کالایاب
تونگا تونگا
تونگا
تونگا
پادشاهی تونگا کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، در مرکز خط روزگردان. تونگا، مجموعه‌ای از ۱۷۰ جزیره است که در شرق استرالیا در اقیانوس آرام قرار دارد. مجمع‌الجزائر تونگا در حدود یک‌سوم راه از نیوزیلند به هاوائی قرار گرفته‌است. تونگا در جنوب ساموآ و در شرق فیجی واقع شده و بخشی از پلی‌نزی بشمار می‌آید. پایتخت تونگا، نوکوآلوفا نام دارد و زبان‌های رسمی این کشور تونگایی و انگلیسی هستند. تونگا تنها کشور پادشاهی در اقیانوس آرام است. ۹۸ درصد جمعیت تونگا از نژاد پلی‌نزی می‌باشند. ۶۰ درصد جمعیت کشور در جزیره تونگا پاتو ساکن هستند.

شاخص‌های اقتصادی تونگا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 522 189 : 2402 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 89 46 : 91 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696.20 2018 12 5746 3577 : 5746 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 0.45 2018 12 0.43 0.03 : 0.47 سالیانه USD - میلیارد
درجه حرارت 0 2013 08 21.83 19.3 : 27.39 ماهیانه celsius
رتبه فساد مالی 0 2011 12 101 95 : 175 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2339 67.57 : 4986 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2011 12 30 17 : 31 سالیانه امتیاز
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 5 : 15 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0 2017 12 3.14 2.73 : 7.25 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5696.20 5750 5790 5790 5750 5790 USD
تولید ناخالص داخلی 0.45 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 USD - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪