کالایاب
سنگال سنگال
سنگال
سنگال
سنگال با نام رسمی جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان آفریقایی به‌شمار می‌آید و بهترین بازیکن سنگال کولیبالی می‌باشد مسلمان است الحمدالله.

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 581.25
 • بالاترین قیمت روز : 581.25
 • پایین ترین قیمت روز : 581.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 581.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / سنگال

 • نرخ فعلی : 19,673
 • بالاترین قیمت روز : 19,718
 • پایین ترین قیمت روز : 19,673
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ تیر
 • نرخ روز گذشته : 19,673
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / سنگال

 • نرخ فعلی : 24,434
 • بالاترین قیمت روز : 24,489
 • پایین ترین قیمت روز : 24,434
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ تیر
 • نرخ روز گذشته : 24,434
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / سنگال

 • نرخ فعلی : 26,657
 • بالاترین قیمت روز : 26,718
 • پایین ترین قیمت روز : 26,657
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ تیر
 • نرخ روز گذشته : 26,657
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی
 • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 05 98.3 94 : 107 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 140 140 : 178 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 99430 21476 : 113145 سه ماهه IP
استفاده از ظرفیت 0 2018 09 70.8 50 : 72.7 سه ماهه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استخراج معدن 0 2019 05 -19.7 -54.4 : 78.9 ماهیانه ٪
بودجه دولت -3.70 2017 12 -4.2 -8.7 : 2.6 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 2017 12 33 17.7 : 72.6 سالیانه ٪
پول 581.25 2019 07 579 411 : 792 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310.00 2019 03 317 41.1 : 317 سه ماهه میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی از معادن 75.50 2019 03 70.4 10 : 75.5 سه ماهه میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 2018 12 3232 2173 : 3356 سالیانه USD
تولیدات صنعتی 0 2019 05 -4.8 -25.8 : 29.5 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 2017 12 1092 790 : 1134 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 24.13 2018 12 21.08 1 : 24.13 سالیانه USD - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 2019 01 3.9 -7.6 : 10.5 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 5.10 2019 05 1 -22.4 : 26.9 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 09 7.5 -16.2 : 26.9 سه ماهه ٪
تورم مواد غذایی 3.30 2019 05 1 -4.65 : 11.95 ماهیانه ٪
جمعیت 15.85 2017 12 15.41 3.21 : 15.85 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 2017 12 -7.1 -20.1 : -5 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -498 -844 : -81.7 سالیانه XOF - میلیارد
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 2018 12 355200 300000 : 382000 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 2018 12 123300 88800 : 132600 سالیانه
دستمزد 0 2018 09 73076 73076 : 186710 سه ماهه CFA/Month
رتبه فساد مالی 0 2018 12 66 52 : 112 سالیانه
رابطه مبادله 0 2018 12 124 -550 : 142 ماهیانه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 111 92 : 117 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 2006 473 : 2017 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 05 98.4 95.1 : 106 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 45 29 : 45 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 48.46 3.6 : 49.03 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 1.8 0.04 : 3.88 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 2019 05 103 96.1 : 108 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 171 53.19 : 203 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد
عرضه پول M2 0 2018 09 5008 1480 : 5008 ماهیانه XOF - میلیارد
عرضه پول M0 0 2018 09 1346 536 : 1446 ماهیانه XOF - میلیارد
قیمت واردات 0 2018 12 120 -0.2 : 153 ماهیانه
قیمت تولید 0 2019 01 111 99.1 : 124 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2018 12 149 -2 : 172 ماهیانه
گردش سرمایه 0 2017 12 -1.5 -720 : 1852 سالیانه XOF - میلیارد
موازنه تجاری -228.20 2019 05 -164 -237 : -27.93 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 0 2018 12 305 94 : 327 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 2018 12 40 40 : 50 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 25 : 35 سالیانه ٪
نرخ وام 8.55 2019 05 8.55 8.25 : 8.87 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018 09 1.5 -14.8 : 27.1 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 2019 03 6.8 -6.55 : 9.9 سه ماهه ٪
نرخ بهره 0 2019 05 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
نرخ تورم 0 2019 05 0.2 -3.06 : 3.47 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 15.70 2017 12 10.8 5.6 : 25.7 سه ماهه ٪
نرخ تورم 2.10 2019 05 0.8 -4.7 : 7.2 ماهیانه ٪
واردات 0 2019 03 351 114 : 524 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 89500 89500 : 89500 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 211500.00 2018 12 211500 211500 : 211500 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.10 40 38 38 40 38 ٪
پول 581.25 580 585 589 576 597
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 310.00 340 339 339 332 364 میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی از معادن 75.50 75.54 75.4 75.4 76.18 80.9 میلیون - FCFA
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3356.30 3420 3560 3560 3420 3560 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1546.50 1182 1182 1209 1162 1209 USD
تولید ناخالص داخلی 24.13 23.5 25 25 23.5 25 USD - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 3.6 3.6 2.5 3.6 4 ٪
تولید صنعتی 5.10 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 ٪
تورم مواد غذایی 3.30 1.8 2 2 1.6 2.4 ٪
جمعیت 15.85 16.29 16.73 16.73 16.7 16.73 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -8.3 -7.5 -7.5 -8.3 -7.5 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 382000.00 334543 334543 334543 339661 357948
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 126400.00 110800 110800 110800 124942 111500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 109 105 106 109 112 نقاط شاخص
موازنه تجاری -228.20 -255 -150 -170 -240 -185 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ وام 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 7.3 7.1 7 7.3 7.1 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 15.70 14 14 14 14.1 25.5 ٪
نرخ تورم 2.10 1.5 1.7 2.2 1 3 ٪
هزینه زندگی خانواده 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500