لیبی
لیبی
لیبی با نام رسمی دولت لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم‌مرز است. پایتخت لیبی، شهر طِرابلُس است. کشور لیبی با مساحتی در حدود ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قارهٔ آفریقا و هفدهمین کشور پهناور جهان است. ۱٫۷ میلیون نفر از جمعیت ۶٫۵ میلیون نفری لیبی در پایتخت این کشور، طرابلس، زندگی می‌کنند. معنای نام لیبی از جمله یونانی libyans به معنای قوم بربر می‌باشد پیرامون ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده‌است. مناطق نسبتاًَ سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته‌است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمدهٔ مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود. لیبی از دید تراکم جمعیت یکی از کم تراکم‌ترین کشورهای دنیاست. مساحت لیبی اندکی بزرگتر از ایران است، ولی جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است. ۹۰ درصد از جمعیت ۶٫۵ میلیون نفری این کشور در باریکه‌ای از کناره‌های مدیترانه‌ای این کشور زندگی میکنند و در مناطق دیگر تنها قبیله‌های بیابانگرد (بدوی) روزگار می‌گذرانند.لیبی به طور سنّتی به سه منطقه اصلی به نام‌های «اقلیم طرابلس»، «فزّان» و «بَرقه» بخش می‌شود که این سه منطقه در زبان‌های غربی به ترتیب Tripolitania و Fezzan و Cyrenaica نامیده می‌شوند. کشور لیبی یکی از ۱۰ ... [ادامه]
LYD/USD Ask
0.719
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 04:42:03
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی لیبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/LYD Ask 1.7825 - 1.7825 1.7825 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۵۵
LYD/GBP Ask 0.5403 - 0.5403 0.5403 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۵۵
LYD/USD Ask 0.719 - 0.719 0.719 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۴۲
دلار / دینار لیبی 1.3908 - 1.3908 1.3908 0.02 1.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۳۳
EUR/LYD Ask 1.6258 1.5656 1.5656 1.6258 0.06 3.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۱۹:۱۴

شاخص‌های اقتصادی لیبی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq2/18q3/18q4/18q1/19واحدسیکل
2018 04 3029.910130تولید فولاد35.837.0237.1637.17هزار تنماهیانه
2016 12 19.2219.2217.1420.81نرخ بیکاری19191919%سالیانه
2018 04 3335نرخ بهره3333%روزانه
-153-611-33582680سرمایه گذاری مستقیم خارجیSOUND - میلیونسالیانه
111963.510999613136111964عرضه پول M2SOUND - میلیونماهیانه
109089.11077398934109089عرضه پول M1SOUND - میلیونماهیانه
2013 08 29.8730.559.3133.15درجه حرارتcelsiusماهیانه
2018 12 3.753.753.753.75نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
2018 12 11.2511.2511.2511.25نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
2018 12 15151515نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
2018 12 10101015نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 20202040نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2016 12 16.515.36.321.2بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2017 12 -43-59.9-59.938.2بودجه دولت-54.77-51.84-48.91-48.82%سالیانه
2015 12 13320.83148801102329174تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2015 12 5449.036087450911934تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2014 12 20388.2390162038878166تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتSOUND - میلیونسالیانه
2017 12 55-8.1-62.1104نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه20202015%سالیانه
2015 12 29.1541.1420.4887.14تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2017 12 185188185188آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 171170105172رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 17141427شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2015 12 12610888126رتبه رقابتیسالیانه
2015 12 3.483.733.483.89شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2016 12 7.267.2807.29شاخص تروریسمسالیانه
2017 12 1317312047210643243واردات19358187271809719701SOUND - میلیونسالیانه
2018 03 116.6117117144ذخایر طلا117117117117تنسه ماهه
2017 12 198859402244977027صادرات12870125901231112585SOUND - میلیونسالیانه
2016 12 -37.8-41.8-41.855.2حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-25-25-25-19%سالیانه
2017 12 1337-5734-2618245983حساب جاری1210-2108-5425-6135SOUND - میلیونسالیانه
2018 03 968100572370تولید نفت خام870846848848BBL/D/1Kماهیانه
2017 12 -530-3468-23905515گردش سرمایهSOUND - میلیونسالیانه
2017 12 6712-2645-1412151089موازنه تجاری-6488-6137-7072-7117SOUND - میلیونسالیانه
2017 12 63199.961826418963200عرضه پول M066741685637036372140SOUND - میلیونماهیانه
2014 12 2.52.52.085.5نرخ بهره سپرده2.52.52.52.5%سالیانه
2018 02 18.725.7-4.232.8نرخ تورم30282522%ماهیانه
2014 12 211.120594.8211ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسالیانه
2018 02 30.944.5-12.1249.7تورم مواد غذایی40353025%ماهیانه
2018 02 31932995.8334صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده384391417389نقاط شاخصماهیانه
2016 12 6.296.231.436.29جمعیتمیلیونسالیانه