کالایاب
موریس موریس
موریس
موریس
موریس با نام رسمی جمهوری موریس کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده‌است. این جمهوری به جز جزیره موریس شامل جزیره‌های سنت برندون و رودریگوئس و جزایر آگالگا نیز می‌شود. موریس بخشی از جزایر ماسکارین به‌شمار می‌رود و جزیره فرانسوی رئونیون در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد. پایتخت موریس شهر پورت لوئیس است.

MUR/USD

0.0272
قیمت روز
0 (1.1%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:57:13
0 (4.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.86%)
نوسان سالیانه

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 2152.74
 • بالاترین قیمت روز : 2152.74
 • پایین ترین قیمت روز : 2152.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2152.74
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 35.30
 • بالاترین قیمت روز : 35.30
 • پایین ترین قیمت روز : 35.30
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 35.30
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / موریس

 • نرخ فعلی : 1,080 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,081
 • پایین ترین قیمت روز : 1,077
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,079
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۲:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 1,072
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8

طلای 22 عیار / موریس

 • نرخ فعلی : 1,342 (MUR)
 • بالاترین قیمت روز : 1,342
 • پایین ترین قیمت روز : 1,338
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,340
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1,332
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10

بازارهای ارزی موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MUR/USD Ask 0.0272 0.0274 0.0272 0.0277 0.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/MUR Ask 38.26 38.16 38.1 38.26 0.19 0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۹
GBP/MUR Ask 43.871 43.66 43.151 43.871 0.62 1.44% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۹
MUR/GBP Ask 0.0216 0.0217 0.0216 0.0217 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۹
ZAR/MUR Ask 2.3712 2.353 2.3515 2.3712 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۹

شاخص های بورس موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2145.54 2145.32 2144.35 2147.13 1.16 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius Development Inv. Trust 3.93 - 3.92 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Phoenix Beverages 590 - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Eudcos 14 - 14 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
IBL 52.75 - 52.75 52.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
MCB Group 278 - 278 278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲

بازار اوراق قرضه موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 2.75 2.7 2.65 2.9 0.25 9.09% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱
Mauritius 4M 2.88 2.9 2.85 3.1 0.26 9.03% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱
Mauritius 6M 3.08 3 3 3.25 0.26 8.44% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱
Mauritius 8M 3.15 3.08 3.07 3.3 0.17 5.40% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱
Mauritius 1Y 3.29 3.25 3.19 3.45 0.25 7.60% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Birla Sun Life India Advantage 341.31 - 341.31 341.31 0.81 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.947 - 2.947 2.947 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.092 - 3.092 3.092 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.934 - 2.934 2.934 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.909 - 2.909 2.909 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲

شاخص‌های اقتصادی موریس + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 04 98.19 93.66 : 102 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 25 17 : 49 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 266357 28544 : 289734 سه ماهه IP
افراد شاغل 0 2018 09 542 483 : 549 سه ماهه هزار
اندازه اصل تورم 0 2019 03 1.9 0.8 : 6.2 ماهیانه ٪
افراد بیکار 0 2018 09 40.5 35 : 56.1 سه ماهه هزار
استخراج معدن 0 2018 09 3 -34.23 : 17.24 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 0 2019 03 -2573 -5099 : 3156 ماهیانه MUR - میلیون
اطمینان کسب و کار 155.50 2018 12 144 77.5 : 156 سه ماهه نقاط شاخص
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -3.20 2018 12 -3.2 -6.2 : -1.8 سالیانه ٪
بهره وری 0 2018 12 128 45.68 : 132 سالیانه نقاط شاخص
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 2017 12 65 48.4 : 65 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 09 44538 6185 : 56004 سه ماهه MUR - میلیون
بازار سهام 2152.74 2019 05 2154 100 : 2308 روزانه
پول 35.30 2019 05 35.2 27.75 : 36.33 روزانه
پست های خالی شغلی 0 2018 12 4106 1558 : 7285 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5340.00 2018 12 5321 2126 : 5664 سه ماهه MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16734.00 2018 12 14549 7321 : 16963 سه ماهه MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2025.00 2018 12 1856 566 : 2220 سه ماهه MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 305.00 2018 12 275 162 : 348 سه ماهه MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20292.74 2017 12 19568 7387 : 20293 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7038.00 2018 12 6906 3173 : 7038 سه ماهه MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186.10 2017 12 9822 2265 : 10186 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131461.00 2018 12 118418 24867 : 131461 سه ماهه MUR - میلیون
تورم مواد غذایی 0.20 2019 04 -4.1 -27.28 : 15.8 ماهیانه ٪
ترازنامه بانک مرکزی 0 2019 03 227249 43240 : 237591 ماهیانه MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 13.34 2017 12 12.23 0.71 : 13.34 سالیانه USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24479.00 2018 12 24042 5487 : 24479 سه ماهه MUR - میلیون
تغییرات موجودی انبار 0 2018 09 952 -3498 : 3458 سه ماهه MUR - میلیون
تولید صنعتی 2.20 2018 12 -0.5 -2.9 : 6.77 سه ماهه ٪
تولید صنعتی 0 2018 09 0.5 -7.04 : 8.91 سه ماهه ٪
ترازنامه بانک 0 2019 03 1409571 432334 : 1534430 ماهیانه MUR - میلیون
جمعیت 0 2017 12 1.26 0.66 : 1.26 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 2018 12 -6.6 -13.55 : 6.4 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 12 -9787 -13870 : 3279 سه ماهه MUR - میلیون
درآمد گردشگری 5140.00 2019 02 6178 3055 : 44378 ماهیانه MUR - میلیون
دستمزد 27574.00 2017 12 26594 12600 : 27574 سالیانه WALL / ماه
دستمزد در تولید 117.70 2018 12 116 78.2 : 118 سه ماهه نقاط شاخص
درآمدهای دولت 0 2019 03 6753 3176 : 14043 ماهیانه MUR - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 12.4 1.91 : 12.44 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 0 2019 04 6533 638 : 6668 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 54 33 : 56 سالیانه
رابطه مبادله 0 2018 09 106 91.3 : 138 سه ماهه نقاط شاخص
رتبه رقابتی 0 2018 12 49 39 : 60 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2017 12 13648 8793 : 20373 سالیانه MUR - میلیون
سرعت اینترنت 0 2017 03 6433 200 : 6433 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 50 41 : 57 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.04 2019 04 103 97.15 : 107 ماهیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 62.97 4.16 : 63.74 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.39 2019 04 104 9.85 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 6096 1407 : 21687 ماهیانه MUR - میلیون
عرضه پول M3 0 2019 03 559691 206703 : 563011 ماهیانه MUR - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 09 402326 70020 : 403352 ماهیانه MUR - میلیون
عرضه پول M1 0 2018 09 113051 9737 : 114837 ماهیانه MUR - میلیون
قیمت واردات 0 2018 09 93.8 77.4 : 127 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت تولید 109.60 2019 03 109 69.4 : 110 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2018 09 99.6 49 : 107 سه ماهه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2017 12 10466 -14837 : 42379 سه ماهه MUR - میلیون
موازنه تجاری -9750.00 2019 03 -7802 -23045 : 560 ماهیانه MUR - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 24 1.6 : 24 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2018 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ مالکیت مسکن 0 2011 12 99.1 98.6 : 99.1 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 2018 12 15 15 : 30 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2018 12 3.3 -0.8 : 9.8 سه ماهه ٪
نرخ وام 8.50 2019 03 8.5 8 : 13 ماهیانه ٪
نرخ وام بانکی 8.50 2019 03 8.5 8 : 13 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018 12 1.2 -1.7 : 6.1 سه ماهه ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 2018 12 15 15 : 35 سالیانه ٪
نرخ بهره 3.50 2019 05 3.5 3.5 : 9.25 روزانه ٪
نرخ بهره سپرده 3.10 2017 12 5.2 3.1 : 12.56 سالیانه ٪
نرخ تورم 0.50 2019 04 -1.4 -1.4 : 18.1 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2018 09 93.04 0 : 93.36 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 6.40 2018 12 6.9 2.7 : 19.7 سه ماهه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 2018 12 6 6 : 6 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 9.00 2018 12 9 9 : 9 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 0.6 -2.5 : 4.4 ماهیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 2018 12 3 3 : 3 سالیانه ٪
واردات 0 2019 03 13898 1755 : 44732 ماهیانه MUR - میلیون
ورود توریست 108565.00 2019 04 114419 38826 : 158043 ماهیانه
هزینه های مصرف کننده 101280.00 2018 12 92885 16183 : 101280 سه ماهه MUR - میلیون
هزینه های کار 0 2018 12 132 22.54 : 135 سالیانه نقاط شاخص
هزینه های دولت 18605.00 2018 12 17826 3739 : 19696 سه ماهه MUR - میلیون
هزینه های مالی 0 2019 03 9326 3932 : 15087 ماهیانه MUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 155.50 166 155 155 161 155 نقاط شاخص
بودجه دولت -3.20 -3.1 -3.1 -3.2 -3.1 -3.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 68 68 66 68 66 ٪
بازار سهام 2152.74 2128 2121 2114 2134 2101
پول 35.30 35.05 35.26 35.46 34.85 35.87
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5340.00 5419 5548 5559 4645 5770 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16734.00 14818 17387 17420 13534 18082 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2025.00 1890 2104 2108 1852 2188 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 305.00 280 317 318 274 330 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20292.74 21345 21345 22052 21575 22052 USD
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7038.00 7034 7312 7327 6668 7605 MUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186.10 10830 10830 10980 10830 10980 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131461.00 120609 136588 136851 122643 142051 MUR - میلیون
تورم مواد غذایی 0.20 3.8 3.2 3.2 3.5 3 ٪
تولید ناخالص داخلی 13.34 14.7 14.7 15.5 14.7 15.5 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24479.00 24487 25434 25483 22666 26451 MUR - میلیون
تولید صنعتی 2.20 2 2.4 0.6 0.8 2.3 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -8.3 -7.6 ٪
درآمد گردشگری 5140.00 4370 4364 4364 4379 4358 MUR - میلیون
دستمزد 27574.00 27565 29000 29000 27550 30000 WALL / ماه
دستمزد در تولید 117.70 138 115 115 136 120 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.04 106 109 104 107 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.39 103 104 106 103 106 نقاط شاخص
قیمت تولید 109.60 105 105 105 105 105 نقاط شاخص
موازنه تجاری -9750.00 -8800 -10600 -6300 -9000 -10200 MUR - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.7 3.9 4.1 4 4 ٪
نرخ وام 8.50 8.25 8.25 8.25 8.5 8 ٪
نرخ وام بانکی 8.50 8.25 8.25 8.25 8.5 8 ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 2.75 ٪
نرخ بهره سپرده 3.10 2.85 2.85 2.85 3.1 2.6 ٪
نرخ تورم 0.50 1 1.5 1.3 0.3 1.8 ٪
نرخ بیکاری 6.40 6.5 6.3 6.6 6.7 6.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.00 6 6 6 6 6 ٪
نرخ تامین اجتماعی 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3 ٪
ورود توریست 108565.00 114000 113000 113000 112000 112000
هزینه های مصرف کننده 101280.00 94603 105230 105432 88973 109439 MUR - میلیون
هزینه های دولت 18605.00 18156 19331 19368 20090 20104 MUR - میلیون