کالایاب
ساموا ساموا
ساموا
ساموا
ایالت مستقل ساموآ (Samoa Independent State) که معمولاً با نام ساموآ شناخته می‌شود و تا ۱۹۹۷ میلادی ساموآی غربی نامیده می‌شد، کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، شمال تونگا و شرق والیس و فوتونا. پایتخت ساموآ آپیا است. این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و یک جزیره گردشگری به‌شمار می‌آید.

شاخص‌های اقتصادی ساموا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 2122 738 : 2742 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 87 55 : 92 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 2018 12 6070 3485 : 6089 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 0.86 2018 12 0.84 0.1 : 0.86 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 2018 12 3882 2202 : 3894 سالیانه USD
رتبه فساد مالی 0 2014 12 69 50 : 69 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2050 237 : 2333 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2014 12 39 39 : 52 سالیانه امتیاز
نرخ مالیات شرکت 27.00 2018 12 27 27 : 29 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0 2017 12 2.4 2.29 : 13.5 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 2018 12 27 27 : 27 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 6200 6400 6400 6200 6400 USD
تولید ناخالص داخلی 0.86 0.9 1 1 0.9 1 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 4000 4100 4100 4000 4100 USD
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27 ٪