کالایاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام
ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.

دلار / دونگ ویتنام

23200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:29:05
200 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
18 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
361 (1.53%)
نوسان سالیانه

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 992.45
 • بالاترین قیمت روز : 992.45
 • پایین ترین قیمت روز : 992.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 992.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 23198.00
 • بالاترین قیمت روز : 23198.00
 • پایین ترین قیمت روز : 23198.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 23198.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر اوراق قرضه

 • نرخ فعلی : 4.20
 • بالاترین قیمت روز : 4.20
 • پایین ترین قیمت روز : 4.20
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.20
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

Bursatil

 • نرخ فعلی : 45,196.02
 • بالاترین قیمت روز : 45,196.02
 • پایین ترین قیمت روز : 45,196.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 45,196.02
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۲:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 45,554.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.79%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 358.66

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VND/XAF Ask 0.0256 - 0.0256 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
VND/CAD Ask 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
EUR/VND Ask 25617 - 25617 25617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۵۴
VND/JPY Ask 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
GBP/VND Ask 28305 - 28305 28305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۳۰

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 45196.02 - 45196.02 45196.02 358.66 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۰۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VINACONEX 25 10200 - 10200 10200 700.00 7.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۳۲
Thien Nam Trading Import Export 13100 - 12700 13100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۳۲
Vinaconex Water Supply JSC 37000 - 36000 37000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
Vinacomin Minerals 12750 - 11100 12750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
DOMESCO Medical Import Export 80000 - 80000 80500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۷:۳۲

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.78 - 2.78 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 2Y 2.851 - 2.851 2.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 3Y 2.951 - 2.951 2.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 5Y 3.22 - 3.22 3.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Vietnam 7Y 3.787 - 3.787 3.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 14950 - 14900 14950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
SSIAM VNX50 ETF 13000 - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی
 • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آسانی کسب و کار 0 2018 12 68 68 : 99 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 2.04 2019 07 1.96 1.18 : 2.2 ماهیانه ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.20 2019 08 4.26 4.07 : 12.53 روزانه
افراد شاغل 0 2019 06 54.32 23.5 : 54.58 سه ماهه میلیون
استخراج معدن 4.40 2019 07 4 -17.7 : 14.8 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
افراد بیکار 1.10 2018 06 1.11 0.8 : 2.3 سه ماهه میلیون
ارزش بودجه دولت 0 2017 12 -186932 -190940 : 13000 سالیانه VND - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 2018 12 58.2 31.4 : 59.7 سالیانه ٪
بودجه دولت -3.70 2018 12 -3.5 -9.9 : 1.2 سالیانه ٪
بدهی خارجی 109178.60 2017 12 86952 10345 : 109179 سالیانه USD - میلیون
بازار سهام 992.45 2019 08 997 337 : 1204 روزانه
پول 23198.00 2019 08 23200 13878 : 23415 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440.00 2019 06 72261 65298 : 500567 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837.00 2019 06 4385 3044 : 20574 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157.00 2019 06 138396 90932 : 640172 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202.00 2019 06 38180 38180 : 240462 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798.00 2019 06 34336 24018 : 224464 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 2018 12 6234 1458 : 6609 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903.00 2019 06 276919 216604 : 1354796 سه ماهه VND - میلیارد
تولید نفت خام 233.00 2019 04 240 125 : 415 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 5154552.00 2018 12 4628741 39284 : 5154552 سالیانه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 2017 12 1735 377 : 1835 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704.00 2019 06 681010 480455 : 3493399 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753.00 2019 06 18753 13398 : 94215 سه ماهه VND - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.41 2019 07 -0.56 -10.12 : 74.29 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار 140219.87 2017 12 130579 530 : 140220 سالیانه VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 2019 07 1.8 -49.33 : 102 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.40 2019 07 11.5 -20.73 : 76.75 ماهیانه ٪
تولید الکتریسیته 21100.00 2019 07 20100 671 : 21100 ماهیانه گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 9.70 2019 07 9.6 -10.1 : 28.4 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 2017 12 1066160 5495 : 1190475 سالیانه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 244.95 2018 12 224 6.29 : 245 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی 10.40 2019 07 10.6 -12.4 : 26.3 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683.00 2019 06 21656 15783 : 102349 سه ماهه VND - میلیارد
ثبت خودرو 25828.00 2019 07 26207 2992 : 32511 ماهیانه
جمعیت 94.67 2018 12 93.68 34.74 : 94.67 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2018 12 2.9 -12.7 : 6 سالیانه ٪
حساب جاری -616.00 2018 12 1244 -10823 : 9471 سه ماهه USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 2019 01 3980 1000 : 4180 سالیانه VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه
دستمزد 5622.00 2018 06 5788 1399 : 5788 سه ماهه VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5524.00 2018 06 5760 2871 : 5760 سه ماهه VND هزار / ماه
درآمدهای دولت 0 2017 12 1101377 19 : 1288665 سالیانه VND - میلیارد
ذخایر ارزی 49497.31 2017 12 36906 0.01 : 49497 سالیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 107 43 : 123 سالیانه
رابطه مبادله 0 2017 12 103 94.81 : 110 سالیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 74 56 : 77 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 55.00 2018 12 55 55 : 55 سالیانه
سن بازنشستگی مردان 60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.55 2019 07 9.1 0.4 : 19.1 ماهیانه USD - میلیارد
سرعت اینترنت 0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 35 24 : 35 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.80 2019 07 93.82 76.88 : 154 ماهیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0.66 سالیانه
شاخص PMI تولید 52.60 2019 07 52.5 43.6 : 56.5 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 57.94 4.02 : 58.05 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.61 2019 07 112 100 : 113 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 22600.00 2019 07 21430 537 : 23480 ماهیانه USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2017 12 147 0.11 : 182 سالیانه نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 2019 03 122 88 : 129 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M1 0 2017 12 1713832 109 : 4613262 سالیانه VND - میلیارد
عرضه پول M2 8192548.00 2017 12 7125801 112 : 8192548 سالیانه VND - میلیارد
عرضه پول M0 0 2017 12 851441 55 : 977907 سالیانه VND - میلیارد
قیمت واردات 0 2017 12 105 88.4 : 121 سالیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.87 2019 07 0.82 0.34 : 1.18 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 102.28 2019 06 101 97.41 : 121 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2017 12 109 88.1 : 125 سالیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 09 3000 -5250 : 10710 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری 200.00 2019 07 1940 -3888 : 2258 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 5074 702 : 5451 سالیانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 2018 12 18 15 : 18 سالیانه ٪
نرخ تورم 0.18 2019 07 -0.09 -1.14 : 3.91 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 2018 06 76.7 76.4 : 77.5 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 2019 12 20 20 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 2.44 2019 07 2.16 -2.6 : 28.24 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 2019 06 6.82 3.12 : 8.48 سه ماهه ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.01 2019 08 4 2.37 : 19.77 روزانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 2018 12 8 5 : 8 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 4.68 2018 12 4.78 3.65 : 22.04 سالیانه ٪
نرخ بهره 6.25 2019 07 6.25 4.8 : 15 روزانه ٪
نرخ بیکاری 2.16 2019 06 2.17 1.81 : 4.5 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی 0 2018 12 26 20 : 26 سالیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 6.40 2019 06 6.29 5.09 : 7.86 سه ماهه ٪
واردات 22400.00 2019 07 19490 740 : 23190 ماهیانه USD - میلیون
ورود توریست 1315.80 2019 07 1185 529 : 1588 ماهیانه هزار
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 2018 12 3405750 37572 : 3745063 سالیانه VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه
هزینه های دولت 325803.97 2017 12 293106 3164 : 325804 سالیانه VND - میلیارد
هزینه های مالی 0 2017 12 1288309 35 : 1462965 سالیانه VND - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.04 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7 ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.20 4.46 4.49 4.51 4.43 4.57
استخراج معدن 4.40 -2.8 2.5 0.8 -3.8 3.3 ٪
افراد بیکار 1.10 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 58 58 60 58 ٪
بودجه دولت -3.70 -4.3 -4.1 -4.1 -4.3 -3.5 ٪
بدهی خارجی 109178.60 116166 115402 115838 115620 123601 USD - میلیون
بازار سهام 992.45 952 941 930 964 908
پول 23198.00 23230 23230 23230 23230 23230
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440.00 532603 76380 242375 129672 566690 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837.00 21891 4635 10437 5697 23292 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157.00 681143 146285 324833 178077 724736 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202.00 221082 40356 94643 47144 235231 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798.00 238830 36293 91032 60904 254115 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6500 6800 6800 6500 6800 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903.00 1441503 292703 632253 378241 1533759 VND - میلیارد
تولید نفت خام 233.00 260 260 260 254 280 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5069915 5036561 5055620 5046091 5394390 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 1990 2100 2100 1990 2100 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704.00 3716977 719828 1661212 945044 3954863 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753.00 100245 19822 45361 23751 106660 VND - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.41 3.9 3.7 2.5 2.1 4 ٪
تغییرات موجودی انبار 140219.87 142700 159000 159000 142700 159000 VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 2.8 2.5 0.8 0.8 2.3 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.40 10.1 9.5 10 11.5 10.6 ٪
تولید الکتریسیته 21100.00 19900 19900 20000 19700 20500 گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 9.70 7.7 7 8 8.3 6.9 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 1266665 1258332 1263094 1260713 1347732 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 244.95 255 269 269 255 269 USD - میلیارد
تولید صنعتی 10.40 9.2 9.5 11 11.1 7.7 ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683.00 108899 22890 49531 28269 115869 VND - میلیارد
ثبت خودرو 25828.00 33600 30500 24000 24400 31200
جمعیت 94.67 96.4 97.3 97.3 97.1 97.3 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 1.8 1.8 2.6 1.8 ٪
حساب جاری -616.00 2060 2500 1500 3030 2730 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4360 4360 4180 4360 VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد 5622.00 6400 6400 6200 5800 6600 VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5524.00 6350 6340 6100 5500 6550 VND هزار / ماه
ذخایر ارزی 49497.31 59600 60000 60000 59600 60000 USD - میلیون
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.55 20.5 5 10.4 14.1 22.5 USD - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.80 92.71 91.87 96.73 97.09 95.87
شاخص PMI تولید 52.60 51 50.8 51.2 51.2 51
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.61 114 115 116 114 118 نقاط شاخص
صادرات 22600.00 21400 23600 22100 22900 23700 USD - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 114 116 120 120 115 نقاط شاخص
عرضه پول M2 8192548.00 8290000 9150000 9150000 8290000 9150000 VND - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.87 0.83 0.8 0.78 0.85 0.78 USD / لیتر
قیمت تولید 102.28 105 102 103 106 106 نقاط شاخص
موازنه تجاری 200.00 -100 2000 2000 1000 1600 USD - میلیون
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم 0.18 0.1 0.2 0.2 0.6 0.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 76.6 76.7 77.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تورم 2.44 3.2 3 3.1 2.5 3.4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 6.6 5.7 6.1 5.9 6.4 ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.01 4.23 3.73 3.41 4.23 3.73 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بهره سپرده 4.68 5 4.53 4.03 4.53 5.2 ٪
نرخ بهره 6.25 6 5.5 5.5 6 5.25 ٪
نرخ بیکاری 2.16 2.3 2.4 2.4 2.2 2.4 ٪
نرخ بیکاری جوانان 6.40 7.3 7.4 7.2 7.1 6.5 ٪
واردات 22400.00 21500 22700 21600 21900 22700 USD - میلیون
ورود توریست 1315.80 1450 1500 1300 1350 1600 هزار
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3623718 3599878 3613501 3606689 3855636 VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
هزینه های دولت 325803.97 346655 344375 345678 345026 368841 VND - میلیارد