صفحات مرتبط
شاخص یاب
22222

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 1934.04 4.25 1934.04 1934.04 ۲۱ مرداد
استخراج سایر معادن 12765.26 4.79 12717.93 12293.9 ۲۱ مرداد
استخراج نفت و گاز 583.76 2.07 595.6 584.22 ۲۱ مرداد
انبوه سازی 594.95 0.85 600.14 594.94 ۲۱ مرداد
انتشار، چاپ و تكثیر 236224.69 4.21 236196.42 226660.27 ۲۱ مرداد
بازار اول فرابورس 220.23 0.57 221.69 218.25 ۲۱ مرداد
بازار دوم فرابورس 755.2 1.07 763.87 741.65 ۲۱ مرداد
بانكها و موسسات اعتباری 523.11 0.31 526.18 522.83 ۲۱ مرداد
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 3473.66 0.1 3475.04 3473.7 ۲۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 646.82 4.71 646.55 617.69 ۲۱ مرداد
خودرو و ساخت قطعات 15388.2 2.56 15380.69 14888.95 ۲۱ مرداد
دباغی و پرداخت چرم 2000.18 0.02 2000.76 2000.38 ۲۱ مرداد
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1633.23 4.12 1633.15 1569.63 ۲۱ مرداد
دستگاه های برقی 494889.2 0.06 495886.68 494734.75 ۲۱ مرداد
رایانه 13964.58 2.24 14016.58 13660.88 ۲۱ مرداد
زراعت و خدمات وابسته 5755.01 2.74 5829.58 5757.18 ۲۱ مرداد
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2292.22 1.14 2295.37 2262.23 ۲۱ مرداد
سرمایه گذاری ها 2170.02 0.11 2177.25 2167.39 ۲۱ مرداد
سیمان، آهك و گچ 617.76 0.58 621.45 618.21 ۲۱ مرداد
شاخص 30 شركت بزرگ 6500.45 0.57 6551.06 6463.35 ۲۱ مرداد
شاخص 50 شركت برتر 5670.36 0.68 5703.81 5641.48 ۲۱ مرداد
شاخص آزاد شناور 138777.64 0.48 139559.7 138136.16 ۲۱ مرداد
شاخص بازار اول 94721.26 0.74 95123.39 94046.8 ۲۱ مرداد
شاخص بازار دوم 263387.31 0.59 265198.94 261739.85 ۲۱ مرداد
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
شاخص صنعت 119050.43 0.75 119686.95 118388.67 ۲۱ مرداد
شاخص قیمت (هم وزن) 13432.51 0.41 13439.44 13395.9 ۲۱ مرداد
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 38087.89 0.68 38286.59 37828.83 ۲۱ مرداد
شاخص قیمت 50 شركت 303886.9 1.18 304782.46 301154.29 ۲۱ مرداد
شاخص كل 129901.93 0.68 130579.38 129018.39 ۲۱ مرداد
شاخص كل (هم وزن) 18978.09 0.41 18987.88 18926.37 ۲۱ مرداد
شاخص كل فرابورس 1491.45 0.82 1507.85 1466.68 ۲۱ مرداد
غذایی و آشامیدنی 3364.16 0.3 3374.97 3364.35 ۲۱ مرداد
فرآورده های دارویی 8089.5 0.14 8101.16 8087.32 ۲۱ مرداد
فرآورده های نفتی 498469.7 0.72 507861.4 499164.44 ۲۱ مرداد
فلزات اساسی 99821.17 0.41 100511.28 99521.16 ۲۱ مرداد
قند و شكر 9488.83 0.63 9552.05 9504.81 ۲۱ مرداد
قیمت و بازده نقدی 509745.53 0 509745.53 509745.53 ۲۰ مرداد
كاشی و سرامیك 1883.36 0.37 1890.3 1879.79 ۲۱ مرداد
لاستیك و پلاستیك 19498.8 0.64 19458.72 19364.65 ۲۱ مرداد
ماشین آلات 17113.77 1.8 17129.2 16875.08 ۲۱ مرداد
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 20283.49 2.91 20237.36 19946.28 ۲۱ مرداد
محصولات كاغذی 11448.98 3.01 11472.93 11114.5 ۲۱ مرداد
محصولات چوبی 82232.82 4.99 80783.19 80783.19 ۲۱ مرداد
مخابرات 1134.75 0.32 1135.14 1130.98 ۲۱ مرداد
منسوجات 1273.92 0.11 1273.82 1272.43 ۱۷ مرداد
واسطه گری های مالی و پولی 125544.6 0.11 125909.79 125521.72 ۲۱ مرداد
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 13564.98 0.32 13702.25 13521.98 ۲۱ مرداد
کانی های غیرفلزی 2438.54 1.09 2447.5 2430.61 ۲۱ مرداد
کانی های فلزی 36894.41 0.86 37222.05 36590.77 ۲۱ مرداد