شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس موریس
موریس

موریس

موریس با نام رسمی جمهوری موریس کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این جمهوری به جز جزیره موریس شامل جزیره‌های سنت برندون و رودریگوئس و جزایر آگالگا نیز می‌شود. موریس بخشی از جزایر ماسکارین به‌شمار می‌رود و جزیره فرانسوی رئونیون در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است.

MUR/USD

0.0269
قیمت روز
0 (1.49%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:37:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.58%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 2137.01
 • بالاترین قیمت روز : 2137.01
 • پایین ترین قیمت روز : 2137.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2137.01
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 36.35
 • بالاترین قیمت روز : 36.35
 • پایین ترین قیمت روز : 36.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 1,270 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,274
 • پایین ترین قیمت روز : 1,270
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ آبان
 • نرخ روز گذشته : 1,270
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,578 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,582
 • پایین ترین قیمت روز : 1,578
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ آبان
 • نرخ روز گذشته : 1,578
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MUR Ask 40.65 40.59 40.53 40.65 0.10 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۳
GBP/MUR Ask 47.369 47.322 47.262 47.377 0.16 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۳
دلار / روپیه موریس 36.7 36.65 36.6 36.7 0.05 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۲۱
MUR/USD Ask 0.0269 0.027 0.0269 0.0272 0.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۷
MUR/GBP Ask 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2137.01 - 2136.5 2139.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rogers & Co 36.65 - 36.65 36.65 0.05 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Gamma Civic 35.5 - 35.5 35.5 0.50 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Caudan Development 1.13 - 1.13 1.13 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ENL 26.9 - 26.9 26.9 0.60 2.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Fincorp Investment 27.9 - 27.7 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 4M 2.721 2.701 2.701 2.721 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Mauritius 2M 2.555 - 2.555 2.555 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Mauritius 8M 2.84 - 2.84 2.84 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Mauritius 2Y 3.218 - 3.218 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Mauritius 4Y 3.69 - 3.69 3.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI India Fund 1986 Shares 32.71 - 32.71 32.71 0.20 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۲
UTI India Pharma Fund A Acc 40.42 - 40.42 40.42 2.53 6.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۲
SBI Resurgent India Opps 4.02 - 4.02 4.02 0.17 4.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۲
India Value Investments Ltd £ 8.52 - 8.52 8.52 0.38 4.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.037 - 3.037 3.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 97.55 93.66 : 102 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 20 13 : 49 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2019 06 546 483 : 554 سه ماهه هزار

اندازه اصل تورم

0 2019 09 2 0.8 : 6.2 ماهیانه ٪

افراد بیکار

0 2019 06 40.4 35 : 56.1 سه ماهه هزار

استخراج معدن

0 2019 06 3.3 -34.23 : 17.24 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

0 2019 09 -2054 -5099 : 3156 ماهیانه MUR - میلیون

اطمینان کسب و کار

161.50 2019 06 160 77.5 : 162 سه ماهه نقاط شاخص

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.20 2018 12 -3.2 -6.2 : -1.8 سالیانه ٪

بهره وری

0 2018 12 128 45.68 : 132 سالیانه نقاط شاخص

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.00 2018 12 64.8 48.4 : 65 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 09 40304 6185 : 56153 سه ماهه MUR - میلیون

بازار سهام

2137.01 2019 11 2139 100 : 2308 روزانه

پول

36.35 2019 11 36.35 26.5 : 36.7 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2018 12 4106 1558 : 7285 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

5011.00 2019 06 4898 2126 : 5664 سه ماهه MUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

13446.00 2019 06 10331 7321 : 16963 سه ماهه MUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1796.00 2019 06 2022 566 : 2220 سه ماهه MUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 06 3041 2216 : 4337 سه ماهه MUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

10578.60 2018 12 10200 2324 : 10579 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21074.81 2018 12 20319 7581 : 21075 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

6813.00 2019 06 7140 3173 : 7140 سه ماهه MUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7476.00 2019 06 6577 -977 : 118747 سه ماهه MUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

276.00 2019 06 208 162 : 348 سه ماهه MUR - میلیون

تورم مواد غذایی

0.50 2019 10 4.2 -27.28 : 15.8 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 325 -3498 : 3458 سه ماهه MUR - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

23321.00 2019 06 22012 5487 : 24383 سه ماهه MUR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 09 266458 43240 : 269687 ماهیانه MUR - میلیون

ترازنامه بانک

0 2019 08 1458049 432334 : 1534430 ماهیانه MUR - میلیون

تولید صنعتی

2.00 2019 06 2.8 -2.9 : 6.77 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

14.22 2018 12 13.26 0.7 : 14.22 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

0 2019 06 1.1 -7.04 : 8.91 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 06 5922 2688 : 7187 سه ماهه MUR - میلیون

جمعیت

0 2018 12 1.26 0.66 : 1.27 سالیانه میلیون

حساب جاری

0 2019 06 -4997 -13870 : 3279 سه ماهه MUR - میلیون

حواله

0 2019 06 702 425 : 715 سه ماهه MUR - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-8.80 2018 12 -6.6 -13.55 : 6.4 سالیانه ٪

دستمزد در تولید

123.90 2019 06 120 78.2 : 124 سه ماهه نقاط شاخص

دستمزد

29841.00 2018 12 28676 12600 : 29841 سالیانه WALL / ماه

درآمد گردشگری

4753.00 2019 08 4937 3055 : 44378 ماهیانه MUR - میلیون

درآمدهای دولت

0 2019 09 7190 3176 : 14748 ماهیانه MUR - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 12.44 1.91 : 12.44 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 10 7217 638 : 7260 ماهیانه USD - میلیون

رابطه مبادله

0 2019 06 109 91.3 : 138 سه ماهه نقاط شاخص

رتبه فساد مالی

0 2018 12 54 33 : 56 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 49 39 : 60 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2017 12 13648 8793 : 20373 سالیانه MUR - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

104.00 2019 10 104 97.15 : 107 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 50 41 : 57 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.74 4.16 : 64.27 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.81 2019 10 103 9.85 : 106 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 08 7061 1407 : 21687 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 09 573864 206703 : 576787 ماهیانه MUR - میلیون

عرضه پول M1

0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون

قیمت واردات

0 2019 06 89 77.4 : 127 سه ماهه نقاط شاخص

قیمت صادرات

0 2019 06 96.8 49 : 107 سه ماهه نقاط شاخص

قیمت تولید

110.20 2019 09 110 69.4 : 110 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 8408 -14837 : 42379 سه ماهه MUR - میلیون

موازنه تجاری

-10159.00 2019 08 -10348 -23045 : 560 ماهیانه MUR - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 24 1.6 : 24 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

15.00 2018 12 15 15 : 30 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2019 06 3.3 -0.8 : 9.8 سه ماهه ٪

نرخ وام بانکی

8.50 2019 08 8.5 8 : 13 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2019 06 0.3 -1.7 : 6.1 سه ماهه ٪

نرخ وام

8.50 2019 08 8.5 8 : 13 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

15.00 2018 12 15 15 : 35 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

6.00 2019 12 6 6 : 6 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

3.30 2018 12 3.1 3.1 : 12.56 سالیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 10 -0.4 -2.5 : 4.4 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 93.1 0 : 93.6 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

6.60 2019 06 6.9 2.7 : 19.7 سه ماهه ٪

نرخ بهره

3.35 2019 10 3.35 3.35 : 9.25 روزانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

9.00 2019 12 9 9 : 9 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.40 2019 10 1.3 -1.4 : 18.1 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2019 12 3 3 : 3 سالیانه ٪

واردات

0 2019 08 17409 1755 : 44732 ماهیانه MUR - میلیون

ورود توریست

129018.00 2019 10 100837 38826 : 158043 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

90880.00 2019 06 86697 16183 : 101149 سه ماهه MUR - میلیون

هزینه های کار

0 2018 12 132 22.54 : 135 سالیانه نقاط شاخص

هزینه های دولت

20135.00 2019 06 18202 3739 : 20135 سه ماهه MUR - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 09 9244 3932 : 15087 ماهیانه MUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 161.50 190 180 185 175 180 نقاط شاخص
بودجه دولت -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 63 63 63 62.8 63 ٪
بازار سهام 2137.01 2104 2097 2089 2111 2075
پول 36.35 36.51 36.71 36.91 36.32 37.31
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5011.00 5559 5112 5098 5548 5776 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13446.00 17420 10869 10838 17387 18099 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1796.00 2108 2269 2263 2104 2190 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 10578.60 11200 11200 11200 10830 11200 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21074.81 21345 21345 22052 21575 22052 USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6813.00 7327 7472 7451 7312 7612 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7476.00 136851 122544 122191 136588 142188 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 276.00 318 217 216 317 330 MUR - میلیون
تورم مواد غذایی 0.50 3.2 3.2 3.2 3.2 3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23321.00 25483 22507 22443 25434 26476 MUR - میلیون
تولید صنعتی 2.00 -0.5 1.2 1.6 2.4 2 ٪
تولید ناخالص داخلی 14.22 15.5 15.5 15.5 14.7 15.5 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -7.6 -7.6 -7.6 -8.3 -7.6 ٪
دستمزد در تولید 123.90 115 115 115 115 120 نقاط شاخص
دستمزد 29841.00 31800 31800 31800 30700 31800 WALL / ماه
درآمد گردشگری 4753.00 5400 5150 4000 6900 6650 MUR - میلیون
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.00 104 104 105 108 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.81 105 104 105 103 104 نقاط شاخص
قیمت تولید 110.20 105 105 105 105 105 نقاط شاخص
موازنه تجاری -10159.00 -6300 -6300 -6300 -10600 -10200 MUR - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.1 3.8 3.8 4 4 ٪
نرخ وام بانکی 8.50 8.25 8.5 8.4 8.25 8.25 ٪
نرخ وام 8.50 8.25 8.5 8.4 8.25 8.25 ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6 ٪
نرخ بهره سپرده 3.30 2.85 3.3 3.2 2.85 2.85 ٪
نرخ بیکاری 6.60 6.6 6.4 6.2 6.9 6.4 ٪
نرخ بهره 3.35 3.35 3.25 3.25 3.35 3.25 ٪
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ تورم 0.40 0.8 1 1.3 0.5 1.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 ٪
ورود توریست 129018.00 118000 98000 112000 162000 110000
هزینه های مصرف کننده 90880.00 105432 91623 91359 105230 109544 MUR - میلیون
هزینه های دولت 20135.00 19368 18978 18924 19331 20123 MUR - میلیون