شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چاد چاد
چاد

چاد

چاد (عربی: تشاد‎ Tšād,: فرانسوی: Tchad () با نام رسمی جمهوری چاد، کشوری بی دریا و همه سو خشک در مرکز آفریقاست. پایتخت آن انجامنا است. مساحت این کشور در حدود۱٬۲۸۴٬۰۰۰ کیلومتر مربع است. این کشور از نظر ردهٔ مساحتی در جهان رتبهٔ بیستم را به نام خود کرده‌است که جزء سی کشور بزرگ دنیا و از بزرگ‌ترین کشورهای آفریقا است. با این که مساحت این کشور اندکی از کشور ایران کوچک‌تر است، و مقدار بسیار ناچیزی از نیجر بزرگ‌تر است، اما جمعیت آن از یک هفتم ایران کمتر و حتی از جمعیت نیجر هم کمتر است. مقدار عظیمی از مساحت این کشور بیابان و صحرا است و اکثر زمین‌های آن، غیرقابل کشت می‌باشد. نژادهای این کشور به این ترتیبند:۲۷/۷درصد سارا، ۱۲/۳درصدعرب، ۱۱/۵درصد مایوکبی، ۹درصد کانم بورنو و ۳۹/۵درصد بقیه. سیستم حکومتی این کشور بر اساس نظام جمهوری است. جمهوری چاد از شمال با کشور لیبی، از شرق با کشور سودان ، از جنوب با کشورهای آفریقای مرکزی و کامرون و از غرب با کشورهای نیجر و نیجریه همسایه است.

شاخص‌های اقتصادی چاد + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 279 220 : 1325 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 181 176 : 189 سالیانه

استخراج معدن

0 2016 03 19.94 -80.6 : 662 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

0.10 2018 12 -0.8 -9.8 : 4.5 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.60 2018 12 52.4 19.9 : 90.2 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2016 12 743 741 : 1009 سه ماهه FCFA - میلیارد

پول

600.30 2019 11 601 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1746.50 2018 12 1754 992 : 2062 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 07 136 25 : 210 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه

813.30 2018 12 817 406 : 960 سالیانه USD

تولید صنعتی

0 2019 06 14.4 -39 : 47.62 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

11.30 2018 12 9.98 0.31 : 13.92 سالیانه USD - میلیارد

تورم مواد غذایی

-5.10 2019 08 -7.2 -10.99 : 21.92 ماهیانه ٪

جمعیت

0 2018 12 15.02 3 : 15.48 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.30 2018 12 -6.6 -124 : 7.1 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2017 12 -1171 -1573 : 196 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد

رتبه فساد مالی

0 2018 12 165 142 : 175 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 140 121 : 148 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 952 135 : 1800 سه ماهه KBps

شاخص تروریسم

0 2017 12 5.27 0.21 : 6.19 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 20 16 : 22 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 35.52 2.73 : 35.57 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.20 2019 08 106 99.8 : 110 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2017 12 1462 129 : 2471 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد

موازنه تجاری

247.40 2017 12 -222 -905 : 1077 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 219 24 : 661 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0 2018 12 -3.8 -21.44 : 34.3 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ تورم

-2.10 2019 08 -2.8 -13.06 : 41.72 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.50 2019 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه ٪

نرخ بهره

3.50 2019 09 3.5 2.45 : 4.25 روزانه ٪

نرخ بیکاری

5.89 2017 12 5.78 5.57 : 6.03 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

واردات

0 2016 12 1580 162 : 2187 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 0.10 1.6 1.6 1.6 0.4 1.6 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 38 38 38 45.3 38 ٪
پول 600.30 596 602 609 590 621
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1746.50 1840 1840 1840 1780 1840 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 813.30 845 845 845 820 845 USD
تولید ناخالص داخلی 11.30 12 12 12 11.6 12 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی -5.10 -4.4 -6 -7.1 -4.6 -5.8 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.5 -4.5 -4.5 -5.6 -4.5 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 111 101 107 110 114 نقاط شاخص
موازنه تجاری 247.40 -1218 -1218 -1218 -1143 -1218 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم -2.10 -2.6 -1.3 -2.3 -1.7 -2.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ بهره سپرده 2.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ٪
نرخ بهره 3.50 3 3 3 3 3 ٪
نرخ بیکاری 5.89 6 6 6 5.8 6 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 20.00 20 20 20 20 20 ٪