کالایاب
پورتو ریکو پورتو ریکو
پورتو ریکو
پورتو ریکو
پورتوریکو (به انگلیسی: Puerto Rico) با نام رسمی قلمرو همسود پورتوریکو مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به خاک ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید که تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه میلیون و ۶۶۷ هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است و تنها حدود یک‌چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان صحبت می‌کنند. نزدیک به ۷۶ درصد از مردم این جزیره سفیدپوست هستند که تبار بیشتر آن‌ها از اسپانیا است. کوبا و پورتوریکو تنها جزایری در حوزه کارائیب هستند که سفیدپوستان اکثریت جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد از مردم پورتوریکو کاتولیک هستند. پورتوریکو بیش از ۴۰۰ سال در کنترل اسپانیا بود تا این‌که پس از شکست اسپانیا از ایالات متحده در جنگ، این جزیره به کنترل ایالات متحده درآمد. نام پورتوریکو از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای «بندر ثروتمند» است. جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.هرچند که ساکنان این جزیره شهروند آمریکا بشمار می‌آیند اما نمی‌توانند در انتخاب... [ادامه]

شاخص‌های اقتصادی پورتو ریکو + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 03 114 63.35 : 117 ماهیانه
آمار اشتغال غیر کشاورزی 0 2019 04 874 827 : 1101 ماهیانه هزار
آسانی کسب و کار 0 2018 12 64 33 : 64 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 444466 286457 : 610273 سه ماهه IP
افراد شاغل 0 2018 12 993 935 : 1301 ماهیانه هزار
افراد بیکار 93.00 2018 12 81 81 : 226 ماهیانه هزار
اشتغال دولتی 209.40 2018 12 209 206 : 402 ماهیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
پول 98.01 2019 05 97.93 71.32 : 165 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 27308.99 2016 12 27502 5832 : 28085 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 105.03 2016 12 103 1.69 : 105 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35044.70 2016 12 35292 22227 : 36040 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 0.10 2019 03 -0.8 -1.6 : 9.69 ماهیانه ٪
ترازنامه بانک 65889.30 2018 09 65909 56524 : 101479 سه ماهه USD - میلیون
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 10 43.1 -5.7 : 43.1 ماهیانه ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2017 12 3.47 2.36 : 3.83 سالیانه میلیون
حساب جاری 10526.60 2017 12 9266 -6608 : 10527 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 11 794 430 : 1481 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2014 12 33 31 : 39 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2015 12 30 30 : 42 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 10842 1008 : 12367 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 03 107 45.05 : 120 ماهیانه
شاخص مسکن 0 2018 09 146 100 : 210 سه ماهه نقاط شاخص
شاخص فساد مالی 0 2014 12 62 55 : 63 سالیانه امتیاز
شاخص PMI تولید 47.30 2018 12 54.2 33.1 : 61.7 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2015 12 4.66 4.48 : 4.66 سالیانه امتیاز
شاخص اقتصادی مقدم 16.10 2018 12 21.6 -19.7 : 21.6 ماهیانه ٪
صورت های پرداخت توليد 72.60 2018 12 71.8 69.5 : 162 ماهیانه
صادرات 4927.40 2018 11 5516 3040 : 8374 ماهیانه USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.89 2019 03 118 97.7 : 120 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.76 2019 04 0.72 0.34 : 1.03 ماهیانه USD / لیتر
گردش سرمایه 0 2017 12 -3730 -9326 : 8489 سالیانه USD - میلیون
موازنه تجاری 1058.20 2018 11 205 -188 : 5218 ماهیانه USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 2018 12 33 33 : 33 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 39.00 2017 12 39 30 : 39 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 40.80 2018 12 40.1 38.5 : 49.8 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 2017 12 -1.3 -3.8 : 13.8 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 7.80 2019 04 9.2 7.6 : 18.4 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 0.2 -1.9 : 3.1 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 37.30 2018 12 37 33.5 : 44.7 ماهیانه ٪
نرخ تورم -0.20 2019 03 -0.7 -1.4 : 8.8 ماهیانه ٪
ورود توریست 193.30 2018 12 174 12.2 : 203 ماهیانه هزار
واردات 3869.30 2018 11 5311 2022 : 5311 ماهیانه USD - میلیون
ورشکستگی 0 2018 09 297 20 : 1155 ماهیانه بانک اطلاعات شرکتها
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 93.00 83 80 80 85 90 هزار
اشتغال دولتی 209.40 216 220 220 214 235
پول 98.01 96.48 96.91 97.33 96.06 97.33
تولید ناخالص داخلی سرانه 27308.99 28500 28500 29200 28500 29200 USD
تولید ناخالص داخلی 105.03 107 107 107 107 107 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35044.70 34500 34500 36000 34500 36000 USD
تورم مواد غذایی 0.10 0.36 1.4 1.5 1.4 1.6 ٪
ترازنامه بانک 65889.30 68966 70000 70000 65500 75000 USD - میلیون
حساب جاری 10526.60 -200 -200 -80 -200 -80 USD - میلیون
شاخص PMI تولید 47.30 50.6 54 54 58 60
شاخص اقتصادی مقدم 16.10 4.4 3.2 3.2 6.7 2.6 ٪
صورت های پرداخت توليد 72.60 70.46 69.2 69.2 69.4 70.5
صادرات 4927.40 5300 4200 4200 5150 4350 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.89 121 120 119 120 122 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.76 0.68 0.66 0.65 0.7 0.65 USD / لیتر
موازنه تجاری 1058.20 1000 -250 -250 -1410 -150 USD - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33 ٪
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 40.80 40.52 40.8 40.8 40.8 41 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -1 -1 -0.5 -1 -0.5 ٪
نرخ بیکاری 7.80 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3 ٪
نرخ اشتغال 37.30 36.94 37.2 37.2 37.4 37.4 ٪
نرخ تورم -0.20 0.8 1.2 1 0.6 1.4 ٪
ورود توریست 193.30 105 165 165 155 170 هزار
واردات 3869.30 4300 4450 4450 6560 4500 USD - میلیون