کالایاب
ماداگاسکار ماداگاسکار
ماداگاسکار
ماداگاسکار
ماداگاسکار با نام رسمی جمهوری ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است. پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. جمعیت ماداگاسکار ۲۲ میلیون نفر و زبان‌های رسمی این کشور مالاگاسی و فرانسوی است. واحد پول این کشور آریاری مالاگاسی نام دارد. حدود نیمی از مردم این کشور مسیحی و نیمی دیگر پیرو سنت‌های دینی بومی هستند. سنت دینی بومی این کشور بر پیوند میان زندگان و نیاکان درگذشته آن‌ها تمرکز دارد. مردم این کشور از اقوام گوناگونی تشکیل شده‌اند که قوم مرینا ۲۶ درصد، قوم بتسیمیساراکا ۱۵ درصد و بقیه از اقوام مختلف دیگر هستند.در دوران پیشاتاریخ با تکه‌تکه شدن ابرقاره گندوانا، ماداگاسکار حدود ۸۸ میلیون سال پیش از شبه‌جزیره هند جدا شد. این امر باعث شده‌است که بیش از ۹۰ درصد از حیات وحش و زیست گیاهی این جزیره مختص خودش باشد. تنوع زیستی این جزیره هم‌اینک به خاطر رشد زیاد جمعیت انسانی و دیگر تهدیدها با مخاطره روبه‌رو است.

MGA/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ماداگاسکار

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / آریاری ماداسگار 3632 - 3632 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۴۴
EUR/MGA Ask 4057.6 - 4057.6 4057.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۵۴
MGA/GBP Ask 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MGA/USD Ask 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ماداگاسکار + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 04 126 109 : 598 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 162 134 : 169 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 31727 3167 : 34386 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -2.90 2017 12 -3.2 -4.65 : -0.39 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 2017 12 38.7 24.3 : 112 سالیانه ٪
پول 3602.00 2019 07 3610 665 : 3664 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.70 2018 12 422 374 : 755 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 12.10 2018 12 11.47 0.67 : 12.1 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1452.60 2018 12 1418 1257 : 1653 سالیانه USD
تولید الکتریسیته 0 2019 03 136 106 : 159 ماهیانه گیگاوات ساعت
تورم مواد غذایی 5.50 2019 02 5.9 -10.27 : 50.84 ماهیانه ٪
ثبت خودرو 0 2019 03 1389 506 : 1962 ماهیانه
جمعیت 0 2017 12 24.89 5.1 : 25.6 سالیانه میلیون
حساب جاری 0 2018 03 104 -573 : 169 سه ماهه DTS - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 2017 12 -2.3 -21.1 : -0.3 سالیانه ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00 2018 12 382200 195500 : 382200 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 2018 12 826100 735300 : 829600 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 128 111 : 132 سالیانه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 155 82 : 155 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2013 12 1964 531 : 7717 سالیانه MGA - میلیارد
سرعت اینترنت 0 2017 03 3329 145 : 3788 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 24 17 : 34 سالیانه امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.60 2019 04 116 113 : 386 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 3.33 3.32 : 3.45 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 3.29 0 : 3.29 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.50 2019 04 123 106 : 472 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 232525 51994 : 1081927 ماهیانه میلیون -
عرضه پول M3 0 2019 01 11798 3606 : 11798 ماهیانه MGA - میلیارد
موازنه تجاری -426616.00 2019 03 -207624 -772177 : 177517 ماهیانه میلیون -
مخارج نظامی 0 2018 12 66.9 42.8 : 133 سالیانه
نرخ تورم 5.90 2019 02 6 -8.45 : 30.33 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 2018 12 4.2 -12.7 : 9.85 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 2019 12 20 20 : 21 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 2018 12 20 20 : 30 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 2018 12 20 20 : 30 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 02 0.6 -3.7 : 7.7 ماهیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 19.00 2019 12 19 19 : 20 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 2019 12 1 1 : 2 سالیانه ٪
نرخ بهره 9.50 2019 06 9.5 7 : 33 روزانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 13.00 2019 03 13 8 : 24 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 1.80 2017 12 1.8 0.6 : 5.8 سالیانه ٪
ورود توریست 0 2019 03 3578 2310 : 42471 ماهیانه
واردات 0 2019 03 440149 253874 : 1386304 ماهیانه میلیون -
هزینه زندگی انفرادی 0 2018 12 351100 351100 : 351100 سالیانه
هزینه زندگی خانواده 672000.00 2018 12 672000 672000 : 672000 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 39 39 40 39 ٪
پول 3602.00 3660 3693 3726 3627 3794
تولید ناخالص داخلی سرانه 432.70 430 440 440 430 440 USD
تولید ناخالص داخلی 12.10 12.8 13.2 13.2 12.8 13.2 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1452.60 1951 2020 2020 1951 2020 USD
تورم مواد غذایی 5.50 7.7 7.7 7.7 8 9 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.8 -3.9 -3.9 -2.8 -3.9 ٪
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900.00 376500 376500 376500 288030 380000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600.00 820000 820000 820000 823004 830000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.60 409 411 411 403 448
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.50 500 502 502 490 548 نقاط شاخص
موازنه تجاری -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317275 -317269 میلیون -
نرخ تورم 5.90 6.3 6.5 6.1 6.1 6 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.4 5.2 5.2 5.4 5.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ تامین اجتماعی 19.00 19 19 19 19 19 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1 ٪
نرخ بهره 9.50 9 9 9 9 9 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره سپرده 13.00 12 11.5 12.5 12 11.5 ٪
نرخ بیکاری 1.80 2 2.5 2.5 2 2.5 ٪
هزینه زندگی خانواده 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900