کالایاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام
جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است، کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.

دلار / دونگ ویتنام

23210
قیمت روز
4 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:26:23
454 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
133 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
427 (1.87%)
نوسان سالیانه

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 1006.59
 • بالاترین قیمت روز : 1006.59
 • پایین ترین قیمت روز : 1006.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1006.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 23202.00
 • بالاترین قیمت روز : 23202.00
 • پایین ترین قیمت روز : 23202.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 23202.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر اوراق قرضه

 • نرخ فعلی : 4.80
 • بالاترین قیمت روز : 4.80
 • پایین ترین قیمت روز : 4.80
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.80
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

Bursatil

 • نرخ فعلی : 8873.44
 • بالاترین قیمت روز : 8873.44
 • پایین ترین قیمت روز : 8873.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 8873.44
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۵:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 8,582.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 291.31

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دونگ ویتنام 23210 23209 23200 23216 4.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۲۶
GBP/VND Ask 30234 - 30069 30234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۵:۰۶
EUR/VND Ask 25819 - 25819 25820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۲۴
VND/XAF Ask 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۳:۴۸
VND/GBP Ask 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۸

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 8873.44 - 8873.44 8873.44 291.31 3.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Central Pharma 13400 - 13400 13400 900.00 7.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۶
Quang Ngai Urban 42500 - 42500 42500 500.00 1.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۶
Taseco Air Services 70800 70700 70700 70800 1300.00 1.87% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Thua Thien Hue 18150 18000 18000 18150 50.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Trung An Hi-Tech 30400 - 30400 30400 100.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.088 - 3.088 3.088 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۹:۰۵
Vietnam 2Y 3.308 - 3.308 3.308 0.03 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۸:۳۵
Vietnam 3Y 3.398 3.427 3.398 3.427 0.03 0.88% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۸:۳۵
Vietnam 5Y 3.836 - 3.836 3.836 0.03 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۸:۳۵
Vietnam 7Y 4.161 - 4.161 4.161 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۸:۳۵

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 15300 15370 15300 15470 110.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SSIAM VNX50 ETF 13450 - 13450 13450 50.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آسانی کسب و کار 0 2018 12 68 68 : 99 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 1.82 2019 02 1.83 1.18 : 2.2 ماهیانه ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.80 2019 03 4.79 4.07 : 12.53 روزانه
افراد شاغل 54.00 2018 03 54.1 23.5 : 54.1 سه ماهه میلیون
استخراج معدن -5.00 2019 02 -6.7 -17.7 : 14.8 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
افراد بیکار 1.11 2018 03 1.11 0.8 : 2.3 سه ماهه میلیون
ارزش بودجه دولت -174300.00 2017 12 -186932 -190940 : 13000 سالیانه VND - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 2017 12 60.7 31.4 : 61.5 سالیانه ٪
بودجه دولت -3.50 2017 12 -4.2 -9.9 : 1.2 سالیانه ٪
بدهی خارجی 86952.00 2016 12 77827 10345 : 86952 سالیانه USD - میلیون
بازار سهام 1006.59 2019 03 1012 337 : 1204 روزانه
پول 23202.00 2019 03 23198 13878 : 23360 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 500567.00 2018 12 122448 65298 : 500567 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 20574.00 2018 12 5380 3044 : 20574 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 640172.00 2018 12 168156 90932 : 640172 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 207784.00 2018 12 44517 38660 : 240462 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 224464.00 2018 12 57511 24018 : 224464 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88 2017 12 5838 1453 : 6172 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1354796.00 2018 12 357168 216604 : 1354796 سه ماهه VND - میلیارد
تولید نفت خام 235.00 2018 11 232 125 : 415 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 4764958.00 2017 12 4294560 39284 : 4764958 سالیانه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65 2017 12 1735 377 : 1835 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3493399.00 2018 12 892393 480455 : 3493399 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94215.00 2018 12 22428 13398 : 94215 سه ماهه VND - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.15 2019 02 2.06 -10.12 : 74.29 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار 140219.87 2017 12 130579 530 : 140220 سالیانه VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 2018 10 2.1 -49.33 : 102 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.50 2019 02 12.2 -20.73 : 76.75 ماهیانه ٪
تولید الکتریسیته 14000.00 2019 02 17750 671 : 19100 ماهیانه گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 10.30 2019 02 7.9 -10.1 : 28.4 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 2017 12 1066160 5495 : 1190475 سالیانه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 223.86 2017 12 205 6.29 : 224 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی 12.80 2019 02 10.1 -12.4 : 26.3 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102349.00 2018 12 26694 15783 : 102349 سه ماهه VND - میلیارد
ثبت خودرو 11453.00 2019 02 31789 2992 : 32511 ماهیانه
جمعیت 95.50 2017 12 94.6 34.74 : 95.5 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2017 12 3 -12.7 : 6 سالیانه ٪
حساب جاری 1244.00 2018 09 4300 -10823 : 9471 سه ماهه USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 2019 01 3980 1000 : 4180 سالیانه VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه
دستمزد 5433.00 2018 03 5066 1399 : 5507 سه ماهه VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5527.00 2018 03 4999 2871 : 5527 سه ماهه VND هزار / ماه
درآمدهای دولت 1288665.00 2017 12 1101377 19 : 1288665 سالیانه VND - میلیارد
ذخایر ارزی 49497.31 2017 12 36906 0.01 : 49497 سالیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 107 43 : 123 سالیانه
رابطه مبادله 100.50 2017 12 103 94.81 : 110 سالیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 74 56 : 77 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 55.00 2018 12 55 55 : 55 سالیانه
سن بازنشستگی مردان 60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2.58 2019 02 1.55 0.4 : 19.1 ماهیانه USD - میلیارد
سرعت اینترنت 0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 35 24 : 35 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 87.25 2019 02 87.11 76.88 : 154 ماهیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0.66 سالیانه
شاخص PMI تولید 51.20 2019 02 51.9 43.6 : 56.5 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 57.94 4.02 : 58.05 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.85 2019 02 111 100 : 112 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 13910.00 2019 02 22076 537 : 23480 ماهیانه USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153.44 2017 12 147 0.11 : 182 سالیانه نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 2018 09 120 88 : 129 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M1 1982009.00 2017 12 1713832 109 : 4613262 سالیانه VND - میلیارد
عرضه پول M2 8192548.00 2017 12 7125801 112 : 8192548 سالیانه VND - میلیارد
عرضه پول M0 977907.00 2017 12 851441 55 : 977907 سالیانه VND - میلیارد
قیمت واردات 120.60 2017 12 105 88.4 : 121 سالیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.70 2019 02 0.7 0.34 : 1.18 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 102.80 2018 12 104 97.41 : 121 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت صادرات 121.20 2017 12 109 88.1 : 125 سالیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 2295.00 2018 09 3000 -5250 : 10710 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -768.20 2019 02 816 -3888 : 2258 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 4961.80 2017 12 5017 688 : 5017 سالیانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 2018 12 18 15 : 18 سالیانه ٪
نرخ تورم 0.80 2019 02 0.1 -1.14 : 3.91 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.70 2018 03 76.9 76.4 : 77.5 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 2019 12 20 20 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 2.64 2019 02 2.56 -2.6 : 28.24 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2018 12 6.82 3.12 : 8.48 سه ماهه ٪
نرخ بهره بین بانکی 3.90 2019 03 3.96 2.37 : 19.77 روزانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 2018 12 8 5 : 8 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 4.78 2017 12 4.8 3.65 : 22.04 سالیانه ٪
نرخ بهره 6.25 2019 02 6.25 4.8 : 15 روزانه ٪
نرخ بیکاری 2.19 2018 12 2.18 1.81 : 4.5 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی 0 2018 12 26 20 : 26 سالیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 7.29 2018 09 7.1 5.09 : 7.86 سه ماهه ٪
واردات 14670.00 2019 02 21260 740 : 21760 ماهیانه USD - میلیون
ورود توریست 1588.20 2019 02 1502 529 : 1588 ماهیانه هزار
هزینه های مصرف کننده 3405750.02 2017 12 3086298 37572 : 3405750 سالیانه VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه
هزینه های دولت 325803.97 2017 12 293106 3164 : 325804 سالیانه VND - میلیارد
هزینه های مالی 1462965.00 2017 12 1288309 35 : 1462965 سالیانه VND - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.82 1.3 1.6 1.8 1.4 1.7 ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.80 4.84 4.89 4.93 4.8 5.03
افراد شاغل 54.00 54.7 54.9 55 54.6 55.6 میلیون
استخراج معدن -5.00 -3.1 -3.8 -2.8 -2.6 3.3 ٪
افراد بیکار 1.11 1 1.1 1.1 1.1 1.3 میلیون
ارزش بودجه دولت -174300.00 -160000 -160000 -160000 -160000 -120000 VND - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.50 60 60 60 60 58 ٪
بودجه دولت -3.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5 ٪
بدهی خارجی 86952.00 101500 101500 101500 101500 121500 USD - میلیون
بازار سهام 1006.59 934 918 903 949 873
پول 23202.00 23199 23199 23199 23199 23199
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 500567.00 230298 126795 127918 72492 134569 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 20574.00 9462 5571 5620 4230 5913 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 640172.00 284147 174126 175668 126296 184802 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 207784.00 93007 47678 47500 41298 49970 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 224464.00 84406 61594 61364 34458 64555 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88 6500 6500 6500 6500 6800 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1354796.00 575646 369847 373123 268482 392525 VND - میلیارد
تولید نفت خام 235.00 255 254 260 257 280 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 4764958.00 4910289 4934114 4977809 4917437 5236655 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65 1990 1990 1990 1990 2100 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3493399.00 1511702 924073 932256 657636 980734 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94215.00 44744 24020 23931 19897 25175 VND - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.15 4.4 4.1 3.9 4.5 4 ٪
تغییرات موجودی انبار 140219.87 142700 142700 142700 142700 159000 VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1.4 0.8 2.8 2.2 2.3 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.50 10.9 11.5 10.1 8.8 10.6 ٪
تولید الکتریسیته 14000.00 19200 19700 19900 19000 20500 گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 10.30 9.1 8.3 7.7 8.4 6.9 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 1226784 1232736 1243653 1228570 1308323 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 223.86 255 255 255 255 269 USD - میلیارد
تولید صنعتی 12.80 12.9 11.1 9.2 14.7 7.7 ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 102349.00 44537 27642 27886 20736 29337 VND - میلیارد
ثبت خودرو 11453.00 23500 24400 25600 21600 27200
جمعیت 95.50 97.1 97.1 96.4 97.1 97.3 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2 2 2 2 1.6 ٪
حساب جاری 1244.00 2700 3030 2060 1720 2730 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4180 4180 4180 4360 VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد 5433.00 5900 5800 6400 6200 6600 VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5527.00 5900 5500 6350 6100 6550 VND هزار / ماه
درآمدهای دولت 1288665.00 1370000 1370000 1370000 1370000 1450000 VND - میلیارد
ذخایر ارزی 49497.31 59600 59600 59600 59600 60000 USD - میلیون
رابطه مبادله 100.50 94.62 94.62 94.62 94.62 99.07 نقاط شاخص
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2.58 9.5 14.1 20.5 4.5 22.5 USD - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 87.25 97.81 98.51 93.44 94.24 96.71
شاخص PMI تولید 51.20 52.3 51.2 51 54.4 53
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.85 114 116 115 113 119 نقاط شاخص
صادرات 13910.00 19245 19200 22400 19400 24300 USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153.44 165 165 165 165 172 نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 124 124 124 123 115 نقاط شاخص
عرضه پول M1 1982009.00 2250000 2250000 2250000 2250000 2550000 VND - میلیارد
عرضه پول M2 8192548.00 8290000 8290000 8290000 8290000 9150000 VND - میلیارد
عرضه پول M0 977907.00 885000 885000 885000 885000 925000 VND - میلیارد
قیمت واردات 120.60 106 106 106 106 108 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.70 0.66 0.65 0.63 0.68 0.63 USD / لیتر
قیمت تولید 102.80 109 109 125 109 132 نقاط شاخص
قیمت صادرات 121.20 100 100 100 100 107 نقاط شاخص
گردش سرمایه 2295.00 4340 1500 -100 3700 700 USD - میلیون
موازنه تجاری -768.20 -355 -470 900 -1600 -1400 USD - میلیون
مخارج نظامی 4961.80 5500 5500 5500 5500 5800
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم 0.80 0.4 0.6 0.1 -0.1 0.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.70 76.9 76.7 76.6 77.1 77.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تورم 2.64 2.2 2.4 2.3 2.5 2.6 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 6.1 5.9 6 6.4 5.2 ٪
نرخ بهره بین بانکی 3.90 5.05 5.05 5.05 5.3 5.05 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بهره سپرده 4.78 4.53 4.53 5 4.78 5.2 ٪
نرخ بهره 6.25 6 6 6 6.25 5.25 ٪
نرخ بیکاری 2.19 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 ٪
نرخ بیکاری جوانان 7.29 8.4 7.07 8.2 8.1 8.5 ٪
واردات 14670.00 19600 19670 21500 21000 22700 USD - میلیون
ورود توریست 1588.20 1450 1350 1300 1200 1470 هزار
هزینه های مصرف کننده 3405750.02 3509625 3526654 3557885 3514734 3742895 VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
هزینه های دولت 325803.97 345678 348936 347633 346655 365710 VND - میلیارد
هزینه های مالی 1462965.00 1530000 1530000 1530000 1530000 1570000 VND - میلیارد