کالایاب
لسوتو لسوتو
لسوتو
لسوتو
لسوتو با نام رسمی پادشاهی لسوتو (به انگلیسی: Kingdom of Lesotho) کشوری است واقع در جنوب آفریقا. لسوتو کشوری محصور در خشکی است که هیچ مرز آبی ندارد. همچنین لسوتو کشوری محیطی است که غیر از آفریقای جنوبی با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. پایتخت آن شهر ماسرو است. زبان رسمی کشور، سسوتو و زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، به‌طور گسترده‌ای در بازرگانی و مراکز آموزشی-تحصیلی کاربرد دارد.

LSL/USD

0.0685
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:46:09
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.40%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی لسوتو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / لسوتو لوتی 14.4438 14.4275 14.4275 14.4438 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۵۵
ZAR/LSL Ask 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ساعت ۲۲:۱۲
EUR/LSL Ask 15.921 - 15.921 15.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۶
GBP/LSL Ask 18.061 - 18.031 18.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۳۶
LSL/GBP Ask 0.0541 - 0.0541 0.0541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۶

شاخص‌های اقتصادی لسوتو + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 03 121 96.44 : 122 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 104 100 : 143 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 8572 254 : 40838 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -3.70 2018 12 -4 -9.5 : 11.6 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2018 06 10016 1443 : 11862 سه ماهه میلیون - LSL
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 2017 12 42.08 36.9 : 88.66 سالیانه ٪
پول 14.39 2019 05 14.38 2.51 : 16.87 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851.20 2017 12 2736 1379 : 2851 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.20 2017 12 1352 257 : 1409 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 2.64 2017 12 2.3 0.03 : 2.79 سالیانه USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 5.20 2018 11 4.7 0.67 : 18.72 ماهیانه ٪
جمعیت 2.23 2017 12 2.2 0.85 : 2.23 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 2017 12 -9.3 -39.67 : 14.65 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2018 09 -355 -2060 : 829 سه ماهه LSL - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 74 55 : 92 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 126 101 : 137 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 9368 127 : 9368 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.96 2019 03 108 93.8 : 129 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 42 32 : 49 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.38 0 : 1.47 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 41.42 3.19 : 42.32 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 0 2019 03 112 50.89 : 112 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 09 4179 477 : 4179 سه ماهه LSL - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 09 12258 2191 : 13109 سه ماهه میلیون - LSL
عرضه پول M0 0 2018 12 6537 702 : 7242 سه ماهه میلیون - LSL
عرضه پول M1 0 2018 09 6147 1396 : 6572 سه ماهه میلیون - LSL
موازنه تجاری -2266.10 2018 09 -2277 -3385 : -747 سه ماهه LSL - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 52.6 7.2 : 56.6 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 2018 12 -2.3 -13.51 : 26.4 س��لیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 35 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 2018 12 30 30 : 35 سالیانه ٪
نرخ تورم 5.00 2019 01 4.9 2 : 35.14 ماهیانه ٪
نرخ بهره 6.61 2019 03 6.69 5.18 : 20.42 روزانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.20 2017 12 1.1 1.1 : 13.34 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 0 2017 12 27.78 22.96 : 44.16 سالیانه ٪
واردات 0 2018 09 6456 1337 : 6456 سه ماهه LSL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.70 -3.2 -3.2 -2.7 -3.2 -2.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 44.2 44.2 48 44.2 48 ٪
پول 14.39 14.68 14.87 15.07 14.48 15.48
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851.20 2952 2952 3024 2994 3024 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.20 1480 1480 1521 1480 1521 USD
تولید ناخالص داخلی 2.64 2.79 2.79 2.85 2.79 2.85 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 5.20 5.5 4.93 4.93 5.9 4.95 ٪
جمعیت 2.23 2.29 2.26 2.29 2.29 2.29 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6 -6 -3 -6 -3 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.96 115 117 119 108 125
موازنه تجاری -2266.10 -2387 -2410 -2410 -2344 -2397 LSL - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 3.2 3 3 2.8 3 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ تورم 5.00 3 3 5 3.1 6.5 ٪
نرخ بهره 6.61 7.5 7.8 7.9 7 8.1 ٪
نرخ بهره سپرده 1.20 2.09 2.39 2.49 1.59 2.69 ٪