اوروگوئه
اوروگوئه
اروگوئه (به انگلیسی: Uruguay) کشور کوچکی واقع در جنوب شرقی آمریکای جنوبی، به پایتختی مونته‌ویدئو است. نام رسمی اروگوئه «جمهوری خاوری اروگوئه» یا «جمهوری شرقی اروگوئه» است. اروگوئه ۳٫۳ میلیون نفر جمعیت دارد که ۱٫۸ میلیون نفر از آن‌ها در منطقه کلان‌شهری پایتخت کشور زندگی می‌کنند. زبان رسمی کشور، اسپانیایی و واحد پول آن پزوی اروگوئه است. حدود ۵۸ درصد از مردم این کشور مسیحی و حدود ۴۱ درصد بی‌دین هستند. اروگوئه به عنوان سکولارترین کشور آمریکای جنوبی شناخته می‌شود. یکی از دلایل آن این است که جمعیت بومی‌های آمریکای جنوبی در این منطقه کم بوده و به این خاطر مبلغان مسیحی اسپانیایی در زمان استعماری کمتر به این ناحیه اعزام می‌شدند. حدود ۸۶ درصد از مردم اروگوئه سفیدپوست هستند. بیشتر مردم این کشور از تبار اسپانیایی و ایتالیایی‌اند (یک‌چهارم جمعیت، ایتالیایی‌تبار است). این کشور تا سال ۱۸۱۱ مستعمره اسپانیا بود. اروگوئه در سال ۱۸۲۵ از امپراتوری برزیل اعلام استقلال کرد و این استقلال در سال ۱۸۲۸ به رسمیت شناخته شد. اروگوئه امروزه یک جمهوری پارلمانی است.
پزو اروگوئه / دلار
0.0321
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:39:23
0 (90.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (93.27%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MXN/UYU Ask 1.603 1.6025 1.5953 1.6042 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲
ARS/UYU Ask 1.2766 1.2769 1.2763 1.2769 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲
UYU/ARS Ask 0.7859 0.7858 0.7858 0.7859 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۵۲
UYU/MXN Ask 0.6261 0.626 0.6256 0.6291 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۳:۱۳
BRL/UYU Ask 8.6 8.61 8.6 8.61 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۴۰

شاخص‌های اقتصادی اوروگوئه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصواحدسیکل
56.457.446.561.1افراد شاغل%ماهیانه
2018 03 12.39.2-31.1457.25تولید صنعتی%ماهیانه
2018 04 6.566.95-1.8237.12تورم مواد غذایی%ماهیانه
2018 03 8.59.315.413.4نرخ بیکاری%ماهیانه
2018 03 56.6557.352.6261.11نرخ اشتغال%ماهیانه
2018 03 29980.1229680337637148درآمدهای دولتUYU - میلیونماهیانه
2018 03 -4843.99-4765-1639691152ارزش بودجه دولتUYU - میلیونماهیانه
2018 03 45620.2545894402958230هزینه های مالیUYU - میلیونماهیانه
2018 03 1187.03118578.751805وام به بخش خصوصیهزار تومانماهیانه
2018 04 2.492.340.327.11نرخ بهره بین بانکی%ماهیانه
2018 03 290.4429033.84290دستمزد در تولیدنقاط شاخصماهیانه
2018 04 0.070.28-5.520.35نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
2018 04 6.496.65-7.12183نرخ تورم%ماهیانه
2018 04 179.731800180صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2018 04 9.259.25510نرخ بهره%روزانه
2018 04 1.771.780.461.97قیمت گازوئیلUSD / لیترماهیانه
2018 03 6696056262911190551064782وارداتهزار تومانماهیانه
2018 03 64349654660801092791صادراتهزار تومانماهیانه
2018 03 -26109-79683-423671226092موازنه تجاریهزار تومانماهیانه
54.94-5.37150تغییر قیمت تولید کننده%ماهیانه
175.211740175قیمت تولیدنقاط شاخصماهیانه
2015 12 22.8519.528.225.83درجه حرارتcelsiusماهیانه
2015 12 170.4997.457.7359بارشmmماهیانه
2018 12 23.1323.1318.1336.13نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
2018 12 12.6312.6312.6318.63نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
2018 12 35.7635.7630.7554.75نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
2018 12 22222223نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 3636036نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 25252532نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2017 12 136488163.0113360412871493542136488163هزینه های مصرف کنندهUYU هزارسه ماهه
2017 12 18131494.39177942561153351218566538هزینه های دولتUYU هزارسه ماهه
2017 12 50.652.730.696.1بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2017 12 -3-3.2-3.4-0.5بودجه دولت%سالیانه
2017 12 30548327.39278855481455532140444137تشکیل سرمایه ثابت ناخالصUYU هزارسه ماهه
2016 12 20046.919831984120047تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2016 12 1401013859524914010تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2017 12 1.10.3-5.99.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
2017 12 332830743863183997634813852تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیUYU هزارسه ماهه
2017 12 3441874733895715861969134418747تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیUYU هزارسه ماهه
2017 12 25537817236429681279645926257645تولید ناخالص داخلی از خدماتUYU هزارسه ماهه
2017 12 23970739215769731396394424064100تولید ناخالص داخلی از ساختUYU هزارسه ماهه
2017 12 8305968784976150113179617712تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازUYU هزارسه ماهه
2017 12 12242012.769654405738249913081154تولید ناخالص داخلی از کشاورزیUYU هزارسه ماهه
2017 12 183884257173542322100497158183884257تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتUYU هزارسه ماهه
2017 12 21.9-9.310.5نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
2016 12 52.4253.271.2457.53تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2018 03 55011تولید فولادهزار تنماهیانه
2017 03 9596298461231172621002106آدرس های IPIPسه ماهه
2017 03 9505.6783464029506سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
2017 12 949085114آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 23211942رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 707141.474شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 12 76736385رتبه رقابتیسالیانه
2018 12 4.154.173.94.25شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2017 12 -709439.18-3504788-35047888752055تغییرات موجودی انبارUYU خالکوبی، سوراخسالیانه
2018 03 153174610496602331561531746ورود توریستسه ماهه
2017 03 1089044.35509115407211092186درآمد گردشگریهزار تومانسه ماهه
2016 12 0.78001.19شاخص تروریسمسالیانه
2016 12 115.9711661.75129حوالهUSD - میلیونسالیانه
2017 12 0.10.10.156.73ذخایر طلاتنسه ماهه
2017 12 26.5125-772753سرمایه گذاری مستقیم خارجیUSD - میلیونسه ماهه
2017 12 38698.6539112772639112بدهی خارجیUSD - میلیونسه ماهه
2017 12 0.5-0.1-6.342.8حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2017 12 -107.5280-903420حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
2017 12 -787.966.8-16461918گردش سرمایهUSD - میلیونسه ماهه
2018 03 28251028279620697286844عرضه پول M2UYU - میلیونماهیانه
2018 03 13977814417411548145761عرضه پول M1UYU - میلیونماهیانه
2018 03 5138551140555256375عرضه پول M0UYU - میلیونماهیانه
2018 03 16397.116268168218810ذخایر ارزیUSD - میلیونماهیانه
2016 12 5.65.61.83148نرخ بهره سپرده%سالیانه
2018 03 101092954645143109103ترازنامه بانک مرکزیUYU - میلیونماهیانه
2017 12 249.8724098.74250ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسه ماهه
2016 12 2595025290660125950دستمزدUYU / ماهسالیانه
2017 12 3.493.482.543.49جمعیتمیلیونسالیانه