کالایاب
سیرالئون سیرالئون
سیرالئون
سیرالئون
سیرالئون (Sierra Leone) با نام رسمی جمهوری سیرالئون کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن فری‌تاون است. جمعیت سیرالئون ۶ میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است. واحد پول این کشور لئون نام دارد. مردم سیرالئون از حدود شانزده گروه قومی تشکیل شده‌اند که هرکدام زبان و آداب خود را دارند. دو قوم بزرگ‌تر و بانفوذتر از میان آن‌ها، قوم تنمه و قوم منده است. بین ۶۹ تا ۷۰ درصد از مردم سیرالئون مسلمان و ۲۰ تا ۳۰ درصد مسیحی هستند. کشف این منطقه از سوی اروپاییان در سال ۱۴۶۱ و توسط پرتغالیان صورت گرفت. نام سیرالئون نیز از زبان پرتغالی گرفته شده و به معنای «کوه شیران» است. منطقه سیرالئون در آن دوره تبدیل به یکی از مناطق تجارت برده برای اروپاییان شد. امروزه با وجود غنای منابع طبیعی، ۷۰ درصد از مردم سیرالئون زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

SLL/USD

0.00013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/SLL Ask 9025 - 8822 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۴۲
SLL/GBP Ask 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SLL/USD Ask 0.00013 - 0.00013 0.00013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 61.6 - 61.6 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Zavarovalnica 31.6 - 31.6 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Petrol 359 - 359 359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Telekom Sloven 61.6 - 61.6 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Pozavar0Valnic 16.8 - 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱

شاخص‌های اقتصادی سیرالئون + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 03 215 90.7 : 217 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 160 137 : 163 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 595 97 : 1193 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2019 03 -14618 -594255 : 169294 ماهیانه SLL - میلیون
بودجه دولت -5.80 2017 12 -4.9 -9.47 : -0.98 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 2017 12 55.9 30.5 : 247 سالیانه ٪
پول 9166.00 2019 07 9150 2450 : 9166 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 2018 12 1404 821 : 1707 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 2017 12 454 274 : 563 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 4.00 2018 12 3.74 0.32 : 5.02 سالیانه USD - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 0 2016 12 7634523 1082949 : 8035428 ماهیانه SLL - میلیون
تورم مواد غذایی 15.50 2019 03 15.15 4.04 : 22.3 ماهیانه ٪
ترازنامه بانک 0 2016 12 6628842 236034 : 6718822 ماهیانه SLL - میلیون
جمعیت 7.60 2017 12 7.4 2.3 : 7.6 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 2017 12 -16.6 -52.3 : 28.71 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2012 12 -1914 -1914 : 141 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2019 03 426703 51456 : 519645 ماهیانه SLL - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 130 113 : 158 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 131 131 : 144 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 3358 211 : 3361 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 229.10 2019 03 228 93.97 : 229 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 30 19 : 31 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.67 0 : 3.99 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 38.74 2.82 : 38.8 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 264.80 2019 03 261 97.54 : 279 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2016 10 8.76 0.02 : 198 ماهیانه USD - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 04 7560156 557006 : 7827732 ماهیانه SLL - میلیون
عرضه پول M1 0 2019 04 3451485 329579 : 3545820 ماهیانه SLL - میلیون
موازنه تجاری -54.39 2016 10 -58.25 -268 : 81.83 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 39.6 8.9 : 49.4 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 2018 12 5.8 -20.5 : 20.7 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 35 30 : 35 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 4.6 3.4 : 4.7 سالیانه ٪
نرخ تورم 17.46 2019 03 17.19 -39.84 : 256 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 4.07 2017 12 4.19 4.07 : 54.67 سالیانه ٪
نرخ بهره 16.50 2019 05 16.5 9.5 : 27 روزانه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 1.43 -37.6 : 4.2 ماهیانه ٪
واردات 0 2016 10 67 0.83 : 289 ماهیانه USD - میلیون
ورود توریست 0 2017 12 55 16 : 81 سالیانه هزار
هزینه های مالی 0 2019 03 441388 82664 : 849296 ماهیانه SLL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -5.80 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.30 49 46 46 49 46 ٪
پول 9166.00 9344 9503 9666 9186 10000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1425.30 1460 1510 1510 1460 1510 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 474.10 480 500 500 480 500 USD
تولید ناخالص داخلی 4.00 4.5 5 5 4.5 5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 15.50 16 16 15.7 15.5 15 ٪
جمعیت 7.60 7.8 8 8 8 8 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.00 -14.5 -12 -12 -14.5 -12 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 229.10 256 254 259 250 287
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 264.80 287 288 299 279 322 نقاط شاخص
موازنه تجاری -54.39 -65.97 -65.97 -65.97 -65.94 -65.94 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 5.1 4.8 4.8 5.1 4.8 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 17.46 13.2 13 12.7 13.6 12 ٪
نرخ بهره سپرده 4.07 3.57 3.57 2.57 4.07 2.57 ٪
نرخ بهره 16.50 16 16 15 16 15 ٪