زیمبابوه زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه
زیمبابوه، با نام رسمی جمهوری زیمبابوه (به انگلیسی: Republic of Zimbabwe) کشوری در جنوب آفریقا است. پایتخت آن هراره است. این کشور در سده ۱۹ (میلادی) بخشی از امپراتوری بریتانیا شد. از سال ۱۹۶۵ کم‌کم تلاش‌ها برای استقلال در این کشور آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۷۰ رسماً جمهوری رودزیا اعلام موجودیت کرد. زیمبابوه جزء آخرین کشورهای جنوب آفریقا است که به تدریج و با دشواری با نسلی که پس از انقلاب و مبارزه علیه استعمار به قدرت رسید وداع می‌کند. کشاورزی حدود دو سوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، پنبه، گندم و ذرت، هم بخشی از صادرات این کشور هستند و هم اساس صنایع آماده‌سازی را تشکیل می‌دهد. منابع طبیعی زیمبابوه شامل زغال‌سنگ، طلا، پنبه نسوز و نیکل است.

شاخص های بورس زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 394.35 - 394.35 394.35 10.90 2.84% ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱:۳۴
Zimbabwe Mining 26.35 - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 236.75 - 236.75 236.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 130 - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
CBZ Holdings Ltd 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Hippo Valley Estates 170 - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Cafca 75 - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵

شاخص‌های اقتصادی زیمبابوه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq3/18q4/18q1/19q2/19واحدسیکل
2018 06 -0.10-31.54نرخ تورم (ماهانه)0.10.10.080.08%ماهیانه
2018 05 99.799.787.4101صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده98.45102105105نقاط شاخصماهیانه
2018 12 15151515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 505036.0551.5نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 25252530.9نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2017 12 77.677.431.4148بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2016 12 -1.1-1.7-7.511.3بودجه دولت-1.62-1.57-1.71-1.84%سالیانه
2017 12 1899.8188012152761تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2017 12 927.49185931348تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2017 12 2.90.6-17.222.57نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه-1.4-1.43.653.6%سالیانه
2017 12 17.8516.621.0517.85تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2017 12 242293021676862376682508255ورود توریستسالیانه
2016 12 0.20.410.23.74شاخص تروریسمسالیانه
2018 03 605.785753416208واردات629634637640USD - میلیونماهیانه
2018 03 288.553461442496صادرات294300302303USD - میلیونماهیانه
2017 12 -5.6-9.2-29.81.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-8-8-9-9%سالیانه
2016 12 -552.8-1521-3432698حساب جاری-272-133-121-108USD - میلیونسالیانه
2018 03 -317.23-229-3958293موازنه تجاری-334-336-335-337USD - میلیونماهیانه
2018 04 811772779875312976268117727عرضه پول M38683600901371093369879653601USD هزاران نفرماهیانه
2018 04 803376279102192975638037586عرضه پول M28577480888336691716599443387USD هزاران نفرماهیانه
2018 04 665912264192672163336659122عرضه پول M17300718766091080096318347990USD هزاران نفرماهیانه
2018 04 9.329.648.8616.04نرخ بهره10109.259.75%روزانه
2018 06 2.912.71-7.55.3نرخ تورم1.72.35.24.9%ماهیانه
2018 05 4.894.94-15.1353131459تورم مواد غذایی3.544.54.6%ماهیانه
2017 12 5.165.184.1710.8نرخ بیکاری5.35.35.325.35%سالیانه
2017 12 16.316.153.7516.3جمعیتمیلیونسالیانه
2017 03 3745635065551639822آدرس های IP36860365123633536727IPسه ماهه
2017 03 3698.48413798.624688سرعت اینترنت2939287228082765KBpsسه ماهه
2017 12 159161153171آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 15715443166رتبه فساد مالیسالیانه
2013 08 19.761714.0826.6درجه حرارتcelsiusماهیانه
2017 12 22221842شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 12 124126112136رتبه رقابتیسالیانه
2018 12 3.323.412.773.53شاخص رقابتیامتیازسالیانه