کالایاب
لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reinet Invest 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Brederode 62 - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Luxempart 52 - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
MAS Real Estate 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Socfinasia 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1193 - 1193 1193 6.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities Pd 9791.56 - 9791.56 9791.56 24.78 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities Ij 10814.45 - 10814.45 10814.45 26.75 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities Rj 9094.08 - 9094.08 9094.08 23.38 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۰۲
PI Japanese Equity Opportunities Z 11336.25 - 11336.25 11336.25 27.41 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۰۲

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 06 106 97.48 : 106 ماهیانه
آدرس های IP 0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 63 44 : 66 سالیانه
افراد بیکار 0 2019 05 15453 821 : 19457 ماهیانه
افراد شاغل 0 2019 05 462867 211007 : 465114 ماهیانه
اطمینان کسب و کار 102.90 2019 06 105 74.7 : 124 ماهیانه نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 0 2019 06 1.9 -1.6 : 2.9 ماهیانه ٪
استفاده از ظرفیت 0 2019 06 80.1 62.2 : 88.2 سه ماهه ٪
ارزش بودجه دولت 0 2017 12 856 -358 : 1543 سالیانه EUR - میلیون
استخدام تمام وقت 0 2019 03 232 154 : 238 سه ماهه هزار
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استخراج معدن 0 2019 04 -1.2 -73.4 : 221 ماهیانه ٪
بهره وری 0 2019 03 100 92.5 : 110 سه ماهه نقاط شاخص
بودجه دولت 2.40 2018 12 1.4 -1.3 : 6 سالیانه ٪
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 0 2017 12 489 166 : 489 سالیانه
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 0 2018 12 65.9 37.4 : 67.1 سه ماهه ٪
بدهی خارجی 0 2019 03 3661926 678053 : 3928298 سه ماهه EUR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 2018 12 23 6.5 : 23.7 سالیانه ٪
بازار سهام 1287.53 2019 07 1271 640 : 2578 روزانه
پول 1.12 2019 07 1.12 0.7 : 1.87 روزانه
پس انداز های شخصی 0 2017 12 19.44 14.4 : 21.98 سالیانه ٪
تولید صنعتی 0 2018 12 -4 -28.9 : 22.3 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0 2018 12 -5.1 -11.1 : 10.8 ماهیانه ٪
تولید الکتریسیته 0 2019 05 34 28 : 381 ماهیانه گیگاوات ساعت
تولید فولاد 0 2019 05 201 39 : 581 ماهیانه هزار تن
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 2018 12 93102 57618 : 97864 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 1.65 2019 06 1.45 -1.14 : 6.25 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 2018 12 106520 27086 : 111968 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12433.90 2019 03 12393 7602 : 12434 سه ماهه EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 69.49 2018 12 62.32 0.7 : 69.49 سالیانه USD - میلیارد
تغییر اشتغال 0 2018 12 0.7 -0.2 : 1.8 سه ماهه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2375.50 2019 03 2494 1089 : 2718 سه ماهه EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 0 2019 05 1804 634 : 1807 ماهیانه EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 0 2019 05 239206 19078 : 242864 ماهیانه EUR - میلیون
تغییرات موجودی انبار 0 2017 12 0.3 -0.35 : 0.43 سالیانه EUR - میلیارد
ترازنامه بانک 0 2019 04 1129939 711466 : 1345434 ماهیانه EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 2019 04 -1.1 -63.5 : 6.3 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 2018 12 4.4 -75.7 : 35 ماهیانه ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 2019 05 0.2 -14 : 26.3 ماهیانه ٪
ثبت خودرو 0 2019 03 5041 1166 : 6419 ماهیانه
جواز ساختمان 0 2018 12 274 58 : 1383 ماهیانه
جمعیت 0.60 2018 12 0.59 0.31 : 0.6 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 2018 12 4.9 4.8 : 12.6 سالیانه ٪
حساب جاری 725.20 2019 03 -593 -2074 : 3149 سه ماهه EUR - میلیون
حداقل دستمزد 2071.07 2019 12 2071 1162 : 2071 سه ماهه EUR / ماه
دستمزد در تولید 0 2019 04 109 83.4 : 139 ماهیانه نقاط شاخص
دستمزد 5301.25 2017 12 5030 2200 : 5301 سالیانه EUR / ماه
درخواست پناهندگی 0 2019 02 240 40 : 430 ماهیانه افراد
درآمدهای دولت 0 2017 12 23186 6838 : 24571 سالیانه EUR - میلیون
ذخایر طلا 0 2019 06 2.2 2.2 : 2.39 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 0 2019 06 872 -19.97 : 980 ماهیانه EUR - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 8 7 : 19 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 22 19 : 25 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه KBps
سن بازنشستگی مردان 65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0 2018 12 -105596 -241212 : 306463 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص مسکن 0 2019 03 124 72.67 : 125 سه ماهه نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.46 2019 06 105 98.21 : 105 ماهیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 76.04 4.85 : 76.63 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی 0 2018 12 82 68.5 : 90 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.55 2019 06 106 95.06 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 1.20 2019 04 1.18 0.33 : 1.2 ماهیانه EUR - میلیارد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2019 03 124 73.99 : 124 سه ماهه نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.00 2019 06 0.3 -21.7 : 4 ماهیانه نقاط شاخص
عرضه پول M3 0 2019 05 348 143 : 369 ماهیانه EUR - میلیارد
عرضه پول M2 0 2019 05 298 126 : 301 ماهیانه EUR - میلیارد
عرضه پول M0 0 2019 05 3.7 0 : 3.7 ماهیانه EUR - میلیارد
عرضه پول M1 0 2019 05 259 31.1 : 261 ماهیانه EUR - میلیارد
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 0 2019 06 106 65.25 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 105.26 2019 05 105 70.84 : 105 ماهیانه نقاط شاخص
قسمت مدت زمان اشتغال 0 2019 03 49 16 : 54.6 سه ماهه هزار
قیمت گازوئیل 1.30 2019 06 1.28 0.75 : 1.85 ماهیانه USD / لیتر
قیمت تولید 104.90 2019 05 105 48.89 : 109 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2019 03 713 -2377 : 3150 سه ماهه EUR - میلیون
موازنه تجاری -0.53 2019 04 -0.61 -1.06 : -0.03 ماهیانه EUR - میلیارد
میزان ساخت و ساز 0 2019 04 1.9 -21.9 : 34.6 ماهیانه ٪
مخارج نظامی 0 2018 12 358 24.9 : 393 سالیانه
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 2018 12 43 37.8 : 45.7 سالیانه ٪
نرخ مالکیت مسکن 0 2017 12 73.9 68.1 : 74.7 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 2019 03 0.6 -4.4 : 6.7 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 2019 12 17 15 : 17 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 27.08 2018 12 27.08 27.08 : 40.29 سالیانه ٪
نرخ وام بانکی 1.65 2019 05 1.68 1.53 : 6.24 ماهیانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 0 2018 09 59 51.4 : 60.8 سه ماهه ٪
نرخ تورم -0.10 2019 06 0.3 -1.66 : 1.9 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 2018 12 48.78 39 : 51.3 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2019 03 1.7 -6.9 : 12.3 سه ماهه ٪
نرخ بهره 0.00 2019 06 0 0 : 4.75 روزانه ٪
نرخ تورم 1.80 2019 06 2.1 -1.35 : 4.99 ماهیانه ٪
نرخ اشتغال 0 2019 03 68.1 58.5 : 68.1 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 5.50 2019 06 5.5 1.4 : 7.2 ماهیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 2018 12 12.67 11.42 : 14.7 سالیانه ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 0 2019 03 1.2 0.4 : 2.6 سه ماهه ٪
نرخ تامین اجتماعی 25.12 2018 12 25.12 23.27 : 26.01 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 2018 12 12.45 10.22 : 13.25 سالیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2019 05 13 2.7 : 22.7 ماهیانه ٪
وام به بخش خصوصی 0 2019 05 26426 3865 : 27483 ماهیانه EUR - میلیون
ورشکستگی 0 2018 12 904 102 : 1191 سالیانه بانک اطلاعات شرکتها
واردات 1.74 2019 04 1.78 0.36 : 2 ماهیانه EUR - میلیارد
هزینه های کار 0 2019 04 102 85.9 : 189 ماهیانه نقاط شاخص
هزینه های دولت 2189.70 2019 03 2184 1183 : 2190 سه ماهه EUR - میلیون
هزینه های مالی 0 2017 12 22354 6417 : 23824 سالیانه EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 3871.70 2019 03 3865 2545 : 3872 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 102.90 105 106 106 105 102 نقاط شاخص
بودجه دولت 2.40 1.1 1.4 1.4 1.1 1.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20.5 20 20 20.5 20 ٪
بازار سهام 1287.53 1257 1235 1213 1280 1170
پول 1.12 1.13 1.12 1.12 1.13 1.11
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 95000 95500 95500 95000 95500 USD
تورم مواد غذایی 1.65 1.5 1.5 1.5 1.3 2.2 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 109000 109500 109500 109000 109500 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12433.90 12654 12679 12745 12655 12945 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 69.49 72.1 74.5 74.5 72.1 74.5 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2375.50 2517 2522 2435 2331 2575 EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.5 0.5 0.5 -0.75 0.4 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 2.9 2.9 2.9 3 2.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 0.8 1.1 1.5 0.5 1.8 ٪
جمعیت 0.60 0.61 0.62 0.62 0.61 0.62 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.8 4.9 4.9 4.8 4.9 ٪
حساب جاری 725.20 1370 1370 1370 -400 1400 EUR - میلیون
حداقل دستمزد 2071.07 2071 2095 2095 2071 2095 EUR / ماه
دستمزد 5301.25 5150 5150 5150 5499 5200 EUR / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.46 105 105 105 105 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.55 106 107 107 106 108 نقاط شاخص
صادرات 1.20 1.02 1.02 1.02 1.3 1.06 EUR - میلیارد
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.00 -3.2 -3.8 -3.8 -2.6 -3 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 105.26 105 104 104 105 106 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.30 1.19 1.16 1.17 1.22 1.16 USD / لیتر
قیمت تولید 104.90 108 112 107 111 110 نقاط شاخص
موازنه تجاری -0.53 -0.78 -0.78 -0.78 -0.54 -0.94 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 43.6 44 44 43.6 44 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 ٪
نرخ وام بانکی 1.65 1.73 1.98 1.68 1.73 1.98 ٪
نرخ تورم -0.10 0.4 0.4 0.4 0.3 0.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.3 2.5 2.1 2.3 2.3 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25 ٪
نرخ تورم 1.80 1.9 1.7 1.6 1.6 1.8 ٪
نرخ بیکاری 5.50 5.3 5.2 5.1 5.3 5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 ٪
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 ٪
واردات 1.74 1.8 1.8 1.8 1.67 2 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 2189.70 2236 2241 2244 2186 2288 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 3871.70 3942 3950 3968 3973 4033 EUR - میلیون