زیمبابوه زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه، با نام رسمی جمهوری زیمبابوه (به انگلیسی: Republic of Zimbabwe) کشوری در جنوب آفریقا است. پایتخت آن هراره است. این کشور در سده ۱۹ (میلادی) بخشی از امپراتوری بریتانیا شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال در این کشور آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ رسماً جمهوری رودزیا اعلام موجودیت کرد. زیمبابوه جزء آخرین کشورهای جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کند. کشاورزی حدود دو سوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم بخشی از صادرات این کشور هستند و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی زیمبابوه شامل زغال‌سنگ، طلا، پنبه نسوز و نیکل است.

شاخص های بورس زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 611.59 - 611.59 611.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
Zimbabwe Mining 226.1 - 226.1 226.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Newspapers 0.024 - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Innscor Africa 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Turnall Holdings 0.051 - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Old Mutual 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
FBC Holdings 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳

شاخص‌های اقتصادی زیمبابوه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
2018 08 9.879.758.8616.04نرخ بهره%روزانه
2018 12 155159153171آسانی کسب و کار160162163سالیانه
2018 07 559.96153416208وارداتUSD - میلیونماهیانه
2018 07 340.33851442496صادراتUSD - میلیونماهیانه
2018 07 -219.6-230-3958293موازنه تجاریUSD - میلیونماهیانه
2018 12 128124112136رتبه رقابتی128128128سالیانه
2018 12 42.6142.012.7742.61شاخص رقابتی43.6147.6148.61امتیازسالیانه
2018 09 7.97.5-15.1353131459تورم مواد غذایی%ماهیانه
2018 07 968182791408872976269681827عرضه پول M3USD هزاران نفرماهیانه
2018 07 959232890740432975639592328عرضه پول M2USD هزاران نفرماهیانه
2018 07 809080776149022163338090807عرضه پول M1USD هزاران نفرماهیانه
2017 12 2.90.6-17.222.57نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2018 09 0.90.4-31.54نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
2018 09 5.394.83-7.55.39نرخ تورم%ماهیانه
2018 09 10210187.4102صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2017 12 17.8516.621.0517.85تولید ناخالص داخلی18.92020USD - میلیاردسالیانه
2017 12 -5.6-9.2-29.81.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2018 12 505036.0551.5نرخ مالیات درآمد شخصی505050%سالیانه
2016 12 -1.1-1.7-7.511.3بودجه دولت%سالیانه
2017 12 15715443166رتبه فساد مالی157157157سالیانه
2017 12 22221842شاخص فساد مالی222222امتیازسالیانه
2016 12 0.20.410.23.74شاخص تروریسم0.20.20.2سالیانه
2017 03 3745635065551639822آدرس های IPIPسه ماهه
2017 03 3698.48413798.624688سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
2017 12 242293021676862376682508255ورود توریست237270023736002374500سالیانه
2017 12 -240.5-591-3432698حساب جاریUSD - میلیونسالیانه
2017 12 5.165.184.1710.8نرخ بیکاری%سالیانه
2013 08 19.761714.0826.6درجه حرارت24.0821.4621.63celsiusماهیانه
2018 12 15151515نرخ مالیات بر فروش151515%سالیانه
2018 12 25252530.9نرخ مالیات شرکت252525%سالیانه
2017 12 77.677.431.4148بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی758077%سالیانه
2017 12 1899.8188012152761تولید ناخالص داخلی سرانه PPP191119301923USDسالیانه
2017 12 927.49185931348تولید ناخالص داخلی سرانه933942939USDسالیانه
2017 12 16.316.153.7516.3جمعیت16.3416.3516.37میلیونسالیانه