ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت -3.59
-0.712233
-1.292220
378172 2434631 243682 -13.92 1.27 9.99
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو -2.01
-0.991400
-1.21397
1306760 2548000 262532 16.23 0.8 9.71
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 0
4.962643
4.962643
712744 634320 70500 30.97 2.19 9
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا -7.92
0.7213814
-3.3913250
21277 748343 86650 13.67 1.76 8.64
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن -1.66
-0.821338
-1.411330
4659062 37390102 4371483 8.72 1.19 8.55
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا -4.67
-0.11914
-0.98906
19939219 9756950 1183126 8.67 0.82 8.25
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت -4.17
0.821851
-0.161833
2079724 3054150 378039 8.71 1.39 8.08
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.75
4.791269
3.631255
21237414 3299400 454944 8.14 1.36 7.25
داروپخش - وپخش -1.33
-0.0914115
-513422
6940 11856600 1638459 7.33 6.34 7.24
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا -4.73
-1.691692
-1.921688
1229546 1269000 181396 -3.62 3.08 7
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی -0
011518
-3.4611120
123 2849094 44638 64.01 10.09 63.83
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن -1.81
-0.33898
-1.22890
832870 4939000 711365 9.15 0.75 6.94
بورس اوراق بهادار تهران - بورس -2.38
-0.134663
-0.544644
106317 5828750 855270 13.68 3.65 6.82
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو -2.55
-0.261164
-1.461150
454140 4656000 744032 6.06 0.78 6.26
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 8.49
4.882731
4.992734
1356196 1843425 316977 11.28 2.19 5.82
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر -3.61
0.311302
-0.921286
5272962 93744000 16153795 6.34 0.98 5.8
گروه دارویی سبحان - دسبحا -1.7
-0.145514
-3.35340
20370 7581750 1330883 5.82 4.73 5.7
گروه دارویی برکت - برکت -4.39
-0.411962
-1.321944
2285697 6670800 1202230 6.77 1.75 5.55
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق -5.09
1.871528
-0.071499
7846060 41256000 7690978 5.34 1.01 5.36
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر -2.65
-0.123404
-0.673385
762317 10552740 2006301 5.47 2.54 5.26
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان -2.72
0.391796
-0.51780
5031434 72738000 14242715 5.95 1.17 5.11
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا -0.18
-2.5210658
-4.9910387
80712 4263200 835009 10.98 5.73 5.11
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 2.93
0.596834
3.037000
14587 683400 135550 53.64 4.93 5.04
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو -1.67
-0.075728
-1.015674
136789 16611200 3348118 5.06 3.16 4.96
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید -2.16
-0.111801
-2.381760
290610 54030000 10995479 4.94 1.34 4.91
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس -3.13
-0.934243
-1.944200
1999691 212150000 44024829 4.82 1.87 4.82
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 3.5
4.65005
2.44900
8736150 810810 173514 56.7 4.49 4.67
عمران و توسعه فارس - ثفارس -3.35
-0.712382
-0.672383
830334 2382000 511597 7.94 1.66 4.66
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.68
4.411232
3.051216
4965235 652960 140865 10.41 1.08 4.64
گروه بهمن - خبهمن -2.57
-0.561770
-1.291757
1490898 8973900 1970565 6.31 0.79 4.55
همکاران سیستم - سیستم -2.12
04698
-0.574671
4926 3523500 777598 7.86 3.24 4.53
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو -4.13
-1.571877
-2.731855
3085517 81649500 18377688 6.47 1.44 4.44
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه -4.29
-1.013231
-1.233224
438194 3231000 785709 4.46 1.28 4.11
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.13
-0.33309
0.933350
2268147 1684281 424025 9.13 2.81 3.97
ایران ترانسفو - بترانس 0.79
0.0113952
0.2713988
193998 20928000 5421228 16.76 6.57 3.86
معادن بافق - کبافق 9.36
3.0814171
1.1113900
823642 2869628 766188 6.41 4.45 3.75
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.14
0.91896
0.591890
6775084 30810000 8755841 3.65 1.03 3.52
آلومراد - فمراد 6.18
4.724660
4.994672
473612 230835 66798 330.24 5.36 3.46
لابراتوارهای رازک - درازک 0.22
0.2922138
2.1622550
22637 9076580 2745198 13.25 8.58 3.31
باما - کاما 5.09
2.256815
2.066802
875084 3407500 1039915 9.26 3.22 3.28
مهندسی تکنوتار - تکنو -3.27
-0.432306
-0.692300
376700 368960 115408 210.59 2.71 3.2
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی -5.44
-3.53249
-4.073230
7492589 1624500 509213 6.8 2.43 3.19
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.06
1.111258
2.2411386
79302 1970150 617602 6.3 4.71 3.19
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 0.41
0.818606
4.5619300
26550 7442400 2414620 8.01 7.83 3.08
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر -3.47
-1.93768
-1.873769
795912 5652000 219495 49.96 0.95 25.75
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر -5.37
-2.343882
-4.983777
79076 388200 15994 -46.07 4.08 24.27
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا -5.48
-1.941722
-3.081702
1781681 1119300 47244 14.62 1.21 23.69
مخابرات ایران - اخابر -1.87
-0.092280
-1.582246
470258 136800000 5936632 4.86 2.14 23.04
مجتمع فولاد خراسان - فخاس -0
-0.124896
-54657
51155 39168000 13602620 43.32 4.08 2.88
نیرو کلر - شکلر -2.44
-0.652922
-1.562895
106659 1168800 423452 13.28 2.39 2.76
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 4.03
2.8315282
4.9715600
154667 10269504 3834202 16.9 8.06 2.68
پتروشیمی خارک - شخارک -2.49
-0.0615954
-1.8715666
390725 31908000 11961375 6.93 5.07 2.67
پارس سویچ - بسویچ -5.1
-0.2610134
-0.9810060
38771 2533500 980000 11.64 3.04 2.59
پتروشیمی فجر - بفجر -2.28
-0.055979
-1.425897
677999 38863500 15210694 5.33 3.43 2.56
صنایع لاستیکی سهند - پسهند -3
-1.662258
-22250
808273 790300 309886 13.94 1.31 2.55
شیشه همدان - کهمدا -2.47
-0.018168
-0.788105
23550 2352384 926280 6.34 1.81 2.54
سخت آژند - ثاژن 3.32
0.393309
13329
1904918 1323600 523021 4.93 2.14 2.53
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1.99
0.31004
0.61007
362599 3012000 1216979 7.38 0.73 2.47
پتروشیمی پردیس - شپدیس -2.21
-0.18137
-1.778001
89866 48822000 19920717 7.22 5.54 2.45
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور -5.26
0.232666
-0.382650
2364413 7828501 3222872 8.72 2.13 2.43
البرز دارو - دالبر 0.92
0.0111844
1.0111963
1934 8053920 3334400 6.71 4.04 2.42
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن -7.48
-1.842456
-4.082400
4222176 3588948 1488500 16.37 5.41 2.41
معدنی املاح ایران - شاملا 7.68
-0.0412029
4.712600
12463 2526090 1083699 5.96 4.55 2.33
ایران ارقام - مرقام -0
-56066
-56066
203000 3033000 1306454 21.6 5.4 2.32
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا -7.59
-3.674568
-54505
1438532 502282 218062 17.95 3.49 2.3
کالسیمین - فاسمین 2.98
1.563647
1.233635
2204378 7294000 3240854 7.61 1.82 2.25
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل -2.22
-0.292411
-0.742400
6786886 72330000 32307499 7.65 2.2 2.24
لیزینگ ایرانیان - وایران -8.62
-4.511632
-4.971624
5765456 1632000 729087 7.68 1.4 2.24
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران -1.64
-0.293143
-2.63070
220203 14548909 6552670 4.84 1.32 2.22
تایدواتر خاورمیانه - حتاید -4.8
-1.283382
-2.223350
566125 3382000 1548944 8.76 2.01 2.18
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 4.96
3.966984
1.226800
8258461 3492000 1602231 66.49 9.4 2.18
نوش مازندران - غنوش 0
0.083851
4.994040
2000 192550 89850 25.41 2.38 2.14
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا -3.72
-0.233074
-1.493035
161602 10848761 5325400 6.27 2.14 2.04
سیمان بجنورد - سبجنو -1.37
-0.236440
-4.996133
7600 2524480 1246476 14.12 4.22 2.03
نیرو ترانس - بنیرو -4.67
-0.896778
-2.066698
708070 2033400 1015690 11.24 3.64 2
سیمان فارس و خوزستان - سفارس -1.86
-0.381587
-1.441570
784164 8926875 507745 19.65 0.92 17.58
شاهد - ثشاهد 2.54
-0.531313
0.611328
2372522 3553808 216542 5.97 0.89 16.41
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی -1.3
-13775
-4.983623
531185 61883575 4127928 21.2 3.18 14.99
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.01
1.222495
1.422500
949635 6022805 486143 13.99 1.53 12.39
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول -1.26
-0.761043
-1.141039
3872831 20860000 1861399 11.73 0.88 11.21
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.71
-0.721388
0.071399
660585 169118 15232 -16.65 2.28 11.1
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی -3.81
-1.052176
-1.682162
2033631 9792000 899953 9.87 1.56 10.88
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی -0
02901
-0.072899
350 1160400 109441 8.16 2.36 10.6
سیمان کردستان - سکرد -1.62
-1.271477
-3.411445
144653 1772400 891144 -16.56 140.88 1.99
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل -0
-0.0111615
-4.9911036
86 1626100 821674 13.48 6.24 1.98
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش -0
-4.995336
-4.995336
200730 272136 137701 95.96 4.83 1.98
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد -2.18
-1.121765
-2.521740
4033132 49799475 25369883 8.06 1.46 1.96
داروسازی زهراوی - دزهراوی -2.56
-0.0331273
-2.530500
101000 7505520 3851081 10.72 8.63 1.95
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق -1.69
-0.081193
-1.091181
176794 1073700 558583 7.06 0.97 1.92
واسپاری ملت - ولملت 7.38
2.271125
1.821120
1697552 900000 470200 8.97 0.93 1.91
پتروشیمی جم - جم -3.03
-0.029534
-2.379310
13899 91526400 48149101 5.67 4.07 1.9
معادن منگنز ایران - کمنگنز -5.26
-9.482235
-9.962223
1138435 452364 238750 93.95 2.13 1.89
سیمان شرق - سشرق -1.84
-0.571045
-1.051040
2578327 2772970 1516935 -22.58 3.24 1.83
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر -1.58
0.0512708
-0.0212700
16900 4803624 2653345 5.38 3.23 1.81
داروسازی اسوه - داسوه -0
-0.0120689
-3.3420000
274 5172250 2899236 6.18 3.84 1.78
لیزینگ ایران - ولیز 0.87
4.751278
51281
634924 766800 436000 39.46 1.03 1.76
ملی صنایع مس ایران - فملی -3.35
-2.362070
-3.772040
23681885 103500000 59193365 10.11 1.35 1.75
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد -0.12
-0.079030
-3.838690
2399 3250800 1898424 7.52 4.13 1.71
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 7.29
4.9710780
510783
566505 166012 97665 41.19 2.24 1.7
سبحان دارو - دسبحان -0.6
-0.018328
-0.958250
1184 3581040 2212733 5.96 4.48 1.62
سامان گستر اصفهان - ثامان 4.05
0.131566
0.191567
34958 347560 215157 7.79 0.72 1.62
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو -2.73
-0.0111803
-1.311650
693 11803000 7462308 7.83 5.55 1.58
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا -3.9
-0.71565
-1.521552
3330224 7073800 4485244 5.22 1.13 1.58
فروسیلیس ایران - فروس 4.18
-1.351822
1.251870
370542 1593323 1050786 22.01 1.58 1.52
سیمان خزر - سخزر -0
-1.335196
-4.995003
24915 1195080 795342 13.03 3.57 1.5
چرخشگر - خچرخش -9.4
-3.82661
-4.922630
1922840 2533524 1710132 51.76 2.44 1.48
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش -1.13
-0.124000
-0.223996
1471153 5240000 3566769 6.59 2.59 1.47
سیمان قاین - سقاین -0
-521678
-521678
23380 1153755 787150 6.05 5.84 1.47
کمباین سازی ایران - تکمبا 4.73
2.68765
3.36770
7163964 1318116 900130 102.14 1.05 1.46
حمل و نقل توکا - حتوکا 1.8
4.883331
3.123275
4810345 1099230 756451 16.52 3.43 1.45
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما -2.02
-0.362493
-0.882480
1054100 1647773 1135218 5.46 1.57 1.45
لامیران - فلامی 0
0.433489
4.983647
12319 209340 145713 11.08 2.15 1.44
صنعتی آما - فاما 4.63
4.783835
53843
266358 1917500 1335893 8.04 1.62 1.44
پتروشیمی مبین - مبین -1.1
-0.374019
-0.374019
2554010 57278788 40080079 4.52 2.15 1.43
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور -8.6
0.29504
-0.379450
797882 1140480 799200 10.8 4.46 1.43
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو -3.56
-1.354010
-2.343970
527865 802000 566368 71.57 3.25 1.42
بیمه ملت - ملت 4.04
01950
0.361957
1028433 5557500 3992115 8.32 1.44 1.39
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا -8.11
-0.066854
-4.936520
82538 822480 590914 7.79 4.14 1.39
پشم شیشه ایران - کپشیر 4.99
1.359223
2.779352
27365 619235 450449 28.42 4.57 1.37
صنعتی کیمیدارو - دکیمی -1.04
-0.348102
-0.378100
207491 1944480 1443281 5.06 2.93 1.35
سیمان داراب - ساراب 4.4
0.541479
1.361491
279965 1331100 1004250 10.49 1.01 1.33
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 0.86
0.068354
0.018350
143691 751860 567360 8.94 4.22 1.33
گلتاش - شگل -7.41
3.8613080
-2.2512311
136039 2616000 2001377 6.23 2.49 1.31
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 5.73
0.52627
0.612630
64766 231176 178009 185.98 2.16 1.3
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه -5.48
-3.162207
-1.272250
1394545 551750 439375 59.15 6.58 1.26
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.94
0.4135144
0.7135250
394635 140576000 114383210 4.65 4.56 1.23
داده پردازی ایران - مداران -4.53
-2.482639
-1.662661
1851179 1715350 1408445 9.32 1.89 1.22
داروسازی امین - دامین -2.24
-0.941682
-2.651653
175664 1395051 1157098 7.7 1.36 1.21
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 1.81
0.32719
02711
284401 1439846 1204200 7.99 1.91 1.2
سیمان ارومیه - ساروم -6.67
-0.654105
-3.873972
56579 1642000 1448318 5.17 1.99 1.13
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ -3.96
-3.673070
-4.993028
815409 8388947 7421964 5.86 3.09 1.13
سیمان خاش - سخاش 3.06
0.628107
3.568344
16558 1013375 903480 7.68 3.05 1.12
صنعتی پارس مینو - غپینو -5.26
-0.055969
-1.225899
59567 3760470 3363464 7.52 2.17 1.12
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی -6.67
-0.371887
-0.841878
32735 471750 422053 2,563.86 1.38 1.12
ایر کاپارت صنعت - خکار -3.71
-0.761168
-0.931166
1075889 522665 475943 9.13 1.05 1.1
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.6
0.762111
0.242100
2550839 8781760 8012750 20.15 1.9 1.1
سیمان فارس نو - سفانو -0.5
-0.053765
-4.913582
1200 1317750 1204152 6.61 1.99 1.09
سیمان سپاهان - سپاها 4
1.911171
1.131162
3848733 2459100 2294658 26.17 1.14 1.07
بانک خاورمیانه - وخاور 1.09
0.362209
0.412210
2384450 11045000 10398043 5.9 1.53 1.06
نفت بهران - شبهرن -3.29
-0.38648
-2.348471
142366 17296000 16378618 4.87 3.47 1.06
سیمان غرب - سغرب -0.03
-0.513493
-1.253467
58000 1047900 1003864 5.42 2.05 1.04
سیمان بهبهان - سبهان -3.07
-1.1516160
-4.8615553
8036 888800 854259 10.15 3.14 1.04
فنرسازی زر - خزر -1.42
-1.73854
-2.42848
500906 426997 415367 114.2 1.12 1.03
حفاری شمال - حفاری -3.12
0.473411
-0.413381
10162724 8887036 8739070 9.12 2.06 1.02
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 5.6
-0.232196
1.952244
23321 164700 162000 -2.25 -0.85 1.02
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
04106
4.684298
287 2225452 2198418 7.75 2.15 1.01
داروسازی ابوریحان - دابور -1.33
-0.317702
-2.937500
14060 2218176 2201000 6.16 4.85 1.01
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس -4.34
-1.755046
-1.295070
344970 504600 503611 71.13 3.69 1
ایران دارو - دیران -3.17
-0.493429
-3.083340
39824 822960 840922 5.86 2.57 0.98
صنعتی پارس خزر - لخزر -2.78
-0.5210532
-0.310555
46122 1592438 1635412 10.33 2.19 0.97
گلوکوزان - غگل 0.22
2.7736292
537080
16881 2758192 2865844 9.48 9.8 0.96
پارس سرام - کسرام 6.81
0.82771
4.332868
68566 166260 174361 -6,394.62 2.67 0.95
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0.07
0.2310592
511096
8000 4543968 4829041 15.37 4.19 0.94
افست - چافست 0.01
0.297493
0.517509
44128 1498600 1622217 7.63 3.15 0.92
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام -7.85
-3.314614
-4.994534
517450 490007 532454 -2.06 -4.76 0.92
موتوژن - بموتو -0.23
-0.044470
-2.394365
4020 3041388 3312271 6.73 2.98 0.92
صنایع شیمیایی سینا - شسینا -6.67
-412063
-4.4212010
110412 370485 408230 20.71 10.2 0.91
فولاد خوزستان - فخوز -1.32
-0.843414
-2.933342
928924 49407408 54642105 7.42 2.24 0.9
لبنیات کالبر - غالبر 3.08
-0.11984
0.21990
1617660 496000 550322 13.05 1.31 0.9
صنایع آذر آب - فاذر 4.43
3.813191
4.983227
19080290 3191000 3546558 6.68 1.52 0.9
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.07
0.141414
0.141414
19061482 106050000 119937201 5.58 1.1 0.88
داروسازی کوثر - دکوثر 5.72
2.981657
1.121627
1400161 894780 1012061 24.96 0.98 0.88
صنایع شیمیایی فارس - شفارس -4.2
-3.71664
-4.221655
2130199 1047666 1214500 23.6 1.53 0.86
ملی سرب و روی ایران - فسرب 6.03
0.072902
0.342910
2032028 934444 1089758 18.44 3.81 0.86
سیمان شاهرود - سرود -3.31
0.282183
-1.522144
47434 982350 1159245 15.99 1.1 0.85
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام -4.71
-4.612132
-4.972124
1420221 1279200 1511520 21.82 1.85 0.85
کارتن ایران - چکارن 7.86
3.673781
4.993829
1415967 689087 840748 24.97 3.56 0.82
سیمان دورود - سدور -2.3
0.11922
-0.11920
3148158 591645 722931 -4.19 1.63 0.82
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 5.34
2.116198
0.166080
126736 1239600 1532535 10.01 2.82 0.81
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 0
0.037517
2.997740
601 375850 480638 -9.75 -2.73 0.78
سیمان خوزستان - سخوز 4.5
1.323222
03180
120600 2094300 2699285 4.95 2.15 0.78
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.87
0.063171
0.283178
244827 8011532 10399252 6.04 1.9 0.77
تولید محور خودرو - خمحور -2.67
-1.882824
-4.972735
73719 1188173 1546386 776.58 2.69 0.77
نفت پارس - شنفت -4.19
-0.214664
-2.654550
38998 5830000 8020418 5.67 3.2 0.73
لامپ پارس شهاب - بشهاب 4.18
4.37658
1.367442
637370 1240596 1721384 17.62 4.16 0.72
سایپا شیشه - کساپا 2.76
-0.41493
1.331519
360960 343390 481729 646.69 -24.35 0.71
گروه تولیدی مهرام - غمهرا -7.86
2.4133731
-4.9731300
755354 1180585 1722552 19.71 9.45 0.69
بیمه ما - ما 0.77
0.311961
1.021975
150000 1961000 2862662 4.35 1.28 0.69
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 4.49
-0.721804
0.611828
292460 1082400 1582941 54.22 1.9 0.68
کربن ایران - شکربن 3.8
3.853158
53193
1856104 789500 1158540 14.56 1.42 0.68
پاکسان - شپاکسا -4.93
-24792
-4.54670
133143 2587680 3828846 5.77 1.84 0.68
پتروشیمی شازند - شاراک -3.9
-1.933408
-3.883340
1699705 17176320 25798111 4.25 1.82 0.67
شکر - قشکر -3.08
0.061617
-0.431609
178611 323400 499060 99.29 2.37 0.65
کارخانجات داروپخش - دارو 3.49
05552
0.55580
1652 2776000 4303513 5.67 3.06 0.65
شهد - قشهد 5.84
0.714551
1.354580
86799 916116 1420383 7.9 2.29 0.64
آبسال - لابسا -5.26
0.472990
-2.182911
836008 1076400 1684503 25.5 2.07 0.64
داروسازی اکسیر - دلر -5.3
-1.95537
-4.185408
73995 2491650 3902321 6.69 3.44 0.64
سالمین - غسالم 0
0.22028
4.992125
10210 608400 970838 7.85 1.39 0.63
قند نیشابور - قنیشا -3.03
0.661677
-0.961650
523419 335400 554243 21.7 1.56 0.61
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.41
0.9900
1.46905
723194 265483 450000 24.13 0.88 0.59
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.39
3.421816
2.511800
999245 726400 1241000 10.52 1.32 0.59
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.02
0.574029
0.424023
290296 858177 1688242 61.78 2.71 0.51
ایران تایر - پتایر -6.05
1.914330
-2.214155
774953 1240410 2468800 12.93 5.97 0.5
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 5.67
3.761105
2.441091
9654016 749573 1505680 14.69 1.05 0.5
قند هکمتان - قهکمت 0.88
2.72587
4.962644
100445 707803 1435436 8.49 1.5 0.49
رادیاتور ایران - ختور 3.95
-0.032891
0.282900
413602 867300 1844659 4.95 1.28 0.47
پست بانک ایران - وپست 3.45
1.041750
1.391756
3918779 5658539 12052475 68.21 2.79 0.47
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.8
3.962076
4.962096
1977970 830400 1791306 113.2 1.87 0.46
بانک انصار - وانصار 3.59
3.782059
2.972043
6894256 20590000 44673553 6.86 1.43 0.46
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 7.54
-0.025426
2.085540
2368 1085200 2655018 10.2 3.9 0.41
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان -7.6
-1.133572
-1.723551
110286 714400 1806771 7.99 2.92 0.4
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا -4.96
1.181198
-0.081183
47145814 47041477 119622077 8.5 1.19 0.39
گروه صنعتی سپاهان - فسپا -0
-0.032886
-4.992743
1000 1875900 4885132 11.29 2.07 0.38
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.19
-0.5514875
0.1514980
528889 14875000 39158803 6.3 5.3 0.38
مس شهید باهنر - فباهنر -4.11
-3.952361
-4.962336
3392919 2124900 5706505 7 1.7 0.37
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر -3.44
-0.761558
-1.341549
1025204 623200 1705719 21.45 2.76 0.37
بانک اقتصاد نوین - ونوین -2.2
-0.641714
-4.931640
689750 22506534 66382550 33.45 1.86 0.34
گروه صنعتی بوتان - لبوتان -9.21
1.583865
-0.713778
4989315 2711114 8040572 33.76 2.48 0.34
قند اصفهان - قصفها 3.62
3.395737
2.725700
167270 1118715 3326155 12.47 4.17 0.34
پارس خودرو - خپارس -2.25
-1.21901
-1.75896
6621486 20470971 61682131 25.44 13.15 0.33
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه -3.51
-2.651691
-3.281680
868711 1725835 5326523 26.71 1.45 0.32
بیمه البرز - البرز 6.92
0.221348
2.61380
1115502 5392000 16946620 9.48 1.05 0.32
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور -3.06
-2.432247
-0.652288
294761 458658 1450360 96.84 2.45 0.32
صنعتی بهشهر - غبشهر -1.13
-0.392586
-0.652579
450948 7758000 24753790 4.44 1.36 0.31
بانک سینا - وسینا 5.1
-1.081004
1.481030
4275454 10040000 32560511 6.66 0.73 0.31
الکتریک خودرو شرق - خشرق -5.22
-0.632357
-2.232319
1375877 742455 2493624 213.35 1.94 0.3
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین -6.58
0.44909
-1.44892
6055677 929767 3249987 55.64 1.28 0.29
زامیاد - خزامیا -3.59
-1.5788
-2.25782
19285326 4357555 15641188 108.9 0.9 0.28
مارگارین - غمارگ 2.49
0.286137
06120
105995 2209320 8675107 8.14 2.66 0.25
بانک ملت - وبملت 0.98
0.361121
0.451122
9710264 56050000 260441896 8.4 0.83 0.22
بانک تجارت - وتجارت 0.13
0743
0743
33913721 33955100 170582818 -2.77 0.71 0.2
مهرکام پارس - خمهر -2.86
-2.951414
-3.911400
755123 1170792 5891379 29.17 1.7 0.2
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز -7.06
2.52210
-0.192152
1195621 552500 2795107 -5.52 2.5 0.2
ایران خودرو دیزل - خاور -3.64
0782
-1.53770
18208389 3901444 21097818 -1.23 -0.59 0.18
بیمه دانا - دانا -4.53
-0.832870
-1.872840
246054 2928471 18007503 15.86 2.83 0.16
بیمه آسیا - آسیا -2.8
1.121629
-0.061610
936902 3746700 27027943 8.76 1.2 0.14
رینگ سازی مشهد - خرینگ -3.67
-1.5853
-1.96849
1613717 379585 3322312 -4.17 1.37 0.11
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب -8.22
0.651242
-0.321230
206125 4347000 0 - 0.8 -
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح -2.95
-2.121846
-1.111865
464409 0 0 - - -
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 0.84
-0.14717
0718
3096028 8962500 0 - 0.57 -
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 5.13
0.171147
2.881178
94388 917600 0 - 1.21 -
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1.31
01003
0.21005
103384 1003000 0 - 0.77 -
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن -4.7
-0.251203
-2.161180
193340 3308250 0 - 0.85 -
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 0
4.991768
4.991768
2790655 12376000 0 - 1.14 -
سرمایه گذاری سپه - وسپه -1.7
-0.21500
-1.931474
359212 8073000 0 - 1.07 -
سرمایه گذاری ملت - وملت -3.09
-1.73682
-0.58690
4101191 682000 0 - 0.68 -
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 3.28
1.011500
1.011500
1308973 4500000 0 - 0.81 -
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا -3.95
-1.731080
-0.181097
1221867 2052000 0 - 0.76 -
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه -3.38
-4.671960
-3.211990
12943447 1470000 0 - 1.51 -
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی -2.2
-0.11010
-0.11010
741309 1616000 0 - 0.93 -
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا -4.26
0.361122
-0.271115
243986 1750320 0 - 0.81 -
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم -1.57
-0.371599
-0.931590
869759 7195500 0 - 0.89 -
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 2.83
9.96254
9.96254
8737582 0 0 - - -
ح.سیمان شرق - سشرقح -0
-7530
-7530
150000 0 0 - - -
ح.صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوهح -9.44
-2.3935
-3.87920
2545603 0 0 - - -
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح -4.51
0.71729
-0.991700
135278 0 0 - - -
ح.لابراتوارهای سینا دارو - دسیناح 1.7
5.0517692
5.6917800
30297 0 0 - - -
ح.گروه صنعتی پاکشو - پاکشوح 0
95010500
95010500
65127 0 0 - - -