صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
0.16646621
-0.156600
5543736726484041.248.983.06
بهمن دیزل - خدیزل
4.88893068
4.993071
42603441307030680004.051.090.49
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
-3.63486893
-3.936872
529193658271607.033.250.58
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
2.24539745
2.819799
1052691026268962007.334.363.88
بهمن لیزینگ - ولبهمن
0.11931679
-0.661666
40519468013432004.111.020.45
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
-0.57291909
-0.471911
53217191015919853606.321.81.38
قاسم ایران - قاسم
-0.70872802
-1.132790
62810817601681200336.042.30.1
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
-0.207110117
1.4410284
108755110012140406.253.460.74
پتروشیمی مارون - مارون
1.572543922
1.7544000
82880364017568800010.786.753.99
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
4.3931903
4.97908
1318796119054180000.560
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
3.085911792
4.9912010
2158792546129712010.485.293.58
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
4.8742667
4.87667
250001740020004.640.590.13
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
0900
0.22902
26600123954000007.480.830.83
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
4.82761064
4.831064
1339733714249212800000.830
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
1.38171174
1.041170
20638062424152620010.40.9738.11
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
-1.2948991
-2.79976
3683432365089190012.81.031.09
آسیا سیر ارس - حآسا
0.34721156
-0.171150
56502365392480014.851.040.84
توکا ریل - توریل
0.45251554
-1.291527
3285438510431080007.611.071.12
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
2.10952033
0.52001
424320198627260990005.741.195.55
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
2.57581354
2.121348
1014104137318956007.711.272.35
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
4.01431166
51177
1980008230958300016.241.021.05
بیمه اتکائی امین - اتکام
1.77341033
2.761043
222302325825004.490.824.84
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
-0.02711106
0.6411180
5573261980851684.021.32.43
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
2.35596430
0.486312
142989240701905.172.091.85
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
5.04531624
2.21580
9811051593211120001.070
ریل پرداز سیر - حریل
4.1411182
2.731166
1233772914588231672015.521.062.97
مواد ویژه لیا - شلیا
-4.91625899
-55894
734114334767576.192.371.87
افرانت - افرا
4.23812312
4.962328
103030238115600015.311.681
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
1.87052832
1.042809
13659600386884248000018.942.751.82
آهن و فولاد ارفع - ارفع
10.20654589
10.234590
164047717527618356000132.941.48
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
3.586336365
2.2935911
257709193717872760006.364.082.35
بیمه کوثر - کوثر
1.04361646
0.681640
25924642741150007.091.220.55
بیمه دی - ودی
-0.26791117
-3.31083
77132986127925003.931.70.33
آ.س.پ - آ س پ
-0.9346848
-1.87840
5082404316784005.660.771.17
سیمان لار سبزوار - سبزوا
2.73471390
3.471400
785185109183320211.02-2.341.13
کی بی سی - کی بی سی
-0.61372429
2.292500
687641675829604.561.050.39
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
-0.78232156
-1.062150
9075219628459208.51.564.77
نفت پاسارگاد - شپاس
4.24143023
53045
524098158472552008.051.930.34
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
4.35021
3.824998
25259012685021008.242.350.77
بیمه میهن - میهن
-4.3073822
-4.77818
2216421821233000-6.862.510.95
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
1.31234246
1.414250
18284977629722010.462.691.56
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
01000
01000
7081077708225000004.720.783.6
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
4.9181344
51345
1887902253853760007.021.286.74
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
-0.86742400
-0.452410
2244715397200006.041.811.68
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
-0.72331647
-0.541650
3143015184941004.11.41.56
بانک گردشگری - وگردش
-5.4121769
-1.6800
129506679953461400017.111.280.09
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
پالایش نفت لاوان - شاوان
4.796113875
513902
3518654488221586497511.695.780.47
پتروشیمی خراسان - خراسان
4.99288075
4.998075
1279301033144535396.793.132.85
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
-1.37847441
-1.277449
849617632237205007.993.171.07
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
2.4314972
0.954900
13491067139776010.323.350.79
آتیه داده پرداز - اپرداز
4.69118168
58192
10711818750408400010.163.522.17
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
-1.15238407
-3.638196
956904804519369738.013.272.21
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
0.14394872
-0.974818
271387813222136416005.63.526.03
پالایش نفت شیراز - شراز
4.848412586
512604
98202912360129327275.894.050.38
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
-1.84324846
-1.624857
12395866007290905413.934.912.28
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
3.64079622
2.329499
2319622232134708012.725.31.03
صنعت روی زنگان - زنگان
-1.26978787
-1.268788
5784495083878700367.26.544.18
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
4.95885863
4.995865
1207537084104106.963.030.65
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
4.98575138
4.995138
1408772431592115.037.923.66
مبین وان کیش - اوان
8.808616466
1016646
207990334247164660030.368.383.43
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
-4.34141300
-4.341300
406775332500002.610
پخش البرز - پخش
-4.81171365
-4.951363
14239877194358190003.651.130.05
ریل سیر کوثر - حسیر
-0.3642190
-2.142151
1195439261810332869.351.591.3
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
-1.57542749
-1.932739
9524982619109960004.320
بیمه پاسارگاد - بپاس
2.67482879
3.572904
1426268410673457688.81.850.8
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
-0.125414331
-1.0414200
14212021496504.53.220.93
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
-0.87152275
-0.222290
50400115386750-4.077.560.74
ذوب آهن اصفهان - ذوب
4.96891183
4.971183
2259370526728392526342403.130.88
پاکدیس - غدیس
-3.30883419
-4.723369
188529364469573209.462.790.56
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
3.43591445
1.721421
1334623192879619531.451.30.68
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
-4.34093592
-4.983568
41888311504853880019.132.430.8
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
-0.88841785
-1.551773
1604571286439832358.581.687.89
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
-0.66642236
2.182300
13527630224148809.911.791.8
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
-2.74982122
-3.762100
490642810409284348-9.321.760.49
نفت ایرانول - شرانل
4.73815239
55252
1047503554874104780005.4520.79
داروسازی تولید دارو - دتولید
-2.04822439
0.162494
549701349024307.521.870.88
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
1.18082485
0.372465
12098979300645904360013.121.9912.44
بیمه سامان - بساما
-0.79172882
-0.172900
295087851432300011.112.231.11
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
4.98884209
4.994209
625714263484180011.722.331.62
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
-2.26713966
-0.444040
45592518089915005.132.320.95
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
1.33443645
-2.393511
40552614783645007.992.460.42
زرین معدن آسیا - فزرین
0.4896781
-1.246664
20535171392420343007.982.882.21
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
4.99235426
4.995426
19183281040919533608.962.562.02
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
7.617416360
6.2416150
312771651169188022611.32.683.73
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
3.08973837
4.973907
914630351076740011.562.750.32
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
2.68663784
0.413700
104316703946949782156.2602.58
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
3.39935536
2.755501
5959133011072008.022.880.34
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
2.30344397
2.844420
42199118556595508.432.90.28
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
4.81152614
4.972618
2221952580844438010.82.930.61
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
-0.6993994
-1.2989
504839250161192800-15.212.971.93
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
-1.9832076
-2.272070
2304428478468508015.162.830.44
صنعتی بهپاک - بهپاک
0.91084764
-1.44655
1127266537115244808.931.990.26