صفحات مرتبط
شاخص یاب
22222

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 3795.77 4.37 3812.55 3739.05 ۱ آبان
استخراج سایر معادن 15617.49 4.81 16118.57 15605.37 ۱ آبان
استخراج نفت و گاز 1145.32 4.87 1195.83 1145.33 ۱ آبان
انبوه سازی 829.5 3.23 850.17 830.02 ۱ آبان
انتشار، چاپ و تكثیر 301151.24 2.26 308572.95 300858.72 ۱ آبان
بازار اول فرابورس 368.85 2.44 377.69 368.88 ۱ آبان
بازار دوم فرابورس 1030.85 0.67 1033.98 1027.36 ۱ آبان
بانكها و موسسات اعتباری 790.47 0.07 797.81 788.17 ۱ آبان
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 5176.25 2.39 5286.09 5183.64 ۱ آبان
خدمات فنی مهندسی 1218.84 2.27 1249.52 1220.04 ۱ آبان
خودرو و ساخت قطعات 18696.79 4.28 19068.79 18720.28 ۱ آبان
دباغی و پرداخت چرم 2329.61 0.02 2330.26 2329.88 ۳۰ مهر
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2498.91 1.98 2573.64 2501.03 ۳۰ مهر
دستگاه های برقی 648290.77 3.18 667716.49 645743.22 ۱ آبان
رایانه 17605.6 2.68 18083.87 17608.11 ۱ آبان
زراعت و خدمات وابسته 8860.4 0.65 8893.39 8814.93 ۱ آبان
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2630.26 2.69 2703.62 2630.98 ۱ آبان
سرمایه گذاری ها 3076.33 2.33 3139.49 3075.53 ۱ آبان
سیمان، آهك و گچ 883.88 2.15 901.81 884.04 ۱ آبان
شاخص 30 شركت بزرگ 9284.84 1.43 9440.77 9267.68 ۱ آبان
شاخص 50 شركت برتر 8219.36 1.16 8323.77 8213.22 ۱ آبان
شاخص آزاد شناور 195599.77 1.59 198773.58 195423.65 ۱ آبان
شاخص بازار اول 138289.17 1.58 140512.44 138239.41 ۱ آبان
شاخص بازار دوم 360626.57 0.8 364107.27 360567.57 ۱ آبان
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
شاخص صنعت 169461.82 1.35 171798.24 169447.12 ۱ آبان
شاخص قیمت (هم وزن) 20003.13 2.11 20435.25 20003.13 ۱ آبان
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 53978.82 1.31 54714.44 53967.41 ۱ آبان
شاخص قیمت 50 شركت 441687.4 0.53 445218.63 441884.15 ۱ آبان
شاخص كل 185318.74 1.31 187844.23 185279.71 ۱ آبان
شاخص كل (هم وزن) 28329.58 2.11 28941.57 28329.56 ۱ آبان
شاخص كل فرابورس 2105.2 0.13 2119.09 2099.72 ۱ آبان
غذایی و آشامیدنی 4621.6 2.47 4694.6 4622.62 ۱ آبان
فرآورده های دارویی 11807.29 1.87 12040.92 11814.42 ۱ آبان
فرآورده های نفتی 902557.7 0.68 910645.85 898817.18 ۱ آبان
فلزات اساسی 126132.61 2.55 128858.11 125775.14 ۱ آبان
قند و شكر 14542.66 2.9 15025.91 14547.2 ۱ آبان
قیمت و بازده نقدی 733999.73 0 733999.73 733999.73 ۱ آبان
كاشی و سرامیك 3396.82 2.82 3437.49 3397.69 ۱ آبان
لاستیك و پلاستیك 26188.31 4.64 26980.91 26191.28 ۱ آبان
ماشین آلات 25392.94 3.2 26147.14 25402.2 ۱ آبان
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 30980.82 1.82 31605.77 30935.24 ۱ آبان
محصولات كاغذی 13841.01 4.36 14100.11 13834.37 ۱ آبان
محصولات چوبی 108346.81 4.69 113819.06 108349.09 ۱ آبان
مخابرات 1468.78 0.52 1477.41 1464.78 ۱ آبان
منسوجات 1381.8 0.29 1377.77 1377.77 ۲۹ مهر
واسطه گری های مالی و پولی 183615.76 0.85 185850.68 183308.98 ۱ آبان
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 19642.06 0.96 20084.95 19640.07 ۱ آبان
کانی های غیرفلزی 3952.59 2.51 4032.55 3953.44 ۱ آبان
کانی های فلزی 60040.88 3.76 61148.63 59884.19 ۱ آبان