جزایر سلیمان جزایر سلیمان
جزایر سلیمان
جزایر سلیمان
جزایر سُلِیمان کشوری است با بیش از ۹۹۰ جزیره در اقیانوس آرام جنوبی. پایتخت آن هونیارا است. جزایر سلیمان کشوری در اقیانوس آرام است که اقتصاد آن بیشتر بر پایه صادرات چوب و الوار می‌گردد و در طول جنگ جهانی دوم شاهد درگیری‌های نیروهای متفقین و متحدین بود. این کشور از غرب با پاپوآ گینه نو، از جنوب غرب با وانوآتا و از جنوب غرب با استرالیا همسایه‌است. جزایر سلیمان در اواخر قرن ۱۹ به تصرف امپراتوری بریتانیا درآمد. در طول جنگ جهانی دوم ژاپن آن را اشغال کرد و همین مسئله سبب شد این جزایر به صحنه منازعات ایالات متحده آمریکا و امپراتوری ژاپن تبدیل شود. در سال ۱۹۷۶ این کشور از بریتانیا اعلام استقلال کرد و دولتی از میان مردم این کشور حکومت را در دست گرفت. جزایر سلیمان از چند صد جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده‌است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گوادال کانال، مالایتا، نیو جورجیا و سان کریستوبال اشاره کرد. گفته می‌شود جزایر سلیمان را نخستین بار یک دریانورد اسپانیایی با نام «آلوارو دی مندانا دی نیرا» در سال ۱۵۶۸ کشف کرده‌است. او یک روز در حال بازدید از جزیره بود که در دهانه رود ماتانیکو مقداری طلا یافت و به این باور که به گنج‌های حضرت سلیمان دست یافته، این جزایر را «سلیمان» نامید. این کشور هم‌اکنون جزو کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) است.

شاخص‌های اقتصادی جزایر سلیمان + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
26.1525.9724.1928.28درجه حرارتcelsiusماهیانه
267.9621944812بارشmmماهیانه
10101015نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2205.9217915402400تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
1.31.230.031.3تولید ناخالص داخلی1.51.51.5USD - میلیاردسالیانه
1539138610651598آدرس های IP151514931543IPسه ماهه
1470.33159780.141597سرعت اینترنت134213551364KBpsسه ماهه
11511674116آسانی کسب و کارسالیانه
857272120رتبه فساد مالیسالیانه
39422742شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
0.310.210.2112نرخ بهره سپرده-0.01-0.06-0.06%سالیانه