شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوگاندا اوگاندا
اوگاندا

اوگاندا

اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۳۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر است. زبان اول رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند. ۷یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / شیلینگ اوگانادا 3700 3690 3689 3701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۴۱
EUR/UGX Ask 4062 4073 4062 4076 11.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
GBP/UGX Ask 4742.39 4754.52 4742.39 4757.83 13.59 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ZAR/UGX Ask 248.9477 - 248.9477 248.9477 0.89 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۶
UGX/ZAR Ask 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵:۰۶

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1766.07 - 1766.07 1766.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Umeme 272 - 272 272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Uganda Clays 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
National Insurance Corp 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۳۳
New Vision Printing & Publishing 323 - 323 323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 2Y 13.402 - 13.402 13.402 0.11 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Uganda 5Y 15.341 - 15.341 15.341 0.32 2.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Uganda 10Y 15.235 - 15.235 15.235 0.16 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Uganda 15Y 15.643 - 15.643 15.643 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Uganda 3M 8.409 8.199 8.199 8.409 0.21 2.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 203 104 : 205 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 127 106 : 135 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه IP

اندازه اصل تورم

2.60 2019 10 2.5 0.8 : 22.7 ماهیانه ٪

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 09 15357377 1827083 : 15362938 ماهیانه UGX - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اطمینان کسب و کار

57.73 2019 10 57.87 51.98 : 62.6 ماهیانه نقاط شاخص

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.00 2018 12 38.6 19.2 : 71.5 سالیانه ٪

بودجه دولت

-4.70 2018 12 -3.3 -4.8 : -0.77 سالیانه ٪

بازار سهام

0 2019 11 1764 : ماهیانه

پی ام آی مرکب

56.30 2019 10 55.7 47.7 : 58.2 ماهیانه

پول

3690.00 2019 11 3690 1555 : 3910 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

3413.85 2019 06 2589 1995 : 4209 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1042.92 2019 06 1026 446 : 1075 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از معادن

249.63 2019 06 255 98.26 : 275 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1807.37 2018 12 1768 773 : 1807 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1199.01 2019 06 1174 788 : 1199 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

709.70 2018 12 694 274 : 710 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

16586.93 2019 06 15309 8348 : 17236 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از خدمات

8820.90 2019 06 8537 4082 : 8833 سه ماهه UGX - میلیارد

تغییر قیمت تولید کننده

-2.80 2019 06 -1.9 -3.8 : 8.7 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

23903.00 2017 12 14514 1160 : 23903 سالیانه UGX - میلیارد

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 197 126 : 198 سالیانه UGX - میلیارد

تورم مواد غذایی

0.30 2019 10 -0.9 -11.22 : 40.65 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

568.97 2019 06 579 237 : 602 سه ماهه UGX - میلیارد

تولید ناخالص داخلی

27.48 2018 12 26 0.42 : 27.48 سالیانه USD - میلیارد

تسهیلات اعتباری خریدار

0 2019 09 2577718 326244 : 2577718 ماهیانه SHS - میلیون

جمعیت

0 2018 12 41.16 6.77 : 42.72 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.80 2018 12 -5.4 -11.6 : 2.86 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 06 -746 -939 : 118 سه ماهه USD - میلیون

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

412400.00 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

1216600.00 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2019 09 3332 5.1 : 3654 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 151 43 : 151 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 117 108 : 129 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 08 118 72.5 : 167 ماهیانه نقاط شاخص

سرعت اینترنت

0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 10 165 102 : 167 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 26 19 : 29 سالیانه امتیاز

شاخص مسکن

0 2019 08 218 99 : 220 ماهیانه نقاط شاخص

شاخص اقتصادی مقدم

0 2019 09 0.39 -1.65 : 2.15 ماهیانه ٪

شاخص تروریسم

0 2017 12 4.32 2.76 : 6.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 46.8 3.33 : 48.94 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

178.90 2019 10 178 102 : 179 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 09 321 12.39 : 604 ماهیانه USD - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 09 25333 139 : 25333 ماهیانه UGX - میلیارد

عرضه پول M2

0 2019 09 17868 139 : 18006 ماهیانه UGX - میلیارد

عرضه پول M1

0 2019 09 10419 913 : 10514 ماهیانه UGX - میلیارد

قیمت مصرف کننده اصلی

174.20 2019 10 174 70.19 : 174 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت واردات

0 2019 08 132 64.95 : 209 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت تولید

176.55 2019 08 176 176 : 187 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت صادرات

0 2019 08 156 60.13 : 225 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 -768 -863 : 6684 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

-314.00 2019 09 -290 -478 : 14.56 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 347 11 : 612 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.40 2019 06 5.6 1.1 : 11.7 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2019 06 0.3 -2.4 : 4.3 سه ماهه ٪

نرخ تورم

0 2019 10 0.7 -2.1 : 5.2 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.50 2019 10 1.9 -5.36 : 24.5 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 30 : 40 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

10.26 2019 03 9.91 3.54 : 39 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪

نرخ بهره

9.00 2019 10 10 9 : 23 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

0 2017 12 2 0.94 : 3.5 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 09 16120 244 : 16129 ماهیانه SHS - میلیارد

ورود توریست

0 2017 12 1323 69 : 1449 سالیانه هزار

واردات

0 2019 09 610 44.2 : 915 ماهیانه USD - میلیون

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1368500.00 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه

هزینه های دولت

4061.31 2017 12 4769 3169 : 5365 سالیانه UGX - میلیارد

هزینه های مصرف کننده

78397.00 2018 12 70834 26610 : 78397 سالیانه UGX - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.60 2.6 3.2 3.4 2.3 3.4 ٪
اطمینان کسب و کار 57.73 56.9 56.8 57.3 56.9 57.4 نقاط شاخص
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 43 43 43 42 43 ٪
بودجه دولت -4.70 -4.9 -4.9 -4.9 -5.4 -4.9 ٪
پی ام آی مرکب 56.30 56.2 54.8 55 57 56
پول 3690.00 3732 3743 3755 3721 3777
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3413.85 2729 2726 2744 3430 3639 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1042.92 1081 1080 1087 1137 1206 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 249.63 268 268 270 257 273 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807.37 1727 1727 1745 1789 1745 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1199.01 1238 1236 1245 1236 1311 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.70 750 750 750 725 750 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16586.93 16136 17466 17582 17084 18126 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8820.90 8998 8990 9050 9181 9741 UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 -1.6 1.4 1.3 -2 1.3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 25194 25170 25337 25289 26832 UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.30 1.3 1.4 1.6 1.3 1.6 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 568.97 610 609 613 637 675 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 27.48 30 30 30 28.5 30 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -4.9 -5.3 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 440000 440000 440000 440000 445000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1817300 1859522
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 178.90 181 184 185 178 185 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 174.20 177 179 180 174 180 نقاط شاخص
قیمت تولید 176.55 180 176 182 180 183 نقاط شاخص
موازنه تجاری -314.00 -360 -360 -335 -360 -360 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 5.4 5.3 6 5.8 6.1 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 2.50 3.4 3.7 3.8 2.3 4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 10.26 9.76 9.76 9.51 9.76 9.51 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره 9.00 9.5 9.25 9.25 9.5 9.25 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
هزینه های دولت 4061.31 4281 4277 4305 4297 4559 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 78397.00 82630 82552 83101 82944 88004 UGX - میلیارد