کالایاب
اوگاندا اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۳۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر است. زبان اول رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند. ۷یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / شیلینگ اوگانادا 3700 - 3696 3710.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۱
GBP/UGX Ask 4556 - 4556 4556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۵۱
UGX/ZAR Ask 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۴۲
EUR/UGX Ask 4157.1 - 4157.1 4157.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
ZAR/UGX Ask 263.41 - 263.41 263.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۱۵

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1629.15 - 1629.15 1629.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Vision Printing & Publishing 328 - 328 328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Uganda Clays 13.02 - 13.02 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Umeme 300 - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۲
Development Finance Co 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Stanbic Bank Uganda 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۳۱

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 9.355 - 9 9.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Uganda 5Y 14.1 - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Uganda 6M 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Uganda 1Y 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Uganda 15Y 14.35 - 14.35 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 06 198 104 : 200 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 122 106 : 135 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 4.60 2019 05 4.8 0.8 : 22.7 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 0 2019 05 14759921 1827083 : 14915279 ماهیانه UGX - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار 57.58 2019 06 57.87 52.01 : 62.61 ماهیانه نقاط شاخص
بودجه دولت -4.70 2018 12 -3.3 -4.8 : -0.77 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 2018 12 38.6 19.2 : 71.5 سالیانه ٪
پی ام آی مرکب 57.80 2019 06 57.3 47.7 : 57.8 ماهیانه
پول 3690.00 2019 07 3688 1873 : 3888 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2588.97 2019 03 3242 1995 : 4209 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1025.90 2019 03 1075 446 : 1075 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 254.52 2019 03 243 98.26 : 275 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807.37 2018 12 1768 773 : 1807 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1174.21 2019 03 1168 788 : 1174 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.70 2017 12 662 273 : 667 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15319.26 2019 03 16146 8348 : 17250 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8537.38 2019 03 8678 4082 : 8833 سه ماهه UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 2019 04 -3 -3.8 : 8.7 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 2017 12 14514 1160 : 23903 سالیانه UGX - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 0 2017 12 197 126 : 198 سالیانه UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -0.20 2019 05 -1.1 -11.22 : 40.65 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 578.53 2019 03 602 237 : 602 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 27.48 2018 12 26 0.42 : 27.48 سالیانه USD - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 05 2482314 326244 : 2520921 ماهیانه SHS - میلیون
جمعیت 0 2017 12 41.49 6.79 : 42.86 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 2017 12 -8.7 -11.6 : 2.86 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2019 03 -821 -821 : 118 سه ماهه USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه
ذخایر ارزی 0 2019 05 3434 5.1 : 3654 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 151 43 : 151 سالیانه
رابطه مبادله 0 2019 05 119 72.5 : 167 ماهیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 113 108 : 129 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 06 166 102 : 167 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 26 19 : 29 سالیانه امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم 0 2019 05 232 94.8 : 232 ماهیانه نقاط شاخص
شاخص تروریسم 0 2017 12 4.32 2.76 : 6.09 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 46.97 3.33 : 46.97 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.30 2019 06 178 102 : 178 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 05 352 12.39 : 604 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M3 0 2019 05 23310 139 : 23963 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M2 0 2019 05 16480 139 : 16869 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M1 0 2019 05 9576 913 : 9962 ماهیانه UGX - میلیارد
قیمت مصرف کننده اصلی 172.60 2019 05 172 70.19 : 173 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت واردات 0 2019 05 134 64.95 : 209 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت تولید 177.45 2019 03 177 177 : 187 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2019 05 159 60.13 : 225 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2019 03 -863 -863 : 6684 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -313.42 2019 05 -498 -498 : 14.56 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 347 11 : 612 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 2019 03 6.8 1.1 : 11.7 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019 03 1.2 -2.4 : 4.3 سه ماهه ٪
نرخ تورم 0 2019 06 0.4 -2.1 : 5.2 ماهیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ تورم 3.40 2019 06 3.3 -5.36 : 24.5 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 2018 12 40 30 : 40 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 10.26 2019 03 9.85 3.54 : 39 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪
نرخ بهره 10.00 2019 06 10 9 : 23 روزانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 2 0.94 : 3.5 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2019 05 15508 244 : 15655 ماهیانه SHS - میلیارد
ورود توریست 0 2017 12 1323 69 : 1449 سالیانه هزار
واردات 0 2019 05 665 44.2 : 889 ماهیانه USD - میلیون
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه
هزینه های دولت 4061.31 2017 12 4769 3169 : 5365 سالیانه UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 78397.00 2018 12 70834 26610 : 78397 سالیانه UGX - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 4.60 7 7 7 6.5 5 ٪
اطمینان کسب و کار 57.58 56.8 56.8 56.8 57.8 57.7 نقاط شاخص
بودجه دولت -4.70 -5.4 -4.9 -4.9 -5.4 -4.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.00 42 43 43 42 43 ٪
پی ام آی مرکب 57.80 57 53.2 53.4 56.2 54
پول 3690.00 3720 3734 3749 3705 3779
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2588.97 4473 4436 3417 4473 4751 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1025.90 1101 1091 1133 1101 1169 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 254.52 294 291 255 294 312 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807.37 1727 1727 1745 1789 1745 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1174.21 1259 1249 1231 1259 1337 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.70 678 678 685 691 685 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15319.26 17199 17053 16972 17199 18265 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8537.38 9381 9301 9108 9381 9962 UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -2.30 1.2 0.8 1.8 -3 1.6 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 25409 25194 25194 25409 26984 UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -0.20 2 2 2 1.4 2 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 578.53 598 593 601 598 635 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 27.48 28.5 30 30 28.5 30 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4.9 -5.3 -5.3 -4.9 -5.3 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 440000 440000 440000 479510 445000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1628290 1859522
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.30 183 185 187 183 193 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 172.60 182 182 182 181 191 نقاط شاخص
قیمت تولید 177.45 180 180 179 176 183 نقاط شاخص
موازنه تجاری -313.42 -360 -360 -360 -315 -360 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 6.3 5.4 5.8 6.3 6.2 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 3.40 5 5.3 5.4 4.3 5.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.01 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره 10.00 9.5 9.5 9.25 9.5 9 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
هزینه های دولت 4061.31 4317 4281 4281 4317 4585 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 78397.00 44683 44305 44305 44683 47454 UGX - میلیارد