شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالاوی مالاوی
مالاوی

مالاوی

مالاوی با نام رسمی جمهوری مالاوی کشوری است در جنوب شرق آفریقا. جمعیت مالاوی ۱۸٬۰۹۱٬۵۷۵ نفر برآورد می‌شود و پایتخت آن لیلونگوه است. جمهوری مالاوی کشوری است محصور در خشکی واقع در جنوب شرق آفریقا، شمال موزامبیک و شرق زامبیا. جمهوری مالاوی تا سال ۱۹۶۴ مستعمره بریتانیا بود. نام مالاوی از نام ماراوی که نام قدیمی قوم نیانجا است و از ساکنان اصلی این ناحیه هستند گرفته شده‌است. زبان رسمی مالاوی زبان انگلیسی است و زبان چچوا نیز به عنوان زبان محلی رسمیت دارد. اقوام اصلی مالاوی عبارتند از چچوا (۳۲٫۶۷ درصد جمعیت کشور)، یائو (۲۰٫۵ درصد)، و لوموه (۱۷٫۶ درصد). واحد پول این کشور کواچای مالاوی است. این کشور دارای حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس است. در مورد دین مردم مالاوی آمار دقیقی در دست نیست اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۲۵ درصد مسلمان هستند و ۵ درصد نیز پیرو ادیان دیگر می‌باشند.

MWK/USD

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 01:17:03
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 0
 • بالاترین قیمت روز : 0
 • پایین ترین قیمت روز : 0
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 727.90
 • بالاترین قیمت روز : 727.90
 • پایین ترین قیمت روز : 727.90
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 727.90
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 25,586 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 25,586
 • پایین ترین قیمت روز : 25,559
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ آبان
 • نرخ روز گذشته : 25,586
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 31,777 (MWK)
 • بالاترین قیمت روز : 31,777
 • پایین ترین قیمت روز : 31,744
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ آبان
 • نرخ روز گذشته : 31,777
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MWK Ask 815.601 815.527 815.527 815.601 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۳۳
GBP/MWK Ask 953.74 953.51 953.29 953.74 0.59 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۳۳
MWK/ZAR Ask 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/MWK Ask 49.8351 - 49.8351 49.8351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۶
دلار / کواچا مالاوی 737.9 - 737.9 743.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۴۴

شاخص های بورس مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Malawi 46003 - 46003 46003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Telekom Networks Malawi 2600 - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Old Mutual 249999 - 249999 249999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
NICO Holdings Ltd 4850 - 4850 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
NBS Bank 1250 - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲

شاخص‌های اقتصادی مالاوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 110 100 : 111 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 111 109 : 171 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 15502 1276 : 15502 سه ماهه IP

اعتبار بخش خصوصی

0 2017 02 410750 241173 : 420866 سالیانه MWK - میلیون

ارزش بودجه دولت

0 2017 06 19631 -21284 : 19631 سالیانه MWK - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.00 2018 12 54.7 15.3 : 120 سالیانه ٪

بودجه دولت

-4.50 2018 12 -4.1 -7.9 : 0.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2018 12 1486662 981 : 1569794 سالیانه MWK - میلیون

بازار سهام

0 2019 07 29956 4841 : 32373 ماهیانه

پول

727.90 2019 11 728 137 : 771 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2018 12 387297 241651 : 390766 سالیانه MWK - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2018 12 38623 18640 : 40378 سالیانه MWK - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2018 12 125523 41021 : 129993 سالیانه MWK - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2018 12 11837 1691 : 12083 سالیانه MWK - میلیون

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1430022.80 2018 12 1374556 636430 : 1430023 سالیانه MWK - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1163.30 2018 12 1154 715 : 1163 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

516.80 2018 12 513 237 : 517 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2018 12 16395 11830 : 17103 سالیانه MWK - میلیون

تورم مواد غذایی

13.90 2019 09 14.6 2 : 113 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 6877 -65676 : 40314 سالیانه MWK - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

184693.90 2017 12 175608 28646 : 213674 سالیانه MWK - میلیون

تولید صنعتی

0 2018 12 23.16 -69.1 : 58.28 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

7.06 2018 12 6.3 0.16 : 8 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2018 12 37774 14697 : 39636 سالیانه MWK - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2018 12 28662 15400 : 36144 سالیانه MWK - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2018 12 219106 81566 : 227996 سالیانه MWK - میلیون

جمعیت

0 2017 12 18.09 3.62 : 18.62 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-14.70 2018 12 -24 -27.6 : -0.25 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2018 12 -1414 -1419 : -4.38 سالیانه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2017 06 88045 29140 : 88045 سالیانه MWK - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 06 0.4 0.4 : 0.4 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 08 620 19.3 : 766 ماهیانه MWK Billions

رتبه فساد مالی

0 2018 12 122 43 : 122 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 129 117 : 136 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 90.2 5.64 : 599 سالیانه USD - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 1448 86.23 : 1910 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

113.04 2019 09 113 100 : 215 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2017 12 0 0 : 0.46 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 31 27 : 41 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 42.44 3.15 : 43.7 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

114.76 2019 09 113 42.55 : 472 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 03 49962 618 : 97429 ماهیانه MWK - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 1282200 90.7 : 1282200 ماهیانه MWK - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 596600 56.4 : 596600 ماهیانه MWK - میلیون

گردش سرمایه

0 2018 12 1070 87.58 : 1343 سالیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

-96558.30 2019 03 -92324 -187035 : 4926 ماهیانه MWK - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 47.4 6 : 64.3 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

16.50 2019 12 16.5 16.5 : 16.5 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.00 2018 12 5.1 -10 : 16.7 سالیانه ٪

نرخ تورم

9.20 2019 09 9.5 6.3 : 37.9 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

5.40 2018 12 5.5 5.4 : 7.8 سالیانه ٪

نرخ بهره

13.50 2019 10 13.5 13 : 75.53 روزانه ٪

نرخ بهره سپرده

9.95 2017 03 11.41 3.5 : 42 سه ماهه ٪

واردات

0 2019 03 142286 1056 : 269620 ماهیانه MWK - میلیون

هزینه های مصرف کننده

0 2017 12 1216152 728794 : 1279624 سالیانه MWK - میلیون

هزینه های دولت

134737.90 2017 12 128110 27174 : 134738 سالیانه MWK - میلیون

هزینه های مالی

0 2017 06 55337 28840 : 105009 سالیانه MWK - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 65 65 65 67 65 ٪
بودجه دولت -4.50 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 ٪
پول 727.90 734 737 740 731 746
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1430022.80 1470775 1470775 1470775 1443284 1544314 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163.30 1240 1240 1240 1180 1240 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 516.80 520 520 520 505 520 USD
تورم مواد غذایی 13.90 8.5 8.5 8.5 9 4.8 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 184693.90 197622 197622 197622 193929 207504 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی 7.06 7.3 7.3 7.3 7 7.3 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.70 -9 -9 -9 -11 -9 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.04 120 119 120 119 127
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.76 126 118 122 120 127 نقاط شاخص
موازنه تجاری -96558.30 -94408 -94408 -94408 -94408 -94354 MWK - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 7 7 7 5 7 ٪
نرخ تورم 9.20 8.6 7.4 6.1 9 6 ٪
نرخ بیکاری 5.40 5.2 5.2 5.2 5.3 5.2 ٪
نرخ بهره 13.50 12 12 11.5 12.5 11.5 ٪
نرخ بهره سپرده 9.95 9.95 9.95 9.45 9.95 9.45 ٪
هزینه های دولت 134737.90 144170 144170 144170 141475 151378 MWK - میلیون