کالایاب
رواندا رواندا
رواندا
رواندا
رواندا با نام رسمی جمهوری رواندا کشوری است کوچک در مرکز آفریقا. پایتخت آن کیگالی است. رواندا کشوری است سرسبز و با آب و هوای استوایی در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا. خاطره قتل‌عام توتسی‌ها در آن در سال ۱۹۹۴ هنوز در اذهان باقی‌مانده‌است. به دنبال قتل‌عام سال ۱۹۹۴ دادگاهی به نام دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا تشکیل شد. این کشور با اوگاندا، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و تانزانیا همسایه است.

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک رواندا 916.784 901.025 901.025 916.784 1.78 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۴۵
EUR/RWF Ask 1014 - 1014 1014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
RWF/ZAR Ask 0.0152 - 0.0152 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
ZAR/RWF Ask 64.614 - 64.614 64.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۶:۳۰
RWF/GBP Ask 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۶:۴۲

شاخص های بورس رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda Share 127.79 - 127.79 127.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵

شاخص‌های اقتصادی رواندا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 06 121 87.71 : 121 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 41 29 : 143 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 10257 2738 : 10599 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 0 2019 04 1.6 1.3 : 19.1 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اعتبار بخش خصوصی 0 2019 04 1676 97.2 : 1715 ماهیانه RWF - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 2017 12 37.6 19.5 : 120 سالیانه ٪
بودجه دولت -4.80 2017 12 -3.2 -5.3 : -0.1 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2017 12 2453 511 : 3010 سالیانه USD - میلیون
پول 913.38 2019 07 913 536 : 913 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 505.00 2019 03 490 237 : 505 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156.00 2019 03 145 32 : 156 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111.00 2019 03 114 42 : 114 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 39.00 2019 03 56 12 : 62 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 826.30 2017 12 739 205 : 765 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2003.13 2018 12 1893 503 : 2003 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 934.00 2019 03 945 286 : 945 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1900.00 2019 03 1909 683 : 1909 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 9.51 2018 12 9.14 0.12 : 9.51 سالیانه USD - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 0 2019 03 23 3 : 23 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86.00 2019 03 84 20 : 87 سه ماهه RWF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598.00 2019 03 579 93 : 608 سه ماهه RWF - میلیارد
تورم مواد غذایی -1.60 2019 06 -3 -14.2 : 24.5 ماهیانه ٪
تغییر قیمت تولید کننده 6.00 2019 03 0.2 -3.73 : 11.6 سه ماهه ٪
تولید صنعتی 0 2018 12 12 -7 : 22 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 82.00 2019 03 92 26 : 94 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید صنعتی 0 2018 12 10 -3 : 15 سه ماهه ٪
جمعیت 0 2017 12 11.9 2.93 : 12.2 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 2017 12 -16.6 -16.6 : 1.8 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 12 -622 -1336 : 99.12 سالیانه USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 2018 12 538400 538400 : 538400 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 48 44 : 121 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 107 58 : 108 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2017 12 254 119 : 315 سالیانه USD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 8324 103 : 11299 سه ماهه KBps
شاخص تروریسم 0 2017 12 1.93 0.42 : 3.94 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.54 2019 06 118 81.3 : 119 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 55 25 : 56 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 49.61 3.99 : 50.94 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.12 2019 06 123 79.84 : 125 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 12 83.8 37.16 : 591 ماهیانه USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2019 03 112 55 : 115 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M3 0 2019 04 2140 148 : 12750 ماهیانه RWF - میلیارد
عرضه پول M1 0 2019 04 979 79.5 : 979 ماهیانه RWF - میلیارد
عرضه پول M2 0 2019 04 1576 118 : 1576 ماهیانه RWF - میلیارد
قیمت تولید 130.59 2019 03 123 104 : 131 سه ماهه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 12 -366 -777 : 427 سالیانه USD - میلیون
موازنه تجاری -130.00 2019 05 -166 -1268 : -20.59 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 116 32.3 : 158 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.40 2019 03 9.6 1.9 : 13.2 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 2019 03 2.9 -2.2 : 13.2 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه ٪
نرخ وام 0 2019 04 16.59 14.16 : 17.85 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 06 0.8 -3.94 : 4.04 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 0 2019 03 5.45 2.28 : 12.85 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.90 2019 06 -0.4 -15.8 : 28.1 ماهیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 5.39 2018 12 5.95 5 : 11.01 سالیانه ٪
نرخ بهره 5.00 2019 05 5.5 5 : 9 روزانه ٪
نرخ بیکاری 15.10 2018 12 16 1 : 16.7 ماهیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه ٪
واردات 0 2018 12 240 142 : 1859 ماهیانه USD - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1444.00 2019 03 1406 594 : 1444 سه ماهه RWF - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 0 2018 12 219000 219000 : 219000 سالیانه
هزینه های دولت 298.00 2019 03 296 97 : 298 سه ماهه RWF - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 40 40 38 40 ٪
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 ٪
پول 913.38 922 933 945 910 969
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 505.00 528 527 527 497 569 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156.00 156 156 156 142 168 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111.00 123 123 123 116 132 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 39.00 60.37 60.26 60.2 64.36 65.02 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 826.30 790 790 806 788 806 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2003.13 1914 1914 1954 1892 1954 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 934.00 1019 1017 1016 948 1097 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1900.00 2058 2054 2052 1925 2216 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 9.51 9.8 10 10 9.8 10 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86.00 90.55 90.38 90.3 90.31 97.52 RWF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598.00 658 656 656 658 708 RWF - میلیارد
تورم مواد غذایی -1.60 3 3 3 2.9 2.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 6.00 2 -0.3 5 1.6 3.1 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 82.00 99.18 98.99 98.9 93.42 107 RWF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -10.5 -10.5 -11 -10.5 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.54 121 116 122 119 126
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.12 122 120 127 124 126 نقاط شاخص
قیمت تولید 130.59 126 123 130 124 130 نقاط شاخص
موازنه تجاری -130.00 -100 -100 -100 -100 -100 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.40 7.8 7.5 7.7 7.6 8 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 0.90 2.4 -1 3.3 1.6 4 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره سپرده 5.39 5.45 5.45 5.95 5.45 5.45 ٪
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 6 ٪
نرخ بیکاری 15.10 15 16 16 15 16 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8 ٪
هزینه های مصرف کننده 1444.00 1520 1517 1516 1386 1637 RWF - میلیارد
هزینه های دولت 298.00 319 318 318 296 344 RWF - میلیارد