سوریه سوریه
سوریه
سوریه
جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. حزب حاکم این کشور، حزب سوسیالیست بعث می‌باشد. این کشور از سمت شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و از جنوب غربی با اسرائیل و از غرب با دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین همسایه است. دمشق پایتخت سوریه و حلب بزرگترین شهر آن است.موقعیت سوریه در غرب آسیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده‌است. جنگ داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و موجب ویرانی‌ها و ناامنی‌های گسترده در این کشور شده‌است. این کشور در گذشته شام نامیده می‌شد. نام کنونی سوریه را فرانسویان پس از فروپاشی عثمانی و مستعمره نمودن این کشور از روی تاریخ کهن این بخش از جهان و آشوریان باستانی بر این سرزمین نهادند.از نظر مذهبی حدود ۷۴٪ جمعیت سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳٪ علویان، شیعیان دوازده‌امامی و اسماعیلیان، ۱۰٪ مسیحی و ۳٪ دروزی تشکیل می‌دهند. از نظر قومیتی هم اعراب بیش از ۹۰٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند در حالیکه کردها حدود ۹٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. ارامنه، ترک‌ها، چرکس‌ها و یهودیان مجموعاً کمتر از ۱٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند.

دلار / پوند سوریه

516
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سوریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SYP Ask 597.013 597.116 596.601 597.116 0.21 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
دلار / پوند سوریه 516 - 516.000 516.000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سوریه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
2018 12 179174134179آسانی کسب و کار186180173سالیانه
2018 07 252514598تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
2012 12 3.853.783.763.99شاخص رقابتی4.356.356.85امتیازسالیانه
2016 12 6416406682346416401537191تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت622391615974615974SYP - میلیونسالیانه
2012 12 73.6759.150.8673.67تولید ناخالص داخلی586565USD - میلیاردسالیانه
2010 12 -0.62-2.15-2.153.45حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2012 12 -11.4-1.14-11.4-1.04بودجه دولت%سالیانه
2017 12 17817366178رتبه فساد مالی178178178سالیانه
2017 12 14131334شاخص فساد مالی141414امتیازسالیانه
2012 12 98977898رتبه رقابتی989898سالیانه
2016 12 8.628.5908.62شاخص تروریسم8.628.628.62سالیانه
2018 09 25.825.825.825.91ذخایر طلاتنسه ماهه
2017 12 15.2152.315.2نرخ بیکاری%سالیانه
2016 12 -3.4-5.3-24.825نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2017 03 55407454561516913656393آدرس های IPIPسه ماهه
2017 03 1814.1422743073042سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
2016 12 22384721497340173372238472وارداتSYP - میلیونسالیانه
2016 12 32851921006513391505107صادراتSYP - میلیونسالیانه
2011 12 -418.3-18.1-41847.05حساب جاریSYP - میلیاردسالیانه
2016 12 -1909953-1287276-190995382856موازنه تجاریSYP - میلیونسالیانه
2010 12 6.226.3549نرخ بهره سپرده%سالیانه
2017 05 27.130.7-31.05121نرخ تورم%ماهیانه
2017 05 25.932.8-39.96169تورم مواد غذایی%ماهیانه
2017 05 790.5798111802صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2012 12 30033.626904322430034تشکیل سرمایه ثابت ناخالص291332796728806SYP - میلیونسالیانه
2015 12 7.2813.551.7632.65درجه حرارت13.6418.2118.36celsiusماهیانه
2015 12 22.4724.230135بارش33.6225.0725.27mmماهیانه
2018 12 22222022نرخ مالیات درآمد شخصی222222%سالیانه
2018 12 28282835نرخ مالیات شرکت282828%سالیانه
2010 12 30.0131.2130.01190بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی687077%سالیانه
2012 12 4684.72450228114685تولید ناخالص داخلی سرانه PPP1100900900USDسالیانه
2010 12 1700.3916875631700تولید ناخالص داخلی سرانه1100870870USDسالیانه
2017 12 18.2718.434.5721.02جمعیت17.81819میلیونسالیانه