8 -
سرمایه گذاری ملت - وملت -3.97
-0.75790
-0.5792
2695376 790000 0 - 0.8 -
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -4.2
0.11902
-0.11900
1298014 4961000 713339 9.16 0.78 6.95
بانک ملت - وبملت -2.79
0.281056
-0.281050
5687890 52800000 260442332 7.94 0.78 0.2
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -3.72
-1.521169
-2.271160
6431217 7014000 1795991 3.9 0.78 3.91
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -3.18
-0.11047
-0.761040
235738 3141000 1111379 7.66 0.77 2.83
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 0.44
0.181126
1.421140
170050 4504000 744032 5.86 0.75 6.05
بانک تجارت - وتجارت -4.14
0.29692
-1.59679
8367843 31624400 170582818 -2.58 0.66 0.19
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.53
-0.13791
-0.25790
2444218 9887500 0 - 0.62 -
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 17.22
-0.62160
9.94177
129508335 0 0 - - -
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح -8.33
-3.32611
-4.43604
896729 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح -6.48
-3.46223
-5.19219
1840748 0 0 - - -
ح.توسعه صنایع بهشهر - وبشهرح -7.09
-0.15649
-0.31648
404094 0 0 - - -
ح.مارگارین - غمارگح 10
351.662728
373.512860
3293180 0 0 - - -
ح.شهد ایران - غشهدح 10.46
7.121399
9.951436
474365 0 0 - - -
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح 0
8.833745
8.833745
491 0 0 - - -
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح -5.15
0.51995
-2.02970
714132 0 0 - - -
ح.سیمان کردستان - سکردح -0
-0.84118
-0.84118
10867000 0 0 - - -
ح.ایران ترانسفو - بترانسح -2.48
-1.084028
-1.774000
483711 0 0 - - -
ح.مهندسی نصیر ماشین - خنصیرح -4.5
-5.252598
-3.362650
4324 0 0 - - -
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح -5.8
-3.88297
-4.53295
2337547 0 0 - - -
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -7.07
0.096604
-4.616294
17716 701345 768757 1,320.8 -6.82 0.91
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -4.64
-1.0513041
-1.3613000
21010 652050 464645 -13.53 -4.68 1.4
سایپا شیشه - کساپا -6.32
-1.31967
-2.661940
644618 452410 481729 852 -32.09 0.94
پلی اکریل ایران - شپلی -3.25
0.32626
-0.48621
15398859 2235433 2545468 -2.71 -2.4 0.88
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 6.68
4.157726
3.537680
922866 2696374 2229586 -11.33 -14.32 1.21
پتروشیمی فارابی - شفارا -0.3
-1.564090
-4.983948
37755 613500 1223445 -3.14 -1.47 0.5
ایران خودرو دیزل - خاور -3.93
-3.16950
-3.67945
7811874 4739606 18747770 -1.8 -0.72 0.25