کالایاب
پورتو ریکو پورتو ریکو
پورتو ریکو
پورتو ریکو
پورتوریکو (به انگلیسی: Puerto Rico) با نام رسمی قلمرو همسود پورتوریکو مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به خاک ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید که تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه میلیون و ۶۶۷ هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است و تنها حدود یک‌چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان صحبت می‌کنند. نزدیک به ۷۶ درصد از مردم این جزیره سفیدپوست هستند که تبار بیشتر آن‌ها از اسپانیا است. کوبا و پورتوریکو تنها جزایری در حوزه کارائیب هستند که سفیدپوستان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد از مردم پورتوریکو کاتولیک هستند. پورتوریکو بیش از ۴۰۰ سال در کنترل اسپانیا بود تا این‌که پس از شکست اسپانیا از ایالات متحده در جنگ، این جزیره به کنترل ایالات متحده درآمد. نام پورتوریکو از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای «بندر ثروتمند» است. جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.هرچند که ساکنان این جزیره شهروند آمریکا بشمار می‌آیند اما نمی‌توانند در انتخاب... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 05 114 63.35 : 117 ماهیانه
آمار اشتغال غیر کشاورزی 0 2019 06 872 827 : 1101 ماهیانه هزار
آسانی کسب و کار 0 2018 12 64 33 : 64 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه IP
افراد شاغل 0 2019 05 992 929 : 1301 ماهیانه هزار
افراد بیکار 84.00 2019 05 84 81 : 226 ماهیانه هزار
اشتغال دولتی 202.40 2019 05 203 202 : 402 ماهیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
پول 97.28 2019 07 97.15 71.32 : 165 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 2018 12 27628 5832 : 28085 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 101.13 2018 12 104 1.69 : 104 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 2018 12 35454 22227 : 36040 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 0.20 2019 05 0.1 -1.6 : 9.69 ماهیانه ٪
ترازنامه بانک 67192.00 2019 03 65098 56524 : 101479 سه ماهه USD - میلیون
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019 03 2.5 -7 : 43.1 ماهیانه ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2017 12 3.47 2.36 : 3.83 سالیانه میلیون
حساب جاری 8148.10 2017 12 9266 -6608 : 10527 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2019 05 1793 430 : 1793 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 05 111 45.05 : 120 ماهیانه
شاخص مسکن 0 2019 03 159 100 : 210 سه ماهه نقاط شاخص
شاخص فساد مالی 0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز
شاخص PMI تولید 49.60 2019 05 49.6 33.1 : 61.7 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم 0.40 2019 05 1.3 -19.2 : 22.6 ماهیانه ٪
صورت های پرداخت توليد 72.60 2019 05 72.5 68.7 : 162 ماهیانه
صادرات 5417.50 2019 02 4854 3040 : 8374 ماهیانه USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.25 2019 05 120 97.7 : 120 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.72 2019 06 0.73 0.34 : 1.03 ماهیانه USD / لیتر
گردش سرمایه 0 2017 12 -3730 -9326 : 8489 سالیانه USD - میلیون
موازنه تجاری 2024.10 2019 02 623 -188 : 5218 ماهیانه USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 39.00 2017 12 39 30 : 39 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 41.00 2019 05 40.7 38.5 : 49.8 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 2017 12 -1.3 -3.8 : 13.8 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 8.00 2019 06 7.7 7.6 : 25.3 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 05 0.7 -1.9 : 3.1 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 37.90 2019 05 37.5 33.5 : 44.7 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.50 2019 05 0.4 -1.4 : 8.8 ماهیانه ٪
ورود توریست 172.40 2019 03 165 12.2 : 210 ماهیانه هزار
واردات 3393.50 2019 02 4231 2022 : 5311 ماهیانه USD - میلیون
ورشکستگی 0 2019 05 285 20 : 1155 ماهیانه بانک اطلاعات شرکتها
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 84.00 80 80 80 83 90 هزار
اشتغال دولتی 202.40 220 220 220 216 235
پول 97.28 96.48 96.91 97.33 96.06 97.33
تولید ناخالص داخلی سرانه 27340.65 27500 27800 27800 27500 27800 USD
تولید ناخالص داخلی 101.13 103 105 105 103 105 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35085.30 35300 36000 36000 35300 36000 USD
تورم مواد غذایی 0.20 1.4 1.5 1.5 1.4 1.6 ٪
ترازنامه بانک 67192.00 70000 71000 72000 65500 75000 USD - میلیون
حساب جاری 8148.10 7500 7000 7000 7500 7000 USD - میلیون
شاخص PMI تولید 49.60 51.3 51.6 52 50.6 52.7
شاخص اقتصادی مقدم 0.40 3.2 3.2 3.2 4.4 2.6 ٪
صورت های پرداخت توليد 72.60 73.1 72.8 73 72.9 73.1
صادرات 5417.50 4200 5200 5400 5300 4350 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.25 120 119 120 121 122 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.72 0.66 0.65 0.65 0.68 0.65 USD / لیتر
موازنه تجاری 2024.10 -250 950 750 1000 50 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 ٪
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 41.00 40.8 40.5 40.7 40.8 41 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.70 -1 -0.5 -0.5 -1 -0.5 ٪
نرخ بیکاری 8.00 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3 ٪
نرخ اشتغال 37.90 37.2 36.8 37 37.4 37.4 ٪
نرخ تورم 0.50 1.2 1 1.2 0.6 1.4 ٪
ورود توریست 172.40 165 135 125 105 170 هزار
واردات 3393.50 4450 4250 4650 4300 4300 USD - میلیون