شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مولداوی مولداوی
مولداوی

مولداوی

مولداوی (به مولداویایی: Moldova) با نام رسمی جمهوری مولداوی (به مولداویایی: Republica Moldova) کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. مرزهای مولداوی با رومانی در راستای رودهای پروت و دانوب کشیده شده‌است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی مولداوی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و در ۲۷ اوت ۱۹۹۱ اعلام استقلال نمود. پایتخت مولداوی شهر کیشیناو است. منطقه‌ای در ساحل شرقی رود نیسترو از سال ۱۹۹۰ تاکنون تحت حاکمیت دولت ترانس‌نیستریا است. مولداوی به وسیله یک جمهوری پارلمانی اداره می‌شود که رئیس‌جمهور در آن ریاست کشور و نخست‌وزیر ریاست حکومت را بر عهده دارد. این کشور عضو سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان جهانی تجارت و چندین سازمان بین‌المللی دیگر است و متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا شده‌است.

MDL/USD

0.0568
قیمت روز
0 (0.88%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:14:12
0 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.24%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 17.52
 • بالاترین قیمت روز : 17.52
 • پایین ترین قیمت روز : 17.52
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.52
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 614 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 614
 • پایین ترین قیمت روز : 610
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 610
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 607
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7
 • نرخ فعلی : 763 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 763
 • پایین ترین قیمت روز : 757
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 757
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 754
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9
 • نرخ فعلی : 832 (MDL)
 • بالاترین قیمت روز : 832
 • پایین ترین قیمت روز : 826
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 826
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 822
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10

بازارهای ارزی مولداوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MDL/RUB Ask 3.6561 3.6543 3.6344 3.6843 0.03 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۵۴
دلار / لئو مولداوی 17.577 17.5772 17.577 17.7135 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۴۳
EUR/MDL Ask 19.37 19.36 19.26 19.51 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۱:۳۳
MDL/USD Ask 0.0568 0.0567 0.0567 0.0572 0.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۱۴
GBP/MDL Ask 22.417 - 22.417 22.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳

شاخص‌های اقتصادی مولداوی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 47 44 : 108 سالیانه

افراد شاغل

0 2018 12 1377 1023 : 1568 سه ماهه هزار

اندازه اصل تورم

0 2019 09 6 2.3 : 14.6 ماهیانه ٪

افراد بیکار

0 2019 06 69.6 30.4 : 170 سه ماهه هزار

استخراج معدن

0 2019 08 -9.7 -73.3 : 245 ماهیانه ٪

ارزش بودجه دولت

0 2017 12 -2509 -3837 : 578 سالیانه MDL - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-1.00 2018 12 -0.8 -6.3 : 1.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

27.40 2018 12 28.9 19.27 : 159 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 06 7234 1678 : 7352 سه ماهه USD - میلیون

پول

17.52 2019 11 17.42 9.51 : 20.55 روزانه

تولید ناخالص داخلی

11.31 2018 12 9.67 1.17 : 11.31 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

183851602.00 2018 12 141043266 4671646 : 183851602 سالیانه MDL هزار

تولید فولاد

0 2019 09 35 0 : 104 ماهیانه هزار تن

تولید ناخالص داخلی سرانه

2684.10 2018 12 2578 1090 : 2754 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

0 2019 08 0 -43.6 : 25.9 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6489.74 2018 12 6234 2622 : 6490 سالیانه USD

تولید صنعتی

0 2019 08 6.6 -31.9 : 31.7 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0.50 2019 08 5.9 -30.1 : 23.5 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

2.60 2019 09 2.7 -4.9 : 40.3 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

14787996.00 2019 06 8487289 381633 : 15636667 سه ماهه MDL هزار

تورم مواد غذایی

10.70 2019 10 9.3 -9.8 : 24.6 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 08 9.7 -18.4 : 24.2 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 08 0.8 -37.4 : 23.8 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 -691431 -1606895 : 3322831 سه ماهه MDL هزار

جمعیت

0 2018 12 3.55 3.55 : 4.36 سالیانه میلیون

حواله

0 2018 12 227 0.02 : 316 سه ماهه USD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-9.90 2018 12 -7.6 -19.7 : -1.2 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 06 -242 -345 : 41.39 سه ماهه USD - میلیون

دستمزد

7302.60 2019 06 6923 330 : 7303 سه ماهه MDL / ماه

دستمزد در تولید

6558.20 2019 06 5984 563 : 6558 سه ماهه MDL / ماه

درآمدهای دولت

0 2017 12 45947 14528 : 53378 سالیانه MDL - میلیون

ذخایر ارزی

0 2019 10 2900099 0 : 3012757 ماهیانه هزار تومان

رتبه فساد مالی

0 2018 12 122 63 : 123 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 88 82 : 94 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

63.00 2018 12 62.5 62 : 63 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

58.00 2018 12 57.5 57 : 58 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2018 12 45.68 -21.37 : 245 سه ماهه USD - میلیون

شاخص فساد مالی

0 2018 12 31 21 : 36 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 0.47 0 : 2.58 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.53 3.86 : 56.75 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

2539.10 2019 09 2518 119 : 2539 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

206.00 2019 08 220 61.9 : 272 ماهیانه USD - میلیون

عرضه پول M3

0 2019 09 87773 2504 : 87773 ماهیانه MDL - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 61383 1737 : 61383 ماهیانه MDL - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 41693 1375 : 41693 ماهیانه MDL - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 09 23234 1052 : 23234 ماهیانه MDL - میلیون

قیمت تولید

132.90 2019 09 133 96.6 : 133 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2018 12 -352 -352 : 449 سه ماهه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 30.6 13.2 : 34.3 سالیانه

موازنه تجاری

-258.40 2019 08 -279 -350 : -40.4 ماهیانه USD - میلیون

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.00 2019 06 0.6 -7.84 : 5.3 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

18.00 2018 12 18 18 : 20 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.80 2019 06 4.4 -7.4 : 12.9 سه ماهه ٪

نرخ تورم

0.90 2019 10 0.8 -3.5 : 240 ماهیانه ٪

نسبت ذخیره نقدی

0 2019 08 42.5 8 : 42.5 ماهیانه ٪

نرخ وام

10.50 2019 10 10.5 6.5 : 30 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 06 41.3 37 : 61.4 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

12.00 2018 12 12 0 : 20 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

4.50 2019 10 4.5 0.5 : 16.5 ماهیانه ٪

نرخ تورم

6.80 2019 10 6.3 -2.3 : 16.9 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

23.00 2018 12 23 23 : 29 سالیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 38.1 34.3 : 56.7 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

4.50 2019 06 7.7 2.2 : 13 سه ماهه ٪

نرخ بهره

7.50 2019 10 7.5 3.5 : 21 روزانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 06 13.7 5.5 : 37 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.00 2018 12 6 1 : 6 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

29.00 2018 12 29 29 : 30 سالیانه ٪

ورود توریست

0 2019 06 31008 11226 : 47932 سه ماهه

واردات

464.40 2019 08 499 111 : 555 ماهیانه USD - میلیون

هزینه های دولت

54522.40 2017 12 48463 13949 : 54522 سالیانه MDL - میلیون

هزینه های مصرف کننده

39601964.00 2019 06 35833535 3508408 : 44922940 سه ماهه MDL هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -1.00 -3.3 -3.3 -3.3 -3.9 -3.3 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 31.9 31.9 31.9 27.8 31.9 ٪
پول 17.52 17.56 17.64 17.71 17.48 17.86
تولید ناخالص داخلی 11.31 12.9 12.9 12.9 12 12.9 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602.00 188447892 190654111 190470260 189183298 194102064 MDL هزار
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684.10 3200 3200 3200 2850 3200 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6489.74 7000 7000 7000 6600 7000 USD
تولید صنعتی 0.50 1.5 1.7 1.6 1.5 1.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 2.2 2.3 2.5 2.7 2.7 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14787996.00 11702947 8801319 8792831 11748617 12054081 MDL هزار
تورم مواد غذایی 10.70 7 7 7 7 8 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6 -7.9 ٪
دستمزد 7302.60 6800 6800 6800 6800 7000 MDL / ماه
دستمزد در تولید 6558.20 6100 6100 6100 6100 6300 MDL / ماه
سن بازنشستگی مردان 63.00 64 64 64 63.5 64
سن بازنشستگی زنان 58.00 59 59 59 58.5 59
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2539.10 2645 2693 2707 2585 2754 نقاط شاخص
صادرات 206.00 250 260 230 245 265 USD - میلیون
قیمت تولید 132.90 133 135 136 133 137 نقاط شاخص
موازنه تجاری -258.40 -287 -222 -222 -284 -280 USD - میلیون
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 ٪
نرخ تورم 0.90 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 ٪
نرخ وام 10.50 9.5 10.5 10.5 9.5 9.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12 ٪
نرخ بهره سپرده 4.50 3.5 4.5 4.5 3.5 3.5 ٪
نرخ تورم 6.80 6.9 6.7 6.6 6.8 6.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.00 23 23 23 23 23 ٪
نرخ بیکاری 4.50 3.6 2.8 2 2.8 2.7 ٪
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.00 6 6 6 6 6 ٪
نرخ تامین اجتماعی 29.00 29 29 29 29 29 ٪
واردات 464.40 537 482 472 529 545 USD - میلیون
هزینه های دولت 54522.40 55885 56540 56485 56104 57562 MDL - میلیون
هزینه های مصرف کننده 39601964.00 46046014 37159376 37123542 46225705 47427574 MDL هزار