کالایاب
اوگاندا اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۳۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر است. زبان اول رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند. ۷یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / شیلینگ اوگانادا 3770.59 - 3770.59 3770.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۳۴
EUR/UGX Ask 4156.8 - 4156.8 4156.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۵۱
GBP/UGX Ask 4719 - 4719 4719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/UGX Ask 259.23 - 259.23 259.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۵۱
UGX/ZAR Ask 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۷:۴۵

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1658.73 - 1658.73 1658.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Umeme 298.85 - 298.85 298.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
Stanbic Bank Uganda 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Development Finance Co 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۴
Bank of Baroda Uganda 129 - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
National Insurance Corp 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۲

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 8.35 - 8.35 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۳۱
Uganda 15Y 16.15 - 16.1 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۳۱
Uganda 2Y 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 3Y 13.9 - 13.9 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 5Y 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۲

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 03 198 104 : 200 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 122 106 : 135 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 4.60 2019 03 3.7 0.8 : 22.7 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 12 14044226 1863875 : 14169507 ماهیانه UGX - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار 58.63 2019 04 59 52.03 : 62.63 ماهیانه نقاط شاخص
بودجه دولت -4.70 2018 12 -3.3 -4.8 : -0.77 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 2017 12 37.3 19.2 : 71.5 سالیانه ٪
پی ام آی مرکب 54.70 2019 04 51.7 47.7 : 57.5 ماهیانه
پول 3758.00 2019 05 3751 1873 : 3888 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3241.55 2018 12 4209 1995 : 4209 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1074.59 2018 12 1038 446 : 1075 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 242.01 2018 12 275 98.26 : 275 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1697.70 2017 12 1687 770 : 1698 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1167.88 2018 12 1167 788 : 1168 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 666.61 2017 12 662 273 : 667 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16102.33 2018 12 17187 8348 : 17187 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8641.71 2018 12 8812 4082 : 8812 سه ماهه UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -3.80 2019 03 -3 -3.8 : 8.7 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 2017 12 14514 1160 : 23903 سالیانه UGX - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 0 2017 12 197 126 : 198 سالیانه UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -2.90 2019 03 -1.4 -11.22 : 40.65 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 570.23 2018 12 565 237 : 570 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 25.89 2017 12 24.08 0.42 : 27.29 سالیانه USD - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 03 2475991 326244 : 2475991 ماهیانه SHS - میلیون
جمعیت 0 2017 12 41.49 6.79 : 42.86 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 2017 12 -8.7 -11.6 : 2.86 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 12 -765 -821 : 118 سه ماهه USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه
ذخایر ارزی 0 2019 03 3408 5.1 : 3654 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 151 43 : 151 سالیانه
رابطه مبادله 0 2019 03 125 72.5 : 167 ماهیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 113 108 : 129 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 03 161 102 : 166 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 26 19 : 29 سالیانه امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم 0 2019 03 230 94.81 : 230 ماهیانه نقاط شاخص
شاخص تروریسم 0 2017 12 4.32 2.76 : 6.09 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 46.97 3.33 : 46.97 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.90 2019 04 176 102 : 177 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 300 12.39 : 606 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M3 0 2019 03 23274 139 : 23274 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M2 0 2019 03 16524 139 : 16524 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M1 0 2019 03 9760 913 : 9962 ماهیانه UGX - میلیارد
قیمت مصرف کننده اصلی 172.30 2019 03 170 70.19 : 172 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت واردات 0 2019 03 132 64.95 : 209 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت تولید 177.45 2019 03 177 177 : 187 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2019 03 164 60.13 : 225 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 12 -592 -792 : 6684 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -269.00 2019 03 -308 -431 : 14.6 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 347 11 : 612 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 2018 12 6.2 1.1 : 11.7 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018 12 2.2 -2.4 : 4.3 سه ماهه ٪
نرخ تورم 3.50 2019 04 3 -5.36 : 24.5 ماهیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 0.3 -2.1 : 5.2 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 2018 12 40 30 : 40 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 9.85 2019 02 10.91 3.54 : 39 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 2018 12 5 5 : 5 سالیانه ٪
نرخ بهره 10.00 2019 04 10 9 : 23 روزانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 2 0.94 : 3.5 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2018 12 13987 244 : 14113 ماهیانه SHS - میلیارد
ورود توریست 0 2017 12 1323 69 : 1449 سالیانه هزار
واردات 0 2019 03 608 44.2 : 875 ماهیانه USD - میلیون
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه
هزینه های دولت 4061.31 2017 12 4769 3169 : 5365 سالیانه UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 42035.00 2017 12 41062 29339 : 42035 سالیانه UGX - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 4.60 6.5 7 7 6 5 ٪
اطمینان کسب و کار 58.63 59.04 56.8 56.8 57.8 57.7 نقاط شاخص
بودجه دولت -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -5.4 -4.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 40 40 43 40 43 ٪
پی ام آی مرکب 54.70 56.2 57 53.2 54.5 54
پول 3758.00 3777 3792 3807 3762 3838
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3241.55 4473 4473 4436 3476 4751 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1074.59 1101 1101 1091 1134 1169 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 242.01 294 294 291 278 312 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1697.70 1727 1727 1745 1789 1745 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1167.88 1259 1259 1249 1182 1337 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 666.61 678 678 685 691 685 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16102.33 17199 17199 17053 16650 18265 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8641.71 9381 9381 9301 8781 9962 UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -3.80 -3 1.2 0.8 -1.7 1.6 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 25409 25409 25194 25289 26984 UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -2.90 1.4 2 2 1.2 2 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 570.23 598 598 593 542 635 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 25.89 28.5 28.5 30 28.5 30 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4 -4 -5.6 -4 -5.6 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 494774 440000 440000 479510 445000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1697802 1817300 1817300 1628290 1859522
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176.90 183 184 185 178 195 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 172.30 181 182 182 175 191 نقاط شاخص
قیمت تولید 177.45 176 180 180 182 183 نقاط شاخص
موازنه تجاری -269.00 -315 -360 -360 -225 -360 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60 6.3 6.3 5.4 5.8 6.2 ٪
نرخ تورم 3.50 4.3 5.6 5.3 3.8 6 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 9.85 6.67 6.67 6.67 7.17 6.67 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره 10.00 9.5 9.5 9.5 9.5 9 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
هزینه های دولت 4061.31 4317 4317 4281 4297 4585 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 42035.00 44683 44683 44305 44473 47454 UGX - میلیارد