ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -3.56
-1.531220
-1.451221
8237621 24400000 2500077 10.09 1.01 9.76
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -0.07
-4.7216897
-516848
26135 915358 97428 14.64 2.03 9.4
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.53
3.961967
4.651980
4556255 472080 50336 12.56 1.61 9.38
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.69
1.721181
2.841194
1005563 4724000 536970 8.77 0.78 8.8
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر -4.46
-0.592029
-2.891982
1585984 14245614 1701094 8.8 1.6 8.37
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 4.24
3.732307
3.422300
41220492 3806550 455221 9.54 1.75 8.36
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -2.18
-0.783188
-0.653192
6159736 9564000 1215404 7.61 1.85 7.87
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم -3.02
-0.91647
-1.931630
1264200 3294000 429637 5.56 1.12 7.67
داروپخش - وپخش -5.28
-0.1619827
-4.3119003
9408 11896200 1645028 7.36 3.7 7.23
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا -3.43
0.131568
-1.021550
739840 3136000 458946 7.73 1.16 6.83
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -1.42
-0.6992
-0.9989
2457684 5456000 803305 8.7 0.94 6.79
مهندسی تکنوتار - تکنو 5.04
2.462373
3.632400
2774960 379680 57065 285.47 2.79 6.65
گروه دارویی سبحان - دسبحا -0.53
-0.117558
-0.617520
69314 7588232 1183988 6.54 5.13 6.41
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
08246
0.068251
35 824600 135550 86.44 4.95 6.08
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.52
0.11915
0.11915
1733648 77557500 13608254 6.34 1.37 5.7
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -2.31
-0.44264
-1.454219
240819 11086826 1948662 5.83 2.76 5.69
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -5.46
-3.722690
-4.972655
2642053 7898975 1387259 98.66 2.19 5.69
مخابرات ایران - اخابر -2.17
-0.252354
-2.082311
543562 141240000 24964144 5.53 2.29 5.66
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -2.12
-1.121685
-3.171650
2215751 45495000 8158044 5.58 1.81 5.58
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -0.68
-0.286320
-1.556240
198058 18328000 3362850 5.59 2.29 5.45
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.13
0.2618566
3.6319190
49251 51984800 10625386 9.1 4.93 4.89
ایران ترانسفو - بترانس -1.67
-1.2115992
-1.1915996
6717478 23988000 5028850 21.65 5.96 4.77
فیبر ایران - چفیبر 0.11
0.016998
0.27011
8989 489860 104000 406.52 13.32 4.71
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.39
2.591861
1.981850
5241655 85754880 18194919 5 0.9 4.71
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -2.97
-0.113584
-0.893556
260571 3584000 768894 5.06 1.48 4.66
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -2.27
-0.131560
-1.341541
869927 46800000 10062223 4.66 1.16 4.65
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا -1.83
-1.571376
-1.651375
8392098 8256000 1795991 4.59 1.33 4.6
عمران و توسعه فارس - ثفارس -2.4
-0.662267
-0.922261
543150 2267000 511597 7.56 2.89 4.43
جام دارو - فجام 8.37
0.0224676
2.9525400
6268 987040 238952 13.95 5.64 4.13
معادن بافق - کبافق 3.65
2.917012
3.97080
222057 1419930 350880 12.44 2.74 4.05
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.84
0.212852
1.192880
254822 998200 250100 12.58 1.9 3.99
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0.61
0.81754
51827
49786 1183950 316977 7.37 1.44 3.74
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4.76
0.054302
54515
26642 34416000 9578422 50.37 3.64 3.59
صنایع خاک چینی ایران - کخاک -8.82
-0.7211044
-3.810701
21489 1932700 553963 6.99 7.05 3.49
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
0.0715274
516027
3634 10264128 2983159 24.03 12.93 3.44
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2
0.111860
1.721890
718215 30225000 8915500 3.53 0.83 3.39
سخت آژند - ثاژن -5.93
-4.14374
-54333
1287950 1749600 523021 6.52 3.23 3.35
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.02
0.8629808
531030
13828 5961600 1818666 8.83 7.93 3.28
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -3.98
-3.166015
-3.46000
1939895 1461645 454562 6.57 2.36 3.22
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت -3.15
-3.221293
-4.941270
1242297 3879000 1216979 7.63 1.02 3.19
لابراتوارهای رازک - درازک -1.78
-0.5520551
-4.6719700
19990 8425910 2812094 10.47 9.72 3
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -3.85
-3.872338
-4.612320
4943746 1753500 74671 -15.54 4.18 23.48
توسعه معادن روی ایران - کروی -2.95
-1.782702
-2.112693
2736346 6522493 324577 25.02 1.68 20.1
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -2.22
-0.494063
-1.424025
279735 4063000 1360419 8.37 2.22 2.99
معادن منگنز ایران - کمنگنز 5.08
3.522915
0.52830
3554554 589996 205375 42.95 2.81 2.87
سیمان فارس - سفار -10.39
-4.467162
-1.687370
151469 1668746 596654 22.91 4.82 2.8
پارس سویچ - بسویچ 0
1.088707
4.999044
21582 2176750 789955 13.37 3.09 2.76
سیمان اصفهان - سصفها -0
-0.0112363
-511746
90 2472600 936683 29.86 6.1 2.64
البرز دارو - دالبر -0.94
-0.1811806
-1.0711700
76997 8028080 3051038 7.34 4.85 2.63
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -2.5
-0.033895
-1.933821
35524 18029908 6845685 5.13 1.89 2.63
پارس دارو - دپارس -2.36
-0.715939
-2.6215630
26993 3347190 1299793 5.59 5.58 2.58
کمباین سازی ایران - تکمبا 6.28
1.691084
0.281069
29508066 1867762 730307 214.24 1.49 2.56
نیرو کلر - شکلر 2.06
-0.222684
0.332699
156881 1073600 423452 12.2 2.7 2.54
معدنی دماوند - کدما -0
-0.187868
-57488
2305 236040 92986 16.25 11.06 2.54
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.13
-2.261948
-2.861936
6664730 58440000 23021136 11.08 1.99 2.54
پتروشیمی پردیس - شپدیس -1.64
-0.687403
-2.337280
287393 44418000 18141375 7.21 3.33 2.45
سیمان شرق - سشرق 6.93
3.981177
4.951188
15346345 3123240 1300460 -18.7 2.67 2.4
معدنی املاح ایران - شاملا -0.44
-0.0311508
-0.111500
6422 2416680 1013269 5.64 5.34 2.39
داروسازی روزدارو - دروز -0.69
-3.145143
-4.995045
60975 1199759 501960 79.52 2.75 2.39
پتروشیمی فجر - بفجر 1.8
0.2114826
0.7114900
151570 37065000 15629478 5.57 4.34 2.37
ماشین‌سازی اراک - فاراک -5.31
0.392598
-1.472550
17258215 16332452 7000000 12.77 2.34 2.33
شیشه همدان - کهمدا 1.49
-0.147822
0.847899
225433 2252736 971100 6.14 1.76 2.32
صنایع ریخته گری ایران - خریخت -0
-4.972409
-4.972409
823438 963600 422826 -9.74 5.05 2.28
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -3.45
-1.061774
-2.961740
2739581 50053410 22228780 8.16 1.55 2.25
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس -10.49
0.94250
-4.994002
18045055 637500 284744 52.09 3.6 2.24
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -1.42
-0.0413097
-0.413050
10960 4950666 2373551 5.98 4.21 2.09
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 1.97
0.73028
0.763030
74256 227100 109169 22.33 2.84 2.08
لیزینگ ایران - ولیز -3.28
-1.491459
-2.161449
234320 875400 420000 13.18 1.16 2.08
سبحان دارو - دسبحان -0.7
-0.1513035
-1.112910
17146 3910500 1887677 6.17 6.91 2.07
داروسازی اسوه - داسوه -3.45
-0.1120744
-2.2320302
5489 5186000 2534721 6.81 5.29 2.05
نیرو ترانس - بنیرو -6.2
-1.636091
-1.976070
338081 1827300 898863 10.98 3.46 2.03
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -4.04
-2.124293
-2.874260
1018224 5623830 2818732 8.59 3.03 2
فروسیلیس ایران - فروس -2.85
-1.542168
-2.772141
230787 1895896 948466 36.99 1.72 2
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 5.33
-0.5912695
0.2312799
71196 195503 97665 48.51 2.71 2
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر -6.38
-1.571252
-0.391267
2288313 663560 34103 18.21 1.35 19.46
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 6.24
0.222763
4.972894
10266 276300 15038 -32.79 2.85 18.37
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 7.22
4.631628
4.951633
8597192 9157500 552577 18.35 1.01 16.57
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -2.86
-0.681164
-0.771163
31197275 12425700 755058 19.43 1.06 16.46
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس -4.93
-1.286386
-2.26327
265135 1915800 118758 20.39 3.8 16.13
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -3.09
-0.771800
-1.321790
1756418 1170000 7799 19.43 1.31 150.02
شاهد - ثشاهد 2.62
3.271199
3.361200
2929127 3245252 216542 5.45 0.76 14.99
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -4.47
-0.671933
-1.951908
3582141 3518060 262532 22.42 1.11 13.4
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -5.23
-2.523333
-3.483300
1179313 3633957 279375 93.18 1.78 13.01
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -2.08
-0.81364
-1.821350
6430655 38116666 3059801 13.05 1.35 12.46
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه -7.49
-2.012243
-3.762203
273225 273294 25625 -21.65 3.42 10.67
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 2.04
0.328798
0.348800
102646 3167280 1600950 7.55 4.62 1.98
داده پردازی ایران - مداران -2.92
-1.893168
-2.173159
1218282 2059200 1045337 14.26 2.65 1.97
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 6.02
3.672712
4.972746
2023783 9571190 4975640 5.29 2.21 1.92
داروسازی زهراوی - دزهراوی -2.24
-1.2827832
-4.2327000
48975 6679680 3501029 10.27 9.66 1.91
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 4.05
0.889990
2.3810139
164929 899100 470000 10.72 5.75 1.91
صنعتی آما - فاما 3.9
0.783880
0.263860
252958 1940000 1022673 9.5 1.68 1.9
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.12
1.898294
1.948298
82003 995280 542101 9.76 11.27 1.84
پتروشیمی خارک - شخارک 0.44
09125
0.389160
56125 18250000 9926806 5.07 2.45 1.84
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0
514994
514994
102400 460503 253498 96.56 11.95 1.82
سیمان کردستان - سکرد 4.67
3.921353
4.991367
660961 1623600 891144 -15.17 5.67 1.82
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0.91
0.513169
4.983310
15896 570420 315427 1,799.43 3.65 1.81
آلومراد - فمراد 0
4.393306
4.993325
145429 163764 92360 747.78 3.95 1.77
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 2.1
2.411830
2.131825
3526701 296460 167194 18.86 1.66 1.77
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -4.23
-1.641321
-3.131301
1116312 1188900 675336 7.64 1.18 1.76
پتروشیمی جم - جم -1.31
-0.428685
-3.578411
142589 83376000 47736208 5.51 2.82 1.75
چرخشگر - خچرخش 4.74
3.542136
2.332111
5675456 2033674 1220112 57.83 1.93 1.67
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.88
-0.088270
0.48310
7050 1984800 1195989 5.7 3.72 1.66
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.06
4.772724
4.732723
1268493 403152 246500 11.76 1.6 1.64
سیمان تهران - ستران 6.47
42364
4.972386
2508113 4137000 2543274 9.96 1.16 1.63
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 4.45
2.412979
4.163030
503496 1969000 1224851 5.49 2.1 1.61
سامان گستر اصفهان - ثامان -3.57
-0.511561
-1.851540
255431 346450 215157 7.77 0.76 1.61
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 6.19
4.392851
3.262820
18879910 2083080 1300528 16.78 3.27 1.6
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -2.66
-0.521738
-0.521738
1249054 7855760 4962860 6.03 1.98 1.58
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -4.57
-1.593394
-4.293301
125922 678800 437133 18.87 2.71 1.55
پتروشیمی مبین - مبین 0.98
04000
0.254010
442697 57008000 36668540 4.97 2.65 1.55
صنایع آذر آب - فاذر -1.91
-0.344757
-1.134719
14226023 4757000 3123743 9.4 2.41 1.52
سیمان شمال - سشمال 5.5
4.481680
4.981688
4274769 1389323 936633 11.68 0.9 1.48
داروسازی امین - دامین -1.85
-1.592778
-2.22761
181987 1611240 1134303 6.94 1.76 1.42
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ -4.28
-4.061888
-3.611897
1784740 7854080 5665421 37.27 1.73 1.39
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.68
0.1634127
0.1434121
206931 136508000 99575102 4.77 8.35 1.37
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 2.76
-0.064948
0.574979
7009699 9013791 6560716 7.82 3.88 1.37
ملی سرب و روی ایران - فسرب -4.96
0.772864
-0.742821
2016440 922208 678296 45.3 4.08 1.36
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه -7.84
-0.262727
-1.872683
40639 1444083 1074955 9.33 1.85 1.34
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 0.01
014004
0.1914030
4100 9802800 7345453 6.66 6.85 1.33
ایران دارو - دیران -2.78
-13667
-2.543610
57226 880080 687019 6.24 3.68 1.28
واسپاری ملت - ولملت -2.09
-1.871207
-1.631210
2253800 965600 759841 6.35 0.98 1.27
بانک خاورمیانه - وخاور -1.96
02598
-0.652581
557369 12990000 10192944 7.27 2.09 1.27
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -3.3
-2.317228
-2.697200
891592 722800 576593 114.28 5.34 1.25
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 1.86
0.243342
0.183340
581469 1246184 1008957 6.59 2.27 1.24
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.26
1.121539
2.041553
968420 968965 782230 26.15 1.43 1.24
کاشی پارس - کپارس 7.7
-0.39061
0.999178
32360 795103 647750 10.21 6.03 1.23
گلتاش - شگل 3.88
-0.0113497
0.0113500
3335 2699400 2220517 5.87 2.95 1.22
داروسازی فارابی - دفارا -2.11
0.028666
-1.088570
8260 3466400 2839922 7.57 3.18 1.22
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
1.082814
4.992923
38588 143514 118926 66.66 2.61 1.21
موتوژن - بموتو 5.45
-0.325352
0.545398
65340 3641501 3068407 8.11 3.18 1.19
گلوکوزان - غگل 2.75
0.1544871
1.0245260
2562 3410196 2865844 11.33 7.62 1.19
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 3.14
0.442518
1.482544
117331 276871 235154 9.19 1.93 1.18
داروسازی کوثر - دکوثر 1.47
-0.061637
01638
263165 883980 764581 28.46 0.93 1.16
سیمان بهبهان - سبهان 1.41
1.8914548
4.9914991
13809 800140 689655 13.06 3.62 1.16
تولید محور خودرو - خمحور -5.61
-4.484284
-4.994261
1411072 1802454 1568582 330.24 4.27 1.15
پتروشیمی فن آوران - شفن 1.26
0.1710674
3.2311000
18124 10140300 8878795 5.42 2.22 1.14
کربن ایران - شکربن 4.15
4.093512
4.123513
2552211 878000 780194 22.81 1.59 1.13
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 3.89
4.662585
4.982593
5167543 775500 689020 45.79 2.34 1.13
قند لرستان - قلرست -4.29
-1.653459
-2.763420
798476 830160 736452 14.7 2 1.13
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر -0
-0.028050
-4.997650
735 3453450 3094991 21.06 3.35 1.12
ایر کاپارت صنعت - خکار -3.33
0.491434
-1.191410
2180195 641696 586927 8.15 1.3 1.09
سیمان سپاهان - سپاها 5.67
3.611178
4.491188
10366649 2473800 2294658 26.33 1.34 1.08
کارخانه چینی ایران - کچینی -4.06
-1.142786
-0.282810
642372 465343 431640 -21.79 -2.07 1.08
نفت بهران - شبهرن 1.79
0.518263
1.458340
227798 16526000 15399362 4.86 4.44 1.07
سیمان کارون - سکارون 7.2
3.333693
1.593631
396077 771221 729000 12.53 0.84 1.06
سیمان ارومیه - ساروم 0
1.413174
4.983286
47196 1269600 1197214 8.92 2.03 1.06
بانک کارآفرین - وکار -2.27
03023
-0.763000
29545 25695500 24201362 8.08 1.64 1.06
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد -2.64
-0.721233
-1.531223
7257243 92475000 89945167 8.93 1.02 1.03
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 0
4.993723
4.993723
168311 324521 319553 7.58 1.91 1.02
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -4.12
-0.64603
-0.674600
672570 460300 451809 14.86 3.68 1.02
بیمه ملت - ملت 2.73
4.531499
4.951505
1856530 4272150 4175064 7.45 1.14 1.02
سیمان ایلام - سیلام 1.27
0.032918
0.212923
6810 1203675 1186937 195.75 3.29 1.01
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.27
-0.169292
1.979490
4120 464600 466465 -9.7 -8.38 1
سیمان خاش - سخاش 2.93
0.87430
4.737720
12900 928750 929620 7.9 3.51 1
پتروشیمی فارابی - شفارا -0
-0.024690
-3.654520
328 703500 701375 -3.01 -1.99 1
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -0.06
-0.181692
-2.481653
18658 423000 427858 24.1 1.23 0.99
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا -4.17
-3.976261
-2.616350
290736 1252200 1275382 15.65 3.33 0.98
سیمان هرمزگان - سهرمز 1.95
0.354032
2.094102
25674 2185344 2220452 5.41 2.38 0.98
داروسازی ابوریحان - دابور 5.51
-1.8313417
1.9213930
77081 1932048 2000265 6.02 7.13 0.97
قند هکمتان - قهکمت 5.17
0.63333
0.943344
425676 911909 940075 12.23 2.02 0.97
سیمان داراب - ساراب 6.36
4.221162
4.931170
3706359 1045800 1076725 6.79 0.79 0.97
کابل البرز - بالبر -8.49
-3.184691
-4.994603
888286 1069548 1100434 262.59 3.34 0.97
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 4.09
0.763979
2.564050
103588 895275 944275 11.09 2.06 0.95
سیمان هگمتان - سهگمت 5.12
4.122200
4.972218
888830 1106380 1208121 13.09 1.53 0.92
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -2.35
-0.92305
-0.692310
948624 1383000 1500000 27.13 2 0.92
صنعتی پارس مینو - غپینو -0.95
-0.044854
-2.084755
10540 3058020 3358505 6.92 1.91 0.91
افست - چافست -2.46
-0.547419
-1.237367
36689 1483800 1622217 7.55 3.09 0.91
سیمان صوفیان - سصوفی 6.69
1.262251
3.242295
319075 1238050 1414176 47.92 2.01 0.88
سیمان غرب - سغرب 3.6
3.652556
4.992589
248200 766800 875778 13.73 1.77 0.88
سیمان دورود - سدور 5.81
4.16977
4.9984
14090450 626938 718696 -4.42 1.55 0.87
کویر تایر - پکویر 0
1.453362
4.983479
81648 2353400 2731210 5.47 2.5 0.86
شکر - قشکر -3
-0.221805
-0.51800
569999 361000 418946 133.65 2.59 0.86
قند نیشابور - قنیشا -4.26
0.421681
-1.431650
742542 336200 390023 47.61 1.61 0.86
سیمان خزر - سخزر 1.92
0.162543
2.242596
13457 584890 695795 21.22 2 0.84
پارس پامچال - شپمچا -0
-0.048469
-4.998049
474 254070 301874 -35.77 14.05 0.84
شهد - قشهد -6.54
-1.194881
-1.014890
634447 982545 1189784 15.1 3.35 0.83
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت -3.51
-0.71273
-1.251266
4648031 649230 796088 -9.58 1.8 0.82
پارس سرام - کسرام 2.98
2.32358
4.992420
111460 141480 174361 -5,441.54 2.55 0.81
سازه پویش - خپویش -0
-1.0423306
-522373
8281 2330600 2883628 8.15 3.37 0.81
قند مرودشت - قمرو 6.17
2.785031
3.925087
102238 603720 753099 44.49 3 0.8
صنعتی پارس خزر - لخزر -0.73
-0.229358
-0.269355
83786 1414930 1792914 8.62 2 0.79
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.04
3.062291
4.592325
2274561 1374600 1764634 14.53 2.39 0.78
لبنیات کالبر - غالبر -4.92
0.711855
-1.031823
4094242 463750 593203 9.29 1.14 0.78
کارخانجات داروپخش - دارو -1.61
-0.236419
-3.646200
13696 3209500 4236324 5.91 4.11 0.76
سیمان شاهرود - سرود 6.1
2.991860
3.051861
384798 837000 1146309 33.05 0.98 0.73
داروسازی اکسیر - دلر -2.31
-0.786092
-4.955836
37000 2741400 3804436 8.46 6.39 0.72
حمل و نقل توکا - حتوکا -3.51
0.312268
-0.492250
988416 748440 1068978 7.69 2.54 0.7
رادیاتور ایران - ختور 5.1
2.823794
1.083730
3512941 1138200 1706066 7.26 1.96 0.67
نفت سپاهان - شسپا -3.68
-1.16765
-3.656590
137353 7103250 10826104 4.79 3.24 0.66
بیمه ما - ما 3.27
0.192065
1.212086
213255 2065000 3112540 4.79 1.46 0.66
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال -4.69
-2.421293
-3.41280
1823451 877103 1350213 31.13 1.25 0.65
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک -5.41
-4.795703
-4.995691
1246912 1214739 1922855 71.29 3.61 0.63
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.493066
-52927
25000 1992900 3320126 16.6 2.27 0.6
پاکسان - شپاکسا 3.75
0.384202
1.534250
2344623 2269080 3766378 5.33 2.01 0.6
پتروشیمی شازند - شاراک -1.56
-0.152602
-12580
513135 13114080 22427548 4.04 2.16 0.58
آسان پرداخت پرشین - آپ 0
4.9912027
4.9912027
13486833 12027000 21263096 8.19 5.91 0.57
لعابیران - شلعاب -4.42
0.22502
-1.842451
648036 250200 464228 4.93 2.57 0.54
پالایش نفت بندرعباس - شبندر -3.7
-0.255163
-0.355158
6584867 71249400 137104261 32.21 2.98 0.52
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -6.5
-1.992616
-4.082560
4821541 2669890 5196100 31.98 2.14 0.51
پالایش نفت تبریز - شبریز -6.6
-0.315819
-1.995721
9653780 22602224 46225618 10.44 4.37 0.49
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
0.255624
4.995890
4400 478040 1000645 6.12 3.57 0.48
لامپ پارس شهاب - بشهاب 3.87
2.466074
4.986223
1680628 983988 2056899 9.52 2.49 0.48
بانک انصار - وانصار 1.01
01986
0.21990
785459 19860000 41905550 5.09 1.6 0.47
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 4.71
0.324380
4.994584
4505721 630720 1370670 15.98 2.34 0.46
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 1.06
0.071506
0.071506
83868 602400 1342687 13.62 1.2 0.45
قند نقش جهان - قنقش 7.88
-0.248297
3.278589
24259 1153283 2547652 57.79 2.58 0.45
بانک اقتصاد نوین - ونوین -2.76
-0.092253
-3.772170
171142 25485936 58379555 7.23 1.32 0.44
بانک پاسارگاد - وپاسار -1.51
-0.51000
-0.51000
9249674 50400000 117339204 3.56 0.67 0.43
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.65
3.972673
4.752693
2536072 2554034 5908109 35.65 2.35 0.43
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 5.56
3.811691
4.241698
4359240 676400 1720422 50.07 3.04 0.39
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -2.84
-0.961028
-1.161026
4989408 1051486 2810753 199.22 1.44 0.37
صنعتی بهشهر - غبشهر 0.04
4.992650
4.992650
19548515 7950000 22212601 6.37 1.6 0.36
زامیاد - خزامیا -3.34
-0.371091
-1.371080
44974875 6033112 17123499 13.47 1.11 0.35
بیمه پارسیان - پارسیان -1.43
-0.142885
-3.082800
53363 5770000 16344172 4.26 1.63 0.35
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -3.83
-0.463448
-0.613443
111447 2418608 7103184 34.3 2.22 0.34
مهرکام پارس - خمهر -7.39
0.612151
-1.782100
5429350 1781028 5341324 35.21 2.67 0.33
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
1.4514161
4.9914656
10666 495635 1568289 8.79 4 0.32
مس شهید باهنر - فباهنر 5.84
3.341608
2.761599
3613898 1447200 4467414 11.42 1.5 0.32
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 6.21
-1.895299
1.245468
402892 1059800 3267389 8.74 4.38 0.32
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.02
4.332816
3.482793
51052594 56320000 180396116 9.69 1.9 0.31
ایران خودرو - خودرو -2.94
-1.983369
-2.823340
12972197 51545700 171737600 43.33 2.84 0.3
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 4.72
2.244061
1.464030
2850397 1015250 3604870 79.11 3.79 0.28
بانک پارسیان - وپارس 1.89
01066
0.091067
2663869 25328160 98986035 8.88 0.67 0.26
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 6.36
2.58915
4.93936
25988082 836254 3203249 616.71 1.31 0.26
بیمه البرز - البرز -3.66
0.61338
-0.751320
2017858 5352000 20621642 9.68 1.04 0.26
مارگارین - غمارگ 0
4.994694
4.994694
144000 1689840 6833617 7.2 2.41 0.25
پارس خودرو - خپارس -3.41
-2.231360
-2.661354
19114996 9212440 40171417 54.31 7.62 0.23
بیمه دانا - دانا 2.22
0.092172
02170
647278 2216250 18706418 15.1 2.54 0.12
بیمه آسیا - آسیا 2.02
1.271353
0.371341
2697577 3111900 29398626 8.68 1.02 0.11
ح.بانک خاورمیانه - وخاورح 1
01500
01500
9426850 0 0 - - -
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 6.16
4.761188
4.941190
1846648 4158000 0 - 0.77 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 4.62
-0.971525
1.11557
837684 1220000 0 - 1.74 -
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح -6.45
-2.62409
-1.43414
1449593 0 0 - - -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 2.9
0.581040
0.771042
200973 1040000 0 - 0.8 -
ح.بانک انصار - وانصارح -3.19
-1.31826
-0.84830
209855 0 0 - - -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم -1.56
-0.1965
-0.31963
11310040 12062500 0 - 0.69 -
ح.سیمان کردستان - سکردح 9.88
45435
48.33445
2163365 0 0 - - -
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح -4.86
-3.67735
-5.64720
1672930 0 0 - - -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 2.14
2.251320
3.021330
910903 3630000 0 - 0.97 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -3.69
-0.131589
-1.011575
280623 7150500 0 - 0.88 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی -1.39
-0.341765
-2.321730
416920 12355000 0 - 1.21 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.77
-0.651529
-3.831480
367780 8229078 0 - 1.09 -
سرمایه گذاری ملت - وملت -3.29
0.7867
-0.81854
4889653 867000 0 - 0.87 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت -0.7
-0.811588
-1.311580
906701 4764000 0 - 0.91 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.49
-0.351145
0.171151
869792 2175500 0 - 0.9 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3.13
4.031601
4.551609
18514231 1200750 0 - 1.23 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1.56
0.351162
0.171160
610532 1859200 0 - 1.07 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -4.43
-0.071432
-0.281429
47140 2233920 0 - 1.21 -
ح.سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصناح -13.82
-6.43349
-5.9351
24795 0 0 - - -
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 4.16
4.261617
4.451620
3375002 646800 0 - 1.35 -
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح -6.68
-5.76916
-7.41900
3419380 0 0 - - -
ح.ایران دارو - دیرانح -3.64
-2.72414
-4.112379
13286 0 0 - - -
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح -4.3
-0.437346
-3.757101
16202 0 0 - - -
ح.سیمان شرق - سشرقح 15.34
7.6184
9.94188
27581271 0 0 - - -