سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند ( یا یا اسواتینی به صورت رسمی پادشاهی سوازیلند Kingdom of Swaziland ; Swazi: Umbuso weSwatini ; sometimes called kaNgwane or Eswatini) کشوری است در جنوب آفریقا. پایتخت سلطنتی و قانونی آن لوبامبا و پایتخت اداری آن شهر مبابانه است.

SZL/USD

0.0701
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:18:15
0 (7.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سوازیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لیلانگنی سویس 14.18 14.423 14.18 14.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۴۱
EUR/SZL Ask 15.886 - 15.886 15.886 0.15 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
GBP/SZL Ask 17.722 - 17.722 17.722 0.04 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SZL/CHF Ask 0.0693 - 0.0693 0.0693 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SZL/EUR Ask 0.0614 - 0.0614 0.0614 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸

شاخص‌های اقتصادی سوازیلند + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
178.57172145179بدهی خانوار به درآمد%سالیانه
5.25.1-5.2731.1نرخ تورم%ماهیانه
24.1422.2111.4124.82درجه حرارت19.1719.33celsiusماهیانه
24.7282.450.08389بارش70.0570.61mmماهیانه
14141414نرخ مالیات بر فروش1414%سالیانه
33333333نرخ مالیات درآمد شخصی3333%سالیانه
27.527.527.530نرخ مالیات شرکت27.527.5%سالیانه
14.3614.324.2914.65اعتبار بخش خصوصیSZL - میلیاردماهیانه
1726549016893946549906717265490درآمدهای دولتSZL هزارسالیانه
9.959.366.7926.16بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی1113%سالیانه
-4330648-4840408-65024121957737ارزش بودجه دولتSZL هزارسالیانه
-8.2-12.3-12.310.1بودجه دولت%سالیانه
2159613821734354582894621734354هزینه های مالیSZL هزارسالیانه
7738.97772453237871تولید ناخالص داخلی سرانه PPP78067820USDسالیانه
3914.02390611863981تولید ناخالص داخلی سرانه39483955USDسالیانه
2.30.7-2.1221.02نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
4.413.720.044.82تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
732068456677320آدرس های IPIPسه ماهه
1419.89157182.011626سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
117112108124آسانی کسب و کار122122سالیانه
856969121رتبه فساد مالی8585سالیانه
39432543شاخص فساد مالی3939امتیازسالیانه
122128122135رتبه رقابتی122122سالیانه
3.353.43.273.55شاخص رقابتی5.856.35امتیازسالیانه
0002.24شاخص تروریسم00سالیانه
5418.86035166652487وارداتSZL - میلیونسه ماهه
742.6689-2436743سرمایه گذاری مستقیم خارجیSZL - میلیونسه ماهه
5342.5484525435575بدهی خارجی56045604SZL - میلیونسه ماهه
6200.6702915007262صادراتSZL - میلیونسه ماهه
-1.32.2-28.9517.87حساب جاری به تولید ناخالص داخلی75%سالیانه
2287.31913-34543613حساب جاریSZL - میلیونسه ماهه
781.8994-10751898موازنه تجاریSZL - میلیونسه ماهه
17864.118689839118689عرضه پول M2SZL - میلیونماهیانه
5977568022496414عرضه پول M1SZL - میلیونماهیانه
6.756.75511.5نرخ بهره%روزانه
7100809646691737799889711987ذخایر ارزیSZL هزارماهیانه
3.22.942.0815نرخ بهره سپرده%سالیانه
97553919779209485746713117477ترازنامه بانک مرکزیSZL هزارماهیانه
-1.1-1.1-2.121.1تورم مواد غذایی%ماهیانه
26.426.421.628.6نرخ بیکاری%سالیانه
1.361.340.351.36جمعیت1.441.46میلیونسالیانه