کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
22222

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 3287.87 4.42 3447.86 3288.08 ۲۰ آبان
استخراج سایر معادن 16050.84 4.75 16852.05 16055.3 ۲۰ آبان
استخراج نفت و گاز 1143.23 1.7 1141.8 1111.22 ۲۰ آبان
انبوه سازی 813.45 2.25 831.4 813.17 ۲۰ آبان
انتشار، چاپ و تكثیر 283516.19 1.12 286749.44 283517.62 ۲۰ آبان
بازار اول فرابورس 353.58 2.84 364.47 353.59 ۲۰ آبان
بازار دوم فرابورس 954.41 1.43 975.53 954.56 ۲۰ آبان
بانكها و موسسات اعتباری 829.41 2.35 847.93 829.46 ۲۰ آبان
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 5042.16 3.83 5231.75 5044.78 ۲۰ آبان
خدمات فنی مهندسی 1253.4 3.54 1300.86 1253.37 ۲۰ آبان
خودرو و ساخت قطعات 20200.58 0.95 20542.79 20126.11 ۲۰ آبان
دباغی و پرداخت چرم 2324.59 0.03 2325.36 2324.67 ۱۹ آبان
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2914.23 8.41 2904.74 2685.3 ۲۰ آبان
دستگاه های برقی 712745.58 0.71 720599.06 712416.77 ۲۰ آبان
رایانه 17501.5 0.97 17682.62 17499.6 ۲۰ آبان
زراعت و خدمات وابسته 12780.34 5.85 12857.41 12073.77 ۲۰ آبان
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2694.01 1.95 2746.53 2693.54 ۲۰ آبان
سرمایه گذاری ها 3103.58 1.81 3163.26 3103.59 ۲۰ آبان
سیمان، آهك و گچ 862.84 1.08 872.15 862.96 ۲۰ آبان
شاخص 30 شركت بزرگ 8938.23 2.07 9123.95 8935.05 ۲۰ آبان
شاخص 50 شركت برتر 7973.31 2.08 8137.39 7972.26 ۲۰ آبان
شاخص آزاد شناور 190498.1 1.89 194242.57 190460.43 ۲۰ آبان
شاخص بازار اول 134323.68 2.05 137171.2 134292.4 ۲۰ آبان
شاخص بازار دوم 353975.46 1.7 360185.08 353952.78 ۲۰ آبان
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
شاخص صنعت 164279.26 1.92 167401.59 164262.07 ۲۰ آبان
شاخص قیمت (هم وزن) 19883.76 1.1 20135.29 19883.7 ۲۰ آبان
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 52619.06 1.93 53666.74 52609.93 ۲۰ آبان
شاخص قیمت 50 شركت 417557.25 2.22 426690.72 417547.22 ۲۰ آبان
شاخص كل 180668.29 1.93 184265.48 180636.94 ۲۰ آبان
شاخص كل (هم وزن) 28180.3 1.1 28536.78 28180.2 ۲۰ آبان
شاخص كل فرابورس 1960.84 1.68 2007.59 1960.83 ۲۰ آبان
غذایی و آشامیدنی 4627.31 0.28 4659.77 4627.23 ۲۰ آبان
فرآورده های دارویی 12045.06 1.7 12156.04 12054.32 ۲۰ آبان
فرآورده های نفتی 768519.41 3.04 791613.81 768544.89 ۲۰ آبان
فلزات اساسی 119257.15 2 121647.47 119259.77 ۲۰ آبان
قند و شكر 14489.23 1.95 14791.05 14457.95 ۲۰ آبان
قیمت و بازده نقدی 715545.91 0 715545.91 715545.91 ۲۰ آبان
كاشی و سرامیك 3216.13 0.36 3251.04 3213.62 ۲۰ آبان
لاستیك و پلاستیك 26969.07 1.93 27500.35 26974.6 ۲۰ آبان
ماشین آلات 25914.99 0.37 26046.9 25915.3 ۲۰ آبان
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 29165.39 5.59 30848.33 29110.07 ۲۰ آبان
محصولات كاغذی 13320.66 1.99 13673.15 13308.68 ۲۰ آبان
محصولات چوبی 119237.47 3.32 118761.61 115395.33 ۲۰ آبان
مخابرات 1482.19 1.63 1506.78 1482.88 ۲۰ آبان
منسوجات 1416.12 0.1 1414.69 1414.69 ۲۰ آبان
واسطه گری های مالی و پولی 190067.47 2.04 193858.69 190067.62 ۲۰ آبان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 19722.76 1.85 20088.95 19720.78 ۲۰ آبان
کانی های غیرفلزی 3807.57 1.03 3849.79 3786.59 ۲۰ آبان
کانی های فلزی 62233.24 1.37 63060.33 62200.11 ۲۰ آبان