صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 1564.93 0.32 1566.72 1566.72 ۱ بهمن
استخراج سایر معادن 12057.75 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج نفت و گاز 373.1 0 391.55 391.55 ۱ بهمن
انبوه سازی 663.17 0 668.43 668.43 ۱ بهمن
انتشار، چاپ و تكثیر 205920.2 0.16 209693.1 209693.1 ۱ بهمن
بازار اول فرابورس 187 0.52 188 188 ۱ بهمن
بازار دوم فرابورس 532.8 0.05 531.5 531.5 ۱ بهمن
بانكها و موسسات اعتباری 577.35 0.01 582.98 582.98 ۱ بهمن
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 3762.13 0 3771.89 3771.89 ۱ بهمن
خدمات فنی مهندسی 732.3 0.22 723.2 723.2 ۱ بهمن
خودرو و ساخت قطعات 16538.7 1.78 16863.96 16863.96 ۱ بهمن
دباغی و پرداخت چرم 2017.88 0 2017.99 2017.9 ۳۰ دی
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1906.72 0.01 1909.02 1909.02 ۱ بهمن
دستگاه های برقی 478196.55 0.01 479435.45 479435.45 ۱ بهمن
رایانه 12266.15 0 12285.32 12285.32 ۱ بهمن
زراعت و خدمات وابسته 6221.11 10.98 6221.11 6221.11 ۱ بهمن
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2225.25 0 2226.47 2226.47 ۱ بهمن
سرمایه گذاری ها 2045.4 0.05 2058.96 2058.96 ۱ بهمن
سیمان، آهك و گچ 585.19 0.02 587.15 587.15 ۱ بهمن
شاخص 30 شركت بزرگ 4320.38 0.09 4370.49 4368.23 ۱ بهمن
شاخص 50 شركت برتر 4093.24 0.02 4119.05 4119.05 ۱ بهمن
شاخص آزاد شناور 105714.46 0 106687.02 106687.02 ۱ بهمن
شاخص بازار اول 69873.3 0 70541.44 70541.44 ۱ بهمن
شاخص بازار دوم 208612.52 0 208572.19 208572.19 ۱ بهمن
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص صنعت 86883.6 0 87374.07 87374.07 ۱ بهمن
شاخص قیمت (هم وزن) 13058.48 0 0 0 ۱ بهمن
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 31386.91 0 0 0 ۱ بهمن
شاخص قیمت 50 شركت 214726.02 0.01 215229.38 215229.38 ۱ بهمن
شاخص كل 98221.09 0 98813.3 98813.3 ۱ بهمن
شاخص كل (هم وزن) 17342.45 0 17446.07 17446.07 ۱ بهمن
شاخص كل فرابورس 1084.2 0.03 1085 1084.5 ۱ بهمن
غذایی و آشامیدنی 3487.93 0 3499.64 3499.64 ۱ بهمن
فرآورده های دارویی 8673.65 0.04 8676.01 8676.01 ۱ بهمن
فرآورده های نفتی 360638.93 0.03 367908.45 367908.45 ۱ بهمن
فلزات اساسی 59518.89 0.03 60303.47 60303.47 ۱ بهمن
قند و شكر 9147.66 0.61 9150.96 9150.96 ۱ بهمن
قیمت و بازده نقدی 390519.62 0.69 390519.62 390519.62 ۱ بهمن
كاشی و سرامیك 1816.43 0.65 1817.19 1817.19 ۱ بهمن
لاستیك و پلاستیك 19205.28 0 19721.94 19721.94 ۱ بهمن
ماشین آلات 16196.67 0.27 16088.11 16088.11 ۱ بهمن
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 23008.72 0 23381.32 23381.32 ۱ بهمن
محصولات كاغذی 10561.42 0.17 10328.9 10328.9 ۱ بهمن
محصولات چوبی 50958.62 0 50956.52 50956.52 ۱ بهمن
مخابرات 1115.11 0 1108.54 1108.54 ۱ بهمن
منسوجات 1263.37 0.01 1262.81 1262.81 ۱ بهمن
واسطه گری های مالی و پولی 132821.36 0.01 133981.29 133981.29 ۱ بهمن
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 9415.42 0 9396.12 9396.12 ۱ بهمن
کانی های غیرفلزی 2313.98 0.44 2347.25 2347.25 ۱ بهمن
کانی های فلزی 20795.36 0.01 21266.67 21266.67 ۱ بهمن