کالایاب
اوگاندا اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا
اوگاندا (به انگلیسی: Uganda) به صورت رسمی جمهوری اوگاندا، کشوری است در حاشیهٔ دریاچه ویکتوریا واقع در شرق میانه آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان جنوبی، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیا، کنیا. پایتخت آن کامپالا است.جمعیت این کشور ۳۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر است. زبان اول رسمی در اوگاندا انگلیسی و زبان رسمی دوم سواحلی است. واحد پول این کشور شیلینگ اوگاندا است. ۸۵ درصد مردم این کشور مسیحی و ۱۲ درصد مسلمان هستند. ۷یووری موسونی، رئیس‌جمهوری اوگاندا، در ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمد.

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / شیلینگ اوگانادا 3702.59 - 3702.22 3702.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۳۶
UGX/ZAR Ask 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
EUR/UGX Ask 4153.6 - 4152 4153.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
GBP/UGX Ask 4864 - 4841 4864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
ZAR/UGX Ask 253.88 - 253.88 256.3917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸

شاخص های بورس اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1785 - 1770.36 1785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Umeme 295.99 - 295.99 295.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Stanbic Bank Uganda 28.97 - 28.97 28.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Development Finance Co 671 - 671 671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda Clays 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bank of Baroda Uganda 130 - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵

بازار اوراق قرضه اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 9.518 - 9.5 9.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 6M 10.17 - 10.17 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 1Y 11.114 - 11.1 11.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 3Y 14.7 - 14.7 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 5Y 15.3 - 15.3 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴

شاخص‌های اقتصادی اوگاندا + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 198 104 : 200 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 122 106 : 135 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 19366 1926 : 22382 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 3.70 2019 02 3.4 0.8 : 22.7 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 12 14044226 1863875 : 14169507 ماهیانه UGX - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار 60.34 2019 02 59.88 52.07 : 62.66 ماهیانه نقاط شاخص
بودجه دولت -3.30 2017 12 -4 -4.8 : -0.77 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 2017 12 37.3 19.2 : 71.5 سالیانه ٪
پی ام آی مرکب 54.40 2019 02 57.5 47.7 : 57.5 ماهیانه
پول 3687.62 2019 03 3700 1873 : 3888 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4208.28 2018 09 3285 1995 : 4208 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1035.37 2018 09 1072 446 : 1072 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 276.33 2018 09 263 98.26 : 276 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1697.70 2017 12 1687 770 : 1698 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1184.62 2018 09 1118 788 : 1185 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 666.61 2017 12 662 273 : 667 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16179.73 2018 09 15737 3796 : 16180 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8824.78 2018 09 8300 4082 : 8825 سه ماهه UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 2019 01 -3.3 -3.8 : 8.7 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 2017 12 14514 1160 : 23903 سالیانه UGX - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 0 2017 12 197 126 : 198 سالیانه UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -1.40 2019 02 -1.5 -11.22 : 40.65 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 562.21 2018 09 513 237 : 562 سه ماهه UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 25.89 2017 12 24.08 0.42 : 27.29 سالیانه USD - میلیارد
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2018 12 2441087 326244 : 2448510 ماهیانه SHS - میلیون
جمعیت 0 2017 12 41.49 6.79 : 42.86 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 2017 12 -8.7 -11.6 : 2.86 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 09 -590 -765 : 118 سه ماهه USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 2018 12 649900 389700 : 649900 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 2018 12 1766600 1216600 : 1766600 سالیانه
ذخایر ارزی 0 2019 01 3414 5.1 : 3654 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 151 43 : 151 سالیانه
رابطه مبادله 127.82 2019 01 135 72.5 : 167 ماهیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 113 108 : 129 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2516 104 : 2516 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 02 160 102 : 162 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 26 19 : 29 سالیانه امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم 0 2019 01 230 94.81 : 230 ماهیانه نقاط شاخص
شاخص تروریسم 0 2017 12 4.32 2.76 : 6.09 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 46.97 3.33 : 46.97 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.70 2019 02 174 102 : 175 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 01 289 12.39 : 372 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M3 0 2019 01 23054 139 : 23101 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M2 0 2019 01 16296 139 : 16428 ماهیانه UGX - میلیارد
عرضه پول M1 0 2019 01 9825 913 : 9962 ماهیانه UGX - میلیارد
قیمت مصرف کننده اصلی 170.50 2019 01 170 70.19 : 170 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت واردات 0 2019 01 127 64.95 : 209 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت تولید 178.20 2019 01 178 178 : 187 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2019 01 171 60.13 : 225 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 09 -24 -619 : 6684 سه ماهه USD - میلیون
موازنه تجاری -312.30 2019 01 -338 -431 : 14.6 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2017 12 523 11.2 : 642 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 2018 09 5.2 1 : 8.6 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018 09 2.1 -2.4 : 4.3 سه ماهه ٪
نرخ تورم 3.00 2019 02 2.7 -5.36 : 24.5 ماهیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 02 0.2 -2.1 : 5.2 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 2018 12 40 30 : 40 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 10.91 2019 01 11.21 3.54 : 39 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2012 12 88.3 47.8 : 88.3 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 2018 12 5 5 : 5 سالیانه ٪
نرخ بهره 10.00 2019 02 10 9 : 23 روزانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 2 0.94 : 3.5 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2018 12 13987 244 : 14113 ماهیانه SHS - میلیارد
ورود توریست 0 2017 12 1323 69 : 1449 سالیانه هزار
واردات 0 2019 01 626 44.2 : 745 ماهیانه USD - میلیون
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 652200 652200 : 652200 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 2018 12 1368500 1368500 : 1368500 سالیانه
هزینه های دولت 4061.31 2017 12 4769 3169 : 5365 سالیانه UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 42035.00 2017 12 41062 29339 : 42035 سالیانه UGX - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 3.70 6 6.5 7 5.5 5 ٪
اطمینان کسب و کار 60.34 59.25 59.04 56.8 60 57.7 نقاط شاخص
بودجه دولت -3.30 -3.88 -3.88 -3.3 -3.88 -3.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.60 40 40 40 40 43 ٪
پی ام آی مرکب 54.40 53.07 53.13 53.11 56.3 53.12
پول 3687.62 3730 3744 3758 3717 3786
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4208.28 3486 4482 4482 2613 4746 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1035.37 1137 1103 1103 1078 1168 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 276.33 279 294 294 281 312 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1697.70 1789 1727 1727 1789 1745 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1184.62 1186 1262 1262 1188 1336 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 666.61 691 678 678 691 685 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16179.73 16697 17231 17231 16335 18248 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8824.78 8806 9398 9398 8480 9953 UGX - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 -1.7 -3 1.2 -3.2 1.6 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903.00 25361 25457 25457 25337 26959 UGX - میلیارد
تورم مواد غذایی -1.40 1.2 1.4 2 1 2 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 562.21 544 599 599 546 634 UGX - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 25.89 28.5 28.5 28.5 28.5 30 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4 -4 -4 -4 -5.6 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400.00 479510 494774 440000 440000 445000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600.00 1628290 1697802 1817300 1817300 1859522
رابطه مبادله 127.82 125 125 125 125 125 نقاط شاخص
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.70 178 182 184 176 195 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 170.50 175 181 182 174 191 نقاط شاخص
قیمت تولید 178.20 193 190 189 192 201 نقاط شاخص
موازنه تجاری -312.30 -225 -315 -360 -390 -360 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 5.8 6.3 6.3 6.2 6.2 ٪
نرخ تورم 3.00 4 3.8 5.6 3.4 6 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 10.91 7.17 6.67 6.67 9.17 6.67 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره 10.00 9.5 9.5 9.5 10 9 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ تامین اجتماعی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
هزینه زندگی خانواده 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1508900 1508900
هزینه های دولت 4061.31 4309 4325 4325 4305 4580 UGX - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 42035.00 44599 44767 44767 44557 47409 UGX - میلیارد