لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در شمال اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Globant SA 71.5 - 71.5 71.5 0.50 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
RTL Group 47.74 - 47.74 47.74 0.78 1.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 13.2 - 13.2 13.2 0.40 3.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
SES 17.83 - 17.83 17.83 0.18 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 14.1 - 14.1 14.1 0.40 2.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Global Total Return Funj 1137.76 - 1137.76 1137.76 1.70 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1191.3 - 1191.3 1191.3 1.15 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 9296 - 9296 9296 13.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 85.59 - 85.59 85.59 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 10726 - 10726 10726 15.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 01 104 97.48 : 105 ماهیانه
آدرس های IP 0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 63 44 : 66 سالیانه
افراد بیکار 0 2018 12 14408 821 : 19457 ماهیانه
افراد شاغل 0 2018 12 456560 211023 : 456560 ماهیانه
اطمینان کسب و کار 107.80 2019 01 106 74.7 : 124 ماهیانه نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 0 2018 12 1.4 -1.6 : 2.9 ماهیانه ٪
استفاده از ظرفیت 0 2019 03 79.7 62.2 : 88.2 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 839.20 2017 12 856 -358 : 1543 سالیانه EUR - میلیون
استخدام تمام وقت 0 2018 09 225 154 : 227 سه ماهه هزار
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استخراج معدن 0 2018 11 -21.5 -73.4 : 221 ماهیانه ٪
بهره وری 0 2018 09 99 92.5 : 110 سه ماهه نقاط شاخص
بودجه دولت 1.50 2017 12 1.6 -1.3 : 5.9 سالیانه ٪
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 0 2017 12 489 166 : 489 سالیانه
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 0 2018 06 66.4 39.1 : 67.4 سه ماهه ٪
بدهی خارجی 0 2018 09 3769888 678053 : 3928298 سه ماهه EUR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 2017 12 20.8 6.5 : 23.7 سالیانه ٪
بازار سهام 1427.77 2019 02 1435 640 : 2578 روزانه
پول 1.13 2019 02 1.13 0.7 : 1.87 روزانه
پس انداز های شخصی 0 2017 12 19.44 14.4 : 21.98 سالیانه ٪
تولید صنعتی 0 2018 10 -2.2 -28.9 : 22.3 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0 2018 08 -0.1 -11.1 : 10.8 ماهیانه ٪
تولید الکتریسیته 0 2018 12 32 28 : 381 ماهیانه گیگاوات ساعت
تولید فولاد 0 2018 12 190 39 : 581 ماهیانه هزار تن
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94277.97 2017 12 94921 57618 : 97864 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 2.56 2019 01 2.35 -1.14 : 6.25 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865.27 2017 12 108601 27086 : 111968 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12370.00 2018 09 12297 7603 : 12370 سه ماهه EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 62.40 2017 12 58.63 0.7 : 66.33 سالیانه USD - میلیارد
تغییر اشتغال 0 2018 06 1 -0.2 : 1.8 سه ماهه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2278.60 2018 09 2440 1088 : 2649 سه ماهه EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2018 12 1735 634 : 1752 ماهیانه EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 0 2018 12 232633 19078 : 242864 ماهیانه EUR - میلیون
تغییرات موجودی انبار 0 2017 12 0.3 -0.35 : 0.43 سالیانه EUR - میلیارد
ترازنامه بانک 0 2018 09 1041568 711466 : 1345434 ماهیانه EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 2018 12 0.3 -63.5 : 6.1 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 2018 08 3.9 -75.7 : 35 ماهیانه ٪
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2018 12 5.1 -14 : 26.3 ماهیانه ٪
ثبت خودرو 0 2018 11 4298 1166 : 6419 ماهیانه
جواز ساختمان 0 2018 09 216 58 : 1383 ماهیانه
جمعیت 0.60 2018 12 0.59 0.31 : 0.6 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 2017 12 5.1 4.9 : 12.6 سالیانه ٪
حساب جاری -1381.90 2018 09 -601 -2074 : 3149 سه ماهه EUR - میلیون
حداقل دستمزد 2071.07 2019 12 2071 1162 : 2071 سه ماهه EUR / ماه
دستمزد در تولید 0 2018 11 101 83.4 : 130 ماهیانه نقاط شاخص
دستمزد 5301.25 2017 12 5030 2200 : 5301 سالیانه EUR / ماه
درخواست پناهندگی 0 2018 06 150 40 : 430 ماهیانه افراد
درآمدهای دولت 0 2017 12 23186 6838 : 24571 سالیانه EUR - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 03 2.2 2.2 : 2.39 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 0 2019 01 822 -19.97 : 980 ماهیانه EUR - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 8 7 : 19 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 22 19 : 25 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه KBps
سن بازنشستگی مردان 65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 09 -4128 -239462 : 264625 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص مسکن 0 2018 09 118 72.67 : 120 سه ماهه نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.21 2019 01 103 98.21 : 104 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 76.04 4.85 : 76.63 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی 0 2018 12 82 68.5 : 90 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.40 2019 01 104 95.06 : 105 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 1.14 2018 11 1.19 0.33 : 1.19 ماهیانه EUR - میلیارد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2018 09 118 74.05 : 120 سه ماهه نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 2019 01 -0.5 -21.7 : 4 ماهیانه نقاط شاخص
عرضه پول M3 0 2018 12 360 143 : 369 ماهیانه EUR - میلیارد
عرضه پول M2 0 2018 12 297 126 : 301 ماهیانه EUR - میلیارد
عرضه پول M0 0 2018 12 3.2 0 : 3.2 ماهیانه EUR - میلیارد
عرضه پول M1 0 2018 12 258 31.1 : 258 ماهیانه EUR - میلیارد
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.58 2019 01 105 65.25 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 104.25 2018 12 104 70.84 : 104 ماهیانه نقاط شاخص
قسمت مدت زمان اشتغال 0 2018 09 48.6 16 : 54.6 سه ماهه هزار
قیمت گازوئیل 1.31 2019 01 1.31 0.75 : 1.85 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 105.94 2018 12 108 48.89 : 109 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2018 09 -697 -2377 : 3150 سه ماهه EUR - میلیون
موازنه تجاری -0.57 2018 11 -0.64 -1.06 : -0.03 ماهیانه EUR - میلیارد
میزان ساخت و ساز 0 2018 11 5.8 -23.6 : 31.2 ماهیانه ٪
مخارج نظامی 0 2017 12 261 24.2 : 310 سالیانه
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 2017 12 42.1 37.8 : 45.7 سالیانه ٪
نرخ مالکیت مسکن 0 2017 12 73.9 68.1 : 74.7 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2018 09 0.1 -4.2 : 6.6 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 2019 12 17 15 : 17 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018 12 27.08 27.08 : 40.29 سالیانه ٪
نرخ وام بانکی 1.71 2018 12 1.68 1.53 : 6.24 ماهیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2018 09 59 51.4 : 60.8 سه ماهه ٪
نرخ تورم -0.88 2019 01 -0.32 -1.66 : 1.9 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018 12 48.78 39 : 51.3 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2018 09 3.3 -6.9 : 12.4 سه ماهه ٪
نرخ بهره 0.00 2019 01 0 0 : 4.75 روزانه ٪
نرخ تورم 1.80 2019 01 1.9 -1.35 : 4.99 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2018 09 66.2 58.5 : 67.7 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 5.00 2018 12 5.2 1.4 : 7.2 ماهیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018 12 12.67 11.42 : 14.7 سالیانه ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 0 2018 09 1.2 0.4 : 2.6 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018 12 25.12 23.27 : 26.01 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018 12 12.45 10.22 : 13.25 سالیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2018 12 12.4 2.7 : 22.7 ماهیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2018 12 26315 3865 : 27483 ماهیانه EUR - میلیون
ورشکستگی 0 2017 12 961 102 : 1050 سالیانه بانک اطلاعات شرکتها
واردات 1.70 2018 11 1.8 0.36 : 2 ماهیانه EUR - میلیارد
هزینه های کار 0 2018 11 89.28 85.9 : 189 ماهیانه نقاط شاخص
هزینه های دولت 2137.10 2018 09 2106 1183 : 2137 سه ماهه EUR - میلیون
هزینه های مالی 0 2017 12 22331 6417 : 23732 سالیانه EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 3883.70 2018 09 3844 2545 : 3884 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 107.80 108 108 108 109 105 نقاط شاخص
ارزش بودجه دولت 839.20 761 782 804 739 903 EUR - میلیون
بودجه دولت 1.50 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 20 20 20 20 19 ٪
بازار سهام 1427.77 1369 1346 1323 1392 1279
پول 1.13 1.13 1.13 1.12 1.14 1.11
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94277.97 97000 97000 97000 97000 98000 USD
تورم مواد غذایی 2.56 1.6 1.3 1.5 1.9 2.2 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865.27 109000 109000 109000 109000 109500 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12370.00 12414 12636 12902 12465 13250 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 62.40 72.1 72.1 72.1 72.1 74.5 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2278.60 2463 2328 2377 2518 2441 EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.75 0.5 0.5 -0.75 0.4 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 3 4.25 2.9 3.2 2.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.5 2.4 2.2 2.8 2 ٪
جمعیت 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 3.5 3.5 3.5 3.5 3.1 ٪
حساب جاری -1381.90 -400 998 1370 -470 1400 EUR - میلیون
حداقل دستمزد 2071.07 2071 2071 2071 2071 2095 EUR / ماه
دستمزد 5301.25 5499 5525 5150 5150 5200 EUR / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.21 105 105 106 103 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.40 106 106 107 105 109 نقاط شاخص
صادرات 1.14 1.3 1.08 1.02 1.19 1.06 EUR - میلیارد
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 15.2 15.7 16.1 14.6 12.8 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.58 106 107 107 105 109 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 104.25 104 105 105 104 106 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.31 1.26 1.23 1.2 1.29 1.2 USD / لیتر
قیمت تولید 105.94 107 112 110 107 112 نقاط شاخص
موازنه تجاری -0.57 -0.37 -0.54 -0.78 -0.67 -0.94 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 42.2 42.9 42.2 42.2 41.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 ٪
نرخ وام بانکی 1.71 1.7 1.75 1.8 1.7 1.8 ٪
نرخ تورم -0.88 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.9 4.3 4.3 2.9 2.7 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0 0.75 ٪
نرخ تورم 1.80 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8 ٪
نرخ بیکاری 5.00 5.1 5 5.1 5.3 5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 ٪
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 ٪
واردات 1.70 1.67 1.62 1.8 1.86 2 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 2137.10 2146 2229 2229 2163 2289 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 3883.70 3881 3967 4051 3879 4160 EUR - میلیون