شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجر نیجر
نیجر

نیجر

نیجر به صورت رسمی جمهوری نیجر (به انگلیسی: Republic of Niger)، کشوری است در غرب قاره آفریقا. نیجر با مساحتی برابر با ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع، یک کشور محصور در خشکی است که حدود ۸۰ درصد از مساحت آن توسط بیابان‌ها پوشیده شده‌است. این کشور در تاریخ ۳ اوت ۱۹۶۰ میلادی، رسماً از فرانسه اعلام استقلال کرد. این کشور از لحاظ شاخص توسعه انسانی وضعیت بسیار ناخوشایندی دارد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ مطابق با آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان ملل متحد، نیجر در رتبه ۱۸۸ جهان جای گرفت.نیجر سرزمینی صخره‌ای و عمدتاً شن‌زار است. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود. با این وجود دارای منابع نفتی و معادن سنگ اورانیوم است.

شاخص‌های اقتصادی نیجر + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تن��وب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 3255 368 : 6016 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 143 132 : 176 سالیانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 06 44.8 33.9 : 88.2 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-5.70 2017 12 -6.1 -9 : 3.7 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

29.70 2017 12 28.7 14.7 : 66.5 سالیانه ٪

پول

592.25 2019 11 592 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

398.50 2018 12 394 323 : 716 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 07 7 5 : 20 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

932.00 2018 12 921 755 : 932 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

9.24 2018 12 8.12 0.45 : 9.24 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

0 2018 12 3.2 -49.4 : 85.2 سه ماهه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 06 2.5 -31.7 : 66.6 سه ماهه ٪

تورم مواد غذایی

0 2019 09 -6.6 -6.6 : 7.2 ماهیانه ٪

جمعیت

0 2017 12 20.67 3.39 : 21.6 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-14.40 2017 12 -15.5 -22.7 : 1.15 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2017 12 -700 -879 : -173 سالیانه FCFA - میلیون

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

98900.00 2018 12 98900 98900 : 98900 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

79700.00 2018 12 79700 79700 : 79700 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 112 99 : 138 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 56.6 44.5 : 129 سه ماهه نقاط شاخص

سرعت اینترنت

0 2017 03 1079 124 : 1079 سه ماهه KBps

شاخص تروریسم

0 2017 12 6.32 0 : 6.68 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 33 22 : 35 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 09 102 87.4 : 106 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 03 133989 54179 : 180681 سه ماهه FCFA - میلیون

عرضه پول M2

0 2018 09 1102 223 : 1649 ماهیانه XOF - میلیارد

عرضه پول M0

0 2018 09 519 116 : 689 ماهیانه XOF - میلیارد

قیمت صادرات

0 2018 12 61.9 55.2 : 122 سه ماهه نقاط شاخص

قیمت واردات

0 2018 12 109 71.9 : 124 سه ماهه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2018 12 -182 -515 : 764 سالیانه XOF - میلیارد

موازنه تجاری

-280440.00 2019 03 -184851 -429726 : -23245 سه ماهه FCFA - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 200 13.3 : 209 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.40 2019 06 6.3 -17.06 : 13.48 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2018 12 19 18 : 19 سالیانه ٪

نرخ تورم

-2.80 2019 09 -3.6 -4.2 : 15.4 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 0.4 -2 : 4 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

0.30 2018 12 0.3 0.3 : 5.1 سالیانه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 09 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

واردات

0 2019 03 318840 152052 : 519424 سه ماهه FCFA - میلیون

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 83400 83400 : 83400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

267400.00 2018 12 267400 267400 : 267400 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 32 32 32 33 32 ٪
پول 592.25 595 599 604 590 613
تولید ناخالص داخلی سرانه 398.50 425 425 425 410 425 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932.00 975 975 975 950 975 USD
تولید ناخالص داخلی 9.24 10.3 10.3 10.3 9.5 10.3 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -20 -20 -20 -17 -20 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 99900 99900 99900 99900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00 78900 78900 78900 78900 78900
موازنه تجاری -280440.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428 FCFA - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 5 5.1 5.4 5.3 5.7 ٪
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ تورم -2.80 -3 -2.7 3 -3.4 3.3 ٪
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ٪
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
هزینه زندگی خانواده 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400