کالایاب
ترکمنستان ترکمنستان
ترکمنستان
ترکمنستان
ترکمنستان (به ترکمنی: Türkmenistan) با نام رسمی جمهوری ترکمنستان کشوری در خاورمیانه و اسیا میانه است. این کشور تا سال ۱۹۹۱ با نام جمهوری شورایی ترکمنستان یکی از جمهوری‌های تشکیل دهندهٔ اتحاد شوروی بود. ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از مغرب با دریای کاسپین همسایه و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز همسایه است. نام کشور «ترکمنستان» از دو بخش «ترکمن» و «ستان» تشکیل شده که به معنای «سرزمین ترکمن‌ها» است. بیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی (شاخه‌ای از زبان‌های ترکی‌تبار) صحبت می‌کنند. ۸۰٪ درصد مساحت ترکمنستان را بیابان قره‌قوم تشکیل می‌دهد. در این بیابان در هر جا که آب وجود داشته‌است روستاها و شهرهای بزرگ و پرجمعیتی به وجود آمده‌است و دارای آب و هوای خشک است؛ ولی ناحیه رشته کوه کپه داغ در جنوب کشور و نزدیکی مرز ایران آب و هوای مناسبی دارد و عشق آباد، مرو و سایر شهرهای مهم در این ناحیه هستند. ترکمنستان دارای منابع بزرگ گاز است که آن را به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می‌کند. این کشور در شمال شرقی ایران قرار دارد.

TMT/USD

0.2774
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 02:24:06
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ترکمنستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TMT/USD Ask 0.2774 0.2778 0.2774 0.2778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۲۴
USD/TMT Ask 3.5 - 3.41 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
TMT/RUB Ask 19.195 - 19.1507 19.1982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷

شاخص‌های اقتصادی ترکمنستان + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 613 223 : 721 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 2018 12 28.82 2.42 : 64.41 سالیانه ٪
بودجه دولت -0.90 2018 12 -2.8 -2.8 : 11.3 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2017 12 508684 276435 : 2732208 سالیانه هزار تومان
پول 3.49 2019 07 3.49 1.03 : 3.6 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129.00 2018 12 16390 4202 : 17129 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 2017 12 6987 1876 : 7318 سالیانه USD
تولید نفت خام 217.00 2019 03 217 69 : 316 ماهیانه BBL/D/1K
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20.87 2017 12 19.69 2.81 : 20.87 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42.10 2017 12 39.56 8.17 : 42.1 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 40.76 2018 12 37.93 2.33 : 43.52 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 5.76 2017 12 5.66 1.6 : 5.76 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 2018 12 -11.5 -108 : 154 سالیانه ٪
حساب جاری 1388.00 2018 12 -7105 -7105 : 4037 سالیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 167 133 : 177 سالیانه
سن بازنشستگی مردان 62.00 2018 12 62 62 : 62 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 57.00 2018 12 57 57 : 57 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2624 111 : 3625 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 19 16 : 22 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0.23 سالیانه
صادرات 7457.53 2017 12 6964 64.34 : 12395 سالیانه USD - میلیون
موازنه تجاری 2886.58 2017 12 1970 -3498 : 4757 سالیانه USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 15 : 20 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 2019 06 6.2 -17.3 : 16.5 سه ماهه ٪
نرخ تورم 9.40 2018 12 6.5 0.1 : 83.7 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 3.30 2018 12 3.4 3.3 : 9.29 سالیانه ٪
واردات 2254.56 2018 12 4571 141 : 10167 سالیانه USD - میلیون
هزینه های دولت 3.80 2017 12 3.57 0.65 : 3.8 سالیانه USD - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 4.63 2017 12 4.19 1.14 : 7.72 سالیانه USD - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 32 32.9 32.9 32 32.9 ٪
بودجه دولت -0.90 -0.1 0.2 0.2 -0.1 0.2 ٪
پول 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17129.00 17286 17700 17700 17286 17700 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 7647.90 7716 7900 7900 7716 7900 USD
تولید نفت خام 217.00 245 245 245 245 245 BBL/D/1K
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20.87 22.5 23.4 23.4 22.5 23.4 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42.10 44.5 44.33 44.33 44.58 47.3 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 40.76 42 45 45 42 45 USD - میلیارد
جمعیت 5.76 5.86 5.96 5.96 5.94 5.96 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -5.9 -3.5 -3.5 -5.9 -3.5 ٪
حساب جاری 1388.00 -5900 -5750 -5750 -5900 -5750 USD - میلیون
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی زنان 57.00 57 57 57 57 57
صادرات 7457.53 8903 9563 9563 8903 9563 USD - میلیون
موازنه تجاری 2886.58 4449 5062 5062 4449 5062 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6 5.8 6 5.9 5.7 ٪
نرخ تورم 9.40 8.9 8 8 8.9 8 ٪
نرخ بیکاری 3.30 10 10.5 10.5 10 10.5 ٪
واردات 2254.56 4454 4501 4501 4454 4501 USD - میلیون
هزینه های دولت 3.80 4.02 4 4 4.02 4.27 USD - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 4.63 4.9 4.88 4.88 4.91 5.21 USD - میلیارد