صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
ریل پرداز سیر - حریل 2.99
0.83381693
3023992 3318280 919817 108299 180218
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 1.15
2.30877888
221847 4993104 2266773 1438920 967476
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 1.75
-0.690917824
603848 3566582 236983 207386 208806
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 4.54
-3.59375097
65349 428148 118007 5843 3752
بیمه میهن - میهن 5.27
-2.529925
221639 742703 1293334 -209624 -179624
پخش البرز - پخش 1.73
0.77752333
550454 1213160 16152146 725200 224527
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.23
-4.641313293
26176 265860 86447 6277 6422
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.7
-1.27555805
1606866 11610000 1922592 1844732 2094150
بیمه اتکائی امین - اتکام 1.72
0.60341167
31693 2917500 533419 573268 574785
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 1.83
-0.1006993
507151 5958000 7307069 1245054 959917
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.69
-1.36451012
297652 607200 0 0 0
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.17
-1.41671183
2336543 1537900 40050 -2031 146681
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.56
-2.05441764
1278765 41912640 4747896 4500000 4500000
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.6
0.21721846
873700 2436720 596977 346529 334942
بیمه سامان - بساما 5
3.6354191
33210 3367049 3883668 349842 388960
سیمان لار سبزوار - سبزوا 6.63
-0.84531173
164939 703126 738000 127999 75627
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 2.9
0.21581393
1736226 1393000 805546 329684 245789
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 6.3
1.99851327
908015 5308000 798209 758925 766281
بهمن لیزینگ - ولبهمن 3.04
1.24092366
26614 1892800 2962769 392036 326959
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.25
-0.61518563
193125 23633880 6923619 4657199 3671114
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.72
3.52077439
2267769 3719500 3462688 665760 465828
صنعت روی زنگان - زنگان 4.19
1.99466034
143624 603400 210276 5522 2393
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 1.46
0.28335310
50893 1062000 3246807 211083 138117
نفت ایرانول - شرانل 2.22
-0.37984983
38365 9966000 13223831 2522908 1922176
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.53
-1.92923101
36725 465150 671788 54248 28162
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.36
-0.71195579
217132 390530 190000 32483 28425
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 6.46
2.58292661
105734 2873880 1339402 235087 243692
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 1.9
0.94544271
33378 854200 519342 80480 71817
بیمه کوثر - کوثر 0.66
-1.92431529
33559 3822500 7458508 576383 580000
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 3.06
2.45051965
1738450 263310 585290 41184 -30510
بهمن دیزل - خدیزل 0.72
3.88524198
136340 4198000 6220639 1148302 757484
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 2.59
3.1797465
61442 1045100 1166222 113295 67361
آ.س.پ - آ س پ 0.81
0.2326862
172064 689600 581775 128239 119802
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 3.46
0.906891
1407589 1782000 0 0 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 1.85
0.22822196
168350 5603094 9231747 834628 834628
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 2.92
0.043211583
46172 1389960 1644617 249696 194130
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.92
0.51061181
298524 590500 555838 79969 35908
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 0.74
-0.475314447
117686 10517416 3333642 2035679 2011286
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 2.42
-1.01872332
221642 1051732 1244366 425069 103206
پتروشیمی خراسان - خراسان 1.82
1.30786662
3838661 11924394 5069754 1954260 2129313
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 2.74
-0.99195490
871218 1976400 967100 263274 217900
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.36
1.17152159
5175604 215900 233367 17092 11193
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 1.31
0.26154218
255856 717060 722812 117872 41140
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.08
0.78624487
41461 448700 651834 85279 60902
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 1.72
2.577513969
300447 1609229 874856 212351 241863
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.43
-0.25147934
44834 952080 1429485 166124 117626
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.6
0.9338979
860536 4489500 1884070 405670 402003
مبین وان کیش - اوان 4.77
1.82657526
138126 752600 534795 51021 53329
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.76
-0.1898978
173369 628460 608559 42370 55016
مواد ویژه لیا - شلیا 3.8
-0.477512921
473957 1044275 255590 85117 77071
آهن و فولاد ارفع - ارفع 4.23
4.71753707
16490152 11101965 12393609 2385406 1411592
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 2
0.20274450
781524 890000 2427945 112891 66406
ذوب آهن اصفهان - ذوب 4.33
1.5625780
34386568 25880858 44485186 4433569 163552
نفت پاسارگاد - شپاس 1.94
-4.78813460
693963 8304000 21285667 987580 900938
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.91
-1.0714526
23148 1674620 1595402 535978 352767
زرین معدن آسیا - فزرین 2.04
4.48255128
1731773 1538400 922179 256949 254992
پالایش نفت شیراز - شراز 6.42
-1.55514878
343489 15287868 32090028 1127317 1244185
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0.86
0.515415603
7259 1248240 2382500 130200 78265
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 0
-52451
2000 416670 645520 147580 45051
قاسم ایران - قاسم 4.67
-1.54074090
135033 2454000 18500000 304497 58404
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.11
0.46213696
8063015 4862443 1413587 518988 432207
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 6.12
1.528618730
2121 2809500 2302227 744886 477663
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 8.89
0.32913049
10485 310998 0 0 0
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 4.24
2.927726508
928479 63619200 34225405 9803376 9743376
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.97
-0.253915320
3476604 17517219 30435783 890149 790836
صنعتی بهپاک - بهپاک 1.9
-2.08384135
303590 1323200 7107488 470217 161571
ریل سیر کوثر - حسیر 1.61
0.21032859
378289 1348934 796807 130261 110474
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.14
01998
18238 29970000 23313789 2910323 2242671
بیمه دی - ودی 6.21
-2.15631089
489477 2722500 8539369 706500 709923
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.85
-3.13792346
2529569 1759500 1439218 363544 314010
افرانت - افرا 6.09
-0.16752980
201035 1490000 1151470 137720 75491
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 1.74
0.43684599
187404 459900 859186 82134 45639
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 3.43
4.51183243
1069439 972900 429700 130792 119180
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 1.2
-0.5974832
698723 998400 619413 100575 -78415
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.83
-1.71715266
163432 1316500 1042650 205054 193327
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.86
-0.1183844
746225 759600 818750 103050 69696
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 3.38
-2.18071884
611472 565200 321100 154418 121874
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 2.7
-0.610411235
500087 1291218 411083 136662 144876
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.24
02077
516470 830800 0 0 0
پاکدیس - غدیس 6.63
-0.72655056
261248 1415680 1700249 253259 101174
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 0
4.98291538
1219249 1999400 0 0 0
توکا ریل - توریل 4.03
0.53791869
4080887 3738000 2825574 292228 349243
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.11
4.07941888
8543801 5664000 958388 905778 904778
کی بی سی - کی بی سی 4.65
0.38213941
19537 748790 1504613 218695 127860
آسیا سیر ارس - حآسا 2.74
1.16091220
1377052 976000 1100675 88751 62259
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.82
-0.89291110
120978 2775000 693750 498650 529992
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 6.2
-3.02932881
534723 950730 1546907 85593 45197
پتروشیمی مارون - مارون 5.38
0.636336375
36846 145500000 44006043 15174654 16290172
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.13
0.35919570
89574 2152700 361991 134222 123735
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 0
-0.5056984
1028629 5904000 32129002 0 1202452