شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک‌نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در غرب اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brederode 71 - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
Luxempart 54 - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
MAS Real Estate 1.13 - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
Societe Financiere Caoutchoucs 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
Orco Property 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac 10791.18 10321.49 10321.49 10858.99 95.40 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5462 - 5462 5462 44.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Pictet Japan Index Z 19803.35 - 19803.35 19803.35 176.69 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Pictet Short Term Money Market JPY P dy 9406.95 - 9406.95 9406.95 0.28 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Pictet Short Term Money Market JPY J 101274.52 - 101274.52 101274.52 3.44 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 10 105 97.48 : 106 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 194115 93763 : 194115 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 66 44 : 72 سالیانه

افراد بیکار

0 2019 09 15370 821 : 19457 ماهیانه

افراد شاغل

0 2019 09 463346 211007 : 469483 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

99.40 2019 09 104 74.7 : 124 ماهیانه نقاط شاخص

اندازه اصل تورم

0 2019 09 1.8 -1.6 : 2.9 ماهیانه ٪

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 79.7 62.2 : 88.2 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

0 2017 12 856 -358 : 1543 سالیانه EUR - میلیون

استخدام تمام وقت

0 2019 06 238 154 : 238 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 08 -14.7 -77.5 : 205 ماهیانه ٪

بهره وری

0 2019 06 96.9 87.1 : 107 سه ماهه نقاط شاخص

بودجه دولت

2.40 2018 12 1.4 -1.3 : 6 سالیانه ٪

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2017 12 489 166 : 489 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 03 66.3 37.4 : 67.6 سه ماهه ٪

بدهی خارجی

0 2019 06 3726940 678053 : 3928298 سه ماهه EUR - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

21.40 2018 12 23 6.5 : 23.7 سالیانه ٪

بازار سهام

1363.20 2019 11 1373 640 : 2590 روزانه

پول

1.10 2019 11 1.1 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2017 12 19.44 14.4 : 21.98 سالیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 08 -3.1 -28.9 : 23.2 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 08 -3.6 -11.1 : 10.8 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

0 2019 08 31 28 : 381 ماهیانه گیگاوات ساعت

تولید فولاد

0 2019 09 112 39 : 581 ماهیانه هزار تن

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

93734.28 2018 12 93102 57618 : 97864 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

0.63 2019 10 0.89 -1.14 : 6.25 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه

107243.20 2018 12 106520 27086 : 111968 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

13127.80 2019 06 12434 7602 : 13128 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی

69.49 2018 12 62.32 0.7 : 69.49 سالیانه USD - میلیارد

تغییر اشتغال

0 2019 03 1 -0.3 : 1.9 سه ماهه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2297.70 2019 06 2376 1089 : 2718 سه ماهه EUR - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

0 2019 09 1805 634 : 1807 ماهیانه EUR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 09 225641 19078 : 242864 ماهیانه EUR - میلیون

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 0.39 -0.35 : 0.47 سالیانه EUR - میلیارد

ترازنامه بانک

0 2019 09 1171477 711466 : 1345434 ماهیانه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.30 2019 09 0.5 -66.1 : 11.9 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.60 2019 08 2.9 -75.7 : 35 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-4.20 2019 09 -3.6 -14 : 26.3 ماهیانه ٪

ثبت خودرو

0 2019 09 3811 1166 : 6419 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2019 03 305 58 : 1383 ماهیانه

جمعیت

0.60 2018 12 0.59 0.31 : 0.6 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

4.80 2018 12 4.9 4.8 : 12.6 سالیانه ٪

حساب جاری

1378.20 2019 06 53.5 -2221 : 2718 سه ماهه EUR - میلیون

حداقل دستمزد

2071.07 2019 12 2071 1162 : 2071 سه ماهه EUR / ماه

دستمزد در تولید

0 2019 08 104 83.4 : 139 ماهیانه نقاط شاخص

دستمزد

5301.25 2017 12 5030 2200 : 5301 سالیانه EUR / ماه

درخواست پناهندگی

0 2019 07 135 40 : 430 ماهیانه افراد

درآمدهای دولت

0 2017 12 23186 6838 : 24571 سالیانه EUR - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 2.24 2.2 : 2.39 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 10 941 -19.97 : 980 ماهیانه EUR - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 8 7 : 19 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 19 18 : 25 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 11060 2533 : 11591 سه ماهه KBps

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

65.00 2018 12 65 60 : 65 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 03 -274938 -274938 : 306463 سه ماهه EUR - میلیون

شاخص مسکن

0 2019 06 125 72.67 : 131 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.07 2019 10 105 98.21 : 105 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.63 4.85 : 77.03 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2018 12 82 68.5 : 90 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.89 2019 10 106 95.06 : 106 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0.98 2019 08 1.12 0.33 : 1.21 ماهیانه EUR - میلیارد

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 06 119 73.99 : 124 سه ماهه نقاط شاخص

ضریب اطمینان مصرف کننده

-3.60 2019 10 -2.8 -21.7 : 4 ماهیانه نقاط شاخص

عرضه پول M3

0 2019 09 353 143 : 369 ماهیانه EUR - میلیارد

عرضه پول M2

0 2019 09 305 126 : 309 ماهیانه EUR - میلیارد

عرضه پول M0

0 2019 09 3.6 0 : 3.7 ماهیانه EUR - میلیارد

عرضه پول M1

0 2019 09 267 31.1 : 271 ماهیانه EUR - میلیارد

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

0 2019 10 106 65.25 : 107 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت مصرف کننده اصلی

105.81 2019 09 106 70.84 : 106 ماهیانه نقاط شاخص

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 06 46.1 16 : 54.6 سه ماهه هزار

قیمت گازوئیل

1.28 2019 10 1.25 0.75 : 1.85 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

104.24 2019 09 105 48.89 : 109 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 06 617 -2377 : 3150 سه ماهه EUR - میلیون

موازنه تجاری

-0.60 2019 08 -0.54 -1.06 : -0.03 ماهیانه EUR - میلیارد

میزان ساخت و ساز

0 2019 07 1.5 -21.3 : 36.1 ماهیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 358 24.9 : 393 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

43.10 2018 12 43 37.8 : 45.7 سالیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2017 12 73.9 68.1 : 74.7 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2.20 2019 06 1.1 -4.4 : 6.7 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2019 12 17 15 : 17 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

27.08 2018 12 27.08 27.08 : 40.29 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

1.58 2019 09 1.6 1.53 : 6.24 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 06 60.2 51.4 : 60.8 سه ماهه ٪

نرخ تورم

-0.01 2019 10 -0.15 -1.66 : 1.9 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

48.78 2018 12 48.78 39 : 51.3 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.70 2019 06 1 -7 : 12.1 سه ماهه ٪

نرخ بهره

0.00 2019 10 0 0 : 4.75 روزانه ٪

نرخ تورم

1.20 2019 10 1.3 -1.35 : 4.99 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 67.6 58.5 : 68.3 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

5.30 2019 09 5.4 1.4 : 7.2 ماهیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.67 2018 12 12.67 11.42 : 14.7 سالیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 06 1.5 0.4 : 2.6 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

25.12 2018 12 25.12 23.27 : 26.01 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

12.45 2018 12 12.45 10.22 : 13.25 سالیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 09 14.1 2.7 : 22.8 ماهیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 09 27548 3865 : 27591 ماهیانه EUR - میلیون

ورشکستگی

0 2018 12 904 102 : 1191 سالیانه بانک اطلاعات شرکتها

واردات

1.58 2019 08 1.65 0.36 : 2 ماهیانه EUR - میلیارد

هزینه های کار

0 2019 08 104 85.9 : 189 ماهیانه نقاط شاخص

هزینه های دولت

2195.60 2019 06 2190 1183 : 2196 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های مالی

0 2017 12 22354 6417 : 23824 سالیانه EUR - میلیون

هزینه های مصرف کننده

3882.40 2019 06 3872 2545 : 3882 سه ماهه EUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 99.40 106 106 106 105 102 نقاط شاخص
بودجه دولت 2.40 1.4 1.4 1.4 1.1 1.4 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20 20 20 20.5 20 ٪
بازار سهام 1363.20 1303 1278 1252 1329 1204
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 95500 95500 95500 95000 95500 USD
تورم مواد غذایی 0.63 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 109500 109500 109500 109000 109500 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13127.80 12745 12695 12707 12678 12969 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 69.49 74.5 74.5 74.5 72.1 74.5 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2297.70 2435 2425 2428 2551 2610 EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -4.20 1.1 1.5 1.5 0.8 1.8 ٪
جمعیت 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 ٪
حساب جاری 1378.20 250 620 -260 1370 1400 EUR - میلیون
حداقل دستمزد 2071.07 2095 2095 2095 2071 2095 EUR / ماه
دستمزد 5301.25 5150 5150 5150 5150 5200 EUR / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.07 105 106 107 104 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.89 107 107 107 106 108 نقاط شاخص
صادرات 0.98 1.02 1.02 1.02 1.02 1.06 EUR - میلیارد
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.60 -2.2 -1.6 -1.8 -3 -1 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 105.81 104 104 104 105 106 نقاط شاخص
قیمت گازوئیل 1.28 1.1 1.07 1.04 1.14 0.98 USD / لیتر
قیمت تولید 104.24 112 107 106 108 110 نقاط شاخص
موازنه تجاری -0.60 -0.78 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 44 44 44 43.6 44 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17 ٪
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 ٪
نرخ وام بانکی 1.58 1.98 1.65 1.65 1.73 1.98 ٪
نرخ تورم -0.01 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.5 2.1 2.2 2.3 2.3 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ تورم 1.20 1.8 1.5 1.5 1.4 1.7 ٪
نرخ بیکاری 5.30 5.2 5.1 5.1 5.3 5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 ٪
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 ٪
واردات 1.58 1.8 1.8 1.8 1.8 2 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 2195.60 2244 2236 2238 2235 2286 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 3882.40 3968 3953 3957 3954 4045 EUR - میلیون