کالایاب
تیمور شرقی تیمور شرقی
تیمور شرقی
تیمور شرقی
تیمور شرقی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی (به انگلیسی: East Timor Democratic Republic of) کشوری است واقع در جنوب شرق آسیا، کنار دریای باندا، دریای تیمور و دریای فلورس، شرق ایالت سوندای شرقی اندونزی، جنوب مجموعه جزایر ملوک اندونزی و شمال غرب استرالیا، پایتخت آن دیلی است. تیمور شرقی یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۹۷ درصد آنان مسیحی کاتولیک هستند. زبان تتومی و پرتغالی زبان‌های رسمی تیمور شرقی هستند. واحد پول این کشور دلار آمریکا است. در جریان خشونت‌ها در سال ۱۹۹۹ بیش از یک هزار نفر کشته و عده زیادی بی‌خانمان شدند. بیشتر موارد نقض حقوق بشر و خونریزی‌ها در تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹، نتیجه اقدامات شبه نظامیان مسلح بوده و ارتش اندونزی مسئول مسلح کردن و متشکل کردن این شبه نظامیان بوده‌است . تیمور شرقی تا سال ۲۰۰۲ میلادی از جمله استان‌های اندونزی بود و در پی قیام‌ها و شورش‌های استقلال‌طلبانه از این کشور جدا شد، سرانجام ۲۰ مه ۲۰۰۲ میلادی تیمور شرقی از اندونزی اعلام استقلال کرد. ۷۸/۵ درصد مردم این کشور کوچک طی همه‌پرسی عمومی و زیر نظارت نیروهای حافظ صلح ملل متحد، در ۳۰ اوت ۱۹۹۹ به استقلال خود از اندونزی رای دادند که با توجه به عدم داشتن تجربه جهت امور کشور، آماده‌سازی دولت جهت به دست گرفتن قدرت و استقرار نظام اداری جدید، مقدماتی لازم داشت که با سپردن موقتی به سازمان ملل تحت عنوان دولت انتقالی این امر در... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی تیمور شرقی + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 102.80 2019 02 103 100 : 104 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 178 167 : 178 سالیانه
اندازه اصل تورم 2.60 2018 08 2.4 -1.9 : 12.6 ماهیانه ٪
اعتبار بخش خصوصی 221772.00 2018 12 216027 95852 : 227289 سه ماهه هزار تومان
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت -410904.00 2018 12 -99917 -1410245 : 169589 سه ماهه هزار تومان
بودجه دولت -29.00 2016 12 -76.1 -76.1 : 10.9 سالیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570.10 2017 12 7297 1195 : 9977 سالیانه USD
تولید نفت خام 30.00 2018 11 31 0 : 105 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672.10 2017 12 2968 1227 : 4058 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 2.95 2017 12 2.52 0.44 : 6.67 سالیانه USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.30 2019 02 1.4 -2.8 : 47.84 ماهیانه ٪
تولید الکتریسیته 0 2018 12 111 26.6 : 120 سه ماهه گیگاوات ساعت
ثبت خودرو 0 2018 12 498 144 : 4020 سه ماهه
جمعیت 1.30 2017 12 1.27 0.5 : 1.3 سالیانه میلیون
حساب جاری -339.00 2017 12 545 -339 : 2736 سالیانه USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.10 2017 12 -32.2 -32.2 : 252 سالیانه ٪
درآمدهای دولت 60933.00 2018 12 38024 4368 : 583425 سه ماهه هزار تومان
رتبه فساد مالی 0 2018 12 91 91 : 146 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2015 12 138 120 : 138 سالیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 2.49 سالیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 38 22 : 38 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.60 2019 02 91.9 88.2 : 100 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2015 12 3.25 3.11 : 3.35 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 2019 02 107 100 : 107 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 1974.97 2019 02 1532 0 : 131047 ماهیانه هزار تومان
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 2018 08 107 100 : 107 ماهیانه نقاط شاخص
موازنه تجاری -57457.74 2019 02 -45449 -248083 : 75032 ماهیانه هزار تومان
مخارج نظامی 25.19 2017 12 26.22 15.58 : 54.85 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 2018 12 -4.6 -6.7 : 16.3 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.50 2019 02 1.7 -2.5 : 18 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.10 2019 02 0.3 -0.8 : 1.3 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 3.40 2017 12 3.4 3.2 : 9.9 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0.69 2017 12 0.76 0.69 : 0.9 سالیانه ٪
واردات 59432.71 2019 02 46981 0 : 343422 ماهیانه هزار تومان
ورود توریست 25878.00 2018 12 18259 11554 : 25923 سه ماهه
هزینه های مالی 0 2018 12 137941 53472 : 1605392 سه ماهه هزار تومان
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 102.80 105 106 106 105 110
اندازه اصل تورم 2.60 2.5 2.2 2.1 2.7 1.8 ٪
اعتبار بخش خصوصی 221772.00 216000 211680 217221 211899 217221 هزار تومان
ارزش بودجه دولت -410904.00 -196624 -168321 -736613 -315858 -736613 هزار تومان
بودجه دولت -29.00 -12 -12 -12 -12 -5 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570.10 6594 6594 6594 6594 6250 USD
تولید نفت خام 30.00 30 30 30 31 30 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672.10 2699 2699 2699 2699 2750 USD
تولید ناخالص داخلی 2.95 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 1.30 1.8 1.7 1.5 1.6 2.2 ٪
جمعیت 1.30 1.34 1.34 1.33 1.34 1.36 میلیون
حساب جاری -339.00 -750 -750 -750 -750 -811 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 2.5 ٪
درآمدهای دولت 60933.00 71079 79548 101732 58921 101732 هزار تومان
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.60 93.89 95.15 95.48 92.33 99.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 109 109 110 108 114 نقاط شاخص
صادرات 1974.97 2788 2999 1757 2008 5778 هزار تومان
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 111 نقاط شاخص
موازنه تجاری -57457.74 -45712 -46201 -49243 -45892 -46722 هزار تومان
مخارج نظامی 25.19 25.8 25.8 25.8 25.8 24.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 ٪
نرخ تورم 1.50 2.5 2.8 3 2.3 4 ٪
نرخ تورم 0.10 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 ٪
نرخ بیکاری 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 ٪
نرخ بهره سپرده 0.69 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ٪
واردات 59432.71 48500 49200 51000 47900 52500 هزار تومان
ورود توریست 25878.00 16800 16700 16200 16100 16200