کالایاب
زیمبابوه زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه، با نام رسمی جمهوری زیمبابوه (به انگلیسی: Republic of Zimbabwe) کشوری در جنوب آفریقا است. پایتخت آن هراره است. این کشور در سده ۱۹ (میلادی) بخشی از امپراتوری بریتانیا شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال در این کشور آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ رسماً جمهوری رودزیا اعلام موجودیت کرد. زیمبابوه جزء آخرین کشورهای جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کند. کشاورزی حدود دو سوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم بخشی از صادرات این کشور هستند و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی زیمبابوه شامل زغال‌سنگ، طلا، پنبه نسوز و نیکل است.

شاخص های بورس زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 405.71 - 405.71 405.71 0.82 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۳۴
Zimbabwe Mining 201.72 - 201.72 201.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۴:۳۲

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Econet Wireless Zimbabwe 1.1 - 1.1 1.1 0.10 10.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
CBZ Holdings Ltd 0.16 - 0.16 0.16 0.01 6.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Zimplow Holdings 0.245 - 0.245 0.245 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Old Mutual 7 - 7 7 0.23 3.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Padenga 0.95 - 0.95 0.95 0.03 3.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵

شاخص‌های اقتصادی زیمبابوه + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 111 72.1 : 114 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 159 153 : 171 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 35065 5516 : 39822 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -1.10 2016 12 -1.7 -7.51 : 1.3 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 2017 12 77.4 31.4 : 148 سالیانه ٪
بازار سهام 405.71 2019 03 405 93.39 : 700 روزانه
بدهی خارجی 0 2017 12 10960 3422 : 11299 سالیانه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1899.80 2017 12 1880 1215 : 2761 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 17.85 2017 12 16.62 1.05 : 17.85 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 927.40 2017 12 918 593 : 1348 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 63.70 2019 01 53.6 -15.1 : 353131459 ماهیانه ٪
ترازنامه بانک 0 2018 11 11455 602 : 11487 ماهیانه USD - میلیون
جمعیت 0 2017 12 16.15 3.75 : 16.3 سالیانه میلیون
حساب جاری 0 2017 12 -591 -3432 : 698 سالیانه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 2017 12 -9.2 -29.8 : 1.6 سالیانه ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231.00 2018 12 341 231 : 341 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00 2018 12 870 870 : 1030 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 157 43 : 166 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 124 112 : 136 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 4137 98.62 : 4688 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 22 18 : 42 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.80 2019 02 227 93.5 : 227 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 42.01 2.77 : 42.61 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.2 0.2 : 3.74 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159.20 2019 02 157 87.4 : 159 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 11 449 144 : 2496 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M3 0 2018 11 10066642 297626 : 10122000 ماهیانه USD هزاران نفر
عرضه پول M1 0 2018 11 8577104 216333 : 8612365 ماهیانه USD هزاران نفر
عرضه پول M2 0 2018 11 10004938 297563 : 10069580 ماهیانه USD هزاران نفر
قیمت گازوئیل 0 2019 02 3.31 1.31 : 3.34 ماهیانه USD / لیتر
مخارج نظامی 0 2017 12 358 103 : 965 سالیانه
موازنه تجاری -157.60 2018 11 -144 -3958 : 293 ماهیانه USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 2018 12 50 36.05 : 51.5 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 30.9 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2017 12 0.6 -17.2 : 22.57 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 5.18 4.17 : 10.8 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 02 10.75 -3 : 16.44 ماهیانه ٪
نرخ بهره 9.48 2018 12 9.49 8.86 : 16.04 روزانه ٪
نرخ تورم 59.39 2019 02 56.9 -7.5 : 59.39 ماهیانه ٪
ورود توریست 0 2017 12 2167686 237668 : 2508255 سالیانه
واردات 0 2018 11 592 341 : 6208 ماهیانه USD - میلیون
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 305 305 : 305 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 575.00 2018 12 575 575 : 575 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -1.10 -1.45 -1.45 -1.1 -1.45 -1.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 80 80 80 80 77 ٪
بازار سهام 405.71 324 324 324 326 324
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1899.80 1930 1912 1912 1930 1930 USD
تولید ناخالص داخلی 17.85 20 20 20 20 22 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 927.40 943 933 933 943 942 USD
تورم مواد غذایی 63.70 25 20 10 30 5 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.5 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231.00 314 332 297 297 320
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00 963 961 970 970 1000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.80 117 113 136 120 148
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159.20 189 198 280 169 378 نقاط شاخص
موازنه تجاری -157.60 -261 -266 -269 -254 -274 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.6 2.67 4.5 3.65 4.9 ٪
نرخ بهره 9.48 9.5 9.5 9.5 9.5 9 ٪
نرخ تورم 59.39 90 94 16 70 12 ٪
هزینه زندگی خانواده 575.00 575 575 500 520 520