کالایاب
مونته‌نگرو مونته‌نگرو
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو (به صربی/مونته‌نگرویی: Црна Гора یا Crna Gora — تلفظ تسرنا گُرا / t͡sr̩na: 'ɡɔra) کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد. واحد پول این کشور، یورو است. جمعیت مونته‌نگرو ۶۲۰٬۰۲۹ نفر (در سال ۲۰۱۱) می‌باشد.

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 12247.14
 • بالاترین قیمت روز : 12247.14
 • پایین ترین قیمت روز : 12247.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 12247.14
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 1.13
 • بالاترین قیمت روز : 1.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.13
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

MNSE 10

 • نرخ فعلی : 826.49
 • بالاترین قیمت روز : 826.49
 • پایین ترین قیمت روز : 826.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 826.49
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

MONEX

 • نرخ فعلی : 10622.73
 • بالاترین قیمت روز : 10622.73
 • پایین ترین قیمت روز : 10622.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 10,622.73
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNSE 10 826.49 - 826.49 826.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
MONEX 10622.73 - 10622.73 10622.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Crnogorski Telekom 1.63 - 1.63 1.63 0.02 1.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Hotelska Grupa Budvanska 7 - 7 7 0.50 7.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Vektra Boka ad Herceg 0.02 - 0.02 0.02 0.04 220.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Institut za Fizikalnu Medicinu 33.01 - 33.01 33.01 0.99 3.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
13 Jul Plantaze 0.111 - 0.111 0.111 0.01 4.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶

شاخص‌های اقتصادی مونته‌نگرو + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 02 105 84.78 : 105 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 42 42 : 77 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 66352 8417 : 82456 سه ماهه IP
افراد شاغل 0 2019 01 194085 109639 : 198987 ماهیانه
استخراج معدن 0 2018 12 -38.4 -70.8 : 200 ماهیانه ٪
ارزش بودجه دولت -159232125.00 2018 12 -25335453 -303886124 : 187654472 سه ماهه EUR
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -2.00 2017 12 -7.2 -7.2 : 6.6 سالیانه ٪
بدهی های دولت 0 2018 09 3105 700 : 3105 سه ماهه EUR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 2017 12 63.7 26.8 : 88.3 سالیانه ٪
بازار سهام 12247.14 2018 09 10208 9816 : 12247 روزانه
پول 1.13 2019 03 1.13 0.7 : 1.87 روزانه
تولید ناخالص داخلی 4.77 2017 12 4.37 0.98 : 4.77 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی -8.90 2019 01 19.1 -51.4 : 91 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143.39 2018 12 1487 602 : 1487 سه ماهه EUR - میلیون
تولیدات صنعتی 0 2019 01 -0.8 -36.6 : 34.1 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0 2018 12 37.5 -40.5 : 50.2 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409.29 2017 12 15737 10067 : 16409 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 7812.95 2017 12 7493 4793 : 7813 سالیانه USD
تغییرات موجودی انبار 0 2018 09 -6149 -131872 : 74998 سه ماهه EUR هزار
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 2019 02 1.8 -9.9 : 19.7 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318354.00 2018 09 380426 125180 : 380426 سه ماهه EUR هزار
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 2019 01 4.6 -21.55 : 43.06 ماهیانه ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.40 2019 01 15.9 -24.6 : 25.9 ماهیانه ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 01 1250905 48809 : 1259341 ماهیانه EUR هزار
تورم مواد غذایی 2.70 2019 02 2.1 -3.6 : 8.7 ماهیانه ٪
جواز ساختمان 0 2018 09 102 55 : 299 سه ماهه
جمعیت 0.62 2018 12 0.62 0.47 : 0.63 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.90 2017 12 -19.1 -44.23 : -7.4 سالیانه ٪
حواله 0 2018 12 60050 35726 : 61481 سه ماهه EUR هزار
حساب جاری 0 2018 12 200245 -493339 : 292357 سه ماهه EUR هزار
حداقل دستمزد 0 2018 06 288 288 : 288 سه ماهه EUR / ماه
دستمزد در تولید 626.00 2018 11 606 603 : 827 ماهیانه EUR / ماه
درآمدهای دولت 0 2018 12 1273059281 165905908 : 1785041971 سه ماهه EUR
دستمزد 771.00 2019 01 771 267 : 772 ماهیانه EUR / ماه
رتبه فساد مالی 0 2018 12 64 61 : 106 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 73 49 : 82 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 6279 1490 : 6689 سه ماهه KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 12 659233 479191 : 1224000 سالیانه EUR هزار
شاخص مسکن 0 2018 09 1081 975 : 1530 سه ماهه EUR / مربع متر
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 02 104 92.63 : 110 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 58.21 3.9 : 59.62 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی 0 2018 12 46 23 : 46 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.08 0 : 1.45 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60 2019 02 104 89.8 : 105 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 26610.00 2019 01 34860 11428 : 52965 ماهیانه EUR هزار
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.40 2019 02 105 89.9 : 107 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت تولید 167.20 2019 01 166 93.2 : 167 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.40 2019 02 1.37 0.56 : 1.86 ماهیانه USD / لیتر
قیمت صادرات 0 2019 02 130 88 : 141 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 12 -166529 -440509 : 542738 سه ماهه EUR هزار
موازنه تجاری -102122.00 2019 01 -181664 -222421 : -26293 ماهیانه EUR هزار
میزان ساخت و ساز 0 2018 12 16.7 -28.3 : 69.7 سه ماهه ٪
مخارج نظامی 0 2017 12 61.7 54.3 : 74 سالیانه
نرخ تورم 0.40 2019 02 -0.3 -1.1 : 5 ماهیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 21.00 2018 12 19 17 : 21 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 2018 12 9 9 : 9 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 9.00 2018 12 9 9 : 20 سالیانه ٪
نرخ تورم 0.40 2019 02 0.3 -1.4 : 26.5 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2018 12 5 -5.7 : 10.7 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 2018 12 24 23.5 : 24 سالیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 2018 12 10.3 9.3 : 10.3 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 16.66 2019 02 16.77 10.2 : 31 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 0 2018 09 10.5 10.5 : 17.6 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی 34.30 2018 12 34.3 32.8 : 34.3 سالیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2018 12 1006620 212026 : 1639396 ماهیانه EUR هزار
ورود توریست 26986.00 2019 01 31849 10322 : 194968 ماهیانه
واردات 128732.10 2019 01 216524 65304 : 264187 ماهیانه EUR هزار
هزینه های دولت 196746.00 2018 09 195319 132118 : 242625 سه ماهه EUR هزار
هزینه های مالی 0 2018 12 1298394734 174130467 : 2012876111 سه ماهه EUR
هزینه های مصرف کننده 846527.00 2018 09 861198 544338 : 861198 سه ماهه EUR هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -159232125.00 -124209070 -124255227 -124248618 -124520603 -124249431 EUR
بودجه دولت -2.00 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -3.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 68.7 68.7 68.7 68.7 70.2 ٪
بازار سهام 12247.14 11600 11600 11600 11600 11000
پول 1.13 1.13 1.12 1.11 1.13 1.1
تولید ناخالص داخلی 4.77 6.2 6.2 6.2 6.2 6.9 USD - میلیارد
تولید صنعتی -8.90 5 4 4.5 8 2.5 ٪
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143.39 1071 1506 1529 824 1573 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409.29 16850 16850 16850 16850 17200 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 7812.95 8250 8250 8250 8250 8450 USD
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 2.1 2 2.2 2.2 2.4 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318354.00 352499 352673 357892 266890 368271 EUR هزار
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 3 2.7 3 3.5 2 ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.40 3.9 -3.8 13 3.8 13 ٪
تورم مواد غذایی 2.70 2.2 2.28 2.28 2.5 2.28 ٪
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.90 -16 -16 -16 -16 -12 ٪
دستمزد در تولید 626.00 622 623 670 660 690 EUR / ماه
دستمزد 771.00 766 766 790 782 800 EUR / ماه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60 108 108 108 107 111 نقاط شاخص
صادرات 26610.00 30200 32367 40100 34700 42500 EUR هزار
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.40 109 109 108 108 111 نقاط شاخص
قیمت تولید 167.20 169 168 170 169 174 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.40 1.33 1.29 1.26 1.36 1.26 USD / لیتر
موازنه تجاری -102122.00 -187700 -171626 -211000 -169000 -193700 EUR هزار
نرخ تورم 0.40 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 ٪
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ تورم 0.40 2.7 2.9 2.8 2.6 2.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2.5 2.6 2.8 2.7 2.9 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24.00 24 24 24 24 24 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 ٪
نرخ بیکاری 16.66 18.2 18.8 17 18.4 16.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 ٪
ورود توریست 26986.00 68500 67100 38800 34800 44500
واردات 128732.10 217900 203992 234100 203700 236200 EUR هزار
هزینه های دولت 196746.00 199856 200051 200440 168037 206253 EUR هزار
هزینه های مصرف کننده 846527.00 844090 844507 857004 708569 881857 EUR هزار