صفحات مرتبط
شاخص یاب

صنایع بورسی

نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 1529.47 4.2 1596.68 1531.47 ۲۸ خرداد
استخراج سایر معادن 11859.79 0.3 12298.66 11865.48 ۲۸ خرداد
استخراج نفت و گاز 368.73 4.15 368.72 353.42 ۳۰ خرداد
انبوه سازی 682 1.13 683.72 672.97 ۳۰ خرداد
انتشار، چاپ و تكثیر 221846.25 1.3 225232.06 221359.81 ۲۹ خرداد
بازار اول فرابورس 215.08 1.15 215.6 214.86 ۳۰ خرداد
بازار دوم فرابورس 609.65 2.54 612.35 598.24 ۳۰ خرداد
بانكها و موسسات اعتباری 500.58 0.7 502.53 495.28 ۳۰ خرداد
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 3590.56 0.13 3599.42 3594.9 ۳۰ خرداد
خدمات فنی مهندسی 648.08 0 648.12 648.07 ۳۰ خرداد
خودرو و ساخت قطعات 15192.13 1.11 15192.12 15006.68 ۳۰ خرداد
دباغی و پرداخت چرم 1991.13 0.15 1988.12 1988.12 ۳۰ خرداد
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1766.78 1.48 1766.78 1766.78 ۳۰ خرداد
دستگاه های برقی 442215.97 0.14 442327.26 441617.48 ۳۰ خرداد
رایانه 14606.87 4.04 14583.09 14128.32 ۳۰ خرداد
زراعت و خدمات وابسته 6098.7 4.86 6052.28 5928.57 ۳۰ خرداد
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2305.58 1.04 2329.03 2304.83 ۳۰ خرداد
سرمایه گذاری ها 2116.91 3.16 2116.68 2068.36 ۳۰ خرداد
سیمان، آهك و گچ 607.77 0.63 607.87 603.49 ۳۰ خرداد
شاخص 30 شركت بزرگ 5327.97 2.18 5348.88 5223.48 ۳۰ خرداد
شاخص 50 شركت برتر 4636.14 2.42 4643.14 4540.18 ۳۰ خرداد
شاخص آزاد شناور 119832.1 1.83 120121.01 117954.78 ۳۰ خرداد
شاخص بازار اول 79606.08 2.36 79783.48 78013.82 ۳۰ خرداد
شاخص بازار دوم 219755.44 1.96 219804.13 215870.8 ۳۰ خرداد
نام شاخص ارزش تغییر ? بیشترین کمترین زمان
شاخص صنعت 98476.15 2.34 98606.85 96581.65 ۳۰ خرداد
شاخص قیمت (هم وزن) 13434.67 0.95 13452.39 13332.89 ۳۰ خرداد
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 33419.78 2.22 33470.27 32779.61 ۳۰ خرداد
شاخص قیمت 50 شركت 245730.72 2.81 246035.16 239623.92 ۳۰ خرداد
شاخص كل 108872.86 2.22 109037.36 106787.35 ۳۰ خرداد
شاخص كل (هم وزن) 18519.8 0.95 18544.23 18379.49 ۳۰ خرداد
شاخص كل فرابورس 1241.61 2.31 1246.63 1222.03 ۳۰ خرداد
غذایی و آشامیدنی 3520.49 1.23 3564.8 3523.11 ۳۰ خرداد
فرآورده های دارویی 8494.32 0.57 8503.6 8439.72 ۳۰ خرداد
فرآورده های نفتی 375243.55 4.32 377707.12 360532.14 ۳۰ خرداد
فلزات اساسی 78350.07 0.69 79195.74 77820.91 ۳۰ خرداد
قند و شكر 10043.33 0.82 10112.58 10045.78 ۳۰ خرداد
قیمت و بازده نقدی 431274.02 0 431274.02 431274.02 ۳۰ خرداد
كاشی و سرامیك 2019.5 0.23 2025.15 2013.61 ۳۰ خرداد
لاستیك و پلاستیك 19994.11 0.79 19994.63 19836.91 ۳۰ خرداد
ماشین آلات 17726.2 1.42 17726.15 17476.11 ۳۰ خرداد
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 23576.87 0.09 23767.8 23306.52 ۳۰ خرداد
محصولات كاغذی 12262.21 0.26 12260.95 12191.5 ۳۰ خرداد
محصولات چوبی 96107.8 3.57 98215.04 92789.28 ۳۰ خرداد
مخابرات 1113.51 0.91 1113.52 1103.13 ۳۰ خرداد
منسوجات 1240.11 0.28 1241.74 1240.04 ۳۰ خرداد
واسطه گری های مالی و پولی 120836.91 1.08 121098.98 119502.87 ۳۰ خرداد
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 11451.5 4.29 11494.81 11049.75 ۳۰ خرداد
کانی های غیرفلزی 2347.56 0.34 2359.43 2346.04 ۳۰ خرداد
کانی های فلزی 29969.44 4.79 30123.38 28983.02 ۳۰ خرداد