کالایاب
ماکائو، ناحیه حکومتی چین ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو، ناحیه حکومتی چین
ماکائو شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین است که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمرهٔ پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک جمهوری خلق چین محسوب می‌شود. این منطقه که به صورت خودمختار اداره می‌شود دارای ۶۵۰٬۹۰۰ نفر جمعیت و ۱۱۵٫۳ کیلومتر مربع وسعت است.

MOP/USD

0.1214
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:48:01
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.19%)
نوسان سالیانه

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 8.06
 • بالاترین قیمت روز : 8.06
 • پایین ترین قیمت روز : 8.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 8.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۲
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • نرخ فعلی : 246 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 246
 • پایین ترین قیمت روز : 246
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 246
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • نرخ فعلی : 305 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 305
 • پایین ترین قیمت روز : 305
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 305
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / ماکائو، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

 • نرخ فعلی : 333 (MOP)
 • بالاترین قیمت روز : 333
 • پایین ترین قیمت روز : 333
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 333
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ماکائو، ناحیه حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پاتاکا ماکائو 8.071 8.07 8.07 8.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۰۲
MOP/USD Ask 0.1214 - 0.1214 0.1214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۴۸
EUR/MOP Ask 8.9011 - 8.9011 8.9011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۰۹
GBP/MOP Ask 10.006 - 10.006 10.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۰۹

شاخص‌های اقتصادی ماکائو، ناحیه حکومتی چین + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 04 114 52.22 : 114 ماهیانه
افراد شاغل 0 2019 03 388 193 : 400 سه ماهه هزار
افراد بیکار 6.50 2019 03 6.9 6 : 15 سه ماهه هزار
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2018 09 18378 900 : 37033 سه ماهه MOP - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 0 2018 10 492620 33194 : 493370 ماهیانه MOP - میلیون
پول 8.06 2019 06 8.05 7.94 : 8.09 روزانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102581.00 2019 03 109869 25647 : 131593 سه ماهه MOP - میلیون
تولید ناخالص داخلی 50.36 2017 12 44.8 1.02 : 55.35 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80 2017 12 52144 16449 : 72184 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90 2017 12 97752 40365 : 135319 سالیانه USD
تولید ناخالص ملی 366753.70 2017 12 332584 95974 : 388121 سالیانه MOP - میلیون
تولیدات صنعتی 18.70 2018 09 20.8 -36.8 : 44.8 سه ماهه ٪
تولید صنعتی 13.70 2018 09 32.3 -12.4 : 39.9 سه ماهه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 2019 03 2.3 -8.5 : 49.95 سه ماهه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12663.00 2019 03 19699 1108 : 26674 سه ماهه MOP-THO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 2018 09 -14.2 -14.2 : 20.38 سه ماهه ٪
تغییرات موجودی انبار -247.00 2019 03 -344 -391 : 1219 سه ماهه MOP-THO
تولید الکتریسیته 75.30 2018 07 49.9 17.5 : 222 ماهیانه گیگاوات ساعت
تورم مواد غذایی 3.21 2019 04 3.02 -5.46 : 19.97 ماهیانه ٪
تولید صنعتی -24.20 2018 09 -26.5 -38.8 : 64.6 سه ماهه ٪
ثبت خودرو 0 2018 11 1012 504 : 2363 ماهیانه
جمعیت 0.65 2017 12 0.64 0.17 : 0.65 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 2016 12 25.4 17.1 : 43.2 سالیانه ٪
حساب جاری 134526.90 2017 12 98442 18673 : 178664 سالیانه MOP - میلیون
دستمزد در تولید 13000.00 2018 09 9500 2656 : 14000 سه ماهه MOP / ماهانه
دستمزد 16000.00 2018 09 16000 4578 : 16000 سه ماهه MOP / ماهانه
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 سالیانه MOP
درآمد گردشگری 18352.00 2018 09 16500 11540 : 18352 سه ماهه MOP - میلیون
درآمدهای دولت 0 2018 09 34140 3165 : 44757 سه ماهه MOP - میلیون
ذخایر ارزی 0 2019 04 20192 55.12 : 35459 ماهیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2011 12 46 26 : 46 سالیانه
رابطه مبادله 0 2018 09 99.8 89.9 : 110 سه ماهه نقاط شاخص
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 2017 12 -10518 -40626 : 18677 سالیانه MOP - میلیون
شاخص مسکن 270.50 2018 11 269 94.1 : 271 ماهیانه نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.62 2019 04 123 71.45 : 124 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2011 12 50 50 : 66 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.14 2019 04 115 60.4 : 115 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 04 1189772 357946 : 9515000 ماهیانه هزار MOP
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2019 03 106 45.5 : 106 سه ماهه نقاط شاخص
عرضه پول M2 665051.64 2019 04 662081 7381 : 665052 ماهیانه MOP - میلیون
عرضه پول M1 0 2019 04 82349 825 : 83339 ماهیانه MOP - میلیون
عرضه پول M0 0 2018 10 15907 1659 : 16233 ماهیانه MOP - میلیون
قیمت واردات 0 2018 09 118 46.4 : 243 سه ماهه نقاط شاخص
قیمت صادرات 0 2018 09 128 61.4 : 169 سه ماهه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2017 12 103285 -19806 : 149652 سالیانه MOP Millions
موازنه تجاری -6005000.00 2019 04 -6050311 -8008622 : 634540 ماهیانه هزار MOP
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 2019 03 2.1 -24.6 : 54.3 سه ماهه ٪
نرخ بهره 2.75 2019 05 2.75 0.5 : 8 روزانه ٪
نرخ مالیات شرکت 12.00 2018 12 12 12 : 12 سالیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 2019 03 70.9 60.8 : 74.4 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0.25 2019 04 -0.4 -1.3 : 2.53 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 2018 12 12 12 : 12 سالیانه ٪
نرخ تورم 2.77 2019 04 2.84 -3.65 : 9.49 ماهیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 2.14 2019 05 2.07 0.15 : 6.99 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 2014 12 0.1 0.1 : 7.1 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 1.70 2019 04 1.7 1.7 : 7.1 ماهیانه ٪
ورود توریست 3432187.00 2019 04 3388931 532588 : 3569825 ماهیانه
واردات 0 2019 04 7240083 781040 : 8993061 ماهیانه هزار MOP
هزینه های دولت 8475.00 2019 03 12817 2883 : 12817 سه ماهه MOP-THO
هزینه های مالی 0 2018 09 15762 1942 : 19398 سه ماهه MOP - میلیون
هزینه های مصرف کننده 25971.00 2019 03 26167 10302 : 26167 سه ماهه MOP-THO
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 6.50 7.1 7.4 7.4 6.8 6.8 هزار
پول 8.06 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102581.00 102595 113165 113385 102463 117126 MOP - میلیون
تولید ناخالص داخلی 50.36 55.2 55.2 60.5 55.2 60.5 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80 56500 56500 56920 56500 56920 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90 112000 112000 115000 112000 115000 USD
تولید ناخالص ملی 366753.70 371705 377756 378490 371338 390978 MOP - میلیون
تولیدات صنعتی 18.70 5.8 7.9 7.9 4.5 2.7 ٪
تولید صنعتی 13.70 5.1 4.8 4.8 5.2 3.2 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 2.5 2.9 3.6 -8 3.8 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12663.00 15460 20290 20329 18132 21000 MOP-THO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 8.4 13.8 13.8 -3 13.8 ٪
تغییرات موجودی انبار -247.00 -267 -17 -17 -19 -10 MOP-THO
تولید الکتریسیته 75.30 80.9 78 78 82.3 97 گیگاوات ساعت
تورم مواد غذایی 3.21 3.2 2.9 2.9 2.7 2.4 ٪
تولید صنعتی -24.20 23.7 18.8 18.8 30.9 12.6 ٪
جمعیت 0.65 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 34 32 34 ٪
حساب جاری 134526.90 125000 125000 154000 125000 154000 MOP - میلیون
دستمزد در تولید 13000.00 15200 15500 15500 15000 16000 MOP / ماهانه
دستمزد 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500 MOP / ماهانه
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 42541 42666 42749 42459 44159 MOP
درآمد گردشگری 18352.00 17700 17900 17900 17400 18000 MOP - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -12500 -12500 -14000 -12500 -14000 MOP - میلیون
شاخص مسکن 270.50 269 274 274 266 272 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.62 125 124 126 122 128
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.14 118 118 118 116 122 نقاط شاخص
عرضه پول M2 665051.64 642000 647000 647000 634000 655000 MOP - میلیون
موازنه تجاری -6005000.00 -6700000 -7084740 -7084740 -6000000 -7086235 هزار MOP
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 2.7 3 3.2 2.5 3.5 ٪
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 ٪
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 69.9 69.7 69.7 70.1 70.2 ٪
نرخ تورم 0.25 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ تورم 2.77 3.7 3.3 3 2.6 3 ٪
نرخ بهره بین بانکی 2.14 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 0.35 0.35 0.6 0.1 0.6 ٪
نرخ بیکاری 1.70 1.9 1.9 1.9 1.9 2 ٪
ورود توریست 3432187.00 2782600 2820000 2820000 2762900 2960000
هزینه های دولت 8475.00 9964 13202 13227 9349 13664 MOP-THO
هزینه های مصرف کننده 25971.00 25988 26952 27004 26238 27895 MOP-THO