شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس تونس
تونس

تونس

تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.

TND/USD

0.352
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:06:11
0 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.44%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 6990.03
 • بالاترین قیمت روز : 6990.03
 • پایین ترین قیمت روز : 6990.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 6990.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 2.84
 • بالاترین قیمت روز : 2.84
 • پایین ترین قیمت روز : 2.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.84
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 99 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 99
 • پایین ترین قیمت روز : 99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آبان
 • نرخ روز گذشته : 99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 123 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 123
 • پایین ترین قیمت روز : 123
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آبان
 • نرخ روز گذشته : 123
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TND/USD Ask 0.352 - 0.352 0.352 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۵:۰۶
TND/ZAR Ask 5.1699 - 5.1699 5.1699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/TND Ask 0.1933 - 0.1933 0.1933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
GBP/TND Ask 3.6739 - 3.6637 3.6882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
دلار / دینار تونس 2.8463 - 2.8388 2.8588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۲۳

شاخص های بورس تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6990.03 - 6969.58 7027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱
Tunindex20 3063.89 - 3058.7 3081.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۱

بازار سهام تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.37 - 18.3 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
BIAT 111 - 111 112.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
BT 7.62 - 7.62 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
POULINA GROUP HLD 12.97 - 12.97 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
ATTIJARI BANK 31.89 - 31.88 31.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱

شاخص‌های اقتصادی تونس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 123 98.3 : 146 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 80 40 : 88 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2226068 65235 : 2226068 سه ماهه IP

استخراج معدن

0 2019 08 -28.6 -91.4 : 618 ماهیانه ٪

افراد شاغل

0 2019 09 3528 898 : 3544 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.60 2018 12 -5.9 -7.4 : -2.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

69.20 2017 12 60.6 39.2 : 70.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 06 102407 29167 : 104981 سه ماهه TNT - میلیون

بازار سهام

6990.03 2019 11 6994 1681 : 8458 روزانه

پول

2.84 2019 11 2.84 0.79 : 3.08 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 1287 279 : 1312 ماهیانه TND-THO

تولید ناخالص داخلی از معادن

85.65 2019 06 86.28 53.6 : 133 سه ماهه TND - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1664.40 2019 06 1620 888 : 1664 سه ماهه TND - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

703.23 2019 06 701 407 : 741 سه ماهه TND - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2667.90 2019 06 2662 1801 : 2705 سه ماهه TND - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

193.30 2019 06 198 103 : 198 سه ماهه TND - میلیون

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

18407.00 2019 06 18295 10178 : 18407 سه ماهه TND - میلیون

تولید نفت خام

0 2019 07 37 22 : 95 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11096.48 2018 12 10950 5608 : 11096 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

4402.00 2018 12 4344 1106 : 4402 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

0 2019 08 6.2 -15 : 16.5 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

-4.30 2019 08 -2.8 -17.7 : 16.5 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از خدمات

13422.10 2019 06 13355 7771 : 13422 سه ماهه TND - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

19566.00 2018 12 18139 2635 : 19566 سالیانه TND - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 09 34573 2976 : 34994 ماهیانه TND - میلیون

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 80.9 -775 : 2226 سالیانه TND - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

6.80 2019 06 5.5 -1.9 : 14.7 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

6.60 2019 10 7.3 0.86 : 10.01 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

39.86 2018 12 39.95 0.9 : 47.63 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1356.20 2019 06 1384 899 : 1432 سه ماهه TND - میلیون

تولید صنعتی

0 2019 08 1.4 -17.3 : 24 ماهیانه ٪

جمعیت

0 2018 12 11.44 4.22 : 11.55 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-11.20 2018 12 -10.4 -11.6 : 0.9 سالیانه ٪

حداقل دستمزد

0 2019 07 15.5 5.6 : 15.5 ماهیانه TND/Day

حساب جاری

0 2019 06 -2716 -3481 : 327 سه ماهه TND - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 6.78 6.74 : 6.84 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 09 18984702 5132452 : 19730219 ماهیانه TND هزار

رتبه رقابتی

0 2019 12 87 32 : 92 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 74 31 : 79 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 95.3 86.4 : 110 ماهیانه نقاط شاخص

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 616 0 : 3361 سه ماهه TND - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 4476 1070 : 4476 سه ماهه KBps

شاخص مسکن

0 2019 06 129 33.31 : 136 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص فساد مالی

0 2018 12 42 38 : 53 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

129.40 2019 10 129 98.44 : 150 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.6 3.93 : 56.41 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 4.62 0.92 : 4.96 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

127.40 2019 10 126 6.76 : 140 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 09 2820 240 : 4127 ماهیانه TNT - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 09 84380 7174 : 85049 ماهیانه TND هزار

عرضه پول M1

0 2019 09 34293 2774 : 34702 ماهیانه TND هزار

عرضه پول M2

0 2019 09 81370 6470 : 82067 ماهیانه TND هزار

قیمت واردات

0 2019 09 161 50 : 161 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت تولید

146.60 2019 06 147 65.2 : 147 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت صادرات

0 2019 09 153 45 : 157 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 3790 -1148 : 5448 سه ماهه TND - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 859 48 : 925 سالیانه

موازنه تجاری

-1984.00 2019 09 -1700 -2364 : -40.3 ماهیانه TND - میلیون

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 0.5 -3.2 : 5.9 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.00 2019 09 1.2 -2.2 : 7.4 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2018 12 35 35 : 35 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 35 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 0.6 -4.53 : 4.6 ماهیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2019 12 18 18 : 19 سالیانه ٪

نرخ تورم

6.50 2019 10 6.7 -1.9 : 16.7 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.18 2019 12 9.18 7.75 : 9.19 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.57 2019 12 16.57 16 : 16.57 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

9.03 2019 11 8.59 3.68 : 9.95 روزانه ٪

نرخ بهره

7.75 2019 10 7.75 3.5 : 7.75 روزانه ٪

نرخ بیکاری

15.10 2019 09 15.3 12.4 : 18.9 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

25.75 2019 12 25.75 23.75 : 25.76 سالیانه ٪

ورود توریست

0 2018 12 5850 3204 : 8300 سالیانه هزار

واردات

0 2019 09 4521 454 : 6294 ماهیانه TND - میلیون

هزینه های دولت

20119.10 2017 12 18400 1769 : 20119 سالیانه TND - میلیون

هزینه های مصرف کننده

69388.50 2017 12 64485 6881 : 69388 سالیانه TND - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.60 -3 -3 -3 -3.9 -3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 67 67 67 65 67 ٪
بازار سهام 6990.03 6913 6875 6837 6951 6762
پول 2.84 2.86 2.87 2.88 2.84 2.91
تولید ناخالص داخلی از معادن 85.65 87.83 87.36 87.11 72.5 73.81 TND - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1664.40 1649 1698 1693 1605 1634 TND - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 703.23 714 717 715 728 741 TND - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2667.90 2710 2721 2713 2737 2786 TND - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 193.30 201 197 197 190 193 TND - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18407.00 18624 18775 18720 18560 18894 TND - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11096.48 10981 10981 11066 11009 11066 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402.00 4600 4600 4600 4500 4600 USD
تولید صنعتی -4.30 -0.6 -0.2 -1 -0.4 -0.3 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13422.10 13595 13691 13650 13440 13682 TND - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19566.00 18389 18425 18371 18317 18646 TND - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 6.80 6.3 6.2 6.4 6.6 6.4 ٪
تورم مواد غذایی 6.60 6 5.7 5.4 6.5 5.5 ٪
تولید ناخالص داخلی 39.86 42 42 42 40 42 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1356.20 1409 1383 1379 1426 1452 TND - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -9.2 -9.2 -9.2 -10.3 -9.2 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.40 136 137 137 161 171
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.40 131 133 134 129 138 نقاط شاخص
قیمت تولید 146.60 154 156 156 154 165 نقاط شاخص
موازنه تجاری -1984.00 -1900 -1850 -1830 -1900 -1900 TND - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.8 2 1.7 1.4 1.8 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18 18 19 18 18 ٪
نرخ تورم 6.50 6.7 6.5 6.4 6.8 6.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 16.57 ٪
نرخ بهره سپرده 9.03 8.65 8.4 8.4 8.65 8.15 ٪
نرخ بهره 7.75 7.5 7.25 7.25 7.5 7 ٪
نرخ بیکاری 15.10 15.3 15.4 15.5 15.4 15.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 ٪
هزینه های دولت 20119.10 20481 20521 20461 20401 20768 TND - میلیون
هزینه های مصرف کننده 69388.50 70637 70776 70568 70360 71626 TND - میلیون