ونزوئلا
ونزوئلا
ونزوئلا یا جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن کاراکاس است. ونزوئلا در زبان لاتین به معنای ونیز کوچک است و از این رو این نام را یافته‌است که یابندگان این سرزمین دیدند که بومیان این سامان خانه‌های خود را بر روی آب ساخته‌اند. ونزوئلا در گذشته مستعمره اسپانیا بوده‌است، اما در حال حاضر یک جمهوری فدرال است. در طول تاریخ، ونزوئلا با گویان بر سر قلمرو درگیری و مشاجراتی داشته‌است که عمدتاً مربوط به منطقه اسکیبو می‌شود و همچنین با کلمبیا بر سر خلیج ونزوئلا درگیری داشته‌است. ونزوئلا امروزه در بعد وسیع به خاطر صنعت نفت، تنوع زیست‌محیطی منطقه و مشخصه‌های طبیعی آن شهرت یافته‌است. کریستف کلمب وقتی در سال ۱۴۹۸ به کرانه‌های شرقی این کشور رسید، به قدری مجذوب چشم‌انداز منطقه شد که آن را Tierra de Gracia (سرزمین زیبایی) نامید که از آن زمان تاکنون لقب این کشور بوده‌است.
بولیوار ونزوئلا / دلار
0.0357
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (96.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (96.44%)
تغییر ۶ ماهه
2 (99.82%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NOK/VEF Ask 9757.091 9760.2232 9757.091 9769.7527 14.23 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲
NZD/VEF Ask 54805.365 54821.175 54781.65 54821.175 23.72 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲
PLN/VEF Ask 21491.4904 21494.9967 21485.0651 21502.0128 12.28 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲
SAR/VEF Ask 21078.3137 21076.6277 21076.0658 21081.4054 0.28 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲
SEK/VEF Ask 9020.7803 9022.2217 9020.7803 9027.1671 4.84 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Halosource 1.275 - 1.275 1.275 0.02 1.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
SSAB B 38.95 - 38.95 38.95 0.78 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Faes Farma 3.58 - 3.58 3.58 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
NB Private 984 - 984 984 4.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Akka 59.75 - 59.75 59.75 0.35 0.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱:۰۳

بازار اوراق قرضه ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 5Y 54.692 - 54.692 54.692 0.36 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Venezuela 1Y 1025.439 - 1025.439 1025.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Venezuela 15Y 44.327 - 43.904 44.866 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Venezuela 20Y 34.883 - 34.883 35.035 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ونزوئلا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq2/18q3/18q4/18q1/19واحدسیکل
2016 12 22.4922.4812.4872.23نرخ بهره بین بانکی23.2423.7421.2421.24%ماهیانه
2018 04 9924959151442299ذخایر ارزی100251001198309946USD - میلیونماهیانه
2015 12 -20-15-203.79بودجه دولت-17.36-16.44-15.52-15.9%سالیانه
2015 09 1023310063488612336هزینه های مصرف کننده8749874988278800VEF - میلیونسه ماهه
2015 09 2747265010693645هزینه های دولت2349234923702362VEF - میلیونسه ماهه
2015 09 321932259967328تشکیل سرمایه ثابت ناخالصVEF - میلیونسه ماهه
2017 12 -13.2-16.5-26.736.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه-14.5-14.5-14-14%سه ماهه
2018 03 130764679751041307646حداقل دستمزدVEF / ماهماهیانه
2018 03 423771713.7426398389947.99423771714عرضه پول M352002157579901593011117535301456971916VEF - میلیونماهیانه
2018 03 423771713.0526398389840.35423771713عرضه پول M250277290775096611910153181811296364465VEF - میلیونماهیانه
2018 03 422459404.112628433692.68422459404عرضه پول M1513290026783692193202000001416228493VEF - میلیونماهیانه
2018 02 194287175.21138205764334194287175عرضه پول M0263583144337441234403692492461517315VEF - میلیونماهیانه
2016 04 7.37.15.520.7نرخ بیکاری30303025%ماهیانه
2018 04 1337989003.2213379نرخ تورم500040003000800%ماهیانه
2018 04 80670.885نرخ تورم (ماهانه)70.55050140%ماهیانه
2015 12 2146.120110.12146صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده10945187990339298419315نقاط شاخصماهیانه
2018 03 21.722.5812.7983.73نرخ بهره2222.52020%روزانه
2018 04 8.711.210.018.71قیمت گازوئیل0.580.550.520.49USD / لیترماهیانه
2017 12 57585789ضریب اطمینان مصرف کننده55534850نقاط شاخصسه ماهه
2015 12 26.5226.9622.7827.81درجه حرارتcelsiusماهیانه
2015 12 55.961069.06433بارشmmماهیانه
2018 12 5.55.55.56نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
2018 12 19191719نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
2018 12 24.524.52325نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
2018 12 1212914نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 34343434نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 34343434نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2013 09 12.5514.53-3.320.24تغییرات سالیانه خرده فروشی8.88.798.798.78%ماهیانه
2013 09 -2.225.79-35.4736.09تغییرات ماهیانه خرده فروشی1.281.281.281.28%ماهیانه
2018 01 5450283590640941739907582790354502835906اعتبار بخش خصوصی7820782528796392320000650158716817429886382VEF هزارماهیانه
2017 12 2331.420.372.3بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2015 12 15602.89167691186617913تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2015 12 12793.7813750972915581تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2015 12 344.333638.61394تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2018 03 402510479تولید فولاد28.4728.5928.628.6هزار تنماهیانه
2017 03 257191125853789508072925726آدرس های IP2515797250542524953662485593IPسه ماهه
2017 03 1827.119386471938سرعت اینترنت1765175417401730KBpsسه ماهه
2013 09 0.81-1.66-64.9184تولید صنعتی2.292.29-0.572.29%ماهیانه
2017 12 188187175188آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 16916638172رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 18171728شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 12 12713085134رتبه رقابتیسالیانه
2018 12 3.233.273.233.78شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2015 09 14771683-10312399تغییرات موجودی انبار434830886611VEF - میلیونسه ماهه
2016 12 3.6320.633.63شاخص تروریسمسالیانه
2015 09 95768778197017841واردات95009362117009262USD - میلیونسه ماهه
2018 03 184.9188185373ذخایر طلا189196203211تنسه ماهه
2014 09 12547-20403061سرمایه گذاری مستقیم خارجی659650657652USD - میلیونسه ماهه
2017 11 288302189بدهی خارجیUSD - میلیونماهیانه
2015 09 848312108299530743صادرات5000466067009509USD - میلیونسه ماهه
2016 12 -2.4-7.8-9.217.7حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-3.2-3.2-3.2-3.8%سالیانه
2015 12 -5113-5050-608815502حساب جاری8281028-20001321USD - میلیونسه ماهه
2018 03 150915865943453تولید نفت خام1808187821012042BBL/D/1Kماهیانه
2015 09 -7823330-201517732موازنه تجاری-4501-4702-5000248USD - میلیونسه ماهه
2016 12 15.114.98.9353.74نرخ بهره سپرده16161616.59%سالیانه
2018 01 27271857586172910267469309182788898814098ترازنامه بانک مرکزی6421365773496106041502-41226506114-73482079526VEF هزارماهیانه
2018 01 22835507059141112922751272723765920711699ترازنامه بانک62454856339322554739444564030170913393885220VEF هزارماهیانه
2015 12 31530417.89315تورم مواد غذایی310250150120%ماهیانه
2013 12 60.360.920.260.9اندازه اصل تورم21015012031.43%ماهیانه
2013 12 594.358218.2594قیمت مصرف کننده اصلی184214861667781نقاط شاخصماهیانه
2016 04 103523810009437600632406251افراد بیکار1600000115397416000001170268ماهیانه
2017 12 31.4331.037.5831.43جمعیتمیلیونسالیانه
2016 04 92.6792.9279.394.47نرخ اشتغال91.6291.5391.4391.34%ماهیانه
2016 04 1308908113127644850581413607057افراد شاغل12000000130118961200000012994951ماهیانه