کالایاب
سیرالئون سیرالئون
سیرالئون
سیرالئون
سیرالئون (Sierra Leone) با نام رسمی جمهوری سیرالئون کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن فری‌تاون است. جمعیت سیرالئون ۶ میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است. واحد پول این کشور لئون نام دارد. مردم سیرالئون از حدود شانزده گروه قومی تشکیل شده‌اند که هرکدام زبان و آداب خود را دارند. دو قوم بزرگ‌تر و بانفوذتر از میان آن‌ها، قوم تنمه و قوم منده است. بین ۶۹ تا ۷۰ درصد از مردم سیرالئون مسلمان و ۲۰ تا ۳۰ درصد مسیحی هستند. کشف این منطقه از سوی اروپاییان در سال ۱۴۶۱ و توسط پرتغالیان صورت گرفت. نام سیرالئون نیز از زبان پرتغالی گرفته شده و به معنای «کوه شیران» است. منطقه سیرالئون در آن دوره تبدیل به یکی از مناطق تجارت برده برای اروپاییان شد. امروزه با وجود غنای منابع طبیعی، ۷۰ درصد از مردم سیرالئون زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/SLL Ask 8655 - 8584 8655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
SLL/GBP Ask 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SLL/USD Ask 0.00013 - 0.00013 0.00013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Luka Koper DD 27.3 - 27.2 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Intereuropa 2.46 - 2.46 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Krka 58.2 - 58.2 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Zavarovalnica 34.8 - 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Pozavar0Valnic 17.2 - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵

شاخص‌های اقتصادی سیرالئون + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 01 210 90.7 : 213 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 160 137 : 163 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 595 97 : 1193 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت -396093.00 2018 09 2470 -594255 : 169294 ماهیانه SLL - میلیون
بودجه دولت -5.80 2017 12 -4.9 -9.47 : -0.98 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 2017 12 55.9 30.5 : 247 سالیانه ٪
پول 8900.00 2019 03 8890 2450 : 8905 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1390.30 2017 12 1364 816 : 1692 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 462.50 2017 12 454 274 : 563 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 3.77 2017 12 3.56 0.32 : 5.02 سالیانه USD - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 0 2016 12 7634523 1082949 : 8035428 ماهیانه SLL - میلیون
تورم مواد غذایی 15.36 2019 01 16.22 4.04 : 22.3 ماهیانه ٪
ترازنامه بانک 0 2016 12 6628842 236034 : 6718822 ماهیانه SLL - میلیون
جمعیت 7.60 2017 12 7.4 2.3 : 7.6 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 2017 12 -16.6 -52.3 : 28.71 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2012 12 -1914 -1914 : 141 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 09 351580 51456 : 472920 ماهیانه SLL - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 130 113 : 158 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 131 131 : 144 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 3358 211 : 3361 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 226.80 2019 01 226 93.97 : 227 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 30 19 : 31 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.67 0 : 3.99 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 38.74 2.82 : 38.8 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.30 2019 01 254 97.54 : 279 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2016 10 8.76 0.02 : 198 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 10 7008080 557006 : 7210400 ماهیانه SLL - میلیون
عرضه پول M1 0 2018 10 3054550 329579 : 3255370 ماهیانه SLL - میلیون
موازنه تجاری -54.39 2016 10 -58.25 -268 : 81.83 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2017 12 26.8 7.7 : 42.9 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2017 12 6.3 -20.5 : 20.7 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 30 : 35 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 4.6 3.4 : 4.7 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 01 1.13 -37.6 : 4.2 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 4.07 2017 12 4.19 4.07 : 54.67 سالیانه ٪
نرخ بهره 16.50 2019 02 16.5 9.5 : 27 روزانه ٪
نرخ تورم 17.08 2019 01 17.46 -39.84 : 256 ماهیانه ٪
واردات 0 2016 10 67 0.83 : 289 ماهیانه USD - میلیون
ورود توریست 0 2017 12 55 16 : 81 سالیانه هزار
هزینه های مالی 0 2018 09 349110 82664 : 849296 ماهیانه SLL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -396093.00 -36476 -47826 -42758 -53444 -44559 SLL - میلیون
بودجه دولت -5.80 -4.46 -4.46 -5.8 -4.46 -5.8 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 49 49 49 49 46 ٪
پول 8900.00 8684 8795 8908 8574 9138
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1390.30 1466 1413 1413 1466 1389 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 462.50 480 480 480 480 500 USD
تولید ناخالص داخلی 3.77 4.5 4.5 4.5 4.5 5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 15.36 16.2 15.11 16 14.2 15 ٪
جمعیت 7.60 8 8 7.8 8 8 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -12 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 226.80 220 244 246 216 276
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.30 263 273 276 252 309 نقاط شاخص
موازنه تجاری -54.39 -65.89 -65.94 -65.97 -66.05 -65.94 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 5.2 5.2 5.2 5.2 4.8 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ بهره سپرده 4.07 3.57 3.07 2.57 3.57 2.57 ٪
نرخ بهره 16.50 16 15.5 15 16 10 ٪
نرخ تورم 17.08 14 13.6 13.2 15.2 12 ٪