شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مقدونیه مقدونیه
مقدونیه

مقدونیه

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

MKD/USD

0.0178
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:29:12
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.20%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 55.70
 • بالاترین قیمت روز : 55.70
 • پایین ترین قیمت روز : 55.70
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 55.70
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 1,951 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,951
 • پایین ترین قیمت روز : 1,951
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,951
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 1,943
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8
 • نرخ فعلی : 2,423 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 2,423
 • پایین ترین قیمت روز : 2,423
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,423
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 2,413
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10
 • نرخ فعلی : 2,643 (MKD)
 • بالاترین قیمت روز : 2,643
 • پایین ترین قیمت روز : 2,643
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,643
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 2,633
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10
 • نرخ فعلی : 4327.72
 • بالاترین قیمت روز : 4327.72
 • پایین ترین قیمت روز : 4327.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4327.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

بازارهای ارزی مقدونیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MKD Ask 61.9 61.91 61.73 61.91 0.15 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
MKD/USD Ask 0.0178 0.0177 0.0177 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۲۹
دلار / دینار مقدونیه 56.14 - 56.04 56.25 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۵۵
GBP/MKD Ask 71.439 - 71.439 71.439 0.24 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
MKD/GBP Ask 0.0138 - 0.0138 0.0138 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶

شاخص‌های اقتصادی مقدونیه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 10 10 : 69 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 405430 56872 : 421547 سه ماهه IP

افراد شاغل

0 2019 06 789414 498867 : 794283 سه ماهه

اندازه اصل تورم

0 2019 09 1.1 -2.2 : 8.1 ماهیانه ٪

افراد بیکار

0 2019 06 171329 168180 : 330724 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

32.20 2019 09 32.6 -35.8 : 32.8 ماهیانه نقاط شاخص

ارزش بودجه دولت

0 2019 09 355 -11373 : 4291 ماهیانه MKD - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2019 06 749 515 : 750 سه ماهه هزار

بودجه دولت

-2.70 2017 12 -2.7 -13.4 : 2.4 سالیانه ٪

بدهی های دولت

0 2019 12 4302 1387 : 4344 سه ماهه EUR - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.70 2018 12 39.5 20.5 : 57.2 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 06 8250 2080 : 8386 سه ماهه EUR - میلیون

بازار سهام

4327.72 2019 11 4328 101 : 10058 روزانه

پول

55.70 2019 11 55.66 39.5 : 59.3 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 06 9100 4604 : 9100 سه ماهه

تولید فولاد

0 2019 09 20 0 : 40 ماهیانه هزار تن

تولید صنعتی

0 2019 09 4.6 -23.6 : 38.5 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

12.67 2018 12 11.28 2.44 : 12.67 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13483.42 2018 12 13140 7641 : 13483 سالیانه USD

تولید صنعتی

6.10 2019 09 9.8 -14.5 : 24.5 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه

5394.30 2018 12 5257 3057 : 5394 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

165968.00 2019 06 156355 59063 : 179644 سه ماهه MKD - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

4.90 2019 09 4 -5.5 : 20.57 ماهیانه ٪

تسهیلات اعتباری خریدار

0 2019 08 165165 21625 : 166205 ماهیانه MKD - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 09 220989 55371 : 230220 ماهیانه MKD - میلیون

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

130242.22 2018 12 135318 34716 : 143496 سالیانه MKD - میلیون

ترازنامه بانک

0 2019 09 619686 113541 : 621710 ماهیانه MKD - میلیون

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 67659 7337 : 79359 سالیانه MKD - میلیون

تغییرات سالیانه خرده فروشی

9.80 2019 09 7.3 -16.8 : 15.7 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

0.90 2019 10 1.1 -6 : 20.4 ماهیانه ٪

جواز ساختمان

0 2019 08 284 121 : 400 ماهیانه

جمعیت

0 2018 12 2.07 1.38 : 2.1 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.30 2018 12 -1 -12.7 : -0.3 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 06 -11 -244 : 108 ماهیانه USD - میلیون

حداقل دستمزد

12165.00 2018 07 12008 8050 : 12165 سالیانه MKD / ماه

دستمزد در تولید

0 2019 08 31344 15955 : 31784 ماهیانه MKD / ماه

درآمدهای دولت

0 2019 09 16519 6756 : 19108 ماهیانه MKD - میلیون

دستمزد

37322.00 2019 08 37268 20029 : 37704 ماهیانه MKD / ماه

ذخایر طلا

0 2019 12 6.9 2.76 : 6.9 سه ماهه تن

رشد دستمزد

0 2019 08 4.7 -4.5 : 19.6 ماهیانه ٪

رتبه رقابتی

0 2019 12 84 60 : 94 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2018 12 107 62 : 107 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 -7.63 -62.66 : 345 ماهیانه EUR - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 7775 1236 : 7775 سه ماهه KBps

شاخص مسکن

0 2019 03 92.69 56.47 : 103 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص رقابتی

0 2019 12 56.62 3.73 : 57.33 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2018 12 35 23 : 45 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

113.19 2019 09 114 84.91 : 115 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

623583.00 2019 09 556592 78768 : 688005 ماهیانه USD هزاران نفر

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 104 99.83 : 1372 سالیانه ٪

عرضه پول M0

0 2019 09 34035 11852 : 34251 ماهیانه MKD - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 328468 62068 : 329273 ماهیانه MKD - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 159222 23382 : 161898 ماهیانه MKD - میلیون

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2019 09 114 89.65 : 114 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت گازوئیل

1.21 2019 10 1.21 0.7 : 1.82 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

106.50 2019 10 106 92.7 : 116 ماهیانه نقاط شاخص

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 06 29 21.7 : 50.2 سه ماهه هزار

گردش سرمایه

0 2019 06 -4 -240 : 134 ماهیانه USD - میلیون

موازنه تجاری

-182905.00 2019 09 -182883 -310800 : -54372 ماهیانه USD هزاران نفر

میزان ساخت و ساز

0 2019 07 28.4 -53.5 : 156 ماهیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 112 102 : 370 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2018 12 10 10 : 24 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

10.00 2018 12 10 10 : 15 سالیانه ٪

نرخ وام

2.75 2019 10 2.75 2.75 : 23 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 06 57.1 50.3 : 57.8 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.10 2019 06 4.1 -12.7 : 10.7 سه ماهه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2017 12 90 87.3 : 90.6 سالیانه ٪

نرخ تورم

-0.10 2019 10 -0.6 -2.8 : 4.1 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 46.9 31.2 : 47.13 سه ماهه ٪

نرخ بهره سپرده

0.15 2019 10 0.15 0.15 : 1 ماهیانه ٪

نرخ بهره

2.25 2019 10 2.25 2.25 : 15.21 روزانه ٪

نرخ بیکاری

17.50 2019 06 17.8 17.5 : 38.7 سه ماهه ٪

نرخ تورم

-0.20 2019 10 0.3 -2.1 : 9.9 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 06 13.3 11.9 : 30.9 سه ماهه ٪

ورود توریست

0 2019 08 1719 210 : 2163 ماهیانه صدها نفر

واردات

718384.00 2019 09 739474 152532 : 896688 ماهیانه USD هزاران نفر

هزینه های دولت

26273.00 2019 06 25141 11939 : 26344 سه ماهه MKD - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 09 16164 6855 : 22880 ماهیانه MKD - میلیون

هزینه های مصرف کننده

114552.00 2019 06 99274 48142 : 114552 سه ماهه MKD - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 32.20 20 17 16 20 15 نقاط شاخص
بودجه دولت -2.70 -2.4 -2.4 -2.4 -2.5 -2.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 43.1 43.1 43.1 42.5 43.1 ٪
بازار سهام 4327.72 4204 4170 4136 4239 4070
پول 55.70 55.39 55.65 55.91 55.13 56.43
تولید ناخالص داخلی 12.67 14 14 14 13.2 14 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483.42 14500 14500 14500 13800 14500 USD
تولید صنعتی 6.10 5.8 5.8 5.8 5.8 2.5 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.30 5700 5700 5700 5500 5700 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165968.00 183596 159795 170615 184315 188738 MKD - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده 4.90 1.5 1.6 1.5 1.1 1.6 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242.22 138295 138295 139107 138836 142168 MKD - میلیون
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.80 2.8 2.8 2.8 2.8 1 ٪
تورم مواد غذایی 0.90 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 -1.7 ٪
حداقل دستمزد 12165.00 14900 14900 14900 13400 14900 MKD / ماه
دستمزد 37322.00 37576 37576 37576 38937 40490 MKD / ماه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.19 115 116 116 114 116 نقاط شاخص
صادرات 623583.00 537000 583000 583000 555000 564000 USD هزاران نفر
قیمت گازوئیل 1.21 1.04 1.01 0.98 1.07 0.92 USD / لیتر
قیمت تولید 106.50 106 106 107 103 105 نقاط شاخص
موازنه تجاری -182905.00 -274000 -185000 -185000 -210000 -221000 USD هزاران نفر
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ وام 2.75 2.25 2.25 2.25 2.5 2 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.2 2.8 2.6 2.6 2.4 ٪
نرخ تورم -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ٪
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.1 -0.6 ٪
نرخ بهره 2.25 1.75 1.75 1.75 2 1.5 ٪
نرخ بیکاری 17.50 16.6 16.4 16.2 17 15.7 ٪
نرخ تورم -0.20 1.9 2 2.1 0.6 2.2 ٪
واردات 718384.00 811000 768000 768000 765000 785000 USD هزاران نفر
هزینه های دولت 26273.00 26924 25694 27009 27029 27678 MKD - میلیون
هزینه های مصرف کننده 114552.00 114499 101458 117759 114947 117706 MKD - میلیون