ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 4.69
2.8713744
27572 744551 98172 77473 67338
پارس سویچ - بسویچ 4.37
4.7410818
241096 2704500 980000 276450 217641
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 3.37
0.9210605
74321 163317 97665 7113 4030
سیمان شمال - سشمال 2.81
-0.242036
168735 1683727 951301 114920 144456
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
02286
503 2697480 940890 208234 88233
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 3.3
-1.121234
35333486 48455077 92943387 7033361 4143987
شیشه همدان - کهمدا 2.06
08257
15786 2378016 926280 394437 371210
سیمان خاش - سخاش 2.38
0.157812
2532 976500 903480 142141 131866
کمباین سازی ایران - تکمبا 1.87
-2.2755
3630118 1300886 900130 98242 12905
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 5.92
4.032038
11228863 9171000 899953 936880 992548
سیمان کردستان - سکرد 0
01541
5000 1849200 891144 106989 -107011
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.29
0.711852
10168218 30095000 8755841 8559861 8448432
حفاری شمال - حفاری 3
-0.213386
4395481 8821901 8739070 1522138 974084
مارگارین - غمارگ 3.59
4.766512
798925 2344320 8675107 708711 271501
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 5.42
-0.454844
102217 6055000 855270 403645 425946
سیمان بهبهان - سبهان 0
-0.0118482
60 1016510 854259 114030 87577
ایران دارو - دیران 4.52
-0.883252
187690 780480 840922 298736 140320
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 9.24
0.0611034
3358 4413600 835009 484941 388129
سیمان داراب - ساراب 8.04
-2.081602
2187359 1441800 807990 82631 104600
نفت پارس - شنفت 6.39
-0.974788
131249 5985000 8020418 1750945 1028173
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.88
1.851981
765674 8240960 8012750 469312 435810
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 4.78
-3.6710780
2762807 1293600 799200 111260 105577
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.33
1.123239
191416 3239000 785709 728389 724889
حمل و نقل توکا - حتوکا 4.83
-1.33201
2527182 1056330 756451 42078 66523
کارتن ایران - چکارن 5.52
4.263474
945723 633136 745671 54265 6293
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 1.88
0.033223
216180 8807028 7421964 1598883 1430740
سیمان دورود - سدور 3.1
-3.27946
4119872 607046 722931 -124496 -141354
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 2.54
-0.33912
2037541 5016000 711365 554532 539599
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.86
0.372184
284679 524160 70500 23118 20479
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 6.6
3.613156
1116654 2213784 6877112 430358 70241
آلومراد - فمراد 10.52
1.584511
1246183 223455 66798 1588 699
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.49
-0.343183
294494 14734069 6552670 1914561 3007364
لیزینگ ایرانیان - وایران 8.85
-0.451547
3888925 1547000 651033 230554 226060
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 2.11
0.271103
5157081 562530 648849 -23191 -70995
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.14
0.3111168
30018 1954400 617602 348274 312480
پارس خودرو - خپارس 3.07
0.65925
16671230 21016258 61682131 3274978 804683
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.142151
28195 1505356 604855 132843 10326
مخابرات ایران - اخابر 3.04
-0.572250
2891879 135000000 5936632 29407179 28167468
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 8.24
1.527341
256322 880920 590914 123042 105547
مهرکام پارس - خمهر 4.83
-0.611471
748891 1217988 5891379 111054 40140
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
03651
1000 730200 585141 48801 58714
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 0.97
0.41240
1657441 1116000 558583 151932 152001
قند نیشابور - قنیشا 3.15
0.361651
743956 330200 554243 19752 15457
لبنیات کالبر - غالبر 3.32
0.271866
1980813 466500 550322 38945 38020
فولاد خوزستان - فخوز 4.49
-3.313331
2138082 48206232 54642105 8705588 6660678
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.52
-1.511825
791032 1862595 5326523 95968 64606
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.19
0.293078
297172 10862878 5325400 2003104 1729536
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
-0.185094
3526 540983 532454 24066 -237586
سخت آژند - ثاژن 6.29
2.853540
3335047 1416000 523021 248918 268343
عمران و توسعه فارس - ثفارس 3.57
1.552287
4340592 2287000 511597 273777 300000
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 4.93
2.353094
7930458 1547000 509213 212282 238879
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 4.38
-0.741608
549326 9045000 507745 455347 454268
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.48
3.535161
757872 516100 503611 57118 7094
ایران ترانسفو - بترانس 1.5
0.2213816
2039006 20724000 5015330 1364239 1088042
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
02890
600 1878500 4885132 282061 166216
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.31
1.492651
1173948 6399381 486143 430333 430398
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0.01
-1.0210694
46520 4587726 4829041 399702 278845
سایپا شیشه - کساپا 4.73
-2.91507
1008202 346610 481729 8826 531
پتروشیمی جم - جم 2.04
0.869699
522271 93110400 48149101 14256691 16138336
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 6.73
1.47437
21800 371850 480638 2316 -38549
ایر کاپارت صنعت - خکار 5.17
3.231183
2137716 529377 475943 61174 57240
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 4.99
-1.331636
725674 1063400 47244 63405 76573
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3.66
-0.771160
1823372 3016000 454944 397438 405451
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 3.37
-1.63903
1809191 266368 450000 63000 11000
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 3.16
-2.041437
2729930 6495240 4485244 1552100 1354118
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.63
-0.024345
22933 217250000 44024829 43553472 44003004
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 2.54
-0.281407
1027708 39318291 4371483 4283253 4287382
لیزینگ ایران - ولیز 1.92
0.531142
134627 685200 436000 17000 19434
کارخانجات داروپخش - دارو 0.49
-0.35734
12610 2867000 4303513 1309485 489540
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4.95
1.671518
2632302 3036000 425226 452580 528461
بانک انصار - وانصار 3.85
-0.492012
8549116 20120000 42509842 4146672 3504280
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 7.87
3.33535
13087166 1799315 424025 163508 184528
نیرو کلر - شکلر 2.77
1.192890
174759 1156000 423452 71966 88031
فنرسازی زر - خزر 3.82
-0.23880
1126050 439997 415367 8689 3739
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 2.02
-0.13906
130124 64031058 4127928 2938743 2918639
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 7.01
2.0812486
46274 383476 408230 28199 17891
پتروشیمی مبین - مبین 2.49
1.24047
6739534 57677844 40080079 13025053 12666232
آسان پرداخت پرشین - آپ 3.07
-0.0215611
1572020 15611000 39158803 2465084 2361994
داروسازی اکسیر - دلر 3.5
0.345847
46491 2631150 3902321 973963 372489
داروسازی زهراوی - دزهراوی 5.6
-0.1531396
5818 7535040 3851081 1541225 700209
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 4.64
-0.5414157
55033 9513504 3834202 1239115 607597
پاکسان - شپاکسا 5.26
0.764668
908022 2520720 3828846 654014 448246
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 5.72
2.141907
3020054 3146550 378039 343808 350764
خوراک دام پارس - غدام 0
0.017584
200 455040 370898 14456 6473
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 3.49
2.814104
514015 5376240 3566769 1163795 795725
صنایع آذر آب - فاذر 2.78
-0.243296
3996765 3296000 3546558 654727 477861
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 3.25
2.381767
169666 441750 345273 3257 150
کویر تایر - پکویر 1.63
0.383691
134301 2583700 3440777 710857 519554
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.46
-2.95586
1820620 16199400 3348118 3250072 3280072
البرز دارو - دالبر 0.84
0.1811857
34506 8062760 3334400 1705634 1200033
رینگ سازی مشهد - خرینگ 2.6
-0.81852
1741768 379140 3322312 -100423 -91072
موتوژن - بموتو 3.22
-0.384505
39852 3065202 3312271 678234 451869
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 3.6
-0.78893
3561730 913402 3249987 76900 16710
کالسیمین - فاسمین 2.92
1.363880
2021087 7760000 3240854 997713 958816
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.31
-0.952401
2353334 72030000 32307499 10233330 9457298
بیمه ملت - ملت 1.24
0.11952
622326 5563200 3188063 526813 564313
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 7.22
-0.92961
494755 1998675 316977 160941 163451
داروسازی اسوه - داسوه 2.96
-0.0320735
15273 5183750 2899236 1292185 836824
گلوکوزان - غگل 3.87
-3.3537804
58388 2873104 2865844 523007 291008
بیمه ما - ما 4.11
0.531898
217165 1898000 2862662 446047 451047
لابراتوارهای رازک - درازک 5.11
0.7721912
48660 8983920 2745198 1066263 685093
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 5.36
0.115491
19560 1098200 2655018 135508 106401
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 3.58
0.7112633
40188 4775274 2653345 1244622 892561
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.09
-0.141402
1164306 2551640 262532 149343 156948
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 4.86
2.241459
639133 177769 25625 -6685 -12622
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 3.18
-0.821822
7377671 51407730 25369883 5670683 6181922
الکتریک خودرو شرق - خشرق 5.24
-0.692164
65117 681660 2493624 102452 3480
صنعتی بهشهر - غبشهر 2.95
-0.042679
555527 8037000 24753790 2318780 1746400
ایران تایر - پتایر 4.67
3.973903
3191257 1118088 2468800 151353 95967
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 5.11
1.622319
721414 2528396 243682 216121 -174879
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 1.9
4.554156
305328 1450444 2343128 -292811 -304151
سیمان سپاهان - سپاها 3.04
-3.331162
1159814 2440200 2294658 390198 93960
بیمه آسیا - آسیا 3.17
-0.61646
260871 3785800 22639271 353323 355923
بانک ملت - وبملت 1.69
0.261138
18504128 56900000 223301039 17522389 5085479
سبحان دارو - دسبحان 3.94
-0.078366
24819 3597380 2212733 986052 600870
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 6.43
-0.555614
1926882 617297 218062 43462 27987
شاهد - ثشاهد 5.03
-0.151337
2507270 3618767 216542 100665 595392
سامان گستر اصفهان - ثامان 2.19
4.031575
337145 349557 215157 25360 44616
ایران خودرو دیزل - خاور 5.33
-3.23840
24516509 4190810 21097818 -1282474 -3176989
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 2.45
-0.063271
138228 10140427 2006301 1927034 1928109
گلتاش - شگل 0
0.1111856
2432 2371200 2001377 507301 419957
پتروشیمی پردیس - شپدیس 1.9
0.178105
464433 48630000 19920717 8469019 6761894
گروه بهمن - خبهمن 1.72
-0.91752
1596891 8882640 1970565 1671880 1421880
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0.54
-0.049110
39603 3279600 1898424 646040 432064
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.83
-0.11049
2727958 20980000 1861399 1780981 1778981
رادیاتور ایران - ختور 6.14
3.052970
1858085 891000 1844659 203931 175313
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 1.63
-0.161851
6005270 80518500 18377688 18288138 12615174
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 4.04
1.171724
1994873 1293000 181396 -95690 -350394
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 7.69
1.524074
405199 814800 1806771 129852 89362
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.04
-0.51183
4408096 7098000 1795991 1845098 1797814
بین المللی محصولات پارس - شپارس 6.63
2.962018
491843 807200 1791306 101011 7336
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.2
4.412628
35086727 52560000 174806942 5726314 5312498
پارس سرام - کسرام 6.09
1.972691
80014 161460 174361 -135 -26
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 1.66
-1.2228106
14022 983710 1722552 124616 59893
لامپ پارس شهاب - بشهاب 6.74
0.97377
854321 1195074 1721384 167428 70428
چرخشگر - خچرخش 4.33
-0.212347
2414992 2234566 1710132 123960 48952
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 3.25
-1.911640
526964 656000 1705719 84941 29056
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 5.69
2.753817
627794 813021 1688242 56138 13890
بانک تجارت - وتجارت 1.79
-1.61735
40313858 33589500 168430421 3937704 -4260202
نفت بهران - شبهرن 1.69
-2.588260
1110686 16520000 16378618 4999384 3550015
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.42
-0.1510358
178654 1566130 1635412 71912 154167
افست - چافست 1.89
0.47231
128791 1446200 1622217 182460 196504
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0.46
-0.052174
112425 163050 162000 -69366 -73067
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 3.94
0.621293
6736820 93096000 16153795 16107681 14780681
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
0.144155
3593 415500 15994 3973 -8427
سیمان هگمتان - سهگمت 7.58
-3.582423
1043949 1218527 1598864 437567 221278
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.33
-1.811739
550539 1043400 1582941 179162 19962
زامیاد - خزامیا 3.22
-1.4846
20851783 4678289 15641188 609544 40015
بیمه دانا - دانا 4.61
0.312907
112885 2966224 15602124 135247 142447
سیمان مازندران - سمازن 0
04760
950 3912720 1558379 282889 207254
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 3.66
-1.013328
236157 3328000 1548944 329289 386092
تولید محور خودرو - خمحور 4.38
-1.182587
79470 1088457 1546386 29437 1530
بیمه البرز - البرز 1.56
-0.681322
364260 5288000 15400795 538621 556183
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 5.16
-0.896099
2508294 1219800 1532535 115798 123838
پتروشیمی فجر - بفجر 2.96
0.766128
4290692 39832000 15210694 8758408 7289119
سیمان شرق - سشرق 4.55
-1.191080
653216 2865845 1516935 292558 -122791
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.73
-1.771107
7065935 750930 1505680 92803 51012
لامیران - فلامی 0
1.963433
60461 205980 145713 26827 18885
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 3.09
3.932379
226369 485601 1450360 34626 4736
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 1.18
-0.327669
478026 1840560 1443281 419144 383961
قند هکمتان - قهکمت 4.37
0.882754
88377 753494 1435436 127322 83403
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.94
11724
7993064 69822000 14242715 14136715 12224255
شهد - قشهد 2.77
-0.424748
40162 955772 1420383 170993 116007
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.03
-1.631147
271183 607910 140865 67874 62696
داده پردازی ایران - مداران 0
4.172875
216404 1868750 1408445 182787 184114
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 0
4.125768
78140 294168 137701 9161 2836
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
-0.025170
5300 41360000 13602620 1505923 904065
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
-0.016805
13247 680500 135550 12607 12740
صنعتی آما - فاما 4.08
-0.033485
19000 1742500 1335893 301238 238394
گروه دارویی سبحان - دسبحا 1.67
-0.075575
11303 7665625 1330883 1303351 1303351
ایران ارقام - مرقام 1.23
4.986832
4141115 3416000 1306454 191289 140440
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 3.9
4.841864
694416 745600 1241000 151080 69020
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 3.39
-0.291048
298935 3144000 1216979 329310 408059
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 5.26
2.521543
1536371 971484 1214500 116275 44388
سیمان ارومیه - ساروم 2.09
4.734231
534337 1692400 1209714 205178 165168
بیمه پارسیان - پارسیان 0.11
01772
14450 5316000 12053973 1329011 1355305
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 2.22
0.042680
1227192 1419194 1204200 221556 180116
سیمان فارس نو - سفانو 1.54
-0.033959
2936 1385650 1204152 229257 199371
گروه دارویی برکت - برکت 3.3
-3.572107
12112460 7163800 1202230 1078663 985869
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 2.76
-0.87913
6321480 9746275 1183126 1196975 1125875
مهندسی تکنوتار - تکنو 6.78
2.062376
3301516 380160 115408 2713 1752
خدمات انفورماتیک - رانفور 1.83
-0.2318984
48491 53155200 11511043 5897791 6381041
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.4
0.6435141
104407 140564000 114383210 33192282 30261199
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 5.26
6.462767
438156 1828876 1135218 206682 301701
کابل البرز - بالبر 4.98
-2.322610
428511 595080 1100434 74932 4028
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1.73
-0.061770
183593 53100000 10995479 10896431 10937865
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 2.71
-0.142923
15500 1169200 109441 67916 142131
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.41
03198
653169 1029756 1089758 54267 50667
معدنی املاح ایران - شاملا 2.2
0.0811737
24189 2464770 1083699 499545 424105
فروسیلیس ایران - فروس 5.17
4.711868
920857 1633549 1050786 162521 72381
گروه صنعتی بارز - پکرمان 0.89
-0.093275
134119 8274288 10399252 1713964 1325605
باما - کاما 2.51
0.87281
969037 3640500 1039915 283445 368099
نیرو ترانس - بنیرو 6.1
1.076159
478436 1847700 1015690 157134 180887
بانک خاورمیانه - وخاور 2.25
0.052211
227895 11055000 10139052 1999518 1780837
داروسازی کوثر - دکوثر 5.45
3.941610
2541310 869400 1012061 166973 35852
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح 0
-1.041330
2000 0 0 0 0
ح.نفت پارس - شنفتح 0
-14.263500
140662 0 0 0 0
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح 0.27
-0.174100
98628 0 0 0 0
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح 1.12
-0.231701
213555 0 0 0 0
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 8.12
-4.02239
1133047 0 0 0 0
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1.73
0.51598
525367 11186000 0 0 0
سرمایه گذاری سپه - وسپه 3.74
-0.451535
252257 8261370 0 0 0
سرمایه گذاری ملت - وملت 5.22
0.85709
1983220 709000 0 0 0
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.17
01358
160474 4074000 0 0 0
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.61
1.031081
227771 2053900 0 0 0
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 6.12
3.652072
6711161 1554000 0 0 0
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.25
-0.191028
344400 1644800 0 0 0
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1.25
0.451119
284249 1745640 0 0 0
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 7.96
2.11701
8827613 680400 0 0 0
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 6.03
0.871270
787118 3492500 0 0 0
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح 6.4
5.1763
16177188 0 0 0 0
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1.25
-0.251610
528540 7245000 0 0 0
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح 1.64
1.82671
46621 0 0 0 0
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح 5.28
0.762121
170135 0 0 0 0
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 1.37
0.14736
4709739 9200000 0 0 0
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 2.16
0.091073
84961 858400 0 0 0
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.6
01003
65803 1003000 0 0 0
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 3.77
01183
6741 4140500 0 0 0