رواندا رواندا
رواندا
رواندا
جمهوری رواندا کشوری است کوچک در مرکز آفریقا. پایتخت آن کیگالی است. رواندا کشوری است سرسبز و با آب و هوای استوایی در منطقه دریاچه‌های بزرگ آفریقا. خاطره قتل‌عام توتسی‌ها در آن در سال ۱۹۹۴ هنوز در اذهان باقی‌مانده‌است. به دنبال قتل‌عام سال ۱۹۹۴ دادگاهی به نام دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا تشکیل شد. این کشور با اوگاندا، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و تانزانیا همسایه است.

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک رواندا 892.49 - 892.49 892.49 5.39 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۲
EUR/RWF Ask 996.47 996.43 996.43 996.47 4.97 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/RWF Ask 62.5628 62.553 62.553 62.5628 1.12 1.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
RWF/ZAR Ask 0.0155 - 0.0155 0.0155 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۱۵
RWF/GBP Ask 0.0009 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴

شاخص های بورس رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 130.67 - 130.67 130.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda Share 125.5 - 125.5 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵

شاخص‌های اقتصادی رواندا + پیش بینی

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 01 120 87.71 : 121 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 41 29 : 143 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 10257 2738 : 10599 سه ماهه IP
اندازه اصل تورم 0 2018 12 1.6 1.3 : 19.1 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 12 1567 97.2 : 1622 ماهیانه RWF - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 2017 12 37.6 19.5 : 120 سالیانه ٪
بودجه دولت -4.80 2017 12 -3.2 -5.3 : -0.1 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2017 12 2453 511 : 3010 سالیانه USD - میلیون
پول 897.46 2019 02 875 536 : 897 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 479.00 2018 09 481 237 : 484 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 137.00 2018 09 124 32 : 137 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112.00 2018 09 111 42 : 112 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 62.00 2018 09 40 12 : 62 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 765.20 2017 12 739 205 : 765 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854.20 2017 12 1790 496 : 1854 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 913.00 2018 09 857 286 : 913 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1854.00 2018 09 1752 683 : 1854 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 9.14 2017 12 8.48 0.12 : 9.14 سالیانه USD - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 0 2018 09 15 3 : 22 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87.00 2018 09 74 20 : 87 سه ماهه RWF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634.00 2018 09 552 96 : 634 سه ماهه RWF - میلیارد
تورم مواد غذایی -6.80 2019 01 -6.9 -14.2 : 24.5 ماهیانه ٪
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 2018 09 -0.1 -3.73 : 11.6 سه ماهه ٪
تولید صنعتی 0 2018 09 10 -7 : 22 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 90.00 2018 09 81 26 : 94 سه ماهه RWF - میلیارد
تولید صنعتی 0 2018 09 12 -3 : 15 سه ماهه ٪
جمعیت 0 2017 12 11.9 2.93 : 12.2 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 2017 12 -16.6 -16.6 : 1.8 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -1336 -1336 : 99.12 سالیانه USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 2018 12 538400 538400 : 538400 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 48 44 : 121 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 107 58 : 108 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2017 12 254 119 : 315 سالیانه USD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 8324 103 : 11299 سه ماهه KBps
شاخص تروریسم 0 2017 12 1.93 0.42 : 3.94 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10 2019 01 118 81.3 : 119 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 55 25 : 56 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 49.61 3.99 : 50.94 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.70 2019 01 119 79.84 : 125 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 09 92.88 37.16 : 591 ماهیانه USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2018 09 114 55 : 115 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M3 0 2018 12 2031 148 : 12750 ماهیانه RWF - میلیارد
عرضه پول M1 0 2018 12 914 79.5 : 954 ماهیانه RWF - میلیارد
عرضه پول M2 0 2018 12 1531 118 : 1558 ماهیانه RWF - میلیارد
قیمت تولید 122.17 2018 09 123 104 : 124 سه ماهه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2017 12 -777 -777 : 427 سالیانه USD - میلیون
موازنه تجاری -99.53 2018 09 -123 -1268 : -20.58 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2017 12 107 11.5 : 114 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 2018 09 6.7 1.9 : 13.2 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 2018 09 0.1 -2.2 : 13.2 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه ٪
نرخ وام 0 2018 12 16.79 14.16 : 17.85 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.20 2019 01 0.1 -15.8 : 28.1 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 0 2018 12 5.35 2.28 : 12.85 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 01 -0.8 -3.94 : 4.04 ماهیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 2018 12 5 5 : 5 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 5.95 2017 12 7.91 5 : 11.01 سالیانه ٪
نرخ بهره 5.50 2019 02 5.5 5.5 : 9 روزانه ٪
نرخ بیکاری 16.00 2018 02 16.7 1 : 16.7 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 2018 12 3 3 : 3 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.00 2018 12 8 8 : 8 سالیانه ٪
واردات 0 2018 09 216 142 : 1859 ماهیانه USD - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1335.00 2018 09 1322 575 : 1355 سه ماهه RWF - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 0 2018 12 219000 219000 : 219000 سالیانه
هزینه های دولت 285.00 2018 09 254 97 : 285 سه ماهه RWF - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 38 38 38 40 ٪
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 ٪
پول 897.46 922 936 950 909 978
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 479.00 499 497 515 502 549 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 137.00 133 147 147 129 157 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112.00 115 116 120 107 128 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 62.00 42.96 66.59 66.65 37.56 71.05 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 765.20 788 790 790 788 806 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854.20 1892 1914 1914 1892 1954 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 913.00 889 947 981 900 1046 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1854.00 1817 1923 1993 1815 2125 RWF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 9.14 8.9 9.62 9.62 8.9 10 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87.00 76.74 90.22 93.53 79.81 99.7 RWF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634.00 572 657 682 577 727 RWF - میلیارد
تورم مواد غذایی -6.80 3 2.9 3 2.2 2.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 5.3 3.35 5.6 5 5.5 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 90.00 86.99 96.66 96.75 91.21 103 RWF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -11 -11 -11 -10.5 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 538400 538400 538400 362500 538400
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10 109 110 120 111 126
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.70 115 115 122 123 128 نقاط شاخص
قیمت تولید 122.17 129 126 129 129 136 نقاط شاخص
موازنه تجاری -99.53 -100 -100 -100 -100 -100 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 8.8 7.6 7.8 10 7.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 0.20 -5.6 -5.6 5.1 1.9 5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ بهره سپرده 5.95 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 ٪
نرخ بهره 5.50 5 5 5 5 6 ٪
نرخ بیکاری 16.00 15 15 15 15 16 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8 ٪
هزینه های مصرف کننده 1335.00 1371 1384 1435 1404 1530 RWF - میلیارد
هزینه های دولت 285.00 273 306 306 265 327 RWF - میلیارد