سوریه سوریه
سوریه
سوریه
جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. حزب حاکم این کشور، حزب سوسیالیست بعث می‌باشد. این کشور از سمت شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و از جنوب غربی با اسرائیل و از غرب با دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلسطین همسایه است. دمشق پایتخت سوریه و حلب بزرگترین شهر آن است.موقعیت سوریه در غرب آسیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده‌است. جنگ داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و موجب ویرانی‌ها و ناامنی‌های گسترده در این کشور شده‌است. این کشور در گذشته شام نامیده می‌شد. نام کنونی سوریه را فرانسویان پس از فروپاشی عثمانی و مستعمره نمودن این کشور از روی تاریخ کهن این بخش از جهان و آشوریان باستانی بر این سرزمین نهادند.از نظر مذهبی حدود ۷۴٪ جمعیت سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳٪ علویان، شیعیان دوازده‌امامی و اسماعیلیان، ۱۰٪ مسیحی و ۳٪ دروزی تشکیل می‌دهند. از نظر قومیتی هم اعراب بیش از ۹۰٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند در حالیکه کردها حدود ۹٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. ارامنه، ترک‌ها، چرکس‌ها و یهودیان مجموعاً کمتر از ۱٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند.

دلار / پوند سوریه

516
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
4,644 (90.00%)
تغییر ۳ ماهه
4,644 (90.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,624 (75.89%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سوریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SYP Ask 604.438 - 604.438 604.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۱۸
دلار / پوند سوریه 516 - 516.000 516.000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سوریه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
2018 12 22222022نرخ مالیات درآمد شخصی222222%سالیانه
2018 12 28282835نرخ مالیات شرکت282828%سالیانه
2010 12 30.0131.2130.01190بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی687077%سالیانه
2012 12 -11.4-1.14-11.4-1.04بودجه دولت%سالیانه
2012 12 30033.626904322430034تشکیل سرمایه ثابت ناخالص291332991928094SYP - میلیونسالیانه
2012 12 4684.72450228114685تولید ناخالص داخلی سرانه PPP470047504800USDسالیانه
2010 12 1700.3916875631700تولید ناخالص داخلی سرانه110013501470USDسالیانه
2010 12 146970314208339502451469703تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت142561214641031374793SYP - میلیونسالیانه
2016 12 -3.4-5.3-24.825نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2012 12 73.6759.150.8673.67تولید ناخالص داخلی586575USD - میلیاردسالیانه
2016 12 8.628.5908.62شاخص تروریسم7.356.836.34سالیانه
2010 12 75036.97306317337253680وارداتSYP - میلیونماهیانه
2018 06 25.825.825.825.91ذخایر طلاتنسه ماهه
2010 12 84431.44698813391315919صادراتSYP - میلیونماهیانه
2010 12 -0.62-2.15-2.153.45حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2011 12 -418.3-18.1-41847.05حساب جاریSYP - میلیاردسالیانه
2018 03 252514598تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
2010 12 9394.5-26075-11567882856موازنه تجاریSYP - میلیونماهیانه
2010 12 6.226.3549نرخ بهره سپرده%سالیانه
2017 12 43.247-31.05121نرخ تورم%ماهیانه
2017 12 46.653.4-39.96169تورم مواد غذایی%ماهیانه
2018 05 790.5798111802صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2017 12 15.2152.315.2نرخ بیکاری%سالیانه
2017 12 18.2718.434.5721.02جمعیت17.81819میلیونسالیانه
2017 12 174173134174آسانی کسب و کار170168167سالیانه
2017 12 17817366178رتبه فساد مالی172174171سالیانه
2017 12 14131334شاخص فساد مالی161820امتیازسالیانه
2017 03 55407454561516913656393آدرس های IPIPسه ماهه
2017 03 1814.1422743073042سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
2015 12 7.2813.551.7632.65درجه حرارت13.6418.2118.36celsiusماهیانه
2015 12 22.4724.230135بارش33.6225.0725.27mmماهیانه
2012 12 98977898رتبه رقابتی102102102سالیانه
2012 12 3.853.783.763.99شاخص رقابتی3.853.853.85امتیازسالیانه