فیلیپین فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین
فیلیپین (با نام رسمی جمهوری فیلیپین: Republika ng Pinipinas) کشوری آسیایی است که در جنوب شرقی آسیا و در غرب اقیانوس آرام و بین دریای جنوبی چین قرارگرفته و متشکل از ۷۱۰۷ جزیره می‌باشد که به صورت کلی به سه بخش جغرافیایی تقسیم شده که از شمال به جنوب عبارت می‌باشد از لوزون، ویسایا و میندانائو. فیلیپین از سدهِ ۱۶ تا ۲۰ مستعمره اسپانیا و در نیمه اول سده بیستم مستعمره آمریکا بود. این کشور در سال ۱۳۲۵ش ـ ۱۹۴۶م از آمریکا استقلال یافته و روز ملی آن دوازدهم ژوئن است.

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:33:19
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 7928.37
 • بالاترین قیمت روز : 7928.37
 • پایین ترین قیمت روز : 7928.37
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7928.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 52.10
 • بالاترین قیمت روز : 52.10
 • پایین ترین قیمت روز : 52.10
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.10
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / فیلیپین

 • نرخ فعلی : 1660 (PHP)
 • بالاترین قیمت روز : 1662
 • پایین ترین قیمت روز : 1658
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4
 • درصد بیشترین نوسان روز : -100%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1658
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۱:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,649
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11

تغییر اوراق قرضه

 • نرخ فعلی : 6.45
 • بالاترین قیمت روز : 6.45
 • پایین ترین قیمت روز : 6.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 6.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

بازارهای ارزی فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DKK/PHP Ask 7.9003 7.9054 7.9003 7.9152 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PHP/DKK Ask 0.1262 0.1261 0.1257 0.1262 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
EUR/PHP Ask 58.951 58.988 58.951 59.057 0.05 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
GBP/PHP Ask 67.705 67.731 67.705 68.018 0.18 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
PHP/JPY Ask 2.1277 2.1265 2.1131 2.1277 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴

شاخص های بورس فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4802.89 - 4802.89 4802.89 38.71 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
PSEi Composite 7939.24 7936.51 7855.81 7944.59 105.49 1.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۶
FTSE Philippines 662.81 - 662.81 662.81 6.28 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۴

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
San Miguel Pref 74 - 74 74 0.80 1.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Philtrust Bank 114.6 - 114.6 114.6 0.40 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
DoubleDragon Pref 97 - 97 97 0.30 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Cemex Holdings 2.21 - 2.21 2.21 0.05 2.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Wilcon Depot 14.56 - 14.56 14.56 0.34 2.34% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۰۵

بازار اوراق قرضه فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.144 - 5.144 5.144 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Philippines 3M 5.796 - 5.796 5.796 0.08 1.33% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Philippines 6M 6.048 - 6.048 6.048 0.04 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Philippines 1Y 6.113 - 6.113 6.113 0.06 1.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Philippines 2Y 6.16 - 6.16 6.16 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.675 - 1.675 1.675 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
EPCIB US Dollar Fund 1.862 - 1.862 1.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
BPI Global Philippine Fund 303.21 - 303.21 303.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ALFM Dollar Bond Fund 451.09 - 451.09 451.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 217.31 - 217.31 217.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵

شاخص‌های اقتصادی فیلیپین + پیش بینی

 • اطلاعات زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 111.90 2019 01 112 97.9 : 112 ماهیانه
آدرس های IP 0 2017 03 1536732 477194 : 1536948 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 113 97 : 144 سالیانه
افراد شاغل 41329.00 2018 12 40659 18567 : 41755 سه ماهه هزار
اندازه اصل تورم 4.40 2019 01 4.7 1.4 : 7.25 ماهیانه ٪
افراد بیکار 2202.00 2018 12 2323 1720 : 4989 سه ماهه هزار
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.45 2019 02 6.38 3.04 : 16.4 روزانه
استفاده از ظرفیت 84.27 2018 12 84.31 74.3 : 84.34 ماهیانه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
اطمینان کسب و کار 27.20 2018 12 30.1 -32.6 : 54.9 سه ماهه نقاط شاخص
ارزش بودجه دولت -39118.00 2018 11 -59865 -118229 : 80852 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 2018 12 42.1 41.9 : 74.9 سالیانه ٪
بودجه دولت -2.20 2017 12 -2.4 -5.3 : 1 سالیانه ٪
بدهی خارجی 73097.87 2017 12 76622 20893 : 79949 سالیانه USD - میلیون
بازار سهام 7928.37 2019 02 7834 130 : 9059 روزانه
پس انداز های شخصی 4665755.56 2018 12 4620855 1124351 : 4689906 ماهیانه میلیونر - پی اچ پی
پول 52.10 2019 02 52.09 37.84 : 56.34 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272511.86 2018 12 232897 85503 : 272512 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182999.00 2018 12 134872 114778 : 182999 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1397922.00 2018 12 1314844 675417 : 1397922 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71189.00 2018 12 82731 42117 : 82731 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 19574.00 2018 12 17364 10394 : 31709 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 598370.00 2018 12 486817 252377 : 598370 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599.19 2017 12 7233 3797 : 7599 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177329.00 2018 12 146829 34828 : 180214 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید نفت خام 13.00 2018 08 13 1 : 38 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 2790598.07 2018 12 2784498 944320 : 2790598 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891.36 2017 12 2752 1059 : 2891 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2486518.00 2018 12 2219512 487414 : 2486518 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تورم مواد غذایی 5.60 2019 01 6.7 -0.8 : 17.3 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 751768.94 2018 12 704050 163358 : 751769 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 2018 12 0.8 -10 : 17.5 ماهیانه ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 329.44 2018 09 319 76 : 329 سه ماهه PHP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104258.00 2018 12 96479 43289 : 109633 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
ترازنامه بانک 1230.40 2018 12 1236 460 : 1249 ماهیانه PHP - میلیارد
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 2018 12 3.8 -3.13 : 79.5 ماهیانه ٪
ترازنامه بانک مرکزی 4613.29 2018 11 4625 480 : 4782 ماهیانه PHP - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 2018 12 -0.2 -2.51 : 14.43 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 313.60 2017 12 305 4.4 : 314 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی -9.30 2018 12 2.4 -26.6 : 68.6 ماهیانه ٪
تغییرات موجودی انبار -6995.67 2018 12 -1813 -83620 : 92124 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
جواز ساختمان 42111.00 2018 09 40182 16129 : 42111 سه ماهه
جمعیت 104.90 2017 12 104 26.27 : 105 سالیانه میلیون
حواله 2849065.80 2018 12 2326000 64208 : 2849066 ماهیانه هزار تومان
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 2017 12 -0.4 -7.7 : 5.8 سالیانه ٪
حساب جاری -1254.49 2018 09 -1035 -1455 : 1811 ماهیانه USD - میلیون
دستمزد 10458.00 2016 12 9876 5798 : 10458 سالیانه پی اچ پی / ماه
دستمزد در تولید 1686.41 2018 06 1252 639 : 1731 سه ماهه نقاط شاخص
درآمدهای دولت 259702.00 2018 11 246762 81 : 307558 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
ذخایر طلا 197.90 2019 03 198 127 : 274 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 82130.00 2019 01 78460 44.07 : 86139 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 111 36 : 141 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 68 47 : 87 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 4527 796 : 5451 سه ماهه KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 531.00 2018 11 491 -396 : 2256 ماهیانه USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 2019 01 105 91.9 : 109 ماهیانه
شاخص مسکن 9249.00 2018 09 11314 4889 : 12682 سه ماهه PHP / SQ METER
شاخص فساد مالی 0 2018 12 34 23 : 38 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 59.8 3.9 : 62.13 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 7.13 5.78 : 7.27 سالیانه
شاخص PMI تولید 52.30 2019 01 53.2 50.6 : 57.5 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.10 2019 01 119 1 : 120 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 4720880.00 2018 12 5568794 23000 : 6239050 ماهیانه هزار تومان
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 199.00 2018 12 190 12.87 : 199 سه ماهه نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.50 2018 12 -7.1 -52.8 : 13.1 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M3 11612149.07 2018 12 11250727 56544 : 11612149 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M2 11065704.62 2018 12 10764346 44456 : 11065705 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M0 1233502.92 2018 12 1125055 1918 : 1233503 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M1 3887379.42 2018 12 3773019 14600 : 3887379 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
قیمت واردات 119.32 2018 12 114 11.46 : 138 سه ماهه لیست قیمت
قیمت مصرف کننده اصلی 117.50 2019 01 117 59.24 : 118 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت تولید 132.90 2018 12 133 81.1 : 181 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.90 2019 01 0.9 0.34 : 1.29 ماهیانه USD / لیتر
قیمت صادرات 107.55 2018 12 91.59 8.57 : 134 سه ماهه لیست قیمت
گردش سرمایه 2.07 2018 09 -5.93 -35.31 : 93.66 ماهیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 4507.80 2017 12 3722 542 : 4508 سالیانه
موازنه تجاری -3752000.00 2018 12 -3901000 -4080962 : 1144700 ماهیانه هزار تومان
مجموع فروش خودرو 9301.00 2018 12 9197 993 : 14182 ماهیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 2018 12 32 32 : 35 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 2018 12 6 -11.1 : 12.4 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 60.56 2018 12 60.1 60.1 : 71.5 سه ماهه ٪
نسبت ذخیره نقدی 18.00 2019 01 18 12 : 25 ماهیانه ٪
نرخ وام بانکی 7.02 2018 12 6.64 5.09 : 39.73 ماهیانه ٪
نرخ وام 5.25 2019 02 5.25 3.5 : 45 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 2018 12 1.5 -2.3 : 3.4 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 12.00 2018 12 12 10 : 12 سالیانه ٪
نرخ بهره 4.75 2019 02 4.75 3 : 31 روزانه ٪
نرخ تورم 0.10 2019 01 -0.4 -4.8 : 9 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 94.94 2018 12 94.6 85.6 : 95.3 سه ماهه ٪
نرخ بهره سپرده 4.25 2019 02 4.25 2.5 : 4.25 ماهیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018 12 7.67 6.24 : 7.67 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 5.10 2018 12 5.4 4.7 : 13.9 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018 12 3.69 3.39 : 3.69 سالیانه ٪
نرخ تورم 4.40 2019 01 5.1 -2.1 : 62.8 ماهیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018 12 11.36 9.63 : 11.36 سالیانه ٪
واردات 8473220.00 2018 12 9469397 37084 : 10320012 ماهیانه هزار تومان
وام به بخش خصوصی 7395572.61 2018 12 7213721 3584899 : 7395573 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
وام به بانک 252759.94 2018 12 248846 132599 : 320071 ماهیانه
ورود توریست 687726.00 2018 12 559057 63628 : 732506 ماهیانه
هزینه های مالی 298820.00 2018 11 306627 107 : 330240 ماهیانه پی اچ پی - میلیون
هزینه های دولت 236547.70 2018 12 250174 62728 : 308025 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1791823.92 2018 12 1479834 305524 : 1791824 سه ماهه پی اچ پی - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 111.90 115 116 116 115 120
افراد شاغل 41329.00 41960 42550 43200 41650 43700 هزار
اندازه اصل تورم 4.40 3.4 3.6 3.7 3.5 4.1 ٪
افراد بیکار 2202.00 2560 2585 2600 2520 2700 هزار
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.45 7.04 7.38 7.74 6.71 8.51
استفاده از ظرفیت 84.27 84.3 83.9 83.7 84.7 83.9 ٪
اطمینان کسب و کار 27.20 42 43 45 38 50 نقاط شاخص
ارزش بودجه دولت -39118.00 -60000 13000 -86000 -46000 -87000 پی اچ پی - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 40 40 39 ٪
بودجه دولت -2.20 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 ٪
بدهی خارجی 73097.87 73000 73000 73000 73000 73500 USD - میلیون
بازار سهام 7928.37 7762 7643 7525 7884 7295
پس انداز های شخصی 4665755.56 4890000 4940000 5300000 4810000 5660000 میلیونر - پی اچ پی
پول 52.10 52.5 52.69 52.89 52.31 53.28
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272511.86 277587 248733 248966 208337 265398 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182999.00 180078 169366 175099 161774 186656 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1397922.00 1426452 1361020 1407089 1256192 1499957 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71189.00 76805 85544 88439 67260 94276 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 19574.00 30117 18377 18394 21991 19608 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 598370.00 542614 444857 459915 549279 490269 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599.19 7900 7900 7900 7900 8400 USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177329.00 186161 151877 157018 73478 167381 پی اچ پی - میلیون
تولید نفت خام 13.00 12.98 12.98 15 12.98 30 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 2790598.07 2818971 2879171 2976628 2782205 3173086 پی اچ پی - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891.36 3063 3063 3063 3063 3170 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2486518.00 2434423 2296869 2374616 2209993 2531340 پی اچ پی - میلیون
تورم مواد غذایی 5.60 4.9 4.5 4.2 5.5 3.9 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 751768.94 718376 727988 752630 699663 802304 پی اچ پی - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 0.7 0.8 0.5 1.1 0.3 ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 329.44 353 362 358 345 375 PHP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104258.00 116869 103040 103136 88504 109943 پی اچ پی - میلیون
ترازنامه بانک 1230.40 1134 1145 1185 1122 1280 PHP - میلیارد
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 3.9 3.5 3.2 4.2 4 ٪
ترازنامه بانک مرکزی 4613.29 4915 4934 4958 4900 5090 PHP - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.6 0.8 -0.1 0.4 0.1 ٪
تولید ناخالص داخلی 313.60 325 325 325 325 330 USD - میلیارد
تولید صنعتی -9.30 7.5 7.9 8.2 6.6 5.3 ٪
تغییرات موجودی انبار -6995.67 19600 -6800 15700 24500 19300 پی اچ پی - میلیون
جواز ساختمان 42111.00 39400 40100 40250 38900 41000
جمعیت 104.90 106 106 106 106 107 میلیون
حواله 2849065.80 2590000 2650000 2730000 2520000 2900000 هزار تومان
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2 ٪
حساب جاری -1254.49 -385 153 367 -182 589 USD - میلیون
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500 پی اچ پی / ماه
دستمزد در تولید 1686.41 1450 1600 1720 1300 1950 نقاط شاخص
درآمدهای دولت 259702.00 235000 275000 269000 242000 265000 پی اچ پی - میلیون
ذخایر طلا 197.90 196 197 197 196 197 تن
ذخایر ارزی 82130.00 79300 79700 80800 79100 82500 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 531.00 790 900 950 750 1050 USD - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 109 111 113 108 117
شاخص مسکن 9249.00 10880 10690 12100 11400 14000 PHP / SQ METER
شاخص PMI تولید 52.30 52.7 53 53.6 52.3 54.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.10 122 124 124 122 128 نقاط شاخص
صادرات 4720880.00 5890000 5930000 5970000 5850000 6100000 هزار تومان
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 199.00 185 188 192 183 193 نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.50 2.1 3.4 5.6 -5.8 7 نقاط شاخص
عرضه پول M3 11612149.07 11360000 11450000 11580000 11250000 12100000 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M2 11065704.62 11140000 11270000 11350000 11030000 11880000 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M0 1233502.92 1062000 1075000 1081000 1056000 1109000 پی اچ پی - میلیون
عرضه پول M1 3887379.42 4130000 4270000 4350000 4050000 4560000 پی اچ پی - میلیون
قیمت واردات 119.32 118 122 124 117 128 لیست قیمت
قیمت مصرف کننده اصلی 117.50 119 121 122 118 127 نقاط شاخص
قیمت تولید 132.90 134 134 133 135 134 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 0.90 0.87 0.84 0.82 0.89 0.82 USD / لیتر
قیمت صادرات 107.55 95.8 93.5 110 105 111 لیست قیمت
گردش سرمایه 2.07 7.3 6.5 8.1 12.1 12 USD - میلیون
مخارج نظامی 4507.80 5000 5000 5000 5000 6200
موازنه تجاری -3752000.00 -1445000 -1610000 -2440000 -1510000 -2440000 هزار تومان
مجموع فروش خودرو 9301.00 6900 7100 7500 6600 8900
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 6.6 6.8 6.9 6.5 6.6 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 60.56 62.4 63 63.7 62 64 ٪
نسبت ذخیره نقدی 18.00 18 18 17.9 18 17.7 ٪
نرخ وام بانکی 7.02 6.85 6.35 6.35 6.85 6.35 ٪
نرخ وام 5.25 5.5 5 5 5.5 5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.7 1.6 1.4 1.5 1.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ بهره 4.75 5 4.5 4.5 5 3.75 ٪
نرخ تورم 0.10 0.7 0.5 0.3 0.9 0.2 ٪
نرخ اشتغال 94.94 94.6 94.7 94.5 94.1 94.3 ٪
نرخ بهره سپرده 4.25 4.5 4 4 4.5 4 ٪
نرخ بیکاری 5.10 5.5 5.2 5.4 5.4 5.2 ٪
نرخ تورم 4.40 3.9 3.9 3.7 4 3.3 ٪
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 ٪
واردات 8473220.00 8780000 9150000 9210000 8870000 9580000 هزار تومان
وام به بخش خصوصی 7395572.61 7550000 7810000 8150000 7370000 9300000 پی اچ پی - میلیون
وام به بانک 252759.94 241000 263000 275000 228000 299000
ورود توریست 687726.00 615000 643000 677000 677000 691000
هزینه های مالی 298820.00 295000 262000 311000 288000 319000 پی اچ پی - میلیون
هزینه های دولت 236547.70 328354 267186 267436 252128 285087 پی اچ پی - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1791823.92 1608345 1530149 1581943 1524895 1686351 پی اچ پی - میلیون