ونزوئلا ونزوئلا
ونزوئلا
ونزوئلا
ونزوئلا یا جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن کاراکاس است. ونزوئلا در زبان لاتین به معنای ونیز کوچک است و از این رو این نام را یافته‌است که یابندگان این سرزمین دیدند که بومیان این سامان خانه‌های خود را بر روی آب ساخته‌اند. ونزوئلا در گذشته مستعمره اسپانیا بوده‌است، اما در حال حاضر یک جمهوری فدرال است. در طول تاریخ، ونزوئلا با گویان بر سر قلمرو درگیری و مشاجراتی داشته‌است که عمدتاً مربوط به منطقه اسکیبو می‌شود و همچنین با کلمبیا بر سر خلیج ونزوئلا درگیری داشته‌است. ونزوئلا امروزه در بعد وسیع به خاطر صنعت نفت، تنوع زیست‌محیطی منطقه و مشخصه‌های طبیعی آن شهرت یافته‌است. کریستف کلمب وقتی در سال ۱۴۹۸ به کرانه‌های شرقی این کشور رسید، به قدری مجذوب چشم‌انداز منطقه شد که آن را Tierra de Gracia (سرزمین زیبایی) نامید که از آن زمان تاکنون لقب این کشور بوده‌است.

بولیوار ونزوئلا / دلار

0.0667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:42:00
0 (81.32%)
تغییر ۳ ماهه
1 (93.35%)
تغییر ۶ ماهه
1 (93.34%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PYG/VEF Ask 20.9536 - 20.9536 20.9536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
VEF/JPY Ask 1077.4199 - 1075.9437 1077.4199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
CLP/VEF Ask 181.7769 - 181.5981 181.7769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
COP/VEF Ask 41.7884 - 41.7884 41.7884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
VEF/CLP Ask 0.54 - 0.54 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Larsen&Toubro 18.44 1270.35 1270.35 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۳۴
Leoni AG 42.99 - 42.99 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
KSK Power Ventur PLC 2.25 - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Big Sofa Tech 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
LightwaveRF 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴

بازار اوراق قرضه ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 5Y 64.779 - 63.477 64.779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Venezuela 15Y 10.619 - 10.619 10.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Venezuela 20Y 8.135 - 8.105 8.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Venezuela 1Y 4492.736 - 4492.736 4492.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

شاخص‌های اقتصادی ونزوئلا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصواحدسیکل
22.4922.4812.4872.23نرخ بهره بین بانکی%ماهیانه
2018 06 8457940551442299ذخایر ارزیUSD - میلیونماهیانه
2018 12 5.55.55.56نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
2018 12 19191719نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
2018 12 24.524.52325نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
2018 12 1212914نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 34343434نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 34343434نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2013 09 12.5514.53-3.320.24تغییرات سالیانه خرده فروشی%ماهیانه
2013 09 -2.225.79-35.4736.09تغییرات ماهیانه خرده فروشی%ماهیانه
2018 01 5450283590640941739907582790354502835906اعتبار بخش خصوصیVEF هزارماهیانه
2018 06 6.267.510.018.71قیمت گازوئیلUSD / لیترماهیانه
2015 09 1023310063488612336هزینه های مصرف کنندهVEF - میلیونسه ماهه
2018 03 57575789ضریب اطمینان مصرف کنندهنقاط شاخصسه ماهه
2015 09 2747265010693645هزینه های دولتVEF - میلیونسه ماهه
2017 12 2331.420.372.3بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2015 12 -20-15-203.79بودجه دولت%سالیانه
2015 09 321932259967328تشکیل سرمایه ثابت ناخالصVEF - میلیونسه ماهه
2014 12 16745.02176651138317897تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2014 12 13709.0414462971015557تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2017 12 -13.2-16.5-26.736.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
2014 12 482.43718.61482تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2016 12 3.6320.633.63شاخص تروریسمسالیانه
2015 09 95768778197017841وارداتUSD - میلیونسه ماهه
2018 06 150185150373ذخایر طلاتنسه ماهه
2014 09 12547-20403061سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونسه ماهه
2017 11 288302189بدهی خارجیUSD - میلیونماهیانه
2015 09 848312108299530743صادراتUSD - میلیونسه ماهه
2016 12 -2.4-7.8-9.217.7حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2015 12 -5113-5050-608815502حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
2018 06 153115335943453تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
2015 09 -7823330-201517732موازنه تجاریUSD - میلیونسه ماهه
2018 05 1255005063.4475420731247.991255005063عرضه پول M3VEF - میلیونماهیانه
2018 05 1255005062.7475420731140.351255005063عرضه پول M2VEF - میلیونماهیانه
2018 05 1251019279.257520817442.681251019279عرضه پول M1VEF - میلیونماهیانه
2018 05 730190730.18463053498334730190730عرضه پول M0VEF - میلیونماهیانه
2018 06 20.8120.9912.7983.73نرخ بهره%روزانه
2017 12 14.715.18.9353.74نرخ بهره سپرده%سالیانه
2018 01 27271857586172910267469309182788898814098ترازنامه بانک مرکزیVEF هزارماهیانه
2018 01 22835507059141112922751272723765920711699ترازنامه بانکVEF هزارماهیانه
2018 06 128.41100.8128نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
2018 06 46305245713.2246305نرخ تورم%ماهیانه
2015 12 31530417.89315تورم مواد غذایی%ماهیانه
2013 12 60.360.920.260.9اندازه اصل تورم%ماهیانه
2013 12 594.358218.2594قیمت مصرف کننده اصلینقاط شاخصماهیانه
2015 12 2146.120110.12146صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2016 04 7.37.15.520.7نرخ بیکاری%ماهیانه
2016 04 103523810009437600632406251افراد بیکارماهیانه
2017 12 31.4331.037.5831.43جمعیتمیلیونسالیانه
2018 06 5196000250000045196000حداقل دستمزدVEF / ماهماهیانه
2016 04 92.6792.9279.394.47نرخ اشتغال%ماهیانه
2016 04 1308908113127644850581413607057افراد شاغلماهیانه
2013 09 0.81-1.66-64.9184تولید صنعتی%ماهیانه
2017 12 16916638172رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 18171728شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 12 12713085134رتبه رقابتیسالیانه
2018 12 3.233.273.233.78شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2015 09 14771683-10312399تغییرات موجودی انبارVEF - میلیونسه ماهه
2017 03 257191125853789508072925726آدرس های IPIPسه ماهه
2017 03 1827.119386471938سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
2017 12 188187175188آسانی کسب و کارسالیانه
2018 05 654510479تولید فولادهزار تنماهیانه
2015 12 26.5226.9622.7827.81درجه حرارتcelsiusماهیانه
2015 12 55.961069.06433بارشmmماهیانه