ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -2.63
0.151959
-0.311950
559297 8815500 899953 8.88 1.62 9.8
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -3.12
-1.361456
-3.251428
2909352 40687585 4202629 9.84 1.3 9.68
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -3.36
-0.081196
-3.011161
125072 4784000 530773 8.87 0.8 9.01
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 1.81
4.8914747
514763
74554 798886 98172 11.86 1.88 8.14
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.07
0.24995
1.085039
288765 6243750 768033 17.29 3.91 8.13
فیبر ایران - چفیبر 2.44
3.36740
56851
55030 674000 90214 -15.38 42.65 7.47
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -2.36
-1.121588
-1.681579
1052549 3176000 425226 6.01 0.9 7.47
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 3.02
2.761784
2.481779
923985 1338000 181396 -3.82 3.25 7.38
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -4.06
0.081253
-0.721243
2111940 3257800 454944 8.04 1.34 7.16
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.65
0.77915
1.32920
1453591 5032500 711365 9.33 0.87 7.07
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -4.36
-0.071416
-1.21400
727646 172530 25625 -13.67 2.32 6.73
معادن بافق - کبافق 0.12
515859
515859
1288997 3211448 498867 12.51 4.98 6.44
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0
-0.2212470
-4.9911874
7253 4988000 822336 13.41 6.71 6.07
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -1.43
-0.151355
-1.551336
730494 97560000 16153795 6.6 1.02 6.04
مخابرات ایران - اخابر -1.12
-0.182275
-0.882259
629012 136500000 2430143 5.02 1.92 56.17
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
07840
0.777900
187 784000 135550 82.18 5.7 5.78
همکاران سیستم - سیستم 0.42
0.044799
0.064800
130038 3599250 643634 8.17 3.31 5.59
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -1.45
-0.473400
-3.073311
221759 10540340 1904502 5.54 2.63 5.53
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.33
-0.085326
-0.65298
39098 7323250 1326750 5.62 4.56 5.52
شهد ایران - غشهد 0
0.841802
4.981876
48663 225250 41000 -13.33 9.34 5.49
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 5.26
12.632470
7.432356
432426 1667250 316977 10.2 1.98 5.26
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.88
-0.026035
-1.925920
5497 17501500 3348118 5.34 3.33 5.23
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -3.47
-1.014498
-2.334438
2045304 224900000 44024829 5.11 1.99 5.11
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.29
0.2119279
1.119450
55334 53981200 10625386 9.47 4.54 5.08
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -3.74
-2.791775
-4.161750
4512347 71887500 14242715 5.88 1.15 5.05
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 3.29
1.751515
1.141506
359559 984750 22484 12.82 1.1 43.8
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -0.56
-0.061815
-1.161795
207471 54450000 10995479 4.98 1.35 4.95
گروه بهمن - خبهمن -2.17
-0.911859
-1.441849
1654674 9425130 2061602 7.86 0.83 4.57
مهندسی تکنوتار - تکنو 7.44
1.952249
0.052207
1135015 359840 78832 192.32 2.67 4.56
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -1.82
-0.423335
-0.873320
177091 3335000 768894 4.71 1.32 4.34
جام دارو - فجام -0.12
-1.5213007
-512548
11457 1040560 248715 13.43 7.7 4.18
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 3.66
0.045128
4.785371
39997 41024000 9820482 50.02 4.34 4.18
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 2.87
01085
0.091086
876001 575050 140865 9.17 1.17 4.08
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.5
0.331212
0.171210
3149800 7272000 1795991 4.04 0.87 4.05
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -0
-1.4310916
-4.9910521
28250 2700183 79153 34.25 9.56 34.11
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.45
3.972016
3.512007
1518500 2016000 511597 6.72 1.52 3.94
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 3.69
0.7217869
1.417990
154511 7147600 1818666 10.59 7.52 3.93
لابراتوارهای رازک - درازک -1.44
-0.0221569
-1.2221310
2931 8843290 2431829 13.11 10.01 3.64
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.07
1.1611121
1.0711111
422960 1946175 553963 7.03 4.66 3.51
ایران ترانسفو - بترانس 2.34
0.4811607
0.1711572
607261 17410500 5015330 16 5.61 3.47
باما - کاما -2.61
-0.877554
-0.397590
1988971 3777000 1094829 9.33 3.57 3.45
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک -0.9
01793
-0.611782
962552 29136250 8913154 3.4 0.99 3.27
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 1.78
4.993768
4.993768
4792948 2753085 889600 24.3 4.15 3.09
داروسازی روزدارو - دروز -4.67
02169
-2.212121
16274 1517953 501960 163.98 3.42 3.02
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 1.73
4.744688
4.984699
467070 515477 171520 23.45 3.58 3.01
نیرو کلر - شکلر 2.78
4.543132
4.473130
1492244 1252800 423452 14.23 2.56 2.96
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -4.66
-1.92583
-2.922556
1383214 1291500 437599 5.83 1.93 2.95
سیمان فارس - سفار 0
0.047332
3.77600
1000 1708356 579048 20.46 4.43 2.95
صنایع سیمان دشتستان - سدشت -0
02302
-52187
1280 2716360 940890 30.79 2.09 2.89
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.97
1.192461
0.742450
679469 498106 178660 48.78 2.38 2.79
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -1.37
-0.362494
-0.522490
2317315 74820000 26880502 8.14 2.28 2.78
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 0
4.992714
4.992714
227696 439668 157968 34.76 2.43 2.78
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.82
03888
-0.983850
111351 17997505 6552670 5.98 1.61 2.75
البرز دارو - دالبر -0.82
-0.1712168
-0.7312100
44712 8274240 3051038 7.57 4.15 2.71
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.43
-0.581884
-2.111855
1705429 53157060 19757738 8.15 1.56 2.69
سیمان اصفهان - سصفها -0
-0.0212715
-4.9912082
300 2543000 954693 30.37 6.67 2.66
پارس سویچ - بسویچ -2.21
-0.19257
-0.089259
4790 2314250 894848 10.8 2.77 2.59
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.49
-0.18309
-1.658180
103457 49854000 19920717 7.37 5.66 2.5
شیشه همدان - کهمدا -3.13
0.288014
-0.287970
74484 2308032 926280 6.22 1.66 2.49
معدنی املاح ایران - شاملا -3.37
0.0811821
-0.0811802
4550 2482410 1013269 5.8 4.47 2.45
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -3.73
-2.193350
-3.653300
603451 3350000 1369828 8.85 2.06 2.45
پتروشیمی خارک - شخارک -1.46
-0.213164
-1.612980
140488 26328000 10784995 6.85 4.91 2.44
پارس دارو - دپارس -0.05
-0.1614586
-1.3814408
9401 3063060 1299793 5.7 4.6 2.36
سیمان بجنورد - سبجنو 9.57
4.156054
4.996103
345535 2373168 1059776 23.96 3.97 2.24
نیرو ترانس - بنیرو 0
56747
56747
130295 2024100 904317 11.56 3.63 2.24
سیمان کردستان - سکرد -9.68
2.181594
-2.51521
347128 1912800 891144 -17.87 17.92 2.15
ایران ارقام - مرقام 2.26
4.845565
4.995573
3273521 2782500 1306454 19.81 4.24 2.13
داروسازی زهراوی - دزهراوی -0
-0.1730764
-2.9729900
5500 7383360 3500779 11.21 8.49 2.11
داروسازی اسوه - داسوه -1.63
-1.6521131
-4.4520530
37570 5282750 2534721 6.93 4.47 2.08
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 1.75
02999
13029
105483 10584071 5092024 6.16 2.09 2.08
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 4.66
0.499139
1.179200
75436 3290040 1600950 7.85 4.18 2.06
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -1.6
-0.081267
-0.951256
49555 1140300 558583 7.5 1.03 2.04
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
0.433058
4.993197
14231 305800 15994 -36.29 2.98 19.12
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -6.41
-1.651614
-3.411585
1222883 9078750 507745 19.99 0.93 17.88
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -6.19
-0.553994
-4.183848
667563 65473642 3727378 26 3.28 17.57
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 2.55
2.794049
2.084021
2507265 6073500 374052 21.1 1.02 16.24
شاهد - ثشاهد -2.89
-0.751189
-1.841176
724813 3218185 216542 5.41 0.76 14.86
توسعه معادن روی ایران - کروی -1.19
-0.693188
-0.693188
1174526 7695673 574180 14.74 1.95 13.4
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1.84
0.98932
0.65929
7362816 9949100 755578 15.54 0.85 13.17
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 2.14
0.651078
1.961092
2401164 21560000 1861399 12.12 0.91 11.58
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.09
4.473645
4.993663
372490 1202850 109246 8.5 2.45 11.01
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 5.96
0.984225
2.754299
172419 1267500 118758 13.49 2.45 10.67
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -4.05
-1.691510
-1.111519
1221892 2748200 262532 17.51 0.87 10.47
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -2.57
-0.271844
-0.491840
1080410 3042600 291779 9.14 1.4 10.43
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2.74
5.052328
4.922325
586469 2538209 243682 -14.51 1.32 10.42
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.05
2.822075
4.112101
1021152 498000 48549 16.45 1.72 10.26
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -2.46
-0.1812516
-1.912300
63000 4731048 2373551 5.72 3.68 1.99
سیمان شرق - سشرق -4.19
-2.021115
-2.461110
781437 2958719 1516935 -24.1 3.35 1.95
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 2.23
0.922619
3.622689
71213 230472 118434 1,829.14 1.93 1.95
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.71
0.994066
0.14030
299294 5326460 2771939 7 2.63 1.92
پتروشیمی جم - جم -1.04
-0.019625
-1.39501
10512 92400000 48149101 5.73 4.11 1.92
سبحان دارو - دسبحان 1.03
0.088425
0.58460
16600 3622750 1906744 5.76 5.23 1.9
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.85
01284
0.471290
22407 1284000 685496 5.65 1.1 1.87
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -2.38
-0.373211
-2.263150
59017 2122343 1135218 7.03 2.01 1.87
کمباین سازی ایران - تکمبا 5.13
2.68804
3.45810
7363516 1385314 747827 198.13 1.1 1.85
صنایع جوشکاب یزد - بکاب -0.78
-4.9911710
-511709
161775 180334 97665 44.75 2.46 1.85
پتروشیمی فن آوران - شفن -4.62
-4.318186
-4.4418161
1812984 17276700 9557135 6.26 5.93 1.81
چرخشگر - خچرخش 4.58
4.811982
4.971985
5799004 1887052 1050572 82.74 1.84 1.8
بیمه ملت - ملت -3
-0.861971
-0.51978
775346 5617350 3188063 9.95 1.46 1.76
سیمان شمال - سشمال -3.09
-0.742001
-0.792000
93712 1654783 951301 11.46 1.05 1.74
سیمان داراب - ساراب 9.86
4.511531
4.981538
2987714 1377900 807990 13.17 1.05 1.71
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -0
08447
-1.158350
118 2027280 1195989 5.82 3.39 1.7
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 5.7
-1.698773
1.869090
340521 789570 470000 9.41 4.82 1.68
سیمان تهران - ستران -4.26
-0.92410
-3.372350
438172 4217500 2541952 10.96 1.23 1.66
صنعتی آما - فاما -4.38
-0.43726
-1.683678
64196 1863000 1133845 7.74 1.57 1.64
پشم شیشه ایران - کپشیر -2.12
-0.329669
-2.069500
14378 649180 396450 19.44 4.79 1.64
لیزینگ ایران - ولیز -3.9
-2.241176
-1.911180
300820 705600 436000 36.31 0.95 1.62
فروسیلیس ایران - فروس -4.32
-1.751742
-0.341767
730570 1523363 948466 30.26 1.54 1.61
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 5.6
1.016588
0.436550
58877 790560 512589 8.64 4.2 1.54
ملی صنایع مس ایران - فملی -2.3
-1.21972
-1.81960
12439873 98600000 65337924 7.21 1.29 1.51
پتروشیمی مبین - مبین -0.33
-0.053999
-0.173994
3346750 56993748 37878157 5.02 2.14 1.5
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.29
0.93583
1.353599
842741 1153726 779494 24.35 4.71 1.48
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -0.01
-0.0115445
-0.2715404
4200 10811500 7345453 7.35 6.19 1.47
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 9.42
4.8912058
4.9912070
299172 370331 253498 77.65 9.61 1.46
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -5.85
-2.062859
-4.042801
266022 1513983 1041504 8.87 2.01 1.45
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.22
0.183428
0.823450
30282 174828 120606 53.4 3.1 1.45
شیشه و گاز - کگاز 0
4.743360
4.993368
157309 840000 583162 -13.07 4.91 1.44
فنرسازی زر - خزر 1.61
0.69876
0.57875
664690 437997 307399 -21.48 1.13 1.42
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 1.93
0.0510119
3.6210480
3360 4341051 3111710 24.19 4 1.4
صنعتی پارس مینو - غپینو -0.95
-0.416109
-1.616035
59454 3848670 2773455 10.1 2.22 1.39
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.73
4.512272
4.972282
8930713 9451520 6868085 24.04 2.05 1.38
ارتباطات سیار ایران - همراه -1.18
-0.1534457
-0.6134298
72198 137828000 101096842 4.82 5.81 1.36
سیمان صوفیان - سصوفی -7.35
-4.352945
-4.972926
328189 1619750 1219707 1,135.87 2.46 1.33
گلتاش - شگل 2.9
0.0513225
1.9713480
149511 2645000 2001377 6.3 2.89 1.32
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -0.52
-0.171784
-3.191730
11604 446000 345273 2,973.33 1.3 1.29
حمل و نقل توکا - حتوکا 3.96
3.262564
3.32565
2198123 846120 662961 10.46 2.64 1.28
سیمان غرب - سغرب -1.68
-2.223743
-4.893641
62653 1122900 881138 11.46 2.41 1.27
داروسازی امین - دامین -2.62
-0.511741
-1.431725
111668 1443985 1134303 6.22 1.4 1.27
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.07
-1.41406
-1.331407
2090301 6355120 5007329 4.88 1.02 1.27
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام -4.1
-0.242494
-4.42390
22282 187050 151200 -2.76 -0.96 1.24
صنایع آذر آب - فاذر 2.92
4.933765
4.993767
12750142 3765000 3123743 7.45 1.8 1.21
ایر کاپارت صنعت - خکار 6.39
4.411159
4.951165
1227693 518637 433093 6.23 1.05 1.2
داروسازی فارابی - دفارا -0
-0.188500
-4.998090
5484 3400000 2845209 7.09 2.88 1.19
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 5.63
1.214353
4.634500
359225 379435 319553 8.86 2.11 1.19
حفاری شمال - حفاری -3.04
-0.493640
-1.593600
658666 9483674 8090028 9.92 2.37 1.17
ایران دارو - دیران -0.64
-0.113514
-1.713458
10477 843360 724419 6.42 2.95 1.16
سیمان فارس نو - سفانو -0.26
-0.13836
-0.783810
13852 1342600 1170034 6.49 2.21 1.15
فرآورده های نسوز ایران - کفرا -3.04
-2.333017
-2.563010
896744 1124996 1008957 5.95 1.92 1.12
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.83
3.431477
4.971499
728051 929930 837810 22.84 1.35 1.11
سیمان سپاهان - سپاها -4.73
-1.311205
-2.211194
850672 2530500 2294658 26.93 1.18 1.1
بانک خاورمیانه - وخاور -0.36
02231
-0.182227
505448 11155000 10139052 6.26 1.55 1.1
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -1.67
-0.271454
-0.551450
17837770 109050000 99347430 8.81 1.13 1.1
سیمان هرمزگان - سهرمز 1.03
2.234406
4.994525
97132 2388052 2198418 8.32 2.6 1.09
نفت بهران - شبهرن -2.43
-0.048215
-0.228200
331105 16430000 15399362 4.83 3.29 1.07
قند لرستان - قلرست -2.89
-1.383366
-13379
219051 807840 760812 9.57 1.74 1.06
فولاد خوزستان - فخوز -4.43
-1.063645
-2.443594
2296245 52750440 49781541 7.78 2.4 1.06
داروسازی کوثر - دکوثر -2.96
0.131547
-0.971530
494729 835380 809899 29.18 0.92 1.03
سیمان خاش - سخاش -0
-0.077600
-4.017300
1000 950000 930604 7.45 2.85 1.02
تولید محور خودرو - خمحور 3.12
0.383152
3.063236
323981 1326176 1301263 1,354.62 3.14 1.02
بانک کارآفرین - وکار -4.66
-0.312858
-4.992724
219410 24293000 24201362 7.64 1.67 1
کربن ایران - شکربن -4.26
-0.13130
-1.053100
740988 782500 780194 20.01 1.42 1
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.59
-0.033454
0.413469
227914 8726531 8720189 6.24 2.85 1
گلوکوزان - غگل -5
-8.3337502
-5.0438850
14595 2850152 2865844 9.79 5.08 0.99
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 3.98
1.292349
1.92363
959470 11979900 12261840 867.42 2.45 0.98
نفت پارس - شنفت -2.6
-0.065169
-1.395100
25074 6461250 6615049 6.53 4.1 0.98
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 1.86
1.184902
0.724880
628333 490200 503611 69.1 3.52 0.97
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.41
04039
0.274050
2987 908775 944275 13.02 2.32 0.96
موتوژن - بموتو 2.25
-0.024648
0.34663
11100 3162499 3312271 7 3.1 0.95
داروسازی ابوریحان - دابور -4.72
-0.0213225
-0.2113200
2524 1904400 2000265 5.91 4.16 0.95
صنعتی پارس خزر - لخزر -3.28
-1.6710112
-0.4410239
167877 1528934 1635412 9.92 2.33 0.93
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 5.17
1.371187
0.511177
3903220 605370 648849 -8.53 1.92 0.93
لبنیات کالبر - غالبر -3.27
-1.241999
-2.671970
1708939 499750 550322 13.14 1.29 0.91
بیمه ما - ما 3.32
01951
0.971970
68370 1951000 2196813 4.53 1.27 0.89
پتروشیمی فارابی - شفارا 3.22
0.664147
54326
38436 622050 701375 -2.4 -1.76 0.89
پتروشیمی آبادان - شپترو -6.4
-2.872636
-0.592698
425396 1660680 1936540 -5.67 8.65 0.86
سایپا شیشه - کساپا -4.26
-0.321537
-0.651532
181908 353510 417083 299.58 -19.77 0.85
سیمان شاهرود - سرود 6.8
0.052156
0.72170
74633 970200 1146309 38.31 1.08 0.85
سیمان خوزستان - سخوز -0.19
-0.152686
-1.492650
25750 1745900 2097482 13 1.8 0.83
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس -9.03
1.064193
-3.014024
2069736 1463357 1758964 -4.47 -7.77 0.83
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -0
-0.645153
-4.994927
12096 547249 664984 -2.86 -9.37 0.82
افست - چافست -3.07
-2.466623
-1.336700
235390 1324600 1622217 6.74 2.5 0.82
پارس سرام - کسرام 0.08
0.642369
4.972471
27940 142140 174361 -5,466.92 2.28 0.82
سیمان دورود - سدور -7.63
-0.791009
-4.62970
4268078 647473 799012 -5.67 1.69 0.81
کویر تایر - پکویر -2.34
-0.233929
-2.623835
26180 2750300 3440777 5.29 2.4 0.8
کارخانجات داروپخش - دارو -3.62
-0.15916
-4.95632
4490 2958000 3722013 6.68 3.26 0.79
آبسال - لابسا -5.12
-2.623081
-0.883136
166241 1109160 1417945 41.23 2.13 0.78
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین -4.14
-0.047500
-0.077498
15178 375000 480638 -9.73 -3.12 0.78
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.78
0.961893
0.691888
622617 1135800 1500000 18.6 1.64 0.76
فرآورده های نسوز آذر - کاذر -3.54
-2.862002
-2.962000
1546477 600600 800715 443.57 2.33 0.75
تراکتورسازی - تایرا 4.82
4.262983
53004
9227203 5369400 7319669 7.44 2.17 0.73
داروسازی اکسیر - دلر -3.77
-0.196160
-0.526140
11405 2772000 3804436 8.56 3.83 0.73
کارخانجات قند قزوین - قزوین -4.61
-4.312619
-4.972601
380053 864785 1189221 33.37 10.34 0.73
شهد - قشهد -5.05
-3.065040
-3.835000
155622 1014552 1420383 8.75 3.79 0.71
نفت سپاهان - شسپا 2.95
-0.067884
1.287990
169571 8278200 11639239 7.65 3.24 0.71
پاکسان - شپاکسا 4.17
0.544841
3.845000
596023 2614140 3828846 5.83 2.1 0.68
سالمین - غسالم 0
02009
4.982109
350 602700 918495 7.6 1.45 0.66
لعابیران - شلعاب 5.83
1.273019
2.213047
1647017 301900 460845 5.79 3.19 0.66
پتروشیمی شازند - شاراک -2.54
0.42790
-0.322770
2070143 14061600 21951841 4.34 1.49 0.64
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.83
1.3938
0.43930
1210790 276692 441000 49.41 0.95 0.63
قند نیشابور - قنیشا -2.58
-0.861605
-0.121617
889754 321000 554243 20.77 1.55 0.58
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.06
07110
2.917317
916 604350 1054444 7.55 3.15 0.57
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 6.68
3.2425871
0.5625200
29558 905485 1601696 15.61 7.25 0.57
آسان پرداخت پرشین - آپ -2.76
-0.0114759
-1.0914600
770523 14759000 26467546 8.39 5.26 0.56
ایران تایر - پتایر -4.55
-0.33367
-0.83350
799184 964541 1732406 3.01 -11.29 0.56
قند هکمتان - قهکمت -5.6
0.032882
-0.352871
45463 788515 1435436 9.45 1.67 0.55
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -3.4
0.791019
-0.21009
2698216 691236 1304968 14.53 0.97 0.53
رادیاتور ایران - ختور 2.71
2.733007
1.472970
802802 902100 1706066 5.75 1.45 0.53
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.84
-0.283873
0.443901
91683 824949 1571160 62.26 2.61 0.53
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.49
3.562180
4.942209
740754 872000 1791306 118.87 1.97 0.49
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.88
4.985498
4.985498
153913 1099600 2301200 11.12 3.95 0.48
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 2.92
2.011114
1.281106
38701897 43743076 92943387 10.56 1.12 0.47
بیمه پارسیان - پارسیان -0.34
-0.491843
-3.891780
160000 5529000 12053973 4.08 1.48 0.46
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.71
1.191617
1.311619
752191 646800 1415563 33.94 2.86 0.46
پارس خودرو - خپارس 2.35
1.78859
2.73867
9328693 19516720 42810958 121.67 14.78 0.46
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -3.64
-0.84716
-1.854666
2073970 65080800 144376500 19.26 2.85 0.45
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.67
4.543295
4.983309
242402 659000 1483581 9.63 2.7 0.44
زامیاد - خزامیا 2.34
0.82861
0.7860
14459271 4761237 10876511 1,181.74 0.98 0.44
بهنوش ایران - غبهنوش -5.79
0.116432
-1.936301
37396 1543680 3599075 18.79 5.08 0.43
بانک انصار - وانصار 2.63
-0.061749
0.111752
292554 17490000 42509842 4.99 1.21 0.41
قند نقش جهان - قنقش 3.42
-0.028151
0.218170
1667 1132989 2753980 56.77 2.67 0.41
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 2.38
1.82895
0.57884
1689125 915448 2419627 170.7 1.26 0.38
بیمه البرز - البرز -3.48
-0.281408
-4.181353
120982 5632000 15400795 10.13 1.1 0.37
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد -0.5
-0.154800
-4.994567
3240 691200 1904112 26.18 2.58 0.36
صنعتی بهشهر - غبشهر -3.04
1.22695
-0.082661
3324460 8085000 24753790 4.63 1.47 0.33
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -1.85
-0.193104
-0.323100
241626 2177308 6877112 31 1.99 0.32
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 5.23
3.991773
4.991790
1408592 1809524 5809990 25.13 1.51 0.31
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.49
1.2931
1.63935
2089184 298718 967501 -3.47 2.08 0.31
دشت مرغاب - غدشت -0.25
-0.138494
-4.768100
1538 454030 1493935 -174.16 6.69 0.3
بانک سینا - وسینا 3.48
0.681032
1.371039
2250358 10320000 35188546 3.91 0.75 0.29
پالایش نفت اصفهان - شپنا -2.41
-0.312559
-1.092539
1326412 51180000 174806942 9.63 2.13 0.29
پالایش نفت تهران - شتران 1.48
0.152710
0.182711
2112597 32520000 112170491 11.3 1.82 0.29
سایپا دیزل - خکاوه 3.43
1.34829
0.12819
9053888 2185006 7545696 -1.11 -0.29 0.29
بانک ملت - وبملت -6.32
-37.511206
-35.651242
131185822 60300000 221914480 11.87 0.88 0.27
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 2.14
0.8753
1.34757
2275669 688196 3203249 -17.87 1.24 0.21
مارگارین - غمارگ 2.93
-0.765112
0.915198
88416 1840320 8675107 6.78 2.42 0.21
مهرکام پارس - خمهر 3.79
11511
2.741537
808017 1251108 6464018 29.2 1.81 0.19
ایران خودرو - خودرو 2.18
1.42830
1.972846
13873376 43299000 227916173 23.22 2.35 0.19
بیمه آسیا - آسیا -4.67
0.471703
-1.061677
582891 3916900 22639271 11 1.25 0.17
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 0
4.93723
4.93723
1151 0 0 - - -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.76
0.63804
0.25801
3538834 10050000 0 - 0.57 -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب -1.89
-0.081192
-0.421188
31668 4172000 0 - 0.77 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار -5.57
-0.741079
-1.561070
311693 863200 0 - 1.2 -
ح.پارس خودرو - خپارسح -12.5
-7.5549
-5.6650
515334145 0 0 - - -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.11
01532
01532
197699 10724000 0 - 0.99 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.16
-0.911524
-4.291472
452906 8202168 0 - 1.08 -
سرمایه گذاری ملت - وملت 1.74
-0.14693
0.14695
846564 693000 0 - 0.7 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 0.27
01461
0.071462
136068 4383000 0 - 0.79 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -3.33
-2.841094
-2.841094
788212 2078600 0 - 0.77 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 7.56
1.071604
0.821600
4985821 1203000 0 - 1.23 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -2.79
-0.381059
-2.071041
289138 1694400 0 - 0.97 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -3.88
-0.241241
-2.171217
78045 1935960 0 - 1.03 -
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 4.06
0.291364
01360
272546 545600 0 - 1.14 -
ح.لیزینگ خودرو غدیر - ولغدرح 0
095
095
100000 0 0 - - -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -1.83
-0.261164
-0.511161
285422 3201000 0 - 0.86 -
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح -0
-9.0910
-9.0910
100000 0 0 - - -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0.8
0.121606
11620
237774 7227000 0 - 0.89 -
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح -10.75
-9.61177
-9.981172
3618408 0 0 - - -
ح.فیبر ایران - چفیبرح 9.98
9.525674
105699
239284 0 0 - - -
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح -5.57
-4.171908
-3.571920
751267 0 0 - - -
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح -3.14
-0.414155
-0.534150
3322 0 0 - - -
ح.سیمان مازندران - سمازنح -0.05
-72.222000
-72.222000
83000 0 0 - - -
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 3.11
9.96298
9.96298
15370619 0 0 - - -