لیبی لیبی
لیبی
لیبی
لیبی با نام رسمی دولت لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم‌مرز است. پایتخت لیبی، شهر طِرابلُس است. کشور لیبی با مساحتی در حدود ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قارهٔ آفریقا و هفدهمین کشور پهناور جهان است. ۱٫۷ میلیون نفر از جمعیت ۶٫۵ میلیون نفری لیبی در پایتخت این کشور، طرابلس، زندگی می‌کنند. معنای نام لیبی از جمله یونانی libyans به معنای قوم بربر می‌باشد پیرامون ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده‌است. مناطق نسبتاًَ سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته‌است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمدهٔ مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود. لیبی از دید تراکم جمعیت یکی از کم تراکم‌ترین کشورهای دنیاست. مساحت لیبی اندکی بزرگتر از ایران است، ولی جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است. ۹۰ درصد از جمعیت ۶٫۵ میلیون نفری این کشور در باریکه‌ای از کناره‌های مدیترانه‌ای این کشور زندگی میکنند و در مناطق دیگر تنها قبیله‌های بیابانگرد (بدوی) روزگار می‌گذرانند.لیبی به‌طور سنّتی به سه منطقه اصلی به نام‌های «اقلیم طرابلس»، «فزّان» و «بَرقه» بخش می‌شود که این سه منطقه در زبان‌های غربی به ترتیب Tripolitania و Fezzan و Cyrenaica نامیده می‌شوند. کشور لیبی یکی از ۱۰ ... [ادامه]

LYD/USD

0.7038
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 04:41:08
0 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.83%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی لیبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دینار لیبی 1.4279 - 1.4279 1.4279 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۲
GBP/LYD Ask 1.7707 - 1.7707 1.7707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۲۷
LYD/GBP Ask 0.5437 - 0.5437 0.5437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/LYD Ask 1.5494 - 1.5494 1.5494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۱۸
LYD/USD Ask 0.7038 - 0.7038 0.7038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۱

شاخص‌های اقتصادی لیبی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
2018 08 73718.970010418973719عرضه پول M0SOUND - میلیونماهیانه
2018 10 3335نرخ بهره%روزانه
2018 12 186185185188آسانی کسب و کار186186186سالیانه
2018 09 12.8325.840130تولید فولادهزار تنماهیانه
2015 12 3.483.733.483.89شاخص رقابتی3.985.986.48امتیازسالیانه
2014 12 20388.2390162038878166تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت244662344623446SOUND - میلیونسالیانه
2017 12 50.9832.2620.4887.14تولید ناخالص داخلی55.856.356.3USD - میلیاردسالیانه
2017 12 2.2-37.8-41.855.2حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2014 12 211.120594.8211ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی175172168نقاط شاخصسالیانه
2017 12 -43-59.9-59.938.2بودجه دولت%سالیانه
2017 12 171170105172رتبه فساد مالی171171171سالیانه
2017 12 17141427شاخص فساد مالی171717امتیازسالیانه
2015 12 12610888126رتبه رقابتی126126126سالیانه
2016 12 7.267.2807.29شاخص تروریسم7.267.267.26سالیانه
2018 08 92667072370تولید نفت خامBBL/D/1Kماهیانه
2018 09 116.6117117144ذخایر طلاتنسه ماهه
2017 12 55-8.1-62.1104نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
2017 12 1317312047210643243وارداتSOUND - میلیونسالیانه
2017 12 -153-611-33582680سرمایه گذاری مستقیم خارجیSOUND - میلیونسالیانه
2017 12 198859402244977027صادراتSOUND - میلیونسالیانه
2017 12 1337-5734-2618245983حساب جاریSOUND - میلیونسالیانه
2017 12 6712-2645-1412151089موازنه تجاریSOUND - میلیونسالیانه
2018 04 12.114.5-4.232.8نرخ تورم%ماهیانه
2018 04 18.322.7-12.1249.7تورم مواد غذایی%ماهیانه
2018 04 322.632295.8334صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
2017 12 17.718.415.820.3نرخ بیکاری%سالیانه
2018 06 119183.611876813136119184عرضه پول M2SOUND - میلیونماهیانه
2018 06 116606.41161598934116606عرضه پول M1SOUND - میلیونماهیانه
2014 12 2.52.52.085.5نرخ بهره سپرده%سالیانه
2013 08 29.8730.559.3133.15درجه حرارت18.4722.6322.81celsiusماهیانه
2018 12 3.753.753.753.75نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان3.753.753.75%سالیانه
2018 12 11.2511.2511.2511.25نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت11.2511.2511.25%سالیانه
2018 12 15151515نرخ تامین اجتماعی151515%سالیانه
2018 12 10101015نرخ مالیات درآمد شخصی101010%سالیانه
2018 12 20202040نرخ مالیات شرکت202020%سالیانه
2016 12 16.515.36.321.2بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی151311%سالیانه
2017 12 17881.5142981119329630تولید ناخالص داخلی سرانه PPP154871582415747USDسالیانه
2017 12 7314.625849457912121تولید ناخالص داخلی سرانه798281828254USDسالیانه
2017 12 -530-3468-23905515گردش سرمایه-6077-8795-7790SOUND - میلیونسالیانه
2017 12 6.376.291.456.37جمعیت6.456.536.69میلیونسالیانه