کالایاب
ترینیداد و توباگو ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو با نام رسمی جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است.

TTD/USD

0.1449
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:57:05
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.28%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ترینیداد و توباگو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TTD Ask 7.4432 - 7.4432 7.4432 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۵۷
TTD/GBP Ask 0.1168 - 0.1168 0.1168 0.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۵۷
TTD/USD Ask 0.1449 - 0.1449 0.1449 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۵۷
دلار / دلار ترینیداد 6.826 6.8267 6.826 6.8399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۳:۳۷
GBP/TTD Ask 8.365 - 8.365 8.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۱۵

شاخص‌های اقتصادی ترینیداد و توباگو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آسانی کسب و کار 0 2018 12 102 63 : 105 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 172771 33966 : 227795 سه ماهه IP
افراد بیکار 27.30 2017 12 32.1 20.5 : 106 سه ماهه هزار
افراد شاغل 0 2017 12 602 385 : 644 سه ماهه هزار
اعتبار بخش خصوصی 0 2019 04 64363 9882 : 64632 ماهیانه TTD - میلیون
استفاده از ظرفیت 0 2018 12 64 62.7 : 75.4 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 0 2019 04 1038 -5107 : 7897 ماهیانه TTD - میلیون
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -3.40 2018 12 -9 -9 : 7.3 سالیانه ٪
بدهی های دولت 94922.20 2019 04 95525 19920 : 95525 ماهیانه TTD - میلیون
بدهی خارجی 25827.20 2019 04 25926 6215 : 25946 ماهیانه TTD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 2018 12 62.7 9.5 : 62.7 سالیانه ٪
پول 6.72 2019 07 6.72 5.65 : 6.78 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 2018 12 28567 10912 : 31974 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 2018 12 15246 4007 : 17064 سالیانه USD
تولیدات صنعتی 0 2018 09 -0.4 -12.7 : 15 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی 23.41 2018 12 22.25 0.54 : 27.87 سالیانه USD - میلیارد
تولید نفت خام 0 2019 03 60 56 : 156 ماهیانه BBL/D/1K
ترازنامه بانک 0 2019 04 139304 11929 : 140424 ماهیانه TTD - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 03 34522 4119 : 34620 ماهیانه TTD - میلیون
تورم مواد غذایی 1.10 2019 05 -0.2 -0.3 : 39.13 ماهیانه ٪
تولید سیمان 0 2019 03 51400 0 : 95156 ماهیانه تن
تولید صنعتی 9.50 2018 09 -0.2 -14.2 : 24.2 سه ماهه ٪
جمعیت 0 2018 12 1.38 0.85 : 1.39 سالیانه میلیون
حساب جاری 68.30 2018 09 432 -2462 : 2984 سه ماهه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 2018 12 5.9 -12.14 : 38.59 سالیانه ٪
درآمدهای دولت 0 2019 04 4742 206 : 11120 ماهیانه TTD - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 06 1.9 1.86 : 1.93 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 0 2019 06 7132 -234 : 11497 ماهیانه USD - میلیون
رتبه رقابتی 0 2018 12 76 76 : 92 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 77 31 : 101 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 9590 540 : 9590 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 41 32 : 53 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.20 2019 05 108 46 : 108 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 57.76 3.85 : 57.88 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.25 0 : 2.23 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 2019 05 108 23.5 : 109 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 09 2650 486 : 6227 سه ماهه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 03 87594 9021 : 89426 ماهیانه TTD - میلیون
عرضه پول M0 0 2019 03 24054 1664 : 35129 ماهیانه TTD - میلیون
قیمت تولید 604.30 2018 12 601 332 : 607 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.50 2019 05 0.53 0.13 : 0.87 ماهیانه USD / لیتر
موازنه تجاری 690.20 2018 09 892 -396 : 3474 سه ماهه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 203 33.4 : 233 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 12.50 2019 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2017 12 59.1 57.8 : 64.5 سه ماهه ٪
نرخ بهره 5.00 2019 06 5 2.75 : 8.75 روزانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 2018 09 3 -11.9 : 20.6 سه ماهه ٪
نرخ بهره سپرده 1.50 2018 12 1.5 1.5 : 8.51 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 2018 12 -2.8 -4.6 : 7.3 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 4.40 2017 12 5.1 3.1 : 21.1 سه ماهه ٪
نرخ تورم 1.20 2019 05 1 -2.61 : 24.52 ماهیانه ٪
واردات 0 2018 09 1758 416 : 3977 سه ماهه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2019 04 3704 391 : 11061 ماهیانه TTD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 27.30 32 31.87 31.6 31.64 31.5 هزار
بودجه دولت -3.40 -8.3 -8 -8 -8.3 -8 ٪
بدهی های دولت 94922.20 99990 99990 99990 99900 100500 TTD - میلیون
بدهی خارجی 25827.20 28500 26179 25740 28500 30000 TTD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.00 63 65 65 63 65 ٪
پول 6.72 6.78 6.81 6.84 6.75 6.91
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28647.10 28800 28900 28900 28800 28900 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15288.90 15300 15400 15400 15300 15400 USD
تولید ناخالص داخلی 23.41 29 34 34 29 34 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.10 1 1 1.2 0.9 1.3 ٪
تولید صنعتی 9.50 1.5 1.7 1.6 1.5 1.7 ٪
حساب جاری 68.30 200 500 450 750 -100 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.60 5 6 6 5 6 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.20 110 110 110 107 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 110 110 110 109 112 نقاط شاخص
قیمت تولید 604.30 609 609 609 609 612 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.50 0.33 0.32 0.45 0.34 0.32 USD / لیتر
موازنه تجاری 690.20 1251 1100 1100 600 1264 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.25 5 5.25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90 0.9 0.6 0.8 1.1 1.5 ٪
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.75 1.5 1.75 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 0.3 0.2 0.6 0.6 0.8 ٪
نرخ بیکاری 4.40 5.5 5.1 5 5.4 5 ٪
نرخ تورم 1.20 1.5 1.6 1.7 1.5 1.7 ٪