زیمبابوه زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه، با نام رسمی جمهوری زیمبابوه (به انگلیسی: Republic of Zimbabwe) کشوری در جنوب آفریقا است. پایتخت آن هراره است. این کشور در سده ۱۹ (میلادی) بخشی از امپراتوری بریتانیا شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال در این کشور آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ رسماً جمهوری رودزیا اعلام موجودیت کرد. زیمبابوه جزء آخرین کشورهای جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کند. کشاورزی حدود دو سوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم بخشی از صادرات این کشور هستند و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی زیمبابوه شامل زغال‌سنگ، طلا، پنبه نسوز و نیکل است.

شاخص های بورس زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 375.98 - 375.98 375.98 1.56 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۳۳
Zimbabwe Mining 163.44 - 163.44 163.44 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱:۳۲

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 2.1 - 2.1 2.1 0.05 2.44% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Econet Wireless Zimbabwe 1.15 - 1.15 1.15 0.05 4.35% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Zimplow Holdings 0.203 - 0.203 0.203 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Old Mutual 5.3 - 5.3 5.3 0.10 1.92% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Seed Co 1.9 - 1.9 1.9 0.05 2.63% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳

شاخص‌های اقتصادی زیمبابوه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
2013 08 19.761714.0826.6درجه حرارت24.0821.4621.63celsiusماهیانه
2018 12 15151515نرخ مالیات بر فروش151515%سالیانه
2018 12 505036.0551.5نرخ مالیات درآمد شخصی504545%سالیانه
2018 12 25252530.9نرخ مالیات شرکت252525%سالیانه
2017 12 77.677.431.4148بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی758077%سالیانه
2016 12 -1.1-1.7-7.511.3بودجه دولت%سالیانه
2017 12 1899.8188012152761تولید ناخالص داخلی سرانه PPP191119301923USDسالیانه
2017 12 927.49185931348تولید ناخالص داخلی سرانه933942939USDسالیانه
2017 12 2.90.6-17.222.57نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2017 12 17.8516.621.0517.85تولید ناخالص داخلی18.92022USD - میلیاردسالیانه
2017 03 3745635065551639822آدرس های IPIPسه ماهه
2017 03 3698.48413798.624688سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
2017 12 159161153171آسانی کسب و کار162162162سالیانه
2017 12 15715443166رتبه فساد مالی153155155سالیانه
2017 12 22221842شاخص فساد مالی232425امتیازسالیانه
2018 12 124126112136رتبه رقابتی128130129سالیانه
2018 12 3.323.412.773.53شاخص رقابتی3.163.093.05امتیازسالیانه
2017 12 242293021676862376682508255ورود توریست229687523727002373600سالیانه
2016 12 0.20.410.23.74شاخص تروریسم0.870.730.61سالیانه
2018 06 614.595323416208وارداتUSD - میلیونماهیانه
2018 06 384.652671442496صادراتUSD - میلیونماهیانه
2017 12 -5.6-9.2-29.81.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2017 12 -240.5-591-3432698حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
2018 06 -229.95-265-3958293موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
2018 06 914088785553872976269140887عرضه پول M3USD هزاران نفرماهیانه
2018 06 907404384673722975639074043عرضه پول M2USD هزاران نفرماهیانه
2018 06 761490270249112163337614902عرضه پول M1USD هزاران نفرماهیانه
2018 06 9.329.288.8616.04نرخ بهره%روزانه
2018 07 0.98-0.05-31.54نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
2018 07 4.292.91-7.55.3نرخ تورم%ماهیانه
2018 07 6.355.12-15.1353131459تورم مواد غذایی%ماهیانه
2018 07 100.799.787.4101صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2017 12 5.165.184.1710.8نرخ بیکاری%سالیانه
2017 12 16.316.153.7516.3جمعیت16.3416.3516.37میلیونسالیانه