شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین فیلیپین
فیلیپین

فیلیپین

فیلیپین با نام رسمی جمهوری فیلیپین (به فیلیپینی: Republika ng Pinipinas) کشوری آسیایی است که در جنوب شرقی آسیا و در غرب اقیانوس آرام و بین دریای جنوبی چین قرارگرفته و متشکل از ۷۶۴۱ جزیره می‌باشد که به صورت کلی به سه بخش جغرافیایی تقسیم شده که از شمال به جنوب عبارت‌اند از لوزون، ویسایا و میندانائو. کشور فیلیپین حدود ۱۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد.فیلیپین از سدهٔ ۱۶ تا ۲۰ میلادی مستعمرهٔ اسپانیا و در نیمهٔ اول سدهٔ بیستم مستعمرهٔ آمریکا بود. این کشور در سال ۱۳۲۵ش برابر با ۱۹۴۶ میلادی از آمریکا استقلال یافته و روز ملی آن دوازدهم ژوئن است.

PHP/USD

0.0198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:12:11
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.21%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 7932.96
 • بالاترین قیمت روز : 7932.96
 • پایین ترین قیمت روز : 7932.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7932.96
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 50.56
 • بالاترین قیمت روز : 50.56
 • پایین ترین قیمت روز : 50.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 50.56
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 1,760 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 1,760
 • پایین ترین قیمت روز : 1,760
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,760
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۱:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,761
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
 • نرخ فعلی : 4.68
 • بالاترین قیمت روز : 4.68
 • پایین ترین قیمت روز : 4.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.68
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

بازارهای ارزی فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHP/AUD Ask 0.0289 - 0.0289 0.0289 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۳:۰۶
CNH/PHP Ask 7.2243 - 7.2243 7.2243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۰۶
PHP/MXN Ask 0.3794 - 0.379 0.3798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
PHP/MYR Ask 0.0821 - 0.082 0.0821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
PHP/NAD Ask 0.2911 - 0.2908 0.2911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳

شاخص های بورس فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 676.21 - 676.21 676.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۳۲
PHS All Shares 4751.81 - 4751.81 4751.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۳۱
PSEi Composite 7932.96 - 7912.31 7935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mabuhay 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Geograce Resources 0.211 - 0.209 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Wellex Industries 0.225 - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Panasonic Manufacturing 5.3 - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Basic Energy 0.243 - 0.243 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲

بازار اوراق قرضه فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.156 - 3.128 3.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 3M 3.21 - 3.21 3.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 6M 3.339 - 3.297 3.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 1Y 3.482 - 3.482 3.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Philippines 2Y 3.987 - 3.962 3.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Global Philippine Fund 307.51 - 307.51 307.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
ALFM Dollar Bond Fund 466.22 - 466.22 466.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 237.08 - 237.08 237.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Global Equity Fund 385.93 - 385.93 385.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Philam Dollar Bond Fund 2.383 - 2.383 2.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱

شاخص‌های اقتصادی فیلیپین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

113.00 2019 10 113 97.9 : 114 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1536732 477194 : 1536948 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 124 95 : 144 سالیانه

افراد شاغل

0 2019 09 42242 18567 : 42953 سه ماهه هزار

اندازه اصل تورم

2.60 2019 10 2.7 1.4 : 7.25 ماهیانه ٪

افراد بیکار

2432.00 2019 09 2286 1720 : 4989 سه ماهه هزار

اوراق قرضه دولتی ده ساله

4.68 2019 11 4.68 3.04 : 16.4 روزانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 84.35 74.3 : 84.44 ماهیانه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اطمینان کسب و کار

37.30 2019 09 40.5 -32.6 : 54.9 سه ماهه نقاط شاخص

ارزش بودجه دولت

-178557.00 2019 09 -2488 -178557 : 86872 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

41.90 2018 12 42.1 41.9 : 74.9 سالیانه ٪

بودجه دولت

-3.20 2018 12 -2.2 -5.3 : 1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

78959.57 2018 12 73098 20893 : 79949 سالیانه USD - میلیون

بازار سهام

7932.96 2019 11 7934 440 : 9078 روزانه

پول

50.56 2019 11 50.56 26.37 : 56.56 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 09 4598144 1124351 : 4689906 ماهیانه میلیونر - پی اچ پی

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

273632.39 2019 09 264202 85503 : 273632 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

88701.00 2019 09 80435 42117 : 88701 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1406839.00 2019 09 1479661 675417 : 1479661 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

139356.00 2019 09 148322 114778 : 182717 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

500264.00 2019 09 546494 252377 : 599810 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

3022.00 2018 12 2884 1060 : 3022 سالیانه USD

تولید نفت خام

14.00 2019 04 14 1 : 38 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

67804.54 2019 09 84766 34828 : 84766 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص ملی

2926854.11 2019 09 2872412 944320 : 2926854 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7942.50 2018 12 7581 3800 : 7942 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2357386.00 2019 09 2484305 487414 : 2494033 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

15706.00 2019 09 32834 10394 : 32834 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تغییرات موجودی انبار

-26360.80 2019 09 -28657 -83620 : 92124 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

723340.43 2019 09 651787 163358 : 744263 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

396.23 2019 06 373 76 : 396 سه ماهه PHP - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

102490.00 2019 09 120068 43289 : 120068 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

ترازنامه بانک

2264.70 2019 08 2225 460 : 2265 ماهیانه PHP - میلیارد

تغییر قیمت تولید کننده

-0.10 2019 09 1.5 -10 : 17.5 ماهیانه ٪

ترازنامه بانک مرکزی

5159.88 2019 08 4981 480 : 5192 ماهیانه PHP - میلیارد

تولید ناخالص داخلی

330.91 2018 12 314 4.4 : 331 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

-2.30 2019 09 -8.3 -26.6 : 68.6 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

-0.90 2019 10 -0.9 -0.9 : 17.3 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.20 2019 07 -0.8 -2.51 : 14.43 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 08 0.7 -3.13 : 79.5 ماهیانه ٪

جواز ساختمان

43394.00 2019 06 39762 16129 : 43777 سه ماهه

جمعیت

107.00 2018 12 105 26.27 : 107 سالیانه میلیون

حواله

2379042.00 2019 09 2589236 64208 : 2849066 ماهیانه هزار تومان

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.40 2018 12 -0.7 -7.7 : 5.8 سالیانه ٪

حساب جاری

566.76 2019 06 -190 -1410 : 1811 ماهیانه USD - میلیون

حداقل دستمزد

537.00 2018 11 512 89 : 537 سالیانه PHP/day

دستمزد در تولید

113.10 2019 06 98.8 48.63 : 118 سه ماهه نقاط شاخص

درآمدهای دولت

236528.00 2019 09 279745 81 : 317236 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

دستمزد

10458.00 2016 12 9876 5798 : 10458 سالیانه پی اچ پی / ماه

ذخایر طلا

197.93 2019 12 198 127 : 274 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

85700.00 2019 10 86160 44.07 : 86160 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 111 36 : 141 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 56 47 : 87 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

416.00 2019 08 543 -396 : 2256 ماهیانه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 4527 796 : 5451 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.40 2019 10 106 91.9 : 109 ماهیانه

شاخص مسکن

12232.00 2019 06 10621 4889 : 12682 سه ماهه PHP / SQ METER

شاخص فساد مالی

0 2018 12 34 23 : 38 سالیانه امتیاز

شاخص PMI تولید

52.10 2019 10 51.8 50.6 : 57.5 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2017 12 7.13 5.78 : 7.27 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.13 3.9 : 62.13 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

120.80 2019 10 121 1 : 121 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

5898016.59 2019 09 6267665 23000 : 6308845 ماهیانه هزار تومان

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 186 12.87 : 198 سه ماهه نقاط شاخص

ضریب اطمینان مصرف کننده

4.60 2019 09 -1.3 -52.8 : 13.1 سه ماهه نقاط شاخص

عرضه پول M2

11403991.95 2019 09 11198689 44456 : 11403992 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 09 11857341 56544 : 12037377 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 4018553 14600 : 4097284 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 09 1166417 1918 : 1231841 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

قیمت مصرف کننده اصلی

120.10 2019 10 120 59.24 : 120 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت واردات

0 2019 09 116 11.46 : 138 سه ماهه لیست قیمت

قیمت گازوئیل

0.98 2019 10 1.05 0.34 : 1.29 ماهیانه USD / لیتر

قیمت صادرات

0 2019 09 91.45 8.57 : 134 سه ماهه لیست قیمت

قیمت تولید

134.83 2019 09 136 81.1 : 181 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 4.86 -35.31 : 93.66 ماهیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

-3119474.80 2019 09 -2678721 -4415447 : 1144700 ماهیانه هزار تومان

مخارج نظامی

0 2018 12 3755 513 : 4223 سالیانه

مجموع فروش خودرو

9721.00 2019 09 8781 993 : 14182 ماهیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2018 12 32 32 : 35 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.20 2019 09 5.5 -11.1 : 12.4 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

62.06 2019 09 61.39 60.1 : 71.5 سه ماهه ٪

نسبت ذخیره نقدی

18.00 2019 09 18 12 : 25 ماهیانه ٪

نرخ وام بانکی

6.99 2019 09 7.11 5.09 : 39.73 ماهیانه ٪

نرخ وام

4.50 2019 11 4.75 3.5 : 45 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.60 2019 09 1.4 -2.3 : 3.4 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2019 12 12 10 : 12 سالیانه ٪

نرخ بهره

4.00 2019 11 4 3 : 31 روزانه ٪

نرخ تورم

0.80 2019 10 0.9 -2.1 : 62.8 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

94.64 2019 09 94.87 85.6 : 95.3 سه ماهه ٪

نرخ بهره سپرده

3.50 2019 11 3.75 2.5 : 4.25 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

0 2018 12 7.67 6.24 : 7.67 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

5.40 2019 09 5.1 4.7 : 13.9 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

0 2018 12 3.69 3.39 : 3.69 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.20 2019 10 0.2 -4.5 : 8.8 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

11.36 2018 12 11.36 9.63 : 11.36 سالیانه ٪

واردات

9017491.39 2019 09 8946387 37084 : 10724291 ماهیانه هزار تومان

وام به بخش خصوصی

7679271.72 2019 09 7579963 3584899 : 7679272 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

وام به بانک

319851.25 2019 09 302542 132599 : 320071 ماهیانه

ورود توریست

702843.00 2019 08 719057 63628 : 766865 ماهیانه

هزینه های مالی

415085.00 2019 09 282233 107 : 415085 ماهیانه پی اچ پی - میلیون

هزینه های دولت

272139.90 2019 09 328019 62728 : 328019 سه ماهه پی اچ پی - میلیون

هزینه های مصرف کننده

1569559.18 2019 09 1646010 305524 : 1789083 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 113.00 118 118 117 114 118
اندازه اصل تورم 2.60 3.5 3 3.2 2.7 4.1 ٪
افراد بیکار 2432.00 2300 2260 2260 2285 2200 هزار
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.68 4.67 4.74 4.81 4.59 4.96
اطمینان کسب و کار 37.30 45 46 42 43 50 نقاط شاخص
ارزش بودجه دولت -178557.00 -42000 -42000 -65000 -42000 -54000 پی اچ پی - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 38 38 40 39 ٪
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.2 -3.1 ٪
بدهی خارجی 78959.57 73000 73500 84092 73000 73500 USD - میلیون
بازار سهام 7932.96 7774 7675 7577 7875 7384
پول 50.56 51.18 51.4 51.63 50.95 52.08
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273632.39 216288 280583 280318 285638 303062 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88701.00 71166 85181 85101 75115 79698 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1406839.00 1377031 1570919 1569440 1481883 1572277 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139356.00 168140 156642 156494 192767 204525 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 500264.00 588130 580937 580390 632800 671400 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3063 3170 3170 3063 3170 USD
تولید نفت خام 14.00 15 15 15 14 30 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67804.54 81147 90021 89936 68761 72956 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص ملی 2926854.11 3001434 3050502 3047629 2955283 3135555 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942.50 7900 8400 8400 7900 8400 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2357386.00 2392428 2637600 2635116 2631205 2791709 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 15706.00 23727 34987 34954 20386 21630 پی اچ پی - میلیون
تغییرات موجودی انبار -26360.80 15700 15700 15700 15700 19300 پی اچ پی - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 723340.43 749755 691229 690578 785198 833095 پی اچ پی - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 396.23 396 421 420 379 402 PHP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102490.00 97506 126800 126680 113022 119917 پی اچ پی - میلیون
ترازنامه بانک 2264.70 1320 1340 1330 1290 1360 PHP - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 1.6 2.5 2 0.5 2.3 ٪
ترازنامه بانک مرکزی 5159.88 5300 5250 5200 5358 5400 PHP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 330.91 356 390 390 356 390 USD - میلیارد
تولید صنعتی -2.30 4.2 4.5 4.2 3.2 5.3 ٪
تورم مواد غذایی -0.90 3.2 3.8 3.8 1.2 3.9 ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.1 -0.2 0.5 0.8 0.1 ٪
جواز ساختمان 43394.00 41000 43500 44000 42250 42000
جمعیت 107.00 108 108 108 108 108 میلیون
حواله 2379042.00 2630000 2320000 268000 2930000 3000000 هزار تومان
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.1 -2.3 ٪
حساب جاری 566.76 -150 -200 -500 367 589 USD - میلیون
حداقل دستمزد 537.00 557 557 557 537 579 PHP/day
دستمزد در تولید 113.10 112 105 117 124 119 نقاط شاخص
درآمدهای دولت 236528.00 232000 242000 220000 241000 254000 پی اچ پی - میلیون
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500 پی اچ پی / ماه
ذخایر طلا 197.93 197 197 197 197 197 تن
ذخایر ارزی 85700.00 87300 87900 88000 86500 88500 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 416.00 800 840 550 950 1050 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.40 110 111 110 107 110
شاخص مسکن 12232.00 11500 11800 10000 11100 14000 PHP / SQ METER
شاخص PMI تولید 52.10 53.4 52.5 53 53.6 54.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.80 124 125 125 121 126 نقاط شاخص
صادرات 5898016.59 6090000 6150000 615000 4750000 4750000 هزار تومان
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.60 10 6 5.5 7.5 7 نقاط شاخص
عرضه پول M2 11403991.95 11350000 11350000 11350000 11350000 11880000 پی اچ پی - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 120.10 122 123 124 120 125 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.98 0.84 0.82 0.79 0.87 0.75 USD / لیتر
قیمت تولید 134.83 142 139 138 133 136 نقاط شاخص
موازنه تجاری -3119474.80 -3800000 -2990000 -2350000 -4140000 -3480000 هزار تومان
مجموع فروش خودرو 9721.00 9000 9300 9700 9600 8900
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6 6.2 6.1 5.5 6.1 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 62.06 63.7 63.7 63.7 63 64 ٪
نسبت ذخیره نقدی 18.00 17 17 17 18 19 ٪
نرخ وام بانکی 6.99 7.27 7.21 7.21 7.27 7.27 ٪
نرخ وام 4.50 5.25 4.75 4.75 5.25 5.25 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.2 0.8 1 1.4 1.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ بهره 4.00 4 4 3.75 4 3.75 ٪
نرخ تورم 0.80 3.9 4.2 4 2 3.5 ٪
نرخ اشتغال 94.64 94.5 94.6 94.6 94.7 94.3 ٪
نرخ بهره سپرده 3.50 4.25 3.75 3.75 4.25 4.25 ٪
نرخ بیکاری 5.40 5.4 5.2 5.2 5.3 5.2 ٪
نرخ تورم 0.20 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 ٪
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 ٪
واردات 9017491.39 9080000 8500000 990000 8820000 8940000 هزار تومان
وام به بخش خصوصی 7679271.72 7746006 7915867 8147707 7807132 8283367 پی اچ پی - میلیون
وام به بانک 319851.25 265000 265000 255000 275000 299000
ورود توریست 702843.00 730000 670000 550000 697000 700000
هزینه های مالی 415085.00 326000 307000 307000 321000 336000 پی اچ پی - میلیون
هزینه های دولت 272139.90 267515 347347 347020 249459 264676 پی اچ پی - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1569559.18 1662790 1748062 1746416 1887483 2002620 پی اچ پی - میلیون