تونس تونس
تونس
تونس
تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.

TND/USD

0.3319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:27:19
0 (7.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

TND/USD

 • 36,000 ریال
 • نرخ فعلی : 0.3319
 • بالاترین قیمت روز : 0.3319
 • پایین ترین قیمت روز : 0.3319
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.3319
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / تونس

 • 2,795,000 ریال
 • نرخ فعلی : 78 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 78
 • پایین ترین قیمت روز : 78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 78
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 78
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / تونس

 • 3,476,000 ریال
 • نرخ فعلی : 97 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 97
 • پایین ترین قیمت روز : 96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 97
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۰۱:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / تونس

 • 3,762,000 ریال
 • نرخ فعلی : 105 (TND)
 • بالاترین قیمت روز : 106
 • پایین ترین قیمت روز : 105
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 106
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۱:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 105
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/TND Ask 3.3541 - 3.3541 3.3541 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۴۵
دلار / دینار تونس 2.979 2.98 2.979 2.98 0.04 1.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۴۵
GBP/TND Ask 3.6379 - 3.6379 3.7357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۲۴
TND/GBP Ask 0.2691 - 0.265 0.2691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۴۵
TND/ZAR Ask 4.7193 - 4.7082 4.7193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۲۱

شاخص های بورس تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7197.02 - 7197.02 7365.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Tunindex20 3218.87 - 3218.87 3307.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳

بازار سهام تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Delice Holding 13.79 - 13.79 13.79 0.21 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Sah 11.2 - 11.2 11.2 0.19 1.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Euro-Cycles 18.47 - 18.47 18.47 0.33 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Ste Assurances Multirisq Ittihad 5.5 - 5.5 5.5 0.37 7.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Sotipapier 4.15 - 4.15 4.15 0.10 2.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲

شاخص‌های اقتصادی تونس + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
0.71.1-4.534.6نرخ تورم (ماهانه)0.270.380.38%ماهیانه
66.30.8610.01تورم مواد غذایی5.75.55.3%ماهیانه
152.91528.55153صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده155158160نقاط شاخصماهیانه
12.2917.046.3233.81درجه حرارتcelsiusماهیانه
4.7735.330128بارشmmماهیانه
9.189.187.759.19نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
16.5716.571616.57نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
25.7525.7523.7525.76نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
35353535نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
25252535نرخ مالیات شرکت%سالیانه
128312942791305پس انداز های شخصی128612871287TND-THOماهیانه
64484.660403688164485هزینه های مصرف کننده660326590365839TND - میلیونسالیانه
18400.516549176918400هزینه های دولت188421880518787TND - میلیونسالیانه
69.260.639.270.1بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-5.3-5.4-6.8-2.6بودجه دولت-4.3-4.3-4.3%سالیانه
17336.416823263517336تشکیل سرمایه ثابت ناخالصTND - میلیونسالیانه
10849.310762561510849تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
4303.96426511074304تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.50.6-3.25.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.50.50.6%سه ماهه
193.5190103198تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی198198198TND - میلیونسه ماهه
1350.613408991373تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی138313801379TND - میلیونسه ماهه
13190.512986777113190تولید ناخالص داخلی از خدمات135071348113468TND - میلیونسه ماهه
61.772.853.6133تولید ناخالص داخلی از معادن63.1863.0663TND - میلیونسه ماهه
2721.2264518012722تولید ناخالص داخلی از ساخت278727812778TND - میلیونسه ماهه
682.4711407740تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز699697697TND - میلیونسه ماهه
1640.314688881640تولید ناخالص داخلی از کشاورزی168016761675TND - میلیونسه ماهه
18065.3179001017818065تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت184991846318445TND - میلیونسه ماهه
2.62.8-2.27.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه2.42.22.1%سه ماهه
40.2642.060.947.59تولید ناخالص داخلی494949USD - میلیاردسالیانه
-21.9-4.9-91.4618استخراج معدن9.610.7211.33%ماهیانه
0.9-4.5-17.324تولید صنعتی-0.69-0.69-0.67%ماهیانه
20518662226068652352226068آدرس های IP198085219481301958304IPسه ماهه
4447.51447610704476سرعت اینترنت452945854535KBpsسه ماهه
-1.5-0.6-17.716.5تولید صنعتی-0.34-0.32-0.3%ماهیانه
80884088آسانی کسب و کارسالیانه
74753179رتبه فساد مالیسالیانه
42413853شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
87863292رتبه رقابتیسالیانه
55.654.63.9355.6شاخص رقابتیامتیازسالیانه
-775.380.9-7752226تغییرات موجودی انبار850716582TND - میلیونسالیانه
4201.8607032047049ورود توریست507551505225هزارسالیانه
4.624.960.924.96شاخص تروریسمسالیانه
5555.551464545556واردات525851925212TNT - میلیونماهیانه
6.86.86.746.84ذخایر طلا6.796.796.79تنسه ماهه
513.655903361سرمایه گذاری مستقیم خارجی594596602TND - میلیونسه ماهه
3753.131232403753صادرات338433493358TNT - میلیونماهیانه
-10.4-8.9-11.60.9حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-2967.5-2869-3067327حساب جاری-2707-2845-2622TND - میلیونسه ماهه
39392295تولید نفت خام38.6238.6138.6BBL/D/1Kماهیانه
29591343-11483672گردش سرمایهTND - میلیونسه ماهه
-1802.3-2023-2214-40.3موازنه تجاری-1874-1843-1854TNT - میلیونماهیانه
7728576857717477285عرضه پول M3802198167683128TND هزارماهیانه
7401273582647074012عرضه پول M2769247837579821TND هزارماهیانه
3170531397277431705عرضه پول M1329153351934120TND هزارماهیانه
6.756.753.56.75نرخ بهره6.756.756.75%روزانه
3053728357297630537ترازنامه بانک مرکزی298412980829819TNT - میلیونماهیانه
98.5-2.212تغییر قیمت تولید کننده7.57.57.4%ماهیانه
141.814165.2142قیمت تولید145149152نقاط شاخصماهیانه
7.47.4-1.416.7نرخ تورم76.86.5%ماهیانه
15.515.412.418.9نرخ بیکاری15.515.415.5%سه ماهه
11.4411.294.2211.44جمعیتمیلیونسالیانه
3502.734988983503افراد شاغل352435353545هزارسه ماهه