صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
ذوب آهن اصفهان - ذوب
-4.04922654
-4.992628
431057491144188806127818.051.981.63
بیمه دی - ودی
-3.29581115
-4.941096
1176712131227875003.251.370
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
-0.17971666
0.61679
12023712003233240014.491.462.37
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
-4.49392019
-4.972009
188619238086057004.941.472.17
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
4.98461706
4.981706
18007730742650014.051.720
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
-1.38022215
-2.052200
118345702621949427824.091.790
ریل سیر کوثر - حسیر
-2.74132590
0.62679
448121111606122201514.981.841.84
بیمه کوثر - کوثر
-3.48662519
-4.982480
4057610262975009.211.750
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
-4.99317696
-517695
1425248252211288268811.721.94.91
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
-1.52711741
-1.021750
127911222278705008.641.91.96
پخش البرز - پخش
-0.43462062
-2.412021
118687424471237200-10.61.930.09
مواد ویژه لیا - شلیا
1.99445779
1.995779
52384430274670598.262.071.89
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
-4.94851383
-4.951383
38661515348179790024.091.225.42
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
3.47832856
52898
69687791990038270412.462.220.53
داروسازی آوه سینا - داوه
4.98934419
4.994419
2100995992843154665053.512.163.54
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
-8.31244379
-9.994299
42510981186149131370005.4520
صنعتی بهپاک - بهپاک
-3.3124992
-1.35096
519234259215974405.782.190.19
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا
-2.94012542
-3.252534
18760604769101680017.192.211.31
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
-4.26614892
-4.794865
670643284892009.192.330.79
داروسازی تولید دارو - دتولید
-4.01812962
-3.432980
41179912201095940122.440.91
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
-1.99034875
-1.994875
19328159422136500005.782.76.8
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
54998
54998
255346612762749700004.962.712.33
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
-53230
-53230
126801124095733592009.792.712.31
بهمن دیزل - خدیزل
-4.82663431
-4.443445
1194645409834310003.491.360.49
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
-3.42191891
-1.991919
2046774387024583003.951.150
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
-3.74583983
-3.334000
2856402113785974507.042.660.68
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
-0.943216173
0.1416350
163034263724259506.345.141.05
پالایش نفت شیراز - شراز
4.479534846
3.1434400
29360971023103580595916.7212.670.87
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش
7.09475555
10.245718
45735080254061222200021.274.232.15
افرانت - افرا
-1.06443997
-53838
225612902199850024.52.774.89
بیمه میهن - میهن
-4.9505960
-4.95960
96333931440000-3.992.280
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
-3.81242195
-2.82218
773476169828974005.321.542.54
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
-4.27045537
-55495
272825151113842506.832.611.3
پتروشیمی مارون - مارون
0.543961738
0.7961888
6185238192469520008.049.934.04
سیمان لار سبزوار - سبزوا
-3.5132005
-4.961975
4222868471201848-9.45-4.522.05
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
0.78956128
-0.496050
687014421061280012.093.380.9
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
-4.631311161
-511118
233759260925714947.224.262.17
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
0.46078287
-2.428049
165173136966296020.965.360.73
بهمن لیزینگ - ولبهمن
-4.98691810
-4.991810
8760615914480005.341.180.91
بیمه اتکائی امین - اتکام
-3.23231437
-1.681460
1205855173335925004.711.080
بیمه نوین - نوین
4.62471380
4.931384
22128452305272070000000
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
-2.54551608
-3.881586
60439639717643200010.451.4416.98
توکا ریل - توریل
-4.26561975
-3.971981
589087911633395000071.421.07
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
-4.99311370
-4.991370
74938910278220004.40.790
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
-4.68751037
-4.961034
49108535093933300-108.460.981.23
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
-4.00271439
-4.41433
1127507162228780004.220.960
ریل پرداز سیر - حریل
-3.99391250
-4.841239
1327173116590245000015.461.12.44
آسیا سیر ارس - حآسا
-4.6441232
-4.951228
2101457258898560013.581.120.72
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
-4.85071275
-51273
302316385637500-19.671.162.08
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
4.50163575
53592
10869303886386100010.632.732.18
بیمه سامان - بساما
-4.67623547
-53535
14463885131532050013.982.790
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
-4.60142094
-5.652071
53488211201153794231.591.910.94
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
-3.322910532
-3.310535
5484057814744808.885.510.97
صنعت روی زنگان - زنگان
-3.74078003
-3.788000
682319546180030033.425.962.89
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
-1.38052786
-2.32760
25159077009473620-15.346.131.14
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
-3.8212463
-4.9512316
28925313605062315008.146.561.39
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
-4.985910481
-510480
5277625531209620015.976.330.65
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
3.807373916
4.9174700
54047873995021773984005.136.942.89
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
2.491117321
3.5417499
2414864183623556020.178.115.09
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
-4.995915175
-515175
1446022194166925015.119.274.96
مبین وان کیش - اوان
-0.389225596
0.3325780
48400212388255960022.2515.13.42
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
0.58167090
3.557299
1922481363595560-18.6718.896.24
کی بی سی - کی بی سی
-3.41013314
-4.953261
1097213647953608.571.790.54
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
-4.87146991
-4.846993
297503208027964050.855.43.62
بانک دی - دی
-4.96221130
-4.961130
11107992125527232000-0.22-0.140.3
آ.س.پ - آ س پ
-1.23571119
-2.031110
2722330895200154.421.043.5
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
4.55221401
4.481400
43772161335025004.941.020
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
4.99234101
4.994101
214078886121014.98.980.69
زرین معدن آسیا - فزرین
-4.99369589
-4.999589
100009628767008.463.72.71
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
4.95296124
4.996126
189202711587367623712.136.20
بانک گردشگری - وگردش
5.7504754
6.31758
279337721064524000-2.061.260.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
0788
0788
4216833472800025.750.650.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
0.6849588
-1.88573
497726293352800010.550.520.1
بانک سرمایه - سمایه
01226
01226
100001249040008.67-0.090.15
پتروشیمی خراسان - خراسان
-2.314613210
-2.413199
88842411736236447386.825.783.51
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
-4.98210318
-4.9910317
631496522847768011.175.264.43
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
3.5244994
3.134975
468419233999880082.840.87
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
-4.02972453
-4.812433
924057226780949015.33.480.53
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
-4.6333911
-4.663910
39977815647822009.912.970.28
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
-4.15821890
-3.961894
83795791584175600042.392.880
قاسم ایران - قاسم
-2.81423557
-4.783485
18336536523213420015.472.920.13
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام
-1.09814053
-2.394000
14014865680141855026.033.060.39
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
-3.013315031
-3.3414980
33635295055845093005.453.1111.46
پاکدیس - غدیس
-1.4153832
0.033888
44569617081072960608.943.060.76
بیمه پاسارگاد - بپاس
-0.29944995
1.25070
30642815311274474214.733.320
نفت ایرانول - شرانل
2.19328527
3.078600
294048625074170540006.233.511.11
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
-4.3393970
-4.93964
163298715841164000-3.083.531.74
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
-4.54115949
-4.995921
593794353241643011.683.681.82
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
2.94917680
1.157546
89889266903948614406.353.732.01
پتروشیمی غدیر - شغدیر
-4.42326007
-55971
459199127586780910018.144.781.67
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
-4.06742618
-4.982593
371235972445060-12.353.640.85
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
-4.99187518
-4.997518
8365562990216014.623.90.78
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
1.17476890
2.636989
951063465528906445610.264.233.64
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
-4.91645570
-4.985566
1861821037835500-98.894.190.37
نفت پاسارگاد - شپاس
-54579
-54579
167197276561098960027.484.310.59
عطرین نخ قم - نطرین
-0.85438588
-1.418540
12199621047785916911.744.291.46
آهن و فولاد ارفع - ارفع
4.99576053
56053
185281411215363180005.644.431.93
آتیه داده پرداز - اپرداز
-3.968510478
-2.910595
105280111031523900013.654.553.17
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
-1.72534215
-2.264192
3271588313790212223500027.024.750
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
-4.99329799
-4.999799
148869145911758808.654.880.68
پالایش نفت لاوان - شاوان
2.340628596
0.2128000
2022880578463269728420.6310.660.71