کالایاب
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است.

TTD/USD

0.1448
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:45:19
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.8033 6.8033 6.8309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۰۸
TTD/GBP Ask 0.1141 0.1139 0.1139 0.1141 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۰:۴۵
TTD/USD Ask 0.1448 0.145 0.1448 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۲۰:۴۵
EUR/TTD Ask 7.4017 - 7.4017 7.4017 0.04 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
GBP/TTD Ask 8.453 - 8.453 8.453 0.07 0.82% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آسانی کسب و کار 0 2018 12 102 63 : 105 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه IP
افراد بیکار 27.30 2017 12 32.1 20.5 : 106 سه ماهه هزار
افراد شاغل 0 2017 12 602 385 : 644 سه ماهه هزار
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 11 62580 9882 : 63857 ماهیانه TTD - میلیون
استفاده از ظرفیت 0 2018 06 67 62.7 : 75.4 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 0 2018 10 1882 -5107 : 7897 ماهیانه TTD - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -8.50 2017 12 -5.3 -8.5 : 7.3 سالیانه ٪
بدهی های دولت 95180.30 2019 02 94731 19920 : 95180 ماهیانه TTD - میلیون
بدهی خارجی 25586.00 2019 02 25659 6215 : 25946 ماهیانه TTD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 2018 12 62.7 9.5 : 62.7 سالیانه ٪
پول 6.72 2019 05 6.69 5.65 : 6.78 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763.10 2017 12 29541 11976 : 31951 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15350.90 2017 12 15766 5039 : 17052 سالیانه USD
تولیدات صنعتی 0 2018 09 -0.4 -12.7 : 15 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی 22.10 2017 12 22.32 0.54 : 27.87 سالیانه USD - میلیارد
تولید نفت خام 0 2019 01 56 56 : 156 ماهیانه BBL/D/1K
ترازنامه بانک 0 2018 11 135952 11929 : 138590 ماهیانه TTD - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 01 34227 4119 : 34227 ماهیانه TTD - میلیون
تورم مواد غذایی 0.90 2019 03 -0.3 -0.3 : 39.13 ماهیانه ٪
تولید سیمان 0 2019 03 51400 0 : 95156 ماهیانه تن
تولید صنعتی 9.50 2018 09 -0.2 -14.2 : 24.2 سه ماهه ٪
جمعیت 0 2017 12 1.36 0.85 : 1.37 سالیانه میلیون
حساب جاری 68.30 2018 09 432 -2462 : 2984 سه ماهه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 2017 12 -3.9 -12.14 : 38.59 سالیانه ٪
درآمدهای دولت 0 2018 10 7860 206 : 11120 ماهیانه TTD - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 1.9 1.86 : 1.93 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 0 2019 04 7350 -234 : 11497 ماهیانه USD - میلیون
رتبه رقابتی 0 2018 12 76 76 : 92 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 77 31 : 101 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 41 32 : 53 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.50 2019 03 108 46 : 108 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 57.76 3.85 : 57.88 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.25 0 : 2.23 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 2019 03 108 23.5 : 109 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 09 2650 486 : 6227 سه ماهه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 01 89426 9021 : 89426 ماهیانه TTD - میلیون
عرضه پول M0 0 2019 01 24024 1664 : 35129 ماهیانه TTD - میلیون
قیمت تولید 604.30 2018 12 601 332 : 607 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.39 2019 02 0.36 0.13 : 0.87 ماهیانه USD / لیتر
موازنه تجاری 690.20 2018 09 892 -396 : 3474 سه ماهه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 203 33.4 : 233 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 12.50 2018 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2017 12 59.1 57.8 : 64.5 سه ماهه ٪
نرخ بهره 5.00 2019 04 5 2.75 : 8.75 روزانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 2018 09 3 -11.9 : 20.6 سه ماهه ٪
نرخ بهره سپرده 1.50 2017 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.80 2018 09 -0.6 -4.6 : 7.3 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 4.40 2017 12 5.1 3.1 : 21.1 سه ماهه ٪
نرخ تورم 1.50 2019 03 1.2 -2.61 : 24.52 ماهیانه ٪
واردات 0 2018 09 1758 416 : 3977 سه ماهه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2018 10 5978 391 : 11061 ماهیانه TTD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 27.30 32 31.87 31.87 31.64 32.63 هزار
بودجه دولت -8.50 -8.3 -8.3 -8 -8.3 -8 ٪
بدهی های دولت 95180.30 99900 99990 99990 99500 100500 TTD - میلیون
بدهی خارجی 25586.00 28500 28500 28500 27500 30000 TTD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 63 65 63 65 ٪
پول 6.72 6.79 6.83 6.87 6.76 6.94
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28763.10 28500 28500 28600 28500 28600 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15350.90 15200 15200 15400 15200 15400 USD
تولید ناخالص داخلی 22.10 29 29 34 29 34 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.90 0.9 1 1 0.7 1.3 ٪
تولید صنعتی 9.50 1.5 1.5 1.7 1.4 1.7 ٪
حساب جاری 68.30 750 200 500 370 -100 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 5 5 6 5 6 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.50 107 110 110 107 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 109 110 110 108 112 نقاط شاخص
قیمت تولید 604.30 609 609 609 608 612 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.39 0.34 0.33 0.32 0.35 0.32 USD / لیتر
موازنه تجاری 690.20 600 1251 1100 1216 1264 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ بهره 5.00 5 5 5.25 5 5.25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 1.1 -0.5 0.6 -0.5 1.5 ٪
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.80 -0.2 -0.5 0.8 -0.1 0.8 ٪
نرخ بیکاری 4.40 5.5 5.5 5.1 5.4 5 ٪
نرخ تورم 1.50 1.5 1.5 1.6 1.3 1.7 ٪