کالایاب
فلسطین فلسطین
فلسطین
فلسطین
فلسطین (به عربی: فلسطین، به عبری:פלסטינה) به‌صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ای گفته می‌شده که بین دریای مدیترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است. فلسطین در دوران‌های حتی قدیمی تر به ناحیه‌ای محدود تر در کنار مرز دریای مدیترانه اطلاق می‌شد. در معنی جغرافیایی گسترده‌تر آن فلسطین می‌تواند به منطقه‌ای اشاره کند که شامل مناطق اسرائیلی و فلسطینی، بخش‌هایی از اردن، لبنان و سوریه باشد. فلسطین همچنین می‌تواند به ناحیه‌ای که در ابتدای قرن بیستم تحت قیومیت بریتانیا پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول درآمد باشد. فلسطین همچنین ممکن است به کشور فلسطین که توسط السلطة الوطنیة الفلسطینیة (حکومت خودگردان فلسطین) اعلام شده و توسط بیش از صد کشور به رسمیت شناخته می‌شود اطلاق شود. سایر نام‌های استفاده شده جهت اشاره به این کشور عبارتند از: سرزمین مقدس (زبان عربی: الأرض المقدسة، در زبان عبری: ארץ הקדש، زبان لاتین: ترا سانکتا)،

شاخص های بورس فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 525.74 - 524.42 526.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۵:۰۲

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanad Construction 2.09 - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Bank Of Palestine 2.17 - 2.15 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Palestine Development&Inv 1.35 - 1.33 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Arab Palestinian Invest Comp 2.3 - 2.28 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Palestine Islamic Bank 1.85 - 1.82 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲

شاخص‌های اقتصادی فلسطین + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 327082 49423 : 339971 سه ماهه IP
افراد بیکار 0 2018 12 445800 195500 : 445800 سه ماهه
استخدام تمام وقت 0 2018 09 900800 67900 : 996100 سه ماهه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت 2.30 2017 12 3.3 -8.2 : 4.3 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 2017 12 18.5 2.93 : 26.36 سالیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236.10 2018 09 214 16.8 : 237 سه ماهه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 391.10 2018 09 366 84.5 : 391 سه ماهه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97.10 2018 09 104 46.8 : 125 سه ماهه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39.80 2018 09 35 10 : 52.6 سه ماهه USD - میلیون
تولیدات صنعتی 0 2019 02 -10.36 -26.54 : 21.33 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 723.70 2018 09 683 201 : 724 سه ماهه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3486.50 2018 09 3351 778 : 3502 سه ماهه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 18.00 2018 09 17.9 1 : 18 سه ماهه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30 2016 12 1746 880 : 1997 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62.40 2018 09 55.8 18 : 72.7 سه ماهه USD - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 2019 01 2.4 -2.3 : 6.7 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 815.80 2018 09 748 366 : 816 سه ماهه USD - میلیون
تورم مواد غذایی 1.77 2018 12 0.7 -5.7 : 21.48 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار 0 2018 09 23 -89.3 : 36.9 سه ماهه USD - میلیون
تولید صنعتی -0.83 2019 03 -2.04 -22.87 : 35.72 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440.90 2018 09 420 80.3 : 515 سه ماهه USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی 8.00 2016 12 7.7 3.04 : 8 سالیانه USD - میلیارد
جواز ساختمان 0 2018 09 2277 1970 : 3232 سه ماهه
جمعیت 0 2017 12 4.81 1.98 : 4.95 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 2017 12 -14.5 -34.95 : -8.1 سالیانه ٪
حساب جاری -399.00 2018 12 -445 -1516 : 764 سه ماهه USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 09 2705 893 : 2791 سه ماهه USD - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 5797 321 : 5826 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.87 2019 04 99.32 88.8 : 108 ماهیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 5.55 4.09 : 6.06 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.74 2019 04 101 83.3 : 113 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 02 82.7 15.92 : 100 ماهیانه USD - میلیون
قیمت تولید 100.07 2019 01 101 54.7 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
موازنه تجاری -376.10 2019 02 -420 -429 : -66.79 ماهیانه USD - میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2018 12 46.9 40.5 : 47.1 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 2018 09 -1.3 -21.59 : 26.03 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 0 2018 12 31.7 8.8 : 35.6 سه ماهه ٪
نرخ تورم 1.96 2019 04 1.42 -2.11 : 15.08 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2018 09 49.9 32.9 : 49.9 سه ماهه ٪
واردات 0 2019 02 503 82.71 : 508 ماهیانه USD - میلیون
ورود توریست 0 2017 12 400 33 : 556 سالیانه هزار
هزینه های دولت 894.70 2018 09 837 443 : 971 سه ماهه USD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 18 18 17 18 17 ٪
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236.10 238 241 241 216 245 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 391.10 395 399 400 370 406 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97.10 97.97 98.94 99.24 105 101 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39.80 40.16 40.56 40.68 35.37 41.37 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 723.70 730 737 740 690 752 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3486.50 3518 3553 3563 3386 3624 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 18.00 18.16 18.34 18.4 18.09 18.71 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30 2212 2212 2249 2249 2249 USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62.40 62.96 63.59 63.77 56.39 64.86 USD - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 3.1 2.9 2.9 3 3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 815.80 823 831 834 755 848 USD - میلیون
تورم مواد غذایی 1.77 0.51 2.6 2.6 2.5 3.5 ٪
تولید صنعتی -0.83 0.19 0.23 0.23 0.21 0.25 ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440.90 445 449 451 424 458 USD - میلیون
تولید ناخالص داخلی 8.00 8.25 8.25 8.5 8.25 8.5 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -12.5 -12.5 -13 -12.5 -13 ٪
حساب جاری -399.00 -440 -500 -500 -420 -450 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.87 106 106 106 105 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.74 114 113 113 113 117 نقاط شاخص
قیمت تولید 100.07 108 104 103 108 107 نقاط شاخص
موازنه تجاری -376.10 -382 -382 -382 -382 -382 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 1.8 1.9 2.2 2.1 2 ٪
نرخ تورم 1.96 2.4 2.2 2 1.9 3.5 ٪
هزینه های دولت 894.70 903 912 914 846 930 USD - میلیون