شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است.

TTD/USD

0.1476
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:06:12
0 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.44%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TTD Ask 7.5694 7.568 7.4875 7.5694 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
GBP/TTD Ask 8.8376 8.8335 8.7393 8.8376 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.7589 6.7589 6.8274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۱۳
TTD/GBP Ask 0.1145 - 0.1145 0.1145 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۶
TTD/USD Ask 0.1476 - 0.1476 0.1476 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۰۶

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 105 63 : 105 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه IP

افراد بیکار

24.00 2018 06 24.1 20.5 : 106 سه ماهه هزار

افراد شاغل

0 2018 06 608 385 : 644 سه ماهه هزار

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 08 65377 9882 : 65836 ماهیانه TTD - میلیون

استفاده از ظرفیت

0 2019 03 65.7 62.7 : 74 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

0 2019 07 -702 -5107 : 7897 ماهیانه TTD - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.40 2018 12 -9 -9 : 7.3 سالیانه ٪

بدهی های دولت

91972.30 2019 08 90793 19920 : 95525 ماهیانه TTD - میلیون

بدهی خارجی

26457.70 2019 08 25764 6215 : 26458 ماهیانه TTD - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

61.00 2018 12 62.7 9.5 : 62.7 سالیانه ٪

پول

6.71 2019 11 6.71 5.85 : 6.79 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

28647.10 2018 12 28567 10912 : 31974 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

15288.90 2018 12 15246 4007 : 17064 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

0 2019 03 -19.3 -19.3 : 15.7 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

23.41 2018 12 22.25 0.54 : 27.87 سالیانه USD - میلیارد

تولید نفت خام

0 2019 07 59.51 51 : 156 ماهیانه BBL/D/1K

ترازنامه بانک

0 2019 08 140695 11929 : 141297 ماهیانه TTD - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

0 2019 08 35224 4119 : 35550 ماهیانه TTD - میلیون

تورم مواد غذایی

1.50 2019 09 2 -0.3 : 39.13 ماهیانه ٪

تولید سیمان

0 2019 09 57319 0 : 95156 ماهیانه تن

تولید صنعتی

1.00 2019 03 -2.2 -14.2 : 24.2 سه ماهه ٪

جمعیت

0 2018 12 1.38 0.85 : 1.39 سالیانه میلیون

حساب جاری

486.70 2019 03 632 -2462 : 2984 سه ماهه USD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

5.60 2018 12 5.9 -12.14 : 38.59 سالیانه ٪

درآمدهای دولت

0 2019 07 3624 206 : 11120 ماهیانه TTD - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 1.94 1.86 : 1.94 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 10 6899 -234 : 11497 ماهیانه USD - میلیون

رتبه رقابتی

0 2019 12 78 76 : 92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 77 31 : 101 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 41 32 : 53 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.90 2019 09 108 46 : 108 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.88 3.85 : 58.3 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.12 0 : 2.23 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.70 2019 09 109 23.5 : 109 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 03 2393 486 : 6227 سه ماهه USD - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 08 87029 9021 : 89426 ماهیانه TTD - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 08 25799 1664 : 35129 ماهیانه TTD - میلیون

قیمت تولید

608.20 2019 06 604 332 : 608 سه ماهه نقاط شاخص

قیمت گازوئیل

0.44 2019 09 0.45 0.13 : 0.87 ماهیانه USD / لیتر

موازنه تجاری

756.50 2019 03 1049 -396 : 3474 سه ماهه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 203 33.4 : 233 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2019 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2018 06 58.9 57.8 : 64.5 سه ماهه ٪

نرخ بهره

5.00 2019 10 5 2.75 : 8.75 روزانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.00 2019 03 -2.1 -11.9 : 20.6 سه ماهه ٪

نرخ بهره سپرده

1.50 2018 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.50 2019 03 -0.1 -4.6 : 7.3 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

3.80 2018 06 3.8 3.1 : 21.1 سه ماهه ٪

نرخ تورم

1.10 2019 09 1.2 -2.61 : 24.52 ماهیانه ٪

واردات

0 2019 03 1344 416 : 3977 سه ماهه USD - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 07 4325 391 : 11061 ماهیانه TTD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 24.00 32 31.6 31.7 31.64 31.5 هزار
بودجه دولت -3.40 -8 -8 -8 -8.3 -8 ٪
بدهی های دولت 91972.30 94000 94500 95000 93500 95500 TTD - میلیون
بدهی خارجی 26457.70 28500 26081 26300 28500 30000 TTD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 65 65 65 63 65 ٪
پول 6.71 6.75 6.77 6.79 6.73 6.82
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 28900 28900 28900 28800 28900 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 15400 15400 15400 15300 15400 USD
تولید ناخالص داخلی 23.41 34 34 34 29 34 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.50 1 1.2 1.1 1 1.3 ٪
تولید صنعتی 1.00 1.7 1.6 1.9 1.5 1.7 ٪
حساب جاری 486.70 500 450 300 200 -100 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 6 6 6 5 6 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90 110 110 110 110 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 110 110 110 110 112 نقاط شاخص
قیمت تولید 608.20 605 605 605 604 605 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.44 0.39 0.38 0.37 0.4 0.34 USD / لیتر
موازنه تجاری 756.50 1100 1300 830 1251 1264 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4 4.75 4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 0.6 0.8 1 0.9 1.5 ٪
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.25 1.25 1.5 1.25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.2 0.6 0.4 0.3 0.8 ٪
نرخ بیکاری 3.80 5.1 5 5 5.5 5 ٪
نرخ تورم 1.10 1.6 1.7 1.6 1.5 1.7 ٪