کالایاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام
ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.

دلار / دونگ ویتنام

23400
قیمت روز
7 (0.03%)
تغییر روزانه
۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:43:11
189 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
596 (2.61%)
نوسان سالیانه

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 986.29
 • بالاترین قیمت روز : 986.29
 • پایین ترین قیمت روز : 986.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 986.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 23390.00
 • بالاترین قیمت روز : 23390.00
 • پایین ترین قیمت روز : 23390.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 23390.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر اوراق قرضه

 • نرخ فعلی : 4.74
 • بالاترین قیمت روز : 4.74
 • پایین ترین قیمت روز : 4.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.74
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

Bursatil

 • نرخ فعلی : 17,076.94
 • بالاترین قیمت روز : 17,076.94
 • پایین ترین قیمت روز : 17,076.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 17,076.94
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دونگ ویتنام 23400 23385 23385 23415 7.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۵:۴۳
VND/CAD Ask 0.0057 0.0056 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۲:۲۱
VND/XAF Ask 0.0252 - 0.0252 0.0252 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۲۱
EUR/VND Ask 25709 - 25709 25709 11.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
GBP/VND Ask 29361 - 29361 29361 95.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 17076.94 - 17076.94 17076.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۱:۳۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Central Plant Protection No1 20000 - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
FPT Telecom 48000 - 48000 48000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Minh Phu Seafood 42200 - 42200 42200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Binh Son Refining 14200 - 14200 14200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Sonadezi 15500 - 15500 15500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.24 - 3.24 3.24 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 2Y 3.489 3.497 3.489 3.497 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 5Y 3.866 3.9 3.866 3.9 0.04 0.91% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 7Y 4.231 - 4.231 4.231 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Vietnam 10Y 4.738 4.736 4.736 4.738 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 14800 14900 14800 15000 180.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۲:۳۴
SSIAM VNX50 ETF 13100 - 13100 13100 50.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۹:۰۲

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آسانی کسب و کار 0 2018 12 68 68 : 99 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 1.88 2019 04 1.84 1.18 : 2.2 ماهیانه ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.74 2019 05 4.74 4.07 : 12.53 روزانه
افراد شاغل 0 2018 06 54 23.5 : 54.1 سه ماهه میلیون
استخراج معدن 2.00 2019 04 0.4 -17.7 : 14.8 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
افراد بیکار 1.10 2018 06 1.11 0.8 : 2.3 سه ماهه میلیون
ارزش بودجه دولت 0 2017 12 -186932 -190940 : 13000 سالیانه VND - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 2018 12 58.2 31.4 : 59.7 سالیانه ٪
بودجه دولت -3.70 2018 12 -3.5 -9.9 : 1.2 سالیانه ٪
بدهی خارجی 109178.60 2017 12 86952 10345 : 109179 سالیانه USD - میلیون
بازار سهام 986.29 2019 05 987 337 : 1204 روزانه
پول 23390.00 2019 05 23400 13878 : 23400 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72261.00 2019 03 500567 65298 : 500567 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4385.00 2019 03 20574 3044 : 20574 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 138396.00 2019 03 640172 90932 : 640172 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 38180.00 2019 03 207784 38180 : 240462 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34336.00 2019 03 224464 24018 : 224464 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88 2017 12 5838 1453 : 6172 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 276919.00 2019 03 1354796 216604 : 1354796 سه ماهه VND - میلیارد
تولید نفت خام 228.00 2019 01 236 125 : 415 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 4764958.00 2017 12 4294560 39284 : 4764958 سالیانه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65 2017 12 1735 377 : 1835 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 681010.00 2019 03 3493399 480455 : 3493399 سه ماهه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18753.00 2019 03 94215 13398 : 94215 سه ماهه VND - میلیارد
تورم مواد غذایی -0.28 2019 04 0.24 -10.12 : 74.29 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار 140219.87 2017 12 130579 530 : 140220 سالیانه VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 2019 04 0.1 -49.33 : 102 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00 2019 04 12.1 -20.73 : 76.75 ماهیانه ٪
تولید الکتریسیته 18600.00 2019 04 18800 671 : 19100 ماهیانه گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 9.30 2019 04 9.1 -10.1 : 28.4 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 2017 12 1066160 5495 : 1190475 سالیانه VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 223.78 2017 12 205 6.29 : 224 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی 10.50 2019 04 10.3 -12.4 : 26.3 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21656.00 2019 03 102349 15783 : 102349 سه ماهه VND - میلیارد
ثبت خودرو 30055.00 2019 03 11453 2992 : 32511 ماهیانه
جمعیت 94.67 2018 12 93.68 34.74 : 94.67 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2018 12 2.9 -12.7 : 6 سالیانه ٪
حساب جاری 1244.00 2018 09 4300 -10823 : 9471 سه ماهه USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 2019 01 3980 1000 : 4180 سالیانه VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه
دستمزد 5622.00 2018 06 5788 1399 : 5788 سه ماهه VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5524.00 2018 06 5760 2871 : 5760 سه ماهه VND هزار / ماه
درآمدهای دولت 0 2017 12 1101377 19 : 1288665 سالیانه VND - میلیارد
ذخایر ارزی 49497.31 2017 12 36906 0.01 : 49497 سالیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 107 43 : 123 سالیانه
رابطه مبادله 0 2017 12 103 94.81 : 110 سالیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 74 56 : 77 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 55.00 2018 12 55 55 : 55 سالیانه
سن بازنشستگی مردان 60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5.70 2019 04 4.12 0.4 : 19.1 ماهیانه USD - میلیارد
سرعت اینترنت 0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 35 24 : 35 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.02 2019 04 89.19 76.88 : 154 ماهیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0.66 سالیانه
شاخص PMI تولید 52.50 2019 04 51.9 43.6 : 56.5 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 57.94 4.02 : 58.05 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.96 2019 04 112 100 : 112 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 19900.00 2019 04 22780 537 : 23480 ماهیانه USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2017 12 147 0.11 : 182 سالیانه نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 2019 03 122 88 : 129 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M1 0 2017 12 1713832 109 : 4613262 سالیانه VND - میلیارد
عرضه پول M2 8192548.00 2017 12 7125801 112 : 8192548 سالیانه VND - میلیارد
عرضه پول M0 0 2017 12 851441 55 : 977907 سالیانه VND - میلیارد
قیمت واردات 0 2017 12 105 88.4 : 121 سالیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.85 2019 04 0.74 0.34 : 1.18 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 101.45 2019 03 103 97.41 : 121 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2017 12 109 88.1 : 125 سالیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 09 3000 -5250 : 10710 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -700.00 2019 04 1630 -3888 : 2258 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 5074 702 : 5451 سالیانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 2018 12 18 15 : 18 سالیانه ٪
نرخ تورم 0.31 2019 04 -0.21 -1.14 : 3.91 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 2018 06 76.7 76.4 : 77.5 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 2019 12 20 20 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 2.93 2019 04 2.7 -2.6 : 28.24 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 2019 03 7.31 3.12 : 8.48 سه ماهه ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.18 2019 05 4.2 2.37 : 19.77 روزانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 2018 12 8 5 : 8 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 4.78 2017 12 4.8 3.65 : 22.04 سالیانه ٪
نرخ بهره 6.25 2019 04 6.25 4.8 : 15 روزانه ٪
نرخ بیکاری 2.17 2019 03 2.19 1.81 : 4.5 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی 0 2018 12 26 20 : 26 سالیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 6.27 2019 03 7.06 5.09 : 7.86 سه ماهه ٪
واردات 20600.00 2019 04 21150 740 : 21760 ماهیانه USD - میلیون
ورود توریست 1468.80 2019 04 1410 529 : 1588 ماهیانه هزار
هزینه های مصرف کننده 3405750.02 2017 12 3086298 37572 : 3405750 سالیانه VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه
هزینه های دولت 325803.97 2017 12 293106 3164 : 325804 سالیانه VND - میلیارد
هزینه های مالی 0 2017 12 1288309 35 : 1462965 سالیانه VND - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.88 1.6 1.8 1.8 1.3 1.7 ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.74 4.83 4.86 4.9 4.8 4.96
استخراج معدن 2.00 -3.8 -2.8 2.5 -3.1 3.3 ٪
افراد بیکار 1.10 1.1 1.1 1.1 1 1.3 میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 60 58 60 58 ٪
بودجه دولت -3.70 -4.3 -4.3 -4.1 -4.3 -3.5 ٪
بدهی خارجی 109178.60 101500 101500 121500 101500 121500 USD - میلیون
بازار سهام 986.29 950 935 921 965 892
پول 23390.00 23285 23285 23285 23285 23285
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72261.00 126060 522592 76380 230298 556038 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4385.00 5539 21479 4635 9462 22854 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 138396.00 173117 668340 146285 284147 711113 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 38180.00 45830 216926 40356 90334 230810 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34336.00 59208 234340 36293 81979 249338 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88 6500 6500 6800 6500 6800 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 276919.00 367704 1414407 292703 575646 1504929 VND - میلیارد
تولید نفت خام 228.00 254 260 260 255 280 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 4764958.00 4905524 4974616 5036561 4910289 5292992 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65 1990 1990 2100 1990 2100 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 681010.00 918719 3647109 719828 1511702 3880524 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18753.00 23090 98360 19822 43458 104656 VND - میلیارد
تورم مواد غذایی -0.28 4.1 3.9 3.7 4.4 4 ٪
تغییرات موجودی انبار 140219.87 142700 142700 159000 142700 159000 VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 0.8 2.8 2.5 1.4 2.3 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00 11.5 10.1 9.5 10.9 10.6 ٪
تولید الکتریسیته 18600.00 19700 19900 19900 19200 20500 گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 9.30 8.3 7.7 7 9.1 6.9 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 1225594 1242855 1258332 1226784 1322398 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 223.78 255 255 269 255 269 USD - میلیارد
تولید صنعتی 10.50 11.1 9.2 7.5 12.9 7.7 ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21656.00 27481 106852 22890 44537 113691 VND - میلیارد
ثبت خودرو 30055.00 24400 25600 22500 23500 27200
جمعیت 94.67 97.1 96.4 97.3 97.1 97.3 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 2.6 1.8 2.6 1.8 ٪
حساب جاری 1244.00 3030 2060 2500 2700 2730 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4180 4360 4180 4360 VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد 5622.00 5800 6400 6400 5900 6600 VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5524.00 5500 6350 6340 5900 6550 VND هزار / ماه
ذخایر ارزی 49497.31 59600 59600 60000 59600 60000 USD - میلیون
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5.70 14.1 20.5 5 9.5 22.5 USD - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.02 97.47 92.66 91.87 96.87 95.81
شاخص PMI تولید 52.50 51.2 51 50.8 52.3 53
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.96 114 114 115 113 118 نقاط شاخص
صادرات 19900.00 22900 21400 23600 20500 23700 USD - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 110 114 116 115 115 نقاط شاخص
عرضه پول M2 8192548.00 8290000 8290000 9150000 8290000 9150000 VND - میلیارد
قیمت گازوئیل 0.85 0.67 0.66 0.64 0.69 0.64 USD / لیتر
قیمت تولید 101.45 106 105 102 102 106 نقاط شاخص
موازنه تجاری -700.00 1000 -100 2000 100 1600 USD - میلیون
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم 0.31 0.6 0.1 0.2 0.4 0.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.7 76.6 76.6 76.9 77.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تورم 2.93 2.9 3.2 3 2.7 3.4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 5.9 6.6 5.7 6.1 6.4 ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.18 4.23 4.23 3.73 4.23 3.73 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بهره سپرده 4.78 4.53 5 5 4.53 5.2 ٪
نرخ بهره 6.25 6 6 5.5 6 5.25 ٪
نرخ بیکاری 2.17 2.2 2.3 2.4 2.2 2.4 ٪
نرخ بیکاری جوانان 6.27 7.07 7.3 7.4 7.4 6.5 ٪
واردات 20600.00 21900 21500 22700 20400 22700 USD - میلیون
ورود توریست 1468.80 1350 1450 1420 1250 1470 هزار
هزینه های مصرف کننده 3405750.02 3506220 3555603 3599878 3509625 3783162 VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
هزینه های دولت 325803.97 335415 340139 344375 335741 361908 VND - میلیارد