زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه، با نام رسمی جمهوری زیمبابوه (به انگلیسی: Republic of Zimbabwe) کشوری در جنوب آفریقا است. پایتخت آن هراره است. این کشور در سده ۱۹ (میلادی) بخشی از امپراتوری بریتانیا شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال در این کشور آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ رسماً جمهوری رودزیا اعلام موجودیت کرد. زیمبابوه جزء آخرین کشورهای جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کند. کشاورزی حدود دو سوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم بخشی از صادرات این کشور هستند و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی زیمبابوه شامل زغال‌سنگ، طلا، پنبه نسوز و نیکل است.

شاخص های بورس زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 350.02 - 350.02 350.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Zimbabwe Mining 161.35 - 161.35 161.35 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 202.5 - 202.5 202.5 0.50 0.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Innscor Africa 140 - 140 140 10.00 7.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Old Mutual 782 - 782 782 18.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
Seed Co 228.5 - 228.5 228.5 2.75 1.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴
FBC Holdings 22 - 22 22 1.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۰۴

شاخص‌های اقتصادی زیمبابوه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq2/18q3/18q4/18q1/19واحدسیکل
2018 01 783756881062252976268106225عرضه پول M38328302864780789641089274070USD هزاران نفرماهیانه
2018 01 777251280375862975638037586عرضه پول M28621758904607894540059844688USD هزاران نفرماهیانه
2018 01 631855366358612163336635861عرضه پول M16841984717304274955257806797USD هزاران نفرماهیانه
2017 12 16.316.153.7516.3جمعیتمیلیونسالیانه
2017 12 2.90.6-17.222.57نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه-1.4-1.4-1.43.65%سالیانه
2018 04 2.712.68-7.55.3نرخ تورم2.11.72.35.2%ماهیانه
2018 04 99.799.687.4101صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده98.9398.45102105نقاط شاخصماهیانه
2018 04 0.08-0.25-31.54نرخ تورم (ماهانه)-0.08-0.010.020.01%ماهیانه
2017 12 5.165.184.1710.8نرخ بیکاری5.35.35.35.32%سالیانه
2017 12 242293021676862376682508255ورود توریستسالیانه
2018 03 4.544.35-15.1353131459تورم مواد غذایی3.43.544.5%ماهیانه
2013 08 19.761714.0826.6درجه حرارتcelsiusماهیانه
2018 12 15151515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 505036.0551.5نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 25252530.9نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2017 12 77.677.431.4148بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2016 12 -1.1-1.7-7.511.3بودجه دولت-1.81-1.86-1.91-2.06%سالیانه
2016 12 1859.9189112092748تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2016 12 908.89245911342تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2016 12 16.2916.071.0516.29تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2017 03 3745635065551639822آدرس های IP31211300092880427315IPسه ماهه
2017 03 3698.48413798.624688سرعت اینترنت2141186216241390KBpsسه ماهه
2017 12 159161153171آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 15715443166رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 22221842شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 12 124126112136رتبه رقابتیسالیانه
2018 12 3.323.412.773.53شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2016 12 0.20.410.23.74شاخص تروریسمسالیانه
2017 11 493.384603416208واردات954108811951281USD - میلیونماهیانه
2017 11 578.213531442496صادرات654685714743USD - میلیونماهیانه
2016 12 -9.2-10.7-29.81.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-8-8-8-9%سالیانه
2016 12 -552.8-1521-3432698حساب جاری-222-80.2261.28188USD - میلیونسالیانه
2017 11 84.83-107-3958293موازنه تجاری-300-403-554-538USD - میلیونماهیانه
2017 12 9.399.668.8616.04نرخ بهره1010109.75%روزانه