کالایاب
ساموا ساموا
ساموا
ساموا
ایالت مستقل ساموآ (Samoa Independent State) که معمولاً با نام ساموآ شناخته می‌شود و تا ۱۹۹۷ میلادی ساموآی غربی نامیده می‌شد، کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، شمال تونگا و شرق والیس و فوتونا. پایتخت ساموآ آپیا است. این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و یک جزیره گردشگری به‌شمار می‌آید.

شاخص‌های اقتصادی ساموا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 2122 738 : 2742 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 87 55 : 92 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6021.56 2017 12 5914 3483 : 6022 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 0.86 2017 12 0.79 0.1 : 0.86 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3851.00 2017 12 3782 2201 : 3851 سالیانه USD
رتبه فساد مالی 0 2014 12 69 50 : 69 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2050 237 : 2333 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2014 12 39 39 : 52 سالیانه امتیاز
نرخ مالیات شرکت 27.00 2018 12 27 27 : 29 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0 2017 12 2.4 2.29 : 13.5 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 2018 12 27 27 : 27 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6021.56 6200 6200 6400 6200 6400 USD
تولید ناخالص داخلی 0.86 0.9 0.9 1 0.9 1 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 3851.00 4000 4000 4100 4000 4100 USD
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27 ٪